Mis·de·fi·ni·tie (de ~ (m.), ~s)
1 Politiek correct geformuleerde definitie waarmee men door middel van leugen en bedrog de werkelijke aard van misstanden probeert te verhullen door deze te rechtvaardigen.
- Misdefinitie gaat over misstanden en gedrag van criminelen, radicalen en terroristen.
- Stop de #CancelCultuur! Stelletje moraalnarcisten, u bent geen beter mens als u mensen uitsluit vanwege hun politieke gezindheid.
- De vrijheid van meningsuiting is absoluut! Wat wij mogen schrijven, bepaalt niet de juut!
- Stiekem sollicitanten googelen en ze dan cancelen? Uw naam wordt geregistreerd en doorgegeven!
Gebruikersnaam: Wachtwoord:
# Home # Boek HvA (Uitverkocht) # Registratie # Contact #
Misdefinitie artikelen
Pagina: 22 / 44: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

442 Allochtoons geweld voor geld (1)
441 The sound of goodbye (1)
440 Vernieuwing funest voor onderwijs
439 Internettrollen aan het werk (2)
438 Laffe dhimmi's capituleren voor de islam
437 PNVD vuistdiep in de kinderseks (1)
436 De vrijheid van de fascisten (1)
435 Draaikonten en hielenlikken (2)
434 Rassenrellen door multikul
433 APK vol verkooppraatjes
432 Terrorisme met racistisch motief (1)
431 Misdefinitie.nl wenst u een verbodloos 2010 (1)
430 Individualisme tegen socialisme
429 Halsema de klimaatonnozelaar (1)
428 Islamisering valt niet te ontkennen (4)
427 Callcenters teisteren consument
426 The amazing Retesmaad (6)
425 Ongewenste effecten multiflauwekul (1)
424 Pedosmet op discriminatiewetgeving
423 Stormfronter bestraft door varkensvoer

441 # The sound of goodbye #
Gepost door Misdefinitie op 20-02-2010 om 17:06.
Wat een heerlijke nacht. Gewapend met veel bier, popcorn en hoeren zaten we in de nacht van 19 op 20 februari 2010 te wachten op de onvermijdelijke val van het kabinet Balkenende 4. Met de val komt er een einde aan een voor veel mensen afschuwelijke nachtmerrie en nemen we afscheid van de verschrikkelijke socialisten die zelfs Balkenende hebben weten te bekeren. Jarenlang hebben we moeten aanzien hoe Nederland beetje bij beetje werd vernietigd onder de valse rechtvaardiging van normen en waarden. Keer op keer hebben we moeten vernemen dat de herhaaldelijke belofte van Balkenende dat na het zuur het zoet komt, nagekomen werd door het uitstrooien van zoutzuur in de ogen van hardwerkende burgers. Lijdzaam hebben we moeten toekijken hoe dat socialistische gespuis binnen 4 jaar de staatsschuld tot 346 miljard heeft verdubbeld. Massa-immigratie heeft voor een tsunami aan bikkelharde criminaliteit gezorgd. Opvallend is dat het socialistische kabinet niet viel vanwege het stelselmatig besodemieteren, maar door het uitkomen van hun leugens.

Hand boven het hoofd houden.

Eerlijk gezegd zaten we de afgelopen jaren nogal met de handen in het haar. Onze democratie kent op het gebied van formeren en ontbinden van kabinetten namelijk een cruciaal mankement. Het aloude beginsel "de regering regeert, de (Tweede) Kamer controleert" deugt van geen kant. Theoretici wijzen erop dat als een regering de boel verkloot, de Kamer kan ingrijpen. Onder andere met debatten, moties van wantrouwen en vragen om parlementaire enquêtes. Men vergeet echter dat regering en Kamer niet apart zijn. De Tweede Kamer beslaat 150 zetels inclusief zetels van de regering. De regering heeft, zolang ze het met elkaar eens blijven, altijd de meerderheid. Wat overblijft is dus een minderheid. Feitelijk hebben we daarom te maken met een regering die regeert en een minderheid aan oppositie die controleert. Controle die enkel mogelijk is met correcte informatie die ze pas krijgen als het de regering goeddunkt. Schadelijke regeringen zijn tegen hun zin niet weg te krijgen.

