Mis∑de∑fi∑ni∑tie (de ~ (m.), ~s)
1 Politiek correct geformuleerde definitie waarmee men door middel van leugen en bedrog de werkelijke aard van misstanden probeert te verhullen door deze te rechtvaardigen.
- Misdefinitie gaat over misstanden en gedrag van criminelen, radicalen en terroristen.
- Stop de #CancelCultuur! Stelletje moraalnarcisten, u bent geen beter mens als u mensen uitsluit vanwege hun politieke gezindheid.
- De vrijheid van meningsuiting is absoluut! Wat wij mogen schrijven, bepaalt niet de juut!
- Stiekem sollicitanten googelen en ze dan cancelen? Uw naam wordt geregistreerd en doorgegeven!
Gebruikersnaam: Wachtwoord:
# Home # Boek HvA (Uitverkocht) # Registratie # Contact #
Misdefinitie artikelen
Pagina: 16 / 44: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

562 Massa-immigratie zal worden beperkt (1)
561 Egocentrische solidariteit zorg (1)
560 Uitstel vergassen onverantwoordelijk
559 Faillissement als ultieme sanctie
558 Parasiet die rechts verried (2)
557 Cabaret houdt politiek spiegel voor
556 Surveillancemaatschappij steeds dichterbij (1)
555 Beeldverhouding compleet zoek (1)
554 Socialistische irreŽle schijnangsten (2)
553 Criminele moslimkolonisatie (3)
552 Slinkse mooipraterij ontmaskerd
551 Scheid onderwijs van religieonzin (4)
550 Moslimpijpen norm tijdens ramadan (1)
549 Commercieel verandert niks
548 Hongernegers toorn van Afrika (1)
547 Schandpaal criminele eigenrichting
546 Breivik de internationale socialistenpik
545 Ronald (Djeez) vol onderbroekenlol
544 Rassensegregatie officieel toegestaan (1)
543 Randstad zuigende CV-verzamelaars

556 # Surveillancemaatschappij steeds dichterbij #
Gepost door Misdefinitie op 18-09-2011 om 23:30.
Vrijheid kan niet bestaan zonder privacy. Privacy betekent niet het verbergen van zaken die het daglicht niet kunnen verdragen zoals de bekende drogreden veronderstelt, maar het algehele recht om met rust gelaten te worden. U wilt zonder dat u het gevoel krijgt bespied te worden ongegeneerd aan uw pik kunnen trekken, als volwassene de hele dag kinderliedjes luisteren of binnen de veilige muren van uw woning eens zeggen dat Wilders al die allochtonen nu maar eens moet vergassen. Zelfs indien u het niet erg vindt als iemand daar ooit achter komt, wilt u niet dat organisaties allerlei beslissingen over u gaan nemen op basis van vooroordelen over hetgeen ze over u te weten zijn gekomen. Zoals ontslagen worden op grond van seksuele activiteiten in de slaapkamer, voor het gerecht gedaagd worden voor meningen of geconfronteerd worden met zwarte lijsten vanwege uw hobby's, contacten of supermarktaankopen. Binnen de hedendaagse surveillancemaatschappij wordt u de hele dag bespied door personen, organisaties en autoriteiten die totale controle over u willen krijgen.

Totalitaire controle niet voor criminelen.

Kenmerkend aan alle systemen, methoden en regelgeving die regelmatig uw privacy schenden is dat de invoering ervan altijd wel gerechtvaardigd lijkt. Vervoersbedrijf RET is de overlast van kut-Marokkanen spuugzat en wil de overlastplegers weren uit het openbaar vervoer middels een systeem dat aan de reguliere camerabewaring gezichtsherkenning kan toevoegen. In sommige plaatsen is het namelijk mogelijk om die relapen een vervoersverbod op te leggen, maar het naleven schijnt een stuk lastiger te zijn. Dus moet het systeem de gezichten van alle passagiers scannen op huidskleur om zodoende een alarm te geven als de relschoppers zich ondanks het verbod toch in de bus of tram begeven. Op zich lijkt hier niet veel aan de hand. De RET moet toch de mogelijkheid hebben om zo'n verbod te kunnen handhaven en criminaliteit is een gegronde reden om verregaande acties te ondernemen toch? De geboden "oplossing" is echter omslachtig en slechts een lapmiddel dat in geen enkel geval privacyschending mag rechtvaardigen.

