Mis·de·fi·ni·tie (de ~ (m.), ~s)
1 Politiek correct geformuleerde definitie waarmee men door middel van leugen en bedrog de werkelijke aard van misstanden probeert te verhullen door deze te rechtvaardigen.
- Misdefinitie gaat over misstanden en gedrag van criminelen, radicalen en terroristen.
- Stop de #CancelCultuur! Stelletje moraalnarcisten, u bent geen beter mens als u mensen uitsluit vanwege hun politieke gezindheid.
- De vrijheid van meningsuiting is absoluut! Wat wij mogen schrijven, bepaalt niet de juut!
- Stiekem sollicitanten googelen en ze dan cancelen? Uw naam wordt geregistreerd en doorgegeven!
Gebruikersnaam: Wachtwoord:
# Home # Boek HvA (Uitverkocht) # Registratie # Contact #
Misdefinitie artikelen
Pagina: 19 / 44: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

502 Hang pedofielen aan hun ballen op!
501 Collegegelddiscussie in de context (2)
500 Asielbeleid continu gefrustreerd
499 Zwartjoekels discrimineren is rete cool (1)
498 Opportuniteit is rechterlijke achterlijkheid (2)
497 Immigratieramp op herhaling
496 Bezuinigingen ProRail sporen niet
495 Meten met slinkse maten
494 Klakkeloze onderwijsplannen
493 Kennis van de politieke correctheid
492 Beloften op lange termijn (2)
491 Alle moslims moeten weg! (1)
490 UvA administratieve puinzooi (1)
489 Het achterlijke moslimcollectief (2)
488 Onze wraak zal komen (9)
487 Multi-level mongolen (2)
486 Rechts waar u zo bang voor was (3)
485 Socialist tot de salontafel
484 Schijn van de bezuiniging (9)
483 Geen ambitie? Sla de politie!

499 # Zwartjoekels discrimineren is rete cool #
Gepost door Misdefinitie op 07-12-2010 om 23:14.
Racisme wordt voornamelijk gezien als activiteit van stoute blanken. Zelfvoldane volgevreten roze varkens die er door superioriteitsgevoelens plezier in hebben om minderheden neer te zetten als zwarte apen die met een banaan thuishoren in de bomen van het oerwoud. Thans is dat beeld meerdere malen achterhaald door de feiten. Een treffend voorbeeld is de juridische afschaffing van de apartheid in Zuid-Afrika in 1994. Deze afschaffing hield in dat racisme van zwarten, dat tot die tijd hooguit in de hoofden van extremisten bestond om crimineel gedrag te rechtvaardigen, als feit werd gezien en er wetten werden aangenomen om elke negatieve gedachte over een gekleurde genadeloos af te straffen. Wetten die een vrijbrief werden om blanken te pas en te onpas te beschuldigen, te beroven en zelfs te vermoorden. Ook in eigen land hebben we een dergelijk proces zien voltrekken. Keer op keer blijkt dat juist de blanke autochtonen gediscrimineerd worden door buitenlanders, linkse flikkers en zogenaamde harde anti-racisten.

Retecool: Marokkanen erger dan zwartjoekels.

Racisme is te beschouwen als vorm van ongeoorloofde discriminatie vanwege ras. Over het algemeen wordt aangenomen dat het simpelweg om discriminatie op basis van een donkere huidskleur gaat, maar die visie is onvolledig. Eerst en vooral moeten mensen beseffen dat er een verschil bestaat tussen discriminatie en ongeoorloofde discriminatie. Het eerste betekent enkel onderscheid maken. Mensen maken de hele dag door onderscheid en keuzes en nemen continu beslissingen. U begrijpt dat het ondoenlijk is om al die keuzes te evalueren. Laat staan om er problemen mee te hebben. Daarom is enkel de tweede betekenis strafbaar. Ongeoorloofd houdt in dat gelijke gevallen ongelijk behandeld worden. Merk op dat ongelijk behandelen van ongelijke gevallen in beginsel dus wel is toegestaan. Men neemt aan dat racisme onder ongeoorloofde discriminatie valt omdat ze alle rassen als gelijk zien. Moraalridders vergeten altijd dat gelijkheid beide kanten opwerkt. Racisme van blanken is dus minstens even erg als racisme van zwarten.

