Mis∑de∑fi∑ni∑tie (de ~ (m.), ~s)
1 Politiek correct geformuleerde definitie waarmee men door middel van leugen en bedrog de werkelijke aard van misstanden probeert te verhullen door deze te rechtvaardigen.
- Misdefinitie gaat over misstanden en gedrag van criminelen, radicalen en terroristen.
- Stop de #CancelCultuur! Stelletje moraalnarcisten, u bent geen beter mens als u mensen uitsluit vanwege hun politieke gezindheid.
- De vrijheid van meningsuiting is absoluut! Wat wij mogen schrijven, bepaalt niet de juut!
- Stiekem sollicitanten googelen en ze dan cancelen? Uw naam wordt geregistreerd en doorgegeven!
Gebruikersnaam: Wachtwoord:
# Home # Boek HvA (Uitverkocht) # Registratie # Contact #
Misdefinitie artikelen
Pagina: 11 / 44: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

662 Voer voor islamvarkens
661 Oprotten met die betutteling!
660 Geen recht op onrecht (1)
659 Onderwijs blijft aanrommelen
658 Jong geleerd, oud vergaan
657 Foute socialistische systeembanken
656 De nationale kneuzenbrigade
655 Imbecielen kiezen voor pedofielen
654 Milieu vol ecoterrorisme
653 Fatsoen met smet op het blazoen (1)
652 Zelfislamisering is hoogverraad (3)
651 Van sportief naar vertieft
650 Misdefinitie.nl wenst u een hoopvol 2013
649 Spijt van verwildering (4)
648 Religie is science fiction
647 Blijven hangen in trivialiteiten
646 Marokkanen zijn een racistisch probleem (3)
645 Webidioten maken elkaar kapot (4)
644 Onderwijs bestuurd door fraudeurs (1)
643 Vrijheid geen internationaal allure

647 # Blijven hangen in trivialiteiten #
Gepost door Misdefinitie op 17-12-2012 om 23:09.
Naar mate we meer bekendheid genieten, nemen het aantal verwijten over de artikelen exponentieel toe. Naast de gebruikelijke bedreigingen, laster en beschuldigingen dat we enkel beledigende, discriminerende en haatzaaiende scheldkanonnades publiceren, laten steeds meer mensen weten dat ze de draad van het artikel al kwijtraken voordat ze goed en wel de eerste alinea hebben uitgelezen. Aangezien de opmerking "dat komt omdat u een hersenloze mongool bent met het IQ van een afgelikt pindarotsje dat door een cultuurverrijker ter masturbatie in zijn hol gestoken is" nogal een daling wil veroorzaken van het aantal lezers, willen we toch nog een keer een poging wagen om voor u tot een andere verklaring te komen. Gebrek aan abstract denkvermogen, begrijpend lezen te moeilijk vinden en de meest banale kennis van de samenleving nooit tot u willen nemen, voeren de boventoon, maar daar blijft het echt niet bij. Maatschappelijke discussies worden zelfs door professionals ten onrechte gevoerd op basis van trivialiteiten zonder het geheel te overzien.

Mierenneuken op details.

Misdefinitie werkt zoals u allang gemerkt heeft op een totaal andere manier dan andere platforms op internet. Reguliere media zoals kranten, televisie en nieuwsbronnen op internet zorgen voor de dagelijks portie actualiteiten die in korte simpele artikelen weergeven wat er in de wereld zoal gebeurt. Om zulke artikelen en programma's te kunnen volgen, is geen specifieke kennis vereist. Mensen kunnen de hapklare informatie zo tot zich nemen en er al dan niet voor zichzelf conclusies aan verbinden. Dergelijke informatie kan in willekeurige volgorde worden bekeken en het is verder niet de bedoeling dat er verbanden worden gelegd die de journalist in kwestie niet legt. Nieuws is voor de meeste mensen gewoon nieuws dat ze hooguit eventjes tot zich nemen in de trein of als ze hun rauwe biefstuk aan het verorberen zijn voor de TV. Om veel publiek te bereiken, worden er geen moeilijke en harde woorden gebruikt. Gewone media geven de wereld echter nogal eenzijdig (doorgaans links georiŽnteerd) weer. Vandaar dat er andere informatiebronnen zijn ontstaan.

