Mis∑de∑fi∑ni∑tie (de ~ (m.), ~s)
1 Politiek correct geformuleerde definitie waarmee men door middel van leugen en bedrog de werkelijke aard van misstanden probeert te verhullen door deze te rechtvaardigen.
- Misdefinitie gaat over misstanden en gedrag van criminelen, radicalen en terroristen.
- Stop de #CancelCultuur! Stelletje moraalnarcisten, u bent geen beter mens als u mensen uitsluit vanwege hun politieke gezindheid.
- De vrijheid van meningsuiting is absoluut! Wat wij mogen schrijven, bepaalt niet de juut!
- Stiekem sollicitanten googelen en ze dan cancelen? Uw naam wordt geregistreerd en doorgegeven!
Gebruikersnaam: Wachtwoord:
# Home # Boek HvA (Uitverkocht) # Registratie # Contact #
Misdefinitie artikelen
Pagina: 20 / 44: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

482 Linkse rat op oorlogspad
481 Lerarentekort is slechts een mediahype
480 Onbetrouwbare christendemocratie (3)
479 Samenleving verziekt door misstanden (5)
478 Anti-moslim? Anti-kotslim! (2)
477 Eerlijk zullen we niks delen (3)
476 Beledigen met gevoel
475 Angst op rechts zorgt voor veel slechts (5)
474 Marionetten van het linkse fascisme
473 Censuurfascisme bereikt dieptepunt (8)
472 Boobytrap de beste beveiliging
471 Schaamteloze rel na 10 jaar onderwijsmisstanden
470 Censuur beschermt de kinderen niet (7)
469 Parasiet, antisemiet, islamiet (4)
468 Formatie vol politiek gekonkel (5)
467 Zorg verneukt tot poepluiers (1)
466 Grote onwetendheid over dierziekten (3)
465 Illegale zwarte arbeid nauwelijks aangepakt (2)
464 Voor joden, nikkers en moslims verboden (6)
463 Rechtse revolutie is niet eng (3)

473 # Censuurfascisme bereikt dieptepunt #
Gepost door Misdefinitie op 30-07-2010 om 22:32.
Mensen- en grondrechten staan in fatsoenlijke beschavingen volop in de belangstelling. Moderne constituties bevatten tal van grondrechten waarin vrijheden worden neergelegd waarvoor strijders eeuwenlang bloed hebben moeten vergieten. Regelmatig heeft de publieke opinie geen goed woord over voor staten waar het allemaal niet zo goed geregeld is en dictators een schrikbewind voeren onder hun bevolking waarbij zo'n beetje alle mensenrechten met voeten worden getreden. Politieke tegenstanders worden er vervolgd en monddood gemaakt, onwelgevallige informatie zoals standpunten tegen de overheid worden gecensureerd en het land wordt volgens de communistische en socialistische denkwijzen ingericht als politiestaat waarin alles en iedereen zich moet onderwerpen aan de privacy- en grondwetschendende acties van de regering. Beleid dat niet zelden leidt tot de dood van vele onschuldige burgers. Hirsch Ballin wil Nederland middels censuurfascisme ongrondwettelijk brengen tot een politiestaat waarin de stalindictatuur overheerst.

Beul wordt rechter.

Eeuwenlang hebben we kunnen zien dat het hebben van macht corrumpeert. Geef mensen macht en ze zullen deze macht op den duur op allerlei soorten manieren gaan misbruiken om de eigen egoÔstische behoeften te bevredigen. Gaandeweg zijn maatschappijen erachter gekomen dat teveel macht bij een persoon altijd leidt tot extreme vormen van dictatuur in mensonterende omstandigheden. Vandaar dat westerse landen richting de rechtsstaat zijn gegaan die in beginsel een aantal waarborgen moeten hebben. Het legaliteitsbeginsel moet ons beschermen tegen willekeur door te eisen dat iets pas strafbaar kan zijn als er een wet is die het gedrag strafbaar stelt. Om machtsmisbruik te voorkomen, wordt macht niet (meer) geconcentreerd bij een orgaan of persoon, maar kennen we het systeem van de scheiding der machten. Beul en rechter mogen niet verenigd zijn in dezelfde persoon of van elkaar afhankelijk zijn. Onafhankelijke rechter, aparte wetgever en een Grondwet zijn verplicht binnen een democratische rechtsstaat.

