Mis∑de∑fi∑ni∑tie (de ~ (m.), ~s)
1 Politiek correct geformuleerde definitie waarmee men door middel van leugen en bedrog de werkelijke aard van misstanden probeert te verhullen door deze te rechtvaardigen.
- Misdefinitie gaat over misstanden en gedrag van criminelen, radicalen en terroristen.
- Stop de #CancelCultuur! Stelletje moraalnarcisten, u bent geen beter mens als u mensen uitsluit vanwege hun politieke gezindheid.
- De vrijheid van meningsuiting is absoluut! Wat wij mogen schrijven, bepaalt niet de juut!
- Stiekem sollicitanten googelen en ze dan cancelen? Uw naam wordt geregistreerd en doorgegeven!
Gebruikersnaam: Wachtwoord:
# Home # Boek HvA (Uitverkocht) # Registratie # Contact #
Misdefinitie artikelen
Pagina: 16 / 44: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

562 Massa-immigratie zal worden beperkt (1)
561 Egocentrische solidariteit zorg (1)
560 Uitstel vergassen onverantwoordelijk
559 Faillissement als ultieme sanctie
558 Parasiet die rechts verried (2)
557 Cabaret houdt politiek spiegel voor
556 Surveillancemaatschappij steeds dichterbij (1)
555 Beeldverhouding compleet zoek (1)
554 Socialistische irreŽle schijnangsten (2)
553 Criminele moslimkolonisatie (3)
552 Slinkse mooipraterij ontmaskerd
551 Scheid onderwijs van religieonzin (4)
550 Moslimpijpen norm tijdens ramadan (1)
549 Commercieel verandert niks
548 Hongernegers toorn van Afrika (1)
547 Schandpaal criminele eigenrichting
546 Breivik de internationale socialistenpik
545 Ronald (Djeez) vol onderbroekenlol
544 Rassensegregatie officieel toegestaan (1)
543 Randstad zuigende CV-verzamelaars

560 # Uitstel vergassen onverantwoordelijk #
Gepost door Misdefinitie op 08-10-2011 om 23:28.
Vergassen, doodmartelen, afschieten en elektrocuteren zijn objectief gezien effectieve middelen om de grote schoonmaak te houden. Moreel is de waardering voor deze methoden minder groot vanwege de associatie met de bekende oorlog. Terwijl er consequent al over schending van mensenrechten wordt gesproken als communistische landen aan censuur doen, is de angst voor een grootschalige ruiming hier tot zo'n extreem taboe uitgegroeid dat elke discussie over deze onderwerpen per definitie onmogelijk wordt gemaakt. Sterker nog, degene die het waagt om rechtser dan links te zijn, wordt fysiek aangevallen en maatschappelijk gediskwalificeerd onder de drogreden dat elk "risico" in de kiem gesmoord moet worden. Wij weigeren echter te denken in termen van angst, drogredenaties en censuur. Voor ons tellen consequent redeneren, gezond verstand en vrijheid. We stellen andermans gedachtegoed graag op de proef. Vanuit de linkse premisse dat alle mensen gelijk zijn en dieren net als mensen zijn, analyseren we de voorwaarden voor massamoord.

Overlast wordt vergast.

Strafwetten stellen uitingen over specifieke groepen mensen vanwege hun ras, afkomst, geslacht, geaardheid en politieke gezindheid strafbaar. Over mensen in het algemeen mag derhalve alles gezegd worden. Toetsenbordhelden die willen roepen dat ze de hele mensheid willen uitroeien door de aarde te vernietigen, zullen hooguit hoongelach over zich heen roepen aangezien dat zo'n beetje het scenario is van elke slechte tekenfilm. Gaat het echter over dieren, dan vallen alle morele grenzen volledig weg. Dieren hoeven niet gespaard te worden voor uitingen; ze verstaan het toch niet is de heersende gedachte. De gevolgen merken ze wel en die zijn niet voor de poes. Dieren mogen gewoon bij hun soort dan wel ras genoemd worden. Waar de MDI-apen op de achterste poten gaan staan als we het hebben over talloze overlastgevende berberapen, is er niemand die roept als het om overlastgevende ganzen gaat. Staatssecretaris Bleker (Landbouw) specificeert zelfs de voorwaarden waar aan voldaan moet zijn om vergassen mogelijk te maken.

