Mis∑de∑fi∑ni∑tie (de ~ (m.), ~s)
1 Politiek correct geformuleerde definitie waarmee men door middel van leugen en bedrog de werkelijke aard van misstanden probeert te verhullen door deze te rechtvaardigen.
- Misdefinitie gaat over misstanden en gedrag van criminelen, radicalen en terroristen.
- Stop de #CancelCultuur! Stelletje moraalnarcisten, u bent geen beter mens als u mensen uitsluit vanwege hun politieke gezindheid.
- De vrijheid van meningsuiting is absoluut! Wat wij mogen schrijven, bepaalt niet de juut!
- Stiekem sollicitanten googelen en ze dan cancelen? Uw naam wordt geregistreerd en doorgegeven!
Gebruikersnaam: Wachtwoord:
# Home # Boek HvA (Uitverkocht) # Registratie # Contact #
Misdefinitie artikelen
Pagina: 24 / 44: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

402 Vaccinatie-extremisme op hoog niveau
401 Legaal vermaak te beperkt
400 Overheidscriminelen adviseren u "veiligheid"
399 Angst voor kosten excuusnegers
398 Socialistische pot voor asocialen
397 Eeuwig maagd na stelselmatig pesten
396 Schijnheilig over AIVD-fascisme
395 Fabel van de gediscrimineerde moslim
394 Veilig verkeer belemmeren
393 Negatief over schijnpositiviteit
392 Slechte moslims? Alles moet weg!
391 Denkniveau vereist abstract begrip
390 Moslimgeweld vooral tegen Nederlanders
389 Christendiscriminatie uit lafheid
388 De toon van het morele verval
387 Verdedig uw privacy met hand en tand!
386 Hand in hand, terug naar eigen land
385 Europa? Eigen volk eerst!
384 Minimumstraffen slaan terug
383 Zinvolle holocaustontkenning ontkracht

396 # Schijnheilig over AIVD-fascisme #
Gepost door Misdefinitie op 10-07-2009 om 23:54.
De vrijheid van meningsuiting gecombineerd met de persvrijheid kan beschouwd worden als een van de fundamentele rechten in een moderne beschaafde rechtsstaat. Dagelijks maken journalisten van deze vrijheid gebruik om u te informeren over het reilen en zeilen van de maatschappij zodat u enigszins in staat wordt gesteld te controleren wat de machtshebbers allemaal uitvreten. Zonder dergelijke informatie kan de regering zomaar achter uw rug om doen wat ze willen. Merk op dat fascistische dictaturen daarom altijd de eigenschap hebben dat er cruciale vrijheden aan banden worden gelegd. Islamitische, collectivistische en communistische landen doen derhalve zonder uitzondering aan vormen van censuur. Wie daar openbaar onwelgevallige meningen verkondigt, kan erop rekenen dat hij door de gedachtepolitie wordt opgepakt en opgesloten. Velen denken dat het in Nederland zo'n vaart niet zal lopen. Opsporingsinstanties maken echter steeds vaker gebruik van Gestapomethoden terwijl de politiek schijnheilig doet alsof ze geschokt zijn.

Fascisme: een geheime zaak.

Ruim anderhalf jaar geleden werden we nog ruimschoots uitgelachen als we erop wezen dat Nederland langzaam maar zeker verandert in een totalitaire politiestaat. Het mooie sprookje over democratie en grondrechten zit zo degelijk ingestampt in de hoofden van de bevolking dat het moeilijk voor te stellen is dat er instanties zijn die alles wat we in eeuwen hebben opgebouwd bedreigen. Inmiddels zullen ze beter moeten weten. Binnen een jaar werden cartoonist Gregorius Nekschot, Jan Teijn van de voormalige Nationale Alliantie en beheerders van Holland-Hardcore en Stromfront door een arrestatieteam uit hun huizen gesleurd en in de cel gesmeten. Recent is er veel te doen rondom de geheime inlichtingendienst AIVD die om het eigen falen te verbergen de nationale recherche afstuurt op onschuldige journalisten. Journalisten die gewoon hun werk doen voor de krant moeten in het huidige klimaat ervoor vrezen dat de politie de deur bij hen intrapt. Gestapo! Aufmachen! Und Schnell! De rillingen lopen over de rug.

