Mis∑de∑fi∑ni∑tie (de ~ (m.), ~s)
1 Politiek correct geformuleerde definitie waarmee men door middel van leugen en bedrog de werkelijke aard van misstanden probeert te verhullen door deze te rechtvaardigen.
- Misdefinitie gaat over misstanden en gedrag van criminelen, radicalen en terroristen.
- Stop de #CancelCultuur! Stelletje moraalnarcisten, u bent geen beter mens als u mensen uitsluit vanwege hun politieke gezindheid.
- De vrijheid van meningsuiting is absoluut! Wat wij mogen schrijven, bepaalt niet de juut!
- Stiekem sollicitanten googelen en ze dan cancelen? Uw naam wordt geregistreerd en doorgegeven!
Gebruikersnaam: Wachtwoord:
# Home # Boek HvA (Uitverkocht) # Registratie # Contact #
Misdefinitie artikelen
Pagina: 20 / 44: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

482 Linkse rat op oorlogspad
481 Lerarentekort is slechts een mediahype
480 Onbetrouwbare christendemocratie (3)
479 Samenleving verziekt door misstanden (5)
478 Anti-moslim? Anti-kotslim! (2)
477 Eerlijk zullen we niks delen (3)
476 Beledigen met gevoel
475 Angst op rechts zorgt voor veel slechts (5)
474 Marionetten van het linkse fascisme
473 Censuurfascisme bereikt dieptepunt (8)
472 Boobytrap de beste beveiliging
471 Schaamteloze rel na 10 jaar onderwijsmisstanden
470 Censuur beschermt de kinderen niet (7)
469 Parasiet, antisemiet, islamiet (4)
468 Formatie vol politiek gekonkel (5)
467 Zorg verneukt tot poepluiers (1)
466 Grote onwetendheid over dierziekten (3)
465 Illegale zwarte arbeid nauwelijks aangepakt (2)
464 Voor joden, nikkers en moslims verboden (6)
463 Rechtse revolutie is niet eng (3)

466 # Grote onwetendheid over dierziekten #
Gepost door Misdefinitie op 25-06-2010 om 23:14.
Geitenneukers en apenbonkers zullen moeten oppassen. Niet omdat hun favoriete hobby binnenkort eindelijk eens verboden gaat worden, maar omdat zoŲnoses (infectieziektes) op de loer liggen die levensgevaarlijk zijn. Doorgaans horen we slechts over dit soort ziekten als er blinde paniek uitbreekt uit angst voor een wereldwijde epidemie die al het menselijke leven op aarde zal kunnen uitroeien. Veelal worden deze angsten gevoed door overheidsinstanties als het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) die er hun beroep van hebben gemaakt zo hard en zo eng mogelijk te schreeuwen alsof we allemaal morgen vergaan. Ongeacht de talloze rapporten en adviezen die ze uitbrengen, lijkt de regering er zelf nogal makkelijk mee om te gaan. Wat moeten we nu geloven? Gaan we inderdaad allemaal dood of is er slechts structureel iets mis met de manier waarop we met dreigende rampen omgaan? Onwetendheid over dierziekten zorgt voor roepende "deskundigen" en een verslagen bagatelliserende houding bij politici.

Paniek leidt tot niks.

Ziekten zorgen al eeuwenlang voor de meest gruwelijke horrorscenario's. Angst voor ziekte is van alle tijden. Wat niet verwonderlijk is aangezien het oplopen van ernstige ziekten vaak tot de dood kan leiden. Media maken ons gek met onheilspellende berichten over de ziekte van Weil, Runder-TBC, BSE en Toxoplasmose en wijzen er nog eens fijntjes op dat niet alleen de schapenrijder ziek kan worden, maar dat ook katten, muggen en ratten (niet zijnde socialisten) die ziektes kunnen overdragen op de mens. Varianten van de griep zoals de vogelgriep kunnen constant een dreiging vormen. Andere ziekten kunnen schokachtige verschijnselen, bloedvergiftiging en zelfs hersenvliesontsteking veroorzaken. Geen gezellig vooruitzicht, maar moeten we nu massaal bang worden? Deskundigen wijzen erop dat potentiŽle risico's meer aandacht moeten krijgen. Wie omgaat met dieren voor zijn werk loopt nog meer gevaar. Bedacht zijn op ernstige gevaren voor de gezondheid betekent niet dat we allemaal het gezonde verstand moeten verliezen zoals in 2009 gebeurde.