Medewerkers van Misdefinitie zijn er niet vies van om af en toe eens flink de knuppel in het hoenderhok te gooien. Regelmatig vragen we mensen: "Racisme? Waarom niet?" Formuleer daar maar eens een treffend antwoord op. Vrijwel altijd komen er aangebrande reacties van mensen die het onbehoorlijk vinden om zo'n vraag te stellen. Racisme en discriminatie tasten in hun visie de menselijke waardigheid aan en mag onder geen enkele omstandigheid plaatsvinden. Vragen we vervolgens of dat standpunt ook geldt als het gaat om blanken die gediscrimineerd worden, dan worden de reacties al wat afwijkender. Antwoorden variëren tot een simpel "ja" tot aan het meest voorkomende antwoord dat erop neerkomt dat racisme toch eigenlijk iets is dat met name mensen met een donkere huidskleur overkomt. Gênante wordt het als er overduidelijke voorbeelden worden gegeven waarin blanken worden gediscrimineerd. Dan zeggen ze dat zoiets niet voorkomt of het geen racisme is. Door onwetendheid bij het grote publiek, moeten we steeds weer uitleggen waar het nu precies om gaat.

Dergelijke opvattingen leiden ertoe dat racisme van blanken ontkend wordt en racisme van zwarten schromelijk overdreven wordt. Opvallend is het gedrag dat vele zogenaamde anti-racisten vertonen. Gaat u op wat voor manier dan ook de discussie met ze aan, vertelt u ze dat racisme van autochtonen ook bestaat of hangt u de stelling aan dat racisme inmiddels een term zonder waarde is geworden omdat het zo vaak wordt misbruikt om vrije meningen de kop in te drukken, dan zijn ze al heel snel in staat om u te classificeren als racist. Dan komt de belangrijkste constatering. Waar het hart vol van is, loopt de mond van over. Zijn zulke figuren klaar met zich druk te maken over wat wij wel niet zijn, dan blijken zij in de praktijk stiekem onbewust zelf te discrimineren. Ja, let maar eens goed op. De meest uitgesproken anti-racisten die u van alles en nog wat beschuldigen, blijken zelf regelmatig zwarten uit de weg te gaan. Anti-racisten discrimineren erop los. Ze gaan in de trein niet naast een zwarte zitten, wijzen zwarten af of vervloeken hen achter hun rug om.

Tijd voor een concreter voorbeeld. Retecool vindt het nodig om de beheerder van Misdefinitie volledig met naam en toenaam door het slijk te halen. Wie hun stukken leest die eenvoudig via Google te vinden zijn, schrikt zich op het eerste gezicht wezenloos. "Wat een kankernazi. Een smerige vuige racist," denken ze na het lezen van de proza op Retecool. De heren van Retecool worden door onoplettende lezers natuurlijk gezien als helden en racisten mogen zonder twijfel volledig geruïneerd worden niet waar? Totdat u opmerkt dat alle kwalificaties gebaseerd zijn op satirische titels als "You niggers listen now!" waarin het gedachtegoed van de voormalige Ku-Klux-Klan op de hak werd genomen. "Nou, maar er staat toch niggers," zullen mensen blijven zeggen. Inderdaad, we kunnen van achterlijke mongolen niet verwachten dat ze satire, ironie en spot begrijpen. Wellicht begrijpt u dan wel iets anders. Wanneer het woordje "nigger" aanleiding geeft tot karaktermoord, wat vindt u dan van het woord "zwartjoekel"?