Linkse activisten zullen spijt hebben als haren op hun hoofd met hun premisse dat dieren gelijk zijn aan mensen als ze deze voorwaarden vernemen. In de eerste plaats gaat het gewoon puur om de aantallen. Zijn er van een bepaalde soort levende wezens teveel in Nederland, dan mogen ze zonder pardon de gaskamers in. Meer gespecificeerd komt deze gedachte van het idee dat er steeds meer buitenlandse soorten "het hele jaar in Nederland blijven". Schade is vervolgens de maatstaf om voldoende rechtvaardiging te krijgen. Geen AIVD die hierover klaagt. Dit soort overwegingen staan openbaar in alle kranten. Vergassen wordt als reŽle optie gezien, want soorten die ernstige overlast veroorzaken moeten per definitie dood en anders gebeurt dat door afschieten. Wel moet de overheid toestemming geven. Europa is eveneens geen argument. Hoewel Europa in eerste instantie dwarsligt, is een nationale wet voldoende. Zonder schroom of enig links plichtsbesef, meldt de regiegroep dat vergassen humaner is dan afschieten.

Rotterdam weet zich geen raad met de overlast van de ene soort levende wezens, maar wenst wel daadkracht te tonen als het om een levende soort gaat die zij inferieur vinden. Termen als "lichtgetinte Marokkaan" in combinatie met taboe-onderwerpen levert u een gevangenisstraf op, maar over grijze duiven mag volgens het College van B & W best gezegd worden dat ze bij acute overlast moeten worden vergast. Een wijze les, want nu weten we dat overlast tenminste acuut moet zijn wil het zwaar meetellen. Waar asielzoekerscentra, haatpaleizen en Marokkaanse culturele plaatsen de maatschappij miljoenen kosten, vindt hetzelfde College dat als mensen diervriendelijke duiventillen wil bouwen van hooguit 200.000 euro, ze dat zelf moeten betalen. Justitie is verantwoordelijk voor strafvordering en wie genadeloos beroofd wordt door cultuurverrijkers heeft vaak pech, maar dieren mogen door particulieren eigenhandig gekild worden. Met toestemming van het College bent u verzekerd van een vergunning om u middels fysiek geweld en moord van de overlast te verlossen.

Dacht u dat de politiek en justitie wel even uitmaakten of er wel of niet over vergassen wordt gepraat? Reeds in 2006 oordeelde een Groningse rechter dat de gemeente bij ernstige overlast het recht heeft om zich te ontdoen van dat grijze gespuis dat overal in de stad een rommeltje maakt. Juristen die net nog in een rechtszaak zware straffen eisten omdat een weblogger het heeft gewaagd enkel het aantal moslims in Nederland te schatten, zeggen nu keihard dat andere duivenknuffelende methoden geen soelaas bieden omdat het anders veel te lang duurt voordat zij in aantal verminderden. Kijk, daar zakt onze broek nou van af. Straffeloos strafbare uitingen tot zelfs extremistische en terroristisch gedrag tolereren als het maar om organismen gaat die subjectief door anderen inferieur worden gevonden. Is dat niet precies waar het bij racisme om gaat? De ene houdt niet van duiven; de andere niet van Marokkanen. Oei, doen deze constateringen uw pannetje overkoken van woede omdat u opeens de hypocrisie en de selectieve verontwaardiging voelt bovendrijven?

Damherten die zich buiten de uitgekiende banen van de totalitaire overheid begeven, moeten als het aan de provincie Noord-Holland ligt allemaal worden afgeschoten. Voorwaarden zijn hierbij de explosieve groei van de populatie waarbij vooral jonge mannetjes het probleem vormen. Andere maatregelingen zijn niet toereikend. Gewoonlijk zijn ze het in Amsterdam gewend dat er na het theedrinken van Cohen een periode komt van bagatellisatie, ontkenning en roepen dat er echt alles aan gedaan is om het probleem op te lossen. Jaren later bestaat het probleem nog steeds en is de weblogger die daarover schrijft de nazi. Nu Cohen is vertrokken, is een ontheffing om te mogen schieten veel efficiŽnter. Doden die handel en nu mag er opeens ook worden toegegeven dat schieten helpt. De overlast is na het afslachten van die inferieure beesten sterk verminderd. Voor de maatschappij is dat ook beter. Jelte Wiersma zegt het onomwonden. Ze lijden honger, dus pak uw jachtgeweer en schiet ze af. Geen uitkering en geen linkse subsidies.

Overlast toegepast.