In maart 2009 sloeg het noodlot toe. Vanuit Mexico brak de varkensgriep uit die binnen enkele maanden de meeste landen zou infecteren. Vrijwel in alle landen van de wereld werden er besmettings- en sterfgevallen bevestigd waardoor de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) meldde dat er sprake was van een zogenaamde pandemie: een epidemie op wereldformaat. Elke keer werd de fase van de pandemie weer opgeschroefd totdat uiteindelijk de hoogste fase werd bereikt. Met een beetje hulp van de media werd er een grimmige sfeer neergezet waarin we moeten gaan berusten dat we heel misschien wel eens allemaal dood konden gaan. Kranten schreeuwden moord en brand zodra er weer eens een sterfgeval te melden was. Vooral als dat in eigen land voor komt, komt dat nieuws hard aan. Het feit dat vrijwel alle sterfgevallen veel meer onder de leden hadden dan enkel de griep, werd voor het gemak genegeerd. Minister Klink (Volksgezondheid) schafte geheel onnodig 34 miljoen vaccins aan waarvan hij nu bijna 24 miljoen gratis gaat weggeven.

Uiteindelijk bleek de situatie reuze mee te vallen en zijn we maar een slordige 60 mensen kwijtgeraakt aan de griep die hoogstwaarschijnlijk niet per definitie door de griep zijn gestorven. Een uitkomst die een stortvloed aan vragen oproept. Zijn we keihard genaaid door de deskundigen? Maakten hun waarschuwingen deel uit van een complot om te kijken hoe bang ze de bevolking kunnen maken zodat ze het principe van angstzaaien later kunnen gaan inzetten om mensen onvrijwillig te laten injecteren met een chip? Heeft de medicijnindustrie nieuwe klanten nodig en hebben ze gewoon de bereidheid getest van burgers om zich te laten inenten? Of waren ze echt overbezorgd naar aanleiding van slechte ervaringen uit het verleden zoals ze zelf aangeven? Waarom werden er zomaar 34 miljoen vaccins aangeschaft waarvan nog niet eens 30 % is gebruikt ter voorkoming van de vreselijke pandemie? ComplottheorieŽn zullen ons vanzelfsprekend nergens brengen. Wel zijn er diverse feiten en verklaringen te vinden.

Deskundigen weten het niet.

Gezondheidsorganisaties benadrukken dat er te weinig aandacht is voor ziekten die van dieren op de mens kunnen worden overgebracht. Deskundigen wijten dat aan een chronisch gebrek aan kennis. Kennis over de ziekte zelf, de oorzaken en de bron. Zelfs artsen schijnen er veel te weinig over te weten, zo blijkt uit een recent rapport van het RIVM dat verschenen is naar aanleiding van het onderzoeksprogramma "Emerging Zoonoses" dat vol staat met aanbevelingen. Gevaarlijke dierziektes moeten worden opgespoord. Normaliter denken mensen daarbij aan dieren die in de veehouderij worden gebruikt zoals schapen, koeien en varkens. Dieren waar de bekende ziekten als de gekke koeienziekte, mond- en klauwzeer en de varkensgriep vandaan komen. Kleine huisdieren, paarden en het invoeren van exotische dieren uit het buitenland dienen echter eveneens aan een inspectie onderworpen te worden om snel te kunnen opsporen. Opvallend is dat het niet voor het eerst is dat er vele aanbevelingen worden gedaan. Al jarenlang wordt er veel te weinig mee gedaan.

