Mis·de·fi·ni·tie (de ~ (m.), ~s)
1 Politiek correct geformuleerde definitie waarmee men door middel van leugen en bedrog de werkelijke aard van misstanden probeert te verhullen door deze te rechtvaardigen.
- Misdefinitie gaat over misstanden en gedrag van criminelen, radicalen en terroristen.
- Stop de #CancelCultuur! Stelletje moraalnarcisten, u bent geen beter mens als u mensen uitsluit vanwege hun politieke gezindheid.
- De vrijheid van meningsuiting is absoluut! Wat wij mogen schrijven, bepaalt niet de juut!
- Stiekem sollicitanten googelen en ze dan cancelen? Uw naam wordt geregistreerd en doorgegeven!
Gebruikersnaam: Wachtwoord:
# Home # Boek HvA (Uitverkocht) # Registratie # Contact #
Misdefinitie artikelen
Pagina: 14 / 44: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

602 Bevrijd van vrijheid (10)
601 Libertarisme riekt naar anarchie (7)
600 Politiek is niet voor rede vatbaar (2)
599 Europa is ons niet de baas (10)
598 Breivik? Ik zou niet anders willen!
597 Nivelleren? Krijg de kolere!
596 Socialisme valt door de mand (3)
595 Asielbeleid is uitontwikkeld
594 Gepest door geheugenverlies (7)
593 Nationalisme vol collaborateurs (2)
592 Meten met twee matennaaiers (1)
591 Rechtskwaad van de pedojager (2)
590 De gulden schede
589 Ram het fatsoen erin (2)
588 Internet openbare gierput
587 Haat op herhaling
586 ACTA smerige handelspraktijk
585 Westerse vrijheid zwaar overschat
584 Criminele moslims zijn beesten (3)
583 Wet is kraakhelder (2)

602 # Bevrijd van vrijheid #
Gepost door Misdefinitie op 06-05-2012 om 23:39.
Tien jaar geleden werd Pim Fortuyn vermoord na maandenlang gedemoniseerd te zijn door zijn politieke tegenstanders. De kogel kwam van links. Zomaar midden op straat afgeslacht door een radicale milieuactivist waarvan niemand nog de waarheid durft te onderzoeken. Dood is dood en het rode bloed heeft gevloeid. Later zouden er nog velen volgen. Dappere mensen uit het Verzet die trachten onze vrijheid met hun bloed, zweet en tranen met alle macht te verdedigen, werden, als fysiek de nek omdraaien nog te ver ging, monddood gemaakt middels karaktermoord, schijnprocessen en maatschappelijke diskwalificatie. Kotsmisselijk worden we daarom van die ranzige Postbus 51 spotjes waarin de overheid doet alsof we in een democratische samenleving mogen genieten van vrijheid en dat we vooral moeten suggereren dat deze huidige situatie te prefereren is omdat het vroeger in de oorlog zo slecht was. Vrijheid wordt tot een politieke misdefinitie verheven waarbij het doel is om zo weinig mogelijk echte vrijheid voor het volk over te laten.

Gereguleerde "vrijheid".

Wat is vrijheid eigenlijk? Allemaal kunnen we in elk geval opdreunen wat we niet onder vrijheid vinden vallen. Vaak verwijzen mensen daarbij naar extreme dictaturen waarin censuur, onderdrukking en fascisme jegens andersdenkenden de normaalste zaak van de wereld is. Vrijheid is in de volksmond zoiets als niet gevangen zitten, alles mogen zeggen en zien en vooral spontaan kunnen leven zonder onderdrukking en inmenging van de overheid. Kunnen gaan en staan en doen en laten wat we willen zonder daarvoor verantwoording te hoeven afleggen zolang anderen daarvan niet de dupe worden. Slimmeriken weten dan nog een reeks klassieke en sociale grondrechten op te lepelen zoals deze aan het begin van de Grondwet staan opgesomd. Over dat spontane willen we het graag hebben, want daar is iets bijzonders mee aan de hand. Spontaan een vriend opbellen om daarmee naar een seksclub te gaan, is niet rationeel. Voor gedrag dat spontaan ontstaat hoeven mensen geen argumenten te geven; voor het gevoel van vrijheid dat daardoor ervaren wordt evenmin.

