Mis∑de∑fi∑ni∑tie (de ~ (m.), ~s)
1 Politiek correct geformuleerde definitie waarmee men door middel van leugen en bedrog de werkelijke aard van misstanden probeert te verhullen door deze te rechtvaardigen.
- Misdefinitie gaat over misstanden en gedrag van criminelen, radicalen en terroristen.
- Stop de #CancelCultuur! Stelletje moraalnarcisten, u bent geen beter mens als u mensen uitsluit vanwege hun politieke gezindheid.
- De vrijheid van meningsuiting is absoluut! Wat wij mogen schrijven, bepaalt niet de juut!
- Stiekem sollicitanten googelen en ze dan cancelen? Uw naam wordt geregistreerd en doorgegeven!
Gebruikersnaam: Wachtwoord:
# Home # Boek HvA (Uitverkocht) # Registratie # Contact #
Misdefinitie artikelen
Pagina: 11 / 44: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

662 Voer voor islamvarkens
661 Oprotten met die betutteling!
660 Geen recht op onrecht (1)
659 Onderwijs blijft aanrommelen
658 Jong geleerd, oud vergaan
657 Foute socialistische systeembanken
656 De nationale kneuzenbrigade
655 Imbecielen kiezen voor pedofielen
654 Milieu vol ecoterrorisme
653 Fatsoen met smet op het blazoen (1)
652 Zelfislamisering is hoogverraad (3)
651 Van sportief naar vertieft
650 Misdefinitie.nl wenst u een hoopvol 2013
649 Spijt van verwildering (4)
648 Religie is science fiction
647 Blijven hangen in trivialiteiten
646 Marokkanen zijn een racistisch probleem (3)
645 Webidioten maken elkaar kapot (4)
644 Onderwijs bestuurd door fraudeurs (1)
643 Vrijheid geen internationaal allure

659 # Onderwijs blijft aanrommelen #
Gepost door Misdefinitie op 15-02-2013 om 23:09.
Van heinde en verre kwamen vroeger de scholieren en studenten massaal naar Nederland om hier onderwijs te genieten en de opgedane kennis weer mee terug te nemen naar hun geboorteland. Aangezien we nauwelijks noemenswaardige natuurlijke bronnen hebben waaruit we interessante dingen kunnen verkopen, hebben we immers moeten zorgen voor een excellente kenniseconomie waar we internationaal trots op kunnen zijn. Totdat een of andere linkse droplul op het achterlijke idee kwam dat het stellen van objectieve eisen aan kennis en vaardigheden om een diploma te kunnen halen, gezien kan worden als het vieze instrument der blanke racisten die dondersgoed zouden weten dat allochtonen nooit aan deze eisen zouden kunnen voldoen. Praten over aangeboren genetische inferioriteit is uit den boze, vandaar dat het niveau simpelweg moest dalen tot het punt waarop zelfs Bonnie St. Claire haar papieren voor niks krijgt. Intelligentie, kennis en vaardigheden zijn allang geen kenmerken meer van het erbarmelijke onderwijs waarin beleidsmakers blijven aanrommelen.

Zeiken over trivialiteiten.

Zoals met elke grote ontwikkeling slaat het ongeloof in de samenleving al snel toe als een gehaaide criticus meent het allemaal beter te weten. Zou er echt een probleem zijn, dan zal de overheid dat wel erkennen en ingrijpen, zo denken ze. Ouders die niet eens in staat zijn om te begrijpen dat hun kind onvoldoendes haalt op school vanwege hun eigen mentaliteit, zullen zeker niet op maatschappelijk niveau kunnen beseffen dat er van alles mis is met het onderwijs dat veroorzaakt wordt door mensen zelf. Beleidsmakers die er een potje van maken, leraren die slecht zijn opgeleid en maar wat rotzooien met de kinderen en de algehele maatschappelijke mentaliteit van "het moet me komen aanwaaien want ik ben zo supergeniaal". Steeds lijkt het alsof we open deuren intrappen. Rekenen, taal en lezen zijn hele belangrijke vaardigheden. Logisch, zeggen de mensen dan. Toch wordt er veel minder geleerd op scholen. Op zich is de samenleving niet dommer dan anders, maar worden we dom gehouden door een overheid die geld verdient door u dom te houden.