Waar het op Misdefinitie altijd gaat over radicalen, criminelen en extremisten, gaat de publicatie van Retecool puur en alleen om kwalificaties aan het adres van grote groepen mensen. Retecool legt uit welke groepen, soorten en rassen zwartjoekels zijn: Antillianen en Marokkanen. Geen criminele Antillianen en Marokkanen, maar gewoon Antillianen en Marokkanen. Men spreekt daarmee het collectief aan of in gewoon Nederlanders: allemaal. Voorts introduceert Retecool een aantal beledigende kwalificaties aan hun adres. Ze zijn lui, vreten van ons geld, spreken geen Nederlands, doen aan polygamie en naaien "bitches" voor beltegoed. Tot slot vindt Retecool dat Marokkanen nog erger zijn. Wat ons doet denken aan een uitspraak van Michiel smit: "Er is maar een ding erger dan een neger: een blanke neger." Puur en alleen gericht op ras en afkomst van groepen mensen. Je reinste discriminatie van gekleurde mensen. Uiteindelijk is zelfs het Meldpunt Discriminatie Internet (MDI) wakker geworden. Dat wordt een aangifte en een veroordeling. Reet is een nazi.

Uiteraard menen we daar geen reet van. Misdefinitie vindt niet werkelijk dat er sprake is van racisme en ziet prima in wat voor website het is. Satire, voor de lol en een beetje provoceren. Gewoon een kwestie van vrijheid van meningsuiting. Wel willen we een aantal zaken duidelijk maken. Het is doodeenvoudig om iemand zwart te maken en neer te zetten als racist. Retecool heeft de beheerder van Misdefinitie een onrechtmatige daad aangedaan door hem op basis van wat woorden neer te zetten als nazi en te suggereren dat hij dat aan zichzelf te wijten heeft omdat hij nu eenmaal een website beheert met deze teksten. Nu blijkt echter dat contact met justitie iedereen kan overkomen. Niet eens vanwege felle teksten op het randje, maar gewoon vanwege een simpele tekst waar toevallig het woord zwartjoekel in staat. Of berberaap of kakkerlak zo u wilt. Teksten zonder racistisch doel worden zo crimineel. Twee conclusies zijn mogelijk. Retecool is racistisch of Retecool heeft een fout gemaakt door Misdefinitie op basis van woorden te naaien.

Het eerste geval is gebaseerd op de kennelijke mening van Retecool dat als er woorden als "nigger" worden gebruikt en iemand mail krijgt van het MDI, iemand een racist is die met naam en toenaam aan de schandpaal mag worden genageld. Is Retecool nog steeds deze mening toegedaan, dan zal het redelijk zijn als ze hun eigen namen met naam en toenaam publiceren na het akkevietje met het woord "zwartjoekel" en het MDI. Kom niet aan met het gelul dat onze teksten racistischer zijn. Zwartjoekel is voor het MDI net zo'n probleem als soortgelijke woorden. Gelijke monniken, gelijke kappen. Het tweede geval gaat uit van de wetenschap die we nu hebben. Blijkbaar kan iedereen in het vizier van justitie komen met een groot aantal woorden. Dus is het beeld dat Retecool van de beheerder van Misdefinitie schetst en de schandaal incorrect en buitenproportioneel. Nu gebeurt het immers the amazing Retecool zelf. Dan is het niet meer dan redelijk om te zeggen: "Zand erover, we verwijderen de naam van de beheerder en we gaan samen strijden voor de vrijheid van meningsuiting.

Onvervalst racisme.

