Mis∑de∑fi∑ni∑tie (de ~ (m.), ~s)
1 Politiek correct geformuleerde definitie waarmee men door middel van leugen en bedrog de werkelijke aard van misstanden probeert te verhullen door deze te rechtvaardigen.
- Misdefinitie gaat over misstanden en gedrag van criminelen, radicalen en terroristen.
- Stop de #CancelCultuur! Stelletje moraalnarcisten, u bent geen beter mens als u mensen uitsluit vanwege hun politieke gezindheid.
- De vrijheid van meningsuiting is absoluut! Wat wij mogen schrijven, bepaalt niet de juut!
- Stiekem sollicitanten googelen en ze dan cancelen? Uw naam wordt geregistreerd en doorgegeven!
Gebruikersnaam: Wachtwoord:
# Home # Boek HvA (Uitverkocht) # Registratie # Contact #
Misdefinitie artikelen
Pagina: 18 / 44: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

522 Overheid gooit privacy op straat (2)
521 Veracht zielige allochtoontjes (6)
520 Motiveren wordt discrimineren (1)
519 Angst voor de kern van de zaak
518 Islamisering ŗ la 1939
517 Geen smeergeld voor onderwijs
516 Spel der provincialen
515 Linkse nazi is mentale retardatie (1)
514 Politie als sneue internethelden (2)
513 Vluchten kan niet meer (3)
512 Hyperinflatie in het hoger onderwijs
511 Excuusneger is racisme (3)
510 Op naar een allochtonenstop (5)
509 Geen excuus voor immigratie
508 Politiek is een continu proces (1)
507 Hulp bij ruimen pedo's
506 Reken af met allochtonen
505 Politie: uw vriend, niet de onze (4)
504 Misdefinitie.nl wenst u een rechtvaardig 2011 (3)
503 Islamiseringswaarheid is hard (2)

508 # Politiek is een continu proces #
Gepost door Misdefinitie op 21-01-2011 om 23:44.
Na een klassieke oorlog met veel bommen, granaten en wapengekletter, weet de getroffen bevolking al snel de vijand aan te wijzen. De winnaars van de gruwelijke bloederige veldslagen waarin velen het leven hebben gelaten, zullen de geschiedenis vervalsen met hun propaganda die een geheel andere versie van het achterliggende verhaal vertelt dan er in werkelijkheid is gebeurd. Aan dat verhaal, bijvoorbeeld de joodse versie van de Holocaust, mag nooit getwijfeld worden op straffe van strafrechtelijke vervolging. Zodoende durft men decennia na dato nog steeds niet de vrijheid van meningsuiting te benutten om openlijk twijfels te uiten over hetgeen wat ze ons al die jaren hebben wijsgemaakt. Binnen het politieke spel verloopt het allemaal even iets anders. Ook daar kan er sprake zijn van een psychologische oorlogsvoering waarmee een bezetter het land wordt binnengehaald. Alleen, wie is de vijand? Politiek is een continu proces. Pas na jaren komen de lijken uit de kast als de verantwoordelijken het allang niet meer voor het zeggen hebben.

ContinuÔteit.

Doorgaans is het heel moeilijk om mensen uit te leggen dat de politiek een continu proces is. Niet omdat het zo ingewikkeld is dat het niet op een begrijpelijke manier valt uit te leggen. Integendeel. De basis is juist heel eenvoudig. Het leven gaat altijd door, politiek gaat altijd door en grote politieke partijen blijven gedurende een zeer lange periode bestaan, maar de poppetjes die overal verantwoordelijk voor zijn wisselen steeds. Toch gaat het vaak mis en dat komt omdat men gewend is te spreken in termen van "de overheid" en "de regering". Praktisch gezien levert dat grote bezwaren op aangezien de huidige regering niet per definitie uit de mensen bestaat die bepaalde besluiten hebben genomen. Sterker nog: meestal is dat helemaal niet het geval omdat de meeste besluiten al zo lang geleden genomen zijn dat er inmiddels alweer een nieuw kabinet zit. Op dat punt wringen de schoenen. Verschillende kabinetten die de regering vormen krijgen de schuld van zaken die zij niet in gang hebben gezet.

