Mis∑de∑fi∑ni∑tie (de ~ (m.), ~s)
1 Politiek correct geformuleerde definitie waarmee men door middel van leugen en bedrog de werkelijke aard van misstanden probeert te verhullen door deze te rechtvaardigen.
- Misdefinitie gaat over misstanden en gedrag van criminelen, radicalen en terroristen.
- Stop de #CancelCultuur! Stelletje moraalnarcisten, u bent geen beter mens als u mensen uitsluit vanwege hun politieke gezindheid.
- De vrijheid van meningsuiting is absoluut! Wat wij mogen schrijven, bepaalt niet de juut!
- Stiekem sollicitanten googelen en ze dan cancelen? Uw naam wordt geregistreerd en doorgegeven!
Gebruikersnaam: Wachtwoord:
# Home # Boek HvA (Uitverkocht) # Registratie # Contact #
Misdefinitie artikelen
Pagina: 22 / 44: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

442 Allochtoons geweld voor geld (1)
441 The sound of goodbye (1)
440 Vernieuwing funest voor onderwijs
439 Internettrollen aan het werk (2)
438 Laffe dhimmi's capituleren voor de islam
437 PNVD vuistdiep in de kinderseks (1)
436 De vrijheid van de fascisten (1)
435 Draaikonten en hielenlikken (2)
434 Rassenrellen door multikul
433 APK vol verkooppraatjes
432 Terrorisme met racistisch motief (1)
431 Misdefinitie.nl wenst u een verbodloos 2010 (1)
430 Individualisme tegen socialisme
429 Halsema de klimaatonnozelaar (1)
428 Islamisering valt niet te ontkennen (4)
427 Callcenters teisteren consument
426 The amazing Retesmaad (6)
425 Ongewenste effecten multiflauwekul (1)
424 Pedosmet op discriminatiewetgeving
423 Stormfronter bestraft door varkensvoer

439 # Internettrollen aan het werk #
Gepost door Misdefinitie op 10-02-2010 om 23:30.
Stel u loopt door de stad en treft daar een pedofiel aan die bezig is met een klein kind. Aangenomen dat u hem niet uit blinde razernij achter de trekhaak van uw auto over de scherpe keien trekt, roept u hem toe dat hij een gore pedo is en van dat kind af moet blijven. De pedo staakt zijn naastenliefde even om u vervolgens toe te snauwen: "Wat nou pedo? Vuile nazi! Vieze racist! Je scheldt me uit!" Nog steeds steekt u hem geen mes tussen de ribben, maar laat hem welbespraakt weten dat het woord "pedo" wel degelijk gerechtvaardigd is. Getuige zijn activiteiten is het immers overduidelijk dat hij een pedo is terwijl zijn kwalificaties aan uw adres niet kloppen aangezien u niks anders heeft gedaan dan zijn gedrag benoemen. De pedo ontsteekt vervolgens in woede, noemt uw boodschap stigmatisatie en scheldt u de huid vol. Met de broek op zijn knieŽn probeert hij voorts omstanders te overtuigen van uw ongelijk. Verachtelijke imbecielen proberen op internet discussies te saboteren met scheldpartijen, manipulatie, leugens en verdraaiingen.

Nazitrollen.

Reeds eerder hebben we gewezen op het verschijnsel van hersenloze trollen op internet die er alles aan doen om discussies te saboteren. Dit soort gespuis reageert via hun barbaarse instincten zonder ooit het artikel (goed) gelezen te hebben en spuit nog meer stront over andermans akker dan er in een gemiddelde gierput zit. Spastisch reageren op losse woordjes, op de man spelen, hypocrisie, drogredenaties en stelselmatige ontkenningen van feiten: de trol lijkt nergens voor terug te deinzen. Zonder ooit gehinderd te worden door kennis van zaken denkt de trol met zijn vuiligheid, voornamelijk bestaande uit geschreeuw, getreiter en gescheld, de publieke opinie te beÔnvloeden. Thans is het tijd om een aantal van dergelijke mongolen in de praktijk aan het werk te zien. Zoals u wellicht al weet is Misdefinitie regelmatig te vinden op sociale netwerksites om deel te nemen aan discussies. Onderwerpen als integratie, het handelen van links en het blootleggen van fascisme trekken vanzelfsprekend veel trollen aan.

