Mis·de·fi·ni·tie (de ~ (m.), ~s)
1 Politiek correct geformuleerde definitie waarmee men door middel van leugen en bedrog de werkelijke aard van misstanden probeert te verhullen door deze te rechtvaardigen.
- Misdefinitie gaat over misstanden en gedrag van criminelen, radicalen en terroristen.
- Stop de #CancelCultuur! Stelletje moraalnarcisten, u bent geen beter mens als u mensen uitsluit vanwege hun politieke gezindheid.
- De vrijheid van meningsuiting is absoluut! Wat wij mogen schrijven, bepaalt niet de juut!
- Stiekem sollicitanten googelen en ze dan cancelen? Uw naam wordt geregistreerd en doorgegeven!
Gebruikersnaam: Wachtwoord:
# Home # Boek HvA (Uitverkocht) # Registratie # Contact #
Misdefinitie artikelen
Pagina: 14 / 44: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

602 Bevrijd van vrijheid (10)
601 Libertarisme riekt naar anarchie (7)
600 Politiek is niet voor rede vatbaar (2)
599 Europa is ons niet de baas (10)
598 Breivik? Ik zou niet anders willen!
597 Nivelleren? Krijg de kolere!
596 Socialisme valt door de mand (3)
595 Asielbeleid is uitontwikkeld
594 Gepest door geheugenverlies (7)
593 Nationalisme vol collaborateurs (2)
592 Meten met twee matennaaiers (1)
591 Rechtskwaad van de pedojager (2)
590 De gulden schede
589 Ram het fatsoen erin (2)
588 Internet openbare gierput
587 Haat op herhaling
586 ACTA smerige handelspraktijk
585 Westerse vrijheid zwaar overschat
584 Criminele moslims zijn beesten (3)
583 Wet is kraakhelder (2)

592 # Meten met twee matennaaiers #
Gepost door Misdefinitie op 17-03-2012 om 23:44.
Gelijke gevallen kunnen een bestandsdeel vormen van het delict ongeoorloofde discriminatie. Zonder gelijk geval bestaat er geen verboden onderscheid en dat is zelfs voor veel rechters lastig te snappen. De wetgever heeft het duidelijker proberen te maken door de kenmerken te schetsen die gelijke gevallen kunnen hebben: afkomst, ras, geslacht, seksuele geaardheid en uw politieke gezindheid. Stuk voor stuk kenmerken waarbij de wetgever de verschillen niet relevant acht. Als alles verder gelijk is worden zulke gevallen geclassificeerd als zijnde gelijk. Eenvoudiger gezegd: een nikker mag niet enkel afgewezen worden bij een sollicitatie om zijn huidskleur, maar wel op een kenmerk dat niet in de lijst staat zoals het niet hebben van de vereiste papieren. Erg ingewikkeld als u bedenkt dat er naast de betekenis in strafrechtelijke zin ook gelijke gevallen kunnen bestaan in het redeneren. Wilders krijgt altijd onterecht te maken met het verschijnsel meten met twee maten door achterlijkheid en selectieve verontwaardigdheid.

Geen maat kunnen houden.

Zelfs de meest extreem linkse bokkenlul zal begrijpen dat wetten die ageren tegen discriminatie in elk geval inhouden dat huidskleur een kenmerk is waarop geen onderscheid gemaakt mag worden. Vacatures opleuken met de wens dat u de voorkeur geeft aan blanke medewerkers, mag niet. Logischerwijs houdt die regel in dat u ook niet specifiek mag vragen naar gele, groene, paarse en zwarte mensen omdat u daarmee al direct aangeeft dat mensen met een andere kleur geen kans maken op de baan. "Ja duh," roept iedereen in koor, "doe niet alsof wij je reinste mongolen zijn. Selecteren op huidskleur mag niet." Met enige tegenzin krijgt u zelfs socialisten zo ver dat ze zullen beamen dat specifiek vragen naar zwarten net zo goed verwerpelijk is als vragen naar een blanke. Mooi, dan hebben we geen probleem omdat alle neuzen een richting op staan. Vertel dan eens waarom de Tweede Kamer al jarenlang discrimineert. Sinds 2006 geven ze bij de Tweede Kamer bij gelijke geschiktheid de voorkeur aan vrouwen, gehandicapten en allochtonen.

