Mis∑de∑fi∑ni∑tie (de ~ (m.), ~s)
1 Politiek correct geformuleerde definitie waarmee men door middel van leugen en bedrog de werkelijke aard van misstanden probeert te verhullen door deze te rechtvaardigen.
- Misdefinitie gaat over misstanden en gedrag van criminelen, radicalen en terroristen.
- Stop de #CancelCultuur! Stelletje moraalnarcisten, u bent geen beter mens als u mensen uitsluit vanwege hun politieke gezindheid.
- De vrijheid van meningsuiting is absoluut! Wat wij mogen schrijven, bepaalt niet de juut!
- Stiekem sollicitanten googelen en ze dan cancelen? Uw naam wordt geregistreerd en doorgegeven!
Gebruikersnaam: Wachtwoord:
# Home # Boek HvA (Uitverkocht) # Registratie # Contact #
Misdefinitie artikelen
Pagina: 23 / 44: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

422 Rekeningrijden naar alternatieven
421 Leren van demoniseren
420 Boekhandels veredelde dozenschuivers
419 Voor jongeren hun eigen bestwil (1)
418 Vijf jaar berberapen, kakkerlakken en debielen
417 "Ik haat buitenlanders!"
416 Hersenloze trollen zonder inhoud
415 White revolution is the only solution
414 Zelfmoord in een schijnwereld
413 Milieumaffia knoeit met gloeilamp
412 Zonder privacy geen anonimiteit
411 Wilders als slinkse
410 Capitulatie van het linkse kabinet
409 Onwetendheid van belang voor de staat
408 Het psychopatenprofiel
407 PvdA vernachelt onderwijsniveau
406 Fuck de politie!
405 Hackdiscussie onder vuur
404 Afglijden van de gebaande paden
403 Linkse ellende terug van vakantie

407 # PvdA vernachelt onderwijsniveau #
Gepost door Misdefinitie op 03-09-2009 om 14:04.
Onder leiding van de PvdA wordt het onderwijs al vanaf de jaren '80 van de vorige eeuw bruut verkracht. Gedrochten van systemen zoals de basisvorming, de tweede fase, competentiegericht onderwijs, samenwerkend leren en de hervormingen binnen het hoger onderwijs hebben het onderwijs in Nederland van binnenuit totaal verwoest. Om allochtonen aan een diploma te helpen werden de eisen langzamerhand versoepeld en is het niveau teruggeschroefd tot het punt waarop iedere mongool aan zijn papiertje kan komen. Uit angst dat dit allemaal uit zou komen is objectieve normering verboden. Cruciale kennis en vaardigheden zijn vervangen door vaag gelul waardoor iedereen kan doen alsof hij deskundig is en derhalve een bul verdient. Uitgerekend op dit moment komt de partij die voor al deze ellende verantwoordelijk is, uiteraard in de vorm van minister Plasterk van de Pvda, met een plan om de genadeklap te geven. Plasterk oppert het idiote plan om hbo en universiteit aan elkaar gelijk te stellen met als doel nivelleren en middelmatigheid creŽren.

Niveauverschil zal blijven.

Plastrek toont zich een groot voorstander van het Amerikaanse systeem. Hiervoor moeten de termen hbo en universiteit verdwijnen en plaats maken voor een algemene term die het hele pakket aan hoger onderwijs beschrijft. Geheel naar voorbeeld van Amerika waar het voortgezet onderwijs grotendeels "high school" heet en de vervolgopleiding "university". Volgens de bewindsman zijn deze veranderingen hard nodig. Hij stelt namelijk dat het onderscheid tussen beroepsgerichte en wetenschappelijke opleidingen niet meer van deze tijd is en studenten steeds meer maatwerk verwachten. Vele groepen zijn inmiddels discussies gestart over deze kwestie. De Tweede Kamer is tegen, met uitzondering van de PvdA als initiatiefnemende partij. Universiteiten en Doekle blanke racist Terpstra "witte elite" van de HBO-raad zijn voor. Op internetfora woedt inmiddels ook het vuur der discussies. Voorstanders vinden het een leuk plan om snel aan diploma's te komen. Tegenstanders wijzen op het gevaar van diploma-inflatie.