Fatsoenlijke mensen krijgen van deze manier van werken spontaan een vieze smaak in de mond. Hier dient onmiddellijk tegen te worden opgetreden. Zoek uit wat er precies gebeurd is, hang de verantwoordelijken op aan de schandpaal en laat binnen de hoogste regionen van de politiek maar wat koppen rollen. Bij de AIVD weten ze wel hoe ze zich onder Stalinfascisme moeten uitlullen. Ze zijn een geheime dienst, dus is alles simpelweg geheim. Methoden, werkwijzen en motieven blijven daardoor voor iedereen verborgen. Wordt er, zoals in dit geval, toch van hen verwacht dat ze een boekje open doen en verklaren waarom ze buitenproportionele methoden inzetten tegen journalisten, dan kunnen ze zich er al even makkelijk vanaf maken. De journalist had namelijk informatie. Net zoals de cartoonist en de schrijver in het bezit waren van cartoons en teksten. Vervolgens wijzen ze erop dat het bezitten van staatsgeheimen streng verboden is. Door informatie als staatsgeheim te classificeren, wordt hun handelswijze gerechtvaardigd.

Dubieuze handelswijze AIVD.

Dergelijke redenaties zijn te achterlijk voor woorden. Feitelijk betekent dit dat als de AIVD beweert dat iemand heel misschien in het bezit is van staatsgeheimen, alle middelen waarvan zelfs Mao "Ach so!" zou zeggen mogen worden ingezet. Waarbij het voor de slachtoffers en de controlerende mechanismen van onze rechtsstaat onmogelijk is om te achterhalen of dat wel door de beugel kan. Staatsgeheimen blijven immers geheim zodat de bewijsvoering wel erg lastig is. Bovendien is niemand in staat om invloed uit te oefenen waardoor er een welhaast oneindige macht ontstaat die altijd ongereguleerd blijft. U zou kunnen opmerken dat het bij deze constatering moet blijven. Van een organisatie als de AIVD is bij uitstek weinig bekend. Slechts weinigen weten hoe de vork echt in de steel zit en nu is gebleken dat journalisten die iets meer (denken te) weten meteen monddood worden gemaakt. Wel, op basis van gedrag kan veel worden afgeleid zonder daadwerkelijk het naadje van de kous te weten.

Een groot aantal vragen blijven namelijk steeds onbeantwoord. Hoe komt men er bijvoorbeeld bij om juist nu journalisten van de Telegraaf op de korrel te nemen? Waarom niet die van de Volkskrant of de Trouw om maar een zijweg te noemen? Aanwijzingen voor deze keuze zijn te vinden in eerdere publicatis van de Telegraaf over de werkwijze van de AIVD. Rond 2006 schreef de Telegraaf dat er geheime documenten van de AIVD waren gelekt naar de criminele onderwereld. In maart 2009 publiceerde journaliste Jolande van der Graaf dat de AIVD ronduit gefaald heeft in de aanloopperiode van de oorlog in Irak. Drie maanden later fuckte ze weer met de AIVD door te schrijven dat de Dalai Lama voor zijn bezoek aan Nederland werd bedreigd. Klaarblijkelijk vindt de AIVD het nogal klote dat er negatief over ze geschreven wordt. Toch moet er meer achter zitten. Over haast iedere overheidsinstantie is men in deze tijden negatief. Het zou wel erg triest zijn als dat de aanleiding is. Draagvlak onder het volk scheppen voor dubbele agenda's ligt meer voor de hand.

