Mis∑de∑fi∑ni∑tie (de ~ (m.), ~s)
1 Politiek correct geformuleerde definitie waarmee men door middel van leugen en bedrog de werkelijke aard van misstanden probeert te verhullen door deze te rechtvaardigen.
- Misdefinitie gaat over misstanden en gedrag van criminelen, radicalen en terroristen.
- Stop de #CancelCultuur! Stelletje moraalnarcisten, u bent geen beter mens als u mensen uitsluit vanwege hun politieke gezindheid.
- De vrijheid van meningsuiting is absoluut! Wat wij mogen schrijven, bepaalt niet de juut!
- Stiekem sollicitanten googelen en ze dan cancelen? Uw naam wordt geregistreerd en doorgegeven!
Gebruikersnaam: Wachtwoord:
# Home # Boek HvA (Uitverkocht) # Registratie # Contact #
Misdefinitie artikelen
Pagina: 24 / 44: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

402 Vaccinatie-extremisme op hoog niveau
401 Legaal vermaak te beperkt
400 Overheidscriminelen adviseren u "veiligheid"
399 Angst voor kosten excuusnegers
398 Socialistische pot voor asocialen
397 Eeuwig maagd na stelselmatig pesten
396 Schijnheilig over AIVD-fascisme
395 Fabel van de gediscrimineerde moslim
394 Veilig verkeer belemmeren
393 Negatief over schijnpositiviteit
392 Slechte moslims? Alles moet weg!
391 Denkniveau vereist abstract begrip
390 Moslimgeweld vooral tegen Nederlanders
389 Christendiscriminatie uit lafheid
388 De toon van het morele verval
387 Verdedig uw privacy met hand en tand!
386 Hand in hand, terug naar eigen land
385 Europa? Eigen volk eerst!
384 Minimumstraffen slaan terug
383 Zinvolle holocaustontkenning ontkracht

395 # Fabel van de gediscrimineerde moslim #
Gepost door Misdefinitie op 05-07-2009 om 15:18.
Een van de belangrijkste redenen waarom het linkse gedachtegoed kan blijven gedijen ondanks een stortvloed aan fascistische constructies, is dat de verhalen op het eerste gezicht correct lijken. Socialisten spelen in op de gevoelens van mensen en trachten medelijden op te wekken voor onderwerpen die ons allemaal nauw aan het hart liggen zoals milieu, dierenwelzijn en mensenrechten. Zeg dat het slecht gaat en mensen smelten als sneeuw voor de zon. Alles is vervolgens geoorloofd om ervoor te zorgen dat de situatie verbetert. Voor kritisch denken is geen plaats meer. Iedereen die dat toch probeert wordt neergezet als iemand die er juist belang bij heeft dat het slecht gaat. Nutteloze maatregelingen als verboden die nergens op slaan en het door de toilet trekken van grote hoeveelheden belastinggeld krijgen meteen groen licht. Tegenstanders die ageren worden complotfilosofen genoemd. Struisvogelpolitiek die onverteerbaar is voor mensen met gezond verstand die wel naar de ware feiten durven te kijken.

Discriminatie: de zoveelste leugens.

De PvdA is bij uitstek een broedplaats voor struisvogels aangezien een normaal mens zo gestoord zou worden van zoveel achterlijkheid binnen die partij dat ze zichzelf het liefst levend zouden willen begraven. Depla (PvdA) kwam afgelopen dinsdag op hoge poten de Tweede Kamer binnenstormen. Er zou namelijk iets onacceptabels gebeuren op de afdelingen "domme school" van de ROC's in Amsterdam. De ROC's zouden geheel zoals het hoort een heuse Marokkanenstop hebben ingevoerd. Nou niet meteen een harde plasser krijgen, want de soep wordt nooit zo heet gegeten als hij wordt opgediend. Met een akelig gezicht alsof meneer Depla de blikken gevuld met Zyklon B al in het schoolmagazijn heeft zien staan stak hij van wal over onaanvaardbare ongelijke behandeling. Bij het CGB zouden volgens hem massaal klachten zijn binnengekomen van jammerende Marokkaantjes die vinden dat ze met het kunnen uitspreken van het woord "discriminatie" al een diploma op zich verdienen. Schandalig. De PvdA'er spreekt gewoon poep. Er bleek niks van waar.