Internet heeft geen exclusief monopolie op racisme en discriminatie. Sterker nog, het internet stelt op dat gebied geen ruk voor. Ongeacht wat er op internet staat over anonieme groepen mensen, blijven het woorden die toch vooral hen raken die geestelijk niet helemaal in orde zijn. Wie geen probleem heeft, kan niet beledigd of gediscrimineerd worden door tekst. Anders is het als uw eer en goede naam aangerand wordt door een smadelijke vermelding met uw volledige naam, maar dat is bij fatsoenlijke websites vrijwel nooit het geval. Voor echt fraaie staaltjes van discriminatie moet u toch echt buiten het strijdtoneel der toetsenbordhelden zijn. Buiten waar de mensen en de pleinen zijn. Bijvoorbeeld als het gaat om het beoordelingsbeleid van scholen. Eerder hebben we al verteld hoe het Nederlandse onderwijs is afgeleden om kansarmen de kans te geven op oneigenlijke gronden een diploma te halen. Leest u hier al langer mee, dan is het u bekend dat het niveau van het onderwijs moest dalen omdat allochtonen niet aan de eisen voldeden.

Een kleine herhaling is hier op zijn plaats. Blanke Kees kreeg vroeger veelvuldig te horen dat hij een tiende te kort kwam om over te gaan. Hij moest maar een jaartje blijven zitten op school in de zelfde klas tussen kinderen die zelfs voor sommige schooldirecteuren te jong zijn. Zo zijn de objectief opgestelde regels, kregen deze kinderen te horen. Niks aan de doen. Men moest de kennis en de vaardigheden beheersen volgens vastgestelde normen. Normen die ook voor rekenen en taal golden en juist bij dat laatste gaat het bij veel allochtonen mis. Zouden zij moeten voldoen aan de normen, dus tijdig Nederlands leren in plaats van met halal in de mond praten, dan moesten ze daadwerkelijk integreren en hun best doen. "Discriminatie," riep de linkse elite. Zij hadden die allochtonen enkel binnengelaten om te stemmen en om links te stemmen is geen kennis van de Nederlandse taal nodig, vinden zij. Om hen toch aan een diploma te helpen, werd het onderwijs volledig hervormd van objectieve normen naar subjectieve beoordelingen.

Discriminatie was het gevolg, want leraren konden met een natte vinger in de lucht beoordelingen geven aan kinderen die zij lief, geil of zwart genoeg vinden. Officieel gebeurt dat natuurlijk niet en mensen verklaarden ons voor gek toen we er in 2004 voor het eerst melding van maakten in het bekende boek op deze website. "Extremistisch gebabbel van een extreem rechts gestoorde mongool," aldus een van de hoge pieten bij de Hogeschool van Amsterdam. Misschien kunnen zij ons dan vertellen waarom er recent weer voor de zoveelste keer een onderzoek is verschenen waaruit ons gelijk blijkt. Dr. L. Rekers-Mombarg en dr. G.J. Harms analyseerden examenresultaten van 15.000 leerlingen en vonden dat Turkse en Marokkaanse leerlingen veel hogere cijfers kregen voor hun schoolonderzoek dan voor het eindexamen. Nu moet u weten dat schoolonderzoeken zelfgemaakte toetsen zijn die per docent verschillen. Met het nieuwe subjectieve systeem is het mogelijk om leerlingen die ijverig zwart zijn hogere punten te geven dan blanken.

Racisme kan zich ook uiten in reactie op een poging om minderheidsgroepen teveel voor te trekken. Binnen Nederland is een sorrycultuur ontstaan waarin we ons moeten verontschuldigen voor al het negatieve wat allochtonen misschien kan overkomen. Slechte punten op school? Onze schuld. Hier is een diploma. Geen werk? Racisme. Hier is een baan, we sturen die rechtse nazi's wel naar huis om hun website. Geen vrienden? Geeft niks, we zetten wel wat subsidieprojectjes op met het thema "Hoe leuk zijn Marokkanen?". Schrijft de koran haat en verderf voor? Eveneens geen probleem, Nederland zit nog vol Joden die vergeten zijn in de oorlog. Anti-semitisme is dan wel verboden, maar ach, wie geeft daar nou om? Marokkanen mogen zonder problemen de Hitlergroet doen als een Jood langsloopt. Moet u eens proberen bij zo'n rifaap. Dan heeft u meteen de berberapen aan het dansen. Of misschien zelfs de kakkerlakken. Amsterdam luidt al lang de noodklok over het anti-semitisme. Bolkestein toonde trots zijn oplossing. Jodenhaat door Marokkanen? Geen probleem. Dan moeten die Joden maar oprotten.

