Mis∑de∑fi∑ni∑tie (de ~ (m.), ~s)
1 Politiek correct geformuleerde definitie waarmee men door middel van leugen en bedrog de werkelijke aard van misstanden probeert te verhullen door deze te rechtvaardigen.
- Misdefinitie gaat over misstanden en gedrag van criminelen, radicalen en terroristen.
- Stop de #CancelCultuur! Stelletje moraalnarcisten, u bent geen beter mens als u mensen uitsluit vanwege hun politieke gezindheid.
- De vrijheid van meningsuiting is absoluut! Wat wij mogen schrijven, bepaalt niet de juut!
- Stiekem sollicitanten googelen en ze dan cancelen? Uw naam wordt geregistreerd en doorgegeven!
Gebruikersnaam: Wachtwoord:
# Home # Boek HvA (Uitverkocht) # Registratie # Contact #
Misdefinitie artikelen
Pagina: 20 / 44: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

482 Linkse rat op oorlogspad
481 Lerarentekort is slechts een mediahype
480 Onbetrouwbare christendemocratie (3)
479 Samenleving verziekt door misstanden (5)
478 Anti-moslim? Anti-kotslim! (2)
477 Eerlijk zullen we niks delen (3)
476 Beledigen met gevoel
475 Angst op rechts zorgt voor veel slechts (5)
474 Marionetten van het linkse fascisme
473 Censuurfascisme bereikt dieptepunt (8)
472 Boobytrap de beste beveiliging
471 Schaamteloze rel na 10 jaar onderwijsmisstanden
470 Censuur beschermt de kinderen niet (7)
469 Parasiet, antisemiet, islamiet (4)
468 Formatie vol politiek gekonkel (5)
467 Zorg verneukt tot poepluiers (1)
466 Grote onwetendheid over dierziekten (3)
465 Illegale zwarte arbeid nauwelijks aangepakt (2)
464 Voor joden, nikkers en moslims verboden (6)
463 Rechtse revolutie is niet eng (3)

476 # Beledigen met gevoel #
Gepost door Misdefinitie op 14-08-2010 om 23:51.
Keiharde niet te ontkennen feiten kunnen argumenten zo stevig onderbouwen dat zelfs de meest gehaaide tegenstander er geen speld tussen kan krijgen. Veel discussies worden dan ook niet gevoerd op basis van de inhoud, maar met behulp van de meest smerige constructies om het gelijk te kunnen behalen. Vooral in politieke discussies wordt er veelvuldig gebruik gemaakt van typisch linkse methoden waarmee trollen persoonlijk op de man of vrouw spelen als demonisatie, smaad, laster en pogingen om iemand verbannen te krijgen uit het debat. Dergelijke methoden beginnen echter uit de mode te raken sinds mensen steeds vaker in staat blijken de rioolrat te herkennen die zich schuldig maakt aan dit soort praktijken. Deelnemers leggen dan al snel het niet al te vriendelijke verzoek neer dat de persoon in kwestie moet oprotten. Voorbereide trollen zullen daarom hun ware intenties proberen te verbergen. Schijnheilig een beroep doen op misplaatste gevoelens en sociaal wenselijk gedrag is de zoveelste truc van socialisten om discussies te saboteren.

Gevoel binnen de juiste context.

Mensen zijn in beginsel sociale wezens die binnen een samenleving het liefst optrekken met mensen die hen op de een of andere manier een prettig gevoel bezorgen. Genegenheid, vriendschap, liefde, vermaak of gewoon leuk in de sociale omgang. Dit soort processen worden niet geregeld via starre juridische constructies in wetboeken of de rigide regels van de logica, maar met gevoel. Mensen die goed willen gedijen in een sociaal klimaat, zullen daarom emoties van anderen enigszins moeten kunnen aanvoelen. Wie continu negatieve emoties oproept bij anderen zoals boosheid, walging, angst of haat, zal merken dat de sociale omgeving zich van hem afkeert. Ongeacht of er rationeel talloze gegronde redenen zijn voor zijn gedrag. Mensen vinden activiteiten die hen een slecht gevoel geven een schending van hun menselijke waardigheid die impliceert dat de ander altijd onaanvaardbaar bezig is. Besef dat de context van de sociale omgang iets heel anders is dan het maatschappelijke debat.

