Mis∑de∑fi∑ni∑tie (de ~ (m.), ~s)
1 Politiek correct geformuleerde definitie waarmee men door middel van leugen en bedrog de werkelijke aard van misstanden probeert te verhullen door deze te rechtvaardigen.
- Misdefinitie gaat over misstanden en gedrag van criminelen, radicalen en terroristen.
- Stop de #CancelCultuur! Stelletje moraalnarcisten, u bent geen beter mens als u mensen uitsluit vanwege hun politieke gezindheid.
- De vrijheid van meningsuiting is absoluut! Wat wij mogen schrijven, bepaalt niet de juut!
- Stiekem sollicitanten googelen en ze dan cancelen? Uw naam wordt geregistreerd en doorgegeven!
Gebruikersnaam: Wachtwoord:
# Home # Boek HvA (Uitverkocht) # Registratie # Contact #
Misdefinitie artikelen
Pagina: 14 / 44: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

602 Bevrijd van vrijheid (10)
601 Libertarisme riekt naar anarchie (7)
600 Politiek is niet voor rede vatbaar (2)
599 Europa is ons niet de baas (10)
598 Breivik? Ik zou niet anders willen!
597 Nivelleren? Krijg de kolere!
596 Socialisme valt door de mand (3)
595 Asielbeleid is uitontwikkeld
594 Gepest door geheugenverlies (7)
593 Nationalisme vol collaborateurs (2)
592 Meten met twee matennaaiers (1)
591 Rechtskwaad van de pedojager (2)
590 De gulden schede
589 Ram het fatsoen erin (2)
588 Internet openbare gierput
587 Haat op herhaling
586 ACTA smerige handelspraktijk
585 Westerse vrijheid zwaar overschat
584 Criminele moslims zijn beesten (3)
583 Wet is kraakhelder (2)

586 # ACTA smerige handelspraktijk #
Gepost door Misdefinitie op 15-02-2012 om 23:20.
Namaak van andermans spulletjes en deze onder de kostprijs verkopen kan de doodsteek betekenen voor kapitalistische grootverdieners onder de commerciŽle hoerenorganisaties. Investeringen en daarmee innovaties komen tot stilstand binnen sectoren waar met auteursrechtelijk beschermd materiaal geen droog brood meer te verdienen valt. Anonieme internetpiraten die de meuk downloaden en vervolgens zwart aanbieden om bakken met geld te verdienen, zorgen ervoor dat de laatste grijpstuivers niet meer voor de industrie zijn. Hartstikke illegaal en strafbaar, dus moesten de organisaties met een passend antwoord komen die ze vonden in verdragen overeenkomsten als de ACTA. ACTA zou betere handhaving van intellectuele eigendomsrechten mogelijk moeten maken. Was het maar zo makkelijk. Duizenden Europeanen gaan de straat op om de ACTA resoluut af te wijzen. Onder het volk heeft het verdrag geen draagvlak. Met een overtuigende meerderheid wijst de Tweede Kamer de ACTA af. Het verdrag maakt de weg vrij voor verdere ernstige schendingen van uw grondrechten.

Geen zuivere koffie.

Voordat we een zinnig woord over ACTA kunnen analyseren en waarderen, is het noodzakelijk dat we het verdrag in het juiste perspectief plaatsen. Alle ellende op dit gebied is over komen waaien uit de Verenigde Staten waar wetsvoorstellen als Stop Online Piracy Act (SOPA) en de Protect Intellectual Property Act (PIPA) nogal fel van leer trekken tegen al die verderfelijke downloaders. Mochten zulke wetten ooit in Nederland ingevoerd worden, dan kunt u juridisch gezien beter een kind op uw geslacht laten rijden dan de nieuwe Nightcore downloaden aangezien dergelijke wetten minstens 5 jaar gevangenis voorstellen voor het binnenhengelen van beschermd materiaal. Wellicht zult u denken dat zulke wetten niet relevant zijn omdat ze ons niet kunnen raken. Zelfs de CIA en de FBI kunnen na termen als bomb, Allah, Obama bin Laden en terror u hooguit levenslang de toegang tot hun staten ontzeggen. Via ACTA worden de in de ijskast gezette plannen van SOPA en PIPA vanuit de VS onzichtbaar geÔntroduceerd in Europa en daarmee ook Nederland.

