Mis∑de∑fi∑ni∑tie (de ~ (m.), ~s)
1 Politiek correct geformuleerde definitie waarmee men door middel van leugen en bedrog de werkelijke aard van misstanden probeert te verhullen door deze te rechtvaardigen.
- Misdefinitie gaat over misstanden en gedrag van criminelen, radicalen en terroristen.
- Stop de #CancelCultuur! Stelletje moraalnarcisten, u bent geen beter mens als u mensen uitsluit vanwege hun politieke gezindheid.
- De vrijheid van meningsuiting is absoluut! Wat wij mogen schrijven, bepaalt niet de juut!
- Stiekem sollicitanten googelen en ze dan cancelen? Uw naam wordt geregistreerd en doorgegeven!
Gebruikersnaam: Wachtwoord:
# Home # Boek HvA (Uitverkocht) # Registratie # Contact #
Misdefinitie artikelen
Pagina: 17 / 44: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

542 Hacker, cracker, slacker
541 Selectieve schijnprofessionaliteit
540 Homokunde moraliseert potenrammen
539 Vrijspraak voor levenslang
538 Gratis carriŤre als crimineel
537 Stigma van de losbandige jeugd
536 Pislams wil is wet
535 Computernerds massaal uitgebuit (3)
534 Wetenschap van de privacyschending
533 Competenties opgelost
532 Politieke verantwoording is een farce (1)
531 Schijt aan linkse spijt
530 Spookachterban van de PVV (1)
529 Moffenhoer van de asiel-SS (1)
528 Hbo, I hate to say I told you so
527 Michael op het hakblok
526 Verbod op fundamentele rechten
525 Leer de smeris wat eer is (4)
524 Nooit buigen voor chantage
523 Geen bonus voor afgunst

523 # Geen bonus voor afgunst #
Gepost door Misdefinitie op 06-04-2011 om 23:22.
Hoogstwaarschijnlijk herkent u wel van die hersenloze sloebers die elke keer als ze merken dat u iets waardevols heeft moeten zaniken over al het onrecht in de wereld. Komt u aanrijden in uw fraaie bolide waar u jarenlang voor gespaard heeft, beginnen ze te klagen over het milieu en suggereren ze dat uw leven wel erg makkelijk is omdat u in een mooie auto rijdt. Zien ze dat u een koopwoning bezit, dan vervloeken ze de huur die ze moeten betalen en spotten ze honend dat u die kosten niet heeft. Janken doen ze over het harde leven indien het hen opvalt dat u een baan heeft terwijl zij de hele dag werkloos in hun bed liggen te meuren. Want het is U vast allemaal komen aanwaaien zonder daar moeite voor te hoeven doen terwijl zij moesten worstelen met armoede en mishandeling. Legt u hen uit dat u het enkel goed kan hebben door al tientallen jaren keihard te werken, dan roepen ze cynisch: "Fijn voor je!" Socialisme impliceert dat men een gruwelijke hekel heeft aan geld in andermans handen uit pure afgunst en egoÔstische hypocriete motieven.

Privaat versus publiek.

Al zolang we socialistische drogredeneringen onder de loep nemen, merken we op dat het hele socialistische idee gebaseerd is op een enkele aanname. Er bestaat een totale hoeveelheid aan geld in een land of de wereld en er zijn een bepaald aantal mensen. Een begrip als "eerlijk" definiŽren ze door te stellen dat er simpelweg "gelijk" verdeeld moet worden. Gewoon het aantal euro's delen door het aantal mensen en iedereen een gelijk deel geven. Zonder rekening te houden met maatschappelijke factoren en schijnbaar te negeren trivialiteiten als het feit dat niet iedereen evenveel werkt. Voorts bouwen machthebbers die het socialisme aanhangen er een uitzondering tegenaan. Zij mogen achteraf wel lekker graaien zodra ze de politiek verlaten middels riante wachtgeldregelingen. Daarna krijgen ze op basis van hun bekendheid een dik salaris in de private sector. Links lullen en daarna rechts vullen dus. Zoals altijd geldt dat het achterlijke simplistische beeld dat socialisten schetsen van de maatschappij niet overeen komt met de werkelijkheid.

