Mis∑de∑fi∑ni∑tie (de ~ (m.), ~s)
1 Politiek correct geformuleerde definitie waarmee men door middel van leugen en bedrog de werkelijke aard van misstanden probeert te verhullen door deze te rechtvaardigen.
- Misdefinitie gaat over misstanden en gedrag van criminelen, radicalen en terroristen.
- Stop de #CancelCultuur! Stelletje moraalnarcisten, u bent geen beter mens als u mensen uitsluit vanwege hun politieke gezindheid.
- De vrijheid van meningsuiting is absoluut! Wat wij mogen schrijven, bepaalt niet de juut!
- Stiekem sollicitanten googelen en ze dan cancelen? Uw naam wordt geregistreerd en doorgegeven!
Gebruikersnaam: Wachtwoord:
# Home # Boek HvA (Uitverkocht) # Registratie # Contact #
Misdefinitie artikelen
Pagina: 15 / 44: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

582 Zeepbel van de woningmarkt (1)
581 Politie vol corruptie (1)
580 Socialisten weten niet beter
579 Dhimmitude snijdt strot langzaam open (4)
578 Essent agressieve telemarketeer (1)
577 Misdefinitie.nl wenst u een succesvol 2012 (5)
576 Koningin begeert hypocrisie (4)
575 Immigratieramp op herhaling (22)
574 Afrekenen met de HvA
573 Backfire door islam is een harde les
572 Persoonlijke meningen geen argument
571 Teeven downloadt eigen baan (1)
570 Jeugd glijdt snel af (4)
569 AutoReset vooral gepensioneerden
568 Open grenzen intrappen (2)
567 Extremisme links georganiseerd (1)
566 Digitale televisiescam (2)
565 Eerlijkheid duurt het langst
564 Ship those niggers back (2)
563 Smaad tegen politiehaat (4)

576 # Koningin begeert hypocrisie #
Gepost door Misdefinitie op 27-12-2011 om 23:21.
Kerst is een feest van licht, vrede, gourmetten en naastenliefde. Vergeet dat eten, drinken, neuken en onderdak nu voor een tijdje. Gebrek aan eerste levensbehoeften is te overwinnen door het gevoel van onbehagen om te zetten in belangeloos en in harmonie leven met mens en natuur. Wees betrokken bij het welzijn van de aarde. Jullie zijn allemaal ransbakken die als ijskoude materiŽle golddiggers de wereld uitzuigen en vervuilen totdat we allemaal op een chemische vuilnisbelt leven vol met kernafval. Neem liever een voorbeeld aan mensen zoals Halsema (GroenLinks) die met haar oude vervuilende Mercedes een grote Messias is geworden voor onze leefomgeving. Samen leven, samen doen. Praatjes vullen geen gaatjes. Geef licht in de duisternis voor mensen die het niet verdienen om te leven en vergeef hen die u met hun oog om oogmentaliteit al stekeblind en vleugellam hebben gemaakt om te functioneren. Hare Majesteit wiens koningshuis jaarlijks 100 miljoen kost en zelf 8 ton krijgt, vindt u allen slechts een stelletje hebzuchtige en vervuilende sukkels.

Neutraal of politieke gelijkheid.

Geert Wilders verslikte zich eerste kerstdag pardoes in zijn jodenkoeken en blanke vla tijdens het gebrabbel van de vorstin. Wel godverdomme, zit die slinkse sloerie daar het gedachtegoed van Duyvendak en Van der Graaf op te lepelen in een tijdperk waarin Jezus Christus anaal genomen wordt door de dhimmitude jegens de islam. Zo heeft de geblondeerde arische oppergod het niet gewild. Kerst moet een feest zijn van blank is beter of, als het dan toch niet anders kan vanwege politiek correcte sentimenten, vrede en veiligheid voor alles en iedereen; vooral voor het eigen volk. Net als vier jaar geleden had de PVV-voorman commentaar op de gepolitiseerde kersttoespraak die in zijn ogen neutraal en objectief moet zijn met de koningin gesluierd in een vers gestreken prinsenvlag. Veel verder kan de kritiek niet gaan, anders krijgt hij weer dwaze figuren als Oosterhuis op zijn dak die genadeloze censuur denken te horen. Veel mensen spreken er de schande van. Hoe durft een politicus de koningin zo aan te vallen? Terwijl de vraag is of zij wel zo integer is.