Blijkbaar denken veel mensen slechts op de korte termijn. Vaak wordt daar tegenin gebracht dat ze heus wel weten dat activiteiten die plaatsvonden tijdens de regeerperiode van het vorige kabinet, de "schuld" is van dat kabinet. Die visie is echter verre van compleet. Eigenlijk gaat het er niet eens om dat kabinet Balkenende 4 de staatsschuld heeft verdubbeld en kabinet Bruin 1 van plan is om alle linkse hobby's af te schaffen. Waar het werkelijk om gaat is dat een activiteit die in gang gezet wordt door een kabinet, vanaf dat moment gevolgen blijft hebben voor de toekomst. Gevolgen die invloed hebben op het beleid dat nog gemaakt moet worden. Politiek is geen spelletje dat telkens gereset kan worden als er een nieuw kabinet aantreedt. Logisch zult u zeggen? U moest eens weten hoeveel mensen hier moeite mee hebben. Mensen snappen niet dat alles wat nu beslist wordt, komt door het verleden. Dacht u dat er een rechts kabinet gekomen is om u te naaien? Misschien wel, maar hun beleid is het gevolg van geldverspilling uit het verleden.

Zoals wij het hier brengen klinkt het net alsof de meeste mensen idioten zijn die de logica van de wereld niet kunnen inzien, maar het is wel wat ons opvalt. Tijdens de ultralinkse kabinetten Paars en Balkenende is er zoveel geld over de balk gesmeten dat we honderden miljarden aan schuld hebben. Vragen we mensen wat dat betekent, dan weten ze heus wel dat schuld hebben slecht is en dat schulden moeten worden afbetaald. De socialist wil dat echter oplossen door nog meer sinterklaas te spelen of schuift het simpelweg af door te doen alsof het ons allemaal overkomen is. Wij betrekken het verleden bij het beoordelen van beleid in de toekomst. Kabinet Rutte 1 draagt de zware schuldenlast mee en moet bij wat ze doen rekening houden met het afbetalen van de schuld. Politiek is een continu proces. Die continuÔteit zorgt ervoor dat we het beleid van Rutte niet als losse stukjes kunnen zien. Desondanks wordt dit allemaal niet begrepen. "Bruin 1 is kut," vinden veel mensen. "Ze bezuinigen en knijpen af." Wat daar achter zit boeit hen niet.

Schade achteraf pas zichtbaar.

Om het principe een beetje duidelijker te maken, gaan we een aantal voorbeelden geven. Brandon is een geestelijk gestoorde jongen die in instelling 's Heeren Loo in Ermelo wordt behandeld zoals wij socialistische fascisten willen behandelen: vastgebonden als een rat in een isoleercel van de diepste kerker zonder enige vorm van liefde en sociaal contact. Heel de politiek in rep en roer. Meteen drong de PvdA aan op een spoeddebat in de Tweede Kamer. Nader beschouwd is dat een actie gebaseerd op huichelarij, want die rode rakkers van de PvdA hebben altijd hun mond vol over mensonterende omstandigheden waarin buitenlanders zich bevinden en grove schendingen van mensenrechten in landen als China, maar laten hun eigen mensen altijd in de stront zakken. Handig maken zij gebruik van de ontstane commotie. Fijn kankeren op dat asociale nazi-kabinet Wilders. Een ding vergeten ze daarbij. Wie heeft er de afgelopen jaren geregeerd? Onder andere de PvdA. Drie jaar. Precies de tijd die Brandon opgesloten zit en zij deden niks.

