Mis∑de∑fi∑ni∑tie (de ~ (m.), ~s)
1 Politiek correct geformuleerde definitie waarmee men door middel van leugen en bedrog de werkelijke aard van misstanden probeert te verhullen door deze te rechtvaardigen.
- Misdefinitie gaat over misstanden en gedrag van criminelen, radicalen en terroristen.
- Stop de #CancelCultuur! Stelletje moraalnarcisten, u bent geen beter mens als u mensen uitsluit vanwege hun politieke gezindheid.
- De vrijheid van meningsuiting is absoluut! Wat wij mogen schrijven, bepaalt niet de juut!
- Stiekem sollicitanten googelen en ze dan cancelen? Uw naam wordt geregistreerd en doorgegeven!
Gebruikersnaam: Wachtwoord:
# Home # Boek HvA (Uitverkocht) # Registratie # Contact #
Misdefinitie artikelen
Pagina: 18 / 44: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

522 Overheid gooit privacy op straat (2)
521 Veracht zielige allochtoontjes (6)
520 Motiveren wordt discrimineren (1)
519 Angst voor de kern van de zaak
518 Islamisering ŗ la 1939
517 Geen smeergeld voor onderwijs
516 Spel der provincialen
515 Linkse nazi is mentale retardatie (1)
514 Politie als sneue internethelden (2)
513 Vluchten kan niet meer (3)
512 Hyperinflatie in het hoger onderwijs
511 Excuusneger is racisme (3)
510 Op naar een allochtonenstop (5)
509 Geen excuus voor immigratie
508 Politiek is een continu proces (1)
507 Hulp bij ruimen pedo's
506 Reken af met allochtonen
505 Politie: uw vriend, niet de onze (4)
504 Misdefinitie.nl wenst u een rechtvaardig 2011 (3)
503 Islamiseringswaarheid is hard (2)

515 # Linkse nazi is mentale retardatie #
Gepost door Misdefinitie op 25-02-2011 om 22:31.
"Voer geen discussies met idioten" is een wijze les die u al eerder heeft geleerd uit onze artikelen over internettrollen. De trollen die zich als achterlijke imbecielen gedragen op fora om met hun gedrag goed lopende discussies om zeep te helpen, zullen trachten u harde uitspraken te ontlokken waarmee ze u openlijk aan de schandpaal kunnen nagelen. Volstrekt willekeurige scheldpartijen, smaad, laster, klikken bij beheerders, intimidatie, bedreiging en demonisatie zijn een greep uit de activiteiten van dat tuig. Inmiddels kunt u deze ratten snel en feilloos herkennen zodat ze geŽlimineerd en gediskwalificeerd kunnen worden. Soms zijn ze zo geraffineerd dat ze eerst een fatsoenlijke discussie lijken te beginnen voordat hun ware aard naar boven komt. Vroegtijdige herkenning wimpelen ze af met het idee dat zij als andersdenkenden een eerlijke kans op discussie moeten krijgen. Trollen willen niet discussiŽren. Zij willen saboteren, discrimineren en demoniseren. Hun niveau is afgegleden naar dat van debielen.

Gebrek aan niveau, kennis en fatsoenlijkheid.

Laten we eerst eens een algemene casus bespreken. Criminaliteit is voor vrijwel iedereen een probleem, behalve voor criminelen, medeplichtigen, aanhangers en andere belanghebbenden bij de misdaden. Zodoende kunnen we vaststellen dat vrijwel iedereen, althans het normale deel van de bevolking, wil dat er geen criminaliteit is en dat de criminele activiteiten gestopt worden. Normale mensen willen immers niet vermoord, verkracht of beroofd worden. Wordt er een idee bedacht om de criminaliteit te bestrijden, dan zullen mensen die het een goed idee vinden instemmen en mensen die het een slecht idee vinden hun bezwaren uiteen zetten waarom het een slecht idee is. Door het uiten van bezwaren ontstaat er een inhoudelijke discussie waarbij het de bedoeling is dat er alternatieven op tafel komen. Ongeacht de uitkomst, blijft er wel consensus over het bestrijden van criminaliteit. Door trollen gesaboteerde discussies verlopen anders. Daarin wordt de criminaliteit gebagatelliseerd en bent u opeens zelf de grote boef.