Shocklogs zijn er vooral voor de pret van achterlijke imbeciele maagden die vanuit de zolderkamer van hun moedertje de toetsenbordridder uithangen en daaraan hun bestaansrecht ontlenen. Dergelijke websites posten harde taal, uitbundige filmpjes en persoonsgegevens om medelanders kapot te maken. Alles voor het tijdelijke plezier van tokkies die nog minder herseninhoud hebben dan een kakkerlak. Vaak komen er alleen maar actualiteiten voorbij om de ruimte op te vullen tussen de smaadschriften. Zulke websites zijn dan ook zelden geschikt om te weten te komen wat er echt speelt in de wereld. Vandaar dat er vele particuliere initiatieven zijn ontstaan die de burger beter informeren over onderwerpen waarop een taboe rust. Veelal zijn deze websites specifiek van aard en kiezen ze openlijk partij zoals websites over het conflict met IsraŽl en anti-Europawebsites die het Vierde Rijk bekritiseren. Misdefinitie richt zich echter op de algemene maatschappelijke misstanden door verbanden te leggen, redenaties te analyseren en gedrag te volgen.

Aanschouw de zaak met de bultrug "Johanna". Op een zandplaat bij Texel, spoelde een walvis aan die niet meer in staat bleek op eigen kracht weg te komen. Aanspoelen van zeezoogdieren is echter geen zeldzaamheid. Walvissen spoelen al eeuwen aan. Doorgaans doordat zij te ziek zijn om nog normaal te kunnen functioneren. De natuur is keihard: alle levende wezens, ook u, zullen ooit het loodje leggen. Hopelijk de slechten onder u sneller dan wij, maar dat ter zijde. Voor een kikkerlandje als Nederland is het best een grote gebeurtenis waardoor de pers er een momentje aan schenkt, maar het gezonde verstand zei al van te voren dat zo'n groot beest dat aanspoelt, op dat moment al ten dode is opgeschreven. Dieren worden ziek, raken in de war, komen in het verkeerde en te ondiepe water terecht en gaan dood. Dan kunnen wij mensen wel zielig lopen doen en er een naam aan geven, maar dat gebeurt. Onder de deskundigen, linkse ecoterroristen en internethelden ontstond echter een felle strijd vol verwijten en bedreigingen.

Deskundigen hadden naar eigen zeggen al geprobeerd om de bultrug te redden door hem weer in zee te slepen, maar faalden. Greenpeace en Ecomare geven uiteindelijk toe dat de walvis niet te redden was. Lenie 't Hart, Marianne Thieme (PvdD) en Sea Shepherd Nederland vinden dat de overheid verkeerde "deskundigen" heeft gebruikt en het karkas van de walvis al verkocht hadden voordat de beer geschoten was. Zelfs de mysterieuze mannen in witte pakken, u kent ze wellicht nog wel van de Bijlmerramp in 1992, werden erbij gehaald. Al die onheilsprofeten, dezelfde klootviolen die dachten dat de wereld zou vergaan in 2012, denken met weemoed terug aan het einde van de middeleeuwen waarin mensen aan het aanspoelen van walvissen goddelijke krachten gaven en ze zien als orakels. Verzonnen verhaaltjes die net als de sprookjes van de bekende religies gevoed werden en worden door panische angsten van domkoppen. Burgemeester Giskes van Texel vindt die zogenaamde neppe emotionele uitbarstingen getuigen van wansmaak om oude ruzies uit te vechten.

Oud zeer bij organisaties zorgde ervoor dat mensen elkaar in de weg gingen zitten. Professionals konden hun werk niet goed verrichten en moesten zich tijdens en na hun werkzaamheden continu verdedigen tegen een stroom aan berichten op het internet. Verwijten en leugens vlogen in het rond. Is dat nu de manier waarop we met z'n allen in de maatschappij met problemen moeten omgaan? Nee, wat ons betreft niet. Gebeurtenissen die zich nu eenmaal in de natuur afspelen en regelmatig voorkomen, hoeven wat ons betreft niet of slechts zeer summier in de media. Pas als het maatschappelijk relevant wordt, is het noodzakelijk om een discussie te voeren, maar dan wel op een manier waar we als mensheid en samenleving wat aan hebben. Op dat terrein zijn wij dan weer de experts en aan de hand van deze casus zullen we uiteen zetten waar de discussies volgens ons dan wel over zouden moeten en kunnen gaan. Ruzie zoeken en verwijten maken kennen we nu wel. De overheid heeft een dubbele agenda en al die ecoterroristen net zo goed.

