Mis∑de∑fi∑ni∑tie (de ~ (m.), ~s)
1 Politiek correct geformuleerde definitie waarmee men door middel van leugen en bedrog de werkelijke aard van misstanden probeert te verhullen door deze te rechtvaardigen.
- Misdefinitie gaat over misstanden en gedrag van criminelen, radicalen en terroristen.
- Stop de #CancelCultuur! Stelletje moraalnarcisten, u bent geen beter mens als u mensen uitsluit vanwege hun politieke gezindheid.
- De vrijheid van meningsuiting is absoluut! Wat wij mogen schrijven, bepaalt niet de juut!
- Stiekem sollicitanten googelen en ze dan cancelen? Uw naam wordt geregistreerd en doorgegeven!
Gebruikersnaam: Wachtwoord:
# Home # Boek HvA (Uitverkocht) # Registratie # Contact #
Misdefinitie artikelen
Pagina: 15 / 44: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

582 Zeepbel van de woningmarkt (1)
581 Politie vol corruptie (1)
580 Socialisten weten niet beter
579 Dhimmitude snijdt strot langzaam open (4)
578 Essent agressieve telemarketeer (1)
577 Misdefinitie.nl wenst u een succesvol 2012 (5)
576 Koningin begeert hypocrisie (4)
575 Immigratieramp op herhaling (22)
574 Afrekenen met de HvA
573 Backfire door islam is een harde les
572 Persoonlijke meningen geen argument
571 Teeven downloadt eigen baan (1)
570 Jeugd glijdt snel af (4)
569 AutoReset vooral gepensioneerden
568 Open grenzen intrappen (2)
567 Extremisme links georganiseerd (1)
566 Digitale televisiescam (2)
565 Eerlijkheid duurt het langst
564 Ship those niggers back (2)
563 Smaad tegen politiehaat (4)

564 # Ship those niggers back #
Gepost door Misdefinitie op 28-10-2011 om 23:39.
"Please, laat Mauro blijven. Het is een arme zielige jongen die in de steek is gelaten door zijn moeder en daarom is het inhumaan om hem terug te sturen. Wees barmhartig en christelijk. De asociale rechtse politiek heeft hem ten onrechte al die jaren hoop gegeven dat hij mocht blijven door die ellenlange procedures. Inmiddels is hij zo verwesterd dat het onmenselijk is om hem naar een land te sturen waarvan hij de taal niet kent." Duizend excuusnegers en knuffelnikkers, zie die minderwaardige linkse knaagdieren voor de zoveelste keer jammeren en huilebalken om een uitgeprocedeerde asielprofiteur te laten blijven. Zijn ze nou helemaal van de pot gerukt?! Mauro is een pathologische leugenaar, wist al jaren dat hij weg moest, heeft nog contact met zijn moeder en heeft met zijn pleegouders zijn uitzetting jarenlang gedwarsboomd zoals ondubbelzinnig blijkt uit de feiten waar de Raad van State over oordeelde. Linkse ratten, jullie moesten je schamen om zo'n jongen hoop te geven. Ondanks alle treuzeltechnieken zullen hij en alle medestanders moeten oprotten.

Geen genade voor asielleugenaars.

Alweer is de Tweede Kamer dagenlang in rep en roer vanwege een asielzoeker die het land allang had moeten verlaten. Tijdens zulke "debatten" valt meteen op dat de socialistische kant van de samenleving massaal aan amnesie lijdt. Het enige dat zij zich nog voor de geest kunnen halen is het blote feit dat Mauro inmiddels 8 jaar in Nederland is en de door hen verzonnen premisse dat hun normen en waarden de hoogste zijn van het heelal en omstreken. Derhalve zouden hun opvattingen moeten leiden tot de conclusie dat zij het gelijk aan hun zijde hebben en er dus gedaan moet worden wat zij verlangen. Niemand zou volgens hen kunnen ontkennen dat de 7 werken van barmhartigheid het primaire doel is van het mens zijn en niemand kan en mag ontkennen dat normen als redelijk, sociaal, rechtvaardig en humaan het streven moet zijn van elk verstandig mens. Toch maakt links daar een cruciale en catastrofale denkfout. Zeggen dat beleid asociaal is en links wel even de barmhartige oplossing brengt heeft hooguit de status van een bewering zonder argumentatie.