Artikel 42 van de Grondwet bepaalt dat de regering bestaat uit de Koning en de ministers. Formeel en juridisch heeft Beatrix het recht om namens de regering te spreken en dan hebben we het nog niet eens over de algemene vrijheid van meningsuiting. Hetzelfde artikel zegt echter ook dat de Koning onschendbaar is en dat de ministers de verantwoordelijkheid dragen voor wat zij zegt. In tegenstelling tot wat veel mensen denken, betekent dit dat de rol van de koningin gereduceerd is tot een leuk poppetje dat continu klakkeloos haar handtekening moet zetten en hooguit een ceremoniŽle betekenis heeft. Anders gezegd: de koningin is een waardeloos stuk vreten geworden waarvoor we in totaal 100 miljoen euro per jaar betalen. Het hele koningshuis kan zo op de schop aangezien we het niet nodig hebben. De enige reden waarom de koningin nog bestaat is puur symbolisch voor het Koninkrijk der Nederlanden. Beatrix heeft enkel nog de symbolische taak om Nederland voor te stellen als soevereine eenheidsstaat die trots is op zijn blanke bevolking.

Van de koningin verwachten we derhalve dat ze op koninginnedag langskomt om naar de zingende kinderen te luisteren, lintjes doorknipt en onderscheidingen geeft aan de echte nationalistische helden die ons land rijk is. Zwaaien naar de domme menigte, Nederland vertegenwoordigen en zorgen voor een echt Nederlands en oranje nageslacht. Kortom, verstandig en neutraal zijn. Los van de politieke elite die smerige spelletjes speelt om de warme pluche te behouden. Er staan als onafhankelijke hoogste macht in Nederland die zich niet laat leiden door de waan van alledag. Een vorstin die tijdens de kerst een neutrale toespraak houdt die niet grote delen van Nederland stigmatiseert en verwijtend aanspreekt in de hoop politieke schuldgevoelens aan te praten. Feit is wel dat de bevolking en de media veel waarde hechten aan de toespraak en iedereen het meekrijgt. Misbruik voor politiek gewin is dan erg walgelijk. Kerst wordt van oudsher gebruikt als periode van "wapenstilstand". Mensen verwachten daarom geen lafhartige politieke aanvallen van de vorstin.

Vandaar dat we van mening zijn dat de koningin uit haar rol valt door de toespraak opzettelijk te politiek te maken. In plaats dat zij het de mensen gunt om twee dagen in het jaar tot bezinning te komen en stil te staan bij wat ons allen als mensen bindt, krijgen we een propagandapraatje te horen dat zo van GroenLinks had kunnen komen. Door dat gedrag gaat ons bloed koken en laait het vuur der woede op. Bent u neutraal op momenten dat u suggereert neutraal te zijn en waarop u het hele volk paraat heeft om naar u te luisteren zoals met Kerstmis, dan zijn we genadig. Vrede op aarde en wees lief voor uw naasten. Maakt u het echter politiek, dan bent u net als iedereen gelijk en zullen we, indien we het gruwelijk met u oneens zijn, het niet nalaten om u te verpletteren, te vergruizen en te verpulveren in scherpe teksten ongeacht of u een bruine rat, een zwerver of de koningin bent. Politiek gezien is iedereen gelijk en zal wat er gezegd wordt bepalend zijn en niet een machtige status of veel geld.

Socialistisch addergebroed.

Klassiek is de opvatting dat het gewone klootjesvolk, dat moet fungeren als slaven, bestaat uit een stelletje armmoedige varkens die de wereld aan het verkrachten zijn en zorgeloos omspringen met de schaarse middelen die de natuur ons schenkt. Gecombineerd met de stelling dat de schaarse goederen oneerlijk verdeeld worden, hebben we meteen een aantal elementen van het socialisme te pakken. Het zijn van die opvattingen die veel mensen wel eerlijk in de oren klinken. We hebben een wereld met een beperkte hoeveelheid aan grond en levensmiddelen, we hebben 7 miljard mensen, dus als we nou alles evenredig verdelen, is deze wereld het toppunt van rechtvaardigheid en leeft iedereen nog lang en gelukkig. Niemand kan daar toch tegen zijn, niet waar? Sowieso is het belachelijk dat iemand in een onschendbare positie keihard de kant van de socialistische oppositie kiest. Zij is niet door het volk gekozen. Aan de visie "met de roze bril op kijken naar een rechtvaardige linkse wereld" schort nogal het een en ander.