Wat meteen op hoort te vallen maar waar blijkbaar niemand het over heeft, is het feit dat we blijkbaar niet meer kunnen en willen vertrouwen op de kennis en deskundigheid van hoogopgeleide professionals. Zodra een dier in nood is, de landelijke media erop springen en het dier een naam gegeven wordt, raken burgers geŽmotioneerd en vragen ze zich af waarom wij mensen, die zoveel aan wetenschap doen, met moderne middelen niet kunnen helpen. Een begrijpelijke reactie waarop deskundigen moeten reageren. Het probleem is dat deskundigen niet meer worden vertrouwd. Mensen hebben de afgelopen jaren gezien dat het onderwijs tot een dramatisch dieptepunt gedaald is en zelfs hoogopgeleiden hun papiertje lijken te krijgen bij een pak wasmiddel. Met als gevolg dat mensen zich hebben aangeleerd om wantrouwen om te zetten in haat en voortaan alternatieve bronnen als waarheid te zien. Bronnen die vaak dubieus zijn. Kritisch zijn is een hele goede eigenschap, maar op een extremistische manier alle wetenschappers van een andere signatuur verwerpen, is weer het andere uiterste.

Op internet zullen we dus moeten praten over manieren waarop geschoolde professionals weer respect gaan genieten zodat we weer kunnen vertrouwen op hun wetenschappelijke oordeel. Geen makkelijke taak. In deze tijd zelfs een haast onmogelijke taak. Professoren als Stapel hebben er namelijk een handje van om de wetenschap te schande te zetten en breeduit in het nieuws te komen met hun frauduleuze praktijken. Het geeft de doemdenkers en de mensen die bijna overal een complottheorie achter zien, weer hagel om mee te schieten. Tot overmaat van ramp, komen de professionals regelmatig in opspraak vanwege allerlei misdrijven. Van valsheid in geschrifte tot geweld. Ook zien we dat de meeste van die figuren hun positie hebben bemachtigd via vriendjespolitiek door mensen die allemaal tegengestelde belangen hebben. We zullen derhalve moeten komen tot objectievere wetenschappers die neutraal kunnen oordelen. Hervormen van de arbeidsmarkt, zorgen dat het onderwijsniveau weer op peil komt en de strijd tegen corruptie verharden, is hoogst noodzakelijk.

Aan de andere kant van de deskundigen treffen we allerlei "maatschappelijke" organisaties. Belangenorganisaties die zich veelal gedragen als domme idiote ecoterroristen en milieuradicalen waardoor ze veel krediet verspelen. Over het algemeen lijken ze standpunten aan te hangen die de meeste mensen wel kunnen onderschrijven, maar hun agressiviteit gecombineerd met de wil om desnoods de wet te overtreden en anderen te overschreeuwen, maakt dat ze zichzelf diskwalificeren als discussiepartner. Zo ging Lennie 't Hart nogal te keer tegen haar vijanden, maar moest ze later schoorvoetend haar woorden weer intrekken met een "sorry" nadat ze medewerkers van Naturalis uitschold voor lijkenpikkers. De vraag waarom mensen Łberhaupt aandacht wensen te schenken aan zulke groepen die we over haast elk denkbaar onderwerp in de samenleving vinden, is de keerzijde van de vraag waarom deskundigen zuigen. Mensen zoeken hun heil bij de schreeuwers omdat de officiŽle deskundigen er niet meer in slagen geloofwaardig over te komen.

Willen we de discussie vervolgens nog een stapje hoger tillen, dan zullen we verder moeten overwegen waar het nu werkelijk om gaat. Gaat het om een walvis die mensen zielig zijn gaan vinden omdat iemand er een naam aan gaf? Nee, het zijn simpelweg de grillen van de natuur dat dieren en mensen doodgaan. Wel lijkt het alsof er de laatste tijd meer zeezoogdieren aanspoelen dan vroeger het geval was. Belangrijk is dus dat we onderzoeken of dat het geval is en waardoor het komt. De discussie zou dan moeten gaan over hoe dat onderzoek ingericht moet worden, welke verklaringen we kunnen vinden en welke lessen we daaruit moeten trekken. Stelt u toch eens voor dat blijkt dat de zintuigen van dieren in de war raken door de hoeveelheid elektrosmog die mensen met hun draadloze telecommunicatieapparatuur verspreiden. Dan moeten we het met elkaar hebben over een beperking en zelfs weer bedrade netwerken gebruiken. Zitten mensen daarop te wachten? Nee, ze willen in de trein blijven tetteren over wat ze gaan eten vanavond. Het zal een taboe blijven.