Maak niet de klassieke denkfout om zomaar aan te nemen dat de socialistische waardeoordelen omtrent het wel of niet sociaal, humaan of redelijk zijn gebaseerd is op een soort van absolute waarheid zoals zij altijd suggereren. Het blijven slechts benoemingen die zonder argumenten nogal zeer eenvoudig af te schieten zijn. Wie iets sociaal noemt zonder argument, ziet zijn bewering onmiddellijk ontkracht worden door de contrabewering dat het asociaal is. Beide beweringen zijn zonder argumentatie evenveel waard: helemaal niks. Iedereen kan van alles zeggen: uiteindelijk gaat het om de argumentatie binnen de volledige context. Laat u daarom niet misleiden door zogenaamde blote feiten. Het feit dat Mauro zich al 8 jaar in Nederland bevindt, zegt helemaal niks zonder die context. De spreker zal heel duidelijk moeten maken wat hij daarmee bedoelt en waarop zijn verdere argumentatie gebaseerd zal zijn. Emotiepolitiek is onwenselijk in de Tweede Kamer waar het over beleid in algemene zin moet gaan en niet over individuele gevallen.

Links kan op zijn kop gaan staan, maar feit is dat de wereld niet gister is ontstaan en Mauro geen teletijdmachine heeft gebruikt en opeens op 28 oktober 2011 boven de vergaderzaal van de Tweede Kamer is beland. Vandaar dat we niet uitgaan van een wereld waarin alles vergeten is behalve die 8 jaar en een sprong in de tijd. In plaats daarvan gaan we u meenemen in het proces en u laten zien waarom we op het standpunt staan dat alles weg moet. Mauro werd in 2002 door zijn familie op het vliegtuig gezet richting Europa. U weet dat vliegen niet gratis is en daarom een kostbare gelegenheid blijft, laat staan voor arme mensen. Geconstateerd moet worden dat de familie van Mauro niet arm was en aangezien zijn familie zelf niet mee is gekomen zal de situatie daar niet van dien aard zijn geweest dat er dringende redenen waren om daar te vertrekken. Op dat moment kan en moet er ingegrepen worden door de bevoegde autoriteiten. Overal ter wereld worden er nadere acties ondernomen indien men een klein kind zonder begeleiding ziet "reizen".

Amerika is voorts in staat om, indien er onwenselijke personen in een vliegtuig zitten, het gehele vliegtuig rechtsomkeert te laten maken. Met verkeerde personen wordt hier niet alleen op terroristen gedoeld, maar zelfs op personen die ooit op een website iets hebben geschreven wat de overheid niet aanstaat. Op de televisie kunt u regelmatig programma's zien dat wanneer iemand op onjuiste gronden naar bijvoorbeeld AustraliŽ gaat, hij het land niet inkomt. Er is, juridisch gezegd, een verblijfstitel nodig. Kort gezegd komt het erop neer dat landen mensen zonder juiste vergunning, illegalen dus, kunnen weigeren. Voor veel landen is zelfs een speciaal visum nodig om Łberhaupt het land binnen te komen. Ook als men enkel van plan is om "even" te blijven voor een vakantie. De bevoegdheid om bij binnenkomst mensen te weigeren is wereldwijd geregeld en niet in strijd met internationaal recht. Geen of verkeerde papieren? Geen geldige reden om te komen? Leugens? Het is heel normaal dat u meteen linea recta terug wordt gestuurd.

Met deze constatering zijn we eigenlijk meteen klaar. Laat een illegaal niet aan boord of laat hem het land niet binnen als hij er toch in slaagt te vliegen en niemand zal ooit klagen. Dagelijks worden tienduizenden mensen geweigerd over de hele wereld en dat wordt door zowel links als rechts geaccepteerd. Bij veel landen heeft u sowieso geen kans om binnen te komen. Geen haan die daar naar kraait. Dus we kunnen makkelijk wat wetten aannemen waaruit blijkt dat we in Nederland per definitie geen buitenlanders meer binnenlaten en het probleem is zowel juridisch als sociaal opgelost. Hoe komt het dan toch dat we telkens weer opgescheept worden met gevallen als Sahar en Mauro? Wel, dat komt vreemd genoeg omdat we in Nederland te veel naar links luisteren en hen ook wat gunnen. Kijk, als we mensen meteen aan de grens weigeren en direct terugsturen, is er niks aan de hand. Daar wennen ze aan. Aan de linkerkant pleiten ze echter voor lichtere regelingen en doen daarbij een beroep op "sociale" normen.