Pardon? Wanneer zandapen zich schuldig maken aan anti-semitisme cq jodenhaat, dan moeten ze per direct op de boot terug naar de woestijn. Maak godverdomme van slachtoffers geen daders. Joden hebben geen toekomst meer in Nederland aldus Bolkestein. Is dat niet precies wat er in de jaren '40 van de vorige eeuw gezegd werd? Een hoogst onsmakelijk idee dat al onze beledigingen te boven gaat. Moesten Joden destijds ook niet "verhuizen" en weten we niet meer wat er daarna is gebeurd? Tijd voor een lesje geschiedenis. Met Jood zegt hij weliswaar de orthodoxe Jood te bedoelen die als zodanig herkenbaar is, maar dat maakt het standpunt niet minder erg. Moeten we ons straks allemaal gaan kleden zoals Marokkanen omdat we anders een te herkenbaar doelwit zijn op straat? Wellicht is Bolkestein erg verheugd over het nieuwe project waar Nederland nu weer eens geld in gaat stoppen. Alles voor de goede zaak. Nederland geeft 400.000 euro voor het in stand houden van Auschwitz. Zou hij al "Auschwitz is back for black" horen krijsen in zijn hoofd?

Oei, dat is wel erg confronterend vindt u niet? Straks krijgen we mensen die gaan roepen dat het allemaal niet zo bedoeld is en dat we er niet zo zwaar aan moeten tillen. Kom nou, dat wordt van ons ook niet geaccepteerd. Alle onze woorden worden op een goudschaaltje gewogen en zo nodig verdraaid. Waarom mogen wij dan niet ondubbelzinnig duidelijk maken dat deze vormen van racisme feitelijk tientallen keren erger zijn omdat ze werkelijk invloed hebben op het leven van grote groepen mensen? Wat hier gebeurt is dat er tegen een hele grote groep mensen wordt gezegd dat ze kunnen opkrassen zonder echt iets gedaan te hebben terwijl wij niet eens mogen spreken over het emigreren van Marokkanen en Turken die wel criminele activiteiten op hun kerfstof hebben. Kan iemand ons dan eens vertellen waarom Joden wel moeten oprotten en Marokkanen niet? Onderbouwd met feiten en actualiteiten? Dat kan vast niet. Misschien snappen al die linkse droeftoeters inclusief de AFA dat we ook proberen u aan het denken te zetten over het gemak van demoniseren.

Overweging.

Discussies over racisme en discriminatie zijn niet eerlijk te voeren met mensen die deze termen misbruiken voor het eigen gewin. Gewin dat doorgaans bestaat uit het demoniseren en zwartmaken van anderen, privileges verkrijgen die men anders nooit zou verkrijgen zoals subsidies en diploma's en vage schimmige politieke spelletjes om tegenstanders uit te schakelen. Allereerst moeten mensen beseffen dat we spreken over strafbare discriminatie en dat is enkel ongeoorloofde discriminatie: het ongelijk behandelen van gelijke gevallen. Gelijke gevallen impliceert dat we kijken naar kenmerken die gelijk zijn bij de hele groep en waarop dus niet gediscrimineerd mag worden. Het recht noemt doorgaans ras, religie, geaardheid en politieke gezindheid. Voorts dienen veel mensen nog te leren dat gelijkheid van een kenmerk betekent dat alle variaties van dat kenmerk als gelijk beschouwd worden. Mensen die doen alsof discriminatie van blanken niet bestaat of minder erg is dan discriminatie van zwarten, zijn derhalve niet serieus te nemen.