Op veel politiek incorrecte fora waar racisten realisten zitten is het verschijnsel internettrollen inmiddels gemeengoed geworden. Vooral aan de vooravond van belangrijke verkiezingen is er een toename te zien van het aantal hersenloze figuren dat nette discussies over pijnlijke onderwerpen onmogelijk te maken. Een groot probleem hierbij is dat zodra die dwazen doorkrijgen dat ze zichzelf en het socialistische gedachtegoed voor de zoveelste keer voor lul hebben gezet, ze de discussie letterlijk beŽindigen door helemaal door het lint te gaan in de meest achterlijke scheldpartijen. Doorgaans zal de beheerder van het platform ingrijpen en het volledige onderwerp verwijderen. Voor de trollen is dat een zegen, want dan hebben ze bereikt wat ze wilden bereiken. Namelijk het saboteren van de discussie zodat er in elk geval niet over inhoudelijk over het onderwerp gesproken wordt. Concrete voorbeelden op het internet verdwijnen als sneeuw voor de zon. U kunt ze vast zelf vinden. Analyseren van het gedrag is interessanter.

Vaak begint de trol zijn sabotage door middels ernstige beschuldigingen ervoor te zorgen dat het eigenlijke onderwerp niet meer ter sprake kan komen. Om dit te kunnen bereiken, brengt hij een voor hem onweerlegbaar axioma in het geding dat bestaat uit een basisaanname die volgens hem niet bewezen hoeft te worden omdat ieder redelijk mens daarvan de waarheid zou moeten inzien. Hij stelt zich daarbij op als de deskundige waaraan nooit getwijfeld mag worden. Een bekend axioma om andersdenkenden meteen de mond te snoeren is de nare beschuldiging dat u een nazi bent. U bent een nazi. Wat u verder ook inbrengt. U hele gedrag is te vergelijken met nazi's. De trol kan het weten, want hij is professor in het demoniseren; geleerde op de domme school die hij nooit heeft afgemaakt. Alles wat u zegt, dat deden de nazi's ook. De trol vindt dat hij daar geen bewijs voor hoeft te leveren. Het is gewoon zo. Dergelijke axioma's zijn er bij dat gespuis keihard ingeslepen of ingeslagen tijdens hun opvoeding.

Over dat basisstandpunt valt niet te praten. De trol ziet het als feit dat net zo onweerlegbaar is als 1 + 1 = 2. Normale mensen weten hoe achterlijk het is om een dergelijke aanname te doen. Hitler en zijn nazi's waren meedogenloos en hebben miljoenen mensen uit de weg geruimd. Wie een politicus die volledig de democratische weg volgt vergelijkt met massamoordenaars uit de Tweede Wereldoorlog, moet wel erg gestoord zijn. Bovendien is de aanname niet gestoeld op enig bewijs. Trollen roepen gewoon wat, maar wie gewoon wat roept en dat als argument wilt gebruiken, ziet zijn argument per definitie ontkracht worden door een willekeurig andere uitspraak. Alle willekeurige onzinuitspraken hebben een gemeenschappelijk kenmerk: het is bullshit, dus geen argument. Wie beweert, moet bewijzen en aangezien dat bewijs ontbreekt is het spel van de trol reeds allang uitgespeeld. Kennis maakt hier een verschil. Merk op dat al die saboteurs nooit gehinderd worden door kennis van zaken. Ze duiken anoniem op, schreeuwen, saboteren en vertrekken weer.