In tegenstelling tot wat links beweert is niet iedereen die rechtser dan extreem links is, een nazi. Ongeacht dat ze ons als inferieur ongedierte behandelen, zijn we af en toe toch bereid naar hun standpunten te luisteren. Zo kwamen ze ooit eens met de opmerking dat het toch in strijd met het EVRM is als asielzoekers onmiddellijk teruggestuurd worden. Onzin natuurlijk, want het is een praktijk die wereldwijd zonder problemen geaccepteerd wordt in tienduizenden gevallen per jaar waar we nooit wat over horen. Bovendien verzet het recht zich niet tegen onmiddellijke duidelijkheid. Het is heel goed mogelijk om, met een lijst van veilige landen in de hand, iedereen meteen terug te sturen als ze geen geldige titel voor verblijf hebben. "Maar ze moeten toch toegang hebben tot een onafhankelijke rechter?" Waarom dat nodig is voor beleid dat 100 % in overeenstemming is met het recht, is erg vreemd. Goed, zo gezegd, zo gedaan. Links kreeg een vinger en de asielzoeker zijn onafhankelijke rechter.

Mauro kwam in Portugal aan. Blijkbaar mocht hij daar niet blijven, want hij kwam algauw in Nederland aan. Zwemmend natuurlijk, want hij is zielig en heeft derhalve geen geld. O wacht, dat klopt niet, hij reisde per vliegtuig. Aldaar is hem de kans geboden om in beroep te gaan op de manier zoals dat nationaal geregeld is en zodoende wist Mauro vrijwel meteen dat hij nooit in Europa zou kunnen blijven. Na een korte tijd kon hij meteen terug naar Angola en links kan ons niet meer verwijten asociaal te zijn aangezien er zelfs een onafhankelijke procedure is geweest. Toch was ook dat niet genoeg. "Portugal," redeneerden zij, "is eigenlijk maar zo'n bananenrepubliek. Enkel onze Nederlandse rechters zijn onafhankelijk en onpartijdig." Je reinste poep aangezien de nationale rechterlijke macht in lidstaten en daarbuiten op basis van Europees recht in overeenstemming met het EVRM moet zijn. Geef dat linkse gespuis een vinger en ze willen meteen uw hele hand. Gezien hun intenties is het niet asociaal om dat te weigeren.

Meteen weigeren bij aankomst is niet in strijd met welk recht dan ook en als iemand elders al een procedure heeft gehad, wat links ook van die procedure vindt, is het klaar. We hebben alle redenen om asielzoekers waarbij het zo overduidelijk is dat zij moeten vertrekken niet in verdere dure procedures toe te laten. Kijk nog eens goed naar het linkse argument om het wel te doen. Zij blijven een beroep doen op algemene vage termen en het EVRM omdat dat zogenaamd humaan zou zijn. Verder doen zij een beroep op de democratie. Democratisch zou nu eenmaal besloten zijn dat we een rechtsstaat hebben opgezet waar alle conflicten tenminste voor een onafhankelijke en onpartijdige rechter kan worden voorgelegd. Dus ook indien dat al een keer gedaan is in het buitenland. Op zich is dat best een valide argument. Links wil per definitie iedereen laten blijven en wij willen dat alles meteen weg gaat. Bedenk even wat een reden kan zijn om alsnog een nationale rechter naar de zaak te laten kijken. Juist, om de uitspraak daarna te accepteren.