De politie hoort boeven te vangen en justitie behoort in de vorm van het Openbaar Ministerie (OM), de openbare aanklager, het gespuis aan te klagen en voor de rechter te brengen zodat deze onafhankelijke rechter al dan niet een veroordeling kan uitspreken. De aanklager is altijd partijdig. Schuldig of niet schuldig: zodra justitie iemand voor de rechter brengt is zij overtuigd van het gelijk en wil zij dat Barbertje hangt. De rechter zal heel wat onafhankelijker moeten optreden en moeten controleren of het inderdaad klopt dat de verdachte in kwestie de misdaad heeft begaan. Daar hoort hij verder geen enkel belang bij te hebben. Niemand kan hem ter verantwoording roepen en hij heeft geen onderzoek te verdedigen. Binnen deze context is het idee van Hirsch Ballin om het OM voortaan zeggenschap te geven over websites te achterlijk voor woorden. Voor hen staat de schuld vast. Hirsch Ballin vertrappelt voor het gemak meteen even alle grondrechten door de scheiding der machten in de prullenbak te gooien.

Onder leiding van Hirsch Ballin ging justitie sinds het aantreden van het kabinet Balkenende IV steeds harder optreden tegen informatie op het internet. Diverse vrijsprekers werden door de Gestapo uit hun huizen gesleurd op verdenking van misdaden tegen de menselijkheid. Cartoonist Gregorius Nekschot werd door het OM met 10 politiemannen uit zijn huis getrokken nadat hij enkele cartoons had getekend die de spot zouden drijven met moslims. Erg strafbaar vindt het OM. Zo strafbaar dat er ruim 2 jaar na de gewelddadige aanhouding van een man die enkel tekent nog steeds geen rechtszaak is geweest. Tijdens de arrestatie heeft een politieman hem beloofd dat hij nu zijn anonimiteit kwijt is. Voor een islamcriticus betekent zo'n opmerking een regelrechte doodsbedreiging. Spullen kwijt, in levensgevaar, geÔntimideerd en continu in angst moeten leven dat die wannabe nazi's weer binnenvallen. Zou het OM de bevoegdheid hebben gehad om websites te sluiten, dan hadden ze dat meteen gedaan terwijl het getekende niet strafbaar is.

Een soortgelijke situatie maakt de beheerder van Misdefinitie mee. Al langer dan twee jaar is hij het mikpunt van de intimidatiepogingen van het Openbaar Ministerie (OM) op last van de private organisatie MDI. Aanhoudingen, politiebezoeken aan huis, geen recht meer om aangifte te doen als hij slachtoffer is van een misdrijf, talloze dagvaardingen en diverse negatieve publicaties in de krant waarmee zijn naam en reputatie voor eeuwig is geruÔneerd. Bij de rechter betoogde het OM dat er op Misdefinitie regelmatig zeer kwetsende scheldpartijen te vinden zijn jegens moslims. Allemaal leugens vond de rechter en deed een vrijspraak. Besef goed dat het voorstel van Hirsch Ballin dus is dat er in de toekomst geen rechter meer aan te pas komt. Zodra het OM zegt strafbaar, dan is het strafbaar. Erg gevaarlijk, want zoals u weet heeft het OM met betrekking tot informatie vrijwel altijd ongelijk. Straks kan het OM met een druk op de knop websites verwijderen. Daar moeten we ons met hand en tand tegen verzetten.