Het Marokkanenprobleem is veel eenvoudiger op te lossen zonder dat de privacy in het geding komt. Rijd richting de bushalte, laat het gas even los om te beoordelen wat daar allemaal staat en zodra u een tentenkamp ziet opdoemen, trapt u het gas vol in en vliegt u de halte voorbij. Even serieus, we begrijpen niet hoe het idee dat camera's de oplossing voor alle problemen is, vandaan is gekomen. Wij zijn geen criminelen. Privacy houdt mede het recht in om niet continu onderworpen te worden aan totalitaire controle. Het is schrikbarend om te zien dat video-opnamen maken van onschuldige mensen gezien wordt als heel normaal. Wanneer iemand, wie het ook is, stoute dingen doet in het openbaar vervoer, moet hij daarvoor hard gestraft worden. Geef het gespuis geen vervoersverbod uit angst voor zijn daden, maar een celstraf zodat ze fysiek niet eens in staat zijn om de bus weer binnen te komen. Ons inziens worden de problemen grotendeels veroorzaakt door lafhartig optreden tegen criminelen. Nette burgers in de gaten houden is blijkbaar veel makkelijker.

Primair is het bezwaar tegen surveillance gericht op privacyschending, maar ook op het idee dat zulke systemen te veel steken laten vallen om bruikbaar te zijn. Bedenk dat het voornamelijk subjectieve oordelen van emotioneel betrokken mensen zijn die bepalen of u op de zwarte lijst komt te staan. Begin deze maand kwam een buschauffeur van HTM in het nieuws omdat hij een voorbijganger zou hebben geslagen. Deze chauffeur had net zo goed het verhaal kunnen ophangen dat de voorbijganger zich raar heeft gedragen in de bus en dus op de zwarte lijst thuis hoort. Het slachtoffer heeft natuurlijk een ander verhaal, maar wie moeten we dan geloven? Natuurlijk zullen er genoeg bureaucratische procedures zijn om klachten in te dienen en zullen degenen die geloven in het systeem erop wijzen dat bepaalde straffen enkel door bevoegde autoriteiten mogen worden opgelegd, maar zo werkt dat niet in de praktijk. Wilt u echt een soort van rode knop in de bus hebben waarmee de chauffeur u voorgoed op de zwarte lijst kan zetten als uw rotkop hem niet aanstaat?

Opgenomen worden in honderden databases gaat elke dag volautomatisch. Andersom is het van een zwarte lijst komen vrijwel onmogelijk. Stel dat alles wel eerlijk verloopt en iedereen die uw naam in de database kan doen belanden volledig betrouwbaar is. Dan nog hebben we het probleem dat de herkenning nooit optimaal kan zijn. Stel dat u niet op de lijst staat, maar het rode lampje toch gaat branden. U moet dan, net zoals bij de OV-chipkaart, continu vrezen dat het systeem u niet goed herkent of goed incheckt. Altijd dat nare gevoel dat u ervan beschuldigd kunt worden niet betaald te hebben of erger: een relschopper te zijn. Lekker spontaan een leuke dag hebben is er zo niet meer bij. Daarbij komt nog dat automatische herkenning het beste verloopt wanneer ze al een goed beeld van u hebben waarop de herkenningspunten van het gezicht overduidelijk op te zien zijn. Bijvoorbeeld een foto op hoge resolutie. Men stelt dat er niks wordt opgeslagen en de gezichten in de bus naast de gezichten van de relschoppers worden gelegd, maar wij geloven daar niet in.