Weer een ander typisch voorbeeld betreffen de aanvallen op politie- en ambulancepersoneel. Onacceptabel, vindt de doorsnee burger. Minister Opstelten is boos en zegt dat hij de raddraaiers die aan de politie komen keihard wil aanpakken. De media publiceren selectief over incidenten en proberen daarmee de publieke opinie te beÔnvloeden om zo een gevoel van onveiligheid te creŽren. Een bange bevolking kan van alles worden wijsgemaakt en zal zonder te protesteren alle maatregelen ter bescherming van de overheid slikken. De conclusie waartoe men wil komen is de bewering dat de criminaliteit toeneemt en de drijvende kracht een soort van onzichtbaar monster is dat we niet in de hand kunnen houden. Daardoor zijn er weer zomaar privacyschendende middelen nodig die u niet mag weigeren, want dan komt de veiligheid in gevaar en wie dat willens en wetens wil, is een terrorist. Spierballentaal en stoere mannenacties, moeten u de schijnveiligheid geven waarmee de overheid zo in zijn nopjes is.

Hoogstwaarschijnlijk heeft u inderdaad het idee gekregen dat het de laatste tijd de spuigaten uitloopt in de maatschappij. De crisis wordt steeds erger en het aantal criminelen neemt toe omdat ze via de normale wegen op het werk geen geld meer kunnen verdienen. Gaandeweg wordt het idee gecreŽerd dat de meeste mensen boeven zijn en dat standpunt wordt aangetoond door te zeggen dat de politie steeds vaker aangevallen wordt en die aanvallers nu eenmaal beschouwd mogen worden als boeven. Geen speld tussen te krijgen toch? Wie een agent slaat, mag beschouwd worden als crimineel. Leuk bedacht, de praktijk is iets genuanceerder. Bij deze discussie moeten we het feit betrekken dat de politie zelf een stuk minder behulpzaam is geworden de afgelopen jaren. Aangiften worden lang niet altijd opgenomen, de politie liegt en bedreigt, agenten zijn corrupt of pedofiel en smerissen flitsen alleen maar auto's. Eerder hebben we reeds besproken dat de politie miljoenen burgers loopt te naaien om relatief kleine overtredingen waardoor iedereen de politie nu haat.

Het gevolg is dat de politie niet noodzakelijkerwijs wordt aangevallen door geharde criminelen die zich door het bestaan van het politieapparaat in hun criminele werkzaamheden bedreigd voelen, maar voornamelijk door mensen die op de een of andere manier een negatieve ervaring hebben gehad met de politie. Het probleem hierbij is dat door het laffe gedrag van de politie van de afgelopen jaren, bijna iedereen wel een negatieve ervaring heeft meegemaakt met de politie en uit pure frustratie gewoon zijn kans afwacht om het de politie een keer betaald te zetten. Verwerpelijk? Jazeker, maar als miljoenen mensen een probleem hebben met de politie, is de kans wel heel erg groot dat ze een keertje ongenadig in de pan worden gehakt. Bijvoorbeeld bij grote publieke evenementen waar mensen zich anoniem voelen. Tussen een menigte vol razende mensen, durven zelfs de slapste nerds iets tegen de politie te doen. Deze discussie zou dus niet beperkt moeten blijven tot "de criminelen", maar moeten worden uitgebreid tot het uitlokkende gedrag van de politie.

