Mis·de·fi·ni·tie (de ~ (m.), ~s)
1 Politiek correct geformuleerde definitie waarmee men door middel van leugen en bedrog de werkelijke aard van misstanden probeert te verhullen door deze te rechtvaardigen.
- Misdefinitie gaat over misstanden en gedrag van criminelen, radicalen en terroristen.
- Stop de #CancelCultuur! Stelletje moraalnarcisten, u bent geen beter mens als u mensen uitsluit vanwege hun politieke gezindheid.
- De vrijheid van meningsuiting is absoluut! Wat wij mogen schrijven, bepaalt niet de juut!
- Stiekem sollicitanten googelen en ze dan cancelen? Uw naam wordt geregistreerd en doorgegeven!
Gebruikersnaam: Wachtwoord:
# Home # Boek HvA (Uitverkocht) # Registratie # Contact #
Misdefinitie artikelen
Pagina: 22 / 44: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

442 Allochtoons geweld voor geld (1)
441 The sound of goodbye (1)
440 Vernieuwing funest voor onderwijs
439 Internettrollen aan het werk (2)
438 Laffe dhimmi's capituleren voor de islam
437 PNVD vuistdiep in de kinderseks (1)
436 De vrijheid van de fascisten (1)
435 Draaikonten en hielenlikken (2)
434 Rassenrellen door multikul
433 APK vol verkooppraatjes
432 Terrorisme met racistisch motief (1)
431 Misdefinitie.nl wenst u een verbodloos 2010 (1)
430 Individualisme tegen socialisme
429 Halsema de klimaatonnozelaar (1)
428 Islamisering valt niet te ontkennen (4)
427 Callcenters teisteren consument
426 The amazing Retesmaad (6)
425 Ongewenste effecten multiflauwekul (1)
424 Pedosmet op discriminatiewetgeving
423 Stormfronter bestraft door varkensvoer

430 # Individualisme tegen socialisme #
Gepost door Misdefinitie op 27-12-2009 om 14:33.
Met Kerstmis vieren we de geboorte van Jezus Christus en moeten we dankzij joden als straf voor zijn kruisiging elk jaar gourmetten, een hele dag bij schoonfamilie zitten en meubelboulevards bezoeken. Zoete verhaaltjes over vreemdelingen die een slaapplaats zoeken in een tijd dat Nederland nog blank en trots onbewoonbaar was moeten het gevoel opwekken dat kerst een feest is van licht, vrede en lief zijn voor elkaar. Ruim 2000 jaar na die wonderbaarlijke geboorte zitten we mede dankzij het socialisme met een overbevolkte multiculturele samenleving met een miljardenschuld waarin mensen elkaar het licht in de ogen niet gunnen. Aangezien kerst vrolijk en gezellig hoort te zijn, is het zaak om het kerstfeest niet politiek beladen te maken. De koningin kan daarover meepraten nadat ze vorig jaar tijdens haar kersttoespraak Wilders aanviel. Al heeft ze daar helemaal niks van geleerd. Koningin Beatrix misbruikt haar kersttoespraak om de individuele vrijheid failliet te verklaren om daarmee de weg te openen voor het socialisme.

Mensen vervreemden door vijandig tuig.

De teneur van de toespraak is niet zo moeilijk te vinden. Eerst begint het met een zoetsappig verhaaltje dat de kerstgedachte inluidt, maar al snel gaat het over in het verwijt dat we geen naastenliefde meer kennen en steeds individualistischer worden. Uiteindelijk wordt er een scenario geschetst die als twee druppels water lijkt op het socialisme waar de schrijver van de toespraak, premier Balkenende van het CDA, zijn ziel aan heeft verkocht door zijn kontgat te verpatsen aan de PvdA. Om te voorkomen dat mensen gaan nadenken en tot de conclusie komen dat het voorgestelde systeem wel erg veel lijkt op het al tientallen jaren falende socialistische beleid, moet er nog wel even een schuldige worden aangewezen voor de toenemende individualisering. Gelukkig is daar nog het enge internet. Broedplaats van gespuis met een eigen mening waar harde taal niet geschuwd wordt. Perfect als zondebok. Even een metafoor verzinnen met computernerds in de hoofdrol en klaar is de politiek.

