Mis∑de∑fi∑ni∑tie (de ~ (m.), ~s)
1 Politiek correct geformuleerde definitie waarmee men door middel van leugen en bedrog de werkelijke aard van misstanden probeert te verhullen door deze te rechtvaardigen.
- Misdefinitie gaat over misstanden en gedrag van criminelen, radicalen en terroristen.
- Stop de #CancelCultuur! Stelletje moraalnarcisten, u bent geen beter mens als u mensen uitsluit vanwege hun politieke gezindheid.
- De vrijheid van meningsuiting is absoluut! Wat wij mogen schrijven, bepaalt niet de juut!
- Stiekem sollicitanten googelen en ze dan cancelen? Uw naam wordt geregistreerd en doorgegeven!
Gebruikersnaam: Wachtwoord:
# Home # Boek HvA (Uitverkocht) # Registratie # Contact #
Misdefinitie artikelen
Pagina: 24 / 44: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

402 Vaccinatie-extremisme op hoog niveau
401 Legaal vermaak te beperkt
400 Overheidscriminelen adviseren u "veiligheid"
399 Angst voor kosten excuusnegers
398 Socialistische pot voor asocialen
397 Eeuwig maagd na stelselmatig pesten
396 Schijnheilig over AIVD-fascisme
395 Fabel van de gediscrimineerde moslim
394 Veilig verkeer belemmeren
393 Negatief over schijnpositiviteit
392 Slechte moslims? Alles moet weg!
391 Denkniveau vereist abstract begrip
390 Moslimgeweld vooral tegen Nederlanders
389 Christendiscriminatie uit lafheid
388 De toon van het morele verval
387 Verdedig uw privacy met hand en tand!
386 Hand in hand, terug naar eigen land
385 Europa? Eigen volk eerst!
384 Minimumstraffen slaan terug
383 Zinvolle holocaustontkenning ontkracht

398 # Socialistische pot voor asocialen #
Gepost door Misdefinitie op 20-07-2009 om 23:45.
Tijdens het uitgaan gooien we met z'n allen geld in de pot zodat de hele vriendenkring ervan kan zuipen. Het voordeel is dat de schuldenlast verdeeld wordt over de hele groep zodat een persoon niet meteen failliet is als hij een rondje moet geven. Dit principe hanteren we voornamelijk als de meerderheid van de groep bestaat uit de harde kern die veel vaker met elkaar uitgaat. Zodra er teveel parasieten op af komen, van die sloebers die nooit geld hebben maar wel graag meedrinken met de rest op onze kosten, stopt het principe van de algemene pot en bewaren we de methode voor de volgende keer. Al zolang we samenkomen houdt dit over het algemeen in dat we dus kiezen voor een systeem dat op dat moment redelijk werkt. Met eenvoud en het verdelen van lasten in het achterhoofd werkt de pot aardig. Profiteurs weren gaat op de individualistische manier. Moeten we een land besturen, dan gaat het anders. Besturen vereist een visie voor de lange termijn. Socialistische potten werken hooguit voor de aankoop van bier in de kroeg.

De pot op een lange termijn.

Socialisme kan hooguit werken als de pot grotendeels door dezelfde mensen wordt gevuld die allemaal ongeveer hetzelfde bijdragen over een behoorlijk lange termijn. Resultaat op korte termijn is het doel. Individuele verliezen moeten worden opgeheven door de belofte dat er vrij lang profijt gemaakt kan worden. Stel dat we elke week per persoon 10 euro betalen in de kroegenpot. Voor drinkers die gemiddeld rond dat bedrag zitten is het geen probleem. De uitersten, degenen die haast niks drinken en de extreme drankorgels, moeten er op den duur voor zorgen dat ze naar het gemiddelde toegaan. De eerste groep betaalt namelijk veel te veel en de tweede groep veel te weinig. Betreft het steeds de zelfde groep, dan is dat probleem op de lange termijn wel aardig recht te trekken. Komen er teveel profiteurs, dan komt vooral het deel dat zelf haast niks gebruikt in de problemen. Er moet nog meer betaald worden en hun gebruik ten opzichte van hun kosten wordt steeds lager. Landelijk gezien is dit precies wat er schort aan het socialisme.

