Mis∑de∑fi∑ni∑tie (de ~ (m.), ~s)
1 Politiek correct geformuleerde definitie waarmee men door middel van leugen en bedrog de werkelijke aard van misstanden probeert te verhullen door deze te rechtvaardigen.
- Misdefinitie gaat over misstanden en gedrag van criminelen, radicalen en terroristen.
- Stop de #CancelCultuur! Stelletje moraalnarcisten, u bent geen beter mens als u mensen uitsluit vanwege hun politieke gezindheid.
- De vrijheid van meningsuiting is absoluut! Wat wij mogen schrijven, bepaalt niet de juut!
- Stiekem sollicitanten googelen en ze dan cancelen? Uw naam wordt geregistreerd en doorgegeven!
Gebruikersnaam: Wachtwoord:
# Home # Boek HvA (Uitverkocht) # Registratie # Contact #
Misdefinitie artikelen
Pagina: 19 / 44: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

502 Hang pedofielen aan hun ballen op!
501 Collegegelddiscussie in de context (2)
500 Asielbeleid continu gefrustreerd
499 Zwartjoekels discrimineren is rete cool (1)
498 Opportuniteit is rechterlijke achterlijkheid (2)
497 Immigratieramp op herhaling
496 Bezuinigingen ProRail sporen niet
495 Meten met slinkse maten
494 Klakkeloze onderwijsplannen
493 Kennis van de politieke correctheid
492 Beloften op lange termijn (2)
491 Alle moslims moeten weg! (1)
490 UvA administratieve puinzooi (1)
489 Het achterlijke moslimcollectief (2)
488 Onze wraak zal komen (9)
487 Multi-level mongolen (2)
486 Rechts waar u zo bang voor was (3)
485 Socialist tot de salontafel
484 Schijn van de bezuiniging (9)
483 Geen ambitie? Sla de politie!

488 # Onze wraak zal komen #
Gepost door Misdefinitie op 13-10-2010 om 22:43.
Voer geen discussie met idioten. Ze zullen u naar beneden trekken tot hun niveau en u verslaan met ervaring. Deze Nederlandse verbastering van een bekend Engelstalig citaat schoot gedurende de strafrechtelijke vervolging van de beheerder van Misdefinitie meerdere malen door ons hoofd. Tijdens de mailwisseling met die infantiele linkse fascistische in het Hof zo genoemde MDI-apen, het optreden van politie en justitie en het circus in de gerechtsgebouwen. Allemaal in de veronderstelling dat de onderdeurtjes der bananenrepubliek er niet toe deden en de edelgrootachtbaren in staat waren de achterliggende motieven van de Gestapo te doorzien. Helaas bleek dat slechts ten dele waar. Waar de rechtbank van Haarlem zakelijk, correct en met toepassing van de wet tot vrijspraak kwam, koos het gerechtshof van Amsterdam de benadering van het onmiskenbaar beledigend verklaren met drogredenaties. Het onwaarschijnlijke is dan toch gebeurd. De beheerder van Misdefinitie is door het hof veroordeeld tot een geldboete.

Vuil partijdig spel.

Voordat we de gebeurtenissen kunnen analyseren, moeten we eerst nog een aantal misverstanden uit de weg ruimen. Alle berichtgeving in deze zaak is vanaf de uitspraak gebaseerd op het arrest van het hof. Maak vooral niet de fout om te denken dat alles wat in dat arrest staat, een volledige weergave is van het gebeuren. Het arrest bevat enkel de opvattingen van het hof waarbij zij zeer selectief zijn geweest in het opnemen van de werkelijke context. Op internet leidt dat meteen tot een vertekende discussie. Zo wordt er geopperd dat Misdefinitie een belachelijke verdediging heeft gevoerd terwijl in werkelijkheid grote delen van de verdediging niet zijn meegenomen. Dat moslims werden uitgescholden voor berberapen, kakkerlakken, ratten en varkens wordt nu als vaststaand feit erkend zonder daarbij de originele artikelen te betrekken. Wilt u onze visie horen? Dan krijgt u onze visie. Aan deze zaak hangt de smerige lucht van partijdigheid en bizarre interpretaties van incapabele togadhimmi's.

Binnen een democratische rechtsstaat moeten verdachten toegang kunnen krijgen tot een onafhankelijke en onpartijdige rechter. Zou de rechter aan de kant van de aanklager staan, dan is er geen eerlijk proces mogelijk en wanen we ons in strenge extremistische landen waar strafrechtelijke vervolging om meningen heel normaal is. Nederland staat bekend om de meest achterlijke taferelen bij het benoemen van onze rechters. Rechters moeten eerst Rechten gestudeerd hebben aan de universiteit om vervolgens een specialistische 6-jarige RAIO-opleiding te volgen. Deze opleiding kent een selectieprocedure die op z'n minst de haren rechtovereind laten staan. "Geschikte" kandidaten om deze opleiding te gaan volgen worden benoemd door, schrik niet, de Minister van Justitie. Ten tijde van onze zaak en die van Wilders was dat Hirsch Ballin. Een anti-Wilders slinkse die al jaren meningen laat vervolgen. Rechter worden is alleen mogelijk indien u linkser bent dan het CDA. Derhalve hebben we voornamelijk PvdA, CDA en D66 rechters.