Bizar is de constatering dat ze door opname van de zinsnede "bij gelijke geschiktheid" er blijk van geven op de hoogte te zijn van de strafbaarheid van de uiting en het desondanks gewoon doen. Probeert u als echte Nederlander maar eens een vacature op het internet te zetten waaruit de opvatting "Blank is beter!" blijkt. Dan heeft u de poppen aan het dansen en de smerissen die op uw voordeur aan het bonzen zijn. Alsof iemand betoogt een hekel te hebben aan afbeeldingen waarop een seksuele gedraging is te zien van een kind dat kennelijk de leeftijd van 12 jaren niet heeft bereikt, daarmee blijk geeft de wet te kennen en dan toch kinderporno plaatst. Recent kwam spuit-11 Wilders in de Telegraaf janken over deze problematiek, wat deels terecht en deels schijnheilig is. Misdefinitie heeft de blonde oppergod in het verleden minstens vier keer op deze verschrikkelijke vorm van discriminatie gewezen. De Tweede Kamer zegt doodleuk dat ze het al jaren doen. Klopt en nooit wordt er tegen opgetreden. Wilders ziet het pas in 2012.

Nu is dit vrij eenvoudig te doorgronden. Discriminatie op huidskleur is ten strengste verboden, maar keer op keer blijkt dat links wegkomt met racisme van blanken en elke uiting die er ook maar de schijn van racisme jegens gekleurden heeft, wordt onevenredig en buitenproportioneel afgestraft. Elke keer laten linkse imbecielen zien dat ze een IQ hebben dat nog kleiner is dan dat van een doperwt. Worden ze zelf slachtoffer, dan lijken ze het opeens wel te begrijpen, maar doorgaans gedragen ze zich alsof ze de herseninhoud van een kakkerlak hebben. Zouden zij op basis van hun linkse gedachtegoed door een schooldirecteur geweigerd worden voor een docentenfunctie, dan is heel Nederland te klein. Beroepsverboden voor docenten met rechts gedachtegoed, vinden ze weer heel normaal. Blijkbaar zijn discriminatiewetten enkel in het leven geroepen om blanken te beperken en moeten om die reden snel verdwijnen. Uit de makkelijke gevallen waarbij links hun eigen strafbare gedrag verheerlijkt, kan men afleiden met wat voor tuig we te maken hebben.

Overtreden van (straf)wetten is typisch een aangelegenheid van (extreem) links. Intellectueel is dat eigenlijk niet zo interessant. Mochten we ooit aan de macht komen, dan hebben we juridisch gezien meer dan genoeg recht om al die randdebielen in de diepste kerkers te gooien en ze te behandelen zoals ze ons al die jaren mishandeld hebben. Oog om oog, tand om tand. Hebben ze daar problemen mee, dan valt er heus nog wel iets te concentreren. Qua discussietechniek is het al helemaal huilen met de pet op. Redeneren we consequent, dan zijn hun standpunten al helemaal snel te ontkrachten. Wetten waar niemand zich aan wil houden of waar eenzijdig een beroep op wordt gedaan, moeten verdwijnen zoals artikel 1 van de Grondwet. Duidelijk en een uitgemaakte zaak. Men kan niet walgen van anti-zwart discriminatie op grond van onmenselijkheid en wel toestaan dat blanken worden gediscrimineerd. Interessant wordt het pas als het gaat om situaties waarin het een stuk minder duidelijk is dat er inconsequent geredeneerd wordt.