Bekijken we het rijkelijk belonen van nietsnutten in het bedrijfsleven middels exorbitante beloningen, dan is dat verschijnsel duidelijk te zien. Vanuit de linkerkant van de politiek wordt geredeneerd dat iemand die een bonus krijgt veel meer verdient dan het gewone klootjesvolk en dat is een verstoring van het socialistische nivellerende standpunt. Die bonussen moeten verdomme gewoon verdwijnen vinden zij. Op zich valt daar wel iets voor te zeggen en wie vervolgens de woorden beloning naar prestatie in de mond neemt, zou moeten erkennen dat er iets knaagt. Toch deugt er niet veel aan deze opvatting. Al was het maar omdat de opvattingen der socialisten nooit rekening houden met de herkomst van geld, wie het geld verdient en wat iemand daar allemaal voor heeft moeten doen. Allereerst merken we op dat er een groot verschil valt waar te nemen tussen private en publieke organisaties. Private organisaties vallen onder de vrije markt en publieke organisaties vallen (deels) onder de overheid.

Cruciaal is het verschil in eigendom. Private bedrijven ontstaan veelal doordat er een of meerdere ondernemers zijn die met eigen geld of geld waar ze verantwoordelijk voor zijn ondernemingsrisico's nemen. Succes is daarbij geen garantie. Sterker nog, er zijn doorgaans drie mogelijkheden. De kersverse ondernemer krijgt zijn bedrijf niet van de grond en raakt alles kwijt, het bedrijf draait slechts middelmatig en levert hooguit inkomen voor de werknemers of een bedrijf wordt een groot succes en wordt bekend onder de bevolking. Het bizarre is dat de eerste groep gewoon pech heeft en als het aan de socialisten ligt lekker mag creperen. Geen socialist die bij u langskomt om zijn of haar salaris eerlijk met u te delen als u in de schijt komt te zitten. Bij de tweede groep valt wel wat te halen, maar dat roept grote weerstand op omdat die veel te hard werken. De derde groep is interessant. Daar zit het geld. Al die hypocriete linkse klootzakjes weten u slechts te vinden wanneer er iets te halen valt. Net zoals bankrovers dat graag doen.

Is het logisch dat ondernemers die het risico hebben gelopen om helemaal financieel kapot te gaan, rekening houden met vagebonden die liever lekker op hun luie reet bleven zitten? Nee, natuurlijk niet, want als het mis was gegaan mochten ze onder de brug slapen en geen socialist die hen dan zielig vindt. Aangezien de private sector op de vrije markt met de eigen middelen de risico's neemt en daar eventueel de vruchten van plukt, zouden al deze bedrijven buiten het bereik van overheidsbemoeienis moeten vallen. Zou een willekeurige socialist ook willen profiteren van de vrije markt, dan kan hij dat zelf. Dan moet hij eerst zijn eigen geld verdienen in loondienst, de rest bijlenen bij de bank en het risico lopen dat hij straks in een kliko moet overnachten. Wil hij desondanks zekerheid van inkomen, dan kan hij hamburgers gaan flippen bij de McDonald's. Geen rijkdom, maar wel zekerheid. Gaat het om publieke organisaties, dan werkt het anders. Zij worden gefinancierd van uw belastinggeld en daarom heeft u iets te zeggen.