De democratie gaat deels uit van het principe dat coalitiepartners nooit perfect op elkaar aansluiten en er derhalve meningsverschillen ontstaan zodra een van de partijen iets onaanvaardbaars doet. Zet bijvoorbeeld de VVD en de PvdA bij elkaar en het gaat mis zodra een socialistisch idee lijnrecht in strijd komt met een liberaal idee. Klinkt goed, behalve in de situatie waarin dit mechanisme zijn werk nooit kan doen: een kabinet met partijen met hetzelfde linkse of rechtse gedachtegoed. Dat is precies wat hier de afgelopen jaren is gebeurd. De PvdA en de CU zijn overduidelijk linkse partijen die het socialisme hoog in het vaandel hebben. Het christelijke gedachtegoed van het CDA kent eveneens veel linkse elementen als zware belastingen, nivelleren, "gelijkheid", natuurrechtelijk geleuter als normen en waarden en het Europese Derde Rijk. Daar kwam onze zorg ook vandaan. Reeds in 2006 voorspelden we dat de 3 linkse partijen elkaar uit ten treure de hand in elkaars kont zouden steken om alles te verdedigen.

Net zoals drie moordenaars die samen een moord hebben gepleegd allen moordenaars genoemd worden, noemen we drie linkse partijen die samen extreem links gedachtegoed hebben uitgevoerd allen links. Regelmatig heeft het CDA zichzelf laten zien als linkse partij door openlijk en vol overgave linkse ideeën en opdrachten ten uitvoer te brengen. Wellicht heeft u zich jaren afgevraagd hoe dit moest aflopen. Drie linkse partijen die elkaar veren in de reet blijven steken en elkaar met de vinger in elkaars kont napraten, zouden immers in theorie alles kunnen doen wat ze willen zonder dat de oppositie daar ooit iets tegen kan doen. Massa-immigratie, miljardenverspillingen en diverse privacyschendende en mensonterende wetten zijn daar voorbeelden van. Altijd waren ze het met elkaar eens omdat ze allen links zijn, dus kon niemand iets doen. De uitweg is echter erg vaak besproken op Misdefinitie. Het socialisme kent zoveel tegenstrijdigheden waardoor er zelfs als iedereen links is, onenigheid kan ontstaan.

Draaien, likken...

Haast onvermoeibaar gingen de PvdA, het CDA en de CU door met hun verwoestende invloed op Nederland. Terwijl iedereen kon zien dat het verkeerd ging, hoonden zij kritiek uit de Kamer weg met holle linkse retoriek en gingen gewoon door met belastingverhogingen en miljardenverslindende linkse hobby's. Aangezien we veel kunnen leren van de manier waarop dit proces zich voltrekt, beschouwen we het laatste debat over de reactie van het kabinet op het rapport van commissie-Davids. Balkenende heeft deze commissie zelf ingesteld om de kwestie over de inval van Irak en de Nederlandse steun daarbij, omdat hij anders gedwongen zou worden tot een parlementaire enquête waarbij hij onder ede gehoord moet worden. Later bleek waarom. Davids haalde vernietigend uit en stelde in feite dat Balkenende een oorlogsmisdadiger is die als een slappe zak leiderschapkwaliteiten moet ontberen. Zeer pijnlijk. Balkenende had geen volkenrechtelijk mandaat en steunde dus een illegale oorlog. Hij heeft gelogen in de Kamer en hen niet goed geïnformeerd.

Vervolgens ontspon zich een ongeloofwaardig tafereeltje in de Kamer. Vast staat dat het kabinet staatsrechtelijk verantwoordelijk is en de informatievoorziening naar de Kamer sterk is gekleurd. Lees: de Kamer is selectief geïnformeerd als het Balkenende uitkwam. Desondanks weigerde de premier openlijk zijn verantwoordelijkheid te nemen wat hem niet in dank afgenomen werd door de oppositie. Balkenende stelde simpelweg dat hij het met de kennis van nu anders had gedaan. Thieme (PvdD) zei dat ze vindt dat de bio-industrie moet stoppen en het beschamend is dat Balkenende de belangrijkste conclusies van Davids afwijst. Zijn macht zou arrogant en selectief zijn zonder er consequenties aan te verbinden. De PvdA die eerst nog voor een parlementaire enquête was, vond dat opeens niet meer nodig. Een aanfluiting van jewelste. Het kabinet vond dat er wel consequenties zijn. Land verkracht? Geen probleem. CDA, PvdA en CU willen lessen trekken en er verder niet meer over praten.