Allereerst deugt het complete systeem niet waarmee aan opsporing en registratie van ziektes wordt gedaan. Ook niet in de professionele veehouderij. Testen op dierziekten worden veelal uitbesteed aan private organisaties zoals de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD). Deze specialist zou kennis moeten bieden aan partijen die betrokken zijn bij de gezondheid van dieren. Een probleem hierbij is dat private organisaties gedreven worden door commerciŽle en economische belangen. Resultaten van het onderzoek worden vaak gefinancierd door het bedrijfsleven. Bedrijven die het niet zo leuk vinden als een door hen uitgevoerd onderzoek niet oplevert wat ze gehoopt hadden. Resultaten die wellicht schadelijk kunnen zijn voor een specifiek bedrijf als het in de openbaarheid komt. U kunt dan al raden wat dan de dagelijkse praktijk wordt. Gegevens worden niet doorgegeven aan overheidsinstanties. Dierenwelzijn wordt door het eigenbelang van bedrijven een reputatiezaak waarbij feiten liever in de doofpot worden gestopt.

Veel kennis die reeds ergens aanwezig is, kan derhalve niet worden ingezet ter voorkoming van een landelijke of wereldwijde uitbraak van virussen. Maatregelen kunnen hierdoor niet worden ingezet, de politiek weet niet meer waar ze het zoeken moeten en cruciale onderzoeken om meer kennis te vergaren kunnen geen doorgang vinden. Het belang van onafhankelijk onderzoek dat los staat van allerlei vage belangen die enkel over geld gaan, is hiermee weer eens onderstreept. De overheid is een trage logge organisatie geworden die werkt met tientallen semi-overheidsinstanties die wel eens het algemene belang van de maatschappij uit het oog verliezen. Structurele hervormingen zijn nodig om het systeem zo in te richten dat informatie van levensbelang niet langer in een bureaulade verdwijnt omdat een of andere naam niet in een slecht daglicht geplaatst wil worden. Gelukkig blijft niet alles verborgen. Mensen zijn in het verleden slecht omgegaan met de voor hen beschikbare informatie zonder daar ooit duidelijkheid over te geven.

Prof. dr. Roel Coutinho, directeur Centrum Infectieziektebestrijding, is regelmatig op de buis geweest met onheilspellend nieuws tijdens de varkensgriepmalaise. Toen bleek dat de griep mild was, zagen we hem niet vaak meer. Nu komt de beste man naar aanleiding van het rapport van het RIVM opnieuw met waarschuwingen. Moeten we ons nu zorgen gaan maken over ons lieve poesje dat bij ons in bed slaapt? In NovaTV werd hij 23 juni 2010 aan de tand gevoeld en bleek dat hij een stuk gematigder is geworden. Geen pandemie, geen dreiging, geen oproepen om u te laten penetreren door injectienaalden, maar simpelweg de stelling dat het rapport gaat over het kunnen voorspellen van ziekten. Het feit dat deskundigen pas laat in actie kwamen toen er al veel mensen besmet waren wijt hij aan onwetendheid. Om eerlijk te zijn krijgen wij een gevoel van ons test ons.

Uiteraard kunnen we nooit een allesomvattend beeld hebben over wat er zich in de duistere gangen van de gezondheidsorganisaties afspeelt, maar de antwoorden van de heer Coutinho geven een aardige indicatie. Blijkbaar worden epidemieŽn door de wetenschap te laat opgemerkt en konden de organisaties hun vermeende "deskundigheid" enkel nog tonen door massaal te waarschuwen toen het al te laat was. De opmerking dat ze het pas gemerkt hebben toen er een overvloed aan longontstekingen ontstond is dan wel erg zwak. Het rapport beschrijft de rol van de net genoemde GD. Gaat er dan iets fout? "Nee," zegt Coutinho. Is handelen in het eigenbelang en informatie achterhouden dan geen fout? Hij ontwijkt deze vraag door te stellen dat het verandert en dat verzwijgen geen zin heeft omdat het dan veel ingewikkelder gaat worden. Hiervan krijgen we het gevoel dat er organisaties zijn die elkaar het hand boven het hoofd houden.

