Mis·de·fi·ni·tie (de ~ (m.), ~s)
1 Politiek correct geformuleerde definitie waarmee men door middel van leugen en bedrog de werkelijke aard van misstanden probeert te verhullen door deze te rechtvaardigen.
- Misdefinitie gaat over misstanden en gedrag van criminelen, radicalen en terroristen.
- Stop de #CancelCultuur! Stelletje moraalnarcisten, u bent geen beter mens als u mensen uitsluit vanwege hun politieke gezindheid.
- De vrijheid van meningsuiting is absoluut! Wat wij mogen schrijven, bepaalt niet de juut!
- Stiekem sollicitanten googelen en ze dan cancelen? Uw naam wordt geregistreerd en doorgegeven!
Gebruikersnaam: Wachtwoord:
# Home # Boek HvA (Uitverkocht) # Registratie # Contact #
Misdefinitie artikelen
Pagina: 20 / 44: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

482 Linkse rat op oorlogspad
481 Lerarentekort is slechts een mediahype
480 Onbetrouwbare christendemocratie (3)
479 Samenleving verziekt door misstanden (5)
478 Anti-moslim? Anti-kotslim! (2)
477 Eerlijk zullen we niks delen (3)
476 Beledigen met gevoel
475 Angst op rechts zorgt voor veel slechts (5)
474 Marionetten van het linkse fascisme
473 Censuurfascisme bereikt dieptepunt (8)
472 Boobytrap de beste beveiliging
471 Schaamteloze rel na 10 jaar onderwijsmisstanden
470 Censuur beschermt de kinderen niet (7)
469 Parasiet, antisemiet, islamiet (4)
468 Formatie vol politiek gekonkel (5)
467 Zorg verneukt tot poepluiers (1)
466 Grote onwetendheid over dierziekten (3)
465 Illegale zwarte arbeid nauwelijks aangepakt (2)
464 Voor joden, nikkers en moslims verboden (6)
463 Rechtse revolutie is niet eng (3)

464 # Voor joden, nikkers en moslims verboden #
Gepost door Misdefinitie op 15-06-2010 om 23:11.
Na de verkiezingen in een niet nader te noemen periode hingen er overal bij openbare ruimten als parken en bioscopen bordjes met daarop "Voor Joden verboden". De eigenaar gaf desgevraagd aan dat het verbod ook gold voor negers, moslims, zigeuners, homoseksuelen, gehandicapten en alles wat verder nog als inferieur beschouwd kon worden. "Ruk die kopvod van je bruine rotsmoel!" krijgt een moslima te horen wanneer ze solliciteert voor een uitkering. Een anti-semitistische twitteraar brult dat de Führer zijn werk had moeten afmaken en een actie in Gaza de reden is waarom alle joden vergast moeten worden. Op Stormfront verschijnen berichten dat roetmoppen als apen in de bomen horen en joden moeten worden verwerkt tot varkensvoer. Of u hier nou gelukkig van wordt of ervan walgt: iedereen zal hier vormen van discriminatie in kunnen herkennen. Thans is de PVV-stemmer aan de beurt om uitgesloten te worden. Blijkbaar vinden socialistische imbecielen dat zij het apartheidsregime van nazi-Duitsland nog eens dunnetjes mogen overdoen met PVV'ers.

Wat is discriminatie?

Vrijwel iedereen die we horen praten over discriminatie en racisme denkt en vindt dat discriminatie zoiets is als een zwarte uitmaken voor roetmop en hem anders behandelen dan anderen. Een benadering die totaal geen recht doet aan de werkelijke betekenis van het begrip. Discriminatie betekent feitelijk niks anders dan onderscheid maken. Wanneer u liever witte broeken draagt dan zwarte, dan discrimineert u tussen de broeken. Het betreft het simpel maken van een keuze. De ene is meer waard dan de ander of past beter bij de gelegenheid dan de ander. Dit voorbeeld geeft al aan dat discriminatie niet per definitie strafbaar is. Toch hebben mensen de neiging de term vrijwel altijd te gebruiken voor strafbare discriminatie. Slechts weinigen weten te vertellen wat de strafbare discriminatie werkelijk inhoudt. De wetten houden het op het maken van ongeoorloofd onderscheid op grond van bepaalde criteria. Onder ongeoorloofde discriminatie verstaat de wetgever het ongelijk behandelen van gelijke gevallen.