Naar aanleiding van dit artikel zullen er ongetwijfeld randdebielen uit hun donkere vochtige rukbunker komen om te schreeuwen dat we ongenadige racisten zijn. "Jullie zijn gewoon fucking nazi's! Jullie vergelijken Marokkanen met inferieure dieren die mogen worden vergast!" Fuck you hersenloze imbecielen, leer godverdomme begrijpend lezen. Ter uwer lering en vermaak, zullen we bij wijze van uitzondering op deze plek al een overweging meegeven. Onder het linkse gedachtegoed vallen ook de Volkerts die vinden dat dieren tenminste evenveel waard zijn als mensen en daarom al gelijk zijn. Wat dieren wordt aangegaan, mag volgens hun redenering oog om oog, tand om tand bij mensen worden verricht. Zoals ook gebeurde bij de moord op Pim Fortuyn. Vervolgens zien we linkse beleidsmakers die er totaal geen moeite mee hebben om als nazi's dieren te vergassen. Ernstige overlast is daar de enige voorwaarde. Diederik Samsom (PvdA) vindt dat het Marokkaanse soort een etnisch monopolie heeft op overlast en columnist Bert Brussen stelt Marokkanen gelijk aan rifapen.

Rifapen die beschouwd moeten worden als onderontwikkelde primaten aldus Bert Brussen. Gezellige jongen. Wel, als zij aannemen dat dieren gelijk zijn aan mensen, dieren vergast mogen worden en zij zonder schroom roepen dat al die Marokkanen gelijk zijn aan over het algemeen weinig gewaardeerde dieren, dan moet u tijdens het lezen van het vervolg van dit artikel even bedenken wat de PvdA en linkse webloggers vinden wat er met overlastgevers moet gebeuren. We hebben zo het idee dat niet wij de nazi's zijn, maar dat juist zij de gevaarlijke gekken zijn waar we als maatschappij voor moeten opletten. Opgepast, daar komen de recente mediaberichten die we vonden na te zoeken op het woordje "overlast". Amersfoort komt met hordes Marokkanen met territoriumdrift die regelmatig blanke kinderen mishandelen. Een 8-jarig jongetje werd door de groep ransapen vastgehouden terwijl ze hem een knietje in het gezicht gaven en op hem inbeukten. Toen de vader verhaal ging halen, riepen de Marokkanen: "Je bent dood, ik steek je neer!" De politie verzon excuses om niks met de aangifte te hoeven doen.

Den Haag is het bizarre toneel van Marokkaanse terreurgroepen die behalve een homostel ook een vrouw hebben weggepest. Anne fotografeerde met haar mobiele telefoon dapper en op heterdaad een Marokkaanse inbreker die een koevoet had. Nadat de politie kwam, moest ze zich van de agent melden bij een "rechercheur". Deze vorderde het bewijsmateriaal en toen kwam de islamitische aap uit de mouw. Zijn collega bleek een NSB'er te zijn en Anne werd zelf verdachte. Uw beheerder stond in de rechtszaak tegenover een officier van justitie die vond dat er al sprake is van belediging als agenten ondanks hun functie kritisch worden bejegend, maar het is verdomme toch godgeklaagd dat een slachtoffer van een Marokkaans misdrijf wordt geschoffeerd, ontdaan van het bewijs en zelf als verdachte wordt behandeld. Hetzelfde overkwam de beheerder van Misdefinitie toen hij bij de politie aangifte ging doen wegens bedreiging. Politie en justitie tonen zich keer op keer door en door corrupt door Nederlandse slachtoffers van misdrijven niet serieus te nemen.

Binnen drie weken tijd zijn er drie getroffen gezinnen in Den Haag de dupe geworden van terroriserend Marokkaans straattuig. Het derde geval betreft een invalide echtpaar die dagelijks te kampen heeft met doodsbedreigingen, vernielingen en scheldpartijen. Daar zijn onze berberapen en kakkerlakken niks bij. Uit wanhoop schreven zij een brandbrief naar Wilders. Deze zomer moest de politie massaal uitrukken voor Marokkaans straattuig in Zandvoort. De politie vond dat zij snel hun vrijheid terug mochten krijgen omdat de telefoon die zij tijdens een beroving hadden buitgemaakt alweer terecht was. Eerder gingen ook al 50 Marokkanen uit Haarlem en Amsterdam met elkaar op de vuist. Zonder dollen: schrijven op een weblog is in Nederland vele malen gevaarlijker dan roven, verkrachten of op andere manieren voor overlast te zorgen. Nieuwegein heeft inmiddels ook al kennis gemaakt met Marokkanen. Marokkanen bellen bij u aan, loeren naar binnen en komen 's nachts terug om de buit op te halen.