Vanzelfsprekend zullen ze het daar bij de politie niet met ons eens zijn. Regelmatig doen ze bij de politie zaken met schimmige fascistenclubjes zoals meldpunten die zogenaamd "discriminatie" aanpakken, de fascisten van de Antifa en particuliere recherchebureaus die eigen rechtertje spelen en een haast onbeperkte toegang hebben tot uw persoonlijke gegevens. Vandaar dat de politie eerder genegen is om onze webmaster uit te nodigen voor een verhoor als hij weer eens de wantoestanden bij de politie omtrent het aanpakken van kut-Marokkanen aan het licht stelt, maar niet in beweging te krijgen is als een blanke wordt bedreigd door een moslim. Ze denken ermee weg te komen en wensen niet in te zien dat hun gedrag tot gevolg heeft dat steeds meer goede mensen de politie gaan haten. Willen ze dit probleem niet bij de discussie betrekken, dan zullen ze merken dat ze in de toekomst meer problemen krijgen. Bij de politie moeten ze vooral niet denken dat ze onbeperkt corrupt en fascistisch kunnen zijn zonder dat het Nederlandse volk ingrijpt.

Politie en justitie kunnen niet functioneren zonder hulp van burgers. Burgers zijn de ogen van de politie als agenten lekker aan hun pik liggen te sjorren terwijl ze op deze pagina aan het rondkijken zijn wie er nu weer beledigd worden. Worden deze mensen geschoffeerd, bijvoorbeeld in het verkeer, dan zal de bereidheid om te willen getuigen afnemen. Getuigen kunnen sowieso maar beter niet met de politie in zee gaan, want dan lopen ze kans genaaid te worden. De politie in Amsterdam-Amstelland plaatste na een geweldsmisdrijf de foto's van getuigen op het internet. Bizar, want voor het plaatsen van foto's van de daders, pardon, verdachten, zijn zware waarborgen in de wet opgenomen. Blijkbaar mogen getuigen wel zonder blikken of blozen herkenbaar in beeld gebracht worden. Nota bene getuigen die gewoon nietsvermoedend op hun fiets voorbij reden zonder dat duidelijk is of ze iets gezien kunnen hebben. Drie maal raden waar de discussie meestal over gaat. Juist, over de privacy van de daders en vooral over het verbergen van hun afkomst als het cultuurverrijkers zijn.

Wacht even. Iemand wordt op straat afgerost. De maatschappij heeft het voorts niet over het geweld en de mogelijke daders. Ook niet als zou blijken dat het voor de zoveelste keer allochtonen waren en we de discussie derhalve zouden moeten verbreden tot het verbieden en terugdraaien van de multikul. Mag allemaal niet van de politiekcorrecte elite. Daders hebben privacy, daar wil men het wel steeds over hebben. Het is Robert M. in de media en niet Robert Mikelsons. Onze beheerder mag wel weer met naam en toenaam genoemd worden enkel en alleen voor een paar teksten. Daarover willen mensen wel praten en verdachtmakingen maken. Niemand heeft het echter over het feit dat getuigen, mensen die dus niks gedaan hebben maar hooguit iets gezien kunnen hebben, veel slechter behandeld worden dan verdachten. Getuigen mogen aangehouden worden als ze niet komen en hun privacy en goede naam mag belasterd worden. Justitie zegt dat ze erbij zetten dat iemand als getuige wordt gezocht. Alsof de gemiddelde IQ-loze dwaas weet wat een juridische getuige is.

Mensen zien uw naam en foto in combinatie met de politie en "Opsporing Verzocht" staan en u bent gewoon de lul. Zij onthouden dat u op de televisie bent geweest. Zij onthouden dat de politie u zoekt. Zij onthouden dat er een ernstig misdrijf is gepleegd. Niet dat u slechts getuige bent en uw privacy onrechtmatig is geschonden. Zo gedetailleerd kijken en redeneren mensen niet. Dus bent u zonder het te weten geassocieerd met misdrijven en loopt u kans voorgoed maatschappelijk gediskwalificeerd te worden. Hetzelfde gebeurt als iemand zwart wordt gemaakt op internet. Werkgevers, vrienden, vriendinnen en anderen die over u beslissen, kijken en lezen heus niet verder. Zij zien uw naam in combinatie met een paar negatieve woorden en u bent voorgoed de lul. Zo oppervlakkig werkt deze maatschappij. Een discussie voeren over hun manier van denken? Vergeet het maar, u bent genoemd en waar rook is, is gewoon vuur. Zodoende gaat de discussie niet meer over bestrijden van criminaliteit, de daders de multikul, maar over onschuldige mensen.