Draagvlak is voor elke instantie die niet direct nut heeft van cruciaal belang. De politie naait u op de weg, justitie pakt kritische schrijvers, rechters spreken loverboy's en pedofielen vrij en de AIVD doet dingen die het daglicht niet kunnen verdragen. We zouden massaal de straat op moeten gaan om dat stelletje schorem in de diepste kerkers op te sluiten, maar dat gebeurt niet omdat er draagvlak gecreŽerd wordt voor die instanties. Zij maken u massaal wijs dat de politie uw beste vriend is, justitie boeven vervolgt, rechters onafhankelijk zijn en de AIVD terrorisme voorkomt. Wanneer nu blijkt dat die politiek correcte versie een hoop bullshit is, zal het volk wel eens in opstand kunnen komen. Journalisten de mond snoeren is een stuk eenvoudiger dan iets doen aan het eigen falen en zeker een stuk makkelijker dan doen wat de politieke versie voorschrijft wat ze zouden moeten doen: boeven vangen. Levensgevaarlijk: onze rechtsstaat is gebaseerd op een groot aantal leugens en geÔdealiseerde organisaties die ons besodemieteren.

De overheid doet zoveel moeite echt niet alleen om falen te verbloemen. Zelf falen ze aan de lopende band en regelmatig kunnen we zien dat ze er niet voor terugdeinzen dat openlijk in de Tweede Kamer toe te geven. Om vervolgens gewoon door te gaan met dat gesodemieter. Hoe zit dat dan? Over geheime diensten weten we niet veel. Sterker nog, we weten vrij weinig. Het Nederlandse volk weet er nog veel minder over. Wat we wel weten, baart ons echter grote zorgen. De geheime dienst doet in elk geval wat ze kan. De AIVD heeft de beschikking over zo'n beetje alle informatiestromen die u maar kunt bedenken. Ze hebben toegang tot alle databases waarin u geregistreerd bent. Telefoons (laten) aftappen en het opslaan van uw internetgegevens is voor hen net zo eenvoudig als voor u een internetpagina opvragen. Gegevens van camera's, peilzenders, antecedenten en zo'n 150 databases die de overheid over u aanlegt, kunnen door die organisaties te allen tijde worden bekeken. Formeel zijn er regels, maar alles is geheim en niemand controleert.

Overige bekende feiten zijn al even schokkend. Regelmatig zijn de AIVD, politie en justitie te vinden op weblogs. Boeven en terroristen vangen bestaat kennelijk voor een deel uit surfen op het net. Alsof criminelen openlijk op een forum hun plannen gaan bespreken. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat men liever bezig is om nette mensen te schaduwen. Makkelijker en veiliger. Bekend is ook dat er bij die organisaties veel mensen werken die moeilijk na te trekken zijn en dat allochtonen, met een loyaliteit die duidelijk niet bij Nederland ligt, daar functies bekleden. Geen wonder dat er vele lekken ontstaan en er mollen aanwezig zijn die informatie doorbrieven. Opvallend is eveneens het feit dat de AIVD openbaar altijd met "onderzoeken" komt met een hoog "duh" gehalte. Geweld komt van extreem links. Ja, duh, dat schrijven wij al jaren. Aanslagen zoals met Fortuyn, Van Gogh en Karst Tates kunnen ze voorkomen. Hoge prominenten zoals de minister van justitie worden grotendeels op de hoogte gebracht.

Schijnheilige politiek.