Schaarse goederen worden op deze wereld niet verdeeld. Er bestaat geen hogere macht die zakken met geld in gelijke hoeveelheden naar beneden gooit voor iedereen. God mag volgens de religieuzen dan wel verantwoordelijk zijn voor het heelal en de aarde: hij bouwt geen huizen en zorgt er tevens niet voor dat wij elke avond vlees in de pan hebben. Beatrix is hoogstwaarschijnlijk in de war met haar eigen situatie. Haar koningshuis vangt zonder iets te doen tientallen miljoenen per jaar en voor die paar uurtjes werk krijgt zij een riant salaris van zo'n 8 ton. Ja, dat is wel verdelen, mevrouw de koningin. Verdelen van het zuurverdiende geld van hardwerkende mensen die daarvoor op een houtje moeten bijten terwijl de oranjes als verwende rijkeluis kindjes door het leven gaan. Zij zal moeten beseffen dat dergelijke vormen van nivelleren niet eeuwig door kunnen gaan en niet voor iedereen beschikbaar zijn. Van die 8 ton per jaar die we verplicht aan Beatrix moeten geven, kunnen we geen arme zwarte kindertjes in Afrika onderhouden die daardoor doodgaan.

Thans leven zelfs veel Nederlanders onder de armoedegrens en het wordt alleen nog maar erger. Hardwerkende burgers betalen zich scheel aan belastingen waardoor ze zelf nauwelijks wat te kanen hebben en wat horen ze van hare majeschijt? Dat hun zelfzucht en drang naar een dik gevulde buik de saamhorigheid in de samenleving bedreigt. Vul liever uw maag door zonder omwegen onvoorwaardelijk te gehoorzamen aan de gemeenschapszin die het socialisme u voorschrijft. Heeft u ondanks alles wel iets verdiend en goed te eten, dan zijn de verwijten nog groter. U bent gericht op uw eigen gewin. Wat u doet is uzelf verrijken over de ruggen van anderen. Parasieten die te lui zijn om te werken en al een uitkering krijgen op uw kosten, zijn in nood en kunnen niet voor zichzelf opkomen. Iedereen moet kunnen meedelen in uw welvaart. Uw werk en arbeid worden vanzelfsprekend niet gedeeld, zo gaat dat. Eerlijk zullen we alles delen en als u geld heeft, bent u een dief, aldus Beatrix die er zelf warmpjes bijzit en zeker niet met u wilt delen.

Burgers die middels keiharde arbeid een huis, auto en plasma-tv hebben bemachtigd, worden suggestief neergezet als hebberige flikkers die hun grenzeloze begeerte en koopziekte niet onder bedwang hebben. Beatrix ziet het liefst een volk waarin alle goederen die u "te veel" heeft zonder meer worden afgenomen en afgegeven aan werkloze Achmed die de hele dag thuiszit en pas om 2 uur 's middags uit zijn bed meurt. De filosofie die erachter zit is dat als niemand veel bezit en iedereen elke dag moet vechten om zijn levensbehoeften te vervullen zoals eten en drinken, ze ook geen kritiek op de regering hebben. Zeg nou zelf, als al die rechtse idioten met hun extremistische weblogs hun baan, woning en computer moeten inleveren, dan zitten ze ook niet tot diep in de nacht beledigingen te typen of wel dan? Mensen die continu in angst zitten of ze morgen te eten hebben, zullen altijd blijven gehoorzamen. Mensen moeten verbonden worden en besluiten moeten kwaliteit hebben. Bla, bla, bla. Jatten en mensen als egoÔsten neerzetten blijft achterlijk.