Trollen reageren nooit inhoudelijk op artikelen. U moet zich een zielig mannetje voorstellen dat maagd, links of anderszins gefrustreerd is omdat een te goed onderbouwd artikel zijn verwrongen wereldbeeld aantast. Inhoudelijk heeft hij geen verweer en hij is vooral fanatiek als hij in vorige discussies finaal verpletterd is. Vaak wil hij zichzelf niet meteen prijsgeven, dus pakt hij er even snel een begrip uit om aan te vallen. Vergelijkingen met Hitler en de nazi's zijn de stokpaardjes van links om iemand even snel uit te schakelen. Artikelen die dat naar het rijk der fabelen verwijzen en uitleggen dat "nazi" staat voor "nationaal socialist" en derhalve socialistisch is, brengen de slinksen die per definitie socialisten zijn in verwarring. We horen ze denken: "Wat? Zijn wij eigenlijk de nazi's? Nee! Dat past niet in ons wereldbeeld!" Confrontatie met het eigen gedrag is zeer pijnlijk voor ze. Mensen die zelf fascisten steunen of zijn, hebben het zo moeilijk omdat ze zichzelf niet recht in de ogen kunnen kijken.

Het verschil tussen de nationaal socialisten toen en internationaal socialisten bestaande uit veel huidige linkse partijen samen met aanhangers nu is het verschil in huidskleur. Eerstgenoemden willen een blank Nederland, laatst genoemden een zwart Nederland. Het verdere betoog hoeft in het kader van dit artikel niet herhaald te worden, dat is vaak genoeg aan de orde bekomen. Interessanter zijn de hersenloze reacties van de trollen. "Rare ideeŽn, onzin, appels en peren, inconsequent, u snapt het niet, niveau "likmevessie", academische minkukel, "ik reageerde emotioneel" en een puur racist." Iedereen met gezond verstand zou al moeten concluderen dat dit soort figuren met het IQ van een vertrapte pinda geen knip voor de neus waard zijn. Dan laten de trollen zich van hun ware kant zien. In de volgende discussie wordt er niet eens meer gelezen. Laat staan inhoudelijk gereageerd. Hun reacties: "Inhoudloos, discriminatoir braaksel, racist, te zielig voor woorden, domme generalisaties en idioot."

Werkelijk een tsnunami aan scheldwoorden komen uit de meurende smoelen van die dwazen. De een spreekt over Misdefinitie als een PVV-achtige beweging. Dan durven ze het over schending van mensenrechten te hebben en noemen in een adem de woorden nazipartij, landverraad en elimineren. Weer een ander figuur laat zich van zijn fascistische kant zien en plaatst het adres van de beheerder van Misdefinitie open en bloot op het internet. Overduidelijk met de bedoeling om anderen aan te sporen iets vreselijks te doen. Want wie een discussie inhoudelijk niet kan winnen, kan de boodschapper altijd laten doodschieten. Deze Volkert van der G's zijn levensgevaarlijk, maar daar willen ze niks van horen. Ze vinden ons de fascisten terwijl ze zelf activiteiten ontplooien voor fysiek geweld tegen de beheerder van een maatschappijkritische website. Posters reageren daar zeer agressief op. Persoonlijk zouden ze wel even langs willen komen om de auteur van het artikel eens flink de waarheid te zeggen. Met geweld.

Om een goed beeld te krijgen van deze mensen die blijkbaar voor niks terugschrikken, kunt u onze postings opzoeken op de website van Ekudos. Medewerkers van Misdefinitie posten daar regelmatig om het algemene maatschappelijke debat te bevorderen als er een nieuw artikel is verschenen. Trollen reageren daarop met scheldkanonnades waar de honden geen brood van lusten. "Een site met extreem rechtse idioten," roepen ze. Om vervolgens weer de persoonlijke aanval te kiezen. Het verhaaltje van de ontslagen beheerder, die niet eens de auteur van de artikelen is, wordt weer naar boven gehaald. Misdefinitie zou bovendien nazipropaganda verspreiden met commercieel gewin. De opmerking dat hij toch echt niks hoeft te betalen voor het lezen van onze artikelen snoerde hem voor wat dat "argument" betreft voorgoed de mond. Weer een ander verzandt in woordspelletjes waarbij het ene woord iets anders is. Argumenten? Onderbouwing? Feiten? Fatsoen? Discursieve vaardigheden? Begrippen die door schaamteloze trollen nooit worden begrepen.

Grenzeloze domheid.