Hiermee is de link met de politiek gelegd. Beschouwen we de gebeurtenissen in hun onderlinge verband, dan merken we een uiterst bizarre situatie op. De AIVD rotzooit erop los en valt binnen bij journalisten die dat wereldkundig willen maken. Waarschijnlijk was u niet verbaasd toen u vernam dat minister Ter Horst (u weet wel: de PvdA-minister die niet vies is van racisme en graag miljoenen uitgeeft aan excuuszwarten bij de politie) de actie van de AIVD bagatelliseerde vanwege het idee dat bezit van "geheime" staatsdocumenten nu eenmaal strafbaar is. De PvdA heeft namelijk regelmatig laten zien dat maatregelingen die in een politiestaat thuishoren de partij prima passen. Opeens slaat het weer om. Er ontstaat commotie over deze fascistische manier van handelen en de PvdA draait zoals gewoonlijk weer als een windvaan. Plotseling zijn de grote partijen in de Tweede Kamer, waaronder de PvdA, geschokt en wensen ze de Telegraaf veel succes in de rechtszaal. Hypocrieten. Deze situatie hebben ze zelf gecreŽerd en in stand gehouden.

Om een aantal redenen is de houding van met name de socialistische partijen schijnheilig en achterbaks. Bedenk dat de AIVD net als God bedacht is en gefinancierd wordt door mensen. De organisatie is niet zomaar vanuit het niks komen aanwaaien. Mensen en middelen worden verschaft door de politiek. Uiteraard gaat het dan niet om zaken waar elke organisatie gebruikt van maakt zoals gebouwen, computerapparatuur en werknemers. Het gaat om vergaande middelen om mensen te controleren. Middelen die in beginsel enkel mogen worden ingezet als daar gegronde redenen voor zijn. Zoals telefoons aftappen, iemand peilen zodat ze weten waar u bent en wat u doet, gebruik van persoonlijke gegevens waarvan u dacht dat ze geheim en in goede handen waren en het gebruik maken van de mogelijkheden die arrestatieteams bieden. Zo op het eerste gezicht lijkt het heel normaal dat een geheime dienst beschikt over apparatuur om u in de gaten te houden. Goedkeuren en aanleggen van persoonlijke databases is echter volledig het werk van de politiek.

Precies op dat punt komt de schijnheiligheid om de hoek kijken. Natuurlijk kan de politiek niet te allen tijde voorkomen dat er misbruik wordt gemaakt van middelen die nu eenmaal in het bezit zijn van de geheime dienst. Wel is het zo dat het mogelijk maken van misbruik door het verstrekken van die middelen verantwoording impliceert. Wanneer iemand de beschikking krijgt over een pistool, kan de gever na dat moment niet meer voorkomen dat er geschoten wordt. Hij had echter beter moeten weten: zomaar een pistool geven aan iemand inclusief bevoegdheid tot schieten, is vragen om problemen. Achteraf roepen dat het onmogelijk was om te weten dat er schoten zijn gelost, kan iemand niet ontslaan van zijn verantwoordelijkheid. Voor de AIVD geldt dat precies zo. Gemiddeld staat iedere burger in zo'n 150 databases. Stuk voor stuk gecreŽerd na goedkeurig van linkse regeringen. De AIVD heeft daarmee een haast onbeperkte macht gekregen over onze informatie. De politiek weet dat. Laat ze dus ophouden met zogenaamd "geschokt" te zijn.

Overweging.

Overduidelijk hebben we hier te maken met een hardnekkig probleem. Vanuit het niets kan de AIVD in samenwerking met justitie het op u gemunt hebben waarna alle remmen losgaan. Uw gangen worden nagegaan, alles wordt opgeslagen en zodra ze denken u te kunnen pakken vallen ze met man en macht binnen. Bedenk dat u in dit geval zeker geen crimineel bent, maar een cartoonist, weblogger of journalist. Pijnlijk is dat uw ergste "misdaad" het bezit is van een stuk tekst dat de regering onwelgevallige informatie vindt. Fundamentele vrijheden zijn daardoor verdrongen en Nederland is gaandeweg een totalitaire politiestaat geworden waarin alleen degenen die toegang hebben tot zoveel mogelijk geld en informatie prima kunnen gedijen. Iedereen weigert hiervoor verantwoording af te leggen. In eerste instantie begon de PvdA de situatie meteen te bagatelliseren. Het zou een normaal gevalletje schending van staatsgeheimen zijn. Later deden ze alsof ze geschokt waren en steunen ze de gang naar de rechter. Logisch: dan hoeven ze zelf niks te doen.