Sociale omgang geschiedt volgens informele ongeschreven regels, emoties en gevoel die samen sociale vaardigheden vormen. Naar feesten en partijen gaan we bijvoorbeeld voor de gezelligheid die het samenzijn met mensen kan opleveren. Op zulke momenten is het verstandig nooit over geloof en politiek te praten. Bezoekers zijn immers op het feest afgekomen met het idee leuk te genieten en niet om eindeloze rationele discussies te voeren. Bovendien is overeenstemming op zakelijk, politiek en religieus gebied niet noodzakelijk om toch normaal met elkaar om te gaan. Zo kunt u binnen het maatschappelijke debat een gore linkse rat zijn, maar tijdens een feestje echt wel normaal een borrel met ons drinken zonder verwijten te krijgen over wat voor voorkeuren u ook heeft. Van fatsoenlijke mensen mag verwacht worden dat zij binnen deze context snappen dat gelul over politiek en religie dan niet wenselijk is. Waar gezelligheid van de sociale omgang het doel is van het samenkomen, horen geen maatschappelijke debatten en vallen verschillen weg.

Sociaal wenselijk gedrag binnen een sociale setting is de norm omdat mensen er in het dagelijks leven niet op bedacht hoeven te zijn steeds met onwenselijke zaken geconfronteerd te worden. Op een vaste tijd en op een speciale plaats een discussie voeren over geloof is heel iets anders dan te pas en te onpas in het sociale leven geconfronteerd worden met negatief gedrag omdat u een bepaalde religie aanhangt. Vaak is het zelfs zo ongewenst dat het gedrag onacceptabel kan zijn. Zouden we een kerk bezoeken, dan zijn we verplicht om rekening te houden met de gevoelens van de mensen die daar zitten. Rationele argumenten om het anders te doen worden niet geaccepteerd. We kunnen best betogen dat geloven in God een kenmerk is van achterlijke imbecielen, maar geen argument, hoe sterk ook, zal kunnen rechtvaardigen als we dat tijdens de mis op zondagochtend gaan doen. Dan vallen we uit de maatschappelijke rol. Plaats, tijd en doel van het sociale gebeuren belemmeren een beroep op wat we tijdens debatten gezond verstand en logica noemen.

Gelukkig snapt iedereen waar we hier over praten. Gaan we in een kroeg op de barkrukken schijten, dan zal geen enkel rationeel argument geaccepteerd worden. Zelfs niet als we erop wijzen dat de actie niet verboden wordt in het reglement. Willen we een vrouw benaderen, dan is het juridisch gezien niet verboden om te roepen "Hey, neuken?". Dat deze amoureuze verklaring eerder weerstand dan plezier zal opleveren komt geheel overeen met de normen en waarden die de meeste mensen hanteren. Gaan we op straat diverse mensen bekritiseren op basis van hun uiterlijk, dan zal een beroep op de vrijheid van meningsuiting begrijpelijkerwijs niet slagen. Hoe goed de argumenten ook zijn. In de trein, de bibliotheek en de bioscoop wordt van ons verwacht dat we gepaste stilte in acht nemen om de medemens niet te storen. Een wetboek en een decibelmeter zal objectief niet helpen om daarin verandering te brengen. Extreem afwijkend gedrag is in de sociale omgang onwenselijk en kan met een beroep op gevoel, fatsoen, normen en waarden worden verminderd.

Tot zover is er niks aan de hand en zullen de meeste mensen het begrijpen. Waar het fout gaat is het besef dat sociale omgang onderling iets heel anders is dan het maatschappelijke debat. Sociale omgang gebeurt vaak onverwachts. Mensen kunnen zich er niet aan onttrekken als iemand totaal buiten zijn rol valt. Al het gedrag van anderen heeft direct invloed op zijn gevoel, emoties en menselijke waardigheid zonder dat hij zich daartegen kan verdedigen. Het maatschappelijk debat vindt in beginsel plaats op voorspelbare plaatsen en mensen kunnen derhalve zelf kiezen of ze ermee in aanraking komen. Negeren is heel eenvoudig en men komt er niet plotseling mee in aanraking als de omgeving hele andere verwachtingen oproept. De onderwerpen van het debat zijn geen specifieke personen, maar grote maatschappelijke ontwikkelingen waar mensen niet direct persoonlijk bij betrokken zijn. Nogal een verschil. Maatschappelijke debatten hebben als kenmerk dat ze rationeel verlopen op basis van inhoudelijke argumenten, logica en gezond verstand.