Wel worden we voor aardig wat dilemma's gesteld indien blijkt dat een private organisatie dikke bonussen uitdeelt aan falende bestuurders terwijl de organisatie miljarden aan staatssteun heeft ontvangen. Iets dergelijks is er aan de hand bij de bekende banken met uitzondering van de Boerenleenbank. Zowel linkse als rechtse politici schreeuwen moord en brand. Weg met die verdomde bonussen vinden zij, want een bank die bij Gods gratie staatssteun heeft gekregen omdat de bank anders dreigde om te vallen, gaf in feite aan in geldnood te zitten en dat rijmt niet met het uitkeren van grote bonussen. De linkse partijen willen daar nog een schepje bovenop doen door te suggereren dat alle bonussen slecht zijn en moeten verdwijnen. Daarbij trachten zij de discussie te verbreden tot de private sector zoals in het vragenuurtje in de Tweede Kamer van 5 april 2011 bij monde van Kamerlid Ulenbelt (SP) gebeurde. "Graaiers aan de top," noemde de SP'er het. Of dat gesodemieter even per direct gestopt kan worden. Zonder oog te hebben voor de omstandigheden.

Wacht even, een bank is een private organisatie en gaat daarom over zijn eigen middelen. Willen zij bonussen geven, dan is dat, zeker juridisch gezien, hun eigen zaak. De ophef die partijen in de Tweede Kamer maken is in zekere zin opmerkelijk, want wat is nu werkelijk het probleem? Wouter Bos (PvdA), minister van sinterklaas FinanciŽn in het vorige kabinet, heeft zonder schroom tientallen miljarden uitgeleend aan banken. Bedenk even hoe het gaat wanneer u zelf een lening van de bank wilt hebben. U komt binnen, roept dat u geld zoekt en als ze niet onmiddellijk de politie gebeld hebben en u naar een adviseur wordt geleid, krijgt u te horen dat u best geld kunt lenen, maar onder voorwaarden. Zo heeft u onder andere een onderpand nodig en worden er afspraken gemaakt voor het geval dat u die lening niet terugbetaalt. Kan en mag de bank zeggen dat u nu geen geld mag weggeven? Uitleners van geld hebben geen zeggenschap over al uw doen en laten, maar knijpen uw ballen fijn middels een contract.

Vraag u zelf af wat er met dat contract is gebeurd. Wanneer de socialisten het geld op de juiste manier hebben uitgeleend, dan is ING verplicht om de staatssteun af te betalen met een goede rente. Het contract specificeert dan wanneer en onder welke voorwaarden wordt afgelost. Al geeft de bank al zijn geld aan de bestuurders: zolang ze hun verplichting nakomen, is er geen probleem. Helaas is er wel een probleem, want er wordt blijkbaar te weinig of geen staatssteun, wat dus gewoon een lening van de staat is die terugbetaald moet worden, terugbetaald. Bovendien worden er ook nog bonussen uitgekeerd. Redenatie van de socialisten: indien ze geld hebben voor bonussen, is er ook geld voor het aflossen van de staatsschuld. Deze constatering leidt tot een bizarre conclusie. Blijkbaar is het geld gewoon weggegeven, deugt het contract niet, kunnen we naar het geld fluiten en moet het via de bonussen. Denkt u werkelijk dat een partij die geld als gift heeft ontvangen te dwingen is tot afbetaling met het argument dat ze heus wel geld hebben?!

Staatssteun en bonussen hebben niks met elkaar te maken. De steun moet terugbetaald worden en bonussen zijn een zaak van private partijen. We moeten dus wederom lijdzaam toezien hoe we miljarden hebben verloren door die imbeciele socialisten die dachten met hun slinkse drogredenaties achteraf wel even de boel naar hun hand te zetten. Jammer jongens, zo werkt dat niet. Is er niks of te weinig afgesproken over terugbetaling, dan zijn we dankzij jullie linkse dwazen dat geld grotendeels kwijt. Althans voor een hele lange tijd. Ondertussen moet er bezuinigd worden en aangezien we niet op de bekende miljardenverspillingen mogen bezuinigen, zijn dankzij links het onderwijs, de zorg en uw pensioen de klos. U kent dat riedeltje inmiddels uit uw hoofd. Ulenbelt wil echter enkel wijzen op de verhouding tussen inkomen werknemers en dat van de top. Mooi, krijgen de ondernemers ook geld als ze falen? Nee. Geen wonder dat al die slinksen tegen prestatiebeloning zijn. Zelf presteren ze niks en als inkomen naar arbeid normaal wordt zijn ze de lul.

