Mis∑de∑fi∑ni∑tie (de ~ (m.), ~s)
1 Politiek correct geformuleerde definitie waarmee men door middel van leugen en bedrog de werkelijke aard van misstanden probeert te verhullen door deze te rechtvaardigen.
- Misdefinitie gaat over misstanden en gedrag van criminelen, radicalen en terroristen.
- Stop de #CancelCultuur! Stelletje moraalnarcisten, u bent geen beter mens als u mensen uitsluit vanwege hun politieke gezindheid.
- De vrijheid van meningsuiting is absoluut! Wat wij mogen schrijven, bepaalt niet de juut!
- Stiekem sollicitanten googelen en ze dan cancelen? Uw naam wordt geregistreerd en doorgegeven!
Gebruikersnaam: Wachtwoord:
# Home # Boek HvA (Uitverkocht) # Registratie # Contact #
Misdefinitie artikelen
Pagina: 19 / 44: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

502 Hang pedofielen aan hun ballen op!
501 Collegegelddiscussie in de context (2)
500 Asielbeleid continu gefrustreerd
499 Zwartjoekels discrimineren is rete cool (1)
498 Opportuniteit is rechterlijke achterlijkheid (2)
497 Immigratieramp op herhaling
496 Bezuinigingen ProRail sporen niet
495 Meten met slinkse maten
494 Klakkeloze onderwijsplannen
493 Kennis van de politieke correctheid
492 Beloften op lange termijn (2)
491 Alle moslims moeten weg! (1)
490 UvA administratieve puinzooi (1)
489 Het achterlijke moslimcollectief (2)
488 Onze wraak zal komen (9)
487 Multi-level mongolen (2)
486 Rechts waar u zo bang voor was (3)
485 Socialist tot de salontafel
484 Schijn van de bezuiniging (9)
483 Geen ambitie? Sla de politie!

500 # Asielbeleid continu gefrustreerd #
Gepost door Misdefinitie op 12-12-2010 om 23:42.
Lamgezopen zwervers en cocaÔnesnuivende junks kunnen altijd op onze bewust minachtende blik rekenen voordat we hen finaal negeren. Niet omdat sociaal menselijk gedrag ons vreemd is en het ons geen zier kan schelen dat onze medemensen creperen, maar omdat we het zat zijn dat zulk vuilnis de straten vervuilen en de hele dag door hun handje ophouden en zeiken om floes. Velen van hen hebben hun uitzichtloze situatie aan zichzelf te wijten en al is dat niet zo: men kan niet van ons verwachten dat we ons het leed van Jan en alleman aantrekken. Met betrekking tot asiel en immigratie naar Nederland kunnen we hetzelfde verschijnsel opmerken. Natuurlijk zijn er een aantal mensen die volledig buiten hun schuld om in de problemen zijn geraakt, maar om nu te doen alsof Nederland verantwoordelijk is voor de hele groep gaat veel te ver. Op een gegeven moment moeten we zeggen: genoeg is echt genoeg! "Modern" asielbeleid dat de problemen met immigranten moet oplossen wordt continu selectief gefrustreerd door schijnheilige moraalridders.

Massa-immigratie stoppen is noodzakelijk.

Discussies over asiel en immigratie worden veelal op de verkeerde gronden gevoerd. Meestal gaan deelnemers aan het debat er vanuit dat mensen niet voor niks uit het buitenland vluchten. Voortbouwend op deze aanname stellen ze dat deze mensen wel erg zielig zijn en bloot staan aan de meest onmenselijke omstandigheden. Vervolgens vinden ze dat voldoende om te zeggen dat al die mensen in Nederland kunnen blijven. Deze simplistische visie gaat blijkbaar uit van het standpunt dat Nederland een onbeperkte ruimte herbergt om mensen onder te brengen gezien het feit dat zij het nooit hebben over beperkingen. Helaas leven we niet in een mooie wereld waarin enkel mensen die uit noodzaak migreren zich aandienen en waarin land onbeperkt is. De harde werkelijkheid is dat elk welvarend land parasieten aantrekt die in het beloofde land een walhalla voor profiteurs zien die zonder hard te werken alles kunnen krijgen. Erger is het reeds vaker aangetoonde feit dat immigratie voor rampen zorgt waaronder een tsunami aan criminaliteit en cultuurvernietiging.