De cruciale fout die gemaakt wordt is denken dat gevoel een "argument" kan vormen binnen het maatschappelijke debat. Deze aanname is fundamenteel onjuist. Gevoel iets is persoonlijks; het maatschappelijke debat gaat over algemene ontwikkelingen. Uw persoonlijke gevoel daarbij kan niet ontkend worden, maar als u het als argument gaat gebruiken is het per definitie al ontkracht omdat iemand met net zoveel kracht kan beweren dat hij het zo niet voelt. Eigenlijk is het net zo achterlijk om een rationeel argument te gebruiken in een gevoelskwestie tijdens de sociale omgang als het gevoel als argument te gebruiken in een omgeving waar het maatschappelijke debat rationeel en professioneel beoogd te zijn. Op een feest mensen lelijk noemen met een beroep op de vrijheid van meningsuiting is net zo dwaas als tijdens een discussie doen alsof uw gevoel een argument kan vormen tegen feiten. Maatschappelijke debatten zijn juist bedoeld om over alles te spreken waar mensen om de sociale omgang niet te verpesten niet over durven praten.

Vals beroep op gevoel.

Met deze kennis in het achterhoofd, is het een koud kunstje voor eens en voor altijd af te rekenen met die hersenloze imbecielen die menen dat het gevoel van beledigd worden door hun persoonlijke kleine pikkie leidraad moet zijn in discussies. Merk op hoe vaak er onterecht een beroep wordt gedaan op het zogenaamde gevoel wat ze dan hebben. Vaak gaat de discussie over criminele, radicale of terroristische moslims. Tegenstanders roepen dan dat moslims zich gekwetst voelen. Onzin, vinden wij. Wie het verschil niet ziet tussen een criminele moslim en een moslim wil dat verschil gewoon niet zien omdat ze zelf criminelen zijn. Daar wringt de schoen. Onderzoek wijst uit dat minstens de helft van alle Marokkanen criminelen zijn. Jammer hoor voor dat idiote woestijnuitschot dat loopt te jatten, maar we benoemen gewoon de feiten. O wat voelen ze zich zo bedreigd. Bullshit. Weet u waar dat gevoel wel past? Binnen de sociale context op weg naar huis onverwachts verkracht worden door een moslim is pas een bedreigend gevoel.

Haatzaaien is dan de volgende drogreden die ze van stal halen. Discussies zaaien echter geen haat. Wat we allemaal haten zijn criminelen. Mensen die een ander onterecht pijn doen zonder dat zij zich kunnen verdedigen. Daarmee is de haat reeds een gegeven. Praten over dat tuig is niet de oorzaak van haat. "Ja maar, Wilders zet een bevolkingsgroep weg." Een belachelijke bewering. Een bevolkingsgroep die voor de helft uit criminelen bestaat, doet de misdaad toch verdomme echt wel zelf. Of reist meneer de kut-Marokkaan in een gepantserde auto van Wilders als hij gaat stelen?! Dan roepen die linkse flikkers dat we enkel de problemen vergroten door erover te praten. Moslims voelen zich dan beledigd en gediscrimineerd en daar komt heibel van. Feit is echter wel dat de criminele moslims hier eerder waren dan het debat over deze randdebielen. Mede door de fascistische censuurmethoden van links. Altijd maken socialisten zichzelf belachelijk. Vooral de bewering dat Wilders' woorden ongrondwettelijk zijn omdat zij zich kut voelen is bizar.

