Mis∑de∑fi∑ni∑tie (de ~ (m.), ~s)
1 Politiek correct geformuleerde definitie waarmee men door middel van leugen en bedrog de werkelijke aard van misstanden probeert te verhullen door deze te rechtvaardigen.
- Misdefinitie gaat over misstanden en gedrag van criminelen, radicalen en terroristen.
- Stop de #CancelCultuur! Stelletje moraalnarcisten, u bent geen beter mens als u mensen uitsluit vanwege hun politieke gezindheid.
- De vrijheid van meningsuiting is absoluut! Wat wij mogen schrijven, bepaalt niet de juut!
- Stiekem sollicitanten googelen en ze dan cancelen? Uw naam wordt geregistreerd en doorgegeven!
Gebruikersnaam: Wachtwoord:
# Home # Boek HvA (Uitverkocht) # Registratie # Contact #
Misdefinitie artikelen
Pagina: 21 / 44: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

462 Stem met het gezonde verstand
461 Criminele privacyparia's
460 Aristocratie tegen de achterlijkheid (3)
459 Goochelen met rekenmeesters
458 Islamiseren nooit accepteren (1)
457 Verraad teistert de PVV (5)
456 Sabotage door wederzijds beschuldigen (3)
455 Genaaid op z'n Grieks (1)
454 Sharia heimelijk in rechtspraak
453 Oorlog tegen de angstcensuur (2)
452 Rechtsstaat dwaalt naar bananenrepubliek (10)
451 Onderwijs weer op de pijnbank (2)
450 Burger uitgeknepen om verspillingen (8)
449 GeenStijl ongefundeerd in de huichelarij (2)
448 Het socialisme van de piratenpartij
447 Racisme? Waarom niet! (2)
446 De ratten verlaten het zinkende schip
445 Bang voor islam? Naai katholieken! (1)
444 Automatisering misbruikt door overheid (1)
443 Grijsgedraaide verkiezingsretoriek

445 # Bang voor islam? Naai katholieken! #
Gepost door Misdefinitie op 12-03-2010 om 23:42.
Kinderen die in de jaren '50 tot en met de jaren '80 waren overgeleverd aan de grillen van katholieke geestelijken in internaten, kostscholen en kerken kwamen er volgens de stroom aan recente berichten in de media slecht vanaf. Geschokt vertellen de kinderen van toen, die nu inmiddels boven de 60 zijn, hoe ze onder handen genomen werden door katholieke paters, priesters en bisschoppen. De verhalen liegen er niet om. Een slachtoffer vertelt hoe hij zich als tienjarig jongetje moest uitkleden waarna hij werd afgetrokken door een geestelijke. Anderen vertellen dat ze in die tijd continu betast werden en er elke avond masturberende priesters voor hun bed stonden. Genadeloze verkrachtingen en gruwelijke mishandelingen werden eveneens niet geschuwd. Wie het waagde zijn bek open te doen, werd wekenlang in een isoleercel gegooid. De verontwaardiging is groot. Een ding valt echter bijzonder op. Misbruik binnen de katholieke kerk wordt door de media breed uitgemeten terwijl misstanden binnen de islam nauwelijks aandacht krijgen.

Katholiek versus islam.

Zonder twijfel mag kindermisbruik beschouwd worden als een van de smerigste misdaden die er bestaan en is geen straf te hoog voor die ransapen die het op hun geweten hebben. Hang die goorlappen aan hun ballen op, roep op tot de volgende beeldenstorm, bepleit openlijk het faillissement van de katholieke kerk, ruÔneer de verantwoordelijke instanties financieel en belaster desnoods iedereen die ingeschreven staat in het doopregister. Het zal ons allemaal een rotzorg zijn, maar dan wel gelijke monniken gelijke kappen. Terwijl iedereen er een schande van spreekt en het misbruik binnen de katholieke kerk een internationaal schandaal aan het worden is, merken wij op dat er op z'n minst iets niet klopt aan de manier van bericht geven. Dergelijk misbruik komt nu al zo'n 20 jaar regelmatig wereldwijd aan het licht. Ruim 10.000 aanklachten in de VS en honderden klachten uit Ierland, Nederland, Duitsland en ItaliŽ. Klachten die thans binnenkomen zijn doorgaans meer dan een halve eeuw oud en dus allang verjaard.