Kennelijk hebben ze bij de PvdA drie jaar de neo-nazi's uitgehangen en komen ze nu hypocriet zeiken dat hier een einde aan moet komen. Bedenk dat we het nu toevallig een keer te weten komen. Deze beerput is nog veel groter. Dagelijks worden er honderden mensen opgesloten, gesard, mishandeld en op mensonterende wijze aan hun lot overgelaten. Denk ook eens aan nette oude heren die zichzelf hun hele leven netjes hebben verzorgd om vervolgens hun laatste jaren dement in wekenoude kakluiers te moeten slijten. Het zuigende is nog wel dat wij ons al jaren als de eenzame roepende in de woestijn voelen als het gaat om het aankaarten van misstanden. Met name misstanden in de zorg hebben vaak onze aandacht getrokken vanwege de veelal ernstige omstandigheden waarin ouderen moeten leven in verzorgingstehuizen. Werden we gehoord? Nee. Werden we serieus genomen? Nee. Natuurlijk niet, want links wist het beter. Nooit zullen we vergeten wie dit in gang heeft gezet. Ons geheugen is niet zo kort dat we opeens vergeten hoe het werkelijk zit.

Gaat het om de centen, dan vergeten mensen nog sneller. Studenten komen massaal in opstand tegen de bezuinigingen die het huidige kabinet in het vooruitzicht stelt. Terecht zijn de studenten boos. Rutte had de beslissing om te bezuinigen op het onderwijs en het opleggen van een boete aan wie net zo lang wil studeren als hij destijds deed, nooit moeten nemen. Niet omdat er nu eenmaal bezuinigd moet worden en ook niet omdat luie studenten die teren op andermans geld geen parasieten zijn, maar omdat er, zoals we eerder hebben betoogd, geen enkele objectieve rechtvaardiging is om juist studenten te pakken. Dit is slechts een kant van het verhaal. De studenten zelf zijn ook niet vies van een beetje hypocrisie. Denk verdomme even na. Waarom zijn de bezuinigingen nodig? Omdat Wilders gaskamers wil bouwen voor berberapen? Wel nee, die bezuinigingen zijn nodig omdat linkse partijen geld verspild hebben. Studenten stemmen doorgaans links omdat links hen gouden bergen belooft. Nu Rutte genoodzaakt is tot vieze bezuinigingen vinden ze dat verkeerd.

Hopelijk begrijpt u als lezer van dit artikel wel waar we heen willen. Als het vorige kabinet Balkenende 4 niet miljarden had verspild aan buitenlanders, een Europa en het islamiseren van Nederland, dan hadden we dat geld nu nog gehad. Met dat geld in de zak, had Rutte niet hoeven te bezuinigen en zeker niet op onderwijs. Dan komen we vanzelf op de verklaring waarom veel studenten feitelijk hypocrieten zijn. Aangezien zij vaak links stemmen en gestemd hebben, kregen linkse partijen als de PvdA de kans om het geld te verspillen waardoor ze nu met de gebakken peren zitten. Ja mensen, we hebben het u de afgelopen jaren zo vaak gezegd. Verspillingen van links leiden tot ellende. Toen werden we uitgelachen. Nu is het een hard feit. Een feit waarvoor u Rutte niet de schuld kan geven. Hij heeft immers de eerder gemaakte schulden niet veroorzaakt. Verder is het protest ook hypocriet. Wel protesteren nu ze achteraf gestraft worden voor het linkse beleid, maar geen woord van protest toen links het geld verspilde.

Beste studenten, u zou tot het intelligentste gedeelte van maatschappij moeten horen. U studeert immers op het hoogste niveau. Toch heeft u het gepresteerd om stilzwijgend toe te staan dat de PvdA miljarden heeft verspild aan linkse hobby's zonder dat u, ondanks al onze waarschuwingen, begrepen heeft dat het verspilde geld ooit weer terugverdiend moet worden. Nu blijkt dat het lot heeft bepaald dat de dikke pech bij de studenten terecht komt, willen ze wel zeiken. Ondertussen gaat dat gesodemieter gewoon weer door. Even eerlijk de handen in de lucht steken als u een harde plasser heeft gekregen bij het zien van de 14-jarige profiteur asielzoeker Sahar Hbrahim Gel. Heel goed. Dat kost geld. Daarom betaalt u volgend jaar 3000 euro extra collegeld. Goed gedaan hoor. Abiram is doodziek en dat wekt emotionele gevoelens op. Moeder en oma mogen daarna in Nederland blijven. Was het fijn om heerlijk "mens" te zijn? Prima, maar dat betalen wij niet. De universiteit krijgt voor u volgend jaar ook een boete van 3000 euro.

