Mis∑de∑fi∑ni∑tie (de ~ (m.), ~s)
1 Politiek correct geformuleerde definitie waarmee men door middel van leugen en bedrog de werkelijke aard van misstanden probeert te verhullen door deze te rechtvaardigen.
- Misdefinitie gaat over misstanden en gedrag van criminelen, radicalen en terroristen.
- Stop de #CancelCultuur! Stelletje moraalnarcisten, u bent geen beter mens als u mensen uitsluit vanwege hun politieke gezindheid.
- De vrijheid van meningsuiting is absoluut! Wat wij mogen schrijven, bepaalt niet de juut!
- Stiekem sollicitanten googelen en ze dan cancelen? Uw naam wordt geregistreerd en doorgegeven!
Gebruikersnaam: Wachtwoord:
# Home # Boek HvA (Uitverkocht) # Registratie # Contact #
Misdefinitie artikelen
Pagina: 23 / 44: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

422 Rekeningrijden naar alternatieven
421 Leren van demoniseren
420 Boekhandels veredelde dozenschuivers
419 Voor jongeren hun eigen bestwil (1)
418 Vijf jaar berberapen, kakkerlakken en debielen
417 "Ik haat buitenlanders!"
416 Hersenloze trollen zonder inhoud
415 White revolution is the only solution
414 Zelfmoord in een schijnwereld
413 Milieumaffia knoeit met gloeilamp
412 Zonder privacy geen anonimiteit
411 Wilders als slinkse
410 Capitulatie van het linkse kabinet
409 Onwetendheid van belang voor de staat
408 Het psychopatenprofiel
407 PvdA vernachelt onderwijsniveau
406 Fuck de politie!
405 Hackdiscussie onder vuur
404 Afglijden van de gebaande paden
403 Linkse ellende terug van vakantie

411 # Wilders als slinkse #
Gepost door Misdefinitie op 23-09-2009 om 23:42.
Geert Wilders (PVV) wordt door zijn tegenstanders vrijwel altijd neergezet als extreem rechts. Met deze kwalificatie is het zeer makkelijk om hem te demoniseren en te stigmatiseren vanwege de snelle associatie met de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. Het maakt de weg vrij om hem een nazi te noemen die graag de vernietigingskampen wil heropenen. Aangezien de term "nazi" zijn waarde kan verliezen als het te veelvuldig gebruikt wordt, moeten ze keuzes maken wanneer ze het inzetten. Zolang Wilders spreekt over geiten- en kamelenneukers, kan men hem naar hartenlust verwensingen in de trant van "racist" naar zijn hoofd slingeren. Anders wordt het als de PVV zijn sociale kant laat zien door het op te nemen voor de AOW. Wat nu? Niemand kan het pleiten voor behoud van AOW rechts-extremistisch noemen. Het zal u verbazen welke oplossing de socialisten hebben gevonden. Spreekt Wilders over moslims, dan noemt links hem extreemrechts. Gaat het over sociale zaken, dan roepen ze dat hij te links wordt.

Wat valt onder links?

Hoewel de klassieke scheiding tussen politiek links en rechts vaak betwist wordt, is het onderscheid heden ten dage nog steeds relevant en goed hanteerbaar. Links gedachtegoed heeft als kenmerk gemeenschappelijk bezit. Hiervoor moeten mensen geld storten in een grote pot waarna de overheid het geld gaat herverdelen. Theoretisch gezien zeggen ze gelijkheid na te streven, maar de praktijk bestaat uit nivelleren en veel overheidscontrole. Rechtsdenkenden zien liever een grote persoonlijke vrijheid en de mogelijkheid tot het hebben van privťbezit. In hun visie mag de overheid slechts een rol spelen bij de verwezenlijking van zaken die van algemeen belang zijn, maar niet of nauwelijks gerealiseerd kunnen worden door de vrije markt. Extreme varianten vinden daarbij dat hun ideeŽn desnoods met geweld afgedwongen kunnen worden en zijn bereid die woorden om te zetten in daden. Verschillende misdefinities worden misbruikt om verwarring te zaaien, maar de algemene beginselen blijven in tact.