Jan Kees de Jager (CDA) vindt als minister dat de SP geen punt heeft met de bonussen. Bonussen waar ophef over ontstaat, worden soms wel eens geheel vrijwillig ingeleverd. Wetgeving zou volgens hem mogelijk zijn bij financiŽle instellingen die geld ontvangen van de overheid in de vorm van een verplichting dat ze geen bonussen meer mogen uitkeren zoals ze nog staatssteun terug moeten betalen. Meteen komen we daarmee terug op het vorige punt. Uitlenen van geld aan een privaat bedrijf is gewoon een contract. Een overeenkomst waarin zulke eisen gespecificeerd hadden moeten worden. De bank vraagt ons toch ook om een onderpand? Aan de linkerkant denkt men echter liever aan het verhogen van de belastingen. Belastingen, daar zijn ze goed in, want hun achterban werkt zelden en die betalen daarom geen belasting. Het zoveelste socialistische plan dat niet goed doordacht blijkt. Juridisch gezien is het onmogelijk om bonussen achteraf voor de volle 100 % te belasten.

Elke socialist zou spontaan klaarkomen bij de gedachte dat het mogelijk wordt om eigendom van een ander 100 % te belasten, maar daar krijgen ze uiteraard geen enkele steun voor. Ulenbelt wil nog een stapje verder en haalt daarbij de mening aan dat het niet alleen om private organisaties moet gaan. In zijn visie zijn directeuren gewetenloze huurlingen die enkel gaan voor het geld. Het zouden knechten van de aandeelhouders zijn die gedreven worden door hebzucht en bonussen. De Jager probeert eenvoudig weg te komen door te stellen dat het inkomensbeleid en het vennootschapsrecht niet onder zijn verantwoordelijkheid vallen, maar hij had deze socialistische karikatuur beter kunnen beantwoorden met het voorbeeld dat alle socialisten hersenloze communisten en idioten zijn die enkel uit afgunst hun egoÔstische eigenbelang voorop stellen in hun ultieme doel om anderen geld afhandig te maken. Alles wijst erop dat het klagen over bonussen slechts een doel heeft. Onder druk wetgeving laten ontstaan om het socialisme te behagen.

Een idee dat al gauw weer ter sprake komt, want voor Ulenbelt is het duidelijk: als bazen meer geld hebben, dan kan er iets van af en kunnen werknemers meer krijgen. Ja, dat kunnen die werknemers. Door zelf risico te nemen als ondernemer zodat ze rijk kunnen worden. Het risico is natuurlijk dat ze floppen, maar dat geldt voor iedereen. U kunt niet van mensen verwachten dat u mag deelnemen in de winst als ze winnen en ze laat barsten als ze verliezen. Consequent blijven zeggen wij, maar kom daar maar eens om bij het socialistische deel van Nederland. Die ratten zien ons enkel staan als we geld hebben. Of niet dan? Hebben ze ooit bij u aangebeld met een zak geld toen u thuis werkloos op de bank zat? De Jager maakt het erger door de 16 % loonstijging uit een of ander vaag onderzoek te bagatelliseren met de stelling dat die stijging er is gekomen omdat er vorig jaar 20 % daling was. Eigendom hoort absoluut te zijn. Wat SP, GroenLinks en de PvdA niet willen snappen is dat de politiek moet knijpen door hun eerdere verspillingen.