Politieke partijen zijn straks wettelijk verplicht om u met naam en toenaam aan de digitale schandpaal te nagelen wanneer u met een donatie komt die groter is dan 4500 euro. Socialisten, die allemaal voor de wet stemmen, roepen dat de wet zo klaar als een klontje is. De verplichting gaat immers gelden voor alle politieke partijen ongeacht politieke gezindheid. Zulke drogredenen zijn heel gevaarlijk omdat ze minstens twee mankementen hebben. Net hebben we reeds gezien dat hoewel een wet formeel juridisch op iedereen van toepassing is, er in de praktijk toch selectief vervolgd wordt. Links mag net zo goed niet in strijd met de Grondwet handelen, maar tegen hun uitermate racistische voorkeuren voor specifieke huidskleuren wordt nooit opgetreden. Bovendien zitten we met het probleem dat de uitwerking van een wet voor de ene groep veel zwaarder kunnen zijn ook al doet de wet alsof het gelijk is. Bij het bepalen of er sprake is van "gelijke gevallen", moet ons inziens ook de praktische uitwerking en de gevolgen worden meegenomen.

Brinkman (PVV) geeft aan dat we in feite te maken hebben met een anti-PVV wet aangezien donateurs van de PVV te maken krijgen met doodsbedreigingen. De harde werkelijkheid is dat we aan alle politieke partijen grote sommen met geld kunnen geven en daarbij onze volledige naam kunnen publiceren zonder noemenswaardige gevolgen, behalve bij de PVV. Werkgevers zullen hun schouders ophalen als we tijdens de schaft verklaren geld te hebben gegeven aan het CDA, maar we kunnen op ontslag of andere zware represailles rekenen indien blijkt dat we geld aan de PVV hebben overgemaakt. Aangezien de gevolgen voor een PVV'er veel zwaarder zijn, is hier geen sprake van gelijke gevallen. Deze wet wordt ook enkel door links ondersteund vanwege dat gevolg; een wet die partijen verplicht om namen te noemen van donateurs is nergens anders goed voor. Voor belastingtechnische doeleinden volstaat het donatiebedrag. Opvallend genoeg blijkt dat degenen die enkel met tunnelvisie kijken naar de schijn van de wet, daar geen enkel argument voor hebben.

Tijdens de jaren '30 van de vorige eeuw werden er wetten aangenomen die de verplichting op de burgers legden om zich te kunnen legitimeren. "Geldt voor iedereen, dus gelijke gevallen," riepen de socialisten. Juridisch gezien klopte dat, maar wat zij er niet bij vertelden was dat het de bedoeling was om iedereen te registreren zodat een groep in het bijzonder, de Joden, er eenvoudig uitgepikt konden worden. Protesteren tegen de algemene wet ging niet, want de wet. Argumenten waren niet nodig, want de wet. Wijzen op die verderfelijke praktijk werd afgedaan met het standpunt dat het verhaaltjes waren van hen die stiekem iets te verbergen hebben. Ja, we hebben zo veel te verbergen. Vanwege privacy, schaamte, vrijheid en de verdediging tegen lijf en goed. Een ander punt is de dagelijks praktijk dat vrijwel niemand zich volledig aan de wet houdt. U zult gerust zeggen dat u zich aan de wet houdt. Ontduiken van de onredelijke gevolgen van de wet doet iedereen en het zal niet eerlijk zijn als de een dat eerder kan dan de ander.

Denkt u dat al die schijnheilige linkse ratten eerlijk aan deze wet zullen voldoen? Geeft u al uw zwart verdiende centen en spaargeld op aan de fiscus wanneer u weer eens een pleidooi heeft gehouden voor het gehoorzamen aan de wet? Natuurlijk niet, naar buiten toe doet u alsof u heel braaf bent, maar bij het aangifte doen vergeet u stiekem wat getallen in te vullen. Komt toch niemand achter niet waar? En nadat u het heeft ingezonden, gaat u, om de aandacht van uw daad af te leiden, roepen dat een ander zijn zwart geld niet opgeeft. Want zodra de Belastingdienst achter hen aangaat, bent u veilig. Politiek gezien werkt dat precies zo. Partijen als GroenLinks en PvdA zullen zonder morren roepen dat zij wel altijd hun jaarverslag inleveren zoals de wet dat vereist, maar dat verslag bevat heus niet alle bedragen. Mensen die enkel anoniem geld willen geven, worden er buiten gelaten en daar komt toch geen hond achter. Tegen Wilders zal echter altijd gezegd worden dat hij wel iets zal achterhouden. Hij kan het nooit goed doen voor zijn vijanden.