Wat een belachelijke vertoning. Het geniep zit hem niet in de sprookjes rondom de kerst, de kerstgedachte en het ronduit subjectieve geleuter over normen en waarden uit ver vervolgen tijden. Waar het om draait is het feit dat op zich juiste constateringen worden misbruikt voor politieke propaganda door er onjuiste conclusies en interpretaties aan te verbinden. "Individualisering is de schuld van het internet, daarom kunnen we het beste socialistisch worden" is in feite de boodschap. Uiteraard zijn ze ook nog eens zo achterbaks om dat niet letterlijk te schrijven, daarom is er reden genoeg om er eens wat beter naar te kijken. Opvallend is dat er verwezen wordt naar het verleden waarin mensen nog het motto hadden van "heb uw naasten lief als uzelf". Voorts wordt er geconcludeerd dat het bij de mensen zelf ligt waarna meteen uitgesloten wordt dat de overheid er iets mee te maken heeft. Onze samenleving is echter structureel veranderd. Voordat we iets zinnigs kunnen zeggen over het proces, moeten we dat eerst bekijken.

Tussen vroeger en nu zit een groot verschil dat steevast nooit benoemd mag worden vanwege een groot taboe dat erop rust. Namelijk de extreem veranderde samenstelling van de samenleving. Vroeger waren we trotse Nederlanders. Er was een volk. Onze volk. Bestaande uit een blanke samenleving waarin iedereen gelijk was met een dominante cultuur waar we trots op konden zijn. Elementen van de samenleving werden op elkaar afgestemd en mensen konden aan hun identiteit een groot "wij-gevoel" ontlenen. Nederland was altijd vrij liberaal. Samenleven betekent niet een grote smeltkroes van socialistische principes. Het stoelde op het idee dat we allemaal individuen zijn die weliswaar met elkaar leven, maar niet van elkaar zijn. Empathie en saamhorigheid kwamen voort uit de gedachte dat als we als individu onze verantwoordelijkheid voor de samenleving nemen, dat een goed gevoel oplevert. Nationalistische gevoelens bracht mensen dichter bij elkaar.

Sinds tientallen jaren woeden er talloze tsnunami's van immigratie en islamisering in ons land. Ons volk dat zo vredig met elkaar kon samenleven werd bruut uit elkaar gerukt en vervangen door een multiculturele brij die bestaat uit minstens 150 verschillende groepen. Groepen die tot overmaat van ramp elkaar naar het leven staan omdat de sprookjesboeken ieder een ander verhaal vertellen. Mensen begonnen te merken dat ze stap voor stap al hun vrijheden verloren en werden opeens geconfronteerd met duizenden landverraders, criminelen en ander tuig. Hierdoor begon het wantrouwen te groeien, want achter ieder gezicht kon een rat zitten die het leven behoorlijk onaangenaam kan maken. Door schande en ervaring worden mensen wijs. Grappen en humor kunnen niet meer. De helft van de bevolking begrijpt de Nederlandse taal niet en voordat u het weet is er een geitenneuker beledigd. Internet als schuldige? Dikke reet. De steeds verdergaande massa-immigratie heeft ons land onherstelbaar beschadigd.

Geen wonder dat mensen vervreemden. Uit zelfbescherming sluiten ze zich af voor het gevaar. Willen ze geen moslim beledigen, dan kan dat enkel door geen contact te hebben. Is lijf en goed belangrijk, dan grijpen we door het gevaar een mes tussen de ribben te krijgen liever niet in op straat. Wat doet de buurman toch met al die kinderen? Laat maar zitten, we gaan het niet vragen. Straks ontpoppen ze zich als tokkies die als linkse NSB'ers tegen het MDI gaan klikken dat we stoute dingen over buitenlanders schrijven. Sociale controle? Bekijk het even. Als "u weet wel welk soort" een telefoontje pleegt, staan hier zo 100 boze familieleden op de stoep. Steeds vaker merken we dat mensen op de meest achterlijke gronden elkaar naar het leven staan. Meestal is dat gerelateerd aan politieke gezindheid, religie of ras. Met als vervelend gevolg dat mensen enkel nog de eigen mensen durven te vertrouwen. Sociaal zijn voor willekeurige medemensen is enkel nog belastend en levert niet meer dat goede gevoel van vroeger op.