Marokkaanse straatrovers probeerden in Amsterdam een 58-jarige ernstig zieke vrouw in een scootmobiel te beroven van haar tas. Waarschijnlijk herinnerde zij zich de briljante uitkomst van de actie "Ik geef gas voor mijn tas", dus gaf ze gas. Helaas is een scootmobiel geen volwassen wagen, dus zagen die ratten hun kans schoon om haar meerdere malen met hun vuisten op haar hoofd te slaan en tegen haar schouder aan te schoppen. Zulke laffe kakkerlakken kunnen blijkbaar enkel toeslaan als het slachtoffer invalide is. Zonder aanleiding vonden drie Noord-Afrikaanse cultuurverrijkers het nodig om de hond van een man een trap te geven. De man wilde zijn trouwe makker te hulp schieten, maar werd in zijn rolstoel door dat lafhartige tuig omver gegooid. Met als gevolg allerlei zware verwondingen. Wederom gepleegd door "getinte" verdachten, werd er een mishandeling met beroving gemeld in Eindhoven. Buurtbrigadier Jos Heesters zat achter zijn PC'tje te twitteren in plaats van op straat dat tuig onder de ballen te schoppen.

Loopt u in Alphen aan den Rijn lekker op straat, wordt u opeens aangesproken door een diender van Allah. Of u worst lust. Om vervolgens een trap in de zij te krijgen waarna de lichtgetinte dader er vandoor gaat met uw telefoon. Rondlopen op de Wallen in Amsterdam is eveneens niet zo veilig meer. Al geilend op lelijke Poolse ouwe hoeren, kreeg hij na een woordenwisseling van zo'n lichtgetinte knuffelverrijker een mes in zijn nek. Twee uiterst brutale overvallers duwden in Goes de bejaarde eigenaresse van een sigarenzaak omver waardoor zij bewusteloos op de grond kwam te liggen. Uiteraard werd de winkel leeggeroofd. Het enige dat de vrouw zich nog herinnert is dat de daders in een buitenlandse taal met elkaar spraken. "Oe oe oe, a a a, Allah zendt ons een oude dame om te beroven." Proest, straks zijn ze weer beledigd en kunnen we zo 500 euro afdokken. Incidenten? Wat nou incidenten? Dit is structureel! Regelmatig staan de kranten vol met korte berichten over berovingen met lichtgetinte verdachten. Alsof feiten ooit racistisch kunnen zijn.

Hadden we u al verteld dat u in bepaalde gebieden beter geen ketting om kan doen? Wat men op weblogs "zongebruinde kettingrukkers" noemt, is niks anders dan losgeslagen allochtonen die denken dat ze eksters zijn. Alles wat blinkt moeten zij jatten en dus loopt u zomaar kans uw ketting te verliezen aan zo'n rukeend. GeenStijl meldt bij een incident waarbij de zoveelste lichtgetinte man een hoogbejaarde man mishandelde hoe zij graag willen dat de beste man gestraft wordt. Iets met onderste boven met het hoofd naar beneden van een flatgebouw tiefen en ze anaal verkrachten met een roestige breinaald vol SOA's. U moet er maar opkomen om zulke inspirerende volzinnen te kunnen produceren. Veel kritiek heeft de shocklog over de schaamtecultuur die er heerst. Zij schamen zich zo voor hun cultuur, dat ze niet mogen toegeven misdaden te plegen. Overvallen plegen mag geen openbaar bekende misdaad zijn. Samsom zou verklaren dat het nu eenmaal in hun etnische achterlijkheid zit om over alles stelselmatig te liegen uit angst voor stokslagen van Allah.

Overweging.

