Mis∑de∑fi∑ni∑tie (de ~ (m.), ~s)
1 Politiek correct geformuleerde definitie waarmee men door middel van leugen en bedrog de werkelijke aard van misstanden probeert te verhullen door deze te rechtvaardigen.
- Misdefinitie gaat over misstanden en gedrag van criminelen, radicalen en terroristen.
- Stop de #CancelCultuur! Stelletje moraalnarcisten, u bent geen beter mens als u mensen uitsluit vanwege hun politieke gezindheid.
- De vrijheid van meningsuiting is absoluut! Wat wij mogen schrijven, bepaalt niet de juut!
- Stiekem sollicitanten googelen en ze dan cancelen? Uw naam wordt geregistreerd en doorgegeven!
Gebruikersnaam: Wachtwoord:
# Home # Boek HvA (Uitverkocht) # Registratie # Contact #
Misdefinitie artikelen
Pagina: 21 / 44: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

462 Stem met het gezonde verstand
461 Criminele privacyparia's
460 Aristocratie tegen de achterlijkheid (3)
459 Goochelen met rekenmeesters
458 Islamiseren nooit accepteren (1)
457 Verraad teistert de PVV (5)
456 Sabotage door wederzijds beschuldigen (3)
455 Genaaid op z'n Grieks (1)
454 Sharia heimelijk in rechtspraak
453 Oorlog tegen de angstcensuur (2)
452 Rechtsstaat dwaalt naar bananenrepubliek (10)
451 Onderwijs weer op de pijnbank (2)
450 Burger uitgeknepen om verspillingen (8)
449 GeenStijl ongefundeerd in de huichelarij (2)
448 Het socialisme van de piratenpartij
447 Racisme? Waarom niet! (2)
446 De ratten verlaten het zinkende schip
445 Bang voor islam? Naai katholieken! (1)
444 Automatisering misbruikt door overheid (1)
443 Grijsgedraaide verkiezingsretoriek

448 # Het socialisme van de piratenpartij #
Gepost door Misdefinitie op 27-03-2010 om 23:43.
Privacy is in onze moderne informatiemaatschappij alles behalve vanzelfsprekend. De overheid kijkt mee als u op internet porno zoekt om op te masturberen, kleine kinderen moeten de lengte of diepte van hun geslachtsdeel prijsgeven ten behoeve van opslag in een centraal dossier, vingerafdrukken worden tegenwoordig niet meer van verdachten maar van onschuldige burgers afgenomen en voyeurs lopen u de hele dag te bespieden. Niemand kan meer onbezonnen zichzelf zijn en bij alles wat u doet moet u nadenken of ze u er niet op kunnen pakken. Dan komt opeens de nieuw ingeschreven Piratenpartij Nederland op de proppen met een gewaagd standpunt over privacy en onze burgerrechten. De euforie slaat echter al gauw om naar wantrouwen als we de summiere opsomming van partijpunten bekijken die niet veel meer omvatten dan het bestrijden van auteursrechten en dogma's op het gebied van octrooien. De piratenpartij wil vooral het illegale downloaden legaliseren op basis van socialistische idealen. Privacy vinden ze daaraan ondergeschikt.

Achtergrond.

Voordat we de standpunten van de partij nader kunnen beschouwen, is het noodzakelijk om eerst iets over de achtergrond te vertellen. Piraten zijn in de verhalen altijd dieven. Ze voeren een schrikbewind op de zee door andere schepen en boten te kapen en te beroven van hun goud en specerijen. De buit wordt verdeeld onder de bemanning met als rechtvaardiging dat zij ook moeten kunnen leven in vrijheid. Moderne piraten die opereren in een informatiemaatschappij, doen in feite precies hetzelfde met andermans informatie. Zo is piraterij op internet bijvoorbeeld een activiteit waarbij de piraten illegaal muziek, films en software jatten van rechthebbenden om het daarna verder te verspreiden. Mensen die zich hiermee bezighouden zijn geen kleine kinderen. Het zijn behoorlijk grote organisaties vol met techneuten die zich hiermee professioneel bezighouden uit pure overtuiging. Piraterij is een lucratieve zaak gebaseerd op de ideologie dat iedereen altijd en overal gratis over alle informatie moet kunnen beschikken.

