Mis∑de∑fi∑ni∑tie (de ~ (m.), ~s)
1 Politiek correct geformuleerde definitie waarmee men door middel van leugen en bedrog de werkelijke aard van misstanden probeert te verhullen door deze te rechtvaardigen.
- Misdefinitie gaat over misstanden en gedrag van criminelen, radicalen en terroristen.
- Stop de #CancelCultuur! Stelletje moraalnarcisten, u bent geen beter mens als u mensen uitsluit vanwege hun politieke gezindheid.
- De vrijheid van meningsuiting is absoluut! Wat wij mogen schrijven, bepaalt niet de juut!
- Stiekem sollicitanten googelen en ze dan cancelen? Uw naam wordt geregistreerd en doorgegeven!
Gebruikersnaam: Wachtwoord:
# Home # Boek HvA (Uitverkocht) # Registratie # Contact #
Misdefinitie artikelen
Pagina: 16 / 44: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

562 Massa-immigratie zal worden beperkt (1)
561 Egocentrische solidariteit zorg (1)
560 Uitstel vergassen onverantwoordelijk
559 Faillissement als ultieme sanctie
558 Parasiet die rechts verried (2)
557 Cabaret houdt politiek spiegel voor
556 Surveillancemaatschappij steeds dichterbij (1)
555 Beeldverhouding compleet zoek (1)
554 Socialistische irreŽle schijnangsten (2)
553 Criminele moslimkolonisatie (3)
552 Slinkse mooipraterij ontmaskerd
551 Scheid onderwijs van religieonzin (4)
550 Moslimpijpen norm tijdens ramadan (1)
549 Commercieel verandert niks
548 Hongernegers toorn van Afrika (1)
547 Schandpaal criminele eigenrichting
546 Breivik de internationale socialistenpik
545 Ronald (Djeez) vol onderbroekenlol
544 Rassensegregatie officieel toegestaan (1)
543 Randstad zuigende CV-verzamelaars

557 # Cabaret houdt politiek spiegel voor #
Gepost door Misdefinitie op 23-09-2011 om 23:31.
Redelijk, sociaal, fatsoenlijk, tolerant en vertrouwen zijn holle begrippen die socialisten misbruiken om zichzelf automatisch boven hun tegenstanders te plaatsen. Ten onrechte gaan zij uit van de premisse dat socialisme een soort van monopolie heeft op alles waar het mens zijn voor staat en zij per definitie de goede normen en waarden hebben. Voor hen impliceert die gedachte dat wie niet links denkt of zich als socialist gedraagt, sowieso asociaal is. Voorts hangen ze de vermoorde onschuld uit en spelen ze de mongool met het IQ van een garnaal. Wat kan een verstandig mens dan nog doen? Van trollen weet u dat het geen zin heeft om redelijk te blijven en een beroep te doen op het gezonde verstand. Dat hebben ze simpelweg niet. Ze zijn derhalve niet voor rede vatbaar. Negeren kan op internet en in het dagelijks leven prima, maar wat moet een volksvertegenwoordiger als Wilders dan doen in de Tweede Kamer? Wilders heeft tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen 2011 ervoor gekozen om links een spiegel voor te houden met hun eigen gedrag.

Grijsgedraaide socialistenpraat.

Om een idee te krijgen in welke context de beschouwingen zich afspelen, gaan we kijken naar de aanleiding die Cohen (PvdA) gaf om hem eens goed op zijn plaats te zetten. Zoals verwacht draaide Cohen weer eens het inmiddels zwaar grijsgedraaide socialistenpraatje af als reactie op de miljoenennota van Bruin 1 Rutte 1. Een plaat vol met dooddoeners en drogredenen die allang stuk voor stuk ontkracht zijn. Zieken moeten volgens Cohen vertrouwen hebben dat ze geholpen worden. Over wanbetaling in de zorg, voornamelijk veroorzaakt door zijn achterban, heeft hij het niet. Vertellen dat het de PvdA was die de staatsschuld heeft verdubbeld door honderden miljarden te verspillen aan linkse hobby's, gebeurt eveneens niet. Nee, het komt allemaal door rechts. Want rechts hanteert het dogma eigen verantwoordelijkheid en dat vindt Cohen het eindpunt. Het recht van de sterkste noemt hij oneerlijk. Eerlijk zullen we alles delen. Samen leven, samen de schouders eronder zetten. U kent dat gelul waar geen socialist zich zelf aan houdt nu wel.