De beste oplossing voor de PVV is derhalve gewoon de mond dichthouden en zaken die niet in het jaarverslag moeten staan, er gewoon uitlaten. Het kan makkelijk zo zijn dat de PVV helemaal geen donateurs heeft. Rechts wordt in Nederland en de rest van Europa immers zo gedemoniseerd dat het best te verdedigen valt dat niemand geld geeft. Het valt toch niet te controleren. Net zoals het niet te controleren valt of al die linkse dwazen die makkelijk roepen openheid te geven, wel echt openheid geven. Wij geloven er niet in. Wat dat betreft is Brinkman een grote oelewapper. Had gewoon uw smoel gehouden of neem nog een borrel Drinkman. Dan was het niet zo uit de hand gelopen. Hij had gewoon tegen kunnen stemmen zonder te roepen dat als het er toch doorkomt, hij de mazen van de wet gaat opzoeken. Nu hij dat gezegd heeft, kan hij er de donder opzeggen dat vijanden meer willen controleren. Donateurs kunnen hun giften opdelen in porties van 4499 euro of anoniem laten bezorgen. Precies wat burgers bij hun aangifte doen.

Brinkman blijkt sowieso elke keer een pijn in de gat van Wilders te zijn. Steeds een grote mond hebben en dan weer terugkrabbelen. Een dag later mompelde hij alweer dat hij zich toch aan de wet gaat houden. Opvallende draai aangezien hij, indien hij zijn intentie om de mazen op te zoeken niet had uitgesproken, geen verdere schade had aangericht aan zijn toch al wankele imago binnen de PVV. Het vermoeden rijst dat Brinkman een soort mol is die met achterlijke uitspraken binnen de PVV probeert de PVV te splijten zodat de vijandelijke ratten dermate aan de stoel van de blonde oppergod gaan klagen dat hij een staatsgreep kan doen. Dit vermoeden wordt gesterkt door het overige gedrag dat Brinkman de laatste tijd laat zien. Toevallig net op het moment dat Wilders in het Catshuis pleit voor behoud van het kabinet door het onmiddellijk sluiten van de grenzen voor alle niet-westerse allochtonen. Job Cohen kreeg van zijn maten een mes in de rug en Brinkman dacht natuurlijk: "Jippie, dat kan ik ook! Weg met Wilders!"

Wederom wordt om dit gedrag te rechtvaardigen de drogreden gebruikt dat iedere partij verkiezingen heeft om de partijleider te kiezen, dat de leiders regelmatig moeten oprotten en dat vernieuwing goed is voor de partij. Klopt, alle partijen hebben in meer of mindere mate een dergelijke verkiezing. Zij bevinden zich dan ook zonder uitzondering in de positie dat hun gedachtegoed zo kortzichtig is, dat het niet uitmaakt welke idioot er aan het roer staat. Cohen, Samsom, Plasterk en Albayrak hebben allen dezelfde socialistische retoriek. De werkenden worden steeds rijker en de parasieten steeds armer. Geen enkel intellect is hier vereist en iedereen is inwisselbaar. Voor hun carričre is het vrijwel altijd plezierig. Jarenlang een dik salaris en na 8 jaar een leven lang wachtgeld vangen. Hun achterban is vast en bestaat uit de door hen binnengehaalde allochtonen, uitkeringstrekkers en criminelen. Wilders zit met zijn PVV in een totaal andere situatie. Geert maakt de partij tot wat het is en is niet vervangbaar.

Leider worden van alle politieke partijen behalve de PVV, heeft geen zware onomkeerbare consequenties. Leiders kunnen komen en gaan. Na het gaan konden Wouter Bos en Halsema, na jarenlang de PVV voor racistisch te hebben versleten, hun blanke dochter op een blanke school plaatsen. Leider zijn en / of worden van de PVV betekent levenslang bedreigd worden, levenslang opgesloten zijn en daar nooit meer vanaf komen. Dat kan en wil niet iedereen. Brinkman kreeg hooguit 11.000 voorkeursstemmen. Niet eens genoeg voor 20 % van een enkele zetel. Bovendien moet de PVV het hebben van intellect. De PVV heeft geen vaste achterban die omwille van gratis geld altijd bij de PVV blijft. Hun achterban is kritisch, zwevende kiezer of volslagen achterlijk en moet daarom overtuigd worden door mensen die sterk in de schoenen staan. Verder heeft de PVV zoveel vijanden dat er risico's op infiltratie bestaan. Heel de wereld is erop uit om de PVV kapot te maken. Als gevolg hiervan heeft de PVV als enige partij veiligheidsmechanismen moeten inbouwen.