Consumenten kennen het verschijnsel piraterij vooral van de term downloaden van het internet. Achter hun computer halen ze heimelijk de nieuwste muziek en de duurste softwarepakketten binnen zonder daar ooit een cent voor neer te leggen. De bits en bytes komen natuurlijk niet zomaar op het internet te staan. Er bestaan vele groepen die via allerlei wegen in het bezit komen van wat u graag wilt downloaden en het zo bewerken dat het voor u zo makkelijk mogelijk wordt gemaakt. Zij rippen CD's tot MP3's, kraken softwarebeveiliging zodat u het kunt gebruiken en maken films gebruiksklaar. Belangrijke verspreiders krijgen toegang tot speciale supersnelle distributiekanalen waarna er altijd wel iemand is die het spul voor u beschikbaar stelt via torrents of P2P-netwerken. Releases van bekende groepen zijn altijd professioneel en voorzien van ingescande CD-hoezen, informatie en serials. Eer, aanzien en respect krijgen speelt een grote rol naast de overtuiging dat er geen verschil behoort te zijn tussen mijn en dijn.

Derhalve gaan verschillende groepen met elkaar de felle concurrentiestrijd aan om het snelst de mooiste, beste en professioneelste release te maken van muziek, films en software op het internet. Beperkingen en bedreigingen van de vrijheid om de piraterij te kunnen bedrijven worden keihard afgestraft door de techneuten. Beveiligingen worden gekraakt, kwaadsprekenden gehackt en nu is er dus een piratenpartij die middels de politiek de auteurswet wil aanpakken die zulke gedragingen strafbaar stelt. Samir Allioui is oprichter en voorzitter van de Piratenpartij Nederland (PPNL) en staat op internet bekend als harde jongen als het om auteursrechten gaat. "Bart" vertelt dat Samir A. op download- en discussiefora bekend staat als hater van de muziek- en filmindustrie. Regelmatig zou hij zich op de websites van Webwereld en Tweakers ernstig hebben misdragen jegens tegenstanders. Voor halve waarheden, keiharde leugens, verwensingen en bedreigingen zou de voorman van de Piratenpartij Nederland niet terugdeinzen.

Navraaag leert ons dat het verhaal iets genuanceerder moet liggen, maar de piratenmentaliteit zit er goed in. Samir alias Coretx geeft als vechter voor uw privacy al te graag persoonlijke gegevens weg van leden van Brein. Juridisch gezien niet strafbaar en meneer noemt dat de zakelijke levenssfeer: netjes is het niet. Op tweakers.net is hij blijkens de karma die bijgehouden wordt verreweg de minst gewaardeerde persoon. Erg bizar als u bedenkt dat juist onder de tweakers veel technici zitten met veel verstand van de informatietechnologie. Computernerds om het eens populair te omschrijven. Stoney3K merkt op dat Samir A. aka Coretx zich vaak ongenuanceerd en bot uit heeft gelaten wat mensen in het verkeerde keelgat is geschoten. Samir Allioui weet het publiek echter te overtuigen met grandioze opmerkingen als "je lult uit je nek" en "ik heb gewoon een grote bek en zeg waar het op staat". Later is hij na een felle interne partijdiscussie teruggefloten door het bestuur en zong hij een toontje lager.

Handhaving geen criterium.

Ondanks dat het net lijkt alsof we met een rancuneuze downloader van doen hebben die enkel wil realiseren dat hij voortaan legaal kan downloaden, meldt de piratenpartij op zijn website dat ze geen one-issue partij zijn. Het zou een brede liberale partij betreffen die behalve auteursrechten de privacy van de burger hoog in het vandaal heeft staan. Bovendien zou de partij niet links of rechts zijn, maar politiek neutraal. Juist deze bewering is interessant om nader te analyseren. Daarvoor hebben we het internet afgezocht naar publicaties, hebben we vragen gesteld en hebben we een aantal dagen zichtbaar en onzichtbaar deelgenomen aan discussies en vragenrondes op het door de partij in gebruik genomen IRC-kanaal. Allereerst zijn we geÔnteresseerd in de relatie tussen privacy en auteursrechten. Waar ligt nou eigenlijk de nadruk op? Vanuit de partij wordt geantwoord dat de privacy het belangrijkst is. Toch wordt de ideologie geregeerd door de gedachte om de auteurswet aan te pakken in plaats van de privacyschending.