Politieke oordelen over het gebeuren werden er niet gegeven om het kabinet te redden. Onjuist informeren van het kabinet vormde volgens Halsema (GroenLinks) de kern van het debat. Slob (CU) vond dat niet relevant en wees erop dat het rapport van Davids is gebruikt voor zelfreflectie. Kinderachtige woordspelletjes liepen als een rode draad door de antwoorden van de regering. Dit geeft altijd aanleiding tot een hoop misdefinities, vandaar dat we daar iets langer bij stil staan. Balkenende suggereerde onder druk van eerdere debatten dat de conclusies van Davids leidend zouden zijn. We zouden dan denken dat hij de conclusies onderschrijft, maar dat is niet het geval. Zijn definitie van "leidend" bleek in te houden dat hij er kennis van genomen heeft, nietszeggend lessen uit trekt en het vervolgens ter zijde legt zonder zijn verantwoordelijkheid te nemen. Halsama stelde daar tegenover dat het zo wel erg vrijblijvend is allemaal. De boel verneuken en gewoon blijven zitten.

Staatsrechtelijke regels en de Grondwet zijn de afgelopen jaren met voeten getreden door dit kabinet. Elke debat leek Balkenende weer zijn eigen regels te maken door bestaande regels zo te interpreteren dat er steeds iets nieuws toegevoegd wordt. Vooral door het doen alsof er verschillende werelden en belevingen bestaan, stak hij keer op keer een ongeloofwaardig verhaal af. Balkenende is verantwoordelijk, maar hij deelt verantwoordelijkheid in in individueel en collectief. Zittende ministers zouden volgens hem enkel verantwoording hoeven af te leggen voor het heden. Precies de reden waarom hij vindt dat hij niet de dupe zou moeten worden van zijn falende beleid. Veel zaken zijn namelijk al eerder besproken. Die vonden toen plaats. Zijn redenatie is dan dat hij het verleden niet kan veranderen en achteraf ook geen stelling hoeft in te nemen over wat er destijds samen besloten is. Deze stelling ontkent de continuïteit van de politiek volledig. Door iets over de verkiezingen te tillen verdwijnt blijkbaar verantwoordelijkheid.

Dan komt hij met een misdefinitie over verantwoordelijkheid en beweert dat zijn verantwoordelijkheid bestaat uit vooruit kijken naar de toekomst en lessen trekken uit het verleden. Met andere woorden: hij kan doen wat hij wil, want als hij daar op aan gesproken wordt ontkent hij het verleden en zegt het in de toekomst beter te doen. Belachelijk. Algemeen erkend is het feit dat zittende kabinetten verantwoordelijkheid kunnen dragen voor activiteiten van vorige kabinetten. Vooral als ze zelf hebben geregeerd. Zou dat niet het geval zijn, dan is politiek niks meer dan om de 4 jaar wisselen van het kabinet en alles terugdraaien wat de ander fout heeft gedaan. Kabinetten bouwen op elkaar voort. Jammer genoeg zouden we willen zeggen, want elke keer als links schulden maakt moet een rechts kabinet de puinzooi weer opruimen. Helaas kwam er dit keer weer een links kabinet waardoor de schade verergerd werd.

Halsema laat zien dat ze op dreef is en verwijst Balkenende naar het rijk der fabelen. Verantwoordelijkheid blijft en als de boel verkloot is moeten er koppen gaan rollen. Politici kunnen niet met de kop in het zand en het verleden negerend gaan regeren. Allerlei factoren uit het verleden blijven een rol spelen in de toekomst. Balkenende heeft sinds 2003 steun gegeven aan een illegale oorlog. Een feit dat niet verdwijnt doordat zijn kabinetten door gebrek aan kunde steeds vallen. Andere woorden worden gewoon door Balkenende, Van Geel, Bos en Rouvoet verdraaid. "Onjuist" is een term die eveneens niet gebruikt mocht worden. Evenals het niks aan duidelijkheid te wensen over laten "niet volledig". Hoewel Balkenende stelt feiten te accepteren, vindt hij het betekenisloos omdat iedereen het anders leest en persoonlijk beleeft. Twijfels zijn groter geworden en er zouden andere inzichten opgekomen zijn. Bullshit. Voor linkse geitenwollensokken is wellicht alles subjectief. Mensen met gezond verstand zien dat feiten niet te ontkennen zijn.