Klakkeloos schelden, laster, smaad, intimidatie, publiceren van persoonlijke gegevens en het oproepen tot geweld en haat zijn de methoden waarmee deze lafbekken zich bedienen. Uiteraard altijd anoniem zodat er geen kruid tegen gewassen is en verdedigen een zeer moeilijke zaak wordt. Anonieme haatzaaiers hebben namelijk geen reputatie te verliezen. Worden ze op een gegeven moment volledig uitgekotst door de samenleving, dan nemen ze gewoon weer een andere identiteit aan om vrolijk door te gaan. Vergelijk dat eens met Misdefinitie: een professionele organisatie die altijd netjes is, zich aan de wet houdt, nooit oproept tot geweld en bovendien een met naam en toenaam bekende beheerder heeft die altijd ter verantwoording kan worden geroepen. Dacht u dat de trollen zich nu wel van hun domste kant hebben laten zien? Dan komt u bedrogen uit. Leuker wordt het als de trol andere methoden moet aanwenden. Er komt een moment waarop schelden niet voldoende is. Dan grijpen ze terug op leugen, bedrog en verwarring zaaien.

Ter illustratie laten we u graag een "discussie" zien naar aanleiding van ons artikel over Halsama (GroenLinks) als klimaatonnozelaar. Halsema noemt mensen die kritisch zijn over de "global warming"-theorie klimaatonnozelaars. Strekking van ons artikel is dat zij zelf als klimaatonnozelaar te beschouwen is omdat er een heleboel niet deugt aan de theorie. Zo is er meerdere malen aangetoond dat er gerotzooid is met wetenschappelijke gegevens en kan men eerdere ijstijden en temperatuurschommelingen niet verklaren. Nou, dat hebben we geweten. Er was geen speld tussen onze argumentatie te krijgen. Dus begonnen ze zoals gewoonlijk te zaniken over losse woorden zonder ooit de tekst gelezen te hebben. Eerst riepen ze dat het artikel enkel zondebokken zou aanwijzen. Dom en kortzichtig noemen ze dat. De trollen dachten dat ze konden eisen dat er niks kwaads over links gezegd mag worden. Belachelijk. Feit is dat bijna alle klimaathysterici links zijn, dat de "global warming" door links verzonnen is en dat hun gelul ontkracht is.

Misdefinitie neemt dan geen blad voor de mond en noemt man en paard. Is dat een zondebok zoeken? Nee, dat is de verantwoordelijken benoemen. Tussendoor laat iemand weten meningen te waarderen op basis van uiterlijk en post wat foto's. Niemand gaat concreet in op de uitleg dat het artikel standpunten van links weerlegt en dat de genoemde feiten er niet voor de lol staan. Vrienden van de trol herhalen hun woorden en noemen het artikel niet objectief terwijl ze er ronduit voor uitkomen (extreem) links te zijn. Denigrerend noemen ze mensen die hen van een weerwoord voorzien "jochie". Worden ze erop aangesproken, dan halen ze een andere klassieke leugen uit de kast. Hun fascisme, wat ze anders noemen, is dan opeens rechtstreeks het gevolg van de toon van het artikel. Ja ja, als trollen niks te zeggen hebben, gaat het altijd over de toon, de (huids)kleur en om losse woorden. Nooit over inhoud. Opeens krijgen ze een briljant idee. Zogenaamde "argumenten" vormen door losse zinnen te citeren.

U begrijpt al wat er gebeurt. De discussie verzandt bijna in een welles-nietes spelletje over totaal irrelevante trivialiteiten. Daar is het de trol om te doen: zorgen dat er geen fatsoenlijke discussie kan worden gevoerd waarbij vele mensen tot de conclusie komen dat het gedachtegoed van het artikel niet deugt. Typisch een geval van woordenneukende trollen die net zolang blijven klieren totdat iedereen de discussie heeft verlaten. Men moet wel stevig in de schoenen staan om dat gespuis van een weerwoord te bedienen, maar dat kunnen we als de beste. Netjes merken we op dat het wel erg treurig is dat tegenstanders naar aanleiding van een zeer lang artikel niet verder komen dan "oei, er staat linkse dwazen", PVV-idioot en miskukel. Voor ons betekent dat al een glansrijke overwinning. Immers, als dit alles is wat tegenstanders kunnen, blijven we het gelijk altijd aan onze zijde houden. Triest en eenzaam als ze zijn generen ze zich er zelf niet voor om tijdens de kerstdagen hun rotzooi over het internet uit te storten.