Bepalen of er sprake is van gelijke gevallen lijkt een haast onmogelijke taak te zijn voor de meeste mensen. Huidskleur zou een makkelijke moeten zijn. Volgens de heersende opvatting zou het niks uit mogen maken of iemand zwart, wit, paars, geel of groen is. Alle mensen zouden op dat punt als gelijke gevallen beschouwd moeten worden. Toch wordt vooral de zwarte huidskleur beschermd en kunnen we op hoongelach rekenen als we wijzen op het feit dat het discrimineren van blanken evengoed in strijd is met het basisbeginsel. Selecteren op ras is al wat moeilijker aangezien er geen consensus bestaat over wat nu een ras is. Zo wordt moslim ten onrechte vaak wel als ras gezien terwijl de Nederlanders kennelijk geen ras vormen. Nu weten we ook wel dat die opvattingen te maken hebben met het wel of niet onder de definitie van racisme willen brengen van bepaalde uitingen, maar erg fraai is het niet. Veel linkse dwazen schijnen niet te beseffen dat de wet het probleem deels heeft opgelost en dat hun eigen gedrag juist uitermate racistisch is.

Aan de fascistische linkse benadering hebben we geen sodemieter, dus gaan we de ontstaansgeschiedenis van de anti-discriminatiewetten nader analyseren. Deze wetgeving is ontstaan om mensen te beschermen als ze in hun waardigheid worden aangetast door een uiting of handeling waartegen ze zich niet (meer) kunnen verdedigen met argumenten. Een voorbeeld zal dit principe verduidelijken. Wanneer iemand wordt aangesproken op basis van zijn huidskleur, heeft hij geen enkel middel om zich daartegen te verdedigen. Huidskleur is namelijk een vast gegeven dat niet redelijkerwijs veranderd kan worden. Hij kan niet zeggen: "Ja, ik ben blank. Eigen schuld, ik maak mezelf zwart." Slimmeriken kunnen opmerken dat er wel degelijk mogelijkheden zijn om de huid een andere kleur te geven, maar algemeen erkend wordt dat het kleuren, bleken of afbranden van huid nou niet bepaald redelijk te noemen is. Hieruit volgt dat het achterlijk is om blanken wel te discrimineren. Hun huidskleur is immers net zo onveranderbaar als die van donkere mensen.

Andere criteria die in de wet genoemd worden zijn eveneens niet zomaar te wijzigen. Gangbaar is de opvatting dat seksuele geaardheid in de genen zit. Tenzij u wilt aannemen dat iemand homoseksueel wordt als hij in zijn jeugd teveel in zijn poepertje is gebonkt, moet u (afwijkende) geaardheid dus zien als vaststaand gegeven waarop niet gediscrimineerd mag worden. Politieke gezindheid wordt gevormd door jarenlange blootstelling aan informatie. De vrije wil om op een bepaalde politieke partij te stemmen zit derhalve verankerd in de hersenen en is hooguit te veranderen door de hersenen weg te nemen. Zwevende kiezers die toch telkens iets anders stemmen dan hun verstand zegt doen daar niks aan af. Dan komt het cruciale punt. De wetgever heeft onder andere in de Grondwet bepaalt dat discriminatie op basis van godsdienst, politieke gezindheid, ras en geslacht niet is toegestaan. Alle vormen van ongeoorloofde discriminatie zijn verboden. Discriminatie op grond van ras is even strafbaar als discriminatie op politieke gezindheid.