Meningen veranderen, inzichten kunnen worden aangepast en objectieve feiten blijven gelijk. Verschillen tussen "toen" en "nu" zijn er niet. Balkenende was toen verantwoordelijk en is dat nu nog steeds. Een beetje de schizofreen uithangen en doen alsof er toen een andere Balkenende heeft besloten is nogal laf. "Toen werd er verschillend gedacht," klaagde Balkenende. Precies, er werd fout gedacht. Dus geef de fout toe, neem de verantwoordelijkheid en rot op. Voortschrijdend inzicht kan voorkomen als er nieuwe feiten op tafel komen. Dat was hier niet het geval. Wat zorgde dan voor het verschil? Het feit dat de premier op dit moment door de mand is gevallen door de bevindingen van Davids en dus gestraft kan worden voor zijn misstappen. Pechtold laat met een voorbeeld uit Wegmisbruikers zien hoe achterlijk het is. Man rijdt te hard, politie houdt hem aan, man ontkent, politie bewijst. Kan hij met de boete in de hand het bewijs ontkennen omdat het in het verleden plaatsvond? Natuurlijk niet.

Over kritische vragen wordt stelselmatig heen geluld. Zou het CDA de brief over het mandaat ook geschreven hebben als het CDA niet met de PvdA geregeerd zou hebben? Intelligent antwoord: "Op als-vragen geef ik nooit antwoord." Zo, daar mogen we het mee doen. Kant vraagt welke kennis er nu is waardoor het inzicht is veranderd. Balkenende antwoordt dat de regering toen koos. Logisch, dat was hij zelf. Er is een keuze gemaakt. Eveneens logisch. Wel een foute keuze. Landen kregen andere visies. Weer erg logisch. Politieke spelletjes veranderen zodra de macht op de tocht staat. Feit is dus dat hij zijn mening heeft moeten bijstellen. Niet vanwege nieuwe kennis, maar vanwege het gevaar nu eindelijk eens ter verantwoording geroepen te worden. Op vragen wat leden van het kabinet nu vinden van het gedraai en gekronkel van coalitiepartners werd eveneens niet geantwoord. Balkenende: "U speelt mij uit tegen anderen." Nee meneer Balkenende, u speelde uzelf uit tegen iedereen. U kon de leugens ruim 7 jaar tegenhouden. Nu is het afgelopen en uit.

Weigeren van kwalificaties is een andere manier om niet over het eigen functioneren te hoeven praten. Conclusies als "steun geven aan een illegale" oorlog mogen van Balkenende niet gebruikt worden. Logisch, want duidelijker dan dat kan de steun van Nederland niet uitgelegd worden. Domme kiezers zullen het eveneens snappen en dat is desastreus voor de achterban van het CDA. Kant (SP) snoert hem de mond door te stellen dat hij kan zeggen dat het woord hem niet bevalt, maar dat geen volkenrechtelijk mandaat gewoon betekent dat die oorlog illegaal was. Ook merkt ze op dat het vrij treurig is dat er niks meer gezegd mag worden als het eenmaal verleden tijd is. Theoretisch gezien is namelijk alles verleden tijd wat geen heden of toekomst is. Pechtold merkt op dat het optreden van de premier beschamend is aangezien er na 7 jaar, 16 debatten en onderzoeken is gebleken dat hij het fout had. Constateringen die door Balkenende werden weggehoond door te zeggen dat het enkel grote woorden en kwalificaties zijn.

Wilders wees erop dat het CDA eens afscheid moet gaan nemen van die verschrikkelijke socialisten. Thieme merkt op dat er niks anders besproken is dan het trekken van lessen. Kunnen er ook garanties gegeven worden dat zoiets nooit meer gebeurt? Nee, want "garanties kunnen nooit gegeven worden". Wat zijn dat in hemelsnaam voor antwoorden? Waarom reageert het kabinet niet op de snoeiharde conclusie dat er al die jaren geen mandaat was voor de oorlog? Waarom worden twijfels niet onderkend? En waarom legt de premier geen verantwoording af voor het onjuist informeren van de Kamer terwijl de informatievoorziening de belangrijkste bron vormt voor de Kamer om de regering te controleren? Balkenende maakt bezwaar tegen dit soort vragen en houdt zijn mond. Kant zegt daarop dat de meerderheid van de Kamer door hem verkeerd is geïnformeerd en hij zich dus niet op de hun steun kan beroepen. "Zo zie ik het niet," beweert Balkenende, "ik heb de gedachtegang aangegeven."

