Mis∑de∑fi∑ni∑tie (de ~ (m.), ~s)
1 Politiek correct geformuleerde definitie waarmee men door middel van leugen en bedrog de werkelijke aard van misstanden probeert te verhullen door deze te rechtvaardigen.
- Misdefinitie gaat over misstanden en gedrag van criminelen, radicalen en terroristen.
- Stop de #CancelCultuur! Stelletje moraalnarcisten, u bent geen beter mens als u mensen uitsluit vanwege hun politieke gezindheid.
- De vrijheid van meningsuiting is absoluut! Wat wij mogen schrijven, bepaalt niet de juut!
- Stiekem sollicitanten googelen en ze dan cancelen? Uw naam wordt geregistreerd en doorgegeven!
Gebruikersnaam: Wachtwoord:
# Home # Boek HvA (Uitverkocht) # Registratie # Contact #
Misdefinitie artikelen
Pagina: 12 / 44: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

642 Verwant aan valse intenties
641 Kruistocht tegen landverraad (2)
640 Verovering van de islam (3)
639 Zelf vermoorde onschuld (3)
638 Liberaal is een socialistenkwaal (6)
637 Mesjokke van politiesokken (1)
636 Probleemgestuurd onderwijs (15)
635 Makelaardij vol beroepsleugenaars
634 Homo's zijn vies
633 Sleutel naar uw privacy (1)
632 Liberaal belastingparadijs
631 De maatschappelijke context (1)
630 Rellen door internetanarchie (1)
629 Op de hurken voor pislamschurken (1)
628 Waarschuwing van de verkiezingen (6)
627 Geert is rechtvaardig! (2)
626 Straf van de gedachtemisdaad (9)
625 Socialisten zijn leugenaars (1)
624 Waarheid stellig afgekeurd
623 UvA strooit onbenullig met geld (3)

627 # Geert is rechtvaardig! #
Gepost door Misdefinitie op 08-09-2012 om 23:12.
Van alle politici heeft Geert Wilders overduidelijk het meest logische en consequente verhaal. Jaarlijks krijgt de overheid 244 miljard binnen middels belastingen van burgers. Feit is dat al dat geld slechts een keer kan worden uitgegeven. Worden de miljarden verspild aan Europa, massa-immigratie en andere onnozele hobby's, dan kan dat geld niet meer besteed worden aan onze zorg, onderwijs, pensioenen en veiligheid. Gaan de verspillingen door en verklaart de linkse elite dat onderwerp taboe, dan is het gevolg dat de politiek in het vervolg alleen nog maar gaat over hoe zij u opnieuw kunnen uitknijpen. Desalniettemin lijkt de PVV het niet al te best te doen in de peilingen. Kwade tongen beweren zelfs dat Wilders de islam omarmd heeft omdat ze zijn harde geluid jegens moslims al een tijd niet meer menen te horen. Zulke pierpraat is slechts schijn. Laten we ons verdiepen in de verklaring. De campagne van de PVV wordt nog immer wreed verstoord door linkse bedreigingen, demonisatie en door achterlijk publiek dat te dom is om te kakken.

Socialistische simplificatie.

Interviews waarbij riooljournalisten op straat "willekeurige" mensen gaan vragen naar hun mening over Wilders, verlopen altijd via een vast stramien. Stotterende theedoeken weten rare geluiden te produceren die we menen te herkennen uit de Artis en wat uiteindelijk het woord racisme moet betekenen, werkloze vrouwen op middelbare leeftijd die zo bij het MDI hadden kunnen werken en een zichtbare penisnijd tentoonspreiden roepen dat Wilders elke keer discrimineert, fatsoensrakkers die op internet allerlei bedreigingen uiten doen heel schijnheilig alsof ze op hem zouden stemmen als hij zijn toon maar zou matigen en stoere gasten die nog niet uit de kast gekomen zijn, suggereren alsof een onbekende bron hen naar Wilders trekt waartegen zij zich met man en macht tegen moeten verzetten. Kortom, de reden dat deze vervloekte maatschappij zo verkankerd is, ligt geheel aan die nare blonde neo-FŁhrer. Voer derhalve geen discussies met idioten. Meer dan scheldpartijen, trolacties, grenzeloze leugens en verdachtmakingen, zitten er niet in.