Kom dus niet aan met dat gelul dat huidskleur iets anders is dan iemands politieke voorkeur. Beide kenmerken van een persoon worden beschouwd als redelijkerwijs onveranderbaar en zijn zozeer met de lichamelijke integriteit verbonden dat de wetgever het nodig heeft geacht alle criteria waarop ongeoorloofd gediscrimineerd kan worden gelijkwaardig aan elkaar gelijk te stellen. Dus "kanker zwarte" is net zo erg als "kanker PVV'er". Juist dat principe wil maar niet doordringen bij de linkse medemens. Jarenlang hebben zij er een sport van gemaakt om het rechtse gedachtegoed te demoniseren door de aanhangers ervan neer te zetten als nazi's. De Hitlervergelijkingen zijn ons regelmatig om de oren geslagen. Voor de verkiezingen vergeleken figuren als Herman van Veen de PVV met de NSB. Internetfora staan vol met verwijten over discriminatie aan iedereen die niet in het linkse gedachtegoed gelooft. Met de werkelijke betekenis van discriminatie en de Hitlervergelijkingen in de hand, kunnen we nu de hypocrisie laten zien van die linkse ratten.

Uitsluiting en beroepsverboden.

Een van de belangrijkste verwijten die jegens de PVV worden gedaan is dat mensen bang worden vanwege het idee dat de partij zich als de nazi's gaat gedragen. Mensen wegzetten, uitsluiten, maatschappelijk diskwalificeren en ten slotte deporteren of erger. Pim Fortuyn en Theo van Gogh zijn voor dit verwijt vermoord en de tegenstanders van de PVV gebruiken tot op de dag van vandaag vergelijkingen met Hitler en de NSB om PVV'ers neer te zetten als extreem rechts. De feiten blijken echter iets anders te liggen. Nazi staat voor nationaal socialist. De vroegere socialistische arbeiderspartijen waaronder de (N)SDAP zijn opgegaan in wat we nu PvdA noemen. Met als verschil dat de vroegere socialisten nationaal gericht waren met een mentaliteit van "eigen volk eerst" en de socialisten van nu internationale socialisten zijn die liever het principe "ander volk eerst" aanhangen. Socialistische dwazen blijken de oude nazi-methoden niet te schuwen.

Vanwege de achtergrond van de socialisten zal het u niet verbazen dat u heel wat nazi-maniertjes terug ziet in hun handelen. Opvallend is het verbod voor minderheidsgroepen. Werknemer Tim Pen van Skateshop Toms Outlet dat gevestigd is in de binnenstad van Amsterdam, laat openbaar op de etalageruit van de winkel weten dat u als PVV-stemmer niet welkom bent. Directe discriminatie op basis van politieke gezindheid. Reden? Hij vindt het gedachtegoed van Wilders walgelijk. De nazi's vonden dat ook van de joden, maar laten we dat even vergeten. Justitie doet er niks aan, dus omwille van de gelijkheid mogen wij ook zoiets neerzetten. Stel dat we "Moslims niet welkom" op ons gebouw zetten. Dan breekt natuurlijk de hel los. Want dan kennen ze de betekenis van het woord "discriminatie" opeens wel. Huichelarij van een niveau dat zijn gelijke niet kent. Sommige soorten zijn hier kennelijk beter. Kijk maar goed mensen. Het fascisme van toen leeft weer. Kameraden, dit mogen we niet accepteren!