Anderen merken op dat het heus geen kwaad kan om wetgeving aan te nemen. "Toegegeven, die slinksen hebben ons verneukt en geld weggegeven zonder zich ervan te vergewissen dat het contract juridisch voldoende onderbouwd was om het geld ooit weer terug te krijgen. Dat tuig heeft gewoon geen hersenen en gebeurd is gebeurd toch? Vergeef anderen hun zonden." Ja, dikke lul, want extra wetgeving is in feite een beloning voor hun oneindige domheid. Ga maar eens na. Zij spelen sinterklaas met ons geld en klagen vervolgens bij ons dat het geld op is en zij leningen ook niet meer terug krijgen. Weet u wat wij zeggen tegen gespuis dat van ons geld leent en het niet meer teruggeeft? Juist, u zorgt er maar voor en als u er niet voor zorgt volgen er maatregelen tegen de daders. Om te beginnen krijgen ze geen cent meer. Niemand kan van ons verwachten dat we bij de debiteur van onze debiteur gaan lopen bedelen. Sterker nog, we hebben geen enkele bevoegdheid om bij iemand anders dan degene van wie we nog geld krijgen aan te kloppen.

Gelukkig komt er nog geen wetgeving, want we weten precies wat er gaat gebeuren. Socialisten verneuken de boel voor de zoveelste keer, zeggen na de sabotage dat het systeem van de vrije markt kapot is en dat bonussen bewijzen dat het allemaal uitwassen zijn en proberen vervolgens hun nivellerende ideeŽn in de wet te krijgen. Hebben ze eenmaal de mogelijkheid geschapen om private bedrijven aan banden te leggen, dan kunnen ze alles en iedereen reguleren en krijgt de achterban van de SP een grotere uitkering. Leuk geprobeerd, maar het gaat niet werken. De VVD oppert het onzalige plan om een bank te kunnen sluiten indien er te hoge bonussen worden uitgekeerd. Waarom sluit hij niet per direct de lekkende bron waar het geld als water uitstroomt? Namelijk al die socialistische machthebbers die eerst landelijk maar thans op lager niveau in provincies en gemeenten al ons geld hersenloos lopen te verkwisten? Eigenlijk wil niemand over het probleem van de verkrachte financiŽle markt en de verklote arbeidsmarkt praten.

Willen we dat banken op een eerlijke manier rentepercentages berekenen, dan zullen we wetgeving moeten creŽren die dat mogelijk maakt en zullen we er zorg voor moeten dragen dat de socialistische geldlekken die hyperinflatie veroorzaken worden gedicht. Voorts zullen we toezichthouders de bevoegdheid moeten geven om op te treden tegen onrechtmatige zaken binnen de financiŽle wereld. Als er een reden is om een bank te sluiten, dan is het wel het aansmeren van woekerpolissen en nutteloze producten als verzekeringen. Willen we iets aan die verzekeringen doen, dan moeten we de wildgroei aan regels indammen. Moeten werknemers meer koopkracht krijgen, dan bereiken we dat niet door bonussen te verbieden, want dat geld gaat toch nooit naar de werknemers. Nee, dan moeten we de miljardenverspillingen van die socialisten stoppen zodat de belastingen omlaag kunnen en iedereen iets meer te besteden heeft. Dan moeten we eens ophouden met dat simplistische denken dat een ander wel werkt en zij een gelijk deel gratis krijgen.

Kijk met betrekking tot het probleem op de arbeidsmarkt maar eens naar de korpschef die Jorritsma op het oog had. Dankzij de Guusje ter Horst van de PvdA mogen blanke korpschefs niet meer. Het moet dus een zwarte worden. Jaren later durft Kamerlid Kuiken (PvdA) te kankeren over het feit dat er een korpschef dreigde te worden aangenomen voor 1600 euro per dag. Natuurlijk is dat bedrag absurd, maar wederom geldt dat als de arbeidsmarkt en het kiezen van korpschefs niet gebaseerd zou zijn op racisme op huidskleur door de PvdA, er gewoon een normale vacature op Monsterboard had kunnen staan en wij ook hadden kunnen solliciteren. Dan kon er gewoon iemand aangenomen worden met een salaris tussen 1 en 2 keer modaal. Waar Kuiken zich druk om maakt is voornamelijk het verschil in salaris tussen een flitssmeris en een chef en het idee dat "dit kabinet" samen met een burgemeester de schuldvraag negeren. Logisch, want dit soort dingen gebeuren vanwege linkse keuzen uit het verleden en als er dan heibel van komt, geven ze rechts de schuld.