Vandaar dat we niet uitgaan van de leugenachtige premissen die uitgaan van een rechtvaardige wereld waarin alleen oprechte mensen om hulp vragen, maar om de feiten uit de werkelijkheid die zeggen dat immigratie vooral zorgt voor harde vormen van criminaliteit, geldverspilling en het aanranden van de Nederlandse cultuur. Verder weigeren we de op drogredenen gebaseerde leer van "alles moet blijven omdat er heus wel goeden zijn" te accepteren. Het gezonde verstand weet dat massa-immigratie in ons land voor extreme problemen heeft gezorgd en we eerst die gevolgen moeten tegenhouden en volledig terug moeten draaien voordat we gaan besluiten of er ooit nog mensen bij kunnen. In tegenstelling tot de tegenstanders die met hun "alles moet blijven"-idee uitgaan van een lopende kraan van immigranten die moet blijven lopen zolang zij nog individuele rechtvaardigingen kunnen blijven verzinnen. Ingrijpen is dringend gewenst en dat lukt niet als we moeten dweilen met de kraan open.

Kwade tongen zullen beweren dat wij in feite uit zijn op het deporteren van buitenlanders en dat hun methode er in elk geval voor zorgt dat schrijnende gevallen onderdak krijgen in een land waar ze niet vervolgd worden. Tegen zulke mensen zouden we willen zeggen dat zulke vergelijkingen kant nog wal raken en ze geen idee hebben wat deporteren werkelijk inhoudt. Bovendien zullen ze hun ogen eens moeten opendoen zodat ze het levensgrote schoolbord voor hun kop kunnen aanschouwen. Niemand kan ontkennen dat de criminaliteit is verdubbeld in dezelfde periode dat het aantal allochtonen is verdubbeld. Massa-immigratie is dus wel degelijk een levensgroot probleem. Stel dat er 10 muggen in een kamer zitten waarvan er minstens 9 steken. Laat u ze alle 10 hun gang gaan met het risico doodgestoken te worden om te zien of die ene een beter leven verdient, of jaagt u ze allemaal onmiddellijk over de kling? Natuurlijk kunnen we niet wachten totdat het hele land naar z'n sodemieter is. Grenzen sluiten en immigranten terugsturen is pure noodzaak.

Saboterende rechtvaardigingen.

Kennelijk weten al die linkse hippies, die regelmatig gaan protesteren als er weer eens iemand uitgezet moet worden, ook dat uitzettingen noodzakelijk zijn, want zij hebben zichzelf reeds voorzien van een grote hoeveelheid drogredeneringen, rechtvaardigingen en zieligheid om op het gevoel te spelen. Om te beginnen treffen we als vanzelfsprekend een aantal misdefinities aan. Let maar eens goed op als een discussie over asiel en / of immigratie gaat. Deelnemers die tegen de maatregelen zijn, hanteren afwijkende definities om verwarring te zaaien. Misdefinities die eerst weersproken moeten worden voordat we toekomen aan de eigenlijke bespreking van het probleem. We gaan ze niet allemaal noemen. Een van de belangrijkste is wel het maken van rare onderscheidingen tussen asielzoekers en immigratie. Statistieken bewijzen dat allochtonen oververtegenwoordigd zijn in alle vormen van criminaliteit. Vaak worden deze goede argumenten afgekocht met de bewering dat de criminelen uit andere groepen komen. Even een andere naam en klaar is Kees.

Een andere manier van onderscheid maken is proberen om zoveel mogelijk buitenlanders onder de groep "asielzoeker" te brengen. Onder asielzoeker verstaan zij immers zielige mensen die hun leven niet zeker zijn en niemand kan het toch over zijn hart verkrijgen om die mensen terug te sturen? Wel, als de vijand erin slaagt om zoveel mogelijk cultuurverrijkers onder die definitie te krijgen, zijn we bijna verplicht om dat toe te staan. Dat gaan we dus niet doen. Als zij willen dat wij het argument accepteren dat als iemand uit een gevaarlijk land komt, hij moet kunnen blijven vanwege een vermeend beroep op mensenrechten, dan eisen wij dat het omgekeerde ook geldt. De consequentie is dan dat elke buitenlander die niet uit een land komt waar hij in levensgevaar is, denk bijvoorbeeld aan de Antillen, Marokko en Turkije, per direct moet vertrekken. Dit is zeker geen uiting van racisme. Argumenten moeten consequent en duidelijk zijn. Wie een drogreden aanvaardt, moet toezien hoe wij dat consequent gaan toepassen.