Links pleit er dus voor dat het recht om de zaak nogmaals bij de Nederlandse rechter aanhangig te maken, blijft bestaan. De enige reden om dat ooit nog te aanvaarden is het idee dat als een onafhankelijke rechter uitspraak doet, die uitspraak ook door alle partijen geaccepteerd wordt. Het heeft geen enkele zin om het lot in handen te leggen van een rechter om daarna, als de uitspraak tegenvalt, toch door te gaan met klagen. Van dat idee lijken de socialisten in beginsel uit te gaan. "Leg het voor aan een onafhankelijke Nederlandse rechter, dat is beter dan dat geklets van die nazi's en is verplicht anders zijn we geen rechtsstaat." Wel, reeds in 2003 heeft Mauro te horen gekregen dat hij hier niet kon blijven en na een eindeloze reeks procedures en tijdrekken is hij ook door het hoogste rechtscollege in het ongelijk gesteld. Kat in het bakkie nu we een onafhankelijke en rechtvaardige uitspraak hebben. Dan blijkt dat socialisten helemaal niet om de rechtsstaat geven. De rechter heeft gesproken, maar de SP noemt het een aanslag op de democratie.

Bij deze is daarmee aangetoond dat de rechtsstaat en democratie helemaal geen valide argumenten zijn om asielzoekers voor de rechter te brengen. Stellen ze links in het gelijk, dan is de rechtsstaat goed. Doet de rechter niet wat ze willen, dan wordt de rechter alsnog geschoffeerd. Toevoegen van nog een nationale rechter of procedure is er overduidelijk voor bedoeld om tijd te rekken en niet omdat ze nou zo begaan zijn met de rechtsstaat. Dit "argument" mag daarom zonder veel moeite worden verworpen. Nog steeds blijft het uitgangspunt dat alle asielzoekers per direct moeten worden teruggestuurd. Aanverwant is natuurlijk de socialistische premisse dat 8 jaar hier in Nederland blijven rechten moet geven omdat het inhumaan zou worden om iemand na lange tijd nog terug te sturen. Als bloot feit zonder argumentering is dit niks waard. We zouden net zo makkelijk een termijn van 80 jaar kunnen noemen. Bij losse feiten gaat het erom hoe deze in de context passen en wat partijen over en weer van elkaar mochten verwachten.

Wat ons betreft heeft in beginsel geen enkele buitenlander het recht om onbeperkt in Nederland te verblijven. Mochten er in het verleden ooit redenen zijn geweest voor tijdelijke opvang, dan is dat altijd gebaseerd op bepaalde omstandigheden. Als die omstandigheden er niet meer zijn, bijvoorbeeld een oorlog die eindigt, moet hun terugkeer verplicht geregeld worden. Een kwestie van een logische gevolgtrekking. Wie hier komt uit angst te worden vermoord in een oorlog, kan zich daar niet meer op beroepen als dat gevaar geweken is. Socialisten trachten dit te omzeilen door te roepen dat "we" verwachtingen hebben gewekt dat hij kon blijven en het daarom na 8 jaar onmenselijk is om iemand nog weg te sturen. Deze redenering is apert onjuist. De Raad van State oordeelde dat de lange periode voornamelijk te wijten was aan het gedrag van Mauro en zijn pleegouders die hem opzettelijk in de illegaliteit hielden. Mauro is een illegaal en moet vertrekken, maar zijn pleegouders Hans Mandigers en Anita Marijanovic negeerden dat.

Minister Leers heeft blijkens de stukken snel duidelijkheid gegeven en actie ondernomen om de uitzetting te realiseren. Mauro en zijn pleegouders hebben het belemmeren daarvan niet geheel zelf hoeven doen. Zij kregen daarvoor hulp van normaliter peperdure advocaten. Asieladvocaten zoals Marq Wijngaarden die smullend van de publiciteit proberen de zaak te sussen met onwaarheden en bagatellisaties. Kosten die voor rekening komen voor de hele maatschappij. Ziet u wat hier gebeurt? Eenmaal toegeven aan de manipulatieve drogredenen van links, betekent dat u ze een vinger geeft en dan grijpen ze de hele hand. Niet een oordeel van de rechter is voor hen leidend om de rechtsstaat in ere te houden, maar net zo lang procederen totdat er een keer een linkse rechter zit die hem laat blijven. Althans, dat is de bedoeling. Lukt dat niet, dan zorgt het tijd rekken er vanzelf een keer voor dat hij erg lang in Nederland is en dan beginnen de smeekbeden. Nooit mag tijdsverloop leiden tot een verblijfsvergunning. Zeker niet als dat opzettelijk gebeurt. Illegaliteit is een misdrijf en moet worden bestraft.