Met kennis zijn ze eenvoudig te verslaan. Vaak beheersen ze niet eens de simpelste feiten. Zo is het een feit van algemene bekendheid dat er tijdens de Tweede Wereldoorlog 6 miljoen Joden zijn vergast. Toch komen we trollen tegen die Wilders een nazi vinden omdat er destijds 12 miljoen vermoord zouden zijn. Uiteraard valt het u meteen op dat de trol hier probeert om met behulp van een willekeurig feit een beschuldiging te doen; iets wat per definitie onmogelijk is. Men kan niet zomaar een feit noemen en dat koppelen aan een willekeurige bewering. Anders zouden we net zo goed Cohen een nazi kunnen noemen omdat er toentertijd Joden zijn vermoord. Verder is het wel erg triest dat iemand die zich klaarblijkelijk als deskundige profileert en doet alsof hij een grote ervaringsdeskundige is omdat hij de vriend van een vriend van een vergaste Jood kent, niet eens kennis heeft van de meest basale geschiedkundige feiten. Het is vrij logisch dat trollen dom zijn en geen sodemieter weten. Hoe anders kunnen ze zulke belachelijke onzin spuien?

Verbetert u de trol, dan roepen ze dat u enkel 6 miljoen zegt om het aantal doden te bagatelliseren. Ze suggereren dat u een strafbare Holocaustontkenning doet. Trieste sukkels. Echte feiten zijn de grootste vijanden van de trollen. Rassenhaat jegens een volledig volk speelde een grote rol in de oorlog; Wilders ageert enkel tegen criminelen die een radicale ideologie als rechtvaardiging gebruiken voor terrorisme. Totaal iets anders, maar dat willen ze niet horen. Alle fascistische bewegingen, waar dan ook in de geschiedenis, waren en zijn socialisten. Partij van de Arbeid. Arbeit macht frei. Oepsie, komt dat iets te hard aan? Verder was de oorlog gestoeld op antisemitisme. Welk volk dat thans een invasie heeft gerealiseerd in Nederland staat bekend om zijn antisemitisme? Precies. De cultuurverrijkers van de massa-immigratie. Of gewoon kortweg een groot gedeelte van de radicale moslims. Voorts stoelde de oorlog op een boek. Thans is de koran als fascistisch boek te beschouwen waarin staat dat alle ongelovigen dood moeten.

Voor de trol maakt het allemaal niks uit. Twee + drie is gewoon 7 en daar blijft de trol bij. Op zo'n axioma kan natuurlijk voortgebouwd worden, want als 7 + 1 acht is, dan is 2 + 3 ook 8, want 2 + 3 was immers 7. Snapt u hem? Voortbouwen op een verkeerde aanname is de volgende stap. U bent een nazi. Dat is een feit. Nazi's bouwden gaskamers. Ook een feit. Dus u gaat ook gaskamers bouwen. Nazi's hadden vrienden. Wilders heeft vrienden en aanhang. Dus iedereen die voor Wilders is en hem niet op z'n minst net zo dood wil zien als zij, is een nazi die andere rassen volledig wil uitroeien. Dat is zo'n beetje het niveau van dat gespuis. Sommigen weten het wat netter te verpakken en doen alsof ze intellectueel zijn door het geheel in zachte woorden en volzinnen op te schrijven, maar het principe blijft steeds hetzelfde. Met deze beweringen in de hand worden ze steeds extremer. Vergassen van medemensen is een zeer ernstig misdrijf, u maakt zich daar schuldig aan, dus hebben trollen de rechtvaardiging om alles te doen.

In hun steeds verder afstervende hersencellen die bij hen toch al erg zeldzaam waren, voeren ze het volgende gedachte-experiment uit. Wat zou u doen als u de kans had Hitler te vermoorden? Juist, u zou het doen. Wel nu, de trol gaat uit van de veronderstelling dat de PVV en aanhang bestaat uit nazi's die derhalve vermoord mogen worden. Helaas voor dat gespuis hebben we nog een aantal wetten die dat verbieden en bovendien zijn ze zo laf dat ze hun uitspraken enkel anoniem durven te doen. Vandaar dat er veelvuldig gebruik wordt gemaakt van demonisatie. Demoniseren betekent dat iemand zwart wordt gemaakt door hem neer te zetten als het extreemste gevaar dat de wereld kent in de hoop dat er angstige wereldverbeteraars opstaan om dat gevaar een kopje kleiner te maken. Zoals gezegd: wie wil Hitler nou niet vermoorden? En aangezien er altijd gekken zijn die de trollen geloven, is dat gevaar reŽel. Pim Fortuyn en Theo van Gogh zijn door linkse demonisatie vermoord. Iedereen weet dat demonisatie neerkomt op een poging tot moord.