Concrete aanbevelingen zijn het interessantst en juist daar schort het aan. Coutinho wil dat er samenwerking komt met dierenartsen. De dierensectoren moeten bereid zijn om te melden, er moet een instantie komen waar artsen vreemde zaken kunnen melden en er moeten lijsten gemaakt worden met ziekten die in de toekomst problemen kunnen opleveren. Of dat allemaal zin heeft valt te betwijfelen. Werken op basis van bereidwillendheid is vrijwel nooit een zinnige basis als het om zaken van belang gaat. Mensen houden zich niet vanzelf aan afspraken. Bovendien geeft Coutinho aan dat we van veel ziekten niet zoveel weten. Ten tijde van de Q-Koortscrisis was er weinig kennis en werd er ook niet zoveel moeite gedaan die kennis te krijgen. Draaiboeken kunnen verdere verspreiding van een uitbraak voorkomen, maar hij wil daar geen ministeriŽle verantwoordelijkheid voor. De sector moet het maar oplossen. Blijkbaar zijn de sectoren niet in staat dit probleem goed aan te pakken. Dan moeten we dus toch naar de politiek gaan kijken.

Politieke onwetendheid.

Voorlopig lijken we het te moeten doen met de constatering dat deskundigen veel niet weten en vinden dat we niks anders kunnen doen dan wat procedures aanscherpen en hopen dat sectoren die te maken hebben met dierenwelzijn bereid zijn beter te melden. Erg onbevredigend. Vooral omdat we ook veel dingen wel weten. De vraag is dan hoe de politiek ermee omgaat. Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren (PvdD) stelde op 19 december 2010 Kamervragen over handelen bij Q-Koorts. Men wist al dat er destijds Q-Koorts heerste bij een bedrijf in Brabant. Desondanks viel het bedrijf niet onder de strenge maatregelen omdat het kabinet Balkenende IV "geen aanwijzingen zag dat vleesschaapbedrijven bijdragen aan de epidemie". Feit is echter dat er wel besmettingen zijn zonder dat mensen het weten. Al maanden bekend, maar de regering deed niks. Klink (CDA) vond dat hij genoeg deed door naar deskundigen te luisteren. Terwijl ze makkelijk een bord, een bezoekersverbod, fokverbod en een vaccinatieprogramma hadden kunnen uitvoeren.

Maatregelen bleven uit, verzoeken om onderzoeken zijn sinds 2000 genegeerd en Klink vertelt waarom hem geen blaam treft. Ze hebben namelijk gewoon de adviezen van deskundigen opgevolgd. Alsof het verschuilen achter anderen hem ontslaat van zijn verantwoordelijkheid. Vaccineren is bijvoorbeeld een oplossing voor een aantal ziektes. Men wil daar niet graag aan omdat het vaak zo is dat dieren die gevaccineerd zijn niet meer te onderscheiden zijn van dieren die ziek zijn. Dodelijk voor de vleesverwerkende voedselindustrie. Niemand die het idee oppert om eens te gaan onderzoeken hoe dat onderscheid wel gemaakt kan worden. Bovendien kunnen dieren die niet voor consumptie zijn bedoeld zoals de dieren op kinderboerderijen zeker gevaccineerd worden. Weer een besmettingshaardje minder zouden we denken. Klink wil maar niet in actie komen en stelt dat zij geen bijdrage leveren aan de epidemie. Bullshit natuurlijk aangezien bekend is dat er wel degelijk mensen worden besmet.