Deze wereld is te verrot om mensen op hun blauwe ogen te kunnen geloven als ze zeggen dat gegevens heus niet worden opgeslagen. Zo naÔef zijn we echt niet. Het wordt opgenomen en verzameld, dus kan en wordt het opgeslagen. Punt. Feit is dat de herkenning veel beter werkt als ze van alle passagiers duidelijke beelden hebben waarop de unieke kenmerken van het gezicht zichtbaar zijn. Dat kan via andere databases waarbij bijvoorbeeld gebruik wordt gemaakt van een koppeling naar uw niet-anonieme OV-chipkaart, maar ook door een koppeling naar uw NSBBSN-nummer. Is dat niet mogelijk, dan kunnen ze ook van u vragen om op een bepaalde manier in de camera te kijken. U bent in elk geval verplicht om gezichtsbedekking te verwijderen en wellicht is het systeem zo foutgevoelig dat u zelfs uw haar niet anders mag opmaken dan ze van u gewend zijn. De stap naar de vingerafdrukken of de irisscan is zo niet ver meer. Voordat u het weet, moet u uw leven, houding en gedrag aanpassen aan de machines die u de hele dag in de gaten houden.

Japan experimenteert met software die mensen moet kunnen herkennen aan de manier waarop ze lopen. Beweerd wordt dat onderzoekers met sensoren van rond de 20.000 euro in 99,8 % van de gevallen mensen kunnen identificeren door patronen in de druk waarop menselijke voeten trippelen over de vloer te koppelen aan wat er bekend is over die personen. Het continu bijhouden waar u uw voeten neerzet wordt gerechtvaardigd met het idee dat identificatie op vliegvelden een stuk makkelijker en sneller kan verlopen in plaats van dat u een lange tijd moet wachten bij de balies, maar behalve de hardnekkige surveillance is er nog iets wat ze u niet vertellen. Uw karakteristieke loopje is ergens opgeslagen in de database en de herkenning slaagt pas wanneer u loopt zoals de machthebbers verwachten dat u loopt. Loopt u net even iets anders vanwege een verwonding, dan wordt dat als verdacht gezien. Wordt dit systeem op den duur overal in alle straten ingevoerd, dan bent u verplicht te lopen op de manier die de overheid van u verwacht.

Aangezien het overal plaatsen van sensoren en camera's veel te duur gaat worden, zal het erop neer komen dat er speciale paden worden aangelegd waarop u verplicht bent op een bepaalde manier te lopen en naar het vogeltje in de camera's te koekeloeren. "Verdwijnt" u op een gegeven moment uit beeld omdat u bijvoorbeeld even via een zijpad loopt om iets anders te doen, dan kan het zomaar zo zijn dat u in aanraking komt met de politie. Freelance fotograaf Emiel Elgersma werd opgepakt omdat hij zich buiten de gebaande paden begaf om foto's te maken voor journalistieke doeleinden. Sneller dan de gevreesde snelwegschutter kwamen er agenten aanrennen om hem in de boeien te slaan. U weet dat de meeste politiemannen het IQ hebben van een garnaal en het dus niet helpt om hen uit te leggen dat fotograferen op de openbare weg volledig legaal is. U mag zelfs de politie filmen als ze openbaar aan het werk zijn. Probeer aan die hersenlozen maar eens uit te leggen dat het vragen om een ausweis zonder aanleiding verboden is. U wordt gewoon gearresteerd.

Weer is het de smeris die weer eens verkeerd is, maar de wet gaat u niet helpen. De Grondwet zegt dat u privacy heeft, maar dat wordt makkelijk ter zijde geschoven. U mag fotograferen, maar die ratten komen gewoon met z'n allen om u te arresteren. In beroep gaan kan uiteraard, maar het OM zegt dan glashard dat het terecht is en probeert u bij de linkse rechters maar eens uw gelijk te halen. Wat die ausweis betreft: die mag alleen gevraagd worden als daar aanleiding voor is en aangezien u volstrekt legaal bezig was, mocht het dus niet gevraagd worden. Is er echter iemand die zich druk maakt om de wet? Nergens kunt u terecht. De makke bevolking laat zich graag naaien, want die slikt het zonder problemen. Dat zet de weg weer open naar nog grovere maatregelen. Binnenkort kan en mag de politie gewoon uw vingerafdrukken afnemen op straat. Waar iedereen bij is en het een leuke schandpaal wordt. Speciaal bedoeld om illegale vreemdelingen te controleren, maar wordt "toevallig" enkel ingezet om het blanke autochtone lijf aan te randen.