Dacht u dat rechters onafhankelijk waren omdat het OM niet kan kiezen welke rechter een zaak behandelt? Beste mensen, u zult zich doodschrikken als we vertellen dat het wel kan. Misdefinitie moest voorkomen voor de meervoudige kamer van het hof. Een gerechtshof heeft vanwege het grote aantal zaken natuurlijk meerdere kamers. Wat we achteraf na onderzoek weten is dat het OM in elk geval door een truc kan beslissen welke rechters een zaak behandelen. Op 23 februari, 2 april en 16 april kwamen er dagvaardingen binnen voor het hoger beroep dat met elke dagvaardiging steeds weer werd uitgesteld. Zo op het eerste gezicht zult u kunnen zeggen dat ze het gewoon druk hebben. Nadere analyse wijst uit dat door het verplaatsen van de zitting, de zaak steeds bij een andere kamer kwam. Eerst bij de 8e, toen bij de 2e en daarna bij de 4e. Rechters kiezen kan dus blijkbaar door de zitting uit te stellen en met succes. Vergelijk het arrest Misdefinitie met die van Polinco. Beiden zijn door de 4e strafkamer door rechtervoorzitter mr. A.M. van Woensel veroordeeld.

Drogredenaties in de rechtszaal.

Heel erg eng. Op deze manier kunnen pedofielen in het Gerechtshof worden aangebracht bij kindervrienden en iets te rechtse webloggers bij veel te linkse rechters. Succes verzekerd! Besef dat we dit pas achteraf hebben kunnen uitzoeken. Nietsvermoedend betrad de beheerder van Misdefinitie de rechtszaal. Om alle fabels uit de wereld te helpen vermelden we dat er voor deze zaak net zoals bij de zaak in de rechtbank besloten is geen gebruik te maken van een advocaat. Een advocaat zou een veelvoud hebben gekost van de hele boete in deze zaak en bovendien zou willekeur en de vooringenomen positie sowieso tot een veroordeling hebben geleid. Daar kwamen we tijdens de strafzitting achter toen de rechter de verdachte ging ondervragen. Het bleek onmogelijk om de rechter ertoe te bewegen de tekst in zijn gehele context mee te wegen en te beoordelen. Steeds weer bracht de rechter zijn vragen weer tot klagen over losse woorden. Bekijk "Het oordeel van het hof" in het arrest en merk op dat de beoordeling geschiedt op basis van selectief geciteerde zinnen.

Na de weigering om de teksten in de volledige context te zien was het verhaal snel uit. De klassieke truc is zeggen dat de volledige context er toe doet, maar vervolgens de ondervraging baseren op woorden. Zo vroeg de rechter hoe de woorden berberaap en kakkerlak geduid moesten worden. In het originele artikel kwamen die woorden voor na een verwijzing naar een nieuwsartikel dat ging over jongeren die de politie discrimineren. Logischerwijs gaan die woorden dus over de racisten. Tenminste voor de mensen die kunnen lezen. "Staan die woorden daar dan letterlijk in?" vroeg de rechter. Nee, dat hoeft ook niet, want het gaat om de weergave van een standpunt in de eigen woorden van de auteur die bovendien deels satirisch bedoeld zijn. De rechter concludeerde toen dat er "dus geen sprake is van een bronverwijzing". Blijkbaar moeten bronnen letterlijke tekst bevatten voordat het een bron is. Juridisch gezien deugt dat voor geen kant. Dit soort bullshit is dan ook stiekem niet opgenomen in het arrest.

Een verwijzing naar een NOS-artikel vond de rechter ook geen bronvermelding. "Dat is gewoon een algemene bron." Ja, zo lusten we er ook nog een paar. Kennelijk is het dus ook niet toegestaan te verwijzen naar een nieuwsbron en daar in de eigen woorden van de auteur commentaar op te geven. Het internet kan dan zo'n beetje opgedoekt worden aangezien dat precies de kern raakt van journalistieke literatuur- en actualiteitenonderzoek. "Waarom dan die woorden gebruiken? Andere woorden konden net zo goed gebruikt worden?" Natuurlijk hersenloze hofnar, maar het is toch godverdomme een grondrecht van een auteur om zijn creativiteit in het schrijven op de loop te laten en hem zelf zijn eigen woorden te laten kiezen? Wel, nu de manier van bronverwijzen naar de actualiteit is afgewezen en tevens vast is komen te staan dat een auteur geen recht heeft om zijn eigen woorden te kiezen, staat de strafbaarheid al vast. Juridische rechtlijnigheid schrijft voor dat in een tekst elk willekeurig woordje of zinnetje een volledige letterlijke bronvermelding kent.

Rechters creŽren hiermee een haast onwerkbare situatie waarin willekeur een grote rol speelt. De rechter stond namelijk ook niet open voor de feiten. Overal op internet zijn vertalingen van de koran te vinden waarin elke ongelovige die niet in de islam gelooft wordt neergezet als een varken, ezel of andere beesten. Nadat er in 10 artikelen een bronverwijzing is gegeven, concludeert de rechter strafbaarheid als de links er de 11e keer niet meer bij staan. Aan algemene feitenkennis doet de rechter evenmin. Wanneer in een bepaalde periode Marokkanen zeer negatief in het nieuws zijn gekomen en een artikel verwijst naar deze criminele Marokkanen, dan wordt dat ontkend als de tekst niet letterlijk in de bron staat. Dat gebeurt ook als van een bekend nieuwsfeit de verwijzing ontbreekt. Met andere woorden: zeggen dat het gaat om een feit in de recente actualiteit is niet voldoende. Ook niet als het in de krant stond. Internet is een vluchtig medium. De rechter vond het verdwijnen van een artikel op het internet gelijk staan aan geen bronvermelding.