Trollen zijn per definitie niet voor rede vatbaar. Vraag hen maar eens waarom ze demoniseren terwijl ze weten dat hun gedrag tot de dood kan leiden. Dan antwoorden ze keihard dat zoiets dan verdiend is omdat Hitler nu eenmaal miljoenen Joden vermoordde. Fatsoenlijke mensen weten hoe achterlijk dat klinkt, maar die doorgaans socialistische trollen hebben geen hersenen en snappen dat niet. Sommigen denken slimmer te zijn en roepen dat er helemaal geen sprake is van demonisatie. De meest idiote drogredenatie die we tegenkwamen luidde dat er nooit sprake kan zijn van demonisatie zolang er nog mensen op Wilders stemmen. Alsof demonisatie niet kan bestaan als het effect niet zichtbaar is op 100 % van de mensen. Zwart maken in de hoop dat de beulen opstaan kan altijd en iedereen weet dat het demoniseren van personen die toch al bedreigd worden de kans op een moordaanslag extreem vergroot. Op dat argument hebben de trollen niks anders in te brengen dan het idee dat als er al iets zou gebeuren, dat zijn eigen schuld zou zijn. Daarmee zou de demonisatie reeds ontkracht zijn.

Laten we dat idee eens doortrekken. Als het uiten van een mening een goede rechtvaardiging is om iemand de dood in te jagen, dan mogen we later zonder pardon die trollen opsporen en ze aan hun ballen ophangen. Zij hebben immers veel meer gedaan dan enkel een mening geven. Zij hebben levens in gevaar gebracht. Goed om te weten dat wij straks ook zulke rechtvaardigingen mogen gebruiken. Nog iets slimmere trollen krijgen ook wel door dat iemand een nazi noemen en activiteiten verrichten om hem te laten vermoorden niet zomaar door de beugel kunnen. Een rechtvaardiging moet wat steviger onderbouwd worden. Zo treffen we veelal de drogredenatie aan dat demonisatie toegestaan is omdat het zou gaan om de angst dat Wilders inderdaad gaskamers gaat bouwen. Het uiten van angsten zou dan onder de vrijheid van meningsuiting moeten vallen. Klopt, het uiten van angsten wel, maar het uiten van achterlijke insinuaties niet. Consequent redeneren is voor zo'n trol met het IQ van een pindadopje vrijwel niet te doen. Hij reageert enkel op losse woorden.

Zou het werkelijk om een reŽle angst gaan, dan zouden daar objectieve aanwijzingen voor te vinden moeten zijn. Alles wat Wilders zegt is immers openbaar. Wanneer het op bewijzen aankomt, laten de trollen het massaal afweten. Mein Kampf was heel duidelijk in wat er tijdens een eventuele oorlog zou gaan gebeuren. Graag zouden wij teksten van Wilders willen zien waaruit blijkt dat hij een hekel aan een heel ras heeft. Moslim is geen ras en hij heeft het steeds over de uitwassen van de islam. Niet vanwege uiterlijke kenmerken, maar vanwege crimineel gedrag. Natuurlijk zijn er verzamelsites waarop de zogenaamde uitingen van Wilders zouden staan, maar die zijn altijd verdraaid en uit de context gerukt. Het is een discussie waarmee de trollen nooit te overtuigen zijn. Elk woord interpreteren ze naar de nazi's. Daarom brengen wij een apart wapen in de strijd om hun hypocrisie aan te tonen. Zouden zij zich werkelijk baseren op objectieve feiten, dan zouden ze de islam als fascistische ideologie moeten neerzetten.