Medewerkers van het MDI, politie, justitie, AIVD en alle anderen die ons bloed wel kunnen drinken zitten nu hoogstwaarschijnlijk met bonkende hartkloppingen in hun keel achter hun computer. "Duizend berberapen, ratten en varkens van Allah, nu hebben we hem! Die man zit gewoon te betogen dat we alle Marokkanen die inferieur zijn aan dieren moeten vergassen. Yes, nu gaat hij de gevangenis in! Oewha, ik ga klaarkomen!" Helaas beste mensen, de titel van dit artikel is creatief ontleend aan een artikel over het vergassen van ganzen in de Telegraaf op 7 oktober 2011 en dit artikel is nadrukkelijk geen betoog om vergassen van mensen mogelijk te maken. Doel van dit artikel is om mensen een spiegel voor te houden met daarin de toetsing van hun eigen gedachten over gelijkheid en het effectief oplossen van overlast in de maatschappij. In de eerste plaats moet er besef komen over wat gevaar is. Wie is er nou gevaarlijker? Degene die gelijkheid als premisse neemt en vervolgens doodleuk vergassen als middel propagandeert of de kritische weblogger die dat aan de kaak stelt?

Waar het hier werkelijk om gaat zijn twee problemen waar niemand over wil nadenken. Ten eerste hebben we de linkse extremisten die, uitgaande van de premisse dat dieren en mensen gelijk zijn, hun gedachtegoed hoog wensen te houden en vergassen als reŽel middel voorstellen. Vooralsnog alleen voor dieren, maar gezien de opmerkingen van figuren als Samsom en Brussen en het genocideverleden van de nationaal socialisten, kunt u terecht de vrees hebben dat het werkelijke gevaar van links komt. Denk aan de kogels van links voor te rechtse sprekers en politici, maar ook vanwege het feit dat zij al decennia lang doen alsof alles wat rechts is juist naar fascisme en de Holocaust neigt. En u weet: waar het hart vol van is, loopt de mond van over. De feiten liegen niet. In de praktijk hebben op alle niveaus genoeg te maken gehad met links gespuis dat er een nogal verwrongen wereldbeeld op nahoudt. Geheel volgens de linkse traditie bestaat dat wereldbeeld uit een wereld waarin mensen beschouwd worden als tegenstanders die uit de weg moeten worden geruimd.

Dan komen we meteen bij het tweede probleem dat in feite het zoveelste linkse dilemma is. Als alles en iedereen gelijk is en met deze premisse de behandeling van het ene soort een rechtvaardiging vormt om dat door te generaliseren naar het andere soort, waarom behandelt de linkse kliek dan niet iedereen gelijk? Ze vergassen dieren en zinspelen op het net als dieren minderwaardig zijn van bepaalde mensen, maar zelfs als ze deze redenering doortrekken geldt die behandeling niet voor alle mensen die aan de voorwaarden voldoen. Ze zeggen niet van kom laten we alles vergassen wat ernstige overlast veroorzaakt. Nee, ze vergassen dieren die voor hen niks waard zijn, vergelijken Marokkanen met etnische monopolies en rifapen en richten hun woede op schrijvers die hen wijzen op hun inconsequente manier van redeneren. Wat is hier in hemelsnaam aan de hand? De premisse klopt niet. De verklaring voor dit alles is dat niemand, ook (extreem) links niet, denkt in termen van gelijkwaardigheid. Ze denken in termen van superioriteit.

Ga maar eens na. Voor de meeste mensen hoeven dieren enkel lekker te smaken in de pan en ook nog eens op zo'n manier worden aangeleverd dat het zo min mogelijk herinnert aan de vreselijke manier waarop de dieren aan hun einde zijn gekomen. Dieren waar mensen niks mee hebben en niks mee doen, blijken in de praktijk niks waard. Huisdieren worden over het algemeen nog goed verzorgd en voor grotere knuffelachtige dieren in de kinderboerderij willen mensen ook nog wel eens op de bres springen, maar de rest vinden ze maar inferieur. Behalve dierenrechtenorganisaties die veelal een extremistische inslag hebben, is er niemand die het interesseert dat er dagelijks miljoenen dieren worden vermoord. Eigenlijk geldt dat ook voor mensen. Mensen met wie ze niks hebben, zijn in beginsel ook niks waard. Af en toe horen we wat over zielige hongernegers in Afrika en willen mensen geld geven door de beelden op de TV. Zeg eens eerlijk, als er morgen 6 miljard mensen doodvallen exclusief de mensen die u kent, zou u dat echt zo'n groot gemis vinden?