Uiteraard beseffen de bedenkers en indieners van het voorstel ook wel dat hun plannen nu wel erg op censuur en fascisme gaan lijken. De manier waarop zij mensen willen vervolgen om hun mening terwijl ze steeds de kous op de kop krijgen van de rechter doet regelrecht denken aan nazi-Duitsland waarin onschuldige mensen werden vermoord voor maatschappijkritische teksten. Weet u het nog? Een rancuneuze aanbrenger klikte bij justitie dat iemand iets slechts over de FŁhrer heeft geschreven en hop, meteen ging de dader voor de bijl. De nazi's waren immers aanklager en rechter tegelijk sinds de Hoge Raad der Nederlanden hadden geoordeeld: "Befehl ist Befehl". Tegenwoordig hebben we als rancuneuze aanbrenger het MDI die bij de aanklager OM een paar zinnen aanlevert waardoor webloggers op dezelfde manier voor het gerecht worden gebracht. Mag het OM nu de rechter worden, dan is het oude fascisme compleet. Slaapt u nog lekker nu u steeds meer signalen krijgt dat de fascisten van toen zich nu anti-fascist noemen?

Rechtpraten wat krom is.

Om niet meteen door het volk weggehoond te worden, staat het voorstel vol drogredenaties en politiek correcte bullshit om de plannen te rechtvaardigen. Zo stellen ze dat de officier van justitie een bevoegdheid krijgt om, let op, strafbare informatie te beŽindigen of te voorkomen. Een eerste oppervlakkige lezing zou ons in de waan kunnen brengen dat "strafbaar" impliceert dat er eerst een rechter komt die zegt dat het strafbaar is waarna justitie middelen kan aanwenden om het materiaal te (laten) verwijderen. Feit is echter dat de weg via de rechter de normale weg is die de Grondwet voorschrijft en hij daar geen nieuw wetsvoorstel voor hoeft in te dienen. Uit de redactie van het voorstel komt overduidelijk naar voren dat justitie niet alleen een geheel nieuwe bevoegdheid krijgt, maar ook de bevoegdheid krijgt om te bepalen of iets strafbaar is of niet. Het OM zit dan op de stoel van de rechter. Serieus, kunt u geloven dat iemand die geen fascist is probeert de rechtsstaat onderuit te halen door de rechter buitenspel te zetten?!

Wacht, het is nog een stapje erger. Niet alleen mag justitie straks buiten de rechter om bepalen wat strafbaar is: ze mogen ook informatie verwijderen om zogenaamd te "voorkomen" dat er strafbaar materiaal te vinden is. Met andere woorden: zij mogen straks alle teksten, afbeeldingen, geluidsdragers en video's van te voren beoordelen op strafbaarheid en met een druk op de knop verwijderen. Even denken hoor, waar herkennen we dat ook alweer van? Was er niet zoiets als het grondrecht op de vrijheid van meningsuiting die voorafgaande censuur verbiedt? Niemand mag tegengehouden worden te publiceren. Het beoordelen komt altijd achteraf. Door een onafhankelijke rechter. Zo is de Grondwet bedoeld en niet anders. Feitelijk wil die kwal van een Hirsch Ballin dus dat we de Grondwet en al zijn waarborgen en vrijheden wegsmijten en gaan dansen naar de pijpen van justitie. Kom op dan linkse flikkers, waar blijven uw protesten? Als Wilders iets doet, dan is het ongrondwettig, dus trek uw smoel nu ook eens open!