Tegenstanders van ACTA-achtige verdragen zijn razend over de gang van zaken en vinden dat we met de ACTA onaanvaardbare maatregelen door de strot geduwd krijgen. Internetproviders zouden uw internetverbinding moeten gaan afsluiten als u drie keer auteursrechtelijk beschermde porno heeft gedownload. Verder staat uw privacy op het spel omdat providers zonder poespas direct uw gegevens moeten prijsgeven aan de auteursrechtenmaffia die er dan weer min of meer toevallig voor kan zorgen dat het uitlekt en u voorgoed te boek staat als crimineel. Daarnaast loopt u het risico om voor miljoenen te worden aangeklaagd en daarbij tenminste ernstige schade op te lopen die een proces nu eenmaal oplevert. Grenzen die nooit dicht mogen voor niet-westerse allochtonen, zullen voor u wel problemen opleveren als u een gegevensdrager bij u heeft. Afgeven dat ding voor controle; protesteren heeft geen zin. Voorstanders als Stichting Brein zeggen dat we niet zo moeten zeiken en noemen tegenstanders leken die zich baseren op verkeerde informatie.

Vanzelfsprekend beginnen de twee kampen met haast tegenovergestelde meningen met moddergooien waardoor de kern van de discussie volledig ondergesneeuwd raakt. Vandaar dat we nader willen kijken naar de discussie in vergelijking met het proces dat de invoering van de ACTA doormaakt. Opvallend is dat de meeste voorstanders pretenderen de discussie te voeren op basis van geldige juridische argumenten en altijd laten doorschemeren dat ze aanspraak maken op de juistheid van hun beweringen op basis van de suggestie dat juridisch denken nu eenmaal voorbehouden is aan knappe academische koppen die ervoor gestudeerd hebben. Het zal u niet verbazen dat in de vele discussies die er over dit onderwerp op internet te vinden zijn, de tegenstanders worden neergezet als domme leken die te dom zijn om de juridische haken en ogen te snappen en derhalve per definitie gediskwalificeerd zijn van de discussie. Waarheid claimen vanwege een juridisch argument is onzinnig in een maatschappelijke discussie waarin de politiek het recht kan veranderen.

Laten we eens nader naar een paar van die "juridische" argumenten gaan kijken. Eurocommissaris Neelie Kroes geeft het belangrijkste argument van de voorstanders weer door te beweren dat de ACTA geen gevolgen heeft voor wetten en vrijheden. Onmiddellijk is dan het tegenargument dat de ACTA overbodig is. Waarom iets invoeren wat helemaal geen invloed heeft? Dan kan alles net zo goed bij het oude blijven. "Ja maar het is voor andere landen die op dezelfde standaarden moeten komen als wij." Natuurlijk, waarom dan geen multilateraal verdrag dat alleen gaat gelden tussen de landen die nog niet aan de standaarden voldoen? Des te minder partijen er mee doen, des te makkelijker het gaat en landen die hun zaken toch al op orde hebben, hoeven er niet mee lastig gevallen worden. Kroes moest schoorvoetend toegeven dat ze niet bij de onderhandelingen was, details geheim zijn en zij geen flikker weet. Besef dat een belangrijk kritiekpunt tegen de ACTA de uitermate achterbakse manier is waarop de inhoud jarenlang geheim bleef.

Wist u dat burgerrechtenorganisaties, de bevolking en het parlement met opzet buiten spel zijn gezet tot aan het ondertekenen van de ACTA? Kadar Arif brengt als rapporteur en lid van het Europese Parlement het nieuws naar buiten dat corrupte parlementariŽrs er alles aan gedaan hebben om in het geniep afspraken te maken en die te laten ondertekenen om protesten zoals die nu overal plaatsvinden te voorkomen. Blijkbaar is het allemaal geen zuivere koffie. Belangrijke documenten die meer licht kunnen werpen op de werkelijke bedoelingen van de ACTA, worden door Verhagen angstvallig verborgen gehouden. De inhoud zal vast het daglicht niet kunnen verdragen en dat weten ze. Voor dit gedrag is een duidelijke verklaring te vinden. Bij aanvang van het proces, toen alles geheim werd gehouden, werden er vergaande afspraken gemaakt. Uit het openbare deel van de ACTA zijn deze deels geschrapt. Gevolg is dat onaanvaardbare afspraken via de ACTA worden geactiveerd door andere geheime overeenkomsten van toepassing te verklaren.