Binnen politieke discussies zijn we verplicht om gedrag en stellingen rationeel te verklaren en te onderbouwen met argumenten. Zo kan iemand het begrip vrijheid proberen te verklaren via de redenatie dat fascisme leidt tot ongelukkige mensen en dat weer kan leiden tot oorlog. Om echter een gevoel van vrijheid te ervaren is een rationele benadering lang niet altijd gewenst. Sterker nog, de rationele redenatie kan volledig in strijd zijn met wat mensen intrinsiek ervaren. Eerder is het verschil tussen politieke meningen en persoonlijke opvattingen ter sprake gekomen. Om een botsing te vermijden, kan geconcludeerd worden dat het verstandig is om een beroep op het mens zijn als persoonlijke opvatting, niet te misbruiken in een rationele politieke discussie en andersom. De dodenherdenking en Bevrijdingsdag, die beiden zeer emotioneel zijn, zullen als voorbeeld kunnen dienen om dit te verduidelijken. Iedereen heeft de vrijheid om 4 en 5 mei deel te nemen aan de activiteiten, maar ook om zijn mening te uiten en dat kan botsen.

Van mensen wordt verwacht dat ze twee minuten stil zijn op 4 mei. Om dat te kunnen realiseren, redt u het niet met een politiek argument. Vraag mensen waarom stil zijn noodzakelijk is en ze zullen in eerste instantie opmerken dat het om respect gaat. Respect voor de overleden slachtoffers, eventuele nabestaanden en iedere andere burger die op zo'n manier denkt voor eeuwig de vrijheid te kunnen handhaven. Het zal duidelijk zijn dat als mensen een beroep doen op de persoonlijke opvatting dat we allemaal mensen onder elkaar zijn en best een beetje normaal kunnen doen ongeacht wat we er politiek van vinden, we dat beroep zullen honoreren. Al horen we in ons hoofd Hitler krijsen en zouden we precies om 20:00 ter plekke op de Dam in Amsterdam de Holocaust willen ontkennen met een speech zo lang als een gemiddeld artikel op deze website, dan nog houden we gewoon onze smoel uit eerbied voor mensen. Logischerwijs verwachten en eisen we dat zulke gebeurtenissen persoonlijk blijven en niet misbruikt worden voor politieke propaganda.

Met deze instelling hebben we een ontzettend groot probleem opgelost. Stil zijn valt wettelijk niet af te dwingen. Zouden we werkelijk om 20:00 "Sieg Heil!" schreeuwen, dan valt er hooguit iets recht te lullen via de openbare orde zodat een of andere linkse togadhimmi een veroordeling kan uitspreken. Ontkennen van de Holocaust kent hetzelfde probleem. Wettelijk niet verboden, maar de Hoge Raad schaart het gewoon onder het kopje belediging. Niet omdat de wet het zegt, niet omdat ze gelijk hebben en niet omdat er een zinvol argument te geven valt. Nee, een veroordeling in deze kwesties is niks anders dan puur een machtswoord en daarom zullen er altijd mensen zijn die met de meest ingenieuze argumenten zulke uitspraken steeds onderuit kunnen halen. Qua argumentatie is het derhalve evenmin af te dwingen. Er zijn mensen die met gruwelijk goed onderbouwde argumenten de Holocaust en het bewijs ontkennen. De enige mogelijkheid om in rust en vrijheid te kunnen herdenken, is om als mens respect te vragen zonder het politiek te maken.