Met het woord "strafbaar" proberen ze te impliceren dat we er niet zo'n probleem van moeten maken. Strafbaar gedrag willen we volgens alweer een drogreden allemaal niet. Op basis van alle fouten die er gemaakt zijn verwerpen we dat verweer onmiddellijk. De afgelopen jaren zijn er talloze vrijsprekers vervolgd om hun mening. Meningen die helemaal niet strafbaar zijn, maar door zulke wetten en bevoegdheden worden gecriminaliseerd. Sinds het OM het gewaagd heeft mensen te vervolgen voor een zogenaamde gedachtemisdaad, een vervolging die we enkel verwachten in extreem communistische dictaturen zoals China en Noord-Korea, pleiten we juist voor steeds minder bevoegdheden voor die instantie die zich hooguit laat leiden door politieke belangen van hun geliefde minister van Justitie Hirsch Ballin. Dan weet u natuurlijk meteen met welke smoezen ze nu weer komen aanzetten. Door concrete misdaden te noemen hopen ze nog iets van hun plan overeind te houden.

Kinderporno is daarbij een geliefd onderwerp. Volgens de publieke opinie behoort iedereen kinderporno de meest walgelijke rotzooi te vinden die er op aarde te vinden is. Vanuit die opvatting denken ze eenvoudig te kunnen rechtvaardigen dat alles geoorloofd is om kinderporno op te sporen en te verwijderen. Fout! Wat ons betreft hebben we 1000 keer liever dat zo'n gore pedo zich afrukt op materiaal uit de jaren '70 dan dat de overheid een stalindictatuur creŽert waarin we allen in een politiestaat moeten leven. Feit is en blijft namelijk dat heel oud materiaal altijd door pedofielen zal worden uitgewisseld en dat toch niet te stoppen is. Justitie zal zich eerder moeten richten op kinderen die nu misbruikt worden. Kinderen die nu mishandeld worden in moskeeŽn tijdens de koranles. En kinderen die nu geruÔneerd worden door dat klote bureaucratische instituut dat ze kinderbescherming en jeugdzorg noemen. Nee mensen, ook kinderporno is geen excuus voor censuur. Politie en justitie hebben zo hun eigen prioriteiten.

Zou de bestrijding van kinderporno echt zo belangrijk zijn, waarom moeten we dan lezen dat er in politiebureaus honderden in beslag genomen PC's staan die nog niet "nagekeken" zijn omdat ze er geen tijd voor hebben? Of staan die dingen daar alleen zodat de BrigadefŁhrer zich nog eens lekker kan aftrekken voordat hij ons een uitnodiging stuurt om op het politiebureau te verschijnen? Sodemieter op, wij weten allang hoe laat het is. Al die maatregelen die in een politiestaat niet zouden misstaan, zijn echt niet bedoeld om de werkelijke strafbare feiten op te sporen. Kinderporno? Wel nee, onwelgevallige meningen bestrijden zullen ze bedoelen. Zo was Jan Teijn van de voormalige politieke beweging Nationale Alliantie opeens de lul toen ze hem voor de rechter niet konden veroordelen om zijn mening. Even voor de 4e keer een huiszoeking doen en opeens lag daar de verzameling van de politie. Hebbes! Een voordeel hebben ze wel met het idee van Hirsch Ballin. Hoeven ze zelf die troep niet meer neer te leggen of zelf te gebruiken.

Toch mogen we van hen vooral niet negatief zijn, want het bestrijden van andere vormen van misdaad zou makkelijker worden. Jatten van gegevens uit een computer wordt dan eindelijk eens strafbaar. Onnodig, want is jatten niet sowieso strafbaar? Genoeg mogelijkheden om iemand aan te pakken, maar dat gebeurt niet. Weer een reden om aan te nemen dat de motieven voor censuur niet zuiver zijn. Wat denkt u van smaad en laster? Ook dat is al strafbaar, dus daar hebben we de wet van Hirsch Ballin niet voor nodig. Sterker nog, we mochten aan den lijve ondervinden dat politie en justitie aangiften wegens smaad en laster niet eens opnemen als u ooit een onwelgevallige mening heeft (gehad) over de politie. Dan lachen ze u gewoon het politiebureau uit. Smaad en laster hebben derhalve hooguit prioriteit als het hun vriendjes betreffen of als u stoute dingen zegt over nikkers. Deze wet is een totale farce. Alle strafbare feiten waar ze bij de politie geen prioriteit aan geven, zullen echt niet opgelost worden middels censuurfascisme.