Overweging.

Wanneer Nederland net zo groot zou zijn als het zichtbare deel van ons heelal en er onbeperkte financiŽle middelen waren, zouden wij eveneens geen probleem hebben met het verblijf van Mauro. Helaas is de wereld en dus ook Nederland waarin wij leven vele malen kleiner. Nederland is overbevolkt en kampt met extreme schulden. Om te voorkomen dat straks de hele wereld op dat kleine stukje aarde elkaar vertrapt en Nederland kapot gaat, zijn er strenge regels nodig met betrekking tot immigratie. We kunnen simpelweg niet iedereen toelaten. Op de wereld lopen 6,5 miljard mensen rond; Nederland zou maximaal 10 miljoen mensen moeten bevatten. 17 miljoen is al te veel, dus moeten we gaan beperken. Er is geen geld om asielzoekers, waarvan bekend is dat ze oververtegenwoordigd zijn in de uitkeringen en criminaliteit, gratis kost en inwoning te geven. U daar met uw grote bek gaat niet voor Mauro betalen. Nederland voor Nederlanders! Iedereen, ook Mauro, heeft recht op zijn eigen land en wij moeten dat van ons beschermen tegen massa-immigratie.

Toe nu toe is elk links argument ontkracht en blijken zij keer op keer niet voor rede vatbaar. Zij strijden niet voor Mauro uit sociale overwegingen. Keer op keer de boel vertragen met allerlei procedures en hem valse hoop geven is niet sociaal. Sociaal betekent dat we streng doch rechtvaardig zijn en niet verzanden in emotionele willekeur. Sociaal betekent erkennen dat Nederland enkel leefbaar gehouden kan worden als alles wat hier niet hoort verdwijnt. En ja, we begrijpen heus wel dat Mauro, indien hij mocht blijven, leuk stemvee oplevert voor links, maar we gaan echt niet accepteren dat links Mauro misbruikt voor politiek profijt. Links is niet begaan met de rechtsstaat aangezien zij de uitspraken van de rechter enkel erkennen als het in hun voordeel is. Zij handelen niet in het belang van Mauro. Liever creŽren ze bij hem hoop zodat hij hen emotioneel op tv aan meer stemmen kan helpen. Voorts merken we op dat de socialistische kliek de rechtsstaat geweld aan doet door te doen alsof de politiek de rechter opzij kan zetten.

Oorzaak en gevolg zijn altijd moeilijk uit te elkaar te houden voor links. Altijd draaien ze de waarheid weer om. Mauro is hier nog omdat zij het al die tijd hebben tegen gehouden dat we snelle en consequente procedures hanteren. Niet na jaren, maar meteen op het vliegveld. De heersende opvatting zou moeten zijn dat we alles terug sturen tenzij er een zeer dringende reden is en de eisen daaraan zijn erg zwaar. Hester Jansen van CDA Kleurrijk heeft zich tot doel gesteld om het CDA zo zwart te maken dat het kan worden opgeheven. Zij roept dat de Tweede Kamer door er een rommeltje van te maken verwachtingen heeft gewekt bij Mauro. Bullshit, zelfs de grootste imbeciel zou moeten begrijpen dat het een keertje over en uit is nadat hij bij de hoogste rechter is geweest. Ferrier (CDA) spreekt als landverrader dissident eveneens over verwachtingen. Belofte maakt simpelweg schuld, vindt zij. Inderdaad, belofte maakt schuld. Enkele reis oerwoud, zoals reeds in 2003 beloofd. Misdefinitie is rechtvaardig!