Socialisten herkent men dikwijls doordat ze tegenstrijdige standpunten innemen die nooit de toets der realisme kunnen doorstaan. Iedereen moet evenveel hebben, iedereen moet meewerken, iedereen moet sociaal zijn, iedereen moet zomaar ons land kunnen binnenkomen en iedereen moet zuinig omspringen met de schaarse middelen die onze o zo mooie planeet ons "geeft", maar tegelijkertijd is het milieu een groot probleem. Zorg voor het milieu, heb respect voor het culturele erfgoed, zelfs voor dat van de radicale islam, en erken immateriŽle waarden. Holle woorden, want is er ooit een socialist geweest die begrijpt dat geldschepping om iedereen van geld te voorzien die het niet verdient en meer mensen toelaten op een klein stuk land, per definitie milieuvervuiling en vernietiging betekent. Meer dan de helft van haar toespraak gaat over het prijzen van groene rakkers en organisaties. Feit is en blijft dat al gebruiken wij geen energie, het milieu nog steeds kapot blijft gaan doordat de socialistische vijanden neuken als konijnen.

Denk eens na mensen. Als een volk bestaande uit 10 miljoen mensen minder energie gaat gebruiken, dan is dat goed voor het milieu. Wat doet extreem links? Ze maken van die 10 miljoen binnen 60 jaar ruim 17 miljoen mensen die samen meer dan 5 keer zoveel energie gebruiken. Ze willen immers allemaal een huis, een auto en een dikke bankrekening. Wees lief voor uw naasten, maar als het aan Beatrix ligt draait u voor iedere Marokkaan die hier binnen komt een lamp uit ter compensatie net zo lang totdat u zelf onder de bomen en de kamelen mag slapen. Inmiddels vriest het hier binnen en moeten we onze teksten bijna typen onder kaarslicht, maar elke keer als er meer immigranten binnenkomen is wat wij besparen weer 5 keer zoveel nodig om al die profiteurs te voorzien en reken maar dat zij niet zo week in hun schoenen staan dat ze zuinig zullen omspringen met onze uitkeringen, schaarse goederen en kennis. Zolang niemand iets wil doen aan overbevolking en preventief ruimen en vies taboewoord is, zullen we nooit iets aan het milieu kunnen doen.

Vanuit de linkerkant wordt het verschijnsel "crisis" altijd verkeerd bekeken en benoemd. Sinds 2008 spraken de socialisten van een "crisis" alsof het een soort raar beest was dat opeens door aliens werd gepland op de aarde en waar ze geen enkele invloed op hadden. Na alle ontwikkelingen en analyses hebben we kunnen aantonen dat zulke pierpraat naar het rijk der fabelen verwezen moet worden en dat met "crisis" feitelijk "schuldencrisis" wordt bedoeld. We zitten op het moment in een tweede crisis die veroorzaakt is door schulden. Schulden die door de linkse politiek zijn gemaakt voor linkse hobby's als massa-immigratie, ontwikkelingshulp en Europa wel te verstaan. Ruim 400 miljard aan euro's aan bijgedrukt geld dat we moeten terugbetalen omdat er anders hyperinflatie ontstaat. Links wil niet luisteren, deskundigen willen niet luisteren en wij worden niet serieus genomen. Heb vertrouwen, zeggen ze. Fuck het vertrouwen. Het feit dat het volk niet kan kopen, komt omdat ze schulden krijgen door de belastingen die we door links moeten betalen.

"Ach," denkt Beatrix, "ik doe er gewoon een schepje boven op." Schulden? Crisis? U vertrouwt uw machthebbers met hun dikke riante villa's gewoon niet meer. Op uw werk zit u als een uitgebluste socialist die naar zijn bijstand verlangt. Zonder visie, zonder individuele verantwoordelijkheid. Gevoelens van onmacht en boosheid zijn uw eigen schuld. Dat komt gewoon omdat u wars bent van hersenloze socialistenretoriek en regels. Gehoorzaam de dictatuur van het communisme en alles komt goed. Sta met een prettig gevoel al uw bezittingen af. Al die materiŽle shit is toch niet goed voor uw welzijn en trouwens ook niet voor het milieu en moederaarde in het algemeen. Een beter milieu begint bij uzelf zeggen ze. Dus gooi uw propjes in de prullenbak terwijl de kerncentrales in Japan een meltdown hebben en China en de VS, die 10.000 keer zoveel vervuilen als wij, van de wereld een gore puinzooi maken. Geloof in de jongeren. Die zijn nog lekker links geÔndoctrineerd door hun leraren en stemmen socialistisch omdat ze zelf nog geen geld verdienen.