Overweging.

Vaak horen we in het maatschappelijke debat opmerkingen over grondrechten in de Grondwet in het kader van de plannen van PVV-leider Geert Wilders. Hij zou ongrondwettig handelen als hij aanpassingen wenst van artikel 1 Grondwet, iets over radicale moslims zegt of grappen maakt over een kopvoddentax. Grote woorden worden er dan gebruikt variŽrende van discriminatie tot verkapte Hitler-vergelijkingen en van een gevaar voor de rechtsstaat tot de NSB. Politici weten niet hoe groot hun mond moet worden om er een schande van te spreken en op het internet komen alle toetsenbordhelden uit hun holen gekropen om iets negatiefs te kunnen zeggen over Wilders. Klaarblijkelijk beseffen ze niet dat de kans dat Wilders gaskamers bouwt nul is, maar de kans dat hun linkse vriendjes bij het CDA in samenwerking met de andere slinksen iets ongrondwettigs doen heel groot is. Geen haan die er dan naar kraait. Wat zijn de meeste mensen een stelletje hypocrieten bij elkaar. Durven we, nu het bijna te laat is, eindelijk te strijden tegen het fascisme?

Jammer genoeg hebben we Hirsch Ballin de afgelopen jaren zo goed leren kennen dat we er niet meer vanuit mogen gaan dat hij slechts een proefballonnetje oplaat om te kijken hoever hij kan gaan. Getuige zijn eerdere ideeŽn die Nederland regelrecht naar een politiestaat moeten brengen, is ook dit plan weer de zoveelste poging om het land volledig naar zijn hand te zetten. Sowieso is het heel bizar dat hij zich op dit moment nog bezighoudt met het indienen van wetsvoorstellen. Samen met het hele kabinet Balkenende IV is hij immers nog steeds een demissionaire minister. Wat inhoudt dat ze hooguit wat lopende zaken die echt niet kunnen wachten mogen afhandelen totdat er een nieuw kabinet zit. Theoretisch zou u kunnen aanvoeren dat het toch echt aan de Kamer zelf is om hem een halt toe te roepen, maar dat ligt zo gevoelig dat niemand zijn mond durft open te trekken. Alhoewel, ze maken al problemen. Gelukkig vindt de meerderheid van de Tweede Kamer dat het wetsvoorstel van Hirsch Ballin veel te ver gaat.

Wellicht zal het u verbazen welke partijen zich een tegenstander hebben getoond van de vergaande plannen om het OM voortaan de bevoegdheid te geven websites te verwijderen: VVD, PvdA, SP en D66. Bij dat rijtje zien we VVD staan wiens kamerlid Fred Teeven een groot voorstander is van totalitaire controle van uw internetverbinding onder het mom van het handhaven van een downloadverbod. Blijkbaar mogen ze van de VVD wel in het geniep uw gangen nagaan zodat u eventueel geheel uit de media, zoals de beheerder van Misdefinitie, aangepakt en geÔntimideerd kan worden, maar lopen ze teveel in het zicht als het OM openbare websites gaat sluiten. Van de PvdA, SP en D66 verwachten we dat ze tegen zijn: socialisme vinden ze enkel leuk als zij het zelf voor het zeggen hebben. Desondanks is het een goede zaak dat ze tegen zijn. Tekenend voor de situatie is echter de grote afwezige in dit geheel. Godverdomme Geert Wilders, als man van de Partij Voor de Vrijheid is het wel erg triest dat u geen afstand neemt van dit fraaie staaltje fascisme.