Voor wie de geschiedenis een beetje kent, weet ongeveer wat voor maatregelen er nu gaan komen tegen de minderheden. Directeur Ingrid Rep van het Centrum Beeldende Kunst Gelderland (CBKG) en tevens eigenaar van Perima Management & Coaching stelt samen met een door Eddy Stam opgerichte beweging een beroepsverbod in voor kunstenaars die op de PVV gestemd hebben. Zouden wij oproepen tot het boycotten van moslims, dan staat de politie wel snel voor de deur. Elk jaar betaalt u 1,2 miljoen euro aan overheidssubsidie voor dit achterbakse staaltje van discriminatie. Net zoals Hitler gaskamers liet bouwen van het geld dat ze gestolen hadden bij de joden. Meneer Eddy stam was vroeger nota bene bestuurder bij FNV-bondgenoten, maar leidt nu dus ook een beweging met overheidsambtenaren die weigeren onder PVV'ers te werken. Geen wonder dat werkgeversorganisaties niks met PVV'ers te maken willen hebben. Tientallen jaren hebben we moeten horen hoe het toch zo ver heeft kunnen komen in de oorlog. Hitler was het probleem niet. Het waren de landverraders.

Naar mate het socialistische fascisme meer voet aan de grond krijgt, worden de beroepsverboden steeds erger. Alexander Kops was leraar Duits op de Visser 't Hooft Lyceum in Leiderdorp. Zodra bekend werd dat hij zich verkiesbaar stelde voor de PVV, werd hij ontslagen. Rector Petra Verhoeckx had de week ervoor nog schijnheilig bezworen dat het ieders goed recht is gebruik te maken van democratische rechten, dat Kops goed functioneerde als leraar en zijn politieke overtuiging niet ter sprake bracht in de klas. Deze zaak komt schrikbarend overeen met wat de beheerder van Misdefinitie 2 jaar geleden is overkomen. Hij werd enkel vanwege het beheren van deze website ontslagen als docent op het Hermann Wesselink College in Amstelveen. De rechter durfde zich destijds niet uit te spreken over de discriminatie en ontbond zonder schroom de arbeidsovereenkomst. Later wordt pas de omvang van de schade duidelijk. Discriminatie zorgt voor maatschappelijke verbanning dat effectief werkt als een levenslang beroepsverbod.

Dan zeggen ze: "Had u maar geen PVV'er moeten zijn!" Misschien kunnen ze ook eens tegen een zwarte zeggen: "Had u maar niet zwart moeten zijn!" Dan begrijpen ze meteen hoe achterlijk dat is. Misdefinitie deed onderzoek op scholen om te kijken hoe scholen met sollicitanten omgaan. De manier van werven houdt namelijk verband met het lerarentekort. Hoewel er over dit onderzoek nog gepubliceerd moet worden, willen we u in het kader van dit artikel wat schrikbarende resultaten niet onthouden. Onze beheerder ging voor dit onderzoek op banenjacht om uit te zoeken hoe scholen reageren op politieke gezindheid. Zoals u weet staat Misdefinitie bekend als rechtse website en is de beheerder makkelijk te googlen. Geheel onterecht wordt dan aangenomen dat wie beheert ook extreem rechts en PVV-gezind is. Met de meest ranzige staaltjes discriminatie als gevolg. Zo werden we uitgenodigd op het Atheneum College Hageveld in Heemstede. Aangezien we de enige kandidaat leverden, was de baan van ons. Conrector Gerard Oude Engberink liet een dag later per mail weten de procedure te "annuleren" nadat hij via Google informatie had ingewonnen.

De enige informatie die er te vinden is, is informatie over politieke gezindheid. Dit is discriminatie met betrekking tot die gezindheid. We vragen ons af hoe vaak Gerard Oude Engberink mensen heeft afgewezen op andere strafbare gronden zoals hun zwarte huidskleur of homoseksualiteit. "Succes met verdere sollicitaties" hoonde hij ter afsluiting. Rector Rob Haks van het RSG Broklede in Breukelen suggereerde na een gesprek per mail dat we leugenaars zijn omdat we hem niet juist geïnformeerd zouden hebben. Zou hij de politieke gezindheid geweten hebben van Misdefinitie, dan zou hij niet eens het gesprek zijn aangegaan. Nu moet u weten dat het sowieso verboden is referenties na te gaan en te googlen zonder toestemming, maar discriminatie op politieke gezindheid is zeker strafbaar. Werkgevers mogen dergelijke informatie niet eens opvragen of opzoeken. "Bent u homo of zwanger?" is ook niet toegestaan. Walgelijke school die ooit eens voor het CGB gesleept is omdat de situatie voor homo's ook al niet al te prettig is.