Eigenlijk zijn we nog het meest verbolgen over het feit dat links de kwestie voor alle partijen onmogelijk maakt. Aan Mauro hebben ze al die jaren het signaal gegeven van "fuck de wet, wij zijn als linkse elite als ratten verweven in alle lagen van de samenleving en kunnen je toch wel laten blijven". Valt dat even tegen. Politiek gezien brengen de socialisten voor de zoveelste keer onherstelbare schade toe aan de geloofwaardigheid van de politiek. In een rechtsstaat spreekt de rechter in individuele gevallen en houdt de politiek zich bezig met de algemene belangen voor de samenleving. Het mag dus nooit zo zijn dat een individueel geval, nadat hij bij de rechter is geweest, speelbal wordt in de Tweede Kamer voor het eigen politieke gewin. Mauro is hierbij niet beschadigd door het kabinet, maar door de linkse media en hun linkse politieke aanhangers die de zaak enorm opgeblazen hebben. Binnen het CDA was men blijkbaar bereid om een crisis te veroorzaken terwijl ze al wisten dat het geen resultaat zou hebben.

Geschrokken zijn wij van het gemak waarmee links de rechter opzij wil zetten als de uitspraak niet bevalt. Gaandeweg trachten ze Mauro als voorbeeld te nemen om het asielbeleid weer zo te versoepelen dat iedereen binnen kan. De amnesie gaat zo ver dat ze vergeten zijn hoe het aantal allochtonen in de jaren '90 is verdubbeld met als gevolg een verdubbeling van de criminaliteit waaronder mensensmokkel. "CDA moet zijn geweten laten spreken," vinden zij. Waarmee ze bedoelen dat ook het CDA er wel bij kan varen als ze asielzoekers helpen ten koste van alles. Al die jankende landverraders hebben te maken met hun eigen emotionele probleem waardoor ze het niet over hun hart kunnen verkrijgen om Mauro weg te sturen. Wij weten wel waarom. Omdat zij degenen zijn die Mauro valse hoop hebben gegeven. Dat zijn wij niet geweest. Wij zijn altijd duidelijk en consequent, maar zij krijgen een harde plasser van hem. Extreem links zal moeten beseffen dat de tijden veranderd zijn. U bent nu met ons en het is tijd om te vertrekken.

Deze situatie heeft een aantal wijze lessen geleerd om hier in de toekomst mee om te kunnen gaan. Socialistisch gelul in termen van sociaal, humaan en barmhartig hebben geen enkele betekenis. De termen zijn slechts bedoeld om u in een emotionele bui te laten toestemmen met hun geleuter, want zelf zijn ze geen van allen sociaal en humaan. Zeker niet jegens het eigen volk. Figuren als Tofik Dibi (GroenLinks) staan alleen maar klaar om tegenstanders een stelletje racisten te noemen en als minister Leers niet doet wat Dibi wil, moet hij opstappen. Zo gaan we niet met elkaar om. Negeer zulke termen voortaan en doe een beroep op geldige argumenten. Geven ze die niet, dan is dat jammer en betekent dat "kans gehad en opgerot staat netjes". Er is geen enkele reden om asielzoekers ook maar 1 seconde in Nederland te laten blijven. Meteen terug sturen naar hun eigen land. Rechters zijn niet nodig. Snel en effectief: een lijst met landen waarmee een onmiddellijke "NEE" mogelijk is. Links respecteert de rechter toch niet.

Procedure stapelen moet verboden worden. Nul procedures is het uitgangspunt; meer dan 1 procedure is uit den boze. Tijdsverloop mag nooit grond voor een verblijfsvergunning worden om de simpele reden dat het anders wel erg makkelijk is om een vergunning af te dwingen door zich buiten de wet om als illegaal te onttrekken aan de autoriteiten. Illegaliteit moet strafbaar worden met als sanctie inleveren van financiŽle middelen en algehele deportatie van de hele familie. Omdat we graag sociaal en barmhartig zijn, mogen alle vriendjes en iedereen die graag wil dat hij blijft om bij hem te kunnen zijn, ook mee. Gezellig met Transavia mee of in een roeiboot naar hun eigen land. Laten we vooral niet vergeten dat veel asielzoekers die hier komen elders in een EU-land al zijn afgewezen. Blijkbaar mogen die landen dat zonder problemen, waarom wij dan niet? Politiek, stop de waanzin en ga regeren. Alles wat ooit krom is gezet door links, zullen wij recht zetten. Al krijgen we daar pas over decennia de kans voor.