Plaatst u andermans mening en verdwijnt dat artikel van het internet, dan bent u dus strafbaar. Weghalen van de dode link mag ook niet van de rechter: "Dan hadden we nog dat linkje zien staan." Hoe achterlijk kunnen mensen redeneren? Dan pakken ze weer een paar zinnen en vragen ze hoe ze uit die paar zinnen kunnen opmaken waar het hele artikel over gaat. Niet. Geen enkel artikel, boek of publicatie is compleet samen te vatten door 2 willekeurige zinnen te pakken. Wederom bleek de rechter dat niet te begrijpen. In een zin als "De islam is in Nederland en de rest van de wereld wel degelijk een probleem" redeneerde de rechter dat er "in Nederland" staat en het dus over alle moslims in Nederland gaat. Ja joh, laat maar wat woorden weg. Dan valt er van alles in te lezen. Ook vond de rechter dat er een aantal keer "de moslims" stond en dat dus betekent dat het artikel over alle moslims gaat. Stelletje hersenloze imbecielen. Een artikel dat over radicalen, extremisten en terroristen gaat bedoelt met "de moslims" uiteraard de radicalen.

Enkel een seniele dwaas vergeet tijdens het lezen van een artikel waar het over gaat. Ja mensen, let maar goed op. Want als u het 100 keer heeft over radicalen en een keertje dat bijvoeglijke naamwoordje achter moslim weglaat, bent u strafbaar bezig. Vervolgens ging de zaak op een nog kinderachtige toer verder. Toen het hof te kennen werd gegeven dat het beschikbare feitenmateriaal honderden keren op de hele website is herhaald, de uitspraken in de koran algemene kennis betreffen en uit onderzoeken altijd blijkt dat allochtonen oververtegenwoordigd zijn in de criminaliteit zei de rechter: "Dus als anderen dat schrijven, schrijf jij dat ook?" Treurig. Ruim 10 jaar opleiding en 20 jaar ervaring en dan redeneren als de eerste de beste beledigde moslim met lange tenen. De dollemansrit ging verder over het MDI. Misdefinitie zou het MDI wel erg fel hebben benaderd. O ja? Mag dat niet dan? Het MDI is niks meer dan een private organisatie bestaande uit een paar blanke landverraders die elk jaar 150.000 euro linkse subsidie krijgen.

Oprotten dus, want de vrijheid van meningsuiting is net even belangrijker dan de penisnijd van wat oude vrijsters die klaar moeten komen op de veroordeling van mensen die slechts hun mening geven. Naar het MDI zou zelfs verwezen zijn naar apen. Nou, dat is pas een belediging. Voor die apen dan. Wel erkende de rechter dat het MDI ook niet weet of iets strafbaar is of niet. Ook dat verschijnt angstvallig nergens in het arrest. Toch wordt het MDI behoorlijk de hand boven het hoofd gehouden, want de rechter beweerde dat de beheerder van Misdefinitie beter had kunnen luisteren omdat hij wel een groot risico nam. Tegen hem werd gezegd dat hij immers niet kan weten wanneer iets strafbaar is omdat hij geen juridische opleiding heeft gevolgd. Zo, zit dat dus. Hoort u dat? U moet teksten onmiddellijk verwijderen zodra een andere burger dat tegen u zegt, want u bent te stom om het recht te begrijpen. Nog ernstiger is een uiting van de rechter waarbij beweerd werd dat artikel 137c niet zo duidelijk is dat daaruit iets kan worden afgeleid.

Je reinste schending van artikel 10 EVRM. Beperkingen moeten namelijk toegankelijk en voorzienbaar zijn. Onduidelijke wetten waaruit niks kan worden afgeleid zijn dat per definitie niet. Voorts werd door de rechter betoogd dat grappen nog duidelijker moeten zijn. Letterlijk vroeg de rechter hoe iemand er de humor van kan inzien. Pardon? Worden wij geacht om een rechter te leren hoe humor werkt? Moeten grappen voortaan uitgekauwd en uitgelegd worden omdat de mensen te dom zijn om het te begrijpen? Is het noodzakelijk om na elke zin "Pas op! Satire!" te zetten omdat er steeds meer nieuwe Nederlanders onze cultuur komen verrijken door de Nederlandse taal niet te beheersen? Krijgen we de beperking opgelegd dat een tekst in Jip- en Janneketaal moet geschieden om IQ-lozen met het zelfvertrouwen onder het vriespunt zich anders beledigd kunnen voelen? Wat een idioterie allemaal. Voor ons waren de berberapen gaar. Teksten moeten middelmatigheid uitstralen met diverse disclaimers voor hen met een te kleine pik.

Schending van het recht.

In tegenstelling tot wat het hof beweert is de wet wel degelijk zeer duidelijk toepasbaar op uitingen. Groepsbelediging in de zin van artikel 137c Wetboek van Strafrecht stelt strafbaar het opzettelijk beledigend uitlaten over een groep mensen wegens ras, religie en nog een aantal kenmerken. De Hoge Raad heeft in het arrest "Belediging religie" (u weet wel: de maker van de poster "Stop het gezwel dat islam heet") bepaald dat het artikel een beperkte reikwijdte kent. Strafbaar is blijkens dat arrest enkel het onmiskenbaar opzettelijk beledigend uitlaten over een groep mensen wegens religie en ras. Het moet gaan om een aspect dat die groep collectief deelt. Strafbaar is enkel het zich nodeloos krenkend uitlaten over een groep mensen omdat deze een bepaalde godsdienst of ras heeft. Alle, zelfs felle kritiek op opvattingen die in die groep leven of op het gedrag van hen die tot de groep behoren, blijft buiten het bereik van art. 137c Sr. Duidelijker kan niet. De rechtbank in Haarlem heeft de uitingen concreet getoetst aan deze criteria.