Vaak is bewegingen onder een noemer plaatsen geen probleem. Extremisme valt af te leiden uit de hoeveelheid geweldsdelicten. Zo bestaat extreem links bijvoorbeeld uit organisaties als de AFA en de Internationale Socialisten (IS) die het geweld niet schuwen. De IS hebben banden met de PvdA. Andere extremistische organisaties als Moslim Broederschap en Mili GŲrŁs worden door de linkse overheid gesubsidieerd en hebben toestemming hun verderfelijke praktijken voort te zetten in haatkazernes. Extreem rechts daarentegen bestaat niet: geen rechtse organisatie wil en zal ooit met geweld het gedachtegoed opdringen. Links denkenden zijn sowieso extremer dan aanhangers van Wilders gezien het feit dat het linkse gedachtegoed impliceert dat de ideeŽn onder dwang worden opgedrongen. Nogal logisch als u bedenkt dat het basisprincipe van socialisten bestaat uit het afnemen en herverdelen. Onder de kenmerken van links vallen dwang, geweld, gemeenschappelijke pot, nivelleren en een maatschappij van middelmatigheid.

Bepaalde gedachten, uitspraken en personen scharen onder links is derhalve niet zo moeilijk. Kijk gewoon naar de genoemde kenmerken en meestal is het zonneklaar. Socialisme, communisme, collectivisme in derdewereldlanden, nationaal socialisme, marxisme en verder alle varianten zijn linkse systemen. Allemaal gaan ze uit van gemeenschappelijk bezit dat eigenlijk betekent dat ze u onteigenen en het meteen weer uitdelen aan hun achterban. Overal waar het socialisme heerst is er om de zoveel tijd economische crisis. In elk land waar varianten van het socialisme de dienst uitmaken zoals het communisme in China en Cuba is er fascisme, censuur en een dictator. Geen wonder dat mensen niet graag links genoemd willen worden. Onder leiding van dictators als Stalin en Hitler Mao zijn er miljoenen andersdenkenden vermoord. Wel is 1 ding erg belangrijk om te beseffen. Iemand is geen linkse rat vanwege een standpunt. U bent links als u voornamelijk gericht bent op onacceptabele overheidsregulering.

Beperken van schade.

Tegenstanders van de kwalificatie links en rechts proberen verwarring te scheppen door de definities te verkrachten. Zo komen debiele socialisten op het onzalige idee om Wilders naar goeddunken zowel extreem rechts als links te noemen. Extreem rechts om de beulen te mobiliseren deze nazi door zijn kop te schieten en links om tegen zijn achterban te kunnen zeggen dat Wilders hen in de steek laat. Bovendien trachten ze te voorkomen dat zij als linkse ratten op de zelfde manier met hun eigen wapen der stigmatisatie worden verneukt door het stempel links. Links staat immers, getuige alle evidentie die er inmiddels ligt, voor extremisme. Hun verklaring voor het handelen is eenvoudig. Zij vinden dat iemand links of rechts is naar aanleiding van het uiten van een gedachte of mening. Achterlijk als ze zijn richten ze zich daarbij op een enkele mening en hangen daar een stempel aan. Dit is vanzelfsprekend te hersenloos voor woorden. Hokjesdenken naar aanleiding van een enkele mening slaat helemaal nergens op.

Een concreet voorbeeld kan het proces verduidelijken. De AOW kan beschouwd worden als een typische linkse aangelegenheid. Er is een grote pot gecreŽerd waarin we op de een of andere manier allemaal verplicht moeten storten om ouderen een bedrag per maand te kunnen geven als ze na tientallen jaren slavernij voor het communisme te versleten zijn om nog te kunnen werken. Een slinkse zal opmerken dat wie voor een dergelijk systeem pleit, wel links moet zijn. Op een soortgelijke manier redeneert hij bij al dit soort voorbeelden. Verstandige mensen zullen er echter op wijzen dat het er in wezen niet om gaat dat iemand bereid is een enkele linkse constructie in stand te houden, maar dat het van belang is met wat voor intentie dat gebeurt. Om daarover meer te kunnen zeggen is het noodzakelijk dat we ons verdiepen in de achtergrond en samenhang van meerdere systemen in de maatschappij. In tegenstelling tot wat de linkse kliek u wil doen geloven bestaat het land niet uit losse systemen die onafhankelijk weg kunnen.

Dat komt omdat veel linkse systemen in feite slinkse constructies zijn waarmee ze hun falen, tegenstrijdigheid in hun gedachtegoed en het principe dat ze verschillende groepen in gelijke gevallen ongelijk behandelen (ongeoorloofde strafbare discriminatie) proberen te verbergen. Mensen die werken verdienen hun eigen geld. Laat de overheid hen met rust, dan kunnen ze makkelijk in hun oude dag voorzien. Wat doet links? Zij pakken de hardwerkende burger het geld af en herverdelen dat onder hun criminele en allochtone achterban. Met als gevolg dat de bestolen burgers niet genoeg geld hebben om een oudedagsvoorziening op te bouwen. Om te voorkomen dat de pleuris uitbreekt, is de linkse constructie AOW bedacht. Zo kan het zijn dat u 40 jaar lang 2000 euro per maand aan belasting betaalt en slechts 5 jaar een klein AOW-tje krijgt van 1000 euro. Wilders zag de bui natuurlijk al hangen. Socialisten ontkennen de samenhang, naaien de burger weer door het verhogen van de AOW leeftijd en wenden het geld aan voor andere linkse hobby's.