Over de hele wereld schenen de katholieken niet van de kindertjes te kunnen afblijven. Meldingen komen verder uit de Filippijnen, AustraliŽ, ArgentiniŽ, BraziliŽ en Canada. Allemaal heel erg, maar velen van u bestonden nog niet eens in die tijd. De meeste mensen zijn niet eens in staat zich te herinneren hoe klote bepaalde politieke partijen een maand geleden functioneerden, laat staan dat ze een gedegen en eerlijk verhaal kunnen vertellen over wat er 50 jaar geleden gebeurd is. Interessanter is kijken naar hoe de media in het algemeen omgaat met zulke berichtgeving. Wanneer misbruik van ruim 50 jaar oud (nadat het reeds 20 jaar bekend is) zo'n explosie aan media-aandacht kan krijgen, dan moeten recente gebeurtenissen helemaal de pleuris doen uitbreken. Om dat te controleren gaan we eens een kijkje nemen in de actuelere keuken van de pedoseksualiteit en misbruik. Binnen de islam. Misbruik is binnen de islamitische cultuur aan de orde van de dag. Desondanks staat het journaal niet op de achterste benen.

"Jongens huilen niet" is een rapport uit 2006 waarin vermeld wordt dat Marokkaanse jongens, behalve dat ze oververtegenwoordigd zijn in de criminaliteit, ook oververtegenwoordigd zijn als het gaat om seksueel misbruik. Tijdens een bijeenkomst werden mensen voorgelicht over de vormen van het misbruik. Vrouwen worden binnen de islamitische cultuur als minderwaardig gezien en worden derhalve misbruikt als speelbal voor de Marokkaanse man. Wil de geit niet en is Ali Baba toch geil, dan naait hij gewoon een theedoek. Spartelt ze tegen, dan slaat hij haar. Vaak is het een en al een beestenorgie wat de klok slaat, want de loverboys zijn niet zelden zelf misbruikt in hun jeugd. Daardoor vervagen grenzen die u en wij wel kennen en vergrijpen ze zich aan alles wat maar een gat heeft. Vrouwen, jongens, kamelen: het boeit allemaal niet en wie niet wil is meer de klos. Zien we journalisten dit islamitische haatgedrag afkeuren? Nee, het wordt als een taboe ondergronds besproken.

E. J. Bron legt op Het Vrije Volk uit waar dit gedrag vandaan komt. Gedwongen relaties en huwelijksdwang zijn binnen de fascistische islam, dus niet de gematigde variant voor de imbecielen die meelezen, heel gewoon. Mannen staan in die visie boven vrouwen en vrouwen moeten daarom alles doen wat de man verlangt. Excessen volgen het voorbeeld van de geestelijk leider van de religie, namelijk pedofiel Mohammed die als een kleuterneuker prinses AÔcha van amper 6 jaar anaal molesteerde tijdens een gedwongen huwelijksnacht. Cartoonist Gregorius Nekschot maakte een spotprent waarmee gesuggereerd wordt dat de Mohammedanen zo gefrustreerd zijn omdat hun profeet Viagra nodig had om dat kind te kunnen penetreren. Frustratie die we regelmatig terug kunnen zien in de seksuele uitspattingen uit naam van de islam. Net zoals bij het katholieke schandaal hebben slachtoffers een goede reden om te zwijgen. Eerwraak komt een ieder ten deel die zijn smoel durft open te trekken over de misstanden binnen islamitische muren.