Desondanks zien we vaak dat mensen een simpele versie van racisme bedenken en zodoende alle kritiek op gedrag van allochtonen als racisme classificeren. Elk woord dat "verkeerd" is in hun ogen grijpen ze aan om iemand zo te demoniseren dat hij maatschappelijk gediskwalificeerd wordt met het stigma racist, nazi of erger. Door omstanders worden deze figuren veelal gezien als helden. Bezoekers van Retecool prijzen Reet de hemel in voor de ranzige publicaties die hij heeft gemaakt rondom de beheerder van Misdefinitie. Men neemt een paar citaten, zet ze in een andere context en benoemt hem als geestelijk gestoorde racist en de hele meute rent erachter aan. Niemand doet meer aan waarheidsvinding en niemand merkt op dat alle aantijgingen in feite gebaseerd zijn op het bewust verkeerd interpreteren van woorden en zinnen die uit hun context zijn gerukt. Gelukkig weet u dat zoiets niet deugt. Juist de grootste lawaaimakers blijken veelal de grootste racisten te zijn die Nederland liever kwijt dan rijk is.

Op Retecool gaan ze regelmatig keihard los op alles wat hen niet aanstaat, maar vergissingen inzien ho maar. Totdat blijkt dat er iemand veroordeeld wordt om zijn mening en ze zelf bij het MDI en justitie ter discussie staan. Linkse schoolleiders en docenten zullen veelvuldig roepen dat wij de racisten zijn, maar ondertussen lopen zij Marokkaanse en Turkse leerlingen te bevoordelen terwijl blanke leerlingen dat recht niet krijgen. Vanwege onze teksten worden we door veel mensen uitgekotst en houden mensen vol dat juist Marokkanen gediscrimineerd worden, maar als deze Marokkaanse lieverdjes vol haat blanken en Joden discrimineren, moeten de slachtoffers vertrekken. Overal valt het ons op dat mensen die (extreem) fel ageren tegen racisme, zelf obsessief bezig zijn met (het selecteren op) huidskleur. Neem nou bijvoorbeeld de zwarte sinterklaas die in de Bijlmer langskwam. Kinderen zijn niet bezig met een witte 'L' of zwarte sinterklaas. Het zijn die zogenaamde anti's die het altijd moeilijk hebben.

Vandaar dat we niet onder de indruk zijn van het doorsnee gebruik van de inmiddels waardeloos geworden termen racisme en discriminatie. Snel demoniseren kunnen wij ook, Mensen gebruiken het begrip verkeerd, discussies worden niet eerlijk gevoerd en alles is erop gericht om het vrije woord uit te schakelen. Al die zeikerds kunnen de tering krijgen. We blijven u zeggen waar het op staat, we geven u de werkelijke feiten en laten u zien waar racisme werkelijk uit bestaat. Dat zullen we blijven doen, ondanks dat er veel schreeuwers aan wal staan die proberen de feiten te verdraaien. Voor ons is absolute vrijheid van meningsuiting zo belangrijk dat we bereid zijn offers te brengen. Een van de zwaarste offers is door alles en iedereen gestraft te worden. Door weblogs, door fascisten, door leugenaars en door iedereen die tracht het vrije woord middels extremisme om zeep te helpen. Demoniseren zal de ware schijnheilracisten nooit kunnen helpen de waarheid voorgoed te verbergen. Ze zullen rekening met ons moeten houden.
Reacties: 1
Pagina's: 1

Reactie door A1824G op 09-12-2010 om 01:30.
Maar de politiek wil niet en gaat met de schijnwereld door als voorheen.
Als vele Europese landen een rechtse regering krijgen is wellicht een opening de Europese wetten te corrigeren naar natuurlijk niveau.

Reactie toevoegen
U dient in te loggen om een bericht te kunnen plaatsen.
 Houd het hier netjes. Hartelijk dank.

Misdefinitie
Copyright (c) 2004-2024.

C:\>Misdefinitie\type info.txt
Contact opnemen kan via een e-mail naar info apending misdefinitie.nl.