Jammer genoeg bestaan er in Nederland een hoop randdebielen die 4 mei aangrijpen voor hun eigen dubbele agenda. Het CIDI is van hetzelfde kaliber als het MDI. De hele dag zeikend, jankend en masturberend op internet rondhangen en elke keer aangifte doen bij de politie als iemand iets zegt waar zij het niet mee eens zijn. Behalve dat ze zich gedragen als de rancuneuze aanbrengers die er in het verleden niet vies van waren om mensen uit het Verzet aan te geven bij de Duitsers zodat die werden gefusilleerd, maken ze er een sport van om de Joodse versie van de Holocaust tot religie te verheffen in de hoop dat ze het hier in Nederland voor het zeggen krijgen voor wat betreft uw vrijheid van meningsuiting. Geen lekkere jongens, dat begrijpt u ook wel. Uiteraard komen hun activiteiten erop neer dat ze geen mogelijkheid onbenut laten om nette burgers neer te zetten als idiote nazi's. Auke de Leeuw schreef zomaar in een gedicht dat zijn oudoom een verkeerde keuze maakte door bij de SS te gaan. Het CIDI ging volledig los.

Inmiddels bent u bekend met de werkwijze van dat soort clubjes. Onschuldige teksten worden geïnterpreteerd alsof ze afkomstig zijn uit Mein Kampf, de schrijver wordt in de ophef die daarover ontstaat volledig kapot gemaakt, staat voor de rest van zijn leven in Google en half fascistisch Nederland krijgt het mandaat om die nazi de rest van zijn leven fysiek en geestelijk te belagen. Alleen, ditmaal was er een klein detail. Achter de tekst, een gedicht, zat geen groep mensen op een achterlijke website die er hun beroep en gewoonte van hebben gemaakt minderheden te beledigen. Wel nee, het gaat hier om een fucking kind. Een puber die gewoon zijn gedachten op papier zette en daarmee nota bene een gedichtenwedstrijd won; de reden dat hij het sowieso mocht voordragen. Gewoon een leerling die, geïndoctrineerd door linkse leraren, het niet in zijn hoofd zal halen om te schofferen of te kwetsen. Joodse organisaties die het hardst om vrijheid brullen, zullen wel even bepalen wat u mag zeggen. Het moet verdomme niet gekker worden.

Had Auke gewoon dat gedicht laten voordragen op basis van het persoonlijke standpunt dat we allemaal mensen zijn en respect verdienen ondanks onze verschillen en er was niks gebeurd. Nu heeft het CIDI het voor de zoveelste keer politiek gemaakt en zoals u weet vervalt dan hun persoonlijke beroep op het mens zijn. Maak het politiek en wij gebruiken onze vrijheid om u van repliek te dienen. Vorden was het toneel van een fraai staaltje racisme van het CIDI. Het 4/5 mei comité aldaar wilde dit jaar eveneens gesneuvelde Duitse soldaten herdenken. Niet alle Duitsers waren immers fout, net zoals links u probeert wijs te maken dat niet alle Marokkanen fout zijn, en bovendien zijn we allemaal mensen en maken ras en nationaliteit niks uit. Iets met het anti-discriminatiebeginsel in de Grondwet waar het CIDI en het MDI zo aan gehecht zijn. Federatief Joods Nederland (FJN) stapte naar de rechter. Dodenherdenking wordt een Jodenherdenking. Alleen voor Joden. Wacht eens even, ging die hele oorlog niet over het uitsluiten van andere rassen?!

Karaktermoord, justitie en een machtswoord van een linkse rechter die vrijheid verbiedt. Zo gaat het altijd. Bij Janmaat, Gregorius Nekschot, rechtser.com, Misdefinitie en nog vele anderen. Wat komt daarna? Juist, de rancuneuze aanbrengers willen "praten". Praten over wat u wel en niet mag. Van een privaatrechtelijke organisatie wel te verstaan. Die geen flikker te zeggen heeft over wat u wel en niet mag doen. Die helemaal niet gaan over de organisatie. Die onwettig opereren en waarvoor rechters zich in de vreemdste bochten moeten wringen om dat te rechtvaardigen. Die u de mond willen snoeren en daarna doodleuk komen zeggen dat ze willen praten over wat u wel en niet moet censureren. Discussies moeten plaats gaan maken voor verbondenheid, vinden zij. Krijg de tering maar CIDI en al die andere fascistische kankerlijers. Racisme zal nooit grond zijn om naar u te luisteren en wij bepalen zelf wat we zeggen. Strafwetten inzake belediging en discriminatie worden door zulke ratten misbruikt om u de mond te snoeren en moeten zo snel mogelijk verdwijnen.