Zomaar zonder reden iemand behandelen alsof hij zijn gele ster niet opgenaaid heeft, is nooit de bedoeling geweest van de wetgever. Sterker nog, er bestaat geen identificatie- of draagplicht; slechts een toonplicht. Theoretisch gezien zou het tonen middels een afbeelding op een smartphone daaraan voldoen. Alleen interpreteren politie en justitie dat anders, want aangezien zij een machtsmonopolie hebben is er toch niks wat u tegen deze schending kan doen. Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) concludeerde recent dat politiekorpsen massaal schijt hebben aan uw privacy en verzuimen onderzoek te doen om te ontdekken of politieambtenaren zich wel aan de regels houden met uw privacygevoelige informatie. Kortom: ze kunnen doen wat ze willen, want u heeft geen macht genoeg om te klagen en onderzoekshalve wordt schending van uw privacy ook al niet ontdekt. Terwijl zij onbeperkte mogelijkheden hebben. Bij de politie overtreden ze regelmatig de wet bij het opvragen van telecomdata. Onwettig, onbevoegd en onbeveiligd.

Om een beetje een idee te krijgen hoe buitenproportioneel de politie uw gegevens misbruikt, heeft Bits of Freedom onderzoek gedaan en gevonden dat de politie jaarlijks meer dan 2 miljoen keer NAW-gegevens van internetters opvraagt. Goed gedaan jochies. Lekker met 5 man twitterende kinderen oppakken die roepen dat ze de school gaan opblazen en ondertussen machteloos staan als er eens echt een mongool zonder aankondiging met een pistool rondloopt. Dat ze die jongens al snel moeten laten gaan waarna ze uit woede over het laffe optreden van de smerissen alsnog het bloed kunnen laten vloeien, wil er bij hen niet in. Nee, het zijn de internetters die vooral de lul zijn. Eerlijke mensen die hun mening geven over dat multiculturele tuig dat ons land tot een zwarte hel maakt. Het gaat van kwaad tot erger. In Amsterdam heeft de politie geregeld dat ze voortaan alle nummerplaten te mogen scannen. Wederom wordt het aloude smoesje van "overlastgevers oppakken" van stal gehaald, maar die blauwe dwazen zijn niet eens in staat om de snelwegschutter op te pakken.

Vraagt u het zich ook wel eens af hoe het toch in hemelsnaam kan dat de politie zo faalt terwijl dit hele fucking land volhangt met videocamera's? Boven alle belangrijke wegen hangen camera's, maar na het sneuvelen van tientallen ramen is de dader nog altijd niet gepakt. De politie concludeert dat er helemaal geen snelwegschutter bestaat op basis van het idee dat zij geniaal zijn en als zij er alles aan gedaan hebben, zo'n schutter dus niet kan bestaan. Projectielen waar hij mee geschoten zou hebben, zijn eveneens nooit gevonden. Geef liever eens toe dat die klote camera's en spionagekastjes enkel bedoeld zijn om lichte verkeersovertreders de vel over het hoofd te trekken en de echte criminelen de politie altijd te vlug af zijn. De schutter schiet wellicht met stenen. Vandaar dat de politie denkt dat het om ordinaire steenslag gaat. De werkelijke dader poept zeker in zijn broek van het lachen. TomTom bevestigt het vermoeden dat het in de surveillancemaatschappij niet gaat om beveiliging tegen criminelen, maar om totalitaire controle.