De praktijk is namelijk dat hardwerkende mensen hun geld moeten afstaan aan multiculturele dieven, parasieten en salonsocialisten die weigeren hun eigen ideologie consequent na te leven. Met zielige verhaaltjes probeert Cohen uw medelijden op te wekken met het idee dat mensen zich aan de kant gezet voelen. "Dat mag toch niet? Wanneer wordt u wakker?" Wel Cohen, we zijn al wakker geschud sinds de PvdA samen met ex-minister van Fascisme Hirsch Stalin beleid en wetgeving heeft uitgevaardigd om kritische schrijvers op internet van hun bed te lichten en voor het gerecht te dagen. Sinds islamkritiek voor rechtse sprekers leidt tot maatschappelijke diskwalificatie, bedreigingen met de dood en een levenslange bewaking vanwege een door linkse ratten gecreŽerde sfeer van haat jegens nationalisten. Vanuit zijn spreektafel is het makkelijk roepen naar het kabinet. "Een blinde vlek die de samenleving afbreekt." Cohen vergeet dat zijn partij verantwoordelijk is voor de verspillingen die hebben geleid tot de noodzaak van bezuinigingen.

Nooit zijn socialisten voor rede vatbaar. Ze grijpen alles aan om te roepen dat het asociaal is, maar doen daarbij net alsof de wereld gisteren is geschapen en de miljoenennota zomaar uit het niks is opgesteld. Nee beste Cohen, de waarheid is dat we al decennia lang door socialistische debielen geterroriseerd worden en we nu eindelijk eens een begin kunnen maken met het herstel van Nederland. Buma (CDA) wijst Cohen erop dat hij doet alsof de PvdA wel makkelijke oplossingen heeft terwijl dat niet het geval is. PGB's zullen steeds weer verdubbelen en als het aan de PvdA ligt blijft het net zo lang uit de klauwen lopen totdat het onbetaalbaar is geworden. Cohen reduceert de plannen van het kabinet tot PGB = duur, dus weg. Overheid is te groot, dus weg. Men kan volgens Cohen beter de fraude aanpakken, de indicatiestelling verbeteren en een einde maken aan de papieren acties. Het moet veel slimmer. Buma zet Cohen op zijn plaats door hem erop te wijzen dat er al vele discussies zijn geweest. De "alternatieven" van de PvdA geven geen antwoord en werken niet.

Nogal logisch vinden ze bij de VVD. Wanneer het echt zo makkelijk is als Cohen zegt, gewoon even de fraude wegwerken, waarom heeft voormalig PvdA-staatssecretaris Bussemaker tijdens Balkenende 4 dat niet gedaan dan? Zij had immers 3,5 jaar de tijd. Wederom wuift Cohen de bezwaren tegen zijn dogmatiek af en stelt dat het belangrijk is dat er nu wat gebeurt. Dat de PvdA al 60 jaar bestaat en nooit met goede oplossingen is gekomen, vindt hij slechts bijzaak. Rechts is en blijft voor hem gewoon slecht. Een afbraakkabinet. "Ga het verbeteren, maar gooi het niet weg." Zie hier die vervelende socialistische drogredenen die slaan als een lul op een drumstel. Voor Cohen is iedere bezuiniging per definitie weggooien en dat wordt gewoon keihard als voldongen feit gesteld. Wat het natuurlijk niet is. Van hetzelfde kaliber is de bewering dat rechts per definitie staat voor meer markt en minder overheid. Om daarna te kunnen zeggen dat u met rechts een kabinet heeft die niet met oplossingen komt.

Zulke cirkelredeneringen, rechts is slecht omdat rechts slecht is dus rechts is slecht, zijn zo kenmerkend aan alles wat er aan vuilbekkerij uit verrotte socialistische monden komt dat u zichzelf een groot plezier doet om het te leren herkennen. Dergelijke onzin kunt u namelijk meteen naar het ronde archief verwijzen met het argument dat als zulke redeneringen zijn toegestaan, u net zo goed het tegenovergestelde kunt zeggen en zijn woorden dus per definitie ontkracht zijn. Kijk ook eens naar de holle bewoordingen die op zich wel lekker klinken, maar niks betekenen. "Zorgen over de samenleving." Fijn, maar als die zorgen er echt waren, waarom dan doorgaan met schulden maken? "Moderner maken." Waarbij "modern" natuurlijk staat voor socialisme. "Terugwinnen van raden. Denken vanuit mensen. Liever helpen dan plagen. Goed doen voor medemensen." Retoriek waar u helemaal niks aan heeft. Alle totalitaire socialistische regimes, van Hitler tot Stalin en van Cohen tot generaal Khadaffi, roepen dezelfde rotzooi als propaganda.