Inmiddels heeft het socialistische uitschot geleerd dat hun agressieve primatengedrag een makkelijke prooi is om hen te diskwalificeren van elke serieuze discussie. Binnen omgevingen waar discussies geacht worden op een normale manier te verlopen, vertonen ze daarom opmerkelijk gedrag als ze weer eens merken dat ze uitgeluld zijn en geen enkel zinnig inhoudelijk argument meer weten te geven. Dan verklaren ze hun gedrag door simpelweg te stellen dat er tussen socialisten aan de ene kant en liberalen, nationalisten en conservatieven aan de andere kant nu eenmaal onoverbrugbare en dermate fundamentele meningsverschillen zitten dat het geen zin heeft er verder over te praten. Hun non-verbale gedrag spreekt in dergelijke situaties boekdelen. Wat ze feitelijk willen zeggen is dat ze hun tegenstanders grote mongolen vinden omdat hun fantastische gedachtegoed geen enkele verdediging behoeft. Met achterlijke socialistische dooddoeners en drogredenaties nemen we echt geen genoegen, we willen weten waar dat verschil vandaan komt.

Eerdere analyses hebben uitgewezen dat de stromingen socialisme, communisme en collectivisme allemaal een pot nat zijn en in de basis uitgaan van een gemeenschappelijke pot waarin iedereen geld moet storten waarna zij als machthebbers het geld gaan verdelen. Hun leiders en aanhang zijn echter zo achterlijk dat ze het geld verspillen aan nutteloze linkse hobby's waardoor het geld opraakt en ze burgers weer extra geld moeten afknijpen om dat allemaal te bekostigen. Om dit falen te verbergen, zijn allerlei constructies nodig om het bedrog "geloofwaardig" te maken. Aan de andere kant treffen we mensen die vinden dat socialisme feitelijk hypocriet salonsocialisme is waardoor het systeem kapot gemaakt wordt door profiteurs. Zij vinden dat ieder individu uniek is, zich op verschillende manieren kan ontplooien en de nadruk ligt op de individuele verantwoordelijkheid om er zelf wat van te maken. Deze kwalificatie mag dan geweldig zijn om de rat van de kakkerlak te onderscheiden, maar helpt enkel ter herkenning van het soort.

Na vele debatten te hebben aanschouwd, menen we erachter te zijn gekomen door welke cruciale verschillen de schoen is gaan wringen. Gebrek aan kennis, niet in staat om abstract denkvermogen te ontwikkelen en vooral een vergaande simplificatie van de werkelijkheid. Het moet u vaak opgevallen zijn dat socialisten in feite altijd de mensen over wie ze het hebben in twee simpele groepen verdelen. Niet om even gauw een beeld te vormen van het type persoon waarmee ze in debat moeten gaan, wat een hele normale menselijke reactie is, maar om hun beeld en denkraam over alle mensen te bepalen. Bij socialisten, altijd politiek links georiŽnteerd, gaat het om blanken en zwarten. Om rijken en armen. En om egoÔsten die een ander niks gunnen (altijd hun tegenstanders) versus uitermate meelevende en sociale mensen die alles over hebben voor een ander en pas gelukkig kunnen zijn als ze andere mensen gelukkig kunnen maken. Geef toe, het moet u zijn opgevallen. U bent als tegenstander altijd buitenproportioneel slecht en zij zijn goed zonder enige onderbouwing.

Tijdens debatten leidt het gebrek aan kennis en de simplificatie tot tenenkrommend gelul aan de linkerzijde van de politiek. Het gaat al mis bij de basisprincipes dat geld slechts een keer kan worden uitgegeven, politiek gaat over overheidsgeld en niet over privaat eigendom en mensen helemaal niet allemaal hetzelfde zijn. Mensen met gezond verstand, weten dat als ze een euro hebben en deze verspillen in een gokautomaat, ze geen geld meer over hebben om een brood voor de kinderen te kopen. Geven ze de euro aan een zwerver, dan zal dat de situatie niet verbeteren. Vertel dit aan een slinkse en ze zullen u met een dom gezicht aankijken. Natuurlijk snappen ze dat. Totdat de bedragen met een miljard vermenigvuldigd worden. Verspillen ze 1 miljard aan Europa, dan snappen ze niet dat het geld niet meer aan zorg besteed kan worden. "Ach, dan pakken we dat geld toch gewoon van de rijken?" Wilders kan van nature minder sympathie opwekken omdat de kletspraatjes van het socialisme heel menselijk in de oren klinken, maar dat niet zijn.