Kijk maar eens naar de "oplossing" die de regering voor het basisonderwijs in petto heeft. Overal horen we dat kinderen van tegenwoordig alleen nog maar hun kleren kunnen uittrekken om te masturberen voor de webcam. Van rekenen lijken ze alleen nog maar het aftrekken en de homokunde onthouden te hebben. Een probleem dat nu al jaren op landelijk niveau speelt. Binnen de politiek hebben ze zelfs geprobeerd om rekenen weer verplicht op scholen te krijgen en heel even was er sprake van een rekentoets op het examen. Een toets die nu weer is uitgesteld omdat bleek dat de kinderen helemaal niet meer konden rekenen en de slinkse politiek het oneerlijk vindt om mensen geen diploma te geven; ook als ze de vereiste vaardigheden die iedereen in de maatschappij zou mogen verwachten, niet bezitten. Het probleem is dus simpel. Kinderen kunnen niet rekenen. De oplossing is eveneens simpel: geef verdomme goed les! "Kleine scholen zijn duur, presteren slechter en moeten daarom binnenkort verdwijnen," buldert de overheid.

Wacht even hoor, we spreken over een landelijk probleem waarmee miljoenen scholieren te maken krijgen en de overheid gaat lopen mierenneuken over kleine dorpsscholen waar als vanouds nog de blanke stalen tucht en ijzeren discipline heerst? Krijg nou tieten, sinds wanneer zijn landelijke problemen op te lossen door te gaan lopen pielen in gehuchten die niemand kent? Rot even gauw op. Als het argument voor een oplossing bestaat uit het sluiten van slechte scholen, dan moet het aantal leerlingen geen criterium zijn. Alle scholen dichtgooien die minder dan 100 leerlingen hebben, is niks anders dan een ordinaire bezuinigingsronde ten koste van kleine dorpsgemeenschappen die toch al niks in de pap te brokkelen hebben. Om diverse redenen moet dit gesodemieter worden afgewezen. Er zijn vele kleine scholen die het goed doen en vele grote samensmeltingen waar het haast een criminele getto is geworden. Diverse islamitische scholen, de HvA, Amarantis, Kadzine, UvA en Fontys zijn allemaal zo treurig slecht dat ze onmiddellijk gesloten zouden moeten worden.

Natuurlijk, het sluiten van hele kleine scholen is veel eenvoudiger omdat die geen middelen hebben om tegen zulke besluiten te protesteren. Getalsmatig gaat het ook maar om een beperkt aantal mensen zodat de meerderheid van het volk er geen problemen mee zal hebben. Vanuit de Randstad waarin zelfs het kleinste dorpje nog 5 scholen heeft, is het makkelijk lullen over minder bevolkte gebieden. Zulke gebieden vormen nog hechte gemeenschappen waar iedereen elkaar kent en die bedreigd worden door het verder afbrokkelen van voorzieningen. Schaalvergroting heet dat. Alles moet bij elkaar gevoegd worden. Groepen mensen die niet bij elkaar passen, scholen met verschillende geloofsovertuigingen, provincies die tot een superprovincie gelijmd worden en dat alles naar het model van het nieuwe socialistische Derde Rijk Europa. Alles en iedereen moet hetzelfde zijn, hetzelfde denken en hetzelfde doen. Is het niemand opgevallen dat we de afgelopen 20 jaar een akelige, kille, ijskoude en mechanische samenleving zijn geworden die enkel gestoeld is op bureaucratie?