Cruciaal is natuurlijk de betekenis die aan zulke woorden wordt gegeven. Socialisten schijnen niet te begrijpen dat socialisme iets anders betekent dan sociaal, dat zeggen dat iets een goed doel is helemaal niet bewijst dat het doel inderdaad goed is en dat het noemen van woorden als samen, sociaal en goed helemaal niet betekent dat wat iemand verder zegt, inderdaad goed is. "Goed samen leven, samen werken. Ik wil alle Joden vergassen," riep Hitler. Is dat dan goed? Volgens de socialistische redenatie wel. Er zijn immers eerst wat goede woorden genoemd. En gelooft u ons, u kunt het die socialistische imbecielen 1000 keer uitleggen: ze snappen het niet. Ze zullen eerder nog meer emotionele verhalen uit de kast halen om hun "gelijk" te bewijzen. Verhaaltjes over een arme gehandicapte moeder die ook nog voor een gehandicapt kind moet zorgen en die hard geraakt gaat worden door de crisis. Toen de beheerder van Misdefinitie zijn baan verloor omdat hij een andere mening had, kreeg hij geen uitkering en mocht hij met al zijn handicaps onder de brug slapen.

Er zou geen eerlijk verhaal verteld worden en daarin moeten we Cohen gelijk geven. Men vertelt niet dat de PvdA de schulden zo hoog heeft laten oplopen en vervolgens weigert om steun te verlenen aan bezuinigingen op de echte miljardenslurpers zoals ontwikkelingshulp, massa-immigratie, Europa en oorlog. Waardoor jongeren met een verstandelijke handicap in de problemen komen, kinderen met gedragsstoornissen straks naar extreem linkse trainingskampen gaan en er onverschilligheid heerst als mensen geen onderwijs en zorg meer krijgen. Dan kan Cohen wel heel schijnheilig roepen dat hij van het kabinet de garantie wil hebben dat deze kwetsbare groepen in de samenleving niet geraakt worden, maar waarom vertelt hij ze dan niet de waarheid? Namelijk dat de gehandicapten de tering kunnen krijgen omdat eurofiel Cohen zo graag ein Reich, ein Euro und ein FŁhrer ziet. Die kansen gaan verloren. Probeer het die slinksen maar eens aan hun verstand te brengen. Ze lachen u uit en honen uw onderbouwde standpunten weg.

Inmiddels kunt u wel voorspellen wat Cohen dan wel eerlijk vindt. De rekening van de crisis moet betaald worden. Zeg de mensen eerst maar dat de vorige crisis in 2008 ontstaan is door miljardenverspillingen van socialisten wereldwijd. Snappen ze niet. Nu er een minder links kabinet is, snappen ze al iets meer en spreken ze heel geniepig over een schuldencrisis. Ja, daar gaat het inderdaad om. Alles draait om schulden en het afbetalen daarvan om te voorkomen dat we net als Griekenland failliet gaan. Linkse schulden. Al snappen ze dat laatste dan weer niet. De PvdA stelt natuurlijk weer voor dat er meer van hogere inkomens gevraagd moet worden. Want zij hebben geld, een huis en een auto. Soms hebben mensen zelfs tonnen op hun rekening. Niet eerlijk. Dat de socialisten, toen die hardwerkende mensen elke dag om 6 uur opstonden, nog lekker in hun bed lagen te stinken, horen we niemand over. Leg de socialist maar eens uit dat persoonlijk eigendom absoluut is en geen onderwerp waarmee de overheid zich kan bemoeien. Snappen ze niet.