Om de simplificatie van de socialisten te laten werken, is behalve gebrek aan kennis en redeneervermogen, nog een ingrediŽnt nodig. Namelijk het altijd en overal beperken van de discussie door alles wat er in het verleden is gebeurd, te vergeten. Tenzij het gaat om vergelijkingen met de oorlog om Wilders te demoniseren. Hitler is in die visie een nazi die uiteindelijk tot vergassing overging; dat hij een socialist was die door het domme volk democratisch gekozen werd omdat hij streefde naar een groot socialistisch Derde Rijk met ťťn munt en ťťn leider, dat verzwijgen ze liever. Vandaar dat linkse tegenstanders in discussies mensen versimpelen tot twee makkelijke categorieŽn en het verleden buiten beschouwing laten. Feitelijk geven we hiermee tegen onze zin in al de conclusie weg, maar dat is nodig omdat het een raamwerk vormt om opvattingen mee te kunnen begrijpen en te beoordelen. Begrip van wat er gezegd wordt, is ons inziens pas mogelijk indien u helder voor ogen heeft waar en hoe die beperking optreedt.

Laten we iets concreter worden om het begrip wat uit te breiden. Heel vaak stranden discussies tussen Wilders en zijn linkse opponenten op stellingen gebaseerd op het idee dat de rijken meer belasting moeten betalen. Wilders is natuurlijk tegen. Hij weet dat de "rijken" al meer dan 80 % van hun inkomen op de een of andere manier afstaan aan anderen. Hij weet dat de meeste mensen die de socialisten "rijk" noemen, in feite de middeninkomens zijn die nog minder te besteden hebben dan de werkloze parasieten met hun subsidies. Hij weet ook dat een heleboel mensen er de kantjes vanaf lopen en hun eigen situatie met opzet verergeren. En hij is ervan op de hoogte dat het niet de schuld van de rijke is dat hij geld heeft, maar de schuld van de linkse verspillingen dat de armen geen geld hebben. Immers, geld dat elders verspild wordt, kan niet meer aan zorg en onderwijs voor de armen uitgegeven worden. Logisch, maar de socialist is te dom om hem te begrijpen. Waarom? Omdat het verspilverleden vergeten wordt en er alleen rijk en arm bestaat.

Kijk maar naar de argumenten van Roemer. Als hij spreekt, dan bestaan de miljardenverspillingen van zijn socialisme even niet meer en richt hij zich volledig op een arm gezin waarvan hij gehoord meent te hebben dat kinderen geen warm eten krijgen. Tijdens het debat in het Jeugdjournaal, vertelde Roemer een zielig verhaaltje over kinderen die zo arm zijn dat ze niet naar andermans verjaardag kunnen omdat ze geen cadeautje kunnen kopen voor de jarige. Iedereen vindt dat erg, wij ook, laat dat duidelijk zijn. Zijn redenatie is, net als die van Samsom (PvdA), dat hij vervolgens het recht heeft om geld van anderen die hij "rijken" noemt te pakken. Een visie die op veel sympathie van de bevolking kan rekenen vanwege de simplificatie. De reden daarvoor is simpel. De socialist suggereert dat er alleen armen en rijken bestaan en dan is de arme zielig en de rijke een asociale uitbuiter. De werkelijkheid ligt genuanceerder. De arme kan een parasiet en een verspiller zijn terwijl de "rijke" een man die al jaren bezuinigt en spaart.