Behalve dat de islamitische problematiek veel recenter is dan het inmiddels vele decennia oude misbruik binnen katholieke kringen, moeten we vrezen dat de omvang van het misbruik op basis van islamitische gebruiken veel groter is. Mensen dienen te beseffen dat de tijden voor de katholieken inmiddels veranderd zijn. Oude internaten, kloosters en biechthokjes in kerken bestaan nauwelijks meer en als er al iets gebeurt zijn de mensen tegenwoordig een stuk mondiger dan destijds. De vieze oude priesters van 50 jaar geleden zijn bovendien dat gedrag gaan vertonen door de gecreŽerde koude kille situatie van stalen tucht en ijzeren discipline. Over seksualiteit mocht niet gesproken worden en gevoelens moesten worden onderdrukt. Rationeel moest alles volgens de regels gebeuren en dat gebeurde grotendeels ook. Feit is echter dat seksuele behoeften gewoon bleven bestaan en leidden tot uitwassen. Priesters en bisschoppen konden vaak niet anders dan zich ontladen waar de kinderen bij zaten.

Daarmee bagatelliseren we geenszins het misbruik. We stellen enkel dat die situatie niet meer bestaat en de kans dat het misbruik op een dergelijke manier zal blijven voortbestaan is in de huidige tijd een stuk kleiner geworden. Tegenwoordig wordt u als leraar op een school al in elkaar geslagen als u een kind strafwerk geeft. Laat staan als u hem of haar vraagt eens met uw geslachtsdeel te spelen. Om nog maar te zwijgen over het feit dat uw actie, inclusief voorstel, een grote kans maakt als filmpje uit een mobiele telefoon op GeenStijl en Youtube te belanden. Bekijk dan eens de situatie waarin de problematiek binnen de islam zich bevindt. De islam lijkt in deze context nauwelijks een religie, maar meer een ideologie die bepaald gedrag voorschrijft welke gerechtvaardigd wordt door het cultuur te noemen. Strijders die uit naam van de islam ongelovigen doden, krijgen 72 maagden. Maagden zijn in deze tijd vooral kinderen en World of Warcraft-nerds. De laatste groep willen ze niet, dan blijft de pedoseksualiteit over.

Even los van de flauwe grappen over dit onderwerp moeten we wel constateren dat we binnen de extremistische opvatting van de islam te maken hebben met een cultuur die voorwaarden schept voor misbruik. Taboes binnen de gemeenschap, voorschriften uit de koran, agressiviteit die gepaard gaat met onderwerpingsdwang en imbeciele gebruiken als uithuwelijking en eerwraak. Allemaal rariteiten die misbruik kunnen faciliteren en in stand kunnen houden. Deze omstandigheden zijn niet veranderd. Sterker nog, het zijn omstandigheden die voortvloeien uit de steeds verdergaande islamisering van Nederland en de rest van de wereld. Zouden we hier niet ingrijpen, dan krijgen we over 30 jaar weer te horen dat er destijds misbruik was waar jarenlang niet over gesproken mocht worden. Wat dat betreft zijn de katholieken verder dan de islamisten. De kerk is al toe aan erkenning. Leer uit het verleden en zorg ervoor dat situaties die tot misbruik leiden zoveel mogelijk worden vermeden.

Diep door het stof.

De publieke opinie wordt al snel beÔnvloed door de manier waarop de media hun informatie tonen. Nu vaststaat dat het misbruik binnen de katholieke kerk een aardige omvang had, wordt de roep om zware straffen steeds harder. Velen generaliseren de gebeurtenissen door en willen dat de gehele katholieke kerk inclusief het Vaticaan in Rome bloedt voor alle zonden. Een week vol meldingen over seksueel misbruik van minderjarigen bracht de katholieke kerk op de knieŽn waarna er excuses volgden. Sorry voor onze lullen in uw poepgat. Ja, daar hebben de kinderen van toen iets aan. Liever wat zakgeld voor een leuke auto, want zeg nou zelf, dat is toch een van de redenen om na 50 jaar nog met uw porem op de televisie te verschijnen met een oncontroleerbaar verhaal?! Aan sorry heeft niemand iets. Erken liever het probleem van religie in het algemeen: een taboesfeer maken waarin zaken heimelijk kunnen gebeuren. Het publiek juicht, maar waar blijven de excuses van de islam waar het nu veel erger is?