Al jaren roepen wij dat slechte scholen gesloten moeten worden, maar dan wel op basis van objectieve kwaliteitseisen. Dat wil de overheid niet, want dan zullen er voornamelijk grote organisaties sneuvelen die veel geld opbrengen en vooral misbruikt kunnen worden om speciale groepen in de samenleving een ervaring van positieve discriminatie te geven. Iets zegt ons dat het willen sluiten van kleine en op landelijke schaal nietszeggende scholen een heel ander doel kent. Piepkleine scholen staan vooral in de nog immer blanke hechte gereformeerde gemeenschappen. De besturenorganisatie voor het gereformeerd onderwijs stelt dan ook dat een norm die bepaalt dat scholen minimaal 100 leerlingen moeten hebben, ongeveer 1 op de 3 gereformeerde scholen zal treffen. Bizar aangezien slecht functionerende islamitische scholen en moskee-internaten waar kinderen kapot worden geslagen, hun gang mogen gaan. Opvallend hoe een extreem socialistische regering er toch altijd in slaagt om alles kapot te maken ten gunste van de islamisering in Nederland.

Politiek heeft altijd een dubbele bodem en het vraagt wat techniek om die te kunnen ontdekken, maar ook de overige financiŽle uitknijpplannen wekken het vermoeden dat het de linkse overheid vooral te doen is om in een multiculturele samenleving onwelgevallige scholen te treffen. Staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) wil het onderhoud van scholen volledig bij de scholen zelf gaan neerleggen in plaats van bij de gemeenten. Vooral kleine basisscholen zullen hiervan de dupe worden. Nederland is nogal bureaucratisch wat een enorme administratieve last zal meebrengen en kleine scholen hebben meestal minder financiŽle draagkracht zodat zij op een gegeven moment moeten gaan kiezen tussen onderhoud of onderwijs. Op beiden is bezuinigen onacceptabel. "Dan moeten ze maar sluiten," zal de opvatting zijn. Kan iemand ons vertellen waarom die idiote islamitische haatscholen wel goed gefinancierd worden? De grondrechtelijke vrijheid van onderwijs wordt zo een wassen neus. Aan alle strenge regels moeten voldoen, maar geen financiering meer krijgen.

Een evidente oorzaak van slecht onderwijs is het aantrekken en onderhouden van slechte docenten. "Er bestaan geen slechte leerlingen, wel veel slechte leraren" is een bekend motto die op zich best genuanceerd kan worden met de stelling dat er ook onder de leerlingen nogal wat mongolen zitten die hun eigen geslachtsdeel nog niet zouden vinden als ze er een routebeschrijving bij krijgen. Met de docenten zit het lang niet altijd mee. Onze beheerder is letterlijk vergruisd, vertrapt en vervolgd en kan, omdat wij hier onze vrije mening geven, nooit meer aan de slag als leraar op een school. Gelukkig zijn er nog leraren die wel aan de socialistische maatstaven voldoen. Een op de 5 docenten staan onbevoegd voor de klas. Officieel is iemand onbevoegd als hij geen lerarenopleiding heeft afgerond, maar aangezien die opleidingen geen reet voorstellen staat (on)bevoegd voor iemand die slechte papieren heeft. Hedendaagse docenten zijn nauwelijks hoger opgeleid dan hbo. Universitaire docenten, zoals onze beheerder, worden uitgekotst en gediskwalificeerd vanwege hun politieke mening.