Natuurlijk, als alle armen zieken of hardwerkende mensen zijn wiens kinderen geen eten meer krijgen, alle rijken slavendrijvers zijn die miljoenen hebben zonder belasting te betalen en de linkse politiek al onze miljarden uit zou geven aan de armen, zorg, onderwijs en alles wat we belangrijk vinden in deze maatschappij, dan zouden de socialisten gelijk hebben, maar dat is allemaal niet het geval. Het aantal zieke mensen dat echt niet kan werken, is relatief klein en er is geen enkele partij, ook de PVV niet, die zulke mensen in de kou wil laten staan. Bovendien is er geen enkele socialist ooit bereid om arm en rijk nu eens goed te definiŽren. Logisch, want zodra ze met feiten moeten komen, gaat de charme van hun Robin Hoodverhaal eraf waar Samsom zo dankbaar gebruik van maakt. Hij maakt mensen wijs dat het raar is om extra geld van mensen in de bijstand te vragen en niet van de rijken die genoeg hebben. Wilders komt met de boodschap dat links niet 1 of 2 keer geld vraagt voor de armen, maar 10 tot 20 keer en de armen daar nog steeds niks van zien.

Typisch de achterbaksheid van het socialisme. Roepen dat u als bevolking bestaat uit eerlijke socialisten of, als u dat niet bent, asociale rechtsen. Roepen dat kinderen honger lijden, maar vervolgens het geld verspillen in Europa om vervolgens nogmaals te roepen dat kinderen honger lijden. In de wetenschap dat ook de tweede, derde of 20ste keer het geld niet bij die kinderen terecht komt. Is dat wat die smiechten onder eerlijk delen verstaan? Dan kunt u wel over de toon van Wilders blijven zeiken, maar met die schijnheilige toon van de socialisten wordt u wel besodemieterd. Een ander typisch voorbeeld is onderwijs. Jarenlang heeft de PvdA het onderwijs lopen verkrachten. Nadat zij miljarden aan islamitisch stemvee hadden geÔmporteerd in Nederland, moest het niveau omlaag zodat ook zij aan een diploma geholpen konden worden. Het geld werd door de PvdA verspild, maar niet aan onderwijs. Samsom vergeet het verleden en vertelt iedereen ronduit dat de PvdA het allerbeste onderwijs wil voor iedereen.

Aan Wilders vroeg Samsom in een interview met RTL-4 waarom Wilders het de kinderen aandoet om op onderwijs te bezuinigen. Ons klonk dat in de oren alsof Goebbels aan de geallieerden vroeg waarom ze ervoor zorgden dat alle kampbeulen nu hun baan verloren. Het is van de zotte. Samsom zou het volk moeten vertellen dat het onderwijs al lang en breed door de PvdA verkracht is en dat de PvdA jaarlijks 7 miljard aan massa-immigratie uitgeeft; geld dat daarom niet in het onderwijs gestoken kan worden. Wilders vertelt dat verhaal, maar omdat de meeste mensen socialistisch denken, is dat verhaal niet populair. Europa is eveneens een dankbaar onderwerp voor socialisten. Waar Samsom zijn populariteit makkelijk opkalefatert door te roepen dat we Europa nodig hebben en samenwerken, vinden mensen het verhaal van Wilders een stuk minder mooi. Terwijl het verhaal van Wilders wel op waarheid berust. Vertellen dat Griekenland heeft gelogen en feest heeft gevierd met ons geld, is voor de socialist, die enkel het woord "eerlijk" kent, te moeilijk.

Alle partijen met uitzondering van Wilders gebruiken drogredenaties die niet deugen. Rutte stelt dat Nederland veel handel drijft met andere landen. Daarom moeten we geld blijven geven zodat ze later weer kunnen kopen. Ja ja, dus een ondernemer moet geld stoppen in een failliete klant zodat die klant met zijn geld zijn producten weer kan kopen? Buma zegt dat we veel aan Europa te danken hebben. We gaan er lekker op vakantie, dus moeten we ze ook met hun schulden helpen. Vertel eens wat we moeten nu we in Amerika op vakantie zijn geweest dan? Wat een bullshit. Op vakantie gaan heeft niks met andermans schulden afbetalen te maken. Samsom roept dat we geld verdienen in Europa, dus elkaars schulden moeten betalen. Eigenaardig, onze baas verdient geld aan ons, dus gaat hij ook onze schulden betalen? Wij denken toch van niet. Wilders geeft terecht aan dat we verspild geld nooit meer terug krijgen. Samsom liegt over wat we voor al die miljarden terug krijgen. Een sterker Europa, zegt hij. Fout, we krijgen verspillingen die zorgen voor asociale bezuinigingen op zorg en onderwijs.