Individuele verantwoordelijkheid is typisch zo'n begrip dat links leent van rechts om het belachelijk te maken. Voor nationalisten betekent het begrip zelf verantwoordelijk zijn voor uw leven en welvaart in een maatschappij waarin u in vrijheid de mogelijkheden hebt om dat te realiseren. Binnen het socialisme betekent het "krijg de klere maar en los het zelf maar op" als u door de dwang en diefstal van het socialisme in de problemen raakt. Beatrix weet daar alles van. Een zeeman diende een klacht tegen haar in omdat zij verantwoordelijk zou zijn voor het kapseizen van een schip in 1989. Vervolgd werd zij echter niet vanwege haar onschendbaarheid. Vanuit zo'n positie is het overal makkelijk over praten. Vooral als ze zelf wel veel geld heeft dat ze nooit zal delen met ons. Over eerlijkheid gesproken: het koningshuis mag lekker een aantal posten geheim houden omdat Rutte daar niet over gaat. Doe niet hypocriet een beroep op morele normen en waarden als u zelf de hypocriete schijn ophoudt door te verbergen dat u de boel belazert.

Sarcastisch is onze vorstin ook. Kerstmis zou ons moeten uittillen boven angsten en onzekerheid. Ze roept ons op om vooral te zeggen wat we hopen, gaskamers en een blank Nederland maar we hebben zo het vermoeden dat Erwin Lensink haar graag wil corrigeren. Erwin was gewoon een man die in lange teksten betoogde dat leden van het koningshuis zich schuldig maakten aan diefstal en hoogverraad. Aangezien dat misdrijven zijn, wilde hij aangifte doen bij de politie. Zijn goed recht en de politie is wettelijk verplicht om de aangifte op te nemen. Zoals u weet lapt de politie de wet regelmatig aan zijn laars, zo ook in deze zaak, en Erwin stapte naar de media die hem evenmin serieus namen. De media deden aangifte wegens stalking die natuurlijk wel werd opgenomen en Erwin werd door de rechter een half jaar in een gesticht geplaatst. Langer kon niet, want Erwin pleegde geen misdrijven. Wat er daarna gebeurde gaat elke vorm van rechtvaardigheid in een normale rechtsstaat te buiten. De politie wachtte op een misstap om hem jarenlang op te kunnen sluiten.

Wat Erwin deed was puur baldadigheid. Het kan u allemaal overkomen. Jarenlang wordt u kapot getreiterd, in eigen land gediscrimineerd en niet serieus genomen door de politie en de media. Opeens komt daar in een gouden koets het symbool van Nederland aanrijden dat makkelijk praten heeft met die 8 ton die ze jaarlijks op haar rekening krijgt. Uit frustratie wordt het rood voor uw ogen en u besluit in een fractie van een seconde een ongevaarlijk punt te maken. Terwijl u gooit denkt u nog aan die linkse rat Sjaak Vrugts die in 2002 een zakje verf naar de koets smeet en 250 euro boete en 5 dagen cel kreeg. Een ogenblik later krijgt u te maken met je reinste klassenjustitie en wordt u door een fascistisch regime tegen de grond gewerkt die u onder de goedkeuring van Hare Majesteit zeker twee jaar gevangen zet op water en brood. In een klap een volledig leven verwoest dankzij die politiehelden. Erwin wordt voor iets waar nauwelijks een boete op hoort te staan ruim twee jaar lang platgespoten en gek gemaakt. Vrolijk kerstfeest Beatrix!

Overweging.

Politiek gezien is de rol van de koningin vrijwel uitgespeeld, ceremonieel moet zelfs de minister-president eraan te pas komen om de bevolking ervan te overtuigen dat ze zo genieten van Koninginnedag, financieel is het verspillen van geld en moreel gebeuren er onaanvaardbare dingen zoals onwelgevalligen buitenproportioneel straffen. Geen wonder dat er in de politiek een discussie is ontstaan over het voortbestaan van het koningshuis en de koningin. Wilders wil de monarchie moderniseren door de koningin uit de regering, Raad van State en de kabinetsformaties te schoppen. Weg met de ministeriŽle verantwoordelijkheid: Beatrix wordt zelf maar verantwoordelijk voor wat ze doet, net als iedereen. Bij de achterban van de PvdA kan zulke plannen niet de goedkeuring wegdragen en dus schuift schoothondje Rutte gezellig aan door te verklaren dat hij liever niks aan het koningshuis doet. Alles blijft zo. Beatrix blijft voorlopig op de troon zitten en het volk schijnt het liefst een allochtoon op de troon te hebben. Ze krijgen wat ze verdienen.