Denk in dit kader aan het bekende Toetsingsarrest van de Hoge Raad uit 1942. Kort gezegd verklaarde de Hoge Raad met dat arrest het Duitse recht van de bezetter van toepassing op Nederland en zijn onderdanen. Wie het arrest napluist, zal hooguit tot de conclusie komen dat de Hoge Raad het bewaren van de "rechtseenheid" belangrijker vond dan chaos en liever de capitulatie aan de bezetter uitsprak dan door het recht van nazi-Duitsland verstoten te worden. Juist deze beperkte opvatting van het recht, is heel gevaarlijk. Inderdaad, dat arrest zelf duidt slechts op capitulatie onder extreme dwang, maar het arrest is meer. Door het recht van het nazi-regime rechtmatig te achten en van toepassing te verklaren, verwijst men naar alle regels in dat recht en de interpretaties daarvan. Dat recht verwees weer naar de regels die het nazi-gedachtegoed zoals verwoord in Mein Kampf van toepassing verklaarde. Door in slechts een arrest te verwijzen naar andere regels, is in een klap een heel regime van fascisme rechtmatig en legaal geworden.

Geen wonder dat voorstanders trachten te imponeren met hun zogenaamde "juridische" argumenten. Mensen met gezond verstand zullen meteen doorhebben dat het zaakje stinkt. Geheimhouding, verborgen documenten en een achtergrond die begint met extremere varianten van het verdrag. Genoeg om het meteen af te wijzen. De ironie wil dat voorstanders van de ACTA bereid zijn om, zonder dat zij het weten (de documenten zijn immers geheim), akkoord te gaan met een ongedefinieerde vorm van privacyschending en dat voorstanders van het schenden van privacy altijd verwijzen naar de drogreden dat wie niks te verbergen heeft, niet bang hoeft te zijn. Vreemd genoeg hebben de bedenkers en uitvoerders van de ACTA wel iets te verbergen, anders hadden ze het proces wel transparant gemaakt volgens de regels van een parlementaire democratie. Zulke geheime afspraken zijn funest voor het vertrouwen in de rechtsstaat. Tegenstanders weten dat de ACTA een juridisch raamwerk biedt om binnen te komen. Eenmaal binnen kan zo'n verdrag verwijzen naar geheime documenten.

Met deze informatie bij de hand, geven de "argumenten" van de voorstanders een vieze smaak in de mond. "Er verandert niks voor Europa," zeggen ze. Bullshit, met zo'n algemeen raamwerk als de ACTA, is het eenvoudig om allerlei regelgeving die makkelijker is aan te nemen dan een verdrag als geldend te beschouwen. "ACTA is slechts een handelsovereenkomst, geen verdrag." Dikke lul, net zoals de Europese grondwet geen grondwet is, maar het Verdrag van Lissabon werd genoemd en we zoiets kennen als olie voor immigratie. Internationaal recht kent ook nog zoiets als het gewoonterecht. Wanneer genoeg landen een gewoonte overnemen, kan dat recht worden. Net zoals rechters alle bronnen kunnen gebruiken bij hun oordeel. "Nederland hoeft zijn wetten niet aan te passen." Zal wel, omdat verdragen sowieso directe werking hebben en de Nederlandse wetten dan gewoon buiten werking worden gesteld. Regels hoeven helemaal geen formele wetgeving te zijn om geldig te hebben. Binnen het recht kan werkelijk alles.