Door de simplificaties, leugens, halve waarheden en aperte onzin die de socialisten vertellen, raken veel mensen in de war. Na wat linkse demonisatie willen zij wel de PVV uitsluiten in de stembus, maar op wie moeten ze dan stemmen? Vanuit de overwegend linkse media is het idee ontstaan om peilingen en stemwijzers te promoten. Het is de bedoeling dat mensen peilingen gaan gebruiken om strategisch te stemmen en stemwijzers die gemaakt zijn door "professionals" in de strijd gooien om een degen keuze te maken. Tot onze afschuw werkt dat en wordt de strijd in grote mate gevoerd door de makers van deze walgelijke instrumenten. Zulke gegevens en adviezen worden namelijk gemanipuleerd en zijn in feite de spreekbuis van de auteur. De bekendste peiler is ongetwijfeld Maurice de Hond; een knecht van de slinksen die mensen selectief ondervraagt en niet weet wat een representatieve steekproef is. Politieke peilingen geven meer de natte droom van de eigenaar aan dan de waarheid. Maurice de Hond ondervraagt volgens politicoloog Andrť Krouwel voornamelijk laagopgeleiden.

Andrť Krouwel mag dan wel de peilingen van De Hond afkraken, zelf is hij zo partijdig als wat. Met zijn opmerking dat De Hond vooral laagopgeleiden ondervraagt die vaker PVV en SP zouden stemmen, snijdt hij zichzelf in de vingers. De Hond mag dan wel voornamelijk laagopgeleiden ondervragen, maar in zijn peilingen schieten de PvdA en SP heel vaak omhoog. De PVV blijft juist achter in de peilingen, maar dat blijkt altijd een foutieve voorspelling te zijn. Conclusie: juist onder de PvdA'ers en SP'ers bevinden zich al die laagopgeleiden en ongeletterden die bij Maurice de Hond de peilingen bepalen. In samenwerking met de linkse krant Trouw is ooit het Kieskompas ontstaan. Wellicht had hij daarom beter kunnen zeggen dat peilingen en stemwijzers in het algemeen een hoop stront uitspugen zonder enige waarde. Kiezers worden daar nog wanhopiger van en storten zich dan maar op de partijprogramma's. Partijprogramma's staan net als peilingen en stemwijzers vol leugens en beloften die niet waar worden gemaakt.

Openbaar te kennen geven dat u de blonde oppergod van de vrijheid wel ziet zitten, kan grote gevolgen hebben voor uw persoonlijke leven. Minachting, scheldpartijen, bedreigingen, beroepsverboden en vervolging zijn de acties die we regelmatig tegenkomen. Veel PVV-aanhangers houden daarom angstvallig hun mond dicht en lijken zelfs mede PVV'ers aan te vallen om de verdenking van deze "verschrikkelijke" gedachtemisdaad bij voorbaat weg te nemen. Pas in het stemhokje, achter het gordijntje, wanen ze zich even anoniem zodat er toch nog een flinke bonus naar Wilders gaat. Om dat te voorkomen, trachten tegenstanders te beweren dat een stem op de PVV een stem op de PvdA is. Pardon? Die twee verschillen toch als de dag en nacht? De redenatie is dat stemmen op de PVV kiezers weghaalt bij de VVD zodat de VVD kleiner en de PvdA de grootste partij gaat worden. Dat is de kracht van de leugenachtigen. Peilingen suggereren dat de PvdA verdubbelt, maar in werkelijkheid hebben en krijgen ze rond de 30 zetels en is de peiling te optimistisch voor links.