Want eerlijk is eerlijk, als het hele katholieke geloof er door de massa op aangesproken mag worden dat er zo'n 10.000 viezeriken waren, waarom mag de islam er niet op aangesproken worden dat er kinderen worden misbruikt en mishandeld? Dan mogen we ook openlijk de problemen bespreken waar de agressieve gedragscultuur van de islam ons voor stelt. Misschien mogen we zelfs excuses eisen voor het slaan tijdens koranlessen, het indoctrineren van kinderen met haat tegen het westen en de ronduit agressieve opvoeding die men daar kleine islamietjes durft te geven. Niemand die dit naar voren durft te brengen. Nee, we krijgen allemaal een stijve plasser nu een of andere pater sorry heeft gezegd. Wacht, er is nog meer. Kennelijk wisten de kerken dat het misbruik op een kwade dag zou uitkomen. Rechters zouden dan schadevergoeding kunnen toewijzen. Geen probleem. Die pedo's hebben gewoon een verzekering. Verzekeraar Ageon bood de katholieke kerk een speciale pedoverzekering aan. Veilig en zonder zorgen kinderficken wie ein weltmaster!

Toeval bestaat niet.

Extreme media-aandacht voor iets dat 50 jaar geleden is gebeurd en nauwelijks noemenswaardige aandacht voor problematiek die nu plaatsvindt en in de toekomst alleen maar erger wordt. Dat het erger wordt mogen we her en der vernemen als de media voorzichtig over iets dat de islam aangaat durft te schrijven. Medio december 2009 werd schoorvoetend bekend dat er in verschillende moskeeŽn in Den Haag kleine kinderen kapot worden geslagen. Precies zo rond de tijd dat de hel voor de zoveelste keer zou gaan losbarsten naar aanleiding van het katholieke misbruik. Over de islam schrijft men alsof ze op eieren lopen. "Mogelijke kindermishandeling," schrijven ze. Onderzoek doen over "verhalen" over het slaan van kinderen. Katholieke priesters sloegen ook kinderen. Later kwam het misbruik. Wordt er in het kader van gebeurtenissen in de moskee iets dergelijks gesuggereerd? Natuurlijk niet. Justitie geeft heel voorzichtig aan de "verhalen" te gaan onderzoeken. De media aandacht beperkt zich tot de standaard.

Nog geen twee dagen later werd alweer bekend dat het niet alleen in Den Haag gebeurt, maar dat overal in Nederland haatkazernes zijn gebouwd waar kleine kinderen lijfstraffen ondergaan. Hey, is dat even toevallig. Er is een situatie gecreŽerd als in de jaren '50. Namelijk een apart gebouw waarin kinderen samenkomen met volwassenen. Geestelijk leiders hebben daar de volledige macht over de kinderen. Net als in de oude katholieke internaten. De mishandelde kinderen zijn zo rond de 10 jaar oud. Precies zoals de afgetrokken katholieke schandknaapjes. Geweld uit moskeeŽn is al even alarmerend geworden als huiselijk geweld. Taboes heersen en iedereen zwijgt. Met als klap op de vuurpeil de constatering dat koranscholen macht hebben over de kinderen buiten het reguliere circuit om. Dan is een + een gewoon twee en zouden we denken dat er binnenkort een beerput van jewelste opengaat. Onderzoek? Zorgen dat het voorkomen wordt? Controle? MoskeeŽn sluiten na alle kennis die we hebben? Extra publiciteit? Ho maar.

Ingrijpen is dringend gewenst. Sluit die haathutten waar geslagen wordt en trap die extremistische geestelijken nu eens terug naar hun woestijn. Aangezien er steeds meer naar buiten kwam, leek dat een reŽle mogelijkheid te worden. Twee maanden later kwam er nog meer rotzooi naar buiten. Een leerling van een islamitische basisschool in Rotterdam is ernstig mishandeld door een "vrijwilliger" op die school. Tijdens de koranles worden er regelmatig klappen met de stok uitgedeeld. Anderhalve maand heeft de school het verborgen weten te houden om daarna met de verklaring te komen dat de klappen niet tijdens schooltijd zijn uitgedeeld. Wat zou dat? Maakt het uit wanneer klappen worden uitgedeeld en wie daar intern verantwoordelijk voor is? Nee, dat maakt niks uit. Toevallig is wel dat tijdens de anderhalve maand dat ze zwegen, opeens de beerput van het katholieke misbruik openging. Alsof grote leiders gewacht hebben met het naar buiten brengen op een moment waarop het volk met andere dingen bezig is.