Links zou graag zien dat het via een bonuswet wordt opgelost. Het liefst willen ze in de wet zetten dat iedereen in Nederland een modaal salaris krijgt en dat de rechtse mensen moeten werken om dat geld op te hoesten. Helaas, zo werkt het niet. Zeker niet binnen een arbeidsmarkt die verziekt is door links racisme en zeker niet binnen een linkse geldsmijtcultuur waarin eerst het geld wordt verkwanseld om vervolgens hun zwarte handje op te houden voor meer poen. Komt dat geld er niet, dan moeten anderen het ontgelden. Dan is elke uitkering van geld dat zij niet hebben asociaal. Kan het dan niet zo zijn dat door de subjectieve arbeidsmarkt verschillende beoordelaars andere ideeŽn hadden over kandidaten en dat het daarom zo lang duurde? Nee, daar wil Kuiken niks van horen. De afgelopen tijd hebben we gezien waar het hen wel om te doen is. Diepe knievallen van het kabinet en spijtbetuigingen voor niks. Brinkman (PVV) slaat de spijker op zijn kop: Jorritsma behoudt alle bevoegdheden en kan zulke keuzes blijven maken. Daar zegt links niks over.

Overweging.

Wie de situatie klakkeloos bekijkt, zal net als de socialisten het idee kunnen krijgen dat er veel onrecht heerst in deze wereld dat veroorzaakt wordt door die stoute boze blanke mannen met veel geld. Directeuren zijn de hoeren van de aandeelhouders die tot wel 131 keer zoveel geld wegtikken als een politienicht die naar beledigingen op het internet zoekt. Bestuurders vertrekken met gouden handdrukken na jarenlang bonussen te hebben ontvangen terwijl ze net zo vaak gefaald hebben als de gemiddelde slinkse. Banken zouden bijna failliet gaan en kregen staatssteun, maar hebben wel geld voor bonussen. Wat een schande, maar wie de situatie nader analyseert zou tot een andere conclusie moeten komen. Alles wat op dit moment geconstateerd wordt kan weliswaar als juist gezien worden, maar de wereld is groter dan een momentopname waarbij socialisten graag stilstaan. Alles draait om context. Politiek is een continu proces. We hebben dat al vaak gezegd. Neem ook oorzaken mee in de beoordeling.

Het verschil tussen privaat en publiek is cruciaal. Privaat impliceert een organisatie die ooit is opgezet met eigendom en waar niemand iets mee te maken heeft. De organisatie werkt in een vrije maatschappij via de vrije markt. Is hij niet concurrerend genoeg, dan straft de markt hem daarvoor. Risico is een belangrijke factor. Ondernemers kunnen compleet falen, maar ook succesvol zijn. Nu is het extreem makkelijk om de ogen half te sluiten en enkel Bill Gates en andere succesvolle mensen naar voren te halen, maar dat getuigt van egocentrisch en hypocriet gedrag. Wie als socialist voorstander is van een algehele nivellering, moet niet alleen zijn handje ophouden als mensen succesvol zijn, maar ook leren delen met mensen die dat niet zijn. Aangezien ze dat laatste stelselmatig weigeren, zijn ze niet consequent en hoeft de vrije markt zich er niet voor te schamen dat enkel arbeid loont. Voor publieke organisaties is dat zoals gezegd anders omdat zij functioneren op uw belastinggeld.