Zijn mensen dan eindelijk in staat om door de mediapropaganda te prikken, krijgen ze te maken met laffe demonisatiepraktijken en moddergooien om Wilders te beschadigen. Waren ze nog niet afgehaakt om op de punten van Wilders te stemmen, dan zorgt die verfoeide zwartmakerij er wel voor. Zo zou Wilders onterecht 15.000 euro subsidie hebben gekregen van Europa en zou een EuroparlementariŽr na een ongeluk een ontwenningskuur hebben gedeclareerd bij Europa voor 24.500. Links heeft ons een staatsschuld van 400 miljard bezorgd met hun Europa, miljoenen criminelen dankzij hun massa-immigratie en talloze bezuinigingen op onderwijs en zorg danzij hun overige linkse hobby's en na veel speurwerk denken ze de PVV te mogen diskwalificeren voor 40.000 euro? Dat is godverdomme net een gokverslaafde die zijn huis heeft verloren en zijn kinderen verwijt een ijsje gegeten te hebben van hun eigen geld. Zaken die we Wilders kunnen verwijten, vallen in het niet bij de miljardenschade die socialisten hebben aangericht.

Overal kruipen de ratten uit hun holen om Wilders kapot te maken. Diverse dissidenten melden dat de PVV geld kreeg van Joodse lobbyisten waarna bewezen werd dat de PVV helemaal geen Jodenvriend is vanwege zijn verbod op ritueel slachten. Nu stelt Reuters dat Wilders financieel gesteund is door anti-islamgroeperingen tijdens zijn strafproces. Een echte Nederlander die grondrechten respecteert zou opkomen voor de vrijheid van meningsuiting en zeggen dat het te achterlijk voor woorden is dat een democratisch gekozen politicus vanwege zijn politieke meningen wordt vervolgd, maar dit soort ongedierte "vergeet" dat feit en richt zich met oogkleppen op het geld. Ook zou Wilders met het geld zijn beveiliging in Amerika betalen. Reuters neemt geen afstand van de bedreigingen jegens Wilders, maar ook hier gaat het enkel om het geld. De steun wordt trouwens ontkend, maar dat interesseert hem niks. Triest, meer kabaal maken over hoe iemand zichzelf verdedigt tegen fascisme dan tegen het fascisme zelf.

Wouter de Winther, redacteur van de Telegraaf die ook al fout was in de oorlog, wil de haat jegens Wilders blijkbaar nog eventjes aanwakkeren door te roepen dat Wilders in feite de hele islam uit Nederland wil. Iedereen kent nog de dictator met het bekende snorretje die al eens op een weinig fraaie manier de wereld heeft willen verlossen van een volk, dus die associatie doet het altijd goed om Wilders te verneuken. Geen rode hond die we ooit horen zeggen dat socialisten alle niet-socialisten met uitzondering van hun buitenlandse stemvee, dermate kapot willen maken zodat ze aan de rand van de afgrond staan, maar over Wilders worden zulke dingen gezegd. Nota bene door hetzelfde soort personen dat altijd staat te roepen dat Wilders zijn toon moet matigen. Walgelijke smeerlappen en dat in een maatschappij die wars is van rechtse meningen en dagelijks de autochtone blanken discrimineert. Roemer pleit na wat nederlagen in debatten voor een verbod van peilingen, wij zien liever een algeheel verbod van demonisatie.

Inmiddels zijn de tegenstanders van Wilders erin geslaagd de man af te beelden als een vreselijke boeman die zichzelf wel eens kon gaan ontwikkelen naar een nieuwe Hitler of Breivik. Een monster van het laagste soort waarvan zij vinden dat die alleen tussen 6 planken in de verbrandingsoven tot zijn recht zal komen. Tot hun afschuw liet Wilders echter tijdens het debat van het Jeugdjournaal zien dat hij een hele lieve, aardige en kindvriendelijke man is door op verzoek van een klein meisje in te gaan dat hem een knuffel wilde geven. Beelden die het hele land doorgingen en dat kan links nou net niet gebruiken. Hoe kunnen ze Wilders nu nog demoniseren tot een walgelijk gedrocht dat het liefste alle zandnegers en berberapen in stukjes zou willen hakken alvorens deze aan de varkens te voeren? Lastig, maar al die toffe internethelden hebben daar al rukkend achter hun PC'tje wat op gevonden. Op een forum zagen we de ranzige interpretatie van een socialist voorbij komen die verkondigde: "Wilders betast kind tijdens uitzending."