"Investeer in zorg en onderwijs," roept Cohen. Prima idee. Waarom heeft de PvdA dat niet gedaan toen ze aan de macht waren. De PvdA heeft tijdens Paars en Balkenende niks anders gedaan dan het onderwijs anaal te verkrachten door linkse propaganda en dwaze "vernieuwingen" door te voeren waarna het onderwijs naar de knoppen ging. Cohen had het derhalve moeilijk. Wij vergeten niet en de PVV en VVD blijkbaar ook niet. De PvdA heeft tientallen jaren niks gedaan en kan derhalve ook niet redelijkerwijs betogen dat dit kabinet het anders zou moeten doen. U begrijpt dat Cohen natuurlijk zint op de zoveelste belastingverhoging. Weet u nog wat er gebeurde toen de socialisten aan de macht kwamen in 2006? Eerst werden de belastingen met miljarden verhoogd, daarna werden de grenzen wagenwijd opengezet en vervolgens werden vrijsprekers vervolgd die daarop commentaar hadden. Met als gevolg een hoge werkloosheid. Cohen roept dat iedereen moet meedoen, maar zijn betoog om extra belastingen zorgt voor werkloosheid omdat bedrijven gaan vertrekken naar het buitenland en slaat de plank weer eens volledig mis.

Ondertussen leek er geen einde aan die enorme brij met socialistische stront te komen. Rutte zou van alles de prijs kennen, maar van niks de waarde. Jammer Cohen, maar alles heeft een prijs en een waarde. "Kies voor banen." Mooi, rot dan even op en geef een ander de kans. "Gun mensen gewoon salaris en een huis." Ach, wat schattig, alsof we in een droomwereld leven waarin geld gewoon binnenkomt op uw bankrekening en waarin u gewoon een huis gratis kunt krijgen zonder ooit te werken. Moeten we echt met zulke mensen praten die geen benul hebben van de realiteit? Cohen klaagt over het soepele ontslagrecht, maar zijn partij heeft daar niks aan gedaan. Iedereen moet meedoen terwijl het toch de PvdA is geweest die "positieve" discriminatie als grond heeft ingevoerd om wel of niet te worden aangenomen. Wilders zou alle debatten uit de weg gaan, maar socialisten geven sowieso nooit verklaringen. Graag zouden we eens met Cohen in discussie gaan over de aanwezigheid van de staatsschuld, criminele Marokkanen en een klimaat van haat dankzij de PvdA.

Voorts kwam Cohen weer op het oude riedeltje dat zich richt tegen kritiek op de multicriminele samenleving. Via de lijken van Fortyn en Van Gogh nam hij een bruggetje naar Breivik en de indirecte suggestie dat Wilders meehelpt aan een klimaat waarin angst regeert. Angst die eveneens zou leiden tot angst voor vreemdelingen en de islam. IrreŽle angst als het aan Cohen ligt, want de statistieken dat niet-westerse allochtonen oververtegenwoordigd zijn in de criminaliteit en het feit dat hun aanwezigheid ervoor gezorgd heeft dat het terrorisme naar Europa is gekomen, liegen volgens links uiteraard. Die feiten beantwoordt links met meer tolerantie. Mensen binnenlaten zorgt voor terrorisme, dus wat doet links? Nog meer mensen binnenlaten. En dan blijven lullen over goede scholen. Scholen waar rechtse webloggers worden ontslagen. Zelfvertrouwen wat eigenlijk gewoon linkse verwaandheid is zonder ooit argumenten te geven. Socialisten zijn niet in staat om logisch te redeneren. Zelfs de uitleg dat Breivik niet misbruikt moet worden snappen ze niet.

Harde les van de spiegel.

Concreet zitten we dus met de situatie waarin er gecommuniceerd moet worden met achterlijke socialistische debielen die zich zelfs bij elementaire feiten van de domme houden. Is negeren, uitschelden, belachelijk maken of deportatie niet mogelijk, dan is er nog een oplossing voor handen: de spiegel. Het werkt heel eenvoudig. Wanneer iemand u een schop geeft en niet lijkt te snappen dat het gedrag onaanvaardbaar is, dan geeft u een tien keer zo harde trap terug zodat hij weet dat het pijn doet en waarom schoppen niet mag. Is hij daarna niet in staat om te snappen dat hij het verband moet leggen naar zijn eigen gedrag en bijvoorbeeld steeds blijft hangen in de beschuldiging dat u hem geschopt heeft, dan moet u hem net zo lang kapot trappen totdat hij het wel snapt. Gelooft u ons, hij zal niet lang achterlijk blijven redeneren. Politici kunnen zoiets niet fysiek doen, maar wel verbaal tijdens debatten. Wilders projecteerde tijdens de APB net zo lang socialistisch gedrag op hersenloze socialisten dat zij er gek van werden.