Een kind kan de was doen. Men dient te kijken of er sprake is van een groep die als gemeenschappelijk kenmerk een ras of religie heeft en vanwege deze kenmerken wordt beledigd. De raadsheren van het gerechtshof vonden het echter nodig om de wet buiten spel te zetten en kozen voor een hele andere benadering. In plaats van de uitingen aan de wet te toetsen, gingen zij eerst en vooral uit van het axioma dat bepaalde woorden reeds onmiskenbaar beledigend zijn voor een groep mensen. Onaanvaardbaar gezien het feit dat deze woorden op verschillende manieren gebruikt kunnen worden waaronder in onze artikelen waarin het helemaal niet over groepen gaat. Bedenk goed dat de aanklacht hier groepsbelediging is en niet enkelvoudige belediging. Op basis van de aanname dat er sprake is van belediging, wordt het "bewijs" opgebouwd door een aantal losse zinnen elders in de artikelen te noemen in het arrest. Nogal een rare manier van onderbouwen. Zeggen dat iets beledigend is en dan vervolgens willekeurig gaan citeren.

Pak nog even het vonnis van de rechtbank erbij dat in artikel 378 van Misdefinitie besproken wordt en waarin we precies uitleggen hoe de uitingen wel bedoeld zijn. Vergelijk dit met de overwegingen die het hof in zijn arrest doet onder het kopje "Het oordeel van het Hof". Wat valt u op? Precies. Daar waar de rechtbank en Misdefinitie uitgaan van toetsing aan de wet op basis van de context, naait het gerechtshof ons een oor aan door de belediging reeds vanaf het begin als een feit te zien en dit te onderbouwen met losse citaten. Wees eens eerlijk en steek allemaal de handen omhoog indien u na het lezen van het arrest van het hof dacht van: "Nou nou, als die vreselijke man dit echt op deze manier, in deze volgorde en in deze context heeft geschreven, dan verdient hij straf." En steek ook even de handen omhoog als u na het lezen dacht dat de woorden berberaap en kakkerlakken in een scheldkanonnade tegen moslims zijn gebruikt. Gedurende deze hele zaak hebben al die hooggeleerden enkel zinnen uit hun verband gerukt om zo een veroordeling te rechtvaardigen.

Ga nou eens kijken wat er echt staat. Uiting 1 kwam uit artikel 299 en ageerde tegen discriminatie. Eerst wordt gezegd dat discriminatie stout is. Daarna wordt verwezen naar een artikel over mensen die discrimineren. De gewraakte uiting met daarin de berberapen en de kakkerlakken was tegen die mensen bedoeld op een sarcastische en satirische manier. Als een weergave van het standpunt van die racisten. Op een manier van: "Zo, dit vinden jullie zeker. Wat is dat belachelijk." Na het woord "hij" staat een komma en daarna komt een zinsdeel die zinspeelt op gedrag van luie, domme agenten. Namelijk agenten die buiten blijven wachten totdat u reeds vermoord bent. Kritiek op gedrag is volgens de Hoge Raad niet strafbaar. Strekking van het vervolg van het artikel is vervolgens dat de politie niet zo moet zeiken als ze gediscrimineerd worden omdat ze zich daar zelf ook schuldig aan maken. Volstrekt logisch. Discriminatie afkeuren en een punt maken van hypocriet gedrag.

Beseft het hof wel wat de consequenties zijn van hun redenering? Als kritiek hebben op gedrag van enkele Turkse agenten onder groepsbelediging valt, dan stellen ze hiermee dat alle Turkse agenten zich op een luie, laffe en laakbare manier gedragen omdat het Turken zijn. Het hof motiveert zijn standpunt met het idee dat het artikel zou zien op discriminatie van autochtonen. Anders gezegd: als u het heeft over discriminatie van autochtonen, dan bent u automatisch een racist die een hekel heeft aan zwarten. Anders had u wel heel politiek correct een artikel geschreven over discriminatie van allochtonen. Schrijven over blanken die gediscrimineerd worden mag niet. Merk ook de (..) op in het tweede citaat. Merk sowieso steeds op dat ze losse citaten opschrijven. Manipulatie van het bewijsmateriaal in het kwadraat. Fijn hoor als die o zo slimme rechters zelf een interpreatie maken met losse woorden en zinnen. De context is niet een zelfverzonnen interpretatie en een andere volgorde van zinnen. Lees het verdomme in de volgorde waarin het staat.

Uiting 2 maakte een sarcastische opmerking naar de radicalen en extremisten wiens gedrag net besproken werd. Dus geen groep moslims, maar kritiek op gedrag. Geen strafbare uiting dus. De alinea waarin de uiting over de kamelen voorkwam beschreef een bedreiging van moslims aan ons land. "Wat jullie nodig hebben is een zware bomaanslag" zeiden zij. Aan het einde van de alinea staat een verwijzing naar die moslims. Nee, zegt het hof. Wel strafbaar. Men haalt uit artikel 287 op Misdefinitie 2 citaten uit de context. Boven de citaten staat de kop "Radicale moslims willen overheersen". Dit is het met opzet weggelaten om het bewijsmateriaal te verneuken. We kunnen ons niet voorstellen dat de rechter het woord radicale over het hoofd heeft gezien. Het tweede citaat komt uit dezelfde alinea en zinspeelt op het feit dat elke moslim in de koran moet geloven en derhalve theoretisch gezien ook zo kan denken. Aangevallen wordt het extreme gedrag, radicale gedachten, het slaafs opvolgen van bevelen en het gevaar dat het oplevert.