Kan dat niet anders? Natuurlijk kan dat anders. We kunnen overal op bezuinigen, maar weet u wat? Asielzoekers kunnen blijven zodra er een rechtvaardiging bedacht wordt en die is toevallig altijd te vinden. Dus is er altijd geld nodig en zal er altijd bezuinigd moeten worden. Dit zijn twee gevallen, maar er zijn er duizenden en dan nog eens tienduizenden immigranten die hier al blijvend parasiteren en de maatschappij miljarden kosten. Massa-immigratie kost minstens 7 miljard per jaar. Wat zal het zijn meneer de student? Nog even het schuldgevoel afkopen met andermans geld, meer geld betalen of toch maar kappen met verspillen? Wanneer de nationalisten het voor het zeggen hadden, zat iedereen in zijn eigen land en werden de studenten niet afgeknepen. Ach, wat maakt het toch uit jongens. Lekker socialistisch blijven en geld blijven uitdelen. Uw diploma is straks toch niks meer waard. Hogeschool InHolland blijkt "opeens" heel slecht te zijn en vol te zitten met genadeloze ambtenaren die niet terugdeinzen voor diplomafraude.

Waar hebben we dat eerder gehoord? O ja, reeds in 2004 publiceerde Misdefinitie een boek over de misstanden in het hoger onderwijs. Waar waren die 15.000 studenten om te protesteren? Nergens, want dat kostte hen geen geld. Voor een gratis diploma was blijkbaar menig student niet te beroerd om er het zwijgen toe te doen. Destijds werden we zelfs met de dood bedreigd door studenten die het wel fijn vonden dat ze hun papiertje bij een rol wc-papier kregen. Alleen gaat die rol nu 3000 euro extra per jaar kosten als hij langer dan een jaar niet goed genoeg gebruikt is. Doekle dhimmy Terpstra faalde grandioos bij de HBO-raad en toonde zich in het verleden een linkse blanke racist, maar mag zonder blikken of blozen een nieuw bestuur voor InHolland kiezen. Je reinste vriendjespolitiek. U weet inmiddels hoe het gaat met linkse bestuurders, die geven hun linkse vriendjes wat rechts smeergeld. Falende bestuurders van InHolland kregen een flinke som geld mee, worden nog maanden doorbetaald en reden nog een tijd lang in dure auto's.

Kinderen liggen ons nauw aan het hart. Zij horen onschuldig op te groeien en zich te ontwikkelen tot sterke, zelfstandige en kritische volwassenen die de toekomst hebben. Volwassenen zijn ervoor verantwoordelijk dat ze kinderen beschermen tegen de vele gevaren in deze grote boze wereld. Recent kwam het afschrikwekkende bericht dat de overheid de veiligheid van uw kinderen niet kan garanderen. Onderzoekers komen met dit bericht na een diepgaand onderzoek onder 27 gevallen van kindermishandeling die (bijna) fataal zijn afgelopen. Des te schrijnender wordt de situatie wanneer u bedenkt dat de overheid met betrekking tot de veiligheid een monopolie heeft. Niemand anders kan de veiligheid op zo'n schaal waarborgen aangezien normale burgers niet de bevoegdheid hebben met harde hand op te treden tegen het gespuis dat de kinderen bedreigt. Bovendien zijn zij niet zelden zelf de dader van geweld. Komt dit opeens uit de lucht vallen alsof het ons verrast? Nee, het is al jaren bekend dat de overheid kinderen aan hun lot overlaat.