Democratie is ook zo'n begrip dat regelmatig misbruikt wordt. Nederland kent een parlementaire democratie waarin openheid, eerlijkheid en transparantie een rol speelt. "Daarom moet de PVV alles in de openbaarheid gooien en werken volgens de algemeen geldende democratische principes," aldus de socialisten. Niks op aan te merken toch? Een waterdichte redenatie zult u denken. Aperte onzin, zeggen wij. Parlementaire democratie is een begrip dat verwijst naar de manier waarop onze volksvertegenwoordiging wordt gekozen. U heeft als burger het recht om een keer in de vier jaar op een knopje te drukken waarna de regering u niet meer nodig heeft en toch zijn eigen plan trekt. Partijen die in het parlement komen, worden door de meerderheid van de bevolking gekozen. Dat is democratie. Het begrip houdt niet in dat u overal democratie kunt verwachten. Of bepaalt de meerderheid van uw straat wie er bij u thuis mag komen? Democratie betekent vertegenwoordigers in het parlement kiezen; geen zeggenschap in organisaties, huishoudens en bewegingen.

De uitspraak dat de PVV geen democratische partij is, dus niet via de democratische weg aan de macht is gekomen, is derhalve bullshit tenzij zij kunnen bewijzen dat de PVV zonder verkiezingen met een stormram de Tweede Kamer is binnengekomen, zijn gaan zitten en zich al jaren met hand en tand verdedigen tegen de politie die hen buiten probeert te zetten. Ongelukkig genoeg heeft de wetgever voor het oprichten van een politieke partij de vereniging als rechtsvorm voorgeschreven. Vereniging hebben van oudsher leden. "Ja maar de PVV neemt geen leden aan." Klopt, maar aannemen van leden is ook iets heel anders dan leden hebben. Verenigingen zijn vrij in het aannemen van leden. Of dacht u dat u recht had om bijvoorbeeld lid te worden van een schietvereniging? Ze mogen eisen stellen en ze mogen u weigeren. Een vereniging is een gesloten organisatie. Maakt dat een partij fascistisch? Iets zegt ons dat wij ook geen lid kunnen worden van de PvdA, GroenLinks en SP. En kunnen we dat wel, dan hebben we nog niks te zeggen.

Hero Brinkman lijkt volledig de weg kwijt te zijn als hij geheel uit het niks opeens stelling neemt tegen het meldpunt deportatie Polen van de PVV. "Ruzie om Polenmeldpunt" en "Meldpunt splijt PVV" melden EenVandaag en de Telegraaf na de uitlatingen van Brinkman. Het meldpunt zou niet van te voren besproken zijn met de fractie, goedwillende Polen stigmatiseren, niet getuigen van integere politiek en alle problemen op een hoop gooien. Geen woord over het feit dat de linkse politieke tegenstanders 100 keer erger zijn. Zij runnen tientallen door de overheid gefinancierde meldpunten om vermeende "discriminatie" op internet te bestrijden wat in de praktijk een regelrechte gedachtepolitie is. Iedereen die iets opschrijft wat die verdomde geitenneukers niet zint, kan erop rekenen dat hij door 10 politieagenten van zijn bed wordt gelicht en maatschappelijk en financieel kapot wordt gemaakt. Denkt u werkelijk dat links moeite wil doen om u als nette burger aan hun kant te krijgen? Wel nee, voor hen bent u de vijand.