Beveiligingscamera's hebben in deze tijd van full-HD een tenenkrommende kwaliteit zodra het om boeven vangen gaat. Elke keer bij Marokkaan gezocht Opsporing Verzocht zien we slechte beelden van de daders. Lopen we een gemiddelde winkel binnen, dan zijn onze porems wel in prachtige kwaliteit te bewonderen. Gaat het om onze persoonlijke gegevens om negatieve beslissingen over te nemen, dan weet iedere instantie deze feilloos naar boven te halen. Diefstallen van kentekenplaten kunnen dan weer niet opgelost worden met die wildgroei aan camera's. Wel kan het systeem de platen die van u worden gestolen fotograferen zodat u een stroom van boetes thuis krijgt. Waardoor u gewoon als katvanger voor criminelen wordt gezien en bijvoorbeeld nooit meer een auto kunt kopen. Databases van het CJBI en de RDW zijn "speciaal" voor dit doel aan elkaar gekoppeld en u mag over dit alles niet gaan protesteren. Zoals u ziet wordt het schenden van uw privacy helemaal niet gebruikt om boeven te vangen en moet u gewoon kunnen weigeren.

Dagelijks wordt u honderden keren op de gevoelige plaat vastgelegd of worden er op andere manieren persoonlijke gegevens over u verzameld en gerangschikt in databases. Verschillende organisaties en instanties zijn derhalve in het bezit van deze gegevens en dat kan nogal vergaande gevolgen hebben. Van oorsprong Amerikaanse bedrijven die ook in Nederland opereren, zoals Microsoft en Google, mogen van minister Opstelten van Veiligheid en Justitie gewoon informatie over Nederlandse burgers geven aan de Amerikaanse overheid. Nu moet u weten dat ze daar in Amerika nogal angsthazen zijn en het volk onderdrukken met propaganda over terrorisme en oorlog. Jammer genoeg is de VS zo groot dat ze met behulp van militair ingrijpen zelfs het internationale recht aan hun laars kunnen lappen. Wanneer u de woorden bom, vliegtuig, Witte Huis en Pentagon gebruikt, dan gaat er ergens een lampje branden. Amerika kan u zomaar op de zwarte lijst zetten als u hier iets schrijft of doet wat hen niet zint.

Overweging.

Van oudsher hebben machthebbers excuses verzonnen om privacyschending te rechtvaardigen. Kaartenbakken fungeerden in de jaren '30 van de vorige eeuw als database om illegaliteit tegen te gaan en mensen makkelijker te vinden, maar de regering die er 10 jaar later zat, misbruikte de informatie om miljoenen mensen de dood in te jagen. Tegenwoordig hebben we de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) waardoor de overheid u kan vinden, maar in plaats dat het wordt aangewend om illegale bewoning, criminaliteit en fraude tegen te gaan, worden de gegevens voornamelijk misbruikt om internetters van hun bed te lichten. Strengere bevoegdheden om terrorisme tegen te gaan worden ingezet om amateurfotografen en toeristen op te pakken die een fotootje schieten van een stationsgebouw. Continue surveillance op de snelweg is een melkkoe; geen middel dat ertoe leidt dat er zware criminelen worden opgepakt. Waar is deze maatschappij in godsnaam mee bezig? Wie vrijheid en privacy opgeeft voor schijnveiligheid, verdient geen van allen.

Denken over privacy wordt zoals we vaker hebben gezien sterk beÔnvloed door onwetendheid, onverschilligheid en een te groot vertrouwen in degenen die de macht in handen hebben. Mensen begrijpen vaak niet dat het verdwijnen van vrijheden zoals privacy geleidelijk aan gebeurt totdat het moment aanbreekt dat u niet eens meer kunt protesteren indien u dat al zou willen. U heeft de gele ster in 2005 gewoon in uw handen gedrukt gekregen met de boodschap dat u hem bij u moet dragen. Anders kunt u een zware boete krijgen of erger: worden meegenomen totdat de Gestapo op geheel eigen wijze uw identiteit vaststelt. Voorts hield u in 2009 gewoon uw mond toen men u om vingerafdrukken vroeg. Je reinste schending van uw lichamelijke integriteit en per definitie een verdachtmaking aangezien het afnemen van vingerafdrukken enkel gebeurde bij zware criminelen. U heeft het zomaar laten gebeuren zonder een kik te geven. Tot onze afschuw vielen al uw morele bezwaren weg en liet u haast vol opluchting en blijdschap de gele ster op uw jas naaien omdat het nu gratis kan.