Om een zeer basale reden stuit het idee van Plasterk ons al meteen tegen de borst. Al het socialistische gelul ten spijt is het nu eenmaal een feit dat mensen van nature van elkaar verschillen. Van links tot rechts, van extreem achterlijk tot geniaal en van te dom om te schijten tot het in staat zijn om de meest ingewikkelde abstracte concepten te begrijpen. Logischerwijs zijn we niet in staat om allemaal hetzelfde te doen en is er dus onderwijs nodig op diverse niveaus. Theoretisch gezien is het mogelijk om naar ons hele hoger onderwijs te verwijzen met een generieke term als "university" zoals in Amerika gebruikelijk is, maar dat neemt niet weg dat niveauverschillen intern niet weg te werken zijn. Alles wijst erop dat we hier weer eens te maken hebben met een ondoordacht links proefballonnetje dat geen enkel ander doel dient dan streven naar het socialistische ideaal dat alles gelijk moet zijn. Onderwijs is veel te belangrijk om proeftuin te zijn voor mislukt socialistisch gedachtegoed.

Voordat Plastrek zijn intrede deed in de politiek heeft hij een gedegen wetenschappelijke carriŤre doorlopen. Hij studeerde biologie en presteerde het te promoveren en het te schoppen tot hoogleraar. Nadat hij in staat was gesteld alles af te ronden en zich in een riante positie te begeven, begon hij het onderwijs waar hij al die jaren zo van had genoten af te breken. Wetenschappers konden de kanker krijgen: weg geld, want dat was zogenaamd goed voor de concurrentie. Zelf lekker de kans gehad om tijdens zijn doctoraal de vakken in elke willekeurige volgorde te volgen, maar na zijn studie lekker de harde knip invoeren zodat studenten die 1 vak missen in hun bachelor een jaar studievertraging oplopen omdat ze niet aan een master mogen beginnen. Heerlijk geprofiteerd van al het gemeenschapsgeld, maar achteraf plannen opperen om de basisbeurs voor studenten af te schaffen. Een beetje ala Mark Rutte (VVD) die 8 jaar over zijn studie deed om daarna te pleiten voor een maximale termijn van 5 jaar.

Wat een huichelarij. Zijn opvattingen vallen ons zwaar tegen. Niet in de laatste plaats omdat hij, al zijn opgedane opleidingen ten spijt, niet eens in staat is het onderwijssysteem op waarde te schatten. Het verschil tussen hbo en universiteit is niet louter beroepsgericht versus wetenschap. Die twee zitten fundamenteel anders in elkaar. Hbo-opleidingen hebben over het algemeen een lager niveau dan wo-opleidingen. Niet alleen qua denkniveau, maar ook qua hoeveelheid stof en de moeilijkheidsgraad daarvan. Studielast verschilt enorm. We nodigen Plasterk graag uit om het verschil in boeken tussen hbo en wo letterlijk te komen opeten. Academische vorming en het daarbij ontwikkelde denkniveau is van een totaal andere orde dan beroepsgerichte vorming. Hbo is veel schoolser dan de universiteit en onderwijsstructuren verschillen. Bijvoorbeeld stages versus onderzoek. Waarom wisselt Plasterk zijn dr. titel niet in voor een hbo-titel als het toch hetzelfde is?!

Zijn andere "argumenten" snijden evenmin hout. Maatwerk is een te belachelijk concept voor onderwijs. U volgt verdomme onderwijs om kennis en vaardigheden op te doen zodat u aan de eisen voldoet om ingenieur of wat dan ook te worden. Plasterk en aanverwanten zien het liever andersom. Als het aan hen ligt, dan krijgt u uw masterdiploma alvast cadeau en mag u door middel van maatwerk zelf gaan bepalen wat u er precies voor wilt doen. Het moet niet gekker worden. Studenten dienen op het denkniveau van de opleiding te komen in plaats van dat de opleiding zich aanpast aan hun niveau. Breder opleiden is ook al zo'n nutteloze kreet. Was het opzetten van de bachelor-masterstructuur met een brede bachelor daar niet juist voor bedoeld? Ongeacht zijn dure titel kunnen we Plasterk nu niet bepaald betrappen op kennis van zaken. Schrikbarend genoeg houden hier zijn argumenten op. Nut en noodzaak van het voorgestelde plan ontbreken volledig.