Meer goede docenten voor de klas krijgen is, in tegenstelling tot wat de opleidingenmaffia u wil doen geloven, geen kwestie van meer docenten naar die ene gestandaardiseerde klote lerarenopleiding te krijgen. U moet weten dat die zo geprezen lerarenopleiding niks anders is dan een hoop gelul. Op die opleiding worden niet daadwerkelijk vaardigheden aangeleerd die een goede leraar behoort te hebben. Sterker nog, inhoudelijk zijn er bijna geen leraren die vers van de lerarenopleiding in staat zijn hele hoge cijfers voor het middelbare schoolexamen te halen. "Bevoegd" is derhalve te beschouwen als een wettelijke term die staat voor een docent die weliswaar een lerarenopleiding heeft afgerond, maar zich qua kennis en vaardigheid ergens bevindt tussen nauwelijks de basisschool (PABO) en de lerarenopleiding (meestal hbo). Wie een master afrondt wil daarna vaak niet nog een flutopleiding gaan doen. "Bevoegd" moet vervangen worden door "bekwaam". Geef universitair geschoolden wettelijk automatisch toegang tot het onderwijs.

Kom niet aan met die belachelijke zij-instroomregelingen waarbij ambitieuze hoogopgeleiden die in het bedrijfsleven het 3-voudige kunnen verdienen, nog geacht worden een lerarenopleiding te volgen die niks toevoegt. Het is godverdomme godgeklaagd dat een professor in de wiskunde in beginsel niet aan het voortgezet onderwijs mag lesgeven terwijl een tweedegraads hbo'er die zelf hooguit havo heeft gedaan, zijn papier kreeg met samenwerkend leren en nog nooit een vwo van binnen heeft gezien, wel aan het atheneum en gymnasium mag lesgeven. Wederom is de oplossing dus erg simpel. Zorg dat hoogopgeleiden die voor de klas willen, snel een baan krijgen voordat ze voorgoed vertrekken naar het bedrijfsleven. Wat nou kleuterniveau op de PABO. Schaf die klote opleiding maar af, het is niet hbo-waardig. Wat nou hbo'ers voor een klas vwo'ers? Fuck you, het vwo is bedoeld als voorbereiding op de universiteit. Een goede docent kan overal vandaan komen en zou niet afhankelijk moeten zijn van opleidingen die feitelijk alleen voor de bureaucratie zijn.

Bij de PvdA weten ze echter alle eisen te verscherpen, behalve de juiste. Doen ze wat aan het kleuterniveau op lerarenopleidingen? Nee. Doen ze wat aan te laag opgeleide docenten door hoogopgeleiden de kans te geven? Nee. Ze blijven vasthouden aan een specifieke lerarenopleiding waar scholieren na hun eindexamen in beginsel meteen voor moeten kiezen willen ze ooit nog leraar kunnen worden. Achterlijk, want nooit is bewezen dat het volgen van een specifieke lerarenopleiding betere leraren aflevert dan iemand die een reguliere universitaire opleiding volgt. Immers, zoals gezegd leert men op die lerarenopleiding geen sodemieter. Jaren terug hebben we onderzoek gedaan op zo'n lerarenopleiding en het enige wat ze daar doceren is een beetje basispedagogiek en psychologie met vage theorieŽn uit de boekjes die in de praktijk niet toe te passen zijn en wat praatsessies met een supervisor. Wat doet de PvdA? De toegang tot de lerarenopleiding nog moeilijker maken dan het al is. Daarbij worden alle anderen gediskwalificeerd.

Zijn die socialistische bloedhonden nu helemaal gek geworden? Kamerlid Mohammed Mohandis (PvdA) vindt zijn "oplossing" logisch: Zorg dat iemand die zelf op het voortgezet onderwijs een 4 haalde voor bijvoorbeeld Nederlands, nooit meer voor de klas kan staan. Onder normale omstandigheden waarin het onderwijs in orde zou zijn, zou dit plan voor een heleboel mensen de goedkeuring kunnen wegdragen. Een onvoldoende voor belangrijke vakken zoals Nederlands, Engels en wiskunde zou dan inderdaad een indicatie kunnen zijn dat iemand onkundig is om later leerkracht te worden. Een beoordeling onder de huidige stand van zaken, zal echter een heel ander uitgangspunt moeten hebben. Ten eerste is het niveau van het hele onderwijs de afgelopen decennia sterk gedaald. Op school halen kinderen nu makkelijker hogere cijfers en zelfs zitten blijven is er niet meer bij. Een voldoende op het rapport geeft een verkeerd beeld. Diploma-inflatie heeft ervoor gezorgd dat cijfers niet meer de echte waarde aangeven van de prestatie.