Juristen zullen ons wurgen om dat standpunt, maar toch is het waar. Noem een willekeurige misdaad en we kunnen u vertellen hoe bepaalde mensen het kunnen uitvoeren zonder dat het strafbaar is. "Ach, jullie zijn gewoon bang dat er straks niet meer illegaal gedownload kan worden. Dat is onzin, want het gaat bij de ACTA om namaken, vervalsen en downloaden voor commerciŽle doeleinden." Zeker, maar hoe wordt dat gecontroleerd en onderzocht? Stichting Brein en consorten maken geen onderscheid. Zij zien een illegale download en willen actie. Wat er gebeurt is dat een private stichting aangifte doet, justitie de beste man of vrouw van zijn of haar bed licht en een vervolging start. U weet dat een strafrechtelijke vervolging ongeacht of het tot een vrijspraak leidt, altijd zorgt voor onherstelbare schade. Wat heeft iemand aan een vrijspraak als hij zijn baan verliest en later in hoger beroep alsnog gepakt kan worden? De ACTA gaat extra mogelijkheden bieden om te handhaven en we weten allemaal dat handhaving misbruikt wordt om de makkelijke gevallen te naaien.

De politie geeft liever een 3-jarig kind een boete voor wildplassen dan ze een voor hun neus stoppende kinderverkrachter arresteren. Justitie pakt liever rechtse webloggers voor vermeende belediging, dan ze optreden tegen criminele allochtonen en discriminerende werkgevers die aan informele beroepsverboden doen voor rechtsdenkenden. Allemaal met het juridische argument dat degenen die zij pakken toch ook iets verkeerds doen volgens de wet. Laat dat nu een van de irritantste mankementen zijn van het recht. Met duizenden wetten vinden ze altijd wel een stok om iemand te slaan, dus ook de verkeerde of iemand waarbij dat buitenproportioneel is. Extra regelgeving is ongewenst, zeker als Europa en de regering aangeven dat de ACTA niks verandert in de wereld van het recht. Verhagen ontkent dat zulke extreme maatregelen op basis van de ACTA worden ingevoerd, maar hij ontkent wel meer. Denkt u werkelijk dat we nog meer card blanches willen toestaan in het recht waarmee willekeurig mensen vervolgd kunnen worden?!

"Maar het Europese Parlement kan nog weigeren. Ingaan op de ACTA is niet verplicht. Handhaven is vrijwillig." Juist dat subjectieve, dat vage en dat selectieve is zo kut aan het recht en wetten. Die vrijblijvendheid zorgt er altijd voor dat de mensen waaraan de elite en de machthebbers een hekel hebben worden gepakt. "Het proces is nu toch transparant?" Hopelijk hoeven we u niet uit te leggen wat voor gevolgen heimelijke afspraken kunnen hebben die slechts deels naar buiten komen. Wat verwacht u nou van ons? Dat we akkoord gaan met een contract waarvan we de kleine lettertjes niet mogen lezen? Bekijk het maar. Kijk eens naar het EVRM. Beschermt zogenaamd de rechten van de mens, maar in de praktijk betekent het dat de rechter belangen moet gaan afwegen en drie maal raden wiens belangen hij laat prevaleren. Precies, de geldelijke belangen van de partijen waarbij hij zelf ook belang bij heeft. Stop het selectieve recht en vage raamwerken die bedoeld zijn om verregaande beperkingen van de vrijheid aan op te hangen.

Cruciaal is het standpunt van voorstanders dat er vanuit gaat dat wat niet in de ACTA staat, ook niet ter sprake mag komen. Met dit standpunt trachten zij te voorkomen dat u allerlei indirecte nadelen gaat noemen waardoor elk normaal denkend persoon zal moeten concluderen dat het verdrag geen goed idee is. Varianten op dit standpunt zeggen dat er niks in de ACTA staat wat niet reeds in de Nederlandse wetten te vinden is. Wie betoogt dat de situatie met betrekking tot de vrijheid alsmaar slechter wordt, krijgt het verwijt naar zijn hoofd geen wetsartikelen te noemen. Voorts beroepen zij zich op het feit dat er nog steeds openbare debatten moeten komen. Alsof openbare debatten ook maar enige invloed hebben op de inhoud. Hebben we niet allemaal massaal nee gezegd tegen Europa, de euro en de Europese grondwet? Precies, dat werd allemaal genegeerd. "Verzonnen, zonder argumentatie en bangmakerij," zeggen ze. Fuck you, het is eerder andersom. Wie stelt, die bewijst. Er wordt gesteld dat de ACTA nodig is, dus bewijs eerst maar eens waarom het voor ons positief uitpakt. O wacht, daar is geen onderzoek naar gedaan.