Uiting 3 in artikel 217 heeft zelfs zijn context in dezelfde zin. Het gaat over allochtonen die blondines verkrachten. Dus niet over alle allochtonen en zeker niet over alle moslims. Geen groep en geen uitspraak over ras of religie. Snapt het hof Łberhaupt wel dat de consequentie van hun uitspraak is dat alle allochtonen blijkbaar een gemeenschappelijk kenmerk hebben als ras of religie? Dat alle allochtonen nu worden weggezet als verkrachters omdat het hof dat zo interpreteert? Misdefinitie wil bij deze afstand nemen van zulke redenaties. De auteur heeft met die zin de context vernauwd tot allochtonen die verkrachten. Het hof maakt ervan dat er nu een groep beledigd is omdat alle allochtonen hetzelfde zijn en blijkbaar verkrachten. Verder worden een aantal citaten genoemd die niks met de uiting te maken hebben. Zo neemt de rechter het ons kwalijk dat we stellen dat discriminatie van ons volk door gaat. Bekijk de willekeurig gekozen citaten die niet ten laste zijn gelegd eens goed door. Alles wat niet links is wordt negatief opgeworpen als "bewijs".

Uiting 4 en 5 komen uit artikel 206 waarbij het hof zich in allerlei bochten heeft moeten wringen om tot strafbaarheid te komen. Het artikel gaat over terrorisme, terroristen en hun haatkazernes waar Cohen destijds aan meewerkte. Bekend was uit de media dat een aantal van die haathutten nog meer gefinancierd werden door de linkse overheid, dat extremistische organisaties als Moslimbroederschap van de linkse kliek in Den Haag veel geld kreeg en de PvdA graag met terroristen in het buitenland wil praten. Recent nog werd bekend dat Amsterdam de noodklok luidt over het toegenomen antisemitisme. Verder werd er in het artikel verwezen naar de opvatting van generaal Abizaid. Een VS-generaal die de situatie met extremistische moslims vergeleek met de Tweede Wereldoorlog en een derde oorlog voorspelt. Bovendien blijkt uit de verwijzing naar het artikel dat de context extremistische moslims wereldwijd betrof. Nee, zegt het hof. Zij zien het woord moslim, berberaap en 1 miljoen. Dus gaat het over 1 miljoen berberapen moslims in Nederland.

Uiting 5 is een weergave van uitingen uit de koran waarin elke ongelovige wordt vergeleken met een hele dierentuin. Belediging volgens het hof. Hopelijk wensen zij eveneens de consequentie te aanvaarden dat de koran vanaf nu ook strafbaar is. Misdefinitie roept dan ook iedereen op aangifte te doen wegens belediging tegen iedereen die dat fascistische boekwerk op de plank heeft staan. Concrete toetsing aan de wet? Vergeet het maar. Kijk nog eens goed naar de citaten die het hof gebruikt ter motivering. Waarom drukken ze niet de alinea's waar die uitingen in voorkomen af? Waarom zijn de omliggende alinea's niet bij de context betrokken maar slechts enkele zinnen die heel ergens anders staan in het artikel? Waarom is het beschikbare feitenmateriaal op de hele website Misdefinitie, die honderden links bevat naar feiten over de islam en extremistische moslims, niet gebruikt terwijl daarop is gewezen? Het hof vindt dat hoewel er over extremisten wordt gesproken, toch gewoon het collectief bedoeld wordt. Dus zeggen zij: alle moslims zijn radicalen en extremisten. Met de lul van Van Tamelen in hun kont, kwam er voor moslims beledigende bullshit uit hun mond.

Overweging.

Deze uitspraak achten wij zeer gevaarlijk en onaanvaardbaar in een democratische samenleving. De manier waarop dit circus is gevoerd en de uitspraak is geformuleerd, kan voor iedereen gevolgen hebben. Om te beginnen voor auteurs van kritische artikelen. Gebleken is dat gebruik van enkele woorden reeds strafbaar kunnen zijn. Met als gevolg dat u woorden als berberaap, kakkerlak, dierennamen en termen die associŽren met scheldwoorden niet meer kunt gebruiken. Een of andere gek kan er immers zomaar aanstoot aan nemen, aangifte doen en u veroordeeld krijgen. Misschien brengt u daar tegenin dat u wel fatsoenlijk bent, die woorden niet gebruikt en dus veilig bent. Daar zijn wij niet zeker van. Stel dat u als journalist uitingen van anderen kopieert om een punt te maken. Of dat u een forum heeft waar mensen reageren die in een verhitte discussie wel eens wat zeggen. Waar ligt de grens? Een veroordeling van een blogger heeft hoe dan ook een "chilling effect" op andere schrijvers.

Goed, u gebruikt geen harde woorden en gebruikt een zwarte lijst om die woorden te weren. Daarmee aanvaardt u een verregaande beperking van de creatieve geest die, als hij eenmaal iets heeft bedacht, het tien keer moet corrigeren om in de lijn der middelmatigheid en politieke correctheid te blijven. Dan komen we op het volgende punt. Negatieve berichtgeving over moslims gebeurt op veel websites. De rechter wil daar een bron voor zijn. Nee, een verwijzing naar een internetartikel is niet genoeg. Dat is te algemeen, kan verdwijnen en uw tekst staat er niet letterlijk in. Bovendien, als u het een keertje vergeet kunt u zo genaaid worden als het OM u juist voor die ene zin vervolgt. Okť, u bent slimmer dan wij. U kijkt gewoon of anderen het schrijven en ermee wegkomen en dan publiceert u. Helaas, want u bent blank en zij zijn zwart. Dus krijgt U een proces aan uw broek. Had u kunnen weten. Wanneer u terecht staat, verwacht men opeens dat elk woord uitgebreid verantwoord kan worden.