Heeft een leerling nou een voldoende gehaald omdat hij of zij zwart is, de leraar heeft gepijpt of het vriendje van de directeur is? Of is het cijfer het resultaat van samenwerken, antwoorden overschrijven, Google en andere subjectieve beoordelingsvormen? Ten tweede zegt ook een onvoldoende niet veel meer. De leerling in kwestie kan destijds slechte leraren gehad hebben. In deze "moderne" tijd is die kans enorm toegenomen. Verder kan de leerling moeite gehad hebben met de subjectieve beoordelingsvorm. Stel dat een kind het tijdens de subjectieve evaluatie heeft aangedurfd om tegen degenen met wie hij heeft moeten samenwerken te zeggen dat zij niks gedaan hebben. Binnen het hedendaagse onderwijssysteem, kan degene die al het werk heeft gedaan daardoor juist een onvoldoende krijgen wegens te eerlijk gedrag. Men hoort niet te zeggen dat medeteamleden ongeÔnspireerde domkoppen zijn. Dat is niet lief. Subjectieve beoordelingen meten totaal iets anders dan kennis en vaardigheden en kunnen daarom nooit gebruikt worden als graadmeter.

Bovendien is de kern van een goede lerarenopleiding nu juist dat mensen op een professionele manier opgeleid worden tot leraar. Niet dat zij moeten teren op kennis uit het verleden. Van de beste leraren die wij gehad hebben, hebben we regelmatig anekdotes gehoord met de strekking dat zij het vroeger helemaal niet zo goed deden op school. Ze haalden relatief veel onvoldoendes en zijn zelfs een keertje blijven zitten. Slecht presteren als leerling zegt helemaal niks over latere kwaliteiten als leraar. Pestgedrag kan er zelfs voor zorgen dat iemand als leerling helemaal niet presteert terwijl hij, nadat hij van zijn pestkoppen verlost is, best een universitaire opleiding kan afronden en later een perfecte leraar kan zijn. Hij weet immers hoe het niet moet. Wij willen, in tegenstelling tot de PvdA, juist af van onnozele eisen die alleen maar een soort van schijnveiligheid kunnen oproepen. "Bevoegd" is niet hetzelfde als bekwaam. Op bekwaamheid moeten leraren gaan scoren als we willen we dat het onderwijs gaat verbeteren.

Uiteraard komen die socialisten weer met een registratieplicht. Bevoegdheden moeten maar geregistreerd worden in een database, vindt de PvdA. Leuk, maar dat lost het probleem van de onbevoegde docenten voor de klas niet op. Scholen weten heus wel dat hun docenten onbevoegd zijn, maar willen gewoon zo goedkoop mogelijk iemand voor de klas. Geef liever iedereen met een diploma uit het hoger onderwijs de kans om leraar te worden. Desnoods met een interne opleiding in de praktijk. Mohandis wil zich ook gaan richten op moderne ICT-vaardigheden omdat docenten van de oude stempel bijvoorbeeld niet weten hoe een digitaal schoolbord of tablet werkt. Nou beste salonsocialist, feit is dat een goede ouderwetse docent binnen een half uurtje die vaardigheden kan aanleren, maar dat iemand die dondersgoed weet hoe hij met een tablet iemand kan belasteren op het internet, nooit van zijn leven een goede leraar kan worden. Docenten zijn de bemoeienis van derden met het onderwijs spuugzat. Al die zogenaamde controleurs zijn allemaal onnodige regeltjesneukers.