Hun aversie tegen de auteurswet is ons inziens gebaseerd op een fundamentele denkfout in het gedachtegoed van de piratenpartij. Er is een auteurswet. Net als elke wet moet deze wet gehandhaafd worden. Zij gaan uit van de premisse dat handhaving van de auteurswet enkel kan geschieden door totalitaire controlemechanismen te plaatsen op het internet zoals het tot in de detail afluisteren van uw internetverbinding. Dus concluderen zij dat de auteurswet een forse schending oplevert van uw privacy en derhalve moet verdwijnen. Klinkt aannemelijk, ware het niet dat er van hun aanname geen sodemieter deugt. Ten eerste is de achterliggende redenering te achterlijk voor woorden. Vrijwel geen enkele wet betreffende misdrijven is van te voren te handhaven. Pas als het misdrijf zichtbaar wordt kan er iets aan gedaan worden. Iemand vermoorden zonder handhaving is prima mogelijk. Zie het geval van Holloway. Moeten we wetten tegen moord en verkrachting ook maar afschaffen omdat we het van te voren niet kunnen voorkomen dan wel handhaven? Belachelijk.

In de tweede plaats is de aanname dat de auteurswet niet te handhaven is zonder ernstige vormen van privacyschending apert onjuist. Wie een stuk software downloadt, daar 1000 kopietjes van draait en het op Marktplaats aanbiedt, kan al gauw bezoek verwachten. Publieke vertoningen maken van een film blijft niet lang opgemerkt. Evenals professioneel kopiŽren in een loods. De wet kan niet in 100 % van de gevallen gehandhaafd worden, maar dat kan bij geen enkele wet. Zullen we de verkeerswet ook maar afschaffen omdat hier in de buurt geen flitscamera voor het rode licht staat? Of bezit van kinderporno legaliseren omdat justitie toch niet kan zien dat Ad van den Berg opnames heeft gemaakt van kleine jongetjes? Natuurlijk niet. De meeste wetten worden gehandhaafd door sociale controle en een gevoel van morele normen en waarden. Niet voor niks hoort democratie bij een fatsoenlijke rechtsstaat. Wetten hebben draagvlak nodig van de meerderheid van de bevolking zodat burgers de wet zelf deels handhaven.

Hun "vrijheid" is socialisme.

Een andere opvatting waarom de auteurswet weg moet vinden zij in het idee dat mensen vrij moeten kunnen zijn alle informatie te ontvangen die zij wensen. Hoewel de partij stelt neutraal te zijn, komt deze gedachte ons tamelijk socialistisch en dus links over. Het idee gaat uit van het afschaffen van de auteurswet en daarmee het intellectuele eigendom zodat er geen verschil meer bestaat tussen mijn en dijn. Alles wat we maken qua muziek, film en software is dan van iedereen en de hele gemeenschap kan er dan gratis over beschikken. Het principe "alles is van de gemeenschap" is bij uitstek een communistische cq socialistische opvatting. Men nivelleert alles als het ware naar 0 euro. Van het zelfde laken en pak zijn bijvoorbeeld krakers die per definitie links zijn en het standpunt huldigen dat ze zomaar gratis en voor niks uw bezit mogen kraken of socialisten die andermans bezit willen. Het vermoeden dat de piratenpartij een linkse partij is wordt verstrekt door de internationale samenwerking met de groenen (hier GroenLinks).

Vele aanwijzingen volgden. Mensen die openlijk uitspreken dat de piratenpartij neigt naar het communisme, riskeerden in de openbare chat een ban. Afstand nemen van het communisme werd geweigerd. Aan de andere kant zijn ze niet zo blij met de PVV. Leden van de PPNL vragen zich openlijk af hoe de PVV ooit zover heeft kunnen komen en spreken hun zorgen uit over de PVV. Typisch gedrag dat we van linkse partijen kennen. Weliswaar werd er snel aangegeven dat die uitingen niet noodzakelijkerwijs van de partij zijn, maar dat gelooft natuurlijk geen hond. Heel politiek correct wijzen ze op onaanvaardbare verschillen tussen de PVV en de piratenpartij. Op zich heel begrijpelijk. Privacy willen om illegaal te downloaden is heel iets anders dan privacy zien als een voorwaarde om vrijheid te kunnen realiseren. Pogingen om de PVV zaken in de schoenen te schuiven zeggen ook al genoeg. De partij hanteert geen partijprogramma en wil geen duidelijkheid verschaffen over hun linkse plaats op het politieke spectrum.