De koran is immers overduidelijk wat er met alle andere mensensoorten die geen moslim zijn moet gebeuren: alle ongelovigen zijn varkens en moeten worden afgeslacht. Joden zijn hun aartsvijanden en die moeten nog erger door de vleesmessen van de slagers van Allah worden gehaald. Deze genocide wordt van te voren aangekondigd in een boek voordat er wordt opgeroepen tot de (heilige) oorlog. Precies zoals het in de Tweede Wereldoorlog ging. Objectief gezien zouden die trollen, mits ze consequent zouden redeneren, eerder de moslims als nazi's moeten neerzetten dan de PVV en zijn aanhang. Het feit dat ze dat niet doen zegt al genoeg over hun hypocrisie en leugenachtige karakter. Het gaat ze niet om de objectieve feiten. Het gaat ze om het demoniseren van wat zij als hun vijand zien. Daar komt nog bij dat zij een doemscenario schetsen waarbij het onlogisch is dat zij nog als lafaards achter hun computertje zitten. Denk eens na. Indien ze werkelijk geloven dat Wilders gaskamers bouwt en straks razzia's houdt, dan waren al die laffe trollen allang gevlucht.

De begripvolle trol.

Op een gegeven moment leert u als beheerder van een discussieplatform de trollen te herkennen. Gaandeweg verwijdert u alle berichten van die mongolen waarin ze verwijzen naar termen uit de Tweede Wereldoorlog terwijl u genadeloze rechtse racisten nationalisten toestaat om racistische opmerkingen te maken naar allochtonen. Althans, dat is hoe zij erover denken. Dan komt er een moment waarop de rust teruggekeerd is en er opeens een aardige man of vrouw op het forum komt. U kent dat wel. Nette volzinnen maken en doen alsof er bij hem of haar veel levenservaring aanwezig is. Meestal is het een erg sympathiek persoon die bij lange na niet overkomt als een saboteur. Hij lijkt zelfs een prima bondgenoot te zijn. Een beetje rechts, net niet nationalistisch maar wel met het hart op de goede plaats. Bij hem lijkt zelfs enige vorm van intelligentie voor te komen in gesprekken. Wel heeft meneer of mevrouw een klacht. Uw taal is te hard, te grof en te onfatsoenlijk. U kunt zoveel meer bereiken als u wat netter zou zijn.

Ooit heeft u wellicht ergens tegen een kakkerlak gezegd dat hij niet zo de NSB'er moet uithangen door zijn eigen volk te verraden voor een stelletje kamelenneukers en dat ene woordje NSB vormt dan de inzet van het spel. Kan het niet wat minder, vragen ze u. U bent toch fatsoenlijk? U heeft zulke woorden toch ook niet op de kleuterschool geleerd? Wellicht heeft u wel eens gedacht dat dit best wel klopt. Nette woorden strelen het oor. Vuige berberapen doen dat per definitie niet. Dus laat u zich leiden door zijn woorden. "Ach, vindt u het niet een beetje hard hoe er hier over Marokkanen wordt gesproken?" De lafaards hebben weliswaar met 15 man een klein meisje beroofd, maar ze hebben het hier ook wel erg moeilijk hŤ. "Waarom meteen over oprotten en eruit trappen spreken? Kan dat niet worden aangepast?" U geeft hieraan gehoor totdat u merkt dat u hun zielige schoothondje bent geworden. Ziet u wat er gebeurt? Behalve dat uw discussie vol komt te staan met gezeik, geeft u indirect "fouten" toe en gehoorzaamt u de vijand.

Allereerst moet u beseffen dat wie zeikt over de toon, de spelling, de kleur of iets anders onbenulligs, nooit iets inhoudelijks heeft in te brengen. Zeiken over kanker, kut, tyfus, ratten en christenhomo is enkel bedoeld om te testen in hoeverre u als beheerder bereid bent te gehoorzamen. Gebeurt dat, dan stuurt de trol aan op meer censuur. Van ons kunnen ze de tering krijgen. Harde taal is een prima middel om hersenloze imbecielen eruit te vissen die enkel met hun oerreflexen aanslaan op losse woordjes in plaats van de hele tekst in zijn volledige context te lezen. Bestrijden van criminaliteit is zo belangrijk dat normale mensen die echt iets inhoudelijks hebben in te brengen over die woorden heen lezen en argumenten geven. Let maar eens op wat er gebeurt wanneer u deze verkapte trol zijn zin niet geeft. Eerst zal hij proberen u te lijmen. U bent toch geen nazi en u bent toch fatsoenlijk? Dan zal de trol opmerken wat hij in deze situatie zal doen. Enkel zachte, nette, politiek correcte worden gebruiken. De mantel der liefde.