Fascistisch gespuis dat kinderen misbruikt voor de eigen idiote politieke propaganda, waar kennen we dat ook alweer van? Anderen verkondigen dat er duidelijk te zien is dat Wilders zijn genitale zone op afstand houdt en trekt de conclusie dat Wilders nooit geheel spontaan reageert. Het feit dat een grote man per definitie deels moet bukken om een kind een knuffel te geven en zijn lichaam derhalve deels naar buiten "buigt", is te ingewikkeld voor de gemiddelde socialist met de herseninhoud van een paddenstoel. Weer anderen roepen dat het een schande is dat zo'n kind blijkbaar zo geÔndoctrineerd wordt door haar ouders, dat ze zelfs die afschuwelijke PVV-leider als Godheid zien en in de armen wil nemen. Sympathie voor Wilders? Dat mag niet volgens al die zogenaamde beschaafde en fatsoenlijke socialisten. Het enige wat ze uit kunnen brengen is dat een katholiek bij een kind niet verstandig is. Beste mensen, kinderen zijn nog heerlijk spontaan en kijken vaak dwars door alle bullshit heen die volwassenen niet eens begrijpen.

Overweging.

Socialisten proberen hun onvermijdelijke falen te verhullen door de mensheid steeds te reduceren tot een simplificatie van twee eenvoudige categorieŽn die zelfs een belediging vormen voor de intelligentie van kinderen. Mensen worden door hen ingedeeld in blank en zwart. Waarbij de blanken de boze heren zijn die de zwarten als minderheden discrimineren; andersom ontkennen ze gewoon dat het gebeurt. Mensen worden ingedeeld in armen en rijken. Armen zijn in hun visie per definitie genaaid door de maatschappij en asocialen. Dat ze niet willen werken, is onze schuld. Onder rijken valt voor hen alles wat geld heeft, ongeacht de herkomt en moeite die ervoor gedaan is. Mensen worden verdeeld in egoÔsten en eerlijke sociale mensen. Mensen met geld die niet continu willen geven, noemen zij de egoÔsten; naar de eigen achterban willen ze verwijzen als de eerlijke, fatsoenlijk en sociale mensen die samenwerken. Met dit kleuterniveau weten socialisten vooral de harten van domme mensen te veroveren die werkelijk denken dat de wereld zo in elkaar zit.

Is dit nu het fundamentele meningsverschil waar links het steeds over heeft en dat we maar moeten respecteren? Wat ons betreft niet. Dat niet iedere arme ziek is of zo buitenproportioneel door de maatschappij benadeeld is dat hij of zij niet zelf in zijn levensonderhoud kan voorzien, is een keihard feit. Dat niet iedereen met een beetje geld, een huis of een auto naar westerse begrippen rijk is, is eveneens een feit. Tussen de uitersten van arm en rijk, zit de meerderheid van de mensen en als het socialisme de meerderheid uitsluit met hun classificaties, dan kunnen hun uitingen geen waarde hebben in deze maatschappij. Het bekt en klinkt natuurlijk wel lekker. Wie zo'n asociale tokkie is die vroeger de leraar in elkaar sloeg, nooit gewerkt heeft en gratis ruim 1800 euro per maand vangt aan uitkeringen, is natuurlijk voorstander van het socialisme, maar waarom geven ze dat niet gewoon toe? Moeten wij werkelijk naar asocialen, zwervers, lamlendelingen, parasieten en andere achterlijken luisteren? Wij vinden van niet, Wilders heeft een realistischer verhaal.

Vanzelfsprekend is de socialist wars van de waarheid, want de feiten kunnen hem keihard om de oren slaan. Vandaar dat Samsom en consorten het altijd over een idealistische toekomst hebben waarin het socialisme in staat zou zijn om de meest fantastische dromen waar te maken. Mensen met gezond verstand weten echter dat feiten en gedrag uit het verleden hen wijze lessen leren en een voorspellende waarde hebben. Zou Hitler morgen uit de as herrijzen, dan zou u wellicht niet op hem gaan stemmen omdat u begrijpt dat het in het verleden niet voor iedereen een bijzonder succes was. U kent de linkse partijen ook langer dan vandaag. De PvdA heeft in het verleden de staatsschuld, het aantal allochtonen en de criminaliteit verdubbeld. De SP is voor extreme verhogingen van belastingen en GroenLinks een broedplaats van Volkerts zonder ballen. De socialist probeert daarom altijd het verleden te "vergeten" en te negeren. Moeten wij respect hebben voor het feit dat socialisten weigeren lessen uit het verleden te trekken en de feiten volledig negeren? Nee!