Scholen behoren echter alles te zijn behalve een ordinaire stampfabriek waarin feitjes en linkse propaganda aan de orde van de dag zijn. Algemene kennis en vaardigheden zijn uiteraard cruciaal en behoren weliswaar tot de kerntaken van de school, maar de sociaal-emotionele ontwikkeling achten wij nog een stapje belangrijker. Sterker nog, als het puur om kennis zou gaan, dan hadden we nooit gepleit om kinderen Łberhaupt naar school te sturen. Waarom zouden we dan ook? Kennisoverdracht kunnen wij beter. Nog nooit hebben we op school of op een opleiding iets geleerd waarvan we echt het idee hadden dat we die kennis nooit zonder dat instituut zouden opdoen. Alles hebben we zelf moeten leren zonder adequate begeleiding dankzij al die onbekwame stakkers die zich docent en schoolleiding noemden. Nee, de reden om kinderen naar school te sturen is de combinatie kennis, vaardigheid en ontwikkeling. Kinderen horen zich sociaal-emotioneel te kunnen ontwikkelen door de omgang met leeftijdsgenoten waarbij de school voldoende waarborgen moet bieden. Zoals onder andere veiligheid.

Omgang met andere mensen, dat geldt uiteraard ook voor kinderen, is namelijk niet zonder risico. Hoewel mensen geneigd zijn de mens boven de bekende primaten te willen plaatsen vanwege ons vermeende verstand, blijkt dat we als mensheid nog altijd oerinstincten hebben van hersenloze apen. Competentiegedrag en de drang om anderen kapot te maken uit jaloezie of om zelf iets meer te kunnen bereiken dan de ander, heeft ervoor gezorgd dat de menselijke evolutie nog altijd hetzelfde verloopt als vroeger. Hier geldt het recht van de sterksten en het recht van de meerderheid. Slim zijn, veel kennis hebben en van alles kunnen is niet (meer) bepalend in deze maatschappij. Alles draait om het vermogen om anderen naar beneden te halen en te vernietigen. Samen met anderen die daarvoor speciaal gemobiliseerd worden. Vandaar dat er op scholen sinds jaar en dag het fenomeen pesten bestaat dat zeer moeizaam te bestrijden is. Na al die jaren, tientallen zelfmoorden en duizenden verpeste levens, durven scholen nog altijd niet over pesten te praten.

Onderwijsinstellingen die er niet in slagen om voor de kinderen een veilige omgeving te creŽren, schieten hun doel volledig voorbij. Kinderen worden immers naar school gestuurd om te leren en zichzelf te ontwikkelen zodat ze zich als (jong) volwassenen kunnen redden in deze steeds achterlijk wordende maatschappij. Komt een dergelijke ontwikkeling niet van de grond, dan kunt u uw kind net zo goed thuishouden en een dieet op rauwkost geven. Leggen we dit principe uit, dan trekken mensen hun wenkbrauwen op alsof we de zoveelste open deur intrappen. Logisch, vinden zij, daar hoeft niet eens een discussie over te ontstaan. Opmerkelijk is dat er op alle scholen wordt gepest. Zonder uitzondering. Wel zeggen alle scholen er alles aan te doen en staan hun websites vol mooie woorden. Pestprotocollen moeten een papieren schijn voorstellen om te kunnen suggereren dat er veel gedaan wordt tegen pesten. Tegenwoordig gaat het pesten van kwaad tot erger en wordt het kind er zelfs thuis tot in de slaapkamer mee geconfronteerd via internet.

Uit onderzoek van Digibewust blijkt dat zeker tweederde van de kinderen en jongeren online op internet worden gepest. Jazeker, dat betekent dat als u drie kinderen buiten ziet lopen, er 2 gebukt gaan onder de meest gore pesterijen die minstens zoveel schade kunnen aanrichten als pedofielen. Scholen en de politiek reageren daarop door te stellen dat kinderen zich maar bewust moeten zijn van de gevaren van het internet. Kinderen maken namelijk massaal gebruik van sociale media en dat lokt nu eenmaal onoorbaar gedrag uit waarbij aan kinderen zelfs seksuele voorstellen worden gedaan door wanhopige volwassen maagden. Nogal een walgelijk standpunt. Dat is hetzelfde als zeggen dat het uw verdiende loon is als u op straat wordt beroofd of verkracht omdat de openbare weg nu eenmaal gevaren in het leven roept. Foute gedachte. Het feit dat er onveiligheid bestaat, impliceert dat er iets gedaan moet worden. Van kinderen en zelfs niet van volwassenen, kan niet verwacht worden dat zij crimineel gedrag van anderen inzien, voorkomen en opvangen.