Wat doen politie en justitie tegen discriminatie? Godverdomme, niets! Sterker nog, er zijn politiehonden die zelf graag discrimineren. "Alleen voor zwarten en lekkere wijven" kopt een personeelsadvertentie van de politie. Het CGB vindt dat een beetje stout. Een voorkeur hebben waar de korpschef een harde plasser van krijgt is best toegestaan, maar een hele groep uitsluiten mag niet. Want onder de blanke autochtonen die nu worden uitgesloten zitten weliswaar de meeste hardwerkende PVV'ers, maar ook de steuntrekkende linkse achterban. Om het allemaal nog idioter te maken staat de beheerder van Misdefinitie thans terecht voor een artikel dat discriminatie van de politie aan de kaak stelt. Ondertussen gaat het OM ook twee medewerkers van "AH to go" vervolgen die op basis van eerdere slechte ervaringen geen Marokkaanse Nederlanders in dienst meer willen nemen. Discriminatie in uitoefening van een beroep noemen ze dat. "Voor PVV'ers en blanken verboden" mag. "Voor PvdA'ers en getinten verboden" mag niet. Viert u nog steeds Bevrijdingsdag?!

Overweging.

Vraag de gemiddelde slinkse wat hij vindt van discriminatie en u zult een afkeurende reactie krijgen. Discriminatie is stout luidt de boodschap. De strafmaat kan ze niet hoog genoeg zijn. Interessant is dan de vraag waarom discriminatie van blanken oogluikend wordt toegestaan terwijl tegen discriminatie van andere huidskleuren zo fel wordt opgetreden. Hoe kan het dat de politie aangiften tegen een moslim niet opneemt en justitie actief vervolgt als u iets over moslims zegt? Waar haalt de politie het gore lef vandaan om met hun voorbeeldfunctie blanke Nederlanders te discrimineren? Is het niet ontzettend beschamend dat juist de linkse geitenwollensokken-types zich schuldig maken aan de meest walgelijke vormen van discriminatie terwijl zij ook degenen zijn die het vaakst roepen dat zij of hun achterban gediscrimineerd worden? Moeten we juist niet samen tegen racisme strijden? Discriminatie is een term die als sociaal construct wordt misbruikt door gewetenloze linkse racisten en fascisten.

Deels is het probleem te verklaren door een gebrek aan kennis. Hersenloze debielen met het IQ van een pindadopje zullen nooit snappen wat het begrip discriminatie werkelijk inhoudt. Zij misbruiken het begrip als steekwapen om iemand monddood te maken of om privileges te krijgen. Anderszins hebben we te maken met gespuis dat vindt dat de wet wel voor de ander, maar niet voor zichzelf geldt. Discriminatie is in die visie slechts strafbaar als het om buitenlanders gaat. Andersom vinden zij dat ze mogen discrimineren wanneer het ze zelf uitkomt. Aansluitend hebben we dan de letterneukers die de wet zo trachten aan te passen dat het praktisch gezien alleen gebruikt wordt om lastige tegenstanders uit te schakelen. Tot slot hebben we de socialisten die zich als fascisten gedragen. Zij misbruiken de wet om geweld, moord en het verwerpen van de democratische rechtsstaat te rechtvaardigen. Elke keer als de tegenpartij ze wijst op hun discriminatie en onwettige acties, vergooien ze grondrechten door de rechtsstaat geweld aan te doen.