Auteurswet nodig voor innovatie.

Met het ontkrachten van bovenstaande drogredenen valt het bestaansrecht van de piratenpartij grotendeels weg. Inhoudelijk trachten ze de auteurswet nog aan te vallen met opvattingen die evenmin weinig goedkeuring zullen verdragen. Zo zouden auteursrechten innovatie in de weg staan. Daarom willen ze het auteursrecht voor commercieel gebruik terugbrengen naar 5 jaar en gebruik dat niet commercieel is nooit onder het auteursrecht laten vallen. Foute boel. Waarschijnlijk beseffen ze niet waar ze mee bezig zijn. Zonder intellectuele eigendom is alle informatie vogelvrij. Stel u maakt een spel voor de computer. Tien jaar ontwikkeltijd en miljoenen euro's investering verder wilt u het spel gaan verkopen. Aangezien iedereen het vrij kan downloaden, verdient u vrijwel niks. Erger is nog het feit dat mensen het vrij kunnen kopiŽren en dus hele buurten en scholen voorzien van DVD's. Vijf jaar later mogen anderen uw spel behalve kopiŽren ook nog eens commercieel gaan verkopen.

Dan moet u even doordenken. Wie zijn er in staat om binnen 5 jaar een product zo winstgevend te maken dat de hele ontwikkeltijd eruit wordt gehaald? Grote multinationals. Het kan dus zo zijn dat u miljoenen investeert, 5 jaar lang het product nauwelijks verkoopt en na 5 jaar lijdzaam moet toezien hoe een groter bedrijf miljoenen verdient met een product dat ooit van u was. Voor niet-commercieel gebruik is de situatie nog ernstiger. U ontwikkelt of schrijft iets waarna een ander het geheel gratis en kosteloos zonder commercieel gewin op een website zet. Hij pronkt met uw veren door zijn naam erboven te zetten, want niet-commercieel en dus is iedereen eigenaar. Het gevolg is dat niemand meer de moeite gaat nemen iets te maken waardoor creativiteit en innovatie stil komen te liggen. CommerciŽle bedrijven durven het financiŽle risico niet meer aan omdat een ander er zo mee vandoor gaat. Creatieve geesten gaan niet zoveel tijd meer besteden aan muziek, film of gewaagde software omdat alles openbaar op straat komt te liggen.

"Bullshit," roepen de piraten, "zat mensen die gratis en voor niks produceren." Het is inderdaad waar dat er opensource-software bestaat die gratis te gebruiken is. Ook bestaan er muzikanten die hun muziek gratis ter beschikking stellen via internet. Er worden zelfs gratis video's gemaakt waar iedereen van kan genieten. Wat die piraten godverdomme niet willen begrijpen is dat we het meeste genieten van intellectuele eigendom! Mensen gebruiken over het algemeen vaker commerciŽle software als Microsoft Windows dan opensource-software. Ze luisteren vaker muziek van commerciŽle artiesten, dan underground. Vrijwel alle goede films hebben miljoenen gekost. Of kijkt u enkel amateurvideo's op Youtube? Allemaal zaken waarvoor miljoenen euro's geÔnvesteerd moeten worden. Zonder het bestaan intellectuele eigendom doen bedrijven dat niet meer omdat het simpelweg niet meer de moeite waard is. Niemand kan het zich permitteren alles gratis te doen. Zelfs de piraten zoeken naar goud voor hun campagne.

Privacyschending vaak niet door auteurswet.