Behalve vaccinatie kunnen mensen ingelicht worden. Plaats gewoon een bordje aan de kant van de weg en mensen blijven weg. Klink vindt dat te voorbarig. Besmetting of niet: eerst nog even bespreken. Even het feit negerend dat we al jaren last hebben van Q-Koorts en dat dus allang gedaan had moeten zijn. Wel wil hij praten over bevoegdheden van burgemeesters en de GGD om het bevel tot ontruimen te geven. Terwijl het ons zaak lijkt om dat juist te voorkomen. Technisch gezien schijnen deskundigen van mening te zijn dat er geen relatie ligt tussen het voorkomen van de ziekte op kinderboerderijen en vleesschaapboerderijen. Nader analyseren leert ons waarom. Op boerderijen waar schapen melk leveren, is Q-Koorts aan te tonen met de tankmelkmethode. Voor die andere twee soorten boerderijen is simpelweg geen goede methode beschikbaar. En als we geen methode hebben om te testen, dan is het er niet toch?! Wanneer we iets niet kunnen aantonen, nemen we liever geen risico. Klink wil de zaak gewoon op zijn beloop laten.

Terloops suggereert hij dat er niet zo gezeurd moet worden. Vroeger waren de methoden immers nog slechter. Beheersing van risico's betekent echter dat er soms maatregelen genomen moeten worden als we iets niet zeker weten. Bij een vermoeden dat er asbest zit in daken, plaatst men ook een bord. Dan wachten ze ook niet totdat het gevaar zich heeft voltrokken. Goed wetende dat er besmettingen plaatsvinden, getuigt het van onverantwoordelijk gedrag om bezoekers van boerderijen met een publieke functie en bedrijven die middels de industrie anderen kunnen besmetten bloot te stellen aan het gevaar. Van een fokverbod wil Klink eveneens niks weten omdat het volgens hem onmogelijk is vast te stellen wie besmet is. Op de vraag waarom hij niet gewoon preventief een bord neer wil zetten zegt hij dat het gaat om geruststellen. Gaat u maar lekker slapen hoor. Er is geen gevaar en als het er toch was kunnen ze altijd zeggen dat ze het gewoon niet geweten hebben.

Klink beroept zich op onvermogen omdat hij niet preventief kan laten uitzoeken welke bedrijven besmet zijn. Minister Verburg (CDA) sust een beetje door aan te geven dat er wel een meldingsplicht is als er teveel abortussen plaatsvinden en ze erop vertrouwt dat er tijdelijk geen aaidagen plaatsvinden. Nog steeds blijft het feit staan dat men weet van een besmetting en er niks tegen doet. De reden waarom moeten ze ons schuldig blijven. "Het moet geen willekeur worden," probeert Klink nog, "en we moeten wel maatregelen nemen waarvan we weten dat het werken." Ook op de vraag waarom het RIVM aangeeft waarom adviezen niet worden opgevolgd wordt afwijkend gereageerd. Verburg vindt dat risico's nooit helemaal uit te sluiten zijn en de conclusie is dat zolang de ministers onwetend blijven, broodnodige maatregelen zullen uitblijven totdat het te laat is. Andere namen verzinnen voor de varkensgriep omdat "varken" beledigend zou zijn voor Mexicanen, kunnen ze wel goed.

Overweging.

Zowel aan de kant van de deskundigen als aan de kant van de politici die het beleid moeten bepalen gaat er van alles mis bij het effectief bestrijden van dierziekten. Deskundigen hebben nog te weinig kennis over bepaalde ziekten die wel al een direct gevaar kunnen vormen voor de volksgezondheid. Daardoor wordt het ontstaan en verdere uitbraak van virussen veel te laat opgemerkt. Dat gebrek aan kennis wordt mede veroorzaakt doordat informatie in de doofpot verdwijnt omdat commerciŽle bedrijven die onderzoek financieel ondersteunen niet blij worden als bepaalde resultaten openbaar bekend worden gemaakt. Later werkt dat door naar de beleidsmakers die eveneens te weinig informatie krijgen en afgaan op het oordeel van de deskundigen. Een padstelling is het gevolg. Adviezen worden half gegeven en waarschuwingen missen hun uitwerking waardoor de geloofwaardigheid van de wetenschap ernstig in het geding komt. Aan beide kanten zal het gehanteerde systeem structureel moeten veranderen willen we in de toekomst beter kunnen inspelen op de risico's.