Erg vermakelijk is de steeds weer terugkomende constatering dat ze aan de linkerkant niet eens hun eigen gedachtegoed en mensen kennen. Albayrak (PvdA) was in het vorige kabinet staatssecretaris van Vreemdelingenhaat en weigerde resoluut om Mauro in aanmerking te laten komen voor een verblijfsvergunning. Dat deed zij niet op basis van rechts beleid, links was toen aan de macht, en ook niet op basis van de opinie van extreem rechtse webloggers. Nee beste mensen, Mauro is genaaid door links op basis van het beleid van Cohen (PvdA). Sinds 1998 was hij namelijk staatssecretaris van Justitie voor Kok 2 en regelde hij de nieuwe Vreemdelingenwet 2000 die het mogelijk maakt om de toelating van vluchtelingen te beperken tot schrijnende gevallen. U weet dat politiek altijd doorwerkt bij nieuwe kabinetten. Arme Mauro. Aan het lijntje gehouden door dezelfde linkse klerelijers die hem een dolk in de rug steken. Hans Spekman (PvdA) noemt Leers laf en wil hem op zijn bek slaan, maar links heeft Mauro zelf verraden voor een politiek spelletje.

Voorts moeten we ervoor blijven waken dat de politiek geen poppenkast blijft. Cabaret is leuk, maar graag op de daarvoor bestemde plaatsen. Zou het aan links liggen, dan krijgen we elke keer een dergelijk protest als er weer eens iemand moet vertrekken. Nou, wij hebben decennia lang moeten toezien hoe links het land kapot heeft gemaakt. Nu mogen zij toekijken hoe wij het land weer leefbaar maken. Over massa-immigratie hoeft weinig anders meer gezegd te worden dan dat de grenzen volledig dichtgaan en we willen afbouwen tot maximaal 10 miljoen inwoners. Alles wat hier feitelijk niet hoort, zal op den duur moeten vertrekken. Zeker als de grondslag waarvoor ze ooit mochten blijven allang verdwenen is. En nee, dat is niet zielig en hardvochtig. De afgelopen dagen hebben we weer eens mogen genieten van de ongenadige leugens van dat linkse ongedierte en weten we weer dat zij nergens voor terugdeinzen. Fascisme moet met fascisme bestreden worden en dat gaan we, in tegenstelling tot links, niet doen over de ruggen van asielzoekers.
Reacties: 2
Pagina's: 1

Reactie door Moswolkje op 31-10-2011 om 12:36.
Alle denkbare regels zijn overtreden; wanneer zijn wij Nederlanders het eindelijk zat?

Reactie door Moses 35i op 04-11-2011 om 16:56.
@Moswolkje: Waarschijnlijk nimmer. Helaas is het zo dat velen zich teveel vasthouden aan de 'huisje boompje beestje' gedachte waardoor zo zo al een slaaf zijn geworden van de staat welke alleen tot doel heeft het pleps murv te maken zodat ze steeds meer idiotere ideeen kunnen doorvoeren.

Vroeger (nog niet zo verschrikkelijk lang geleden) wist men hier nog wat staken was. Helaas kan ik constateren dat dit sinds de jaren 70/80 steeds minder is geworden.

Ik vrees dat het moment dat wij nederlanders het daadwerkelijk zat zijn, er een burgeroorlog uitbreekt. In mijn kennissenkring heerst deze gedachte al, menigeen is van politieke voorkeur veranderd. Niet dat dat zo'n verschil lijkt uit te maken maar het is mij iig duidelijk dat steeds meer echte Nederlanders het langzaam maar zeer zeker goed zat zijn.

Laten we met z'n allen hopen dat de echte Nederlanders het zo spoedig mogelijk zat zijn om door een stelletje corrupte machtwellustigen uitgewoond te worden en uiteindelijk zelf de mouwen (letterlijk) opstropem om hun gelijk te halen. Niet goedschiks? Dan maar kwaadschiks!

Reactie toevoegen
U dient in te loggen om een bericht te kunnen plaatsen.
 Houd het hier netjes. Hartelijk dank.

Misdefinitie
Copyright (c) 2004-2024.

C:\>Misdefinitie\type info.txt
Contact opnemen kan via een e-mail naar info apending misdefinitie.nl.