De rol van scholen en de overheid wordt inzake het pesten veelal gereduceerd tot een schamele vorm van voorlichting zodat ze in elk geval juridisch kunnen zeggen dat het uw eigen schuld is als pesten u overkomt. Wat ons betreft is dergelijke aandacht, gericht op het afschuiven van verantwoordelijkheid, onvoldoende en ongewenst. Pesters komen grotendeels in contact met hun slachtoffers via scholen. Scholen in heel Nederland zouden een krachtig signaal moeten afgeven door alle pesters massaal van school te sturen waarna de maatschappij deze lafbekken diskwalificeert en degradeert tot eeuwige putjesscheppers die nu eens in dienst van het volk de stront uit het riool gaan pesten. Voorts moet de structuur en de discipline terugkomen. Weg met de laptops, tablets en dure telefoons bij kinderen. Ga maar weer schrijven en laat het internet voor wat het is. Daarna moet de politiek criminaliteit op internet gaan aanpakken. Eerder hebben we al uit de doeken gedaan dat treiterwebsites gesloten moeten worden en op smaad en laster zware straffen moeten staan.

Overweging.

Doorgaans kampt het onderwijs met problemen die doodeenvoudig te benoemen zijn. Kranten staan vol met leuzen die beweren dat de jeugd van tegenwoordig te dom is om de eigen vingers te tellen, stelen van de rijke tata's, hun moerstaal niet meer fatsoenlijk kunnen spellen en op allerlei terreinen de algemene kennis moeten ontberen. De oorzaken van al deze ellende zijn al net zo makkelijk te ontdekken. Oude vertrouwde methoden zijn verdwenen waardoor kinderen het moeten doen met schattend rekenen. Klassen zitten thans vol met allochtonen waardoor de Nederlandse taal continu verkracht wordt met woorden die de varkens niet eens durven te knorren. Objectieve kennis is verdreven om domme leerlingen zogenaamd dezelfde kansen te geven op een diploma als hele intelligente kinderen. Alles voor gelijkheid. Alles voor de schijn. Alles om ervoor te zorgen dat het klootjesvolk dom blijft en dit blijft accepteren. Oplossen van onderwijsproblemen begint bij erkenning en daarna bij het terugdraaien van de onderwijsverkrachtingen van de PvdA.

Tegengestelde politieke belangen en een algemene aanval van domheid die er over de mensen wordt gestort de afgelopen 20 jaar, hebben ervoor gezorgd dat de meest basale oplossingen die iedereen met gezond verstand zou moeten kunnen inzien, niet doorgevoerd kunnen worden om zo een verbetering te creŽren in het onderwijs. Oude rekenboekjes terugbrengen zodat uw kinderen weer de staartdeling aangeleerd krijgen? Wel nee, opa is hartstikke ouderwets en links wil dat allemaal niet meer. Bovendien is het de bedoeling dat bevriende uitgeverijen elk jaar een nieuwe druk uitbrengen van volstrekt onnodige boeken zodat hun winst gegarandeerd blijft. Leren rekenen uit een 20 jaar oud boekwerk, wordt gezien als achteruitgang. Het moet elke keer anders zodat de schoolbestuurders, leraren, bureaucraten en auteurs elke keer weer opnieuw geld kunnen verdienen met interessant doen in plaats van met kennis. Liever doen ze aan schijnpolitiek om zogenaamd hun reputatie hoog te houden, maar iedereen hoort inmiddels te weten dat het gelul is.