Geschiedvervalsing is een belangrijk wapen der socialisten om hun zin door te kunnen drijven. Zielig doen en hedendaagse Joden in een slachtofferrol plaatsen is het enige waar het CIDI en consorten goed in zijn. Zionisme op hoog niveau met als einddoel alle ongewenste subjecten uit het maatschappelijke leven te verwijderen. Waar hebben we dat eerder gezien? "Feiten" die hun uitkomen worden uit ten treure herhaald en wie ze waagt te betwijfelen, wordt opgepakt en opgesloten. Fortuyn zou na de verkiezingen in 2002 zeker minister-president geworden zijn en was een historische sleutelfiguur in het veranderen van het denken in Nederland. Veel maatschappelijke problemen waar burgers en de politiek pas jaren later achter kwamen en nog steeds verbergen, bracht hij al aan het licht. Hij streed al voor belangrijke vrijheidsrechten toen de huidige regenten nog met hun kop in de reet van de islam zaten. Bizar, de overheid ontkent de rol van Fortuyn tot 10 jaar geleden, maar eist dat u hun verklaring over 70 jaar geleden klakkeloos overneemt.

Kinderen mogen op school blijkbaar niet leren dat er in Nederland anno nu mensen worden vermoord om hun mening door de demonisatie van de partijen waar hun leraren op stemmen. Ook mogen zij niet weten dat de NSB verder leeft in organisaties als het CIDI en het MDI, dat zij om hun mening van hun bed gelicht kunnen worden en dat hun leven voorbij is zodra een linkse organisatie vindt dat zoiets moet gebeuren. Interessant, Adolf Hitler stond ook geen andere meningen toe en wie het waagde de waarheid over de Holocaust te vertellen, mocht de verbrandingsovens van dichtbij zien. Ondertussen komt er hier weer een propagandafilmpje van de overheid voorbij over hoe vrij we wel niet zijn. O ja, hoe vrij zijn we eigenlijk? Mogen we bijvoorbeeld de PVV aanhangen? Vast wel, die Kamerleden van die partij zijn democratisch gekozen door het volk niet waar? Klinkt simpel, maar mollen infiltreren en slopen de boel. Harm Uringa beweert dat de PVV meer schade heeft aangericht dan de bezetters. Een Holocaustontkenning, want de PVV heeft 0 mensen vermoord.

Deserteurs die overlopen naar het links kamp en daarbij nog even hun oude werkgever een trap nageven. Weer eens wat anders dan anonieme socialistische lafaards die achter hun computertje anderen het leven zuur proberen te maken. Micha Kat heeft een website voor klokkenluiders en is daarmee aangeschoten wild in Nederland. Kat schrijft rake stukjes en neemt daarbij regelmatig het koningshuis en een of andere vermeende pedofiele justitieknakker op de korrel. Mag niet, want als mensen gaan begrijpen dat de meeste pedofielen hoge ambtenaren, officieren van justitie en rechters zijn omdat ze door hun onschendbare positie toch niet afgeluisterd en gepakt worden, breekt de hel los. Zodoende wordt hij opgepakt en zijn server offline gegooid. O ja, de aanklacht is natuurlijk belediging. Lekker nietszeggend. Klinkt een beetje zoals de beschuldiging "landverraad" waarmee mensen vroeger werden gepakt. Ach, en als een journalist in Nederland eenmaal is opgepakt, zijn er genoeg databases om hem van andere zaken te beschuldigen.