Gevolgen diploma-inflatie.

Met het zogenaamde Amerikaanse systeem gooien we alle voordelen overboord die het Nederlandse onderwijs ooit had. Kennis en vaardigheden worden beheerst op een bepaald niveau. Beroepen verschillen van elkaar en vereisen een opleiding op het juiste niveau. Het is dus vrij logisch om opleidingen te koppelen aan niveau zodat iedereen meteen kan zien voor welke beroepen u geschikt bent na het afronden van uw opleiding. Nederland heeft daarom in beginsel gekozen voor een duidelijk systeem waarbij het niveau goed zichtbaar is. Vroeger was het zo dat iedereen een basisopleiding volgde zodat we ervan verzekerd waren dat iedereen de basisvaardigheden zoals rekenen en taal kon beheersen. Vervolgens plakken we daar verplicht het voortgezet onderwijs aan vast. Toegespitst op het niveau van de leerlingen: lager (lbo/vmbo), middelbaar (mavo, vmbo) en hoger (havo, vwo). Wie dan nog verder wil komt in het middelbaar beroepsonderwijs of het hoger onderwijs (hbo en wo) terecht. Zonder twijfel kunt u bij de niveaus een aantal beroepen noemen.

Als opleidingen op niveau worden gerangschikt, is het mogelijk om onderwijsinstellingen op niveau in te delen. Voorts is het mogelijk om dat landelijk te doen zodat het niet uitmaakt waar u studeert: het niveau is immers van belang. Weet u waarom Nederlandse opleidingen vroeger zo hoog in aanzien stonden in het buitenland? Omdat een titel ergens voor stond. Iemand die de drs-titel voerde, was een echte doctorandus. Hij had op het hoogste niveau gestudeerd en kon, als hij wilde, in 4 jaar promoveren tot doctor. De titel stond voor een specifieke hoeveelheid kennis en vaardigheden op het hoogste, academische niveau. Geen hbo, geen schakelprogramma's, geen samenwerkend leren, geen gelul in de ruimte: pure kennis en vaardigheden. Bovendien maakte het nauwelijks iets uit bij welke universiteit het behaald werd: alle universiteiten waren min of meer gelijkwaardig. Men had zekerheid. Onder een Amerikaans systeem heeft alles en iedereen university. Dit leidt tot onzekerheid en diploma-inflatie.

Dit heeft een aantal ernstige gevolgen. Wanneer iedereen zich erop kan beroepen "high school" en "university" gedaan te hebben, gaan werkgevers op een andere manier onderscheid maken. Hoe anders kunnen ze university (domme school) van university (hogeschool) en university (universiteit) van elkaar onderscheiden? Juist, op onderwijsinstelling. Ja, u heeft wel university, maar u zat op Domme School LTS Zwakstroom. Jammer joh dat u denkt dat u wel dezelfde stof heeft gehad als elders. Zie hier precies de reden waarom er peperdure top-universiteiten zijn ontstaan. Men wil kennelijk toch de zekerheid dat u, als universitair afgestudeerde, op het hoogste niveau onderwijs heeft genoten. Nu kan dat in Nederland nog bij elke universiteit. Straks heeft enkel nog de top-universiteit waarde. De rest is immers wel university, maar veel lager. Diploma-inflatie hangt daarmee samen. Werkgevers herkennen de diploma's niet meer en nemen het zekere voor het onzekere.

Tijdens sollicitaties hebben we al het een en ander mogen meemaken. Tegen ons werd glashard beweerd dat een universitaire opleiding totaal overbodig was omdat er geen wetenschap wordt bedreven. Kennelijk was hij niet verder gekomen dan het mbo en dacht hij dat de "m" in mbo net zo goed staat voor master. Tegenwoordig gaat het nog een stapje verder. Een grote sollicitatierun waar we u nog uitgebreid over gaan berichten leverde ons de wetenschap op dat veel bedrijven de waarde van een diploma niet meer kennen. Alle managers en directeuren die we spraken vragen tegenwoordig extra informatie op omdat ze er gewoon niet meer uitkomen. Ja, u heeft nou wel het hbo of wo doorlopen, maar is uw diploma nu het resultaat van positieve discriminatie, hard werken, vriendjespolitiek of gelijkstelling? Door dit soort gedoe zijn werkgevers niet meer in staat mensen op waarde te schatten. Vragen om cijferlijsten, vakkenpakket, assessments, psychologische tests, human resource en recuiters zijn de bizarre gevolgen.