Zoals vrijwel alle socialistische praatjes valt het tegendeel eenvoudig aan te tonen. Merk de hersenloze redeneertrant op die veelal steeds hetzelfde is. Eerst komen met standaardpraatjes waar niemand het mee oneens mag zijn. Iedereen zou gelijk zijn, discrimineren mag niet, ongelijke behandeling ondergraaft het vertrouwen in de samenleving en schooluitval impliceert criminaliteit. Dan nu de feiten. Staatssecretaris Van Bijsterveld (CDA) heeft onmiddellijk betrokken instanties om opheldering gevraagd, maar zowel scholen, inspectie als de gemeente hebben geen klachten ontvangen. Scholen hebben de staatssecretaris zelfs op het hart gedrukt dat er sowieso geen registratie van bevolkingsgroepen plaatsvindt. Slinks krant Trouw tracht de blunder nog te verbergen door te zeggen dat Marokkanen klachten uit gewenning niet meer melden. Depla wil dat er al wordt ingegrepen bij een signaal. Discriminatie van allochtonen bestaat alleen in de hoofden van linkse fatsoensrakkers. Enkel gebaseerd op leugens en bedrog.

Anderen proberen er nog verder in mee te gaan. Scholen zouden massaal zeggen vol te zijn. Nog even en ze hebben een sfeer gecreŽerd waarin de directeur meteen het stempel "nazi" opgeplakt krijgt als zijn school niet uitpuilt van de oorspronkelijke rifbewoners. Terwijl scholen toch echt zelf de verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het aannamebeleid. Zij moeten immers ook de verantwoordelijkheid dragen voor een goede ontwikkeling. Dat is onmogelijk als ze iedereen te pas en te onpas moeten aannemen. Tofik Dibi (GroenLinks) ziet zijn kans eveneens schoon om eens flink van leer te trekken tegen al die "racistische" scholen. Hij pleit ervoor dat scholen onder dwang alles en iedereen moeten accepteren. Verder wil hij dat er een uitgebreid inspectieonderzoek komt. Mevrouw Verdonk merkt terecht op dat de staatssecretaris zich teveel op stang laat jagen. Het MBO kent een vrije inloop. Alles is suggestief, er zijn geen concrete aanwijzingen voor de discriminatie en de leugen wordt misbruikt voor nog meer plichten.

Wij zijn allemaal nazi's.

Tofik Dibi van GroenLinks is typisch een tweedegeneratie-allochtoon die graag misbruik maakt van de constructie medelijden opwekken door zielig te janken over discriminatie. Herkenning is gelukkig eenvoudig. Om dat te illustreren kijken we naar zijn toespraak in de Tweede Kamer afgelopen dinsdag. Meteen werd duidelijk dat Dibi zich eens lekker heeft laten gaan in de linkse krant Volkskrant. Daarin schreef hij een brief aan de PVV-stemmer met de boodschap dat hij flink baalt van al die kankernazi's die in de PVV een alternatief zien. Wilders zou het bestaan van Dibi en soortgenoten massaal ontkennen. Meneer Dibi is de Nederlandse taal kennelijk nog niet meester, want we hebben Wilders nooit horen zeggen dat moslims niet bestaan. Wel horen we wel eens dat er geen gematigde islam bestaat en vindt Rutte dat er gezegd mag worden dat de Holocaust nooit bestaan heeft, maar dat zijn totaal andere zaken. Dibi vindt zichzelf een goede Nederlander, maar suggereert dat Wilders ervoor zorgt dat 1/3 van de moslims wil oprotten.

Dan komt het bekende riedeltje weer. Dibi zegt niet voor de sharia te zijn en wil met iedereen werken die vrijheid en gelijkwaardigheid belangrijk vindt. Bedreigingen aan het adres van Wilders vindt hij "vervelend". Tot zover het politiek correcte geleuter, want de werkelijkheid laat toch een ander beeld zien. Wie openlijk in de krant uithaalt naar alle Wilders stemmers en suggereert dat hij de menswaardigheid van moslims op een onaanvaardbare manier aantast, doet iets heel anders. Elke keer doen alsof de PVV alle moslims langzaam maar zeker naar de gaskamers wil leiden, creŽert een klimaat van haat jegens de partij van Wilders waardoor de kans groot wordt dat iemand hem een kogel door zijn kop wil jagen. Hoe kan Dibi met die gedachte in het achterhoofd stellen dat de radicale islam een probleem van iedereen is? Islamisering gebeurt in ons land en is dus in eerste instantie ons probleem. Gematigden bleken eerder al medeplichtig te zijn aan het discrimineren en demoniseren van rechtsdenkenden tot de dood erop volgt.