Cohen had het zo goed bekeken. Formeel bestaat er weliswaar een "eng" rechts minderheidskabinet tussen VVD en CDA, maar zijn achterban is zo dom dat ze gaandeweg ook wel willen geloven dat Wilders de touwtjes strak in handen heeft en derhalve gewoon bij het kabinet hoort. In werkelijkheid is de PVV slechts een oppositiepartij die er toevallig in geslaagd is om een gedoogakkoord te tekenen, maar dat weerhoudt Cohen niet om te doen alsof alles wat het kabinet beslist in het nadeel van de linkse achterban gewoon de schuld is van Geert Wilders die het allemaal laat gebeuren. Gaandeweg is aan de term "gedoogpartij" door de PvdA de betekenis toegekend dat de PVV asociaal beleid ondersteunt. Elke keer als er weer iets is, wordt dat woordje "gedogen" in een of andere variant gebruikt om maar te kunnen zeggen hoe ultra-rechts en daarmee slecht dit "gruwelijk asociale" kabinet wel niet is. Tegen zulk kinderachtig gedrag is geen kruid gewassen. Vandaar dat Wilders zijn spiegel pakte en Cohen nu eens ging beschuldigen van gedogen.

Tot afschuw van links, had Wilders met zijn gedoogspiegel een keihard punt te pakken. Niet hij, maar Cohen is in feite de grote gedoger. Wilders heeft enkel zijn handtekening gezet onder een aantal afspraken om de economie weer op de rails te krijgen. Toegegeven, de bezuinigingen die nu plaatsvinden doen pijn; ook bij de PVV. Het zijn met name de VVD en het CDA die willen bezuinigen op uw portemonnee aangezien de PVV liever had bezuinigd op massa-immigratie, ontwikkelingshulp en Europa. Zijn bijdrage is dan ook een compromis om iets te kunnen bereiken. Wie altijd hard op zijn standpunten blijft staan en nooit samenwerkt, bereikt immers helemaal niks. Cohen deed zelf veel meer. Hij hielp het minderheidskabinet aan een meerderheid met betrekking tot extra miljarden naar Griekenland en andere landen, oorlog voeren als de NAVO roept en extra bevoegdheden naar dat Europese gedrocht. Feitelijk zijn de tientallen miljarden die dankzij de steun van de PvdA verloren gaan de oorzaak van alle bezuinigingen.

Zeer pijnlijk voor Cohen, want als hij niet zo homofiel eurofiel was en graag oorlogje speelt om de Arabische "lente" te financieren, hadden we die 18 miljard bezuinigingen helemaal niet gehad. Sterker nog, als de PvdA niet al 60 jaar ons land loopt te verkrachten, hadden we sowieso geen staatsschuld, bezuinigingen en diverse crises gehad. Cohen is daarmee degene die gedoogt dat het kabinet verplicht vervelende maatregelen moet nemen. Die waarheid komt keihard aan bij die socialisten. "Nu heb ik er echt genoeg van!" brulde een hevig geŽmotioneerde Cohen in de Kamer. Zichtbaar bang voor het idee dat zijn achterban ooit doorkrijgt genaaid te worden door hun eigen partij. Als het, zelfs als het de waarheid is, gezien wordt als kinderachtig om steeds weer terug te komen op het woord gedogen en Cohen er blijkbaar blijk van gaf dat het vervelend is, waarom houdt hij er zelf dan niet eens mee op? Voor buitenstaanders komt dit natuurlijk kinderachtig over. Waar het om gaat is het aantonen van de hypocrisie door links een spiegel voor te houden.

Vraag de gemiddelde burger die de beschouwingen een beetje heeft gevolgd of kranten leest wat hij zich herinnert en hij zal wellicht iets vertellen over de toon van de debatten. Bedrijfspoedels, schoothondjes en kleuters die elkaar aan het aftroeven waren alsof ze aan het knikkeren waren op het schoolplein. In de media werd Wilders weggezet als iemand die onbeschoft een scheldkanonnade liet horen. Neemt u echter de moeite om zijn bijdrage terug te kijken of te lezen, dan zijn die scheldwoorden geheel afwezig. Wel neemt links het hem nogal kwalijk dat hij Cohen een bedrijfspoedel genoemd heeft die regelmatig bij Rutte op schoot kruipt. Roemer (SP), Pechtold (D66) en Cohen lieten vele verwijten horen met betrekking tot de toon en u weet dat wie over de toon zeikt dat alleen maar doet omdat de inhoudelijke argumenten op zijn. Links dacht hem de baas te kunnen via de bekende moraalridder. Totdat Wilders zijn spiegel pakte en hen vroeg waar zij waren toen hij en zijn PVV werden uitgemaakt voor racisten, fascisten en xenofoben.