Fuck you achterlijke hersenloze teringlijers. Als die kanker-Marokkanen niet overal in Nederland onze bejaarden beroven, jatten, verkrachten en moorden, dan zouden we geen harde taal nodig hebben om hun harde misdaden te beschrijven. En als harde woorden echt zo'n probleem waren meneer of mevrouw de doorgetrokken kuttrol, waarom horen we u dan nooit janken over al die werkelijke scheldpartijen die nationalisten van socialistische dwazen om hun oren krijgen? Waarom nemen ze nooit afstand van criminelen? Want zeg nou zelf, er is schelden en schelden. Een terrorist een kut-moslim noemen komt dichtbij de waarheid en valt ons inziens niet onder klakkeloos schelden. Het heeft een reden. Iemand die objectief geen nazi is continu uitmaken voor nazi, fascist en racist is wel schelden. Die woorden dienen immers geen ander doel dan schelden zonder rechtvaardiging. Houd die politiek correct bullshit maar voor u schijnheilige tyfushonden. Uw selectieve verontwaardiging in een poging ons de mond te snoeren zal nooit op sympathie of matiging van onze kant kunnen rekenen. Nooit!

Krijgt de trol niet de censuur die hij wil, dan sluit hij vrijwel altijd af met een huilbericht dat hij teleurgesteld is en het forum gaat verlaten. Opgerot staat netjes zeggen wij, want daaruit blijken enkel zijn ware intenties. Hij probeert in zijn laatste bericht nog mensen met een schuldgevoel achter te laten. Zij zouden niet inhoudelijk spreken maar "alleen maar schelden". Kijkt u objectief, dan gaat het nog steeds om enkele woorden die in de context waarin ze staan niet als schelden bedoeld zijn, maar dat zal hem een worst wezen. Het feit dat hij zelfs niks inhoudelijk heeft bijgedragen laat hij voor het gemak ook maar even weg. Verder probeert hij op basis van dat ene woordje al uw teksten en bijdragen te diskwalificeren. Hij zal zeggen dat u alleen maar kunt schelden. Iedereen kan objectief zien dat het niet waar is, maar hij zal dat tientallen keren herhalen om uw topics te verneuken. Tot slot vertrekt hij met de mededeling dat er op uw forum ook heus wel leuke schrijvers zijn die beter kunnen vertrekken bij "die rechts-extremisten".

Overweging.

Wellicht vraagt u zich nu af wat u hier nou mee moet en heeft u het idee dat het op deze manier denken over mensen lijnrecht indruist tegen uw menselijke gevoelens. Daar hebben we alle begrip voor. Vanzelfsprekend bent u een warme, nette en sociale persoonlijkheid die rekening houdt met anderen en medemensen altijd zo behandelt zoals u zelf behandeld wilt worden. Wanneer iemand u een nazi noemt, heeft u de neiging om met deze persoon in gesprek te raken en te doorgronden waarom hij dat doet. Heeft iemand een eng gevoel bij uw ideeŽn, dan spelen menselijke gevoelens op en wilt u diegene geruststellen. Voelt iemand zich niet thuis op uw forum, dan is uw emotionele reactie dat u er wel iets voor over heeft om hem te behagen. Wordt iemand gedemoniseerd, dan is een reactie dat u wilt proberen de boel bij elkaar te houden in een poging rust in de tent te krijgen voordat ze Wilders door zijn kop gaan schieten. Wees echter niet zo naÔef. Anonieme trollen op het internet gedragen zich als gehaaide fascisten met maar een doel: het saboteren van discussies.