Vanzelfsprekend krijgt Brinkman geen steun voor zijn dwaze uitspraken. Wel zeiken binnen de eigen gelederen in de hoop de macht te kunnen grijpen, maar geen woord over de activiteiten van de vijand. Zo'n mongool moet gewoon uit de fractie getrapt worden en dat gaat zeker gebeuren zodra de PVV Brinkman niet meer nodig heeft. Kan hij weer fijn burgertje pesten door als agentje bonnen uit te schrijven aan jongeren die zonder licht fietsen. De PVV zou hem slechts een lastpak vinden. Nou Brinkman, u bent geen lastpak, u bent een verrader die met dezelfde linkse retoriek komt aanzetten als de PvdA. Hoe komt u erbij een Godwin te maken door de PVV pervers te noemen? "Je weet wat er gebeurt als maar een iemand het voor het zeggen heeft." Zo Brinkman, maakt u nu ook al van die vergelijkingen met de Tweede Wereldoorlog waar u de linkerkant zo om vergruist? De PVV heeft het goed dichtgetimmerd, meer niet. Juist om machtsgeile mannetjes als Brinkman te beletten om de boel over te nemen, houdt Wilders de touwtjes stevig in handen.

Overweging.

Middels allerlei drogredenen proberen de vijanden van ons volk vaak aan te tonen dat er sprake is van gelijke gevallen om zodoende strafrechtelijke, fascistische, socialistische en landverradende activiteiten op een makkelijke manier te rechtvaardigen. Meestal zijn ze nog net aan in staat om te beseffen dat huidskleur een van de kenmerken is die eventueel een gelijk geval kan opleveren, maar verder dan beweringen dat zwarten worden gediscrimineerd vanwege hun huidskleur door al die vervelende blanke racisten, komen ze niet. Snappen dat een blanke vanwege zijn huidskleur discrimineren net zo erg en strafbaar is als een zwarte, bruine of poepkleurige te discrimineren, gaat hen al boven de pet. De hele fucking wereld schijnt echter zo te redeneren dat ongeoorloofde discriminatie enkel het geval is als het slachtoffer een donkere huidskleur heeft. Daarom mogen we ernstig twijfelen aan hun "intellect". Mensen die niet eens evident gelijke gevallen kunnen onderscheiden, diskwalificeren zich als serieuze gesprekspartners over dit onderwerp.

De leer van het consequente redeneren leert ons dat als zij weigeren te begrijpen dat anti-blankracisme net zo goed onder racisme en discriminatie valt, de hele ratio van de strafwetten omtrent discriminatie wegvalt en de argumenten voor het schrappen van deze wetgeving per definitie zo vast als een huis staat. Sterker nog, als zij de wet negeren, dan negeren wij het consequent ook. Het beginsel van de gelijkheid stelt immers dat iedereen gelijk is en aangezien zij niet meer zijn dan wij, hebben wij op z'n minst dezelfde rechten als zij. Uiteindelijk is wat zij doen niet conform de wet en daarmee slechts te beschouwen als machtswoord, wat betekent dat als wij de macht grijpen, er eveneens geen sprake meer is van dialoog, maar van de actie die we op grond van die macht kunnen legitimeren. Tot die tijd willen we de discussie naar een hoger niveau trekken door de gevallen te analyseren. Veel "gelijke vallen" binnen maatschappelijke en politieke discussies, blijken helemaal niet zo gelijk te zijn.

Het contrast is het beste te zien bij de PVV in vergelijking met andere partijen. Voor linkse partijen is het heel eenvoudig om een begrip als democratie uit te hollen en van toepassing verklaren op alle besluitvorming. Zulke partijen zijn prima in staat om leden te werven, want zij hebben niet het verschrikkelijke nadeel dat alles en iedereen in Nederland hen kapot wil maken. Elke partij kan een jongerenorganisatie opzetten, want "extreem rechts" waar zij het altijd over hebben, bestaat helemaal niet. Ja, we weten het, Breivik, Hitler, Stalin, Mao en al die fraaie figuren die feitelijk het socialisme aanhangen op conto van rechts schrijven werkt altijd, maar verstandige mensen hebben zulke Godwins allang naar het rijk der fabelen verwezen. Feit is dat een linkse partij eenvoudig een zaal kan huren en jongeren kan verzamelen terwijl de PVV daarmee in grote problemen komt. Met clubjes als de AFA is extreem links springlevend in Nederland. Zij bedreigen zaaleigenaren en komen deelnemers aan rechtse bijeenkomsten in elkaar rammen.