Vanzelfsprekend weten we wat er nu gaat komen van de linkse tegenstanders. Vergelijkingen met de jodenvervolging zouden walgelijk zijn. PVV'ers zouden jankend Calimero-gedrag vertonen. Grotere hypocriete kakkerlakken treffen we zelden aan. Al tientallen jaren worden rechtsdenkenden door die linkse teringlijders neergezet als nazi's en Hitler. De PVV wordt vergeleken met de NSB en Halsema (GroenLinks) en Pechtold (D66) suggereren dat Wilders graag buitenlanders wil deporteren zoals dat destijds met de joden gebeurde. Als dat dan zo onfatsoenlijk is, had dan uw verrotte linkse smoel gehouden stelletje hypocriete apen. Feit is dat er meer reden is om de linkse partijen uit te maken voor nazi's. De kogels en het geweld komen van links. Discriminatie van mensen die anders zijn komt van links. Apartheid komt van links. Beroepsverboden en maatschappelijke uitsluiting komen van links. Elke schijnheilige flikker die ooit het woord discriminatie misbruikt heeft, zal moeten beseffen dat we het spelletje allang door hadden.

"Discriminatie" moet als strafbaar feit onmiddellijk uit de Grondwet en het Wetboek van Strafrecht gehaald worden. Zonder adequate handhaving is het immers slechts een dode letter op papier. Selectief onschuldige hardwerkende burgers vervolgen omdat zij iets zeggen over of ondernemen tegen dat tuig dat juist discrimineert is pas discriminatie. De tijd van tolerantie en lief doen is definitief voorbij. Denkt u dat we lijdzaam gaan toekijken hoe linkse fascisten de apartheid weer invoeren ten gunste van de multikul? Vergeet het maar. Fuck de politie die ons van ons belastinggeld discrimineert. Verpletter socialisten die vinden dat zij een zesde van de bevolking wel mogen discrimineren. Boycot ondernemers die omwille van politieke gezindheid werknemers en sollicitanten discrimineren. Alle middelen die zij ook gebruiken zijn toegestaan. Landgenoten, verenig u. Nooit meer links fascisme! Maak zwarte lijsten. We pakken ze een voor een. Wee hun gebeente als wij het ooit voor het zeggen krijgen. Dan zullen ze ons echt leren kennen.
Reacties: 6
Pagina's: 1

Reactie door David op 15-06-2010 om 23:50.
Tja, hypocriet gedrag van links is vandaag de dag nog steeds een feit. Het begrip 'discriminatie' krijgt een andere betekenis als linkse fascisten het definïeren. Dat doet me gelijk denken aan een gebeurtenis van pakweg 10 jaar geleden, toen ik nog zoete multikul kon happen op de basisschool, ik had het met mijn vader over racisme. Op een gegeven moment vroeg ik hem: 'waarom discrimineren alleen blanke mensen zwarten en nooit andersom?' Deze herinnering is me altijd bijgebleven als het keiharde bewijs van linkse propaganda.

Maar om even op het onderwerp terug te keren. Met acties als 'PVV'ers niet welkom' word de anti-Wilders sfeer nog meer versterkt. Het is voor velen al moeilijk om uit te komen als PVV sympatisant, dat heb ik zelf al meerdere keren kunnen ervaren. En dat terwijl de PVV gewoon een nette, democratische partij is. Het is triest.

Waar we heen moeten is een sfeer waarin rechts niet als fascistisch wordt afgebeeld en waarin ook PVV stemmers gewoon mee kunnen doen in de samenleving zonder discriminatie te ervaren. Met een goed imago zal Wilders' waarschijnlijk nog meer mensen achter zich krijgen.

Ik verheug me nu trouwens al op de koppen van de aanklagers van het MDI, als ze weer eens in hun hemd staan.

Reactie door Moswolkje op 18-06-2010 om 05:48.
Ik begrijp de woede die leeft in dit artikel maar al te goed; ikzelf ben ook steeds bozer aan het worden door het openlijke en beschamende collaborateurs gedrag van menige linkse
"Nederlander".