Jeugdzorg is allang het toneel van een lopende band aan misstanden. De meest absurde situaties komen voorbij. Gezinnen vluchten massaal naar BelgiŽ uit angst voor Bureau Jeugdzorg. De bureaucraten aldaar schijnen nogal snel te zijn met een beslissing om kinderen uit huis te plaatsen. Een standaard schriftelijke beslissing die genomen wordt na een gesprekje met een van de ouders. Ex-minister Rouvoet van het kabinet Balkenende 4, u weet wel: de minister van het registreren van schaamhaar van kinderen, regeerde destijds nogal laconiek en stelde dat het niet verstandig is om naar BelgiŽ te gaan om hier de kindergestapo te ontlopen. Regelmatig worden er kinderen bij de opvangplaatsen weggehaald wegens zware fysieke en psychische verwaarlozing. Heeft zo'n kind net al het nodige te verduren gehad, kwam die Rouvoet met de opmerking dat de misstanden in de jeugdzorg slechts wat incidenten zijn. Wilt u weten waarom het nu zo'n klotezooi is overal? Dan zult u terug moeten zoeken naar de oorzaak in het verleden.

Overweging.

Van alle voorbeelden die we gegeven hebben en alle honderden voorbeelden die we nog hadden kunnen geven, kunnen we zeggen dat ze een aantal kenmerken gemeen hebben. Het zijn allemaal voorbeelden van misstanden die zich in een zeer lange periode hebben ontwikkeld totdat het moment kwam dat het grote publiek er kennis van kon nemen omdat het een keertje toevallig in de media verschijnt. Voor de doorsnee niet oplettende burger zal het feit dat een item in de media verschijnt een grote verrassing zijn omdat het de eerste keer is dat hij er Łberhaupt iets van te horen krijgt. De neiging is dan groot om snel terug te koppelen naar dat "klote rechtse kabinet" dat er nu zit, maar dat doet de werkelijkheid ernstig geweld aan. Verder nadenken is hier echt noodzakelijk. Zat Brandon pas 1 dag vast na publicatie van het nieuws in de media? Zegt het aanvragen van een spoeddebat iets over het tijdsverloop? Informatie grondig analyseren vereist het in ogenschouw nemen van alle relevante feiten.

Dus niet de krant lezen en meteen met het vingertje wijzen naar het huidige kabinet, maar even logisch nadenken. Brandon zat al 3 jaar vast. De beslissing om hem te gijzelen is derhalve onder verantwoordelijkheid van het vorige kabinet genomen. De kans op betrappen was blijkbaar erg klein als het ruim 3 jaar heeft geduurd voordat het de krant bereikte. Het gezonde verstand redeneert dan dat het slechts het topje van de ijsberg is en dat er dus dagelijks vele jongeren als geestelijk gestoorde honden vastgeketend worden en nog slechter worden behandeld dan gediscrimineerde rifapen. Natuurlijk is het zo dat van het huidige kabinet verwacht kan worden dat ze aan deze situatie meteen een einde maakt. Weet echter waar de verantwoordelijken zitten. Aan de linkerkant van de politiek die nu goede sier proberen te maken door het punt op de agenda te zetten. Rot nu even op met schijnheilig doen. Is het niet erg toevallig dat een partij als de PvdA, onder wiens leiding mishandeling van hulpbehoevenden plaatsvond, gaat lopen kankeren?

Cohen was ergens aanwezig tijdens de studentendemonstraties. Studenten die niet verder denken dan hun neus lang is en klagen over het te rechtse kabinet dat hen de rekening laat betalen. Hij riep heel simpel dat de regering niet moet bezuinigen op de kenniseconomie, maar moet investeren in onderwijs, cultuur en wetenschap. Godverdomme, wat een schijnheiligheid. De PvdA is al jarenlang verantwoordelijk voor het verkrachten van het onderwijs middels allerlei mislukte onderwijsvernieuwingen. Het geld hebben ze vervolgens gestopt in dat kansloze project van de multiculturele samenleving. Waarom laat Cohen niet even zijn ballen zien en vertelt hij de studenten dat ze nu mede de broekriem moeten aanhalen omdat zijn partij jarenlang de boel heeft lopen verneuken? Of is dat te pijnlijk voor hem en moet hij dan vrezen dat hij eventjes fijntjes in elkaar wordt getrapt door een woedende menigte? Bezuinigen op studenten mag dan wel een niet te rechtvaardigen willekeurige keuze zijn: feit is dat bezuinigen nodig is met dank aan links.