Wordt Dibi daar mede voor ter verantwoording geroepen, dan is het moslim zijn opeens een onlosmakelijk onderdeel van zijn identiteit. Makkelijk om achter te verschuilen. Van der Laan (PvdA) is weer van de partij om er nog een schepje bovenop te doen. Hij wijst erop dat vele moslims brave burgers zijn die meedoen in de samenleving. Dat zal wel. Vertel dat even in het broeinest der allochtone criminelen dat nu nog Rotterdam heet. Daar heeft niemand het over. Dat mag niet gezegd worden. Anders voelen ze zich weer beledigd. Erger vindt hij Wilders die gezegd zou hebben: "Goed nieuws! Des te minder moslims, des te beter." Gelukkig laat Wilders zich niet provoceren en zet de domme PvdA'er voor de zoveelste keer op zijn plaats. Wilders merkt namelijk op dat hij dat helemaal niet gezegd heeft. Netwerk, een links actualiteitenprogramma van de publieke omroep, maakte die fout ook al en moest rectificeren. Meteen moest de socialist inbinden. Wilders had gezegd: "Des te minder islam, des te beter." Daarbij bedoelde hij de radicale islam.

Wat een irritante, hersenloze en imbeciele mannetjes zijn die PvdA'ers toch. Van der Laan beloofde het voortaan correct te zeggen, al gaf hij toe geen verschil te zien tussen islam en moslims. De idioterie straalt er vanaf. Wel altijd kankeren op Wilders, maar zelf het verschil niet zien. Voor Van der Laan maakt het kennelijk niks uit. Hij lult erover heen door te beweren dat het standpunt van Wilders getuigt van tunnelvisie. "Hoe intelligent is dat," vraagt de PvdA-minister zich hardop in de kamer af. "Des te meer zij hun best doen, des te groter zou de teleurstelling zijn als dat niet gewaardeerd wordt." Nou meneer de salonsocialist, we zullen u eens vertellen hoe intelligent u en uw partij wel niet zijn. Vele allochtonen komen naar Nederland om te parasiteren en ons te belonen met crimineel gedrag. Hoe intelligent is het om die mensen niet per direct het land uit te schoppen? Kan de PvdA ons ook even vertellen hoe intelligent het is om miljarden uit te geven en nu door hun schuld met islamisering en een crisis te zitten?

Altijd moeten we naar die debiele socialistenretoriek luisteren. Het zou beschamend zijn om mensen teleur te stellen. Iedereen moet meedoen en iedereen moet meetellen. Leuk hoor, maar in de praktijk werkt het anders. Vertel zoiets even aan al die mensen die rechts genoemd worden en buiten de maatschappij worden geplaatst. Geef het goede nieuws van de gelijkwaardigheid ook even door aan al die homo's die door moslims worden gediscrimineerd en aan al die vrouwen die worden onderdrukt uit naam van de islam. Steek mensen die door hun werkzaamheden voor of openlijke steun aan Wilders nooit meer aan een baan komen eveneens een hart onder de riem. Om nog maar te zwijgen over anderen die paria's van de samenleving worden om het enkele feit dat ze rechts, blank en trots op Nederland willen zijn zoals het vroeger was. Van der Laan en Dibi kunnen makkelijk roepen dat iedereen de koffer moet neerzetten. Al die Nederlanders die zich in hun eigen land niet welkom voelen zijn belangrijker. Zij hebben helemaal geen eigen land meer.

Volgens Van der Laan moeten we stoppen met de vinger op de zere plek te leggen. Liever wil hij zich richten op het positieve. Typisch een PvdA-reactie: lieg over problemen en begin te negeren als het met feiten ontkracht wordt. Fritsma (PVV) laat weten dat we juist erg blij moeten worden van het idee dat moslims willen vertrekken. Wel benadrukt hij dat mensen die zich aan onze normen en waarden houden nooit onvrijwillig hoeven te vertrekken. Goed wetende dat de meesten bekend staan om hun criminele daden of medeplichtig zijn aan islamisering. Dan blijft er een vraag onbeantwoord. Wat is er mis mee als moslims zelf vrijwillig hun biezen pakken? Van der Laan heeft daar geen antwoord op. Hij volstaat ermee om Fritsma ervan te beschuldigen geen onderscheid te maken tussen islam en moslims. Daarmee laat de PvdA voor de zoveelste keer weten niet te snappen dat niet elk onderscheid altijd relevant is. Over integratieproblemen wil de PvdA al helemaal niet praten.

Nogal logisch dat de PvdA de kop in het zand steekt, want zij zijn de grootste veroorzakers van de tsunami aan islam en criminele moslims in Nederland. Al tientallen jaren liegen zij dat het om een integratieprobleem