Inhoudelijk gezien levert de toespraak weinig weerleggingsproblemen op behalve dat heel Nederland weer eens vergiftigd is met die waardeloze groene retoriek. Hardwerkende mensen worden door iemand die tonnen verdient weggezet als egoÔsten die enkel op aarde zijn om hun eigen behoeften te bevredigen en niet willen delen met mensen die het minder getroffen hebben. Gesuggereerd wordt dat we niet zuinig genoeg leven omdat het milieu nog steeds vervuild wordt zonder te beseffen dat de linkse massa-immigratie het milieu altijd naar de knoppen zal blijven helpen als we niks aan overbevolking mogen doen. Kortom, het zelfde uitgekauwde socialistische verhaaltje dat we al 60 jaar horen. Kijk liever eens naar uw nationalistische kameraden die elke dag vroeg op staan om te gaan werken. Die hun leven geven voor uw vrijheid en ondanks dat ze kapot worden gemaakt door de overheid altijd netjes en sociaal zijn. Rot op met die groene socialistische rotzooi! Zolang wij werken voor ons geld, niemand iets voor ons doet en ons volk in gevaar is, blijven wij strijden!
Reacties: 4
Pagina's: 1

Reactie door Sickofleft op 30-12-2011 om 00:28.
Ik vraag me hardop af of er Łberhaupt nog wel draagvlak is onder de bevolking voor "ons" koningshuis?
Telkens wanneer ik over die oranjebende hoor lijkt het me meer dat het een door onze media gecreŽerd draagvlak betreft.
Mij zou het niets verbazen als een meerderheid van de bevolking helemaal niets meer met die oranjes te maken wil hebben.
Ik ken zelf dan ook helemaal geen mensen in mijn omgeving die pro oranje zijn.
Degenen die je op koninginnedag met oranje vlaggetjes ziet staan zwaaien zijn bijna zonder uitzondering zwakzinnigen.
Een normaal persoon zou daar althans niet gaan staan. (tenzij met een vlag "ROT OP!")
Ik zal een gat in de lucht springen op de dag dat die club zichzelf op heft.
En inderdaad loopt dat mens steeds over van de linksigheid in haar toespraken.
Ze moest zelf maar eens een maandje in een Marokkanen-terreurbuurt gaan wonen, dan piept ze wel anders.
Maar ja, het is lekker lullen vanachter je slotgracht en hoge paleishekken, met je beveiliging op andermans kosten. vanuit je 100 vakantievilla's wereldwijd.
Pleur maar op.

Reactie door Sickofleft op 31-12-2011 om 12:54.
Gezien dit http://zoeken.rechtspraak.nl/detailpage.aspx?ljn=BU7420 vonnis maakt links NL, beatrix en haar helpers criticasters van het systeem effectief kapot.
Geen middel wordt geschuwd!!
Preventief t.b.s. en een jaar opgesloten in een psychiatrische inrichting, om aldaar te genieten van gedwongen medicijntoediening etc etc. wordt je deel als een antipathie tegen dat mens hebt en dat ventileert via bijv. twitter.
De zich boven ons verheven voelende linksmensen maken steeds meer misbruik van hun macht om andersdenkenden het zwijgen op te leggen.

Reactie door Sickofleft op 31-12-2011 om 12:54.
Oh ja, sorry alvast voor de link...

Reactie door Moswolkje op 12-01-2012 om 12:44.
Ze doet de laatste tijd wel meer vreemde dingen (salafistische kleding aantrekken in Oman).

Wanneer heeft ze eigenlijk voor de laatste keer een geestelijke checkup gehad?

Reactie toevoegen
U dient in te loggen om een bericht te kunnen plaatsen.
 Houd het hier netjes. Hartelijk dank.

Misdefinitie
Copyright (c) 2004-2024.

C:\>Misdefinitie\type info.txt
Contact opnemen kan via een e-mail naar info apending misdefinitie.nl.