Over feiten gesproken, binnen discussies verwachten we dat mensen zich aan de basisregels houden van iedere fatsoenlijke discussie. Meningen en beweringen onderbouwen met argumenten, argumenten ondersteunen door feiten, feiten kennen door algemene kennis en dit alles samensmeden in goede en correcte redenaties op grond van het gezonde verstand. Socialisten laten die feiten weg en dat verklaart waarom ze zo populair zijn. Het is voor Samsom echt doodeenvoudig om te roepen dat het onderwijs verneukt is en de PvdA daar iets aan wil doen, maar als hij weigert om bij die discussie het feit dat de PvdA verantwoordelijk was voor die verkrachting te betrekken, is dat waardeloos. Het probleem hierbij is natuurlijk dat maar weinig mensen weten hoe het echt zit en "iets doen aan onderwijs" mooier klinkt dan "zij hebben het gedaan." Discussies over Europa worden op dezelfde manier door socialisten gevoerd. Men "vergeet" simpelweg al die verspilde miljarden door links en doet alsof de crisis is komen aanwaaien en "opeens" de nieuwe werkelijkheid werd.

Met meningsverschillen heeft dit alles niks te maken, wel met hun oeverloze domheid. Toch moet er een soort van meningsverschil te vinden zijn die echt fundamenteel is; beide "groepen" denken immers verschillend. Een verschil vinden dat hun gedrag grotendeels verklaart, is makkelijker dan het lijkt. Socialisten vinden dat zij mogen oordelen over andermans geld; liberalen en nationalisten oordelen over hun eigen geld. Vandaar dat het voor de socialist makkelijk is om miljarden te verspillen terwijl het voor anderen al problematisch is als zij op jaarbasis honderden euro's meer gaan betalen. Het principiŽle ongelijk van socialistische ideologieŽn schuilt in het beginsel dat overheidspolitiek enkel over overheidsuitgaven gaat en zij dus niks te zeggen hebben over privaat bezit. Het feit dat zij hun idealen verwezenlijken met fascistische demonisatiemethoden, zegt ook genoeg. Socialisme is voor simpele zielen die jaloers zijn op andermans bezit en hun eigen rijkdom willen vergroten door ordinaire diefstal.

Toegegeven, Wilders en andere rechtse realisten hebben een wat ingewikkelder verhaal dan "u bent een egoÔst, wij zijn eerlijk en wie het er niet mee eens is dat hij bestolen wordt, mag kapot gemaakt worden", maar dat verhaal komt wel het dichtst bij de werkelijkheid. Uw geld kan slechts een keer worden uitgegeven. Wordt het verspild, dan kan het niet meer gebruikt worden om in uw eerste levensbehoeften te voorzien. Verspilling moet daarom worden tegengegaan en aangezien Europa, massa-immigratie, ontwikkelingshulp en linkse subsidies het overgrote deel van de 244 miljard die de overheid jaarlijks van u plukt in beslag nemen, moet daar abrupt een einde aan komen. Parasieten moeten zelf gaan werken en wie meer welvaart wil hebben, moet daar in beginsel zelf voor zorgen. Socialisme is sinterklaas voor volwassenen, maar u en wij weten wie er elke keer voor sinterklaas moeten gaan opdraaien. Voor onze zieken zorgen we zelf. Niet door socialisten met een gat in hun hand het geld te geven, maar door de problemen direct op te lossen.
Reacties: 2
Pagina's: 1

Reactie door Sickofleft op 12-09-2012 om 22:19.
Toch maar koffers pakken gaat vanavond.

Reactie door Moses 35i op 13-09-2012 om 23:22.
Daar zat ik ook al aan te denken maar niet voldoende financiŽle middelen om dat werkelijkheid te maken...

Reactie toevoegen
U dient in te loggen om een bericht te kunnen plaatsen.
 Houd het hier netjes. Hartelijk dank.

Misdefinitie
Copyright (c) 2004-2024.

C:\>Misdefinitie\type info.txt
Contact opnemen kan via een e-mail naar info apending misdefinitie.nl.