Wellicht begrijpt u waarom Wilders tegen het kloten met de AOW-leeftijd is. Aan de AOW toornen betekent dat ouderen er flink op achteruit gaan. Van socialisten hoeven zij niet te verwachten dat daar compensatie voor komt. Sterker nog, als dank voor tientallen jaren werken voor de maatschappij mogen zij nog wat langer in hun poep en pies zitten in het bejaardentehuis vanwege allerlei bezuinigingen. Klaarblijkelijk beseft de PVV dat veranderingen met betrekking tot de AOW niet redelijkerwijs kunnen plaatsvinden als men niet ook het achterliggende linkse systeem aanpakt. Het is alsof men krakers uit een woning wil verjagen door de boel in de hens te steken terwijl het niet de bedoeling is het pand te beschadigen. Voor ons rechtse schoften ligt een alternatief plan klaar. Belastingen verlagen zodat mensen zelf hun voorzieningen kunnen regelen en ouderen die dat niet meer kunnen compenseren. Pas als er een goed alternatief is kan de AOW verdwijnen. Tot die tijd moeten ze er met hun handen van afblijven.

De palen niet onder het huis zagen voordat de mensen en daarna het huis zijn verwijderd is geen linkse actie, maar een verstandig rechts besluit dat gebaseerd is op logica, gezond verstand en langetermijnvisie. Ander voorbeeld. Wilders zou links zijn omdat hij tegen de versoepeling van het ontslagrecht zou zijn. Klassiek geredeneerd zou ontslagrecht een linkse aangelegenheid zijn omdat bescherming door de overheid in feite overheidsregulering is. Wij denken daar toch even iets anders over. De vrije markt kan met behulp van het contractenrecht, met name als het gaat om de vrije contractssluiting van partijen gebaseerd op wederzijdse wilsovereenstemming, prima voorzien in afspraken met betrekking tot ontslag. Verder valt het regelen van rechtsgeleerde zaken onder het algemeen belang dat niet of nauwelijks door private instellingen landelijk te regelen valt. Los van deze opvatting hangt ook het ontslagrecht samen met andere zaken.

Zo is ontslagbescherming in het leven geroepen om mensen te beschermen tegen de extreme gevolgen van ontslag. Elke maand moet de huur afgetikt worden en wie over een koopwoning beschikt zal helemaal kapot gaan als hij zijn hypotheek niet meer kan betalen. Mensen moeten zich daarvoor tot de nek in de schulden steken. Dat is het directe gevolg van de steeds hogere belastingen die socialisten heffen om hun miljardenverslindende hobby's zoals de multiculturele samenleving, Europa en ontwikkelingshulp te betalen. Hogere lasten betekent minder geld over voor een woning. Meer allochtonen in Nederland betekent schaarste op de woningmarkt zodat de prijzen omhoog gaan. Gevolg: half Nederland aan de tophypotheek. Gebeurt er iets, zoals een ontslag, dan is de ramp compleet. Om dat linkse leed te verzachten en om hun achterban niet te verliezen, is getracht ontslag moeilijker te maken. Bizar genoeg spreekt links in de crisistijd over sneller ontslaan in plaats van sneller aan het werk komen.

Rotzooien met het ontslagrecht? Vandaag ontslag en meteen oprotten? Prima, als men eerst regelt dat het omgekeerde ook geldt: vandaag solliciteren, morgen beginnen. Opmerkelijk is het feit dat het linkse gedachtegoed er altijd voor wil zorgen dat u nu, op dit moment, alles kunt verliezen wat u in tientallen jaren heeft opgebouwd. Nooit regelen ze eens iets waarmee mensen snel iets kunnen opbouwen. Aan een baan komen is anno 2009 voor veel mensen nog steeds een langdurige lijdensweg waarbij ze tientallen afwijzingen te verduren krijgen. Werken tot 67? Als politicus die zoiets bedenkt is dat makkelijk praten. Vrijwel niemand komt na z'n 50ste nog aan een baan. Met betrekking tot de hypotheekrenteaftrek geldt iets soortgelijks. De HRA is in het leven geroepen omdat links de burger zoveel besteelt dat hij geen huis meer kan betalen. Afschaffen is desastreus en kan pas als de belachelijke linkse hobby's stoppen.