Dit verschijnsel valt het best waar te nemen bij grote maatschappelijke kwesties zoals de werkloosheidsuitkeringen. Werkloos worden kan iedereen overkomen. Vooral in slechte tijden die veroorzaakt worden door falend socialistisch beleid. Verliezen van een baan betekent dat iemand alles kwijt kan raken wat hij heeft opgebouwd. Bovendien heeft hij geen inkomsten meer om in de eigen levensonderhoud te voorzien. Mensen kunnen daarvoor sparen, maar de algemene gedachte is dat werkloosheid zoveel kosten met zich meebrengt dat het voor veel burgers nauwelijks op te brengen zal zijn. Lastenspreiding lijkt hier het antwoord. Het betreft hier een typisch links idee: laat iedereen een relatief lage premie betalen. De overgrote meerderheid zal nooit een beroep doen op de premie, zodat het geld terecht kan komen bij mensen die het echt nodig hebben. Klinkt goed niet waar? Zelfs de meest gevreesde extreem rechtse rakker mag hierin geen kwaad zien. Totdat u aan de beurt bent. Dan keert het socialisme zich tegen u.

Veertig jaar lang heeft u trouw gewerkt zodat de belastingdienst het kan afpakken om de overheid te voorzien in middelen voor het zoveelste generale pardon. Opeens schoppen ze u op straat. Dan zult u merken dat het krijgen van een WW-uitkering niet zo makkelijk gaat. "Begin maar met solliciteren," roepen ze. Goed wetende dat solliciteren in Nederland vooral uit langdurige procedures bestaat die weken tot maanden in beslag kunnen nemen. Procedures waarbij vriendjespolitiek de norm is en onwelgevalligen (ouderen, vervelende mensen met een mening, gehandicapten en anderszins afwijkende mensen) geen schijn van kans hebben. Vervolgens mag u uw woning gaan opeten of teren op de zak van andere huisgenoten die nog wel werk hebben. Tot slot heeft u misschien geluk dat er over een uitkering te praten valt. Tenzij u een zielige allochtoon bent die dreigt met actie waarvoor hij in aanmerking kan komen voor een strafuitkering. Net voordat u het voor elkaar krijgt, geeft het socialisme u een trap na. De regeling verdwijnt.

Is dat even kut. Tientallen jaren de slavernij dienen en als u aan de beurt bent schaffen ze de WW grotendeels af. Wel beloven de slinkse politici dat u voortaan geen WW-premie meer hoeft te betalen, maar wie gelooft dat nog? Hadden ze immers ook niet beloofd dat het betalen van WW-premie uiteindelijk voordeel heeft als u ooit werkloos wordt?! Natuurlijk zit er nog een addertje onder het gras. Geen WW-premie betekent nauwelijks nog mogelijkheden voor WW. Vanzelfsprekend betekent het eveneens dat ze u veertig jaar lang bestolen hebben onder valse voorwendselen aangezien u het geld kwijt bent en er nooit meer iets voor terugkrijgt. Dan gaan de haren nog meer overeind staan. Het blijkt dat u de WW-premie geruild heeft voor de reguliere loonsverhoging die bedoeld was om de inflatie, ook al veroorzaakt door socialisten, tegen te gaan. Voor een paar tientjes gaat u voor honderden euro's per jaar het schip in. Voordat we weten wat er gebeurt naaien ze ons weer. De PvdA wil de WW-premie terug om met dat geld anderen van hun baan te helpen.

Bovenstaande opmerking verdient een nadere uitleg. Tijdens een crisis, die veroorzaakt is door geld te onttrekken aan de economie om met dat geld de multicriminele samenleving te faciliteren, is het belangrijk om het geld weer terug te krijgen door de typisch linkse hobby's te stoppen. Met de besparing die dat oplevert kan men de belastingen verlagen zodat de burgers weer geld hebben om de economie te stimuleren. In plaats daarvan kiest dit kabinet naar een idee van Piet Hein Dommer (hij zit eveneens achter het onzalige idee voor het versoepelen van het ontslagrecht) voor een idiote deeltijd-WW-constructie. Hierdoor maken ze het bedrijven makkelijk om u gedeeltelijk eruit te trappen. U raakt dus een deel van uw baan kwijt. De overheid vergoedt slechts tijdelijk een deel van uw kwijtgeraakte salaris. Daarna kunt u waarschijnlijk alsnog oprotten van uw baas en bent u alles kwijt. De PvdA wil dat u deze onzin nog zelf gaat betalen ook. Twee keer genaaid. U betaalt voor iets dat u niet krijgt en u gaat nu weer meedokken voor uw ontslag.