Ik kan niet om een gevoel heen dat alle bewegingen naar een doel moeten leiden: Ein Gross Linksch Reich...precies waar zij de PVV van betichten, en alles is geoorloofd, ja zelfs aanplakbiljetten op ramen met VERBODEN VOOR PVVers plus alle andere voorbeelden die u hier beschreef.

Vanmorgen ben ik een beetje moedeloos aan het worden van zoveel onrecht...

Reactie door David op 18-06-2010 om 22:14.
Het is zeer triest dat de PVV en dan met name Wilders met regelmaat word vergeleken met de man-met-het-snorretje. Het werkt net als reclame: als je het maar vaak en lang genoeg blijft herhalen geloven de mensen het vanzelf. Vraag eens aan de gemiddelde Nederlander of hij/zij de vergelijking Wilders met Hitler rëeel vind. Grote kans dat het wel logisch gevonden wordt, ondanks dat de argumenten die hiervoor gegeven worden in een paar zinnen ontkracht zijn. Draaien we de zaken echter om en beschuldigen we linkse socialisten van Nationaal-socialisme of gerelateerde begrippen, dan zul je recht in je gezicht uitgelachen worden, hoe sterk jouw argumenten ook zijn. Er heerst een sfeer waarin rechts en Nazis vergeleken kunnen worden, maar geef je het begrip rechts een duw naar links dan neemt niemand je meer serieus...

Reactie door Misdefinitie (Mod) op 18-06-2010 om 23:03.
Eerst negeren ze, dan zullen ze lachen en dan zullen we winnen. Links en rechts maken elkaar grotendeels dezelfde verwijten, maar wie objectief de feiten onder elkaar zet, zal moeten constateren dat de argumenten aan de linkerkant geheel ontbreken.

Wilders heeft geen bordjes opgehangen met "Voor ... verboden". Hij heeft ook geen mensen ontslagen om hun politieke gezindheid. Hij heeft zeker geen tegenstanders laten oppakken, vervolgen of vermoorden om hun mening. Men hoeft maar in de recente geschiedenis te kijken om te zien dat ze dat bij "links" allemaal wel gedaan hebben.

Zulke niet te ontkennen feiten doen bij hen ontzettend veel pijn. Bang als ze zijn dat straks heel Nederland dit allemaal weet.

Reactie door David op 19-06-2010 om 00:23.
Ik vraag me ook af of hoe de eerst volgende verkiezingen er uit zullen zien: zal de PVV een stijgende lijn volgen en nog veel meer winst boeken of zal het aantal zetels dalen? En hoe zit dat me de andere partijen? Zal links nog harder onderuit gehaald worden of zal er altijd die naïeve groep blijven bestaan die de volgende keer weer vrolijk op de PvdA stemt? Kijkend naar het CDA dat genadeloos op zijn bek is gegaan zou men kunnen concluderen dat het volk wel degelijk tot inzicht is gekomen. Nederland gaat echt een nieuwe periode tegemoet en ik ben reuze benieuwd naar hoe de toekomst er uit ziet voor ons land.

Reactie door Kareltje op 26-06-2010 om 20:51.
Door het buiten spel zetten van de PVV negeert men de mening van anderhalf miljoen kiesgerechtigde Nederlanders. Wie discrimineert wie nu eigenlijk.
Ik ben van mening dat Geert niet discrimineerd.Hij wil alle vervelende buitenlanders het land uit zetten. Maakt niet uit of het Belgen of Marokkanen zijn.

Reactie toevoegen
U dient in te loggen om een bericht te kunnen plaatsen.
 Houd het hier netjes. Hartelijk dank.

Misdefinitie
Copyright (c) 2004-2024.

C:\>Misdefinitie\type info.txt
Contact opnemen kan via een e-mail naar info apending misdefinitie.nl.