Uitkeringen in de zin van geld uitdelen aan profiteurs is een typisch links verschijnsel. Werkenden betalen veel geld om lamzwansen te onderhouden. Toch behoeft dit enige nuancering. Uitkeringen waar mensen voor betalen zoals tot voor kort de WW-uitkering, is een recht. Mensen betalen en verwachten er iets voor terug. Afschaffen kan als de premie verdwijnt en als tegelijkertijd de loonbelasting omlaag gaat zodat mensen zelf een regeling kunnen treffen in geval van werkloosheid. Verder zijn er uitkeringen die worden gebruikt voor ziekte en / of gehandicapte mensen die echt niet kunnen werken. Daarmee knoeien zal een kleine ramp veroorzaken die niet zoveel oplevert. Beter is ervoor zorgen dat er geen profiteurs meer zijn. Zet de grenzen op slot voor economische gelukszoekers. Stuur alle criminele allochtonen die zelfs in de gevangenis uitkeringen ontvangen terug naar hun eigen land. Pak uitkeringen af van grote groepen zigeuners in kampen waar ze geen belasting betalen.

Minimumloon is een verschijnsel dat eveneens vaak aan links wordt toegeschreven. Het idee is dat de overheid ervoor zorgt dat mensen minstens een bepaald bedrag krijgen voor arbeid en overheidsingrijpen vinden ze links. Zoals eerder opgemerkt is een dergelijk standpunt niet houdbaar. Overheidsingrijpen in de vorm van wetten impliceert geen links gedachtegoed. Het geven van een minimumbedrag aan loon is geen socialistische aangelegenheid in de zin van dat we allemaal belasting betalen om dat te kunnen realiseren. Loon is en blijft een zaak van de werkgevers zelf. Het is ook geen vorm van linkse regulering. Immers, het hebben van een minimumloon betekent niet dat iedereen evenveel verdient. Het zorgt er enkel voor dat wie werkt minstens een salaris op bijstandsniveau heeft. Afschaffen kan ervoor zorgen dat mensen uitgebuit worden. Buitenlanders die voor een prikkie willen werken zullen de voorkeur krijgen want u bent te duur. Uitbuiten en meer allochtonen die banen inpikken is wel weer typisch links.

Overweging.

Concluderen dat Wilders een linkse rakker is geworden omdat hij niet wil dat er eenzijdig aan constructies wordt gerommeld die ogenschijnlijk links zijn getuigt niet van een diepgaand redeneervermogen. Links staat voor socialistische systemen. Collectief bezit, nivelleren, dwang en vergaande overheidscontrole. Kenmerken die niet van toepassing zijn op Wilders, de PVV of zijn achterban. Het (tijdelijk) in stand willen houden van een systeem impliceert niet dat iemand links is geworden. Zoals altijd gaat het bij maatschappelijke processen om de samenhang tussen systemen. De slinkse socialist mag dan wel een kortetermijndenker zijn: onder de rechtse aanhang heerst de opvatting dat politiek beleid gebaseerd moet zijn op deskundigheid en ook op de lange termijn moet werken. Rechts denkt niet in wel of niet afschaffen van een enkel systeem met als doel snoepjes te kopen van het geld. De rechtse politiek ziet het als zijn verantwoordelijkheid om zoveel mogelijk de schade van de linksen te beperken.

Steeds vaker zien we dat socialisten openlijk laten zien dat altijd zomaar iets beweren. Eerst stigmatiseren ze met extreemrechts en dan proberen ze de achterban van de PVV wijs te maken dat ze beter op de SP kunnen stemmen. Aangezien dat nogal dom is (zowel links als extreemrechts zijn kan niet) en het linkse gedachtegoed zo vaak is ontkracht, trachten ze de indeling links en rechts te verneuken door verwarring te scheppen. Gelukkig houden wij het hoofd koel en hanteren we duidelijke definities om groeperingen en gedachtegoed in te delen. Het criterium van het gemeenschappelijk bezit gecombineerd met een aantal typische linkse kenmerken voldoet prima. Aangevuld met de feiten uit de actualiteit met betrekking tot links-extremisme is het te allen tijde duidelijk waar we het over hebben. Wilders is een rechtse politicus omdat hij strijdt voor vrijheid en minder overheid. Tijdelijk systemen in stand houden totdat de PVV de kans krijgt linkse schade te voorkomen doet daar niks aan af.
Reacties: 0
Pagina's: 1

Reactie toevoegen
U dient in te loggen om een bericht te kunnen plaatsen.
 Houd het hier netjes. Hartelijk dank.

Misdefinitie
Copyright (c) 2004-2024.

C:\>Misdefinitie\type info.txt
Contact opnemen kan via een e-mail naar info apending misdefinitie.nl.