Oplettende lezers zullen zich wellicht afvragen hoe het zit met de harde taal op Misdefinitie. Gedrag van trollen die het enkel over losse woorden willen hebben daargelaten is het immers toch waar dat er op Misdefinitie harde schuttingstaal verschijnt die opgevat kan worden als scheldwoorden aan het adres van tegenstanders? Kijk alleen maar naar het aantal keren dat de woorden debiel, imbeciel en kakkerlakken op Misdefinitie te vinden zijn. Goede vraag. De verklaring is dat stevige kwalificaties te rechtvaardigen zijn aan het adres van fascisten, criminelen en mensen die miljarden verspillen door anderen te besodemieteren. We kunnen een pedofiel een gore kankerpedo noemen vanwege zijn zeer schadelijke gedrag dat kinderverkrachting nu eenmaal veroorzaakt. Denk terug aan de eerste alinea van dit artikel. Iemand die miljarden belastinggeld weggooit kan een dwaas genoemd worden. Massamoordenaars idioten noemen is van een heel andere orde dan een auteur uitschelden en demoniseren vanwege zijn mening.

Rechtvaardiging en feit zijn de kenmerken om een stevig woord te gebruiken. Meningen geven niet. Trollen mogen dwazen genoemd worden vanwege hun opzettelijke sabotagegedrag. Stalin een communistische rat vanwege zijn moordlustige karakter. Kortom: iemand zomaar uitschelden om zijn mening is totaal iets anders dan een harde kwalificatie gebruiken voor iemand die overduidelijk iets gruwelijks of achterlijks heeft gedaan. Geschrokken over dit inhoudelijke weerwoord, begonnen de gebruikelijke scheldkanonnades weer. Bij geen van die trollen wilde het in hun botte hersens doordringen dat ze ontzettend dom bezig waren. Zeggen dat iemand scheldt terwijl ze hem een idioot noemen is immers nogal achterlijk. Opeens leken ze dat door te krijgen, want het werd tijd voor een andere aanval. Iemand beweerde op Misdefinitie te hebben gelezen dat we op een dag zouden afrekenen met links. Deze socialistische rat zou op Misdefinitie gelezen hebben dat we Łbermenschen zouden selecteren voor vaccinatie. Een grove leugen.

Mogen we hem een rat noemen? Feitelijk wel, want deze domme man gedraagt zich als een fascist die door demonisatie hoopt dat er beulen opstaan om de auteurs van de artikelen hier kwaad doen. Tussendoor merkt een aangemaakt kloonaccount van hem op dat de man altijd alles goed uitzoekt en erg goed met cijfertjes is. Aan zijn betrouwbaarheid en deskundigheid zouden we niet mogen twijfelen. Van kwaad tot erger gaat het echter als we hem om bewijs vragen voor zijn bewering. In plaats van aan te geven waar het staat, herhaalt hij zijn bewering en probeert hij de beheerder van Misdefinitie zwart te maken door de rechtszaak tegen hem te noemen. Dom als hij is begreep hij niet dat dit juist tegen hem pleitte: de rechter is tot een vrijspraak gekomen wat betekent dat Misdefinitie niks illegaals doet en er geen sprake is van discriminatie. De aap komt uit de mouw op het moment dat hij zich in het nauw gedreven voelt om te bewijzen en met een URL op de proppen komt. Houd u vast om te gaan lachen. De dwaas citeerde een stuk uit artikel 402 waar precies iets anders staat dan hij zei.

"Dit is onomstreden en onomwonden fascistisch," schreeuwt hij. Het betreffende citaat op Misdefinitie: "Vraagtekens zetten bij de tegenstrijdige berichten, het alvast selecteren van de Łbermenschen die voorrang krijgen bij het toedienen van vaccins en het gebrek aan goede voorlichting is zeer belangrijk, maar gebeurt nauwelijks." Hieruit zou moeten blijken dat Misdefinitie fascistisch is. Nog nooit hebben we zo hard om achterlijkheid moeten lachen. Het citaat begint nota bene met de woorden "Vraagtekens zetten bij". Toen we hem vroegen wat die woorden betekenen, gaf hij niet thuis. Opeens besefte hij zijn grote fout. Ergens vraagtekens bij zetten is een uitdrukking die betekent dat er ergens aan wordt getwijfeld. Met andere woorden: Misdefinitie twijfelt juist aan het (door anderen!) selecteren van Łbermenschen en spreekt zich daar tegen uit. Destijds was er een item in het nieuws waaruit bleek dat enkel de elite een goed vaccin kreeg.