Ja, die ster, of hij nu van geel stof of van wit plastic gemaakt is, is gratis, maar is uw privacy u dan zo weinig waard? Men vraagt niet de criminelen naar hun ausweis omdat ze dan voor hun flikker geschoten worden. Nee, men vraagt u om uw ausweis omdat u niet netjes loopt, een foto maakt, een mening heeft of op Twitter een bericht heeft gepost. Het zijn niet die relschoppers die continu gefilmd worden, maar uw gezicht. Aftappen van internetverbindingen leidt er enkel toe dat Peter R. De Vries op miraculeuze wijze kan vertellen dat u van porno houdt terwijl de echte boeven echt wel manieren weten om via internet te communiceren zonder afgetapt te worden. Breivik werd wel continu opgenomen door videocamera's, maar dat bleek hem niet te deren. Hij lachte, hij schoot en belde nota bene zelf de politie. Die na 10 keer bellen pas kwam. Tien keer trager dan ze komen voor internetters. Zeg nou zelf: als al die middelen om uw privacy te schenden niet helpen om de echte criminelen te vangen, dan moet het voor totale controle zijn.

Helaas reageren mensen veel te emotioneel op dit onderwerp. De ene reageert onwetend dat het allemaal wel meevalt. Rare dingen die op basis van zijn gegevens gebeuren wijt hij aan het lot, God en dat soort zweverige dingen. De ander komt bij het analyseren niet verder dan een specifiek middel om vervolgens te concluderen er niet zo erg mee te zitten. Weer een ander legt het bijltje er bij neer omdat het nu eenmaal zo is en volgens hem nooit meer veranderd kan worden. En weet u wat? Die laatste heeft gelijk indien we allemaal zo gaan reageren. Had u massaal in 2005 geweigerd om een ID-kaart te halen, dan hadden we het hele probleem met de vingerafdrukken niet gehad. Die zijn er alleen maar verplicht ingekomen omdat u zich al heeft laten naaien. Denkt u werkelijk dat de overheid een heel volk aan de ID-kaart had kunnen helpen als u geweigerd had? Nee, dan was het plan gewoon doodleuk verdwenen. Duitsers hebben geklaagd en met succes. Voor hen zijn de vingerafdrukken gewoon vrijwillig geworden en niet meer verplicht.

Wat we u in dit artikel hebben proberen duidelijk te maken is dat het zoals met alles niet om een middel gaat waardoor uw privacy in het geding is, maar dat de nieuwste trend bestaat uit systemen die de surveillancemaatschappij moeten gaan perfectioneren. Continu bewaakt en gecontroleerd worden. 24 uur per dag en 7 dagen per week. Honderden databases die automatisch gevuld worden met gegevens totdat ze genoeg hebben om u te pakken zodra u een vijand van de staat wordt. Heeft u de rechtszaken van Misdefinitie gevolgd, dan weet u dat daar niet eens zo heel veel voor nodig is. Altijd het gevoel hebben dat u gevolgd wordt en dat de voetstappen die u zet niet vrijblijvend zijn. Er bestaat immers altijd de mogelijkheid dat het opgeslagen wordt en u er ooit voor ter verantwoording voor geroepen wordt. Altijd en overal. Niet alleen in belangrijke gebouwen en straten, maar overal. Desnoods in uw eigen woning. Deze maatschappij dreigt te veranderen in een strafstaat waarin iedereen altijd op eieren moet lopen uit angst voor een foutje.