Oplossingen die voor de hand liggen, worden belachelijk gemaakt of in de verkeerde richting geduwd. Slechte scholen sluiten wordt omgebogen naar het willen sluiten van een handjevol kleine scholen omdat er wel eens kleine scholen zijn die vanwege financiŽle problemen wat slechter presteren. Geen woord over het feit dat er geprobeerd wordt om de blanke gereformeerde scholen op een vuile manier de nek om te draaien zodat de islamitische scholen er wel bij zullen varen. Gemeenten doen hun best om de kosten voor onderhoud bij noodlijdende scholen te krijgen waardoor deze het voor gezien moeten houden. Dat gemeenten al diverse belastingen krijgen om ervoor te zorgen dat alles in goede banen loopt, wordt verzwegen. Anders zouden ze dat geld nog terug moeten geven omdat ze er toch niks voor leveren. Zelfs het inschrijven op basisscholen vormt nog een probleem door dat stel eikels. Gemeente Den Haag heeft een blokkeringsregeling moeten instellen omdat ouders willen voorkomen dat hun kind op een wachtlijst komt te staan.

Echt, hoe komen ze erop? Ouders voelen zich in grote steden als Den Haag geroepen om kinderen al in te schrijven op de basisschool voordat ze geboren worden. Anders komen ze op wachtlijsten terecht of erger: op zwarte scholen. Dat is wat die fucking overheid er natuurlijk niet bij vertelt. Door massa-immigratie en positieve discriminatie, zijn er zwarte zeer slecht presterende scholen ontstaan waar niemand op wil. Aangezien die scholen overeind worden gehouden met uw belastinggeld, heeft de overheid regelingen gemaakt die ervoor zorgen dat u geen vrije keus meer heeft op een gegeven moment. Eerst deden ze nog wie het eerst komt wie het eerst maalt, maar nu is dat weer veranderd naar een regel die zegt dat u uw kind pas mag inschrijven als het 1 jaar wordt. Stelletje dombo's, zorg er nou gewoon voor dat er geen zwarte scholen ontstaan waar niemand op wil. Schaf de multikul af en doe normaal. Ouderen weten wel waar hun kind naar toe moet. Een blanke school of een vrije school die kleinschalig is met aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Voorlopig hoeven we geen verbetering te verwachten. Zogenaamde deskundigen proberen namelijk hun verantwoordelijkheden te ontlopen door de problemen te bagatelliseren. Bij Cito vinden ze dat de rekenvaardigheden van kinderen helemaal niet achteruit is gegaan. Nota bene een bedrijf dat de Cito-toets liet uitlekken en tegenwoordig makkelijke en moeilijke toetsen creŽert speciaal voor kinderen waarvan men al weet dat ze naar de domme school gaan. Minister Plasterk (PvdA) wil de problemen met een fatsoensoffensief te lijf gaan, maar vanuit de samenleving schreeuwt men om een leraar die orde op zaken kan stellen en grenzen durft te trekken in plaats van dat hij probeert leerlingen te versieren met slappe pedagogiek en amateurpsychologie. Wel zijn ouders daarin niet consequent. Het sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) kwam erachter dat ouders streng beleid niet van toepassing vinden voor hun kind. Blijkbaar zijn alle oplossingen goed en mogen kinderen zelfs weer ouderwets met het rietje lens geslagen worden, zolang het niet de eigen kinderen betreft. Zo blijven we aan de gang en komt het nooit goed.
Reacties: 0
Pagina's: 1

Reactie toevoegen
U dient in te loggen om een bericht te kunnen plaatsen.
 Houd het hier netjes. Hartelijk dank.

Misdefinitie
Copyright (c) 2004-2024.

C:\>Misdefinitie\type info.txt
Contact opnemen kan via een e-mail naar info apending misdefinitie.nl.