Leugens en bedrog worden de boventoon. Balkenende wist dat Saddam Hoessein niet binnen 45 minuten massa-vernietigingswapens kon hebben. Hij ontkent. Wouter Bos wist dat er een brief was van de NAVO, ontkende en ontkende later dat hij het destijds wist. Tijdens het debat kwam de leugen uit. Middels de meest domme antwoorden trachtten de bewindslieden zich eruit te lullen. "Iedereen beleeft het anders", "ik kan het mij niet zo herinneren", "zo moet u het niet zien", "ik heb uitgelegd dat...", "dit is aan de orde geweest", "uitspraken van de commissie zijn voor hun rekening" en "zo wil ik het niet benaderen" is zo'n beetje het niveau van de socialistische "argumenten". Nog geen 24 uur later was er een debat in de Kamer nodig om te spreken over het gesodemieter in de media waarbij bewindslieden verschillende dingen zeggen die ze later in de Kamer gingen ontkennen. Weer weigerden Balkenende en Bos uitleg en draaien en logen om zich eruit te lullen. Beide heren vonden dat al die onderwerpen niet openbaar maar heimelijk moesten worden besproken.

Overweging.

Uiteindelijk is het kabinet niet gesneuveld omdat ze 3 jaar lang niet geregeerd hebben, Nederland naar de rand naar de afgrond hebben gebracht, de multiculturele samenleving tot rassenrellen hebben geleid, een miljardenschuld hebben gecreëerd en zelfs niet omdat ze jarenlang de Kamer stelselmatig hebben voorgelogen. Nee, het kabinet is gevallen omdat hun gedachtegoed van het socialisme tegenstrijdig is en de leugens op een gegeven moment openlijk bekend werden. Janken over de morele kant van oorlog was slechts een afleidingsmanoeuvre. Waar het werkelijk om gaat is dat dit socialistische kabinet zo vaak door de mand is gevallen dat ze niet meer geloofwaardig kunnen blijven regeren zonder hun achterban volledig te verliezen. Nederland is niet kapot gegaan missies elders. Andere linkse hobby's hebben een veelvoud gekost. Inhoudelijk was de oorlog geen probleem. Balkenende en Bos hadden voor de zoveelste keer de handen in elkaars reet kunnen steken. De leugens zouden dan echter zichtbaar blijven.

Duidelijk is dat we het Balkenende en Bos nooit meer mogen toestaan samen te regeren. Vergeet het gelul over Irak en Afghanistan even. Denk even heel concreet mee. Socialistisch regeren gaat steeds op dezelfde manier. Belastingen verhogen, geld verkwisten, weer belasting verhogen en vervolgens in de Tweede Kamer met de meerderheid van de regering alles en iedereen blokkeren. Of te wel: doen waar ze zin in hebben zonder ooit verantwoording ergens voor af te leggen. Drie miljoen allochtonen, 346 miljard staatsschuld, half miljoen werklozen, strafrechtelijke vervolging van andersdenkenden, justitie die bang is voor criminelen en tientallen wetten die de privacy schenden is een greep uit het erfgoed van 4 jaar regerende socialisten. Laat u vooral niet in de luren leggen door de mooie praatjes van de voormalige bewindslieden. Vergeet nooit wat ze deden. Het is tijd voor verandering! Tegen alle linkse flikkers die zich hebben gedragen als fascisten zeggen we: tot ziens bij het tribunaal. U zult berecht en gestraft worden.
Reacties: 1
Pagina's: 1

Reactie door Moswolkje op 20-02-2010 om 23:06.
Ik kan niet wachten....nee, zonder gekheid; deze ploeg die het zo beroerd heeft gedaan heeft zich laten leiden door ego-drang en zelfmutilatie...en het moment van afrekenen is nu.

Damn, ze hadden beter naar een erkende hoerenkast kunnen gaan!
Alhoewel...die wachtgeldregelingen zijn ook niet mis.
Daar kan je als hoer niet tegenop werken, dat moet ik die smeerlappen nageven...maar hadden zij dat al niet eerder uitgevonden (in het groter belang natuurlijk?)

Reactie toevoegen
U dient in te loggen om een bericht te kunnen plaatsen.
 Houd het hier netjes. Hartelijk dank.

Misdefinitie
Copyright (c) 2004-2024.

C:\>Misdefinitie\type info.txt
Contact opnemen kan via een e-mail naar info apending misdefinitie.nl.