Zijn woorden kunnen niet ongrondwettelijk zijn omdat de vrijheid van meningsuiting ook een grondrecht is. Links is te dom om dat te snappen, daarom roepen ze over een schending terwijl ze zelf een grondrecht willen beperken. Zoals een pedofiele pastor roept dat kinderverkrachting slecht is. Bang om de waarheid te horen. Bang om te beseffen wat voor domme hypocriete idioten het zelf zijn. Bang om te moeten toegeven zelf niet helemaal goed in de bovenkamer te zijn. Dan komen ze maar met het idee dat Wilders best zijn mening mag uiten, maar dat de toon niet bevalt. Ja jongens en meisjes, op het dorpsfeest zullen we u geen oliedomme kankerhoer, die niet eens in staat is VMBO-zwakstroom te halen, noemen als u poep praat, maar tijdens het maatschappelijke debat heeft u pech. Het is niks persoonlijks en u behoort te snappen dat we over het algemeen over dat soort IQ-loze types praten. Mensen die alleen maar kunnen janken over de toon, zijn altijd trollen die nooit inhoudelijk in kunnen en willen gaan op de discussie.

Moeten we dan allemaal over bloemetjes en bijtjes praten omdat er anders een latent homoseksuele moslim zo'n harde pik krijgt dat hij moet masturberen? Rot toch op. We blijven alleen al harde woorden gebruiken om zielige typetjes uit hun tent te lokken. Weten we meteen wie we kunnen negeren. Want zeg nou zelf. Het zijn altijd mensen die niet gehinderd worden door kennis van zaken. Hooguit lezen ze de krantenkoppen op nu.nl en denken dat ze alles weten. Praat ons niet over respect. Die dwazen hebben nergens respect voor. Niet voor onze kennis die we in 6 jaar hebben verzameld in ruim 475 artikelen en miljoenen woorden. Niet voor hoogopgeleide professionals die wel degelijk verstand hebben van zaken. En zeker niet voor de feiten. Gaan ze ons verdomme bekrompen noemen. Fuck you, we staan open voor elke goed onderbouwde mening. Verras ons. Maak feiten bekend die we nog niet kennen en discussier! Sentimenteel gelul over respect, naar elkaar luisteren en sociaal omgaan met elkaar bewaart u maar voor de trouwfeesten van uw schoonmoeder.

Weet u, eigenlijk zit het probleem hem niet zo zeer in het doen van een beroep op normen en waarden. Discussies raken vaak verhit en dan is het goed als iemand mensen er even op wijst dat persoonlijke aanvallen en schelden niet de bedoeling is. Misbruik is het probleem, want die socialistische ratten komen niet naar discussies om met hun moralistische geleuter het debat aan te sturen. Nee, ze komen met kwade intenties en dan kunnen ze niet hard genoeg aangepakt worden. Schijnheilig als ze zijn doen ze alsof ze komen discussiŽren en het maar een mening is, maar waar het op neer komt is dat ze enkel een beschuldiging willen plaatsen om te demoniseren zonder daar ooit een inhoudelijke onderbouwing voor te (hoeven) geven. Rechts is kut, Wilders is kut en zijn achterban is kut. Het liefst willen ze dat zo vaak mogelijk herhalen totdat er een gek op staat die hem door zijn kop gaat schieten. Beschuldigingen en drogredenaties zijn geen meningen, geen feiten, geen onderbouwingen en geen argumenten. Leer dat nu eens!

Het proces verloopt doorgaans als volgt. De rat poneert een bewering en foutieve aanname in een cirkelredenering in de vorm "Wilders is kut". Vraagt u om een onderbouwing, dan "staven" ze die bewering door nieuwe aannames die zij als onweerlegbare premissen zien. Hij is kut. Waarom is hij kut? Omdat hij beledigt. Waarom beledigt hij? Omdat hij discrimineert en kut is. Op zo'n manier kunnen ze alles en iedereen overal van beschuldigen. U snapt dat u als tegenargument de boel kunt omdraaien en dat hier van argumenten geen sprake is. Zegt u dat tegen ze, dan zeggen ze dat ze vinden dat u ook geen argumenten heeft. Een beetje zoals de pedofiel die een kind verkracht en tegen u zegt dat u ook een pedofiel bent omdat hij het niet is. Ze zullen nooit snappen hoe achterlijk ze zijn en weer roepen dat u hen beledigt. Schijnheilig zullen ze doen alsof ze niet weten dat hun intentie laster is. Wijst u hen op hun schijnheiligheid, dan doen ze net alsof u ze persoonlijk heeft aangevallen.