Om dat doel te bereiken gaan ze over lijken. Bedenk dat elk bericht dat zij kunnen plaatsen om te choqueren, te provoceren en te demoniseren op den duur leidt tot een verpeste discussie. Internetforums zijn vanwege de vele berichten die gepost worden nogal onoverzichtelijk. Discussies werken enkel goed als discussiepartners netjes op elkaar reageren en voor rede vatbaar zijn. Elke trolbericht vertroebelt het overzicht en zorgt ervoor dat mensen elkaar verwijten gaan maken in plaats van over het werkelijke onderwerp te praten. De trol doet dit met opzet en deinst er niet voor terug vaste bezoekers zwart te maken. Het interesseert hem zelfs niet dat er leugens de wereld rondgaan dankzij zijn ontkenningen. Hij speelt met uw emoties en vertrouwen in de mensheid om uw gevoelens te beÔnvloeden. Demonisatie vindt hij heel normaal. Zelfs als hij weet dat demonisatie kan leiden tot moord. Al zijn gelul en gevoelens zijn nep, al zijn angsten verzonnen en al zijn "feiten" zijn leugens. Bovendien staat hij u naar het leven.

Daarom moet u harder worden en zich niet laten inpakken door hun mooie verhaaltjes en hun hypocriete beroep op gevoelens en emoties. Deze uitermate geraffineerde ratten zijn uit op het onmogelijk maken van discussies zodat nette burgers domgehouden kunnen worden. Praten over het falen van de mislukte multiculturele samenleving mag niet omdat zij belang hebben bij immigratie om meer stemvee te krijgen. Openlijk discussiŽren over tuigdorpen mag niet. Want stel dat burgers dat een goed idee gaan vinden. Dan worden criminelen langdurig opgesloten. Weet u wie daar tegen is? De criminelen zelf en hun aanhang. Al die linkse trollen zijn in het dagelijks leven dieven, moordenaars en verkrachters die liever niet willen dat u het heeft over maatregelen tegen dat gespuis. Vandaar dat moord vanwege demonisatie hen niks doet. De fascisten van toen noemen zich nu antifascist en zijn die trollen. Anoniem hopen ze het gezonde nationalistische geluid de kop in te drukken om hun maatschappij van het linkse fascisme te kunnen behouden.

Geef fascisme geen kans en laat het vrije woord rijkelijk vloeien. Verwijder onmiddellijk trolachtige berichten. Van wie ze ook komen. Van censuur is gezien hun walgelijke intenties geen sprake. Ze komen anoniem en gaan anoniem. Hebben ze door dat ze zich belachelijk hebben gedragen, dan gaan ze net zo lang schelden totdat de beheerder het volledige onderwerp verwijdert. Dan hebben ze hun ultieme doel bereikt. Over hun criminele achterban wordt niet meer gesproken en elders op het internet krijgen websites die gore linkse propaganda verspreiden vrij spel. Laat dat vooral niet gebeuren. Er bestaat geen vrijheid van meningsuiting voor fascisme. Mensen hoeven niet vriendelijk en menslievend te doen tegen anonieme hersenlozen. Een anonieme motherfucker blijft een motherfucker. Het zijn geen mensen, het zijn ratten. Hun gevoelens zijn niks waard en zij zijn zelf waar ze u van beschuldigen. Maak hen kapot zoals ze u trachten te vernietigen. Vertrap dat gespuis als kakkerlakken. Oog om oog, tand om tand. Wat zij kunnen, kunnen wij beter!
Reacties: 1
Pagina's: 1

Reactie door Moswolkje op 26-02-2011 om 19:29.
Deze beheerder zal na het lezen van dit artikel in elk geval een stuk minder naÔef zijn!

Dank voor deze wijze woorden.

Reactie toevoegen
U dient in te loggen om een bericht te kunnen plaatsen.
 Houd het hier netjes. Hartelijk dank.

Misdefinitie
Copyright (c) 2004-2024.

C:\>Misdefinitie\type info.txt
Contact opnemen kan via een e-mail naar info apending misdefinitie.nl.