De arbeidsmarkt is ondoorzichtig geworden door tussenschakels die te pas en te onpas informatie verzamelen. Vroeger kregen we meteen een baan aangeboden. Een drs-titel stond immers voor denkniveau, kennis en vaardigheden. Tegenwoordig worden we door de mangel gehaald om zoveel mogelijk nutteloze informatie te verzamelen. Domme testjes, idiote vragen, veel vaag gelul en onmogelijke eisen. Bedrijven willen steeds vaker een schoolklas aan referenties omdat ze de papieren niet meer vertrouwen. Door de twijfel nemen ze minder mensen aan en blijven vacatures lang op het internet staan. Om dat niet te hoeven toegeven tegenover de concurrentie, plaatsen ze spookvacatures om te suggereren dat het allemaal goed gaat. Recruiters kopiŽren die zooi weer waardoor 95 % van de vacatures nep zijn op internet. Ondertussen nemen ze een kwakzalver aan met een titel die hij niet verdient vanwege het te lage niveau. En u heeft met uw echte diploma op niveau het nakijken.

Overweging.

Plasterk denkt enkel aan zijn socialistische en nivellerende technieken om een land vol middelmatigheid te creŽren. De linkse achterban van de PvdA loopt op internet te roepen dat het tegenstanders alleen maar gaat om elitevorming. Volgens hun beweringen zijn we een stel honden die uit superioriteit niet wensen dat het harde verschil tussen hbo en wo verdwijnt. Met name zou dit gelden voor universitair geschoolde wo'ers die zouden doen alsof het hbo de domme school is vol nietsnutten die niet goed genoeg waren voor de universiteit. Slechts een woord is nodig om deze onzin naar het rijk der fabelen te verwijzen: bullshit. Natuurlijk zijn er mensen die slechts willen pronken met hun titel om anderen te kleineren. Denk bijvoorbeeld aan die dwaze discussies op het internet over de vraag of hbo'ers nu studenten of scholieren zijn. Zij missen echter het punt waar het werkelijk om draait. Diploma-inflatie is desastreus voor de maatschappij en een belediging voor hen die er keihard voor hebben gewerkt.

Kom niet met het excuus dat het Amerikaanse systeem in de USA aardig functioneert. Behalve dat daar evengoed socialisten aan de macht zijn die het land zo'n beetje failliet maken merken we op dat het hier geen Amerika is. Nederland is Nederland en hier doen we de dingen op de Nederlandse manier. In Amerika doen ze weer andere dingen. Zo zouden we daar wel negers mogen beledigen zonder voor de rechter te komen. Over dat functioneren valt net zo goed een heleboel af te dingen. Iedereen die daar gestudeerd heeft en zich beroept op het behalen van de university, wordt gewantrouwd. Want wat is het niveau? Havo? Vwo? Hbo? Wo? Om veilig te zitten doen werkgevers een voorzichtige schatting en gelooft u ons: die schatting wordt altijd drastisch naar beneden gesteld. De reden dat we in dit artikel vergelijkingen maakten met de oude drs-titel in plaats van het huidige bachelor-mastersysteem heeft dezelfde reden. De BAMA als onderwijshervorming heeft ook inflatie tot gevolg.

Gevolgen die niet voor de poes zijn. Nu iedereen zich bachelor noemt en bedrijven nog in het hoofd zitten met het idee dat een wo-bachelor nog niet af is, komt het veel vaker voor dat functies op bachelorniveau inzetten op het behalen van de volledige master. Andersom worden wo'ers vaker niet meer aangenomen op functies waar werkgevers niet meer dan een hbo'er wil betalen. Qua structuur is het al even lastig. Nieuwe bachelors zijn brede opleidingen waar veel nutteloze zaken worden geleerd ten opzichte van de hoofdrichting. Werkgevers weten dat en bieden u geen andere functie meer aan dan veredelde trainneeshipfuncties die slecht betalen. Komt u met een specifieke oude opleiding aanzetten, dan heeft u net zo goed pech. Uw diploma is gedevalueerd tot het nieuwe systeem. Plasterk lijkt als rassocialist niet te beseffen dat zijn idee schade berokkent aan alle behaalde diploma's en de arbeidsmarkt. Onherstelbare schade die nooit meer terug te draaien is en zich uitstrekt over vele generaties.