Het belangrijkste argument dat aantoont dat het de partij enkel gaat om privacy in combinatie met auteursrechten en octrooien is wel het feit dat de meeste privacyschendende maatregelen die zo gevaarlijk zijn voor het voortbestaan van onze vrijheid niks met auteursrechten te maken hebben. Stuk voor stuk zijn het privacybeperkende maatregelen waarvan het bestrijden de hoogste prioriteit zou moeten hebben. Neem bijvoorbeeld een maatregel als het verplicht moeten afstaan van vingerafdrukken in reisdocumenten. Deze maatregel is behalve een grove schending van onze privacy ook nog schending van onze lichamelijke integriteit. Middels foutieve datamining en de wil om iemand te pakken voor iets anders, bijvoorbeeld om zijn mening, kunt u zo onschuldig in de bak belanden. De piratenpartij antwoordt dan glashard dat het een privacyissue is die feitelijk niks te maken heeft met auteursrechten. Alles wat geen obstakel is voor de "vrije informatiesamenleving", wordt hooguit vervelend gevonden. De partij stelt: "Daar gaan wij niet over."

We willen meer duidelijkheid. Stel dat uw naam door het slijk wordt gehaald door een website. Een schending van uw privacy. U komt bij de politie, maar ze nemen uw aangifte niet op. Wat doet de partij daaraan? Wederom is het antwoord dat ze daar niet over gaan. Onze internetgegevens worden massaal afgetapt. Dan wil de piratenpartij wel in actie komen. Jammer genoeg worden dit soort maatregelen voornamelijk gebaseerd op wetten met betrekking tot kinderporno en terrorisme. Ook deels op auteursrecht, maar feit is dat ze zonder de auteurswet nog steeds massaal onze privacy schenden vanwege de drogreden dat er wel eens kinderporno over het net vliegt. Voor de partij betekent dat wellicht dat ze legaal kunnen blijven downloaden, maar de burger heeft er geen kloot aan als het om het beschermen van de privacy gaat. Bodyscans op vliegvelden is een kwestie van terorrisme. Zolang terrorisme en kinderporno "rechtvaardigingen" zijn, is de auteurswet bijzaak.

Overweging.

Op zich staan we niet negatief tegenover het idee om misbruik van de auteurswet aan te pakken. Organisaties als Sena, Brein, Buma en Big gaan veel te ver door het achterna zitten van consumenten. Handelsmerken moeten niet misbruikt worden om de kleine man tegen te houden die zijn tweedehands spullen wil verkopen. Het ACTA-verdrag dat op een extreme manier privacy opgeeft om een paar auteursrechtschenders te pakken is simpelweg een gedrocht dat er nooit en te nimmer mag komen. Rare patenten op zaden, medicijnen en zaken die echt de innovatie tegenhouden moeten onder de loep genomen worden. Kom echter niet met die onzin aan dat misbruik impliceert dat de wet compleet weg moet. Alle wetten kunnen misbruikt worden. Pak verdomme het misbruik aan en houd dat verdrag tegen. Gebruik het misbruik niet als excuus om linkse krakers- en piratenidealen erdoor te drukken. Stop dat socialistische gelul over gemeenschappelijk delen en stop aanvallen op eigendom.

Wees eerlijk over de motieven. De partij wil gratis toegang tot informatie. Ga dan niet doen alsof er in het algemeen voor privacy en burgerrechten wordt gestreden, want het is overduidelijk dat het enkel om de relatie met auteursrechten gaat. Aangezien de meest belangrijke bedreigingen voor de privacy niet op de auteurswet gebaseerd zijn, kan de piratenpartij niet stellen dat ze werkelijk strijden voor de privacy op de punten die de hoogste prioriteit vragen. Is de partij als one-issuepartij dan overbodig? Nee, integendeel. Misbruik aanpakken en het tegenhouden van schadelijke privacybeperkende verdragen op basis van auteurswetten is noodzakelijk. Zorgen dat de consument voor persoonlijk gebruik alle informatie kan ontvangen zonder vervolging te vrezen is prima. Dan gaan we toe naar een gedoogbeleid voor het downloaden gecombineerd met de rechten van anderen. Vergeet echter nooit dat een absoluut eigendomsrecht deel uitmaakt van de persoonlijke vrijheden en dat er nu belangrijkere privacyzaken zijn.
Reacties: 0
Pagina's: 1

Reactie toevoegen
U dient in te loggen om een bericht te kunnen plaatsen.
 Houd het hier netjes. Hartelijk dank.

Misdefinitie
Copyright (c) 2004-2024.

C:\>Misdefinitie\type info.txt
Contact opnemen kan via een e-mail naar info apending misdefinitie.nl.