Verwelkom het nationalisme.

Roepen dat individualisering een kwaad is, is een typisch socialistische gedachtegang die gebaseerd is op de misvatting dat individualisatie het proces omvat waarin mensen van elkaar vervreemden en niks meer om elkaar geven. Erg fout. Steeds egoļstischer en wantrouwender worden omdat socialistisch beleid een puinhoop heeft gemaakt van Nederland is totaal iets anders dan individualisme als tegenhanger van socialisme. Individualisatie is niks anders dan erkennen dat de samenleving uit zelfstandige en onafhankelijke individuen bestaat die voor hun eigen behoeften en belangen als vrijheid en eigendom willen strijden. Leven in een samenleving moet in die opvatting op de een of andere manier lonend zijn. Niet met dwang worden afgedwongen zodat mensen moeten leven als slaven van de overheid. Weet u wat zo vreemd is? De toespraak pleit voor het terugbrengen van het "wij-gevoel". Nationalisten zijn trots op hun land en het "wij-gevoel" van ons volk. Toch worden juist zij weggezet als racisten zonder gevoel.

Vanzelfsprekend willen linkse machthebbers daar niet over nadenken. Individualistisch ingestelde mensen die persoonlijke vrijheden, eigendom en verantwoordelijkheid erkennen en tegelijkertijd erg nationalistisch zijn met betrekking tot hun eigen volk zijn de meest sociale en solidaire mensen die er zijn. Vergelijk hier het grote verschil met socialisten. Zij ontkennen het individu en doen alles voor de maatschappij. In theorie is er een grote pot waar iedereen aan bijdraagt. De praktijk is dwang, slavernij en een failliete samenleving omdat er veel te veel parasieten zijn die merken dat ze er wel bij varen als ze helemaal niks doen. Aangezien verraad en Big Brother een grote rol spelen binnen het socialisme, krijgen we vanzelf een verrotte samenleving. Toch blijft men hardnekkig volhouden dat het individualisme een kwaad is dat zijn langste tijd heeft gehad. Dit is hersenloze propaganda. Aan individuele vrijheid, eigendom en gedachtegoed mag niet getornd worden. Weg met socialisme en immigratie. Verwelkom nationalisme.

Internet treft geen blaam.

Internet de schuld geven is wel erg makkelijk. Veel problemen zijn veroorzaakt door de falende linkse politiek van de afgelopen tientallen jaren. "Taal is onmisbaar," stelt de koningin. Allemaal leuk en aardig, maar kan iemand ons vertellen waarom figuren die onze taal niet willen leren nog steeds massaal hierheen worden gehaald en hier verblijven? We moeten de dialoog aangaan, maar waarom worden we door links gespuis voor de rechter gedaagd om onze mening? De hele toespraak lijkt het communisme uit te ademen. Teveel informatie zou mensen afstompen en doof en blind maken voor onze naasten. Mevrouw bedoelt dat ze liever censuur ziet op het internet zodat weldenkende mensen niet meer in aanraking kunnen komen met andere meningen dan die van de linkse elite. Moderne techniek zou mensen op een te veilige afstand van elkaar zetten zodat ze agressief helemaal los kunnen gaan. Agressieve internettrollen en laffe hersenloze internethelden krijgen zo echt teveel eer. Voor ons zijn dat gewoon imbecielen.

Natuurlijk zijn er veel mensen die achter hun computer volledig vereenzamen en hun heil moeten zoeken op het internet, maar dat zijn bij uitstek mensen die sowieso al een probleem hebben met sociale contacten. Om wat voor reden dan ook. Dan gaat het om een heel ander probleem. Iemand is gepest, verstoten, heeft vrienden verloren of is op de een of andere manier sociaal niet zo handig. Waar het bij dit onderwerp echter om gaat is het feit dat ons volk uit elkaar getrokken is en we te maken hebben met miljoenen vreemdelingen die mensen niet vertrouwen en landverraders die vrijheid, vrij spreken en eigendom bestempelen tot criminaliteit. In een dergelijke situatie is internet juist een onmisbaar hulpmiddel. Maakte u wel eens deel uit van een hechte forumgemeenschap? Dan heeft u vast wel eens de saamhorigheid meegemaakt van het samen organiseren van een groepsmeeting met het forum. Wildvreemden die elkaar willen ontmoeten en samen iets organiseren tonen aan dat het internet niet per se mensen vervreemdt.