Die vuile linkse hypocrieten die niet snappen dat hun gedrag getuigt van selectieve verontwaardigdheid, stonden opeens met hun mond vol tanden. Waar bleef Roemer met zijn socialistische bullshit toen Harry van Bommel meeliep in een demonstratie waarin "Hamas! Hamas! Joden aan het gas!" werd geroepen? Precies, links was weer eens uitgeluld. Hun trieste linkse achterban kan dan wel overal op fora gaan achterlaten hoe asociaal Wilders wel niet is, maar zij hebben geen antwoord op hun linkse hypocrisie. Pechtold en Rutte deden nog een poging. Collega De Roon (PVV) zou gezegd hebben dat de Turkse premier Erdogan een aap was. Wat hij werkelijk zei was: "De islamitische aap is weer eens uit de mouw gekomen." U bent naar school geweest, dus u snapt dat het hier een gezegde betreft dat betekent dat iemands ware bedoeling of karakter opeens naar buiten komt. Niet dat er letterlijk sprake is van een echte aap. Het is heel normaal om een gezegde naar het onderwerp, in dit geval Erdogan, te vervoegen. Wat moeten we doen met mensen die dat niet eens weten?

De reactie van Wilders was derhalve alles behalve kinderachtig. Wie 10 keer blijft beweren dat 1 + 1 toch echt 3 is, zal de 11e keer echt wel van ons te horen krijgen dat hij een achterlijke randdebiel is. Van zulke fouten is het immers onaanvaardbaar dat het grote publiek het gaat napraten. Linkse flikkers die zich van de domme houden zijn gevaarlijk, dat weet Wilders ook. Zijn hele rechtszaak is het gevolg geweest van linkse idioten die niet begrijpend kunnen lezen en nooit zullen snappen wat beeldspraak is. Hij zei ooit "Geen moslim meer Nederland in" waar socialisten "Geen moslim meer in Nederland" van maakten. Het verschil tussen het sluiten van grenzen en mensen die reeds binnen zijn goed verzorgen en het deporteren naar het buitenland. Een verschil tussen vrije mening en een strafzaak. De beheerder van Misdefinitie heeft moeten ondervinden dat zelfs rechters domme mongolen kunnen zijn. Hoogopgeleide rechters met 10 jaar studie en 25 jaar werkervaring snappen niet eens wat beeldspraak is en hoe dat werkt in uitspraken.

Regelmatig is de PVV vergeleken met de NSB en wordt Wilders neergezet als genadeloze racist. Terecht wees Wilders erop dat PvdA-Kamerlid Diederik Samsom zich schuldig maakt aan racisme met de opmerking "Marokkanen hebben een etnisch monopolie op straatoverlast gekregen". Of te wel, meneer Samsom beweert dat Marokkanen nu eenmaal rovers, dieven en verkrachters zijn omdat ze etnisch tot een inferieur ras behoren. Recent is er weer eens een internetter veroordeeld voor een soortgelijke uitspraak, maar Samsom mag dit gewoon. De eurofiele PvdA-Kamervoorzitter Verbeet trachtte Wilders de mond te snoeren over Griekenland door te roepen dat de Grieken er niet bij zitten om zichzelf te verdedigen. De dwaasheid hiervan is evident. Alsof er in de politiek enkel gesproken wordt over mensen die er zelf zijn. De idioterie van het klappen en kloppen toonde de PVV aan door dat zelf erg overdreven te doen. Wanneer linkse dwazen niet voor rede vatbaar zijn, is het zwaar overdreven terugprojecteren van socialistisch gedrag een prima oplossing.

Overweging.