Dan maar uw schrijfstijl aanpassen. Nette woorden, geen moeilijke onderwerpen gebruiken, niemand tegen de borst stoten en alles verwijderen zodra u een mail krijgt. U heeft de wet goed in uw hoofd zitten. Niet over groepen praten, altijd bijvoeglijke naamwoorden gebruiken bij elk woord en religie, ras en afkomst nooit noemen. Kan op zich heel goed werken, ware het niet dat het hof hier de wet ter zijde heeft geschoven. Fuck de wet zeggen ze, het is beledigend en dat tonen we aan door willekeurige citaten te plaatsen. Dus als u in supernette bewoordingen schrijft dat er zoiets bestaat als racisme die tegen blanke autochtonen is gericht, dan bent u per definitie een racist. Waarom? Omdat er elders in het artikel vast het woordje moslim te vinden is, ergens de woorden 1 miljoen staan of er verwezen is naar nieuwsfeiten zoals het feit dat er onder moslims nu eenmaal veel anti-semitistische gevoelens heersen. Disclaimers zullen het probleem niet oplossen. Op Misdefinitie staat vaker genoemd dat het om extremisten gaat dan er artikelen zijn.

Waar we vooral een probleem mee hebben is de volstrekte willekeur waarmee het OM en rechters optreden. Het hof en de media doen simpelweg voorkomen alsof ze een genadeloze racist hebben gestraft die moslims heeft uitgescholden en daarmee heeft beledigd. In werkelijkheid is de beheerder van Misdefinitie veroordeeld omdat het hof veel te snel en gemakzuchtig verkort arrest heeft gewezen, de wet en de volledige verdediging van Misdefinitie aan de kant heeft geschoven en de veroordeling heeft gebaseerd op een aantal losse citaten zonder de werkelijke context bij de beoordeling te betrekken. Dit betekent dat alles als belediging kan worden beschouwd en dat het OM dus alle scherpe, harde uitingen die emoties oproepen bij moslims, pardon, extremistische moslims (Pas op! Satire!) kan bestraffen. Het enge is dat het gebeurt bij mensen die opeens beschouwd worden als vijand van de staat. Jarenlang kunt u schrijven, voorzichtig doen en bang zijn. Totdat u op een ochtend hoort bonzen op uw deur: "Polizei! Aufmachen und schnell!"

Om het allemaal nog walgelijker te maken is de dreiging politiek gerelateerd. RechtsgeoriŽnteerde mensen, weblogs en organisaties worden sneller vervolgd en berecht dan anderen. Aangifte doen tegen een moslim is in onze ervaring nauwelijks mogelijk, terwijl aangifte tegen ons een kwestie is van een mailtje van het MDI. Linkse websites staan zelden voor de rechter en websites als marokko.nl, maroc.nl en diverse Surinaamse fora mogen de meest grove racistische uitingen doen zonder daar ooit voor gestraft te worden. Voordat u schrijft moet u derhalve niet alleen de inhoud corrigeren naar de politieke correcte denkwijzen, maar ook uw huidskleur en politieke voorkeur nakijken. Zouden we zwart of licht getint geweest zijn of net als Harry van Bommel uiting hebben gegeven aan antisemitistische gevoelens met een oproep tot een intifada, dan was er niks aan de hand geweest. Die willekeur is ironisch genoeg juist het racistische aan deze hele situatie. Auteurs moeten ermee leren leven dat ze op elk moment van de dag overvallen kunnen worden door de koorknapen van Hirsch Ballin.

Moslims zouden na het lezen van het arrest, als ze klaar zijn met juichen dat we een boete hebben gehad, erg boos moeten worden. Het hof heeft immers bepaald dat, ondanks dat er in de artikelen naar radicalen, extremisten en terroristen wordt verwezen, toch alle moslims als collectief worden aangesproken. Met andere woorden: als wij het hebben over terroristen, leest het hof daarin dat alle moslim terroristen zijn. Wanneer criminele allochtonen worden aangesproken op verkrachtend gedrag, vindt het hof dat alle allochtonen verkrachten. Immers de wet schrijft voor groepsbelediging voor dat het moet gaan om een groep die wegens een in de wet genoemd kenmerk wordt beledigd. Zo kunnen homo's beledigd worden vanwege hun seksuele voorkeur. Een eis is dan dat zij die voorkeur wel hebben en dus homo zijn. Het hof vindt kritiek met het woord kamelenneukers eveneens beledigend. Vroegen ze in de rechtszaal: Is dat geen groepsbelediging op seksuele voorkeur? Natuurlijk niet, dat zou impliceren dat alle moslims kamelenneukers zijn.