Laten we een op het eerste gezicht minder ingewikkeld probleem nemen. Ouderen en eenzaamheid is altijd al een probleem geweest, maar de laatste jaren stijgt het aantal ouderen dat zich extreem eenzaam voelt explosief. Een miljoen ouderen eet meestal alleen en andere bronnen noemen 200.000 ouderen die extreem eenzaam zijn. Wat het precieze getal ook mag zijn, het zal in elk geval duidelijk zijn dat hier iets vreselijks aan de hand is. Onze ouderen die veelal hun hele leven hebben gewerkt om de maatschappij op te bouwen, zitten nu in hun poepluiers weg te teren in onmenselijke omstandigheden zonder dat de iemand naar hen omkijkt. De media noemt als verklaring de vergrijzing. Er komen steeds meer ouderen, dus zijn er steeds meer jongere mensen nodig om de eenzaamheid te verdrijven. Die jongere mensen zouden volgens de heersende opvatting te egoÔstisch zijn om nog langs te komen. Oplossingen variŽren van vermanend toespreken dat u toch echt eens langs moet gaan bij die ouwe tot eenmalige etentjes die hun geweten sussen.

Doorgaan op een verklaring waarom ouderen zo aan hun lot worden overgelaten, wordt van de hand gewezen. Jongere generaties hebben het steeds drukker en moeten zich in steeds nauwere bochten wringen om het hoofd boven water te houden. Om een huis te kunnen financieren, moeten ze tegenwoordig allebei goed verdienen. Dus ook allebei bijna voltijds werken waardoor er geen tijd meer is om ouderen te bezochten. Waarom moeten ze voltijds werken? Omdat bijna 80 % van hun inkomsten op de een of andere manier richting de belasting gaat. Wat doet de belasting dan met dat geld? Aan de overheid geven die er de miljardenverspillingen aan de multikul, ontwikkelingshulp, buitenland en Europa mee betaalt. Door de massa-immigratie, krijgen mensen steeds meer last en problemen. Die problemen moeten worden opgelost. Dat kost tijd en moeite. Tijd die mensen niet meer kunnen gebruiken voor de sociale verplichtingen. Contacten worden oppervlakkiger; mensen communiceren via telefoon en sociale media. Moderne middelen die ouderen vaak niet gebruiken.

Willen we ouderen minder eenzaam maken? Dan zullen we de mensen die hen van gezelschap kunnen dienen, moeten ontlasten. Om dat te bereiken, moeten de belastingdruk en de bureaucratie omlaag. Daarvoor moeten miljarden aan verspillingen worden aangepakt en dat valt enkel te bereiken door linkse hobby's als de multikul en Europa aan te pakken. Met dat geld kunnen we iets voor ouderen doen. Een beter pensioen, betere verzorgingstehuizen, personeel en gezelschap. Het grote probleem is dat de maatschappij dat niet wil. Erger nog, al die ouderen die nu zitten weg te kwijnen, hebben grotendeels hun eigen lot bezegeld door de maatschappij kapot te maken door socialisten in het zadel te helpen. Lekker hun hele leven PvdA stemmen en 50 jaar later in de poep en pies hangen omdat geen van die fijne socialisten hun ranzige demente reet wil komen afvegen. Dank u wel zeggen ze, maar ga nu maar dood. Alle ellende in de wereld heeft een oorzaak waar we zelf voor verantwoordelijk zijn en we blijkbaar pas zien als het te laat is.

Om de zoveel tijd worden we opgeschrikt door het zoveelste bericht in de media waarin gesuggereerd wordt dat er een enorm tekort is aan technici en docenten. Oplossingen worden vooral gevonden in plannen om het onderwijs aan te pakken en meer immigranten naar Nederland te halen onder het mom van dat Nederlanders zichzelf te goed voelen om het vuile werk op te knappen. Met dat smoesje verneuken ze al 60 jaar de arbeidsmarkt. Ach, zult u denken, dat tekort is er nu eenmaal dus moeten ze doen wat ze kunnen. Daarna valt de discussie stil en kunnen we alleen nog maar de klaagzang horen van mensen die werkloos zijn. Hey, dat is vreemd, een tekort aan mensen, maar er zitten wel zo'n 500.000 mensen werkloos thuis. Om nog maar te zwijgen van al die ZZP'ers die eigenlijk stiekem ook werkloos zijn omdat ze als ondernemer helemaal geen klanten hebben. Hoe zit dat? Worden daar vragen over gesteld of over gepraat? Werkloosheid betekent wat ons betreft dat er geen sprake kan zijn van een tekort. We zullen over bijscholing moeten praten.