Leert de trol van zijn fouten? Helaas niet. Twee weken later postte hij hetzelfde gelul onder een ander artikel van ons. Weer stelden we de vraag of hij inmiddels wist wat "ergens vraagtekens bij zetten" betekende. Kennelijk hebben we te maken met een imbeciel die het VMBO niet eens heeft afgemaakt. Vervolgens ging hij er nog meer dingen bij halen in een poging deze schande weg te werken. We zouden regelmatig schelden op Marokkanen. Fout, de term kut-Marokkanen komt van een PvdA'er en wordt alleen gebruikt voor echte criminele kut-Marokkanen. We zouden de termen als debiel gebruiken. Precies, maar alleen voor mensen die objectief debielen zijn. Niemand hoeft eraan te twijfelen dat deze trollen daaraan voldoen. Ze krijgen deze kwalificatie niet omdat wij hen klakkeloos willen uitschelden, maar omdat zij het zijn vanwege het feit dat ze zich zo gedragen. Zeg maar de pedo die aan kinderen zit. De grote klap kwam daarna. De trol ging daarna zelfs ontkennen dat hij uit artikel 402 citeerde. Ongeacht bewijs. "Gek in het hoofd," zeggen wij.

Overweging.

Omgaan met fascistisch trollengespuis is niet eenvoudig. Negeren en ze doodtrappen door de mand laten vallen lijkt de beste oplossing die voor handen is. Ze hebben echter zoveel ervaring met imbeciel gedrag, dat ze altijd wel mogelijkheden vinden om aandacht te krijgen. Zo gebruiken ze steeds extremere methoden als smaad, laster, openbaar maken van persoonlijke gegevens en zelfs oproepen tot geweld. Waardoor slachtoffers min of meer gedwongen worden om zichzelf te verdedigen tegen de verbale onzin. Opvallend is dat de trollen in kwestie dan opeens vele handlangers blijken te hebben die veelal kloonaccounts zijn van dezelfde persoon. Allemaal doen ze alsof er meerdere personen reageren en de aangevallen persoon de enige is die niet goed bij zijn hoofd is. Misdefinitie heeft in discussies op Ekudos laten zien hoe ver ze daarbij gaan. Aanvankelijk lijken goede reacties te verliezen. Professioneel en netjes reageren brengt trollen echter in staat van razernij waarbij ze hun domheid steeds meer etaleren.

Doel van de trol is immers het saboteren van de discussie en als dat niet lukt dan zal hij steeds verder gaan om dat doel te bereiken. Aardig aan dat verschijnsel is dan het feit dat hij zichzelf van de discussie moet diskwalificeren. Smaad en laster treft in beginsel eerst zijn slachtoffer, maar als zijn slachtoffer het op een intelligente manier weet te weerleggen, zal de trol zichzelf verraden. Hij begint te schelden en te tieren. Wordt hij daarop aangesproken, dan zal hij gaan liegen. De ander zou ook schelden en er zouden veel bewijzen tegen hem liggen. De trol hoopt hier op een soort van schoolmeesterssyndroom: als 2 vechten, dan liggen ze beiden uit de groep terwijl de straf juist voor degene is die de aanval niet is begonnen. Hoe zeer de trol ook zijn best doet, het zal hem echter niet lukken. Harde feiten zijn niet te ontkennen. Daarom loopt de discussie slecht af voor de trol. Ondertussen zijn wij de lachende derden. Als dit alles is wat trollen kunnen, dan hebben we bij voorbaat al gewonnen.
Reacties: 2
Pagina's: 1

Reactie door Moswolkje op 11-02-2010 om 20:26.
Ik was aanwezig bij die discussie op Ekudos, en ik kan alleen maar beamen dat het de moeite waard is om dit gebral van de beschreven internet trollen nog eens terug te lezen.
De lezer zal zien dat het artikel hierboven niet voor niets is geschreven...(even inloggen daar en je kunt zelfs nog meedoen!)
Lol!

Reactie door rene op 12-02-2010 om 19:05.
Ik zal eens gaan rondsnuffelen op Ekudos.
Maar eerst maar even wat popcorn maken dan.

Reactie toevoegen
U dient in te loggen om een bericht te kunnen plaatsen.
 Houd het hier netjes. Hartelijk dank.

Misdefinitie
Copyright (c) 2004-2024.

C:\>Misdefinitie\type info.txt
Contact opnemen kan via een e-mail naar info apending misdefinitie.nl.