Nederland zit vol met leugenaars, lasteraars en fascisten die hun zaakjes camoufleren met witteboordencriminelen. Samen met tienduizenden kornuiten van de vijanden van ons volk, hebben ze het maatschappelijke systeem volledig in handen omdat overal waar u komt en afhankelijk bent van de werkzaamheden van anderen, zij de touwtjes in handen hebben. Privacyschending bedreigt uw vrijheid dan ook buitenproportioneel. Alle informatie die ze over u kunnen verzamelen, kan ergens misbruikt worden. Justitie kan zelfs het feit dat u naar de Amerikaanse politieserie Dexter kijkt die over een seriemoordenaar verhaalt. Kan het rechtelijke systeem daar niks mee, dan zullen ze het al snel openbaar maken zodat werkgevers dat gegeven kunnen misbruiken om u overal af te wijzen. Al vaker hebben we opgemerkt dat informatie in verkeerde handen, hoe onschuldig het ook lijkt, opeens misbruikt kan en zal worden. Van vrijheid valt nauwelijks te spreken als u continu over uw schouder moet kijken en moet nadenken over hoe u nu weer genaaid kan worden.

Kijkt u nog wat u wilt nadat u gezien heeft dat de politie uw kijkgedrag gebruikt om u aan misdaad te linken? Geeft u nog eerlijk uw mening als het risico bestaat dat u 's nachts door een arrestatieteam van uw bed wordt gelicht? Schrijft u nog onbekommerd op sociale netwerken in de wetenschap dat elk verkeerd woord u in de problemen kan brengen? Natuurlijk niet, mensen worden daar paranoïde van en gaan hun gedrag dermate aanpassen dat ze als het ware in een geestelijke gevangenis leven die enkel in de boeken een vorm van schijnvrijheid biedt. GroenLinks maakt zich thans druk om het aantal keren dat de politie gegevens opvraagt van sociale netwerken. Overduidelijk een stunt met de aankomende verkiezingen in het achterhoofd, maar we moeten ergens beginnen als het om voorkomen privacyschending gaat. Teeven (VVD) wil niet aangeven hoe vaak justitie aan de bel trekt bij sociale netwerken. Afluisteren van burgers is aan zeer strenge regels gebonden die al vaak met de voeten getreden worden, laat staan als het op Facebook gebeurt.

Overweging.

Vrijheid is een bedrieglijk concept dat mensen een rad voor ogen draait. Over het algemeen zal de meerderheid van de mensen zich niet willen herkennen in de doemscenario's die we hier schetsen. Velen zullen van mening zijn dat het allemaal wel meevalt in Nederland omdat zij nooit problemen hebben gehad met het geven van hun mening en het verstrekken van persoonlijke gegevens. Zeer gevaarlijk, want als we de geschiedenis aanschouwen, zouden we met hun redenatie kunnen concluderen dat de vrijheid nooit in het geding was. Zelfs gedurende de Tweede Wereldoorlog waren er namelijk altijd mensen die wel van hun vrijheid konden genieten. Duitsers, met name degenen die actief meededen, NSB'ers in Nederland en de zogenaamd "neutrale" Nederlanders hadden op zich niet veel te vrezen als ze voor de oorlog redelijk de schaapjes op het droge hadden. Verlies van vrijheid zit hem vooral in de selectieve verliezen. Verdwijnen van vrijheden treft altijd een groep mensen in het bijzonder. Dat de rest dit negeert, is bijzonder schadelijk voor de maatschappij.

Heden ten dage zullen slechts weinig mensen het aandurven om te roepen dat er sprake was van vrijheid tijdens de oorlog enkel en alleen omdat ze zelf buiten schot bleven. Het waren de Joden die vergast werden en het feit dat er Nederlanders waren die letterlijk alles over Joden konden zeggen, betekent voor de meeste mensen niet dat er dus toch vrijheid was. Blijkbaar omvat de definitie van vrijheid in elk geval het idee dat iedereen die niks crimineels op zijn kerfstok heeft, vrij moet zijn. En zelfs als het om criminelen gaat, dan is de algemene opvatting dat grondrechten daarmee niet verdwijnen voor de personen in kwestie. Tegenwoordig zijn de opvattingen heel anders en vooral tegenstrijdig geworden. Werd het oude Verzet nog gehuldigd en herdacht: wie op dit moment in het Verzet tegen de multicriminele samenleving en zijn fascisme ageert, zal merken dat ze hem behandelen als in de oorlog zelf. Het begrip "vrijheid" is veranderd tot het idee dat er al sprake is van vrijheid als ze zelf niks zien doordat ze met hun kop in het zand zitten.