Het feit dat Wilders niet uitdrukkelijk afstand neemt van de plannen van Hirsch Ballin is zeer opmerkelijk aangezien hij zelf het slachtoffer is geworden van wetten die het openbaar maken van informatie ernstig belemmeren. Wilders wordt immers voor de rechter gedaagd om uitingen die hij in het openbaar zou hebben gedaan. Uitingen die regelmatig op websites waaronder op die van hem zelf worden gepubliceerd. Kennelijk is het voor de man van de vrijheid geen enkel probleem dat het OM, dezelfde figuren die de vrijheid van meningsuiting regelmatig via de rechtbank bestrijden, volledige zeggenschap krijgt over websites. De man die altijd roept gedemoniseerd en gecensureerd te worden blijkt nu te laf om actie te ondernemen tegen de politieke vijand die hem zelf gecriminaliseerd heeft en alle macht over informatie wil concentreren in handen van de aanklager. De beul op wiens guillotine Wilders' hoofd rust. Den Haag is en blijft een politiek toneel vol met clowns die uw vrijheden massaal te grabbel gooien zonder na te denken over de gevolgen.

Censuur blijft namelijk niet beperkt tot het verwijderen van een handjevol websites. Eerst werden webloggers nog voor de rechter vervolgd, straks worden ze zonder pardon in de diepste kerker gesmeten nadat hun internetserver uit de lucht is gehaald op last van een vriendje bij justitie. Dan zit u zomaar 100 dagen vast totdat ze tegen u zeggen: foutje, bedankt! Spullen die in beslag genomen zijn ziet u nooit meer terug. Gaat u maar procederen, dat wint u toch nooit. Veiligheid voor alles! Privacy mag u allang niet meer hebben, maar met deze voorstellen maakt Hirsch Ballin het mogelijk u op te laten pakken voordat u uw verderfelijke gedachten heeft ingetypt. Afluisteren en aftappen mag voortaan zonder enige moeite. Niemand controleert het. Werkt uw vijand toevallig bij de politie? Dan luisteren ze nu mee. Daarentegen mag u zelf geen apparatuur gebruiken om bewijs te verzamelen tegen deze fascisten. Ze zullen net zo lang uw doopceel lichten totdat ze iets vinden om u op te pakken. U heeft niks te verbergen? Onzin. U heeft een mening. Dat is genoeg.

Al dit soort wetgeving is ontzettend hypocriet. Is er echt stront aan de knikker en is er sprake van kinderporno, smaad, laster en heling, dan doet justitie niks. Vrijwel alle wetgeving die moeten verhinderen dat u informatie publiceert criminaliseren nette burgers die hun mening geven of misstanden publiceren die de overheid liever buiten de deur houdt. Daaruit kunnen we afleiden dat het helemaal niet gaat om het bestrijden van criminaliteit, maar om het creŽren van een maatschappij die gebukt gaat onder allochtonen slavernij, censuur en totalitaire controle. We hebben met z'n allen toch zo'n grote mond als het gaat om mensenrechten in communistische landen? Sta dan nu ook eens op voor het eigen land en vecht tegen de fascisten die van Nederland een censuur- en politiestaat willen maken. Zeg wat u wilt, plaats uw informatie op locaties waar de overheid niet bij kan en geef ze de vinger. Dergelijke vormen van censuur en het schenden van de Grondwet zijn onaanvaardbaar en moeten met alle mogelijke middelen worden bestreden.
Reacties: 8
Pagina's: 1

Reactie door rene op 31-07-2010 om 06:38.
Inperking vrijheid van meningsuiting, makkelijker straffen godsdienst laster, verbod op gewelddadige games, internet censuur.
Is deze man wel van deze tijd?
Wat Wilders betreft is het zeker vreemd dat er nergens te lezen is dat hij zich hiertegen verzet.
Of zou het zo zijn dat hij zijn mond houdt totdat de formatie is afgelopen?
Ik ben toch erg benieuwd wat voor concessies Wilders doet om mee te mogen doen.