Die rechtvaardiging wordt dus verworpen omdat we zeker weten dat zij de consequentie van hun redenatie niet wensen te dragen. Al zouden ze dat wel willen, dan nog is het dubieus omdat het feit dat iemand in gevaar is niet impliceert dat Nederland altijd de lul moet zijn. Een andere manier van saboteren vinden we op hoog niveau terug in de politiek. Ook daar weten ze dat het stopzetten van de massa-immigratie en het terugdraaien van de multi-culturele samenleving noodzakelijk is. Pech voor hun zit er nu een midden-rechts kabinet die met behulp van Wilders iets tegen immigratie wil doen. Wat gebeurt er onder verantwoordelijkheid van de CDA-minister van Asiel- en Immigratiebeleid? Er blijkt opeens een modern systeem nodig te zijn om het zogenaamde "moderne asielbeleid" uit te kunnen voeren. Geen idee waarom Bruin 1 dat wil, want Hitler had aan een kaartenbak en wat ponskaarten genoeg. Raad eens wat er gebeurde? Een nieuw systeem betekent tegenwoordig een computersysteem en de overheid blijkt natuurlijk weer te falen.

Minister Leers van het CDA beriep zich in de Kamer tijdens het vragenuurtje op 16 november 2010 op overmacht. Het systeem kampt met stabiliteits- en capaciteitsproblemen. Kwestie van een extra servertje kopen zeggen wij als ICT-deskundigen. De minister denkt er anders over. Nieuwe wetten met betrekking tot asiel en immigratie kunnen nu geen doorgang vinden. Lees: het uitzetten van mensen die hier niet horen loopt onacceptabele vertraging op. Waarom? Omdat een fucking computer niet functioneert. Rot even gauw op. Deze problemen waren al langer dan een jaar bekend. Voormalig staatssecretaris Albayrak (PvdA) saboteerde vorig jaar het asielbeleid door de financiŽle kosten van het ICT-project de pan uit te laten rijzen. Technische problemen kwamen in maart 2010 al aan het licht. Het is Łberhaupt achterlijk dat de uitvoering van broodnodige wetten afhankelijk is van brakke computers. Deze problemen berusten niet op toeval. Iedereen wist van de problemen en een nieuw systeem hoefde er sowieso niet te komen.

Alle informatie over criminele, uitgeprocedeerde en andere asielzoekers die weg moeten is al bekend. Kwestie van een roeiboot uitzetten. Invoering van een systeem is derhalve enkel een tactiek om maatregelen te frustreren. Tot overmaat van ramp kost die meuk ruim 83 miljoen meer dan vooraf begroot. Voor dat geld stellen wij een volledig datacentrum ter beschikking met voldoende servercapaciteit om de hele wereldbevolking te kunnen deporteren naar het Midden-Oosten. Leers stelt dat het doel een efficiŽntere uitvoering en handhaving is van de vreemdelingenwet. Nou meneer Leers, daar hebben wij geen computers voor nodig hoor. Het roeibootje ligt klaar. Dan wordt duidelijk hoe ver het tijdrekken kan gaan. De minister stelt simpelweg geen antwoorden te hebben totdat er voor de zoveelste keer een audit (onderzoek) is uitgevoerd. Lekker makkelijk. Als CDA'er de boel belazeren en vertragen en dan een beroep op overmacht doen voor onbepaalde tijd.

Een andere methode waarmee asielbeleid vaak wordt gesaboteerd is het via de media uitvergroten van zogenaamde schrijnende en mensonterende omstandigheden waardoor medelijden wordt opgeroepen bij het klootjesvolk dat daarna sneller bereid is om te demonstreren. De volledige casus wordt daarbij achterwege gelaten; de nadruk ligt op een paar omstandigheden. Grote chocoladekoppen in de krant probeerden minister Leers als gewetenloze nazi neer te zetten door te suggereren dat asielzoekers massaal in de vrieskou de straat op worden getrapt. Wie dit zonder context en kennis leest, zal geschokt zijn. Wij weten wel beter. Het betreft de zoveelste poging om tijd te rekken en dan moet er ergens een lijn worden getrokken. Om te beginnen hadden zij hier nooit mogen komen. Blijf lekker in uw warme woestijn. Kennelijk hadden ze genoeg geld om de overtocht te maken, want ze zijn hier echt niet naar toe komen zwemmen. Voorts hebben ze jarenlang tijd lopen rekken met rechtszaken en beroep aantekenen en nu het winter is hebben ze alweer een smoesje klaar.