Ander voorbeeld. De overheid heeft ooit bedacht dat mensen niet in staat zijn om te sparen voor de oude dag. Nederland kent teveel parasieten en allochtonen die niet werken en derhalve een probleem hebben als ze te oud worden om te kunnen jatten. De typisch socialistische oplossing is het creŽren van een grote pot waaruit de pensioenen betaald kunnen worden. Aangezien er veel mensen zijn die hun hele leven betalen en net als ze met pensioen willen gaan het loodje leggen, levert dat genoeg op om iedereen te voorzien in een standaardpensioentje. Dachten ze. Wist u dat de generatie die nu aan de beurt is om met pensioen te gaan net heeft gehoord dat ze besodemieterd zijn? Veertig tot vijftig jaar hebben ze zich kapot gewerkt om nu te vernemen dat het geld dat ze betaald hebben op is. De generatie voor hen, die van na de oorlog, heeft het nog aardig goed gehad. Zij hadden grote gezinnen die voor hen het geld opbrachten. Deze generatie heeft dat niet. Erg zuur: overheid en pensioenfondsen hebben dat geld verkwanseld.

Gecombineerd met de toenemende vergrijzing betekent dit dat onze ouderen creperen in verzorgingstehuizen waar ze niet vaker dan 1 keer per week onder de douche kunnen. De generatie na hen, mensen die nu rond de 30 of 40 zijn, weten nu al dat ze nog 30 jaar dokken voor iets dat ze zeker niet zullen krijgen. Om nog maar te zwijgen van hun kinderen die nu rond basisschoolleeftijd zitten. De socialistische pot is leeg en we weten nu al dat pensioenen onbetaalbaar gaan worden. Wat doet de overheid? Zij vinden dat u best langer kunt werken. Langer belasting betalen en er niks voor terugkrijgen zullen ze bedoelen. Het geld is op en echt niet waar het voor bedoeld is. Nee, uw geld zit in het buitenland of in een of ander multi-flauwkulprojectje. Waarom niet nu stoppen en de ouderen die niks meer kunnen opbouwen vanwege hun leeftijd snel schadeloos stellen? Wel nee. Blijf allemaal gerust bijdragen aan die socialistische rommel. Zodra u eens aan de beurt bent is het geld op.

Laten we eens gaan kijken naar een totaal ander onderwerp. Elke generatie moet degelijk onderwijs krijgen en schoolboeken maken daar onlosmakelijk deel van uit. Wellicht weet u nog wel dat u de boeken altijd zelf moest betalen. Soms waren er speciale subsidieregelingen beschikbaar en veel scholen deden zelfstandig aan projecten zoals een algemeen boekenfonds, maar over het algemeen moest iedereen zorgen voor zijn eigen rotzooi. Onze hele schoolcarriŤre hebben we onze boeken zelf betaald. Vooral tijdens de studententijd was dat erg duur. Uiteindelijk waren we klaar en geschikt voor de arbeidsmarkt. Op dat moment kloppen de socialisten weer aan voor een aalmoes. Jarenlang uw eigen boeken betaald? Heel leuk, maar zij gaan het anders doen. Nu u alles betaald heeft en geen boeken meer nodig heeft, maken zij een socialistische pot voor boeken. Met andere woorden: u moet nu de boeken van anderen gaan betalen. Tussentijds de regels veranderen is een belangrijke oorzaak van het falen van het socialisme.

Overweging.

Socialistische methoden lijken voor veel mensen een aantrekkelijke oplossing vanwege het vermeende snelle resultaat. Zodra een groep mensen gedwongen wordt om geld te geven, kunnen anderen daar immers meteen van profiteren. Om het eerlijk te houden zijn er echter drie vereisten. Ten eerste moet het om zaken gaan waarvan iedereen over het algemeen het nut van inziet. Ten tweede moet het over zaken gaan waarvoor iedereen op deze manier borg wil staan. Dat is het geval als mensen het idee hebben niet besodemieterd te worden en ze het niet erg vinden dat ze er zelf vaak meer instoppen dan noodzakelijk. En ten derde moeten er geen cruciale veranderingen optreden waardoor steeds dezelfde groep de lul is. Met een vaste vriendengroep steeds in dezelfde stamkroeg bier drinken kan onder omstandigheden aan deze eisen voldoen. Helaas constateren we dat ze bij alle maatschappelijke problemen waarin het socialisme gebruikt wordt niet aan de eisen kunnen voldoen. Het socialisme belazert ons door steeds de regels bij te stellen.