Het gezonde verstand zegt dat we eerst onze eigen werkloosheid moeten oplossen voordat we weer over een tekort mogen spreken in de zin van dat het noodzakelijk is om de werknemers elders vandaan te plukken. Toch wordt dit onderwerp angstvallig verzwegen. Waarom? Omdat bedrijven niet willen toegeven het aller-goedkoopste schaap met 5 poten te willen die ook nog eens fysiek en qua overtuiging aan alle eisen voldoet. Het liefst willen ze iemand van 20 met een academische opleiding, 10 extern behaalde certificaten, 10 jaar werkervaring, aan de linkerkant van het politieke spectrum, niet te blank en zeker niet te zwart, geen Marokkaan of andere kamelenneuker, bereid tot overwerk, absolute gehoorzaamheid, volle overgave aan het bedrijf, privacy inleveren, 24/7 het visitekaartje van het bedrijf zijn tegen het startsalaris van een jongere van 15 jaar die net wat vakken mag vullen bij Albert Heijn. Zodoende proberen werkgevers continu een schaarste van banen te creŽren door steeds meer nieuwe mensen te eisen; het liefst via massa-immigratie.

Deze discussie staat stil omdat werkgevers niet van hun discriminatoire beleid afwillen. Ze willen tot het gaatje gaan voordat ze iemand aannemen. Praten over objectieve criteria vinden zij een hel. Stelt u zich toch eens voor dat werkgevers gewoon verplicht worden om sollicitatieprocedures binnen een dag af te ronden en een van de eerste twee sollicitanten met de juiste papieren moeten aannemen. Dan kunnen ze geen homo's, blanken en "extreem" rechtse webloggers een beroepsverbod geven. Wat nou tekort? ICT'er of docent nodig? Mail ons. Wat een flauwekul, er zijn geen tekorten. Er zijn genoeg werklozen. U heeft geen vacatures. Als er zoveel tekorten zijn, waarom gaat de discussie dan niet over het feit dat de meeste vacatures op internet spookvacatures zijn? Plaats de echte banen gewoon op internet, maar dan moeten we praten over het falen van werk.nl; de vacaturesite van het UWV. Wanneer alle echte vacatures online worden geplaatst en mensen op objectieve gronden en op volgorde van binnenkomst worden aangenomen, is het probleem opgelost.

Werkgevers willen echter geen objectieve arbeidsmarkt. Dan zullen ze gewoon de prijs moeten betalen die een werknemer kost. Hoewel dat heel logisch is, want iemand die zijn halve leven gestudeerd heeft is nu eenmaal economisch gezien veel waard. Werkgevers zullen dan ook moeten accepteren dat mensen een persoonlijk leven hebben, dat ze niet 24/7 klaar kunnen en willen staan voor het bedrijf en dat ze in hun vrije tijd met dildo's in hun kont wel eens beledigende teksten typen op het internet. Iets wat een werkgever helemaal geen fuck aangaat. Er zal een objectief systeem moeten komen die mensen neutraal aanneemt en toewijst. Bij voorkeur zo dicht mogelijk bij hun woonplaats zodat er ook meteen iets wordt gedaan aan het mobiliteitsprobleem. Mensen zullen zich dan minder moeten laten leiden door persoonlijke wraakgevoelens, rancune en vriendjespolitiek. Wil de maatschappij dat? Nee, dat weten mensen ook wel. Alle aspecten bij het probleem betrekken zorgt ervoor dat mensen hun onaanvaardbare gedrag niet meer kunnen uitoefenen en dat steekt.

Overweging.