Sodemieter op. U hoeft niet in de vrieskou dood te vriezen. Uitgeprocedeerd betekent onmiddellijk oprotten naar uw eigen land. Dan heeft de kou geen vat op u. Maar nee, links gespuis praten de asielzoekers aan dat als ze maar lang genoeg blijven, ze heus nog wel een verblijfsvergunning krijgen. Dus blijven ze achter. In de kou. Fout. Oppakken en uitzetten. Nu meteen. Want als ze weer naar binnen mogen, krijgen we straks de linkse lente van Halsema, de suikerfeesten, de zonaanbidfeesten en de kindermisbruikparty's. Nee beste mensen, het houdt een keer op. Wat nou vluchtelingen? De rechter heeft bepaald dat ze op moeten krassen. Dan is het over. Geen enkel argument zal kunnen rechtvaardigen dat ze nog langer hier blijven. Voor die mensen is het ook niet leuk, want des te langer ze blijven des te meer hoop ze krijgen. Wij houden van duidelijkheid. Niet welkom is niet welkom. Nederland is vol. Begin niet met die zielige praatjes. Transavia heeft nog wel een vlucht over waar u lekker warm van wordt.

Klassiek is de klacht dat asielzoekers regelmatig worden uitgezet naar gevaarlijke landen zoals SomaliŽ. De mate van gevaar wordt daarbij nooit duidelijk gemaakt. "Gewoon gevaar, dus niet uitzetten," luidt het standpunt. Voormalig minister van Justitie Hirsch Ballin was een van de linksere rakkers van het CDA. Hij regelde een overgangsregeling met SomaliŽ voor asielzoekers waarmee zij in een gespreid bedje terecht kwamen. Geheel volgens de eisen die Nederland daaraan stelt; Hirsch Ballin zou als linkse bal nooit iets doen wat asielzoekers in gevaar zou brengen. Verhagen, nog wat linkser, kreeg op z'n sodemieter van vluchtelingenorganisaties. SomaliŽ zou niet veilig zijn. U raadt al wat er gebeurde. De plannen waren vaag, werden niet uitgevoerd en informatie ontbreekt. Over de aantallen asielzoekers die teruggestuurd gaan worden en de termijn mogen we niks weten. Tot nu toe is er niks gebeurd. Dit soort incidenten worden misbruikt door te stellen dat er wel degelijk iets aan ongewenste immigratie wordt gedaan.

Wellicht met het idee dat als de bevolking maar vaak genoeg wordt opgeschrikt, hoge instanties bereid zijn om iets aan de verontwaardiging te doen. Zodat men de schuld aan die instanties kan geven. Zo geschiedde. Leers is per direct gestopt met het uitzetten van Iraakse asielzoekers na een brief van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM). Het Hof wil dat er per persoon gekeken wordt of het veilig is om terug te keren. Prima, wij ook. Dan kan een groot gedeelte van de 3 miljoen allochtonen in Nederland terug naar hun eigen land. Leers interpreteert de brief zo dat hij geen Iraakse asielzoekers meer kan uitzetten en zet zich weer neer in afwachtende houding. Nu kan hij zich immers weer een hele lange tijd beroepen op het feit dat een hoge instantie het bevolen heeft en hij er niks aan kan doen. Mis, hij kan er wel degelijk iets aan doen. De brief is niet bindend, dus uitzetten kan. Niemand die er iets tegen kan doen als de vliegtuigen morgen uitvliegen. Verklaar het land veilig en neem snel individuele beslissingen.

Het Europese Hof is in deze zaken sowieso een pain in the ass getuige het gebeuren met betrekking tot asielzoekers die zouden worden uitgezet naar Griekenland. Het Hof verlangde van Hirsch Ballin dat hij geen asielzoekers meer zou uitzetten naar Griekenland. Te achterlijk voor woorden, want u weet dat Griekenland gewoon naar de pijpen van Europa heeft te dansen. Net als wij. En Europa zal niet willen beweren dat zij leden hebben waar het echt gevaarlijk is. Terugsturen naar Europese landen zou per definitie toegestaan moeten zijn. Het EHRM is echter bang dat Griekenland wel bereid is daadkrachtig op te treden en de asielzoekers terug naar hun eigen land te sturen. Interessant, heel interessant. Dit betekent dat leden van Europa het EHRM blijkbaar kunnen negeren. Griekenland is wat Europa betreft gelijk aan Nederland. Dus als Griekenland Europa kan negeren, dan kunnen wij dat ook. Aangezien Griekenland zelfs tegen de wens van Europa asielzoekers terug kan sturen, hebben we in Nederland geen enkel beletsel meer.