Van zulke mensen houden wij een knagend gevoel van onrechtvaardigheid over. Waarom is er geen sprake van vrijheid als een stel Duitsers het land bezetten en Joden haten, maar wel als het land volstroomt met moslims die Joden haten? Wat voor boodschap wordt er afgegeven als de rancuneuze aanbrengers uit het verleden die mensen met een kritische mening over het regime verraadde en liet doodschieten door de bezetter, thans zelf de rancuneuze aanbrengers spelen in de vorm van private organisaties als het CIDI en het MDI die door hun demonisatie mensen laat vermoorden of tenminste bloot stelt aan extreme vormen van karaktermoord zodat ze in de maatschappij zo goed als verbannen worden? Kunnen we nog wel van vrijheid spreken als de AIVD binnenvalt bij journalisten, spotprenten op een website leiden tot sluiting en baldadigheid binnen een straal van een kilometer bij de koningin tot minstens 2 jaar cel? Vindt u werkelijk dat we nog een vrij land zijn als er elk moment een gek op kan staan die u straffeloos kan belasteren met uitsluiting als gevolg?

Vrijheid betekent voor ons dat, zolang een tekst niet over specifieke individuen gaat, de vrijheid van meningsuiting absoluut is. Het houdt ook in dat het in een modern land mogelijk moet kunnen zijn om uit respect een beroep te kunnen doen op het mens zijn zodat er bijvoorbeeld een herdenking mogelijk is zonder dat allerlei private belangenclubjes er een politieke discussie van maken. Gevoelsmatig is vrijheid spontaan te kunnen leven zonder het idee van privacyschending waarmee bakken met informatie wordt verzameld waar men u later mee kan pakken. Mensen maken nu eenmaal fouten en hebben allemaal zaken waar ze zich voor schamen die ze liever niet openbaar zien worden. Thans leven we in een glazen maatschappij waarin iedere misstap, al is het maar een naam of foto op internet, voor de rest van uw leven schade kan opleveren. Overal wacht informatie als een tijdbom op de openbaring. Schrap belediging uit het strafrecht, stop de waanzin, verbied rancuneuze aanbrengers en geef mensen hun privacy terug voordat er echt van vrijheid sprake kan zijn.
Reacties: 10
Pagina's: 1

Reactie door Moses 35i op 09-05-2012 om 09:25.
Goed artikel!

Reactie door Sickofleft op 10-05-2012 om 14:05.
Goede reactie... (Moses, niet meer toe te voegen?)
.
Natuurlijk zien clubjes als MDI en CIDI zichzelf niet als de nieuwe NSB.
Zij vinden zichzelf volledig legitiem in hun strijd tegen rechtsextremisten die in hun ogen de
vrijheid en vrede bedreigen.
Alle middelen zijn daarbij volgens hun geoorloofd.
Kijk naar wat er momenteel in Duitsland aan de hand is.
Links gespuis dat mohamed cartoons wil verbieden???
Partijen als Pro-NRW die van alle kanten worden belaagd en waarbij in de regering gepoogd wordt hen verboden te krijgen.
Buitenlanders die Duitsers het zwijgen pogen op te leggen.
Moet niet gekker worden.
http://www.lokalkompass.de/gladbeck/politik/update-big-fordert-verbot-von-pro-nrw-d164471.html

Reactie door Sickofleft op 10-05-2012 om 15:20.
Oh ja, ik schreef dit tussen het pakken van mijn koffers door.
(om geklaag te voorkomen)

Reactie door Misdefinitie (Mod) op 10-05-2012 om 15:49.
Iedereen is welkom om te reageren. U hoeft u niet te verantwoorden over of u nu wel of niet gaat vertrekken en wanneer. Ook dat hoort bij vrijheid.