De meeste mensen geven bewust en onbewust aan dat het wat hen betreft niet zo ingewikkeld hoeft allemaal. Nadat ze afgepeigerd thuiskomen, willen ze simpelweg eventjes kennis nemen van de dagelijks gebeurtenissen in het land. Heeft het betrekking op hun persoonlijke situatie, dan willen ze lekker kankeren, schelden en kwaadspreken over alles en iedereen die ze altijd al als minderwaardig hebben beschouwd en daarmee houdt het op. Verder dan klagen, zaniken en zeuren komen ze niet en dat doen ze dan ook tegen iedereen die het maar horen wil. Desondanks merken we dat mensen het spuugzat worden. Klagen is een ding, maar als er nooit wat met die klachten gebeurt en de situatie steeds slechter wordt, dan krijgen mensen het idee dat er met hen gespeeld wordt. Dan ontwikkelen er rare ideeŽn over vreemde dwazen die alles doen om hen kapot te maken. Het hoe en waarom zullen ze nooit begrijpen. Ondanks de desinteresse voor de ingewikkelde achtergronden, contexten en verschijnselen, zoeken mensen wel naar verklaringen.

Het slechte nieuws is dat uw gezeik en activiteiten op het internet nimmer zullen leiden tot een goede verklaring en zeker niet tot de oplossing. U kunt eindeloos blijven jammeren over de dood van die walvis en daarvoor, uiteraard afhankelijk aan welke kant u staat, deskundigen of de ecoterroristen de schuld geven, maar dat zal toekomstige incidenten niet voorkomen. Protocollen werken evenmin; dat zijn papieren afspraken waar in de praktijk niks van terecht komt. Wilt u niet praten over het respecteren van deskundigen, het opdoen van kennis, het onderwijs en wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaken, dan worden we niks wijzer. De politie zal geen aanvallen kunnen voorkomen door te dreigen, webloggers op te pakken en in de berm burgers te flitsen. Wil de politie niet luisteren en weigeren ze het werk te doen waar ze echt voor zijn aangenomen, dan zal het geweld extreem gaan toenemen. Politie en justitie zullen hun falen in de discussie moeten betrekken en het volk moeten beloven het burgerpesten voortaan te laten.

Respect krijgt de politie niet zomaar, dat moeten ze verdienen. Foto's ophangen van onschuldige "getuigen" en hen associŽren met misdaad, zet enkel kwaad bloed. Naai een onschuldige en u treft op een gegeven moment de verkeerde persoon. Misschien wel iemand die er een jaartje cel voor over heeft om het u fysiek betaald te zetten. Eenzaamheid van ouderen lossen we niet op door eens in het jaar een etentje te geven voor 50 bejaarden. Deze hele klote maatschappij is verhard. Door de multikul is er een "wij tegen zij"-cultuur ontstaan. Willen mensen niet praten over het beŽindigen van de multiculturele samenleving die ons miljarden kost en heeft gekost en zorgt voor een tweedeling in de maatschappij en criminaliteit waar veel ouderen de dupe van worden, dan zal uw oma altijd eenzaam zijn en altijd het risico lopen dat ze op straat wordt bespuugd, beroofd en verkracht door die apen. Belasting betalen om een zooi uitheemse criminelen te financieren? Dan gaat de maatschappij vanzelf kapot. Het is kiezen of delen.

Werkloosheid proberen te maskeren door te roepen dat er tekorten zijn, is nogal achterlijk. De discussie zal moeten gaan over een goede hervorming van de arbeidsmarkt. Roep een nationale instantie in het leven die werkzoekenden registreert inclusief hun opleiding en werkervaring. Laat die instantie werknemers toewijzen aan werkgevers en verplicht de werkgevers deze mensen, die op objectieve gronden zijn uitgekozen, aan te nemen. Zoekt een werkgever een ICT'er, dan moet hij degene die het langst werkloos is met een diploma, de baan geven. Objectief, neutraal en zonder discriminatie. Zet alle vacatures online; niet slechts de moeilijk vervulbare. Zorg voor boetes als bedrijven spookvacatures plaatsen. Beperk sollicitatieprocedures tot maximaal een dag. Zorg dat mensen vaste banen krijgen; verbied tijdelijke contracten. Vast werk is een harde voorwaarde om goed te kunnen leven met een dak boven het hoofd. Mensen zullen moeten leren dat blijven hangen in trivialiteiten niks oplost. Laat het leggen van verbanden desnoods aan deskundigen over.
Reacties: 0
Pagina's: 1

Reactie toevoegen
U dient in te loggen om een bericht te kunnen plaatsen.
 Houd het hier netjes. Hartelijk dank.

Misdefinitie
Copyright (c) 2004-2024.

C:\>Misdefinitie\type info.txt
Contact opnemen kan via een e-mail naar info apending misdefinitie.nl.