Overweging.

Seksueel misbruik is walgelijk. Vooral als het minderjarigen betreft. Het maakt niet uit of kinderen katholieke priesters hebben moeten afzuigen of Marokkanen elkaar moesten bevredigen. Los van religie, huidskleur en afkomst moet het misbruik altijd en overal worden afgekeurd en tegengehouden. De afgelopen maand hebben we weer eens kunnen vaststellen dat de opvatting van gelijkheid niet door de media worden gedeeld. Oude nieuwsfeiten uit lang vervlogen tijden zijn opeens weer nieuws omdat het de katholieke kerk betreft. Misbruik dat al 20 jaar bekend is wordt gebracht alsof de slachtoffers nu massaal uit de kast zijn gekomen. Het komt misschien als een verrassing, maar er lagen al 10.000 incidenten en daar zijn de afgelopen maanden hooguit een paar honderd bij gekomen. Verhalen van vroeger. Ver voor onze tijd. Vage herinneringen die hooguit gerespecteerd kunnen worden. Heel toevallig krijgt recente problematiek gerelateerd aan de islam lang niet zoveel aandacht.

Toegegeven, we zouden beschuldigd kunnen worden van het huldigen van complottheorieŽn als we zouden beweren dat er van hogere hand is bepaald dat Nederlandse journalisten juist nu op dit moment zo'n punt moeten maken van verhalen die al 20 jaar opduiken. Al kwam dat toevallig net 2 maanden nadat bekend werd dat de koranlessen in moskeeŽn en islamitische scholen massaal uitmonden in zware mishandelingen van kleine kinderen. Hoewel de feiten zeker aanleiding kunnen geven voor een dergelijke conclusie, denken we dat het gedrag van de media vooral te wijten is aan angst voor de islam. Inmiddels is het zo'n beetje toegestaan alles te schrijven over het katholieke geloof wat u wilt. U kunt God beledigen, u kunt de mensen beledigen, u kunt ze helemaal verrot schelden en u kunt het seksuele misbruik aangrijpen om de geestelijken zo zwart te maken dat zelfs hun moeder ze niet meer wil aankijken. Bij de islam zijn de problemen deels het gevolg van ingebakken culturele gebruiken. En over hun cultuur mag geen kwaad woord vallen.

Van het misbruik in de katholieke wereld kunnen we stellen dat het probleem zich grotendeels heeft opgelost omdat verreweg de meeste kinderen naar reguliere scholen gaan waar leraren zitten die buiten de schoolmuren aan hun trekken kunnen komen. Misbruik binnen de islam zit hem grotendeels in het gedachtegoed van de ideologie. Wilders opperde ooit het idee om bladen uit de koran te scheuren net zo lang totdat alle idioterie verdwenen is, maar dat mag in Nederland nog steeds niet gezegd worden. Laat staan dat we het als oplossing mogen voordragen. Dus blijven we met de situatie zitten dat men het katholieke geloof helemaal onderuit kan halen voor iets dat gebeurd en voorbij is terwijl de extremisten van de islam kunnen doorgaan omdat hun cultuur en religie dat nu eenmaal voorschrijft. Ook krijgen we het gevoel dat de media juist over katholieken spreekt om de ideeŽn van Geert Wilders. "Toevallig" kunnen zij nu zeggen dat we niet over de islam moeten zeiken aangezien de katholieken ook geen lieverdjes zijn.
Reacties: 1
Pagina's: 1

Reactie door rene op 04-04-2010 om 07:06.
Ik wou dat ik zo mondig was ooit....
Wereld stuk!!!

Reactie toevoegen
U dient in te loggen om een bericht te kunnen plaatsen.
 Houd het hier netjes. Hartelijk dank.

Misdefinitie
Copyright (c) 2004-2024.

C:\>Misdefinitie\type info.txt
Contact opnemen kan via een e-mail naar info apending misdefinitie.nl.