Reactie door Moswolkje op 31-07-2010 om 08:46.
Dit kan geen doorgang vinden...het is een regelrechte nachtmerrie die werkelijkheid word.
Demissionair; dan is het toch verboden om hele ingrijpende veranderingen door te voeren?
En nog steeds zijn er hordes mensen die die piratenstreken niet doorzien, hoe is het mogelijk dat we zo achterlijk zijn hier?

Nee, het is allang niet meer de tijd van Wim Sonnevelt's Ons Dorp.

Reactie door Misdefinitie (Mod) op 31-07-2010 om 12:08.
Een groot mankement van ons staatsrecht is dat het aan elkaar hangt van informele afspraken die niet te handhaven zijn omdat echte regels ontbreken.

Zo hoort een demissionair kabinet enkel belangrijke lopende zaken af te handelen, maar wie daar zit kan alles doen zolang de Kamer hem niet terugfluit. Gedoogsteun is een constructie die bij wijze van spreken "net" is verzonnen om Wilders buiten de deur te houden.

Conclusie: het staatsrecht kent te weinig concrete regels en ze rommelen maar wat aan. Juist Wilders zal daartegen moeten protesteren omdat het recht voornamelijk krom wordt op momenten dat ze hem buitenspel proberen te zetten.

Reactie door Moswolkje op 31-07-2010 om 12:47.
De gedoog-positie is momenteel het hoogst haalbare, en ik verwacht toch echt wel dat Wilders van daaruit flink zal ageren tegen dit soort onsmakelijkheden plus zijn eigen problemen met justitie.

Maar Mvr. van Amsberg heeft wel weer haar zin gekregen door te stellen dat Wilders NIET mee mocht regeren; hopelijk maakt de man van de vrijheid zich hard voor onze en zijn belangen tijdens deze positie wat op zich een hele vreemde is, immers gedogen betekend oogluikend toestaan van iets wat eigenlijk verboden is.

Terwijl het illegale juist ligt in de smerige schaakzetten van Hirsch Ballin.

Reactie door Moswolkje op 31-07-2010 om 19:55.
Chapeau voor mijnheer Wilders! De sluwe vos gaat nog iedereen versteld doen staan!

Zoīn minderheidsregering met gedoogsteun van de PVV heeft mijns inziens meer kans van slagen dan alle mogelijkheden die tot nu waren bekeken zonder medewerking van de PVV.

Voor de groei van de Islam in Nederland is het voorlopig wel een pas op de plaats. Maar ja, zo werkt democratie.

Reactie door Moswolkje op 31-07-2010 om 19:56.
Gelukkig wat het onderdeel islam betreft...niet ideaal, maar toch...

Reactie door Misdefinitie (Mod) op 31-07-2010 om 21:33.
Het kan zijn dat een gedoogpositie het meest haalbare was. Toch was het van te voren al aangeven met minder genoegen te nemen niet verstandig. Zonder twijfel zal het een beter kabinet opleveren dan we hadden, maar om eerlijk te zijn heb ik het gevoel dat privacy en totalitaire controle te weinig aandacht krijgen van de PVV.

Mochten ze deze kans krijgen, dan zullen ze echt iets moeten laten zien om het vertrouwen van de achterban niet te verliezen.

Reactie door rene op 01-08-2010 om 23:32.
Wilders heeft het zo op onze privacy.
Maar toch valt in zijn verkiezingsprogramma te lezen "preventief fouilleren in het hele land"
Dit strookt niet met privacy als je het mij vraagt.
Ook pleit die voor een ministerie van veiligheid... Lijkt mij een soort van kgb.
Ik weet het zo net nog niet met Wilders.

Reactie toevoegen
U dient in te loggen om een bericht te kunnen plaatsen.
 Houd het hier netjes. Hartelijk dank.

Misdefinitie
Copyright (c) 2004-2024.

C:\>Misdefinitie\type info.txt
Contact opnemen kan via een e-mail naar info apending misdefinitie.nl.