Reactie door Moses 35i op 11-05-2012 om 09:58.
@Sickofleft: Op dit moment niet maar dat kan nog komen. Ik ben nog steeds bezig om alle artikelen hier door te nemen.
Maar je pakt je koffers: Vakantie? Nee zonder gekheid; ik verwacht hier in Nederland dezelfde hetze als wat er nu gebeurd in ons buurland. Kijk maar hpe Pim Fortuyn en op dit moment de PVV door de linkse aanhang wordt verguisd. Oke, ook ik ben het niet met alle punten eens maar Geert Wilders zegt wat het volk denkt (maar niet meer durft te zeggen omdat de vrijheid van meningsuiting inmiddels een heeeeeeel stuk minder is geworden!)
Mijn stem heeft hij idd wel (al vanaf het begin!).

Er is straks in Nederland geen plaats meer voor de autochtone (HA!) Nederlander want deze zal en moet op de knieen voor die godsdienstidioten. Nou ik zal nooit buigen, ik sterf nog liever!

Reactie door Moswolkje op 12-05-2012 om 23:09.
Wanneer geloof nu eindelijk eens ontdaan zou worden van wereldlijke macht, zouden clubjes als het CIDI niet meer zo hoog van de toren kunnen blazen.
Mensen zouden zich nog steeds beledigd kunnen voelen als er een opmerking komt die over weet ik veel welk sprookjesfiguur gaat, maar wettelijk gezien zouden ze er niets meer mee kunnen uitrichten en zouden anderen zich makkelijker kunnen bewegen (overdrachtelijk gezien).

Maar inderdaad...vrijheid is schaars geworden; stel maar eens de vraag op internet "Wat zijn de voordelen als Wilders vermoord zou worden?"
Je wordt meteen weggemodereerd, terwijl het een VRAAG is.
Hoezo vrijheid?

Zelfs hier, gewoon hier, een reactie plaatsen levert men zeer waarschijnlijk een doorlichting door een overijverige NL VeiligheidsDienst ambtenaar op, maar eey...we zullen maar denken "dat hebben we voor de vrijheid van onze mening wel over!"

Ja, het wordt er niet vrolijker op, jongelui...

Reactie door Moswolkje op 12-05-2012 om 23:20.
Erwin Lensink, beter bekend als de waxinelichthoudergooier, zit al 600 dagen achter tralies!
Ik denk dat deze man ook zijn eigen gedachtengang over vrijheid heeft :-(


Reactie door Moses 35i op 13-05-2012 om 10:20.
@Moswolkje: Dat mag zo'n overijverige best doen van mij. Het zegt alleen meer over hem en zijn opdrachtgevers dan over mij... Zoals de waard is vertrouwd hij zijn gasten.

Reactie door Moswolkje op 14-05-2012 om 22:21.
Ik weet het Moses...alleen is de pest dat deze lullo's de slinkse kracht aan hun zijde hebben.

Als het niet zo walgelijk werkelijkheid was zou je kunnen denken aan een wasmiddelreclame.."de slinkse kracht"...maar wie weet, in de toekomst...ik ben vreselijk benieuwd naar 12 september.

Reactie door Moses 35i op 15-05-2012 om 09:14.
Anders ik wel, ik hoop dat er flinke 'klappen' worden uitgedeeld maar of het dan voor ons beter wordt is nog maar de vraag.... De toekomst zal het leren (en hopelijk niet langs de harde weg).

Reactie toevoegen
U dient in te loggen om een bericht te kunnen plaatsen.
 Houd het hier netjes. Hartelijk dank.

Misdefinitie
Copyright (c) 2004-2024.

C:\>Misdefinitie\type info.txt
Contact opnemen kan via een e-mail naar info apending misdefinitie.nl.