De toon in debatten en artikelen is afhankelijk van de manier waarop mensen zich opstellen en de aard van het onderwerp. Heeft u een andere mening, maar kunt u deze wel goed onderbouwen met argumenten, dan bent u het simpelweg met ons oneens. Gaat u echter als een mongool voldongen feiten als de Holocaust, de islamisering, de invasie van criminele allochtonen en de staatsschuld ontkennen, dan bent u een hersenloze imbeciel. Goede Marokkanen zijn hen die in hun eigen land vertoeven. Gaat het om criminele Marokkanen die verkrachten, moorden, roven en plunderen, dan schromen we niet om te zeggen dat de islamitische berberapen uit de mouw zijn gekomen. Voor debatten in de Tweede Kamer geldt hetzelfde; zij het wat minder fel. Bij harde feiten is de toon harder. Evenals bij socialisten die bewust de boel saboteren door te liegen. Redelijkheid geldt voor de eerste keren, maar na 10 keer uitleggen niet meer. Het is schokkend om te zien dat degenen die Wilders voor racist uitmaken klagen over een poedel terwijl de multikul het land in brand steekt.

Wilders was dit jaar zo slim om met een vooruitziende blik te weten dat ze aan de linkerkant dezelfde pierpraat zouden ophangen en hij ze een spiegel moest voorhouden om hen voor eens en voor altijd te doen inzien dat hoe zij zich normaliter gedragen, onacceptabel is. Cohen probeerde aan de term "gedoogpartner" en varianten daarvan de misdefinitie te hangen dat het om een onbetrouwbare partner gaat die bewust gedoogt dat het "asociale" rechtse kabinet de zwakkeren in de samenleving en zijn achterban in de steek laat. Nu Wilders hem duidelijk heeft gemaakt dat die bezuinigingen voor hem slechts een compromis waren omdat het niet anders kon, maar de verspillingen van de partij van Cohen de werkelijke oorzaak waren, zal Cohen moeten stoppen met het belachelijk maken van de gedoogsteun van de PVV. Nog los van het feit dat Cohen steeds uitgeluld werd omdat de situatie nu zo is door zijn eigen PvdA. Voorts heeft de PVV nu een belangrijke gebeurtenis om naar te verwijzen zodra links hem weer eens neerzet als racist.

Een andere reden die het optreden van Wilders zo geniaal maakt is dat hij erin is geslaagd om vrijwel alle aandacht op zich te vestigen. Daardoor verspilde de oppositie tijd met het bestrijden van de opvattingen van Wilders en hadden ze minder tijd om de miljoenennota aan te vallen. Met als gevolg dat bijna alle plannen van het kabinet, op een klein puntje na, nu gewoon uitgevoerd gaan worden. Het werd zelfs zo erg dat links zijn "vergat" om de aanval in te zetten omdat ze er vanuit leken te gaan dat het gedrag van Wilders wel eens links- of rechtsom tot de val van het kabinet kon leiden. Mispoes. Het zal ons niks verbazen als Rutte en Wilders afgesproken hebben dat Wilders een stukje cabaret opvoert zodat de regering minder kritiek te verduren zou krijgen en het verdedigen van het regeringsbeleid een appeltje eitje zou worden. Achteraf zagen we Rutte en Wilders elkaar de hand schudden. Zogenaamd afstand nemen van het gedrag van Wilders is voor Rutte veel eenvoudiger dan urenlange kritische aanvallen van de oppositie.

Toch knaagt het tafereeltje in de Kamer vanwege het idee dat veel mensen de politiek minder serieus gaan nemen indien er in hun ogen kinderachtig geklier plaatsvindt in plaats van dat het land op het allerhoogste niveau gewoon bestuurd wordt door professionals. Laat het gescheld en getier maar aan ons over. In de Kamer moet orde en tucht heersen. Pak daarvoor de werkelijke oorzaken van de verharding aan. Zou links niet demoniseren, dan hoeft Wilders zich niet te verdedigen. Gebruik het gezonde verstand. Zorg dat er sancties komen op het ontkennen van voldongen feiten. Draai de criminele multikul volledig terug en zorg voor zware straffen voor iedereen die op de een of andere manier mee heeft gedaan. Geef alle socialisten een cursus begrijpend lezen zodat ze voortaan snappen wat spreekwoordelijke beeldspraak is en zich niet van de domme hoeven te houden in de hoop dat de ander wel zal zwijgen. Wil de idioot geen idioot genoemd meer worden, dan zal hij ervoor moeten zorgen dat hij geen idioot meer is.
Reacties: 0
Pagina's: 1

Reactie toevoegen
U dient in te loggen om een bericht te kunnen plaatsen.
 Houd het hier netjes. Hartelijk dank.

Misdefinitie
Copyright (c) 2004-2024.

C:\>Misdefinitie\type info.txt
Contact opnemen kan via een e-mail naar info apending misdefinitie.nl.