Mensen hebben ons gevraagd hoe het nu verder moet. Heel simpel. Al die laffe dhimmi's kunnen de tering krijgen en we zullen met berberapen, kakkerlakken, ratten, zwijnen en varkens smijten totdat ze zelf liggen te knorren op het tribunaal. Zelfs als dat zou betekenen dat onze beheerder werkstraffen en later de gevangenis in moet om de meningen die hier worden neergezet. De bereidheid om te offeren voor onze en uw vrijheid van meningsuiting is groot. Toch moet ons een ding van het hart. Strijden voor vrijheid en privacy is een zaak van de overtuiging niet in een fascistische linkse wereld te willen leven waarin geen ruimte is voor een menswaardige samenleving. Deze zaak is ook een principiŽle zaak en iedere auteur van kritische teksten zal kunnen beamen dat hij voorstander is en behoord te zijn van uw vrijheden. We krijgen mails van mensen die het heel erg vinden dat er een veroordeling is gekomen. Weet u, de rechtszaak, de veroordeling en de strijd voor uw vrijheid is slechts een kant. De persoonlijke kant van de vrijsprekers is er ook nog.

Kenmerkend aan deze schijnprocessen is dat het voornamelijk om preventieve karaktermoord gaat. Men wil de vrijspreker van zijn voetstuk halen, criminaliseren en neerzetten als misdadiger zodat zijn woorden niet meer serieus genomen worden. Daarbij wordt iemand persoonlijk compleet kapot gemaakt. Dat begint met publicaties zoals van het MDI die de beheerder hebben neergezet als racist die jongeren beÔnvloedt met extreem rechts gedachtegoed. Politie en justitie hebben een duit in het zakje gedaan door geheel onnodig met een grote politieauto met draaiende motor pal voor een van onze privťwoningen te staan. Het OM heeft door het proces 4 keer uit te stellen de juiste rechters getroffen die willen veroordelen. Journalist Han Lieshout van het Noordhollands Dagblad heeft maar liefst 5 keer de naam van de beheerder met naam, toenaam en woonplaats voor iedereen gepubliceerd in de krant. Vechten voor uw vrijheid en daar een boete voor krijgen is een ding, maar waarom helpen zoveel mensen mee om ons kapot te krijgen?!

Godverdomme wat zijn veel mensen hypocriet. Misdefinitie had nooit veroordeeld moeten worden. De vrijheid van meningsuiting is aangetast en voortaan is het mogelijk om mensen met citaten te veroordelen. Afschuwelijk gewoon, maar waarom maken mensen de veroordeling voor de beheerder 100 keer erger? Waarom wordt de volledige naam van de beheerder door websites, kranten en anonieme posters genoemd en door het slijk gehaald zodat iedereen zijn naam kan googelen? Ranzige kinderverkrachters worden hooguit met initialen getoond, maar goed, wij hebben blijkbaar iets ergers gedaan. Werkgevers en klanten worden opgebeld met de mededeling dat de beheerder een nazi is. Toffe jongens. Lekker anoniem iemand nog even extra ruÔneren. Leuk hoor om familie, vrienden en kennissen zwart te maken en ervoor te zorgen dat een normaal privťleven onmogelijk gemaakt wordt. Mensen, doe ons een lol en verwijder de naam van de beheerder van uw website. Vecht liever mee voor onze vrijheden.

Voor ons betreft deze veroordeling een onaanvaardbare inbreuk op artikel 10 EVRM die we niet zullen accepteren. Het hof kan niet van ons verwachten dat we woorden uit ons vocabulaire schrappen, elke zin voor imbecielen van een bron voorzien of elk zelfstandignaamwoord als moslim voorzien van de aanduiding radicaal. Ook gaan we niet slechts een onderwerp behandelen per artikel omdat het anders verdraaid wordt. We kunnen en mogen niet accepteren dat vrijheid van meningsuiting gebaseerd wordt op afkomst, politieke voorkeur en politieke correctheid. Willekeur is onaanvaardbaar. Het "chilling effect" dat uitgaat van de angst om elk moment uit uw bed te worden gelicht om iets dat u geschreven heeft, het buiten toepassing laten van de wet en toetsing daaraan en een strafarrest baseren op losse uitingen is buiten alle proporties. Op deze manier is het voor auteurs onmogelijk om zich aan de wet te houden. Misdefinitie is van mening dat dit arrest in een democratische rechtsstaat niet in stand kan blijven en heeft beroep in cassatie aangetekend.
Reacties: 9
Pagina's: 1

Reactie door A1824G op 15-10-2010 om 19:11.
Bijzonder slim de suspecte 4e stafkamer van het Hof Amsterdam te detecteren. Bij twee arresten is er al aardig duidelijkheid dat het geen toeval meer kan wezen!

Het doet me denken aan de beroemde processen tegen de schrijver van de erotische romans over "Bob en Daphne". Het OM wachtte net zo lang totdat een conservatief roomskatholieke rechter voorzitter was en wist dan bij voorbaat dat deze Heer de teksten nooit zal toestaan. Vrij Nederland berichtte indertijd hierover uitvoerig.

Reactie door Misdefinitie (Mod) op 15-10-2010 om 21:45.
De media zullen het in dit geval wel stilhouden. Publiciteit voor dit soort zaken kunnen ze niet gebruiken in een tijd waarin er een ander type regering komt te zitten.

Reactie door Moswolkje op 20-10-2010 om 10:35.
Justitieí is hoe dan ook gecorrumpeerd.
Via de Ďjuisteí wegen zullen we dus nooit iets bereiken; rest ons niets anders dan gewoon door te gaan op de ingeslagen weg van het vrije woord.

Als we die wegen omzeilen, dan vinden we domme linkse en vooral Ďlinkeí domboís op onze weg, die deze blokkeren om te voorkomen dat we ergens zou uitkomen.

Nederland is een corruptieland, anti-democraties, anti-volk dus, en in laatste instantie totalitair.
Ik ga in elk geval dit artikel hier en daar plaatsen...