Elitevorming? Was het maar waar. Gaat de PvdA verder met deze onzin, dan is de toekomst van het onderwijs alles behalve rooskleurig. Dan bieden straks enkel de duurste top-universiteiten nog onderwijs aan op het hoogste niveau. Overige universiteiten gaan dan het niveau terugschroeven om hbo'ers een kans te geven. Mensen die in het verleden met bloed, zweet en tranen een diploma hebben gehaald zien het door diploma-inflatie niks meer waard worden. Nieuwe studenten beginnen aan een opleiding zonder te weten hoeveel waarde werkgevers eraan gaan hechten. Na hun opleiding moeten ze werkloos concurreren met duizenden anderen die hetzelfde maar toch mindere diploma hebben. Extra instituten en instanties gaan ontstaan om garanties te geven dat een diploma wat waard is. Geld gaat derhalve weer een rol spelen in plaats van de opgedane kennis en vaardigheden. Tot overmaat van ramp zal de arbeidsmarkt verlammen door mensen die op verkeerde functies terechtkomen. Alles wat opgebouwd is gaat kapot.

Doekle Terpstra maakt zich hypocriet zorgen over het wegtrekken van hogeropgeleiden uit Nederland. Onterecht beschuldigt hij ons onderwijsstelsel ervan ondoorzichtig te zijn en dus onaantrekkelijk voor buitenlanders. Ziek worden we van dat pro-buitenlandergeleuter. Hoogopgeleiden trekken weg omdat hun zuurverdiende diploma onderhevig is aan inflatie, werkgevers hen niet meer waarderen en Nederland de kutmentaliteit heeft om iedereen die hoogopgeleid is en boven het maaiveld uitsteekt te kortwieken. Begrijp godverdomme nu eens dat onderwijs een langdurig proces is en we te maken hebben met gemiddeld 4 generaties die nog leven. Diploma's moeten waardevast zijn over een hele lange periode. Dat kan alleen maar als het onderwijsstelsel niet continu verandert omdat zo'n linkse weer eens een dom idee heeft. We snappen ook wel dat die klote PvdA een dubbele agenda heeft. Proefballonnen oplaten zodat we onze aandacht niet vestigen op het feit dat onderwijsgeld is uitgegeven aan allochtonen heeft hun prioriteit.

Bijna 20 jaar aan onderwijsvernieling door de PvdA moet worden gecorrigeerd. Niet door steeds weer nieuwe achterlijke ideeŽn los te laten, maar door de fouten te herstellen. Breng waar nodig het oude onderwijs weer terug en zorg dat de nadruk weer komt te liggen op kennis en vaardigheden. Schop mislukte socialistische systemen de deur uit zodat het onderwijs kan verbeteren. Geen proefballonnetjes meer. De tijd dat links maniertjes mocht verzinnen zonder onderbouwing, net zoals het onderscheid tussen hbo en wo weghalen met als enige "argument" dat het niet meer van deze tijd is, is definitief voorbij. Draai die verdomde BAMA-structuur ook maar terug. Opleidingen horen van breed naar specifiek te gaan en niet breed te blijven. Houd het verschil tussen hbo en wo in ere. Onderwijs is onze zaak. Kunnen de linkse rakkertjes en hun allochtone achterban het niveau niet aan, dan krijgen ze maar geen diploma. Stop diploma-inflatie. Diploma's en een titels moeten weer ergens voor gaan staan en waardevast blijven.
Reacties: 0
Pagina's: 1

Reactie toevoegen
U dient in te loggen om een bericht te kunnen plaatsen.
 Houd het hier netjes. Hartelijk dank.

Misdefinitie
Copyright (c) 2004-2024.

C:\>Misdefinitie\type info.txt
Contact opnemen kan via een e-mail naar info apending misdefinitie.nl.