Zonder twijfel zorgen veranderingen van de regels ervoor dat een grote groep mensen steeds weer genaaid worden. Bij de introductie van nieuwe ideeŽn moeten ze verplicht meedoen. Rechtvaardigingen om de socialistische methoden te hanteren zijn meestal het beroep op sociale overwegingen. Mensen die stront aan de knikker hebben moeten volgens deze drogredeneertrant geholpen worden. Met werklozen moeten we solidair zijn door mee te betalen aan de WW. Voor de zogenaamde armen moeten we de hand over ons hart strijken omdat ze het altijd slechter lijken te hebben dan wij. Gaat het om immigranten, dan vragen ze om tolerantie. Vragen, vragen, vragen en geven, geven, geven. Op het moment dat wij aan de beurt zijn krijgen we een schop onder onze hol. Dan blijken ze opeens de regels te hebben veranderd waardoor we niet krijgen waar we recht op hebben. Wat we wel mogen doen? Weer van voor af aan beginnen met betalen voor het bouwen van het zoveelste socialistische luchtkasteel.

Elke keer komen ze weer met smoezen waarom ze nou net dit soort veranderingen toepassen. De kredietcrisis, natuurrampen, oorlog, terrorisme en het onbetaalbaar worden van voorzieningen als de zorg, het onderwijs en uw duurbetaalde pensioen zijn hun favoriete uitvluchten. Merk op dat ze altijd doen alsof externe factoren die buiten hun macht liggen de boel verstoren zodat zij impopulaire maatregelingen moeten nemen. Feit is echter dat hun eigen gedachtegoed de problemen juist veroorzaakt. Onder elk socialistisch bewind worden miljarden verspild en onttrokken aan de economie. Om dat te corrigeren knijpen ze de burgers uit met zware belastingen. Grote groepen burgers, met name hun achterban, komen daardoor in zwaar weer terecht. Dit wordt weer "opgelost" door anderen nog meer uit te knijpen. Aangezien het volk niet gek is, trachten ze burgers tegen elkaar op te zetten door hun plannen te rechtvaardigen met vaag geleuter als "solidair moeten zijn". Alle smoezen komen uit op het moment dat het echt mis gaat.

Kan hier iets aan gedaan worden? Jazeker, maar dan moet men in beginsel erkennen dat de socialistische pot enkel werkt voor zaken waarvan iedereen weet dat ze het algemene belang dienen. Dat zijn dijken, wegen en handhaving. Voor alle overige zaken wordt het systeem te snel misbruikt. Kom niet met het gelul dat de WW nu eenmaal nodig is: mensen 40 jaar laten betalen en het afschaffen als ze aan de beurt zijn is niet sociaal. Pensioen is noodzakelijk, maar 50 jaar betalen en dan horen dat het geld is opgemaakt voor 2-onder-1-kapwoningen voor Marokkanen is asociaal. Gratis schoolboeken is een socialistische publiciteitsstunt. Hele generaties hun eigen boeken laten betalen en dan tegen de afgestudeerden zeggen dat ze het nog eens mogen betalen voor anderen is te belachelijk voor woorden. Denk aan de lange termijn. Stop linkse hobby's en verlaag de belastingen zodat mensen zelf kunnen sparen voor hun voorzieningen. Eerlijk delen bestaat niet. Socialisme is voor asocialen die willen profiteren van anderen.
Reacties: 0
Pagina's: 1

Reactie toevoegen
U dient in te loggen om een bericht te kunnen plaatsen.
 Houd het hier netjes. Hartelijk dank.

Misdefinitie
Copyright (c) 2004-2024.

C:\>Misdefinitie\type info.txt
Contact opnemen kan via een e-mail naar info apending misdefinitie.nl.