Overweging.

Simpelweg stellen dat we achter de computer vandaan moeten komen om er onbaatzuchtig te zijn voor mensen die niet te vertrouwen zijn of ons bloed wel kunnen drinken getuigt niet van een realistisch wereldbeeld. De overheid heeft ons land in een situatie gebracht waarin we liever voor onszelf kiezen dan voor een willekeurige aap die er enkel op uit is ons te besodemieteren. Laat de overheid er dan ook maar voor zorgen dat we de mogelijkheid krijgen de situatie te herstellen. In plaats van de schuld weer af te schuiven op de bevolking. Wij hebben ons volk niet verloochend en verraden. Wij hebben geen puinzooi gemaakt van een eens zo prachtig land. Wij hebben niet alle financiėle middelen bij een gratis pak melk weggegeven aan het buitenland waardoor een heleboel zaken in de maatschappij niet opgelost kunnen worden. Wij hebben geen achterlijke barbaarse culturen en religies geļmporteerd. Willen we het "wij-gevoel" weer terugkrijgen, dan moet ons volk en vaderland in ere hersteld worden.

Tijdens de feestdagen is het makkelijk om linkse retoriek erdoor te drukken, maar wij vergeten niet zo snel. Ontslagen worden door een socialistische rat om dan van iemand met dezelfde ideologie te horen dat we onbaatzuchtig vrijwilligerswerk moeten doen. Waar moeten we dan van vreten? Onbekenden steunen door een vastgehouden hand gaat zo moeilijk als iemand ons vanuit zijn geloof te minderwaardig vindt om een hand te geven. Steunen tijdens wanhoop en pijn wanneer iemand net een extreem fatwa heeft uitgesproken is nou ook niet bepaald het eerste waar we aan denken. Wat denkt u van het binnenlaten van een gast in uw woning die deel uitmaakt van een groep die oververtegenwoordigd is in de criminaliteit? Dan neemt u toch het zekere voor het onzekere als u het niet zeker weet? Die paar dogma's die dan wel waar zijn in de toespraak nemen niet weg dat het nogal schijnheilig is allemaal. Denken ze werkelijk dat als de maatschappij weer ombuigt richting het socialisme dat het allemaal weer goed komt? Typisch Balkenende.

Doe altijd hetzelfde en er gebeurt altijd hetzelfde. Al tijdenlang is dit land te socialistisch geweest. Met als gevolg dat mensen steeds egoļstischer moeten worden uit zelfbescherming. Dat gaan we dus niet meer doen. Socialistische censuur op internet wegens een informatieoverload? Fuck you! Iedereen moet Nederlands spreken en wie niet wil begrijpen rot maar op. Weg met individuele vrijheden omdat de overheid weer graag wil bepalen hoe wij moeten vertrouwen, tolereren, verdragen en vertrouwen? Fuck you! Wij zijn voor individuele vrijheid en eigendom, maar durven te stellen dat we socialer zijn dan al die socialistische dwazen die anderen tot slaven maken om parasieten te onderhouden. Er moet weer "wij-gevoel" komen? Prima. Linkse dwazen uit de politiek, gespuis terug naar hun eigen land en de ouderwetse degelijke normen, waarden en discipline moeten weer snel terugkomen. Misdefinitie vult inmiddels via internet de leegte op door u censuurloos te informeren over de werkelijke stand van zaken in de maatschappij.
Reacties: 0
Pagina's: 1

Reactie toevoegen
U dient in te loggen om een bericht te kunnen plaatsen.
 Houd het hier netjes. Hartelijk dank.

Misdefinitie
Copyright (c) 2004-2024.

C:\>Misdefinitie\type info.txt
Contact opnemen kan via een e-mail naar info apending misdefinitie.nl.