Reactie door Misdefinitie (Mod) op 20-10-2010 om 21:31.
We doen hier aan Fair Play. De wet is bindend. De tegenpartij kan nog zoveel smerige trucs uit de kast halen: we blijven doorspelen volgens de regels van de wet. Intellectueel zijn we superieur aan dat gespuis. Dat weten zij ook. Daarom hebben zij de strafrechter misbruikt als laatste redmiddel. Erg vervelend voor ons, maar de tegenstanders zullen knarsetandend moeten toezien hoe het vrije woord toch zijn weg naar buiten blijft vinden.

Reactie door Sickofleft op 27-10-2010 om 13:34.
Ik heb vanwege afwezigheid hier een tijdje niet meegelezen.
Nu ik hier wel weer lees ben ik werkelijk met stomheid geslagen, erger, geschokt.
Een gigantische woede maakt zich ook inwendig van mij meester.
Ongelofelijk dat de rechterlijke (linkerlijke doet meer recht) macht in NL zijn bevoegdheden op een dergelijk verachtelijke wijze misbruikt als met de show-veroordeling van deze site-beheerder...
Zeker met het idee in mijn achterhoofd dat rechtbanken overbelast zijn en duizenden zware criminelen onbestraft en vrij rond lopen.......
Voor een paar misschien onhandig gekozen, maar verder heel toepasselijke woorden mag je gaan schoffelen en dikke boetes betalen.
Dit terwijl bijv. mijn allochtone buurman mij meer dan een jaar geleden diverse keren met de dood bedreigde, zelfs met medebrengen van een hamer. (voorval vastgelegd op camera)
Deze persoon loopt nog steeds vrij rond. Niemand die hem een stro breed in de weg legde tot nu.
Meneer is ook bekende van de politie.

Ik kan nu alleen maar hopen op een frisse rechtse wind, nee liever een rechtse orkaan die NL gaat treffen.
Een watersnoodramp die Nederland verlost van deze linkse ellende.
Wat een ongelofelijk walgelijk land leven wij momenteel in. Bah!
De site-beheerder is overigens ook door niets anders veroordeeld dan door linkse subsidiegelden aan het mdi, geld, direct afgeperst, lees gestolen van hard werkende Nederlanders.
Die zelfde Nederlanders die momenteel overal in de steden door kakkerlakken worden beledigd, bedreigd, beroofd, vermoord, bestolen, geÔntimideerd, weggetreiterd, wat nog meer?

Nog nooit heb ik ook maar een van hun soortgenoten afstand horen doen van deze walgelijke daden.
Ik haat Nederland en alle ratten die dit land tot een hel maken.
Vandaar ook mijn naam. al dekt deze de lading onvoldoende.
Reactie door Sickofleft op 27-10-2010 om 13:41.
Oh ja,

Als ik het geld had dan betaalde ik de boete voor meneer L. L. zelfs graag.
Helaas ontbreekt het me door de totalitaire roversbende uit Den Haag aan voldoende financiŽle middelen daarvoor.

Mijn geld gaat nu gedwongen naar de hufters als die van het mdi.
Naar alle rene danens die dit land rijk is...

Sorry L, ik zou je graag helpen.

Ik wacht op betere tijden.

Reactie door Misdefinitie (Mod) op 29-10-2010 om 22:03.
Mocht u bevriend zijn met een goede advocaat, dan houden we ons aanbevolen.

Reactie door de grote boze wolf op 03-12-2010 om 21:11.
Beste Misdefinitie,

Een vooringenomen en politiek gekleurd vonnis. Zo op het eerste oog is het onvoldoende en onjuist gemotiveerd. Ik denk wel dat het tijd wordt dat je een advocaat in de arm neemt. Niet omdat je jouw eigen verdediging onjuist voert- dat doe je zelfs uitstekend- maar de rechter is minder overtuigd als een leek het woord doet. Bizar, maar zo werkt het wel een beetje.

Je zaak is gewoon te belangrijk om iets aan het toeval over te laten.

Ik vind hem zelfs zo belangrijk dat ik best wil meebetalen als dat nodig mocht zijn.

mvgr,

Wolf.

Reactie door Misdefinitie (Mod) op 03-12-2010 om 22:46.
De beslissing om geen advocaat te nemen was niet gebaseerd op toeval of het idee dat deze zaak niet belangrijk genoeg is. Het is een bewuste afweging geweest van de risico's. Zowel met als zonder een advocaat is het risico op een veroordeling aanwezig. Een beetje advocaat kost 300 euro per uur en kan zomaar 100 uren per zaak bezig zijn. Het werden 2 zaken. De keuze waar we derhalve voor stonden was het risico op een financiŽle strop van een halve ton door een advocaat of een licht verhoogd risico op een veroordeling die ons uiteindelijk 500 euro heeft gekost.

Bij de Hoge Raad is een advocaat verplicht, maar ook hier zal de afweging gemaakt moeten worden. Is een investering van tienduizenden euro's het waard om een boete van 500 euro ongedaan te maken? Alleen als we het idee krijgen dat deze zaak te winnen valt. Dat is iets wat we de komende maanden moeten gaan uitzoeken.

Wie Misdefinitie financieel wil steunen, kan altijd het bekende boek aanschaffen op deze website.

Reactie toevoegen
U dient in te loggen om een bericht te kunnen plaatsen.
 Houd het hier netjes. Hartelijk dank.

Misdefinitie
Copyright (c) 2004-2024.

C:\>Misdefinitie\type info.txt
Contact opnemen kan via een e-mail naar info apending misdefinitie.nl.