Vandaar dat de PVV liever geen jongerenbeweging wil, want zij kunnen de veiligheid van de jongeren niet garanderen omdat het linkse klimaat hier zo fascistisch is. Daar horen we links nooit over. Kijk, als links nu eens afstand neemt van extreem links en zelf wat minder fascistisch reageert jegens andersdenkenden, dan kon de PVV veilig bijeenkomsten houden en dan zou kritiek over het ontbreken van een jongerenorganisatie en inspraak van leden hout kunnen snijden. Want als het veilig kan, alle partijen het doen en de PVV desondanks een buitenbeentje is, komt dat op z'n minst dubieus over. Zou links nu hun Volkerts aan een lijband houden, alle moslimextremisten terug naar hun eigen land sturen en samen werken aan een betere samenleving waarin rechtsdenkenden niet met de dood worden bedreigd, dan hadden ze recht van spreken als Wilders wel veilig over straat kan lopen, maar zich toch als een dictator zou gedragen. Helaas is deze door links verpeste samenleving ronduit fascistisch jegens andersdenkenden en is het niet meer dan logisch dat rechts zich daartegen beschermt.

Niks gelijke gevallen, in tegenstelling tot links moet rechts altijd op de tenen lopen. Altijd en overal achter elke hoek van de straat vrezen dat er een socialistische rat hem op staat te wachten. Met de dood bedreigd worden, door werkgevers ontslagen worden en financieel geruďneerd worden. Enkel en alleen omdat ze een andere mening hebben. Om vervolgens de hoon van links over zich heen te krijgen dat ze zo gesloten zijn, dat ze hun privacy willen waarborgen en dat ze zware maatregelen nemen om hun gezin er niet de dupe van te laten worden. Socialisten doen wel alsof ze uw best maten zijn, maar ze naaien u waar u bij staat. Een beroep doen op de wet, van u openheid verwachten en met die informatie u alsnog kapot maken. Brinkman is wat dat betreft de tweede matennaaier. Zogenaamd een nationalist en goed voor het volk, maar ondertussen steeds vaker de linkse retoriek toepassen bij de PVV. Zelfs socialisten gaan Brinkman geweldig vinden voor wat hij thans de PVV aan doet. Dan moet er iets grondig mis zijn.

Natuurlijk willen al die socialisten dat de PVV transparanter wordt. Lekker de gelegenheid geven om het gedachtegoed te verneuken met nuance, reflectie en een socialistische insteek. "Ja maar ze zijn zo bang." Vroeger op school kenden we zulke ventjes ook. "Bangerik, je durft niet eens op het spoor te gaan liggen." En dan was het antwoord: we zijn niet bang, maar ook geen idioten, ga er zelf maar op liggen. Niemand gaat zichzelf vrijwillig kapot maken. De PVV ook niet. Brinkman toont wat dat betreft zijn eigen ongelijk aan. De PVV is als rechtse partij veel gevoeliger voor fascisme en verraad en moet zichzelf daartegen beschermen. Die bescherming werkt uitstekend. Wilders heeft de touwtjes strak in handen, is niet meteen vermoord, leidt de derde partij van Nederland en links voelt steeds vaker dat hun criminele daden niet kunnen leiden tot het verval van de PVV. Brinkman staat allang buiten spel. Knoop maar goed in uw oren dat nu de spelregels door links niet worden nageleefd, wij onze eigen regels zullen maken ter bescherming van lijf, goed en vaderland!
Reacties: 1
Pagina's: 1

Reactie door Sickofleft op 21-03-2012 om 01:09.
Nou, het verwachte is geschied.
De verrader heeft de partij verlaten.

Reactie toevoegen
U dient in te loggen om een bericht te kunnen plaatsen.
 Houd het hier netjes. Hartelijk dank.

Misdefinitie
Copyright (c) 2004-2024.

C:\>Misdefinitie\type info.txt
Contact opnemen kan via een e-mail naar info apending misdefinitie.nl.