Hoewel, hoeveel geven socialisten eigenlijk om hun geloof? Wouter Bos was ook zo'n mannetje dat altijd een grote bek had over geld in andermans handen. De sterkste schouders moesten de zwaarste lasten dragen volgens hem. Wat inhield dat iedereen die meer verdiende dan hij, moest inleveren en iedereen die meer geld heeft dan zijn achterban, dat maar met zijn achterban middels keer op keer verhoogde belastingen moest delen. Links lullen dat al gauw rechts zakken vullen werd toen Woutertje uit de politiek ging. Wouter Bos, de man die als minister van FinanciŽn de staatsschuld die we al 50 jaar afbetalen binnen 3 jaar verdubbelde, kreeg bij KPMG een baan als financieel adviseur. Het is alsof een dief of fraudeur na betrapping gewoon weer werk krijgt bij een bank. Wel strijkt meneer nu jaarlijks 4 ton op terwijl de Balkenendenorm slechts 181.000 oplevert. "Ja maar, ik ben nu weg uit de politiek mensen!" Meneer Bos die jarenlang de salonsocialist heeft uitgehangen en ook uw geld heeft verkwanseld, stelt lachend dat die norm niet voor de private sector geldt.

Balkenende, naar wie de Balkenendenorm vernoemd is, was een hypocriete christensocialist. Na 8 jaar in samenwerking met de ultralinkse PvdA en CU moord en brand te hebben geschreeuwd over topsalarissen, bonussen en geld in andermans handen, werd hij afgeserveerd door de politiek. Hij faalde grandioos en moest zijn partij halsoverkop verlaten na de gruwelijke nederlaag tijdens de verkiezingen waarin het CDA werd gehalveerd. Daarna is hij het socialisme snel vergeten, want hij werd partner bij accountants- en adviesbureau Ernst & Young. Een parttime baantje waarvoor hij minstens 4 ton ontvangt. Daarbij heeft hij nog tijd om af en toe de hoogleraar uit te hangen en die verdienen eveneens niet misselijk. Het levert nog 7 ruggen extra op per maand. Iets met maatschappelijk verantwoord ondernemen. Misschien kan hij wat colleges geven in hoe studenten schulden kunnen verdubbelen in 3 jaar. Ach, iedereen houdt van geld. Iedereen laat elkaar creperen. Iedereen steekt de middelvinger naar elkaar op. Wees verdomme dan ook eerlijk!

Dan is het plaatje opeens heel anders geworden. De schulden zijn veroorzaakt door socialisten. Het proces van geld onttrekken uit de economie waarna zij geld moesten bijdrukken en er hyperinflatie ontstond is een idee van socialisten. Geld aan banken uitdelen zonder fatsoenlijk contractueel te bepalen wanneer en hoe dat geld terug moet komen is de schuld van socialisten. Dat banken als private organisaties bonussen uitdelen is niet relevant. Als privaat bedrijf op de vrije markt is dat hun goed recht. Dat socialisten dat niet rechtvaardig vinden is ontzettend hypocriet. Zodra zij de kans krijgen, tonen ze aan dat ze net zulke graaiers zijn. Zelfs het gegraai in de publieke sector laat hen koud als dat gegraai het gevolg is van een door, alweer, socialisten ingesteld racistisch personeelsbeleid. We gaan daarom echt geen socialisten belonen door nivelleringswetten te steunen. Haal socialisten uit de politiek, pak ons geld terug en geef links geen kans om de door hen veroorzaakte chaos te belonen met wetgeving.
Reacties: 0
Pagina's: 1

Reactie toevoegen
U dient in te loggen om een bericht te kunnen plaatsen.
 Houd het hier netjes. Hartelijk dank.

Misdefinitie
Copyright (c) 2004-2024.

C:\>Misdefinitie\type info.txt
Contact opnemen kan via een e-mail naar info apending misdefinitie.nl.