Moeten we het zomaar pikken dat onze vrijheden voor de zoveelste maal worden ingeperkt? Om deze vraag te beantwoorden, zullen we naar het nut van een geheime dienst moeten kijken. Officieel stellen zij dat ze de veiligheid bevorderen en voorkomen dat er aanslagen worden gepleegd. Recente gebeurtenissen zeggen iets anders. Justitie en de AIVD vallen juist bij onschuldige mensen binnen. Dergelijk fascisme kunnen we missen als kiespijn. Ernstige ongeregeldheden en aanslagen hebben ze in het verleden niet weten te voorkomen. Organisaties als de Hells Angels en de Hofstadgroep blijken na jarenlang afluisteren en procederen zogenaamd niet te bestaan als criminele organisaties. De AIVD is zo lek als een mandje en ze falen bij grote internationale dreigingen zoals de oorlog in Irak. Nederland zit thans vol moslimextremisten die geen strobreed in de weg worden gelegd. Prachtwijken veranderen snel in getto's waar allochtonen het voor het zeggen hebben. Zelden bewijst de AIVD zijn nut. De organisatie moet verdwijnen.

Elke organisatie die de boel zo besodemietert, niks bijdraagt aan de maatschappij en enkel bezig is om het eigen falen te verbloemen, zou gedoemd zijn om gesloten te worden. Toch komt de politiek niet tot deze conclusie. Ons inziens wijst dat op een dubbele agenda van bepaalde politieke partijen. De SP, die zich nu opeens fel tegen het binnenvallen van woningen toont, is normaliter helemaal niet zo vies van het communistische gedachtegoed dat ze na de ondergang van Stalin heel wijs "socialisme" hebben genoemd. De PvdA heeft ervoor gezorgd dat er in Nederland zoveel moslims zijn komen wonen dat het terrorismevirus als een lopend vuurtje om zich heenslaat. Controlemiddelen van de Stasi, die we nog kennen uit de DDR, zijn veelal het werk van minister van justitie Hirsch Ballin wiens vader een grondlegger was van het Derde Rijk een Europa. De PVV ontkomt er ook niet aan. Geert Wilders stemde samen met de VVD, SGP, CDA, CU en PvdA voor het opslaan van biometrische gegevens in een centrale databank.

Mensen zijn over het algemeen onbetrouwbare kakkerlakken. Beschikbare informatie zal derhalve op den duur altijd misbruikt worden. Bewust of onbewust. Zeker als er geen goede controlemechanismen mogelijk zijn. De beste en enige manier om misbruik te voorkomen is ervoor te zorgen dat instanties niet meer informatie ter beschikking krijgen dan absoluut noodzakelijk is. Met een druk op de knop iedereen kunnen afluisteren is dat zeker niet. Journalisten dienen hun bronnen te beschermen. Zonder bronnen geen nieuws en zonder nieuws kunt u niet weten wat er speelt. Databases aanleggen zorgt enkel voor misbruik. Niet doen dus. Privacy is een groot goed. Weg met de controlestaat waarin een ausweis met vingerafdrukken de norm wordt. Internetgegevens opslaan? Waarom? Criminelen encrypten hun data. Overal camera's? Oprotten met die meuk. Het boeit boeven niet dat ze in beeld komen. Schop Hirsch Ballin van zijn plek, hef de AIVD op en straf al die schijnheilige medeplichtigen met hun privacyschendende shit.
Reacties: 0
Pagina's: 1

Reactie toevoegen
U dient in te loggen om een bericht te kunnen plaatsen.
 Houd het hier netjes. Hartelijk dank.

Misdefinitie
Copyright (c) 2004-2024.

C:\>Misdefinitie\type info.txt
Contact opnemen kan via een e-mail naar info apending misdefinitie.nl.