Toegegeven, dagelijks worden er mondjesmaat asielzoekers dan wel immigranten de deur gewezen. Een druppel op de gloeiende plaat. Opmerkelijk is dat het volk niet bereid is om elke keer te protesteren. Het volk is ook niet bereid om te protesteren als het om grote problemen en schendingen van recht in Nederland gaat. De vraag rijst dan wat nu de motivatie is om bij het ene probleem wel te roepen en bij het andere probleem de kaken stijf op elkaar te houden. Recent kregen we daar een antwoord op. Sahar moet worden uitgezet naar Afghanistan. Media en bevolking zijn in rep en roer. Al die pikomhogen kregen zeker een harde plasser toen ze hoorden dat het om een jong meisje ging van 14 jaar. Het meisje zou te erg verwesterd zijn en daardoor in de problemen komen. Ja ja, waarom horen we zoiets nooit als het een oude zwarte man is? Er worden zelfs liedjes voor haar geschreven. Dat gaat echt te ver. Misdefinitie maakt geen onderscheid. Alles moet weg. Nederland is te klein om voor hotel te spelen voor onuitgenodigde gasten.

Regelmatig gaan alle remmen los. Dan laat het linkse gespuis weer eens zijn ware aard zien. Harde woorden worden gebruikt in een poging een schuldgevoel aan te praten. Zo zouden asielzoekers slechter af zijn dan criminelen omdat ze geen werk en dagbesteding aangeboden krijgen. Fuck you! Wij krijgen ook geen werk aangeboden. Sterker nog, we worden regelmatig ontslagen om onze mening. Naai ons geen oor aan. Ondertussen krijgen asielzoekers een medische checklist om te kijken of ze medische hulp nodig hebben. Krijgen wij ook niet. Wij mogen in het weekend de huisartsenpost bellen. Er zijn speciale Taskforce Thuisgeven. Of moeten we zeggen: gratis huis geven aan nietsnutten die zelf niet werken. Nette Nederlanders burgers kunnen naar een woning fluiten, maar zij krijgen het gratis. Over vrieskou gesproken: attractiepark Duinrell in Wassenaar deelt in de winter bungalows uit aan asielzoekers. Aszielzoekers worden in Nederland in de watten gelegd. Stop maar met dat gelul over zielige mensen die zogenaamd gevaar lopen.

Overweging.

Vanuit het oogpunt dat de massa-immigratie voor een extreme toename van criminaliteit heeft gezorgd en het praktische feit dat Nederland nu eenmaal geen hotel kan zijn voor de rest van de wereld, is het noodzakelijk dat we een effectief asiel- en immigratiebeleid gaan voeren. De grenzen moeten per direct worden gesloten en alles wat hier niet hoort moet onmiddellijk uitgezet worden naar het land van herkomst. Zou de overheid gewoon doen wat noodzakelijk is, dan kunnen we het probleem snel oplossen en dan zouden we daarna eventueel de vermeende menselijke gevoelens van de emotionele jankers kunnen bevredigen door enkel tijdelijke opvang voor de meest schrijnende gevallen te bieden. Blijkbaar willen veel mensen niet begrijpen dat er eerst een grote schoonmaak dient plaats te vinden voordat we er weer over kunnen denken om onderdak te bieden aan hen die het echt het hardst nodig hebben. Onder socialisten hangt het hardnekkige misverstand dat als ze zoveel mogelijk mensen binnen laten, het allemaal wel vanzelf goed komt.

Nadenken hoe we uit menselijkheid de echt schrijnende gevallen kunnen helpen is aan hen niet besteed. Zij denken enkel aan hun onderbuikgevoel en het idee dat dankbare asielzoekers sneller links zullen stemmen dan rechts. Daarom saboteren ze asielbeleid met de meest achterlijke instrumenten die we in dit artikel hebben besproken. Leugens, een vals beroep op emotionele gevoelens en keer op keer proberen individuele gevallen zo zielig mogelijk laten lijken zodat ze kunnen blijven, dragen nu niet bepaald bij aan een constructieve oplossing. Inderdaad, onze oplossing is een harde. Stuur alles weg wat hier niet hoort, los de problemen op en kijk daarna of het gewenst is om nog aan immigratie te doen. De kraan moet dicht voordat we kunnen dweilen. Gebleken is dat alle sabotagemiddelen nergens op slaan. De meeste landen zijn veilig, er zitten veel criminelen en parasieten tussen en het meeste kan snel terug. Nu de linkse sabotagetrucs uitgebreid beschreven en ontkracht zijn, staat niks een degelijk asielbeleid nog in de weg. Het uitzetten kan beginnen.
Reacties: 0
Pagina's: 1

Reactie toevoegen
U dient in te loggen om een bericht te kunnen plaatsen.
 Houd het hier netjes. Hartelijk dank.

Misdefinitie
Copyright (c) 2004-2024.

C:\>Misdefinitie\type info.txt
Contact opnemen kan via een e-mail naar info apending misdefinitie.nl.