Om te beginnen moet onderzoek neutraal, objectief en onafhankelijk zijn. De overheid moet geld ter beschikking stellen om onafhankelijke instanties te creŽren die er geen belang bij hebben informatie achter te houden. Dergelijk onderzoek mag niet (meer) door commerciŽle bedrijven gefinancierd worden. Belangrijk is ook dat deskundigen niet aan paniekvoetbal gaan doen. We zullen altijd plotseling geconfronteerd kunnen worden met problemen waar niet meteen een oplossing voor is. In de media een sfeer scheppen waardoor mensen het idee krijgen dat we allemaal doodgaan door een wereldwijde pandemie is nergens voor nodig. Waarom de onheilsprofeet uithangen met een achterlijke waarschuwing terwijl we niet eens weten wat er feitelijk aan de hand is? Burgers kunnen er niks mee. Zij kunnen immers niks beginnen tegen aangedikte doemscenario's. Breng nieuws naar buiten, maar met het gezonde verstand. Mensen hebben meer aan objectieve informatie, concrete waarschuwingen en aanbevelingen hoe ze kunnen voorkomen dat ze ziek worden.

Met objectieve en onafhankelijke informatie die niet gebracht wordt als een rampenfilm hebben we een instrument in handen waarmee de politiek overtuigd kan worden maatregelen te nemen. De politiek moet het dan wel oppakken. Extra scholing voor artsen zodat ze weten wat er speelt, waarschuwingen plaatsen bij besmette gebieden zodat de ziekte zich niet onnodig verspreidt en verstandige beslissingen zodat de blunder van Klink met de vaccins niet meer voor kan komen. Is dat geregeld, dan kan de politiek beginnen aan een hervorming. Doe onderzoek naar de ziektes en de risico's. Zorg dat we weten hoe de ziektes te herkennen zijn. Voer een meldingsplicht in voor verdachte aanwijzingen dat er iets aan de hand is dat een epidemie kan veroorzaken. Maak geld vrij voor het verwerven van meer kennis. Regel draaiboeken voor alle gevaarlijke ziekten. Twijfel niet over snelle voorzorgsmaatregelen. Herstructureer het systeem waarmee deskundigen en de politiek samenwerken zodat we al het mogelijke kunnen doen om ziektes te bestrijden.
Reacties: 3
Pagina's: 1

Reactie door David op 02-07-2010 om 21:17.
Ik lees in de Vrij Nederland (19 juni 2010, jaargang 71) een interview met Ab Osterhaus, waarin hij zich krampachtig probeert te verdedigen en waarin hij suggereert dat 'wij makkelijk praten hadden achteraf'.

Reactie door David op 02-07-2010 om 21:19.
Edit: Ab Osterhaus is een wetenschapper die eerder in opspraak kwam nadat hij tot de conclusie kwam dat er een hele hoop vaccins nodig waren.

Reactie door Misdefinitie (Mod) op 02-07-2010 om 21:58.
Achteraf praten is inderdaad makkelijk, maar dat neemt niet weg dat de paniekreactie erg overtrokken was, op basis daarvan verkeerde beslissingen zijn genomen en de politiek een te afwachtende houding heeft aangenomen. Bagatelliseren achteraf is blijkbaar nog makkelijker.

Reactie toevoegen
U dient in te loggen om een bericht te kunnen plaatsen.
 Houd het hier netjes. Hartelijk dank.

Misdefinitie
Copyright (c) 2004-2024.

C:\>Misdefinitie\type info.txt
Contact opnemen kan via een e-mail naar info apending misdefinitie.nl.