Zodra ze u beschuldigen van persoonlijk aanvallen, gaan alle remmen los. Uw persoonlijke gegevens worden erbij gehaald, u bent een nazi, ze publiceren allerlei rotzooi over u en maken u zwart. Merkt u vervolgens op dat zij degenen zijn die persoonlijk bezig zijn, dan gaan ze helemaal door het lint. U moet weten dat hun kleine hersentjes hun inconsequente denkwijze en handelen niet aan kunnen. Opeens gaan ze doen alsof u ze in hun menselijke waardigheid heeft aangetast. Alsof u ze mentaal heeft verkracht en heeft beledigd in het diepste van hun ziel. Iets waarvoor u als het aan hen ligt de zwaarste straf moet krijgen. Zielenpieten. En dan maar doen alsof ze alleen een mening wilden neerzetten. Want toegeven dat ze het liefst het hele internet willen vervuilen met hun niet onderbouwde onzin om te kunnen demoniseren zou een groot gezichtsverlies opleveren bij hun linkse vriendjes. Respect moet verdiend worden en dat krijgen ze niet door achterbaks gedrag waar de varkens uit de koran geen brood van lusten.

Overweging.

Altijd ligt het probleem voor de linkse kliek bij een ander. Bij die nazi's die toevallig goed gestudeerd hebben, kennis van zaken hebben en in nietsontziende bewoordingen schrijven en discussiŽren over zaken die iedereen bezighoudt. Woorden zijn de hard, de toon is te scherp en mensen lijden helse pijnen door alle beledigingen die in het rond vliegen. Sodemieter op. U bent zo'n gladjakker zonder kennis van zaken wiens enige intentie is om mensen die wel hun mond durven open te trekken monddood te maken. U bent niet in staat de sociale context waarin mensen zich uit sociale overwegingen laten gijzelen door oppervlakkigheid en taboes te onderscheiden van het maatschappelijke debat. Wat u wilt is dat er altijd en overal een sfeer heerst van horen, zien en zwijgen terwijl de linkse elite achter onze rug de boel lopen naaien. Jammer joh, dat gaat niet gebeuren. Wij snappen het verschil in context wel. We zijn meesters in de sociale omgang. Het maatschappelijk debat is echter ons terrein waar we zeggen waar het op staat.

Stelletje achterlijke hypocrieten. Wel snappen dat rationaliteit geen argument is voor gevoel binnen een sociale context, maar niet willen snappen dat gevoel geen inhoudelijk argument is binnen de vrijwillige deelname aan het rationele en professionele maatschappelijke debat. Dan vraagt u gewoon om diskwalificatie van het debat. Met uw gekrenkte zieltje zoekt u dan maar een psychiater op. Ja, we weten waar het om gaat. Lekker valse beweringen posten en als u uitgeluld wordt door goede argumenten roepen dat het slechts een mening betreft. Of de boel op stelten willen zetten en als het getrol gewerkt heeft doen alsof de ander niet goed bij zijn hoofd is. Zeg eens linkse trol, eigenlijk moet iedereen toch gewoon zijn bek houden, moet er overal staan dat Wilders slecht is en wilt u in elke discussie gelijk krijgen niet waar?! En dan gefrustreerd raken als het niet lukt. Want als u zegt dat 1 + 1 = 3, dan is het zo. Treurig. Gevoel, drogredenaties en leugens zullen nooit als argument aanvaard worden. Onze toon zal nog lang doordreunen in uw holle kop.
Reacties: 0
Pagina's: 1

Reactie toevoegen
U dient in te loggen om een bericht te kunnen plaatsen.
 Houd het hier netjes. Hartelijk dank.

Misdefinitie
Copyright (c) 2004-2024.

C:\>Misdefinitie\type info.txt
Contact opnemen kan via een e-mail naar info apending misdefinitie.nl.