Vanuit al dat soort voorbeelden gaat een belangrijke waarschuwing uit. We kunnen niet simpelweg het regeerakkoord van kabinet Rutte 1 pakken en om de zoveel tijd even een blik werpen om te kijken wat er van hun beloften terecht is gekomen. RTL nieuws doet dat bijvoorbeeld wel. Zij starten met een initiatief dat "Ruttes Rapport" moet heten en hopen het kabinet keihard te kunnen afrekenen op basis van de algemene "beloften" in het regeerakkoord. Gelukkig weet u nu beter en zult u opmerken dat het enkel afvinken van beloften de werkelijkheid geweld aan doet. Rutte 1 zal zich nog regelmatig geconfronteerd zien met lijken uit het verleden die opeens opduiken. Lijken waar hij niks aan kon doen, niks mee te maken heeft, maar wel onmiddellijk moet oplossen waardoor het hem aan mogelijkheden ontbreekt om de beloften op papier op te lossen. Op zich hoeft dat niet voor problemen te zorgen. Zorg dragen voor langslepende problematiek is belangrijker dan alle punten uit het regeerakkoord nakomen.

Wat dat betreft zijn de linkse media best kinderachtig bezig. Waar bleef Frits Wester met zijn rapport over het vorige kabinet? Volgens onze bronnen bestond het internet toen al. Waarom is er geen website verschenen met daarop de misdaadstatistieken van allochtonen, de diploma-inflatie, het vernachelen van de zorg, het mislukte rookverbod, het ontbreken van de dagelijkse douchebeurt in zorginstellingen, het aanpakken van spijbelgedrag en lesuitval, het ontsnappen van levensgevaarlijke TBS'ers, taakstraffen voor zedenmisdrijven, boetes voor belediging en het op grote schaal falen van politie en justitie om maar een aantal zaken te noemen? De socialisten hebben de Nederlandse samenleving massaal lopen verkrachten op de offertafel van de islam en niemand heeft het aangedurfd om daar tegen te protesteren hoewel het toen al duidelijk was dat we achteraf met een miljardenschade zouden achterblijven. Nu die schade zich steeds vaker laat zien, hebben ze een grote bek en schreeuwen ze dat het door dat asociale rechtse kabinet komt.

Echt waarheidsgetrouw zijn ze niet. Men zou ook kunnen redeneren dat het feit dat misstanden die al jaren voortduren nu pas goed boven tafel komen te danken is aan dit nieuwe kabinet. Zonder linkse fascisten die klokkenluiders de mond snoeren durven mensen al veel meer te zeggen. Zonder de ijzeren greep van hersenloze socialistische imbecielen wordt er eindelijk prioriteit gegeven aan zaken die echt belangrijk zijn. Zonder dat gespuis dat steeds geld pompt in het opzetten van constructies om misstanden te verbergen, worden misstanden zichtbaar. Zonder die idioten die subsidies geven aan linkse hobby's, komen misstanden bovendrijven zodra de geldstroom is uitgeput. Logisch dat er steeds meer lijken uit de kast komen rollen. Over de misstanden van de nazi's werd ook niet gesproken tijdens de oorlog. Dat kostte de klokkenluiders de kop. Nu het fascisme weg is durven mensen wel. Aan u de nobele taak om Rutte 1 niet te veroordelen om de lijken van de vorige linkse kabinetten die toevallig nu tevoorschijn komen.
Reacties: 1
Pagina's: 1

Reactie door E.Eliveld op 25-01-2011 om 17:33.
Het is mi al veel eerder misgegaan. De aardgasbaten hadden nooit ingezet mogen worden om de multiculturele heilstaat te bekostigen.

Overigens ben ik het helemaal eens met dit verhaal. Te veel wordt nu aan dit kabinet verweten terwijl het de voorgangers zijn die het nest bevuild hebben.

E.Eliveld

Reactie toevoegen
U dient in te loggen om een bericht te kunnen plaatsen.
 Houd het hier netjes. Hartelijk dank.

Misdefinitie
Copyright (c) 2004-2024.

C:\>Misdefinitie\type info.txt
Contact opnemen kan via een e-mail naar info apending misdefinitie.nl.