Het zit hem vooral in de willekeur. Met honderden databases aan gegevens is het in theorie mogelijk om iedereen in de gevangenis te krijgen; we plegen namelijk allemaal aan de lopende band kleine overtredingen zonder het bewust mee te maken. Alleen de "gevaarlijke" mensen worden gepakt. Het is maar de vraag wanneer u te gevaarlijk wordt omdat u bijvoorbeeld erg spontaan leeft. Misdefinitie vindt dat het zover nooit mag komen. De grenzen zijn al te vaak verlegd. De overheid is extreem slecht met het beheren van gevoelige gegevens. Dit jaar is het dieptepunt bereikt met het uitlekken van de Miljoenennota. Een voor Prinsjesdag uiterst geheim document waaraan veel waarde gehecht wordt op het hoogste niveau in de politiek is simpelweg uitgelekt door het te uploaden op het internet. Voor de imbeciel die daarvoor verantwoordelijk was, hoogopgeleid met een goede baan, was het een "foutje". Begrijpt u dat als de overheid niet eens een belangrijkst document geheim kan houden, al uw (medische) gegevens eveneens niet veilig zijn?

Hackers slaagden erin om certificaten te jatten bij het bedrijf Diginotar. In een klap werden heel veel overheidswebsites waaronder Digid onbetrouwbaar. De overheid kon minstens een maand lang niet garanderen dat u, ingelogd op zulke websites, daadwerkelijk contact had met de overheid. Kwaadwillenden hadden op speciaal opgezette nepwebsites uw gegevens kunnen achterhalen en ervoor kunnen zorgen dat u levenslang in allerlei databases op de zwarte lijst terecht kwam. Ministers spelen natuurlijk mooi weer en suggereren dat uw gegevens nooit in gevaar zijn geweest, maar het gaat hier slechts om een gebeurtenis die toevallig in het nieuws is gekomen. Laat staan alle incidenten waar u nooit over hoort maar waarbij er wel degelijk persoonlijke gegevens worden buitgemaakt. Identiteitsfraude is tegenwoordig de manier om uw leven voorgoed te ruÔneren. Anderen kunnen uw naam helemaal verknoeien. Vergeet niet wat in de computer staat als absolute waarheid wordt gezien en uw gegevens net zo makkelijk veranderd kunnen worden als u berichten kunt posten op een forum.

Feitelijk moet u de huidige situatie voorstellen als een emmer vol druppels der privacyschending waarbij elke druppel die er nu nog bij komt de potentie heeft om de emmer te doen overlopen naar een totalitair regime waaruit u zich nooit meer terug kunt trekken. Eenmaal gevangen genomen door de surveillance, kunt u immers geen acties meer ondernemen tegen het regime zonder dat zij weten wat u aan het doen bent. Er is slechts een basisregel van toepassing waar u constant aan moet denken. Mensen zijn onbetrouwbaar en derhalve zal informatie op den duur altijd leiden tot misbruik. De enige manier om misbruik te voorkomen is te voorkomen dat de overheid informatie krijgt. Strijd dus mee voor een maatschappij waarin de overheid enkel de meest noodzakelijke informatie van u kan krijgen in plaats van alle mogelijke informatie. Dat begint met burgerlijke ongehoorzaamheid en keihard weigeren. Vrijheid blijft enkel gegarandeerd indien u privacy realiseert door de datahonger van de overheid in de kiem te smoren.
Reacties: 1
Pagina's: 1

Reactie door Marino op 19-09-2011 om 16:57.
Het is inderdaad evident dat de overheid faalt, als ze niet eens al de miljoenennota geheim kunnen houden. Over de OV-chipkaart nog maar te zwijgen, wat we overigens ook door onze strot geduwd krijgen. Ik vraag me echt af hoelang we dit nog moeten pikken, allerlei vertrouwelijke gegevens zoals belastingen digitaal moeten verwerken terwijl een beetje hacker zo met je identiteit aan de haal gaat. Het is te krankzinnig voor woorden.

Reactie toevoegen
U dient in te loggen om een bericht te kunnen plaatsen.
 Houd het hier netjes. Hartelijk dank.

Misdefinitie
Copyright (c) 2004-2024.

C:\>Misdefinitie\type info.txt
Contact opnemen kan via een e-mail naar info apending misdefinitie.nl.