Interpretatie van de ACTA zou na de inwerkingtreding "te goeder trouw" moeten gebeuren. Net zoals wetgeving inzake belediging te goeder trouw anders wordt geÔnterpreteerd door het gerechtshof dan door de rechtbank enkel en alleen omdat er mensen zijn die vinden dat Barbetje moet hangen en zal hangen. Bewust probeert men de discussie over ACTA heel eng te houden. Over wat er niet in staat, mag u niet spreken. Indirecte uitwerking bestaat niet. Net zoals het ondenkbaar is dat de niet-strafbare Holocaustontkenning wel strafbaar wordt gemaakt door het geheel willekeurig onder belediging te scharen. Zulke vieze trucjes kennen we heus niet in het recht hoor. Houd toch op. Mensen hebben genoeg misstanden met het recht meegemaakt om deze praatjes naar het rijk der fabelen te verwijzen. De discussie kan niet beperkt worden tot wat er staat omdat het juridisch ook uit zijn verband getrokken wordt. Juridische experts verklaren dat de ACTA fundamentele EU-rechten schendt met dank aan de PVV.

Overweging.

Het openbare deel van de ACTA lijkt net als het Toetsingsarrest op het eerste gezicht heel redelijk. Met veel juridische poespas en formele formuleringen, ziet elke wet, regelgeving en andere documenten van juridische waarde er betrouwbaar uit en een tekst van Misdefinitie niet. Schijn bedriegt echter en dat heeft rechtstreeks te maken met de manier waarop het recht keer op keer grandioos faalt. Recht bestaat niet uit duidelijk geformuleerde wetten die worden toegepast door objectieve, onpartijdige en onafhankelijke rechters en de weg naar de rechter bestaat niet uit redelijk denkende opsporingsdiensten die bij hun werk rekening houden met de schade die ze aanrichten bij mensen die in de eerste plaats nooit in aanraking met justitie en het recht hadden moeten komen. Formeel is het allemaal correct geregeld, maar in de praktijk spelen menselijke emoties die leiden tot willekeur vooral een hoofdrol. Vandaar dat we niet met oogkleppen op blind moeten zijn voor de indirecte gevolgen voor de invoering van ACTA-achtige structuren.

Wetten tegen groepsbelediging zijn ooit ingevoerd om mensen te beschermen tegen uitingen gericht tegen het wezen van het mens zijn waartegen zij zich niet kunnen verdedigen. Justitie vervolgt in de praktijk enkel rechtse uitingen. Discriminerend handelen is strafbaar gesteld door de wet. Justitie interpreteert discriminatie als discriminatie van allochtonen. Autochtonen discrimineren is in die visie niet strafbaar. Beroepsverboden voor PVV'ers in het leven roepen op basis van hun politieke overtuiging evenmin. Een zwarte niet aannemen kan echter gevangenisstraf opleveren. Uit deze u inmiddels uit ten treure bekende voorbeelden blijkt dat het recht niet is wat het altijd suggereert te zijn. Het recht werkt met constructies die we subjectieve raamwerken kunnen noemen. Vage algemene wetten die een richting aangeven die veel mensen herkennen als de juiste omdat ze altijd misdrijven omschrijven. Van termen als belediging, discriminatie, namaak, jatten en piraterij zullen de meeste mensen opmerken dat het onwenselijk is.

De truc van een raamwerk is het binnenloodsen van externe regels in de wet. Wetten en verdragen maken moet volgens hele strenge procedures. Het is een stuk makkelijker om een vaag raamwerk op basis van een misdrijf in de wet te krijgen omdat dat vaak niet tot veel tegenstand oproept. Wie kan er nu ageren tegen regels die slaafse nabootsing trachten te voorkomen? Binnen dit raamwerk kan men indirect verwijzen naar externe regels. Dit kan gebeuren door gebruik te maken van dubbelzinnige formuleringen, maar ook door richtlijnen of beleidsregels aan opsporingsambtenaren te geven of op andere manieren overeenkomsten af te sluiten. Keihard in de wet zetten dat die vervelende blanke rechtse webloggers kapot gemaakt moeten worden door ze via de ACTA te pakken als ze een paar mp3'tjes downloaden, zal tot een nieuwe Holocaust kunnen leiden, maar een geheime interne afspraak zal er zo doorheen komen. Juridisch volledig correct vanwege het opportuniteitsbeginsel. Gaat u maar bewijzen dat de officier zich 's nachts aftrekt op de beleidsregels van Stichting Brein.