Deze hele fucking wereld is ingesteld op discriminatie en het doel van dit artikel is mede om u de hypocrisie van de meeste mensen te doen inzien. Vertel eens MDI-rat, we weten dat u meeleest, waarom komt u hier? Om de gelijkheid tussen mensen te bevorderen? Laat ons niet lachen. U komt hier omdat u intrinsiek vindt dat alles wat rechts van de linkerkant staat extreem is en de zwaarste straf verdient. Het gaat u niet om de ernst van het misdrijf, terwijl u dit leest wordt er ergens in Nederland een klein kind verkracht, maar om het feit dat u uw mening en uw mensen superieur vindt aan ons. En u officier van justitie, die straks zijn handtekening voor een huiszoeking en arrestatie wil tekenen voor onze beheerder, waarom doet u dat? Niet om misdaden op te lossen, een Breivik te voorkomen of extra teksten te vinden. U kunt kiezen wie u vervolgt en het is logischer om zware boeven te pakken. Juridisch gezien kan alles, maar u weet dondersgoed dat hier gevoelens van superioriteit spelen.

Hey jij daar, schijnheil-Hitler die ons kankernazi's noemde, ging jij niet na een scheldpartij stilletjes in een hoekje staan in een lege trein om maar niet naast een aantal negers te hoeven zitten? We hebben u wel gezien hoor. Waarom verdient de kinderverkrachter van onze dochter een taakstraf terwijl als het uw dochter betreft de martelkamer nog te licht is? Hoe kiest u uw vrienden uit? Met excuusneger omdat u sociaal niet anders kunt maar met het idee dat u liever bij uw eigen soort blijft? Stoute jongen, we weten dat u in de bioscoop, tenzij u er zelf een bent, liever niet dichtbij Marokkanen gaat zitten. Was u bang toen u 's avonds laat bij de stationsingang een groepje buitenlanders zag samenscholen? Ja meneer de rechter, we hebben het tegen u en tegen al die laffe linkse flikkers die hun angsten en walging niet willen erkennen en later met een stijve piemel gaan roepen dat wij discrimineren. Vuile hypocrieten. Openbaar doen alsof u de grootste vriend bent van al die cultuurverrijkers, maar hen achter hun rug om kapotwensen.

Wist u dat juist de felle anti-discriminatiestrijders die anderen beschuldigen en openbaar de allochtonenvriend uithangen in de praktijk de grootste racisten zijn? Zij worden namelijk gedwongen al hun natuurlijke gevoelens te onderdrukken en te liegen alsof het gedrukt staat. Zijn ze echter alleen of in de positie dat niemand hen iets kan maken, dan gaan ze los. Wij zijn er heel eerlijk in dat we een hekel hebben aan criminele buitenlanders. Dat onderbouwen we met feiten. Daarna is het klaar. Zij lopen vol frustratie over alle mishandelingen en berovingen rond. Op hun werk roepen ze om vergassing. Weliswaar van dieren omdat ze anders in de bak belanden, maar ze doen het toch. Eenmaal in hun veilige omgeving doen ze bizarre uitspraken als "etnische monopolie" en "rifaap". Stiekem gunnen ze mensen die zij minderwaardig vinden geen baan, promotie of vergunning. Echt waar, ga er maar eens op letten. De grootste moraalridder is doorgaans in het geniep de ergste rat.

Voor de betreffende dieren zijn alle mensen nazi's en Misdefinitie vindt dat het gelul nu eindelijk over moet zijn. Ooit kregen we de opmerking dat we niet zoveel moeite moeten doen om linkse de nazipraktijken in de schoenen te schuiven. Ons antwoord daarop is dat we dat juist doen om te laten zien dat dat standpunt 1000 maal beter onderbouwd kan worden dan de ongefundeerde beschuldigingen die rechts steeds voor de kiezen krijgt. Onder de rechtse gemeenschap is geen enkel draagvlak te vinden voor het vergassen van mensen. Laat dat verdomme eens goed tot die botte linkse hersenen doordringen. Stop met demoniseren. Gaan ze er toch mee door, dan is onze boodschap dat wij meer redenen hebben om te vermoeden dat links gaskamers gaat bouwen. Zij spreken immers al over vergassen, voor hun gedachtegoed zijn dieren gelijk aan mensen en met hun selectieve verontwaardiging is fascisme zo een keihard feit. Vredelievend als wij zijn pleiten wij er enkel voor om al dat criminele gespuis hand in hand terug naar hun eigen land te sturen.
Reacties: 0
Pagina's: 1

Reactie toevoegen
U dient in te loggen om een bericht te kunnen plaatsen.
 Houd het hier netjes. Hartelijk dank.

Misdefinitie
Copyright (c) 2004-2024.

C:\>Misdefinitie\type info.txt
Contact opnemen kan via een e-mail naar info apending misdefinitie.nl.