Nog enger wordt het indien u bedenkt dat zulke raamwerken in de wet als tikkende tijdbommen liggen te wachten totdat private organisaties deze activeren. De duizenden verschillende wetten, regels en afspraken spreken elkaar tegen. Kenmerkend aan raamwerken is daarom het verschijnsel dat de inzet afhankelijk is van belangen van derden. Zijn die belangen groot genoeg, althans groter dan die van andere regels, dan kunnen zij zomaar voorrang krijgen. Zo kan het MDI het raamwerk discriminatie activeren waarbij er geen haan naar kraait als zij dit alleen jegens blanke autochtone Nederlanders doen. De entertainmentindustrie is een miljardenindustrie en kan het raamwerk van de auteursrechtenschending activeren tegenover iedereen die zij ervan verdenken veelvuldig te downloaden om het daarna te verkopen. Het akelige is in dit verband dat u het risico loopt willekeurig voor het gerecht te komen. Vindt u het een prettig idee dat mensen die een hekel aan u hebben altijd wel iemand kunnen kennen die net te veel invloed heeft?

Misdefinitie vindt de manier waarop het recht nu wordt ingericht een onwenselijke ontwikkeling. Nu al staat het recht vol met raamwerken die er gekomen zijn door machtige private lobby's. Geld, macht en aanzien zijn de criteria om een plaats op de lappendeken te krijgen. Op die plaats wordt een vak vol met regels ingericht die willekeurig ingezet kunnen worden om mensen naar eigen goeddunken te pakken. Dit proces komt overeen met het doel wat we opmerken bij totalitaire controle door privacyschending en het wegnemen van vrijheden. Onder de rechtvaardiging kinderporno, terrorisme en piraterij maken ze honderden databases en duizenden wetten aan waarin, theoretisch gezien, zoveel belastende informatie staat dat autoriteiten in principe iedereen zou kunnen pakken. U begrijpt wat daarmee gebeurt. Met al die databases en wetten in de hand, kunnen ze "vijanden" van de staat oppakken. Het is uw goed recht om niet in een samenleving te hoeven leven waarin zoveel regels bestaan dat u er altijd wel een paar overtreedt.

Concreet houdt de ACTA een raamwerk ter handhaving van wetten tegen namaak en piraterij in. Handhaving betekent natuurlijk opsporing van "strafbare" feiten. Opsporing zorgt ervoor dat men gaat aftappen zodat ze weer een reden hebben om u af te luisteren. Ongeacht of u iets verkeerd doet. Vergeet niet dat muziek en films downloaden voor persoonlijk gebruik gewoon legaal is in Nederland. Kortom, daar is de link met privacyschending en zonder privacy geen vrijheid. Verdragen als de ACTA leveren een forse schending op van uw grondrechten die niet opweegt tegen de belangen van de industrie die de invoering van de ACTA eist. Zoals eerder betoogd in het artikel over het downloadverbod van Fred Teeven, heeft de industrie door het eigen handelen de boot gemist met betrekking tot het internet. Ze hebben altijd geweigerd om op internet fatsoenlijke legale alternatieven aan te bieden en zorgen zelf voor negatieve publiciteit. Zou de entertainmentindustrie niet zo fel van leer hebben getrokken tegen het downloaden, dan was het nu slechts een klein groepje geweest.
Reacties: 0
Pagina's: 1

Reactie toevoegen
U dient in te loggen om een bericht te kunnen plaatsen.
 Houd het hier netjes. Hartelijk dank.

Misdefinitie
Copyright (c) 2004-2024.

C:\>Misdefinitie\type info.txt
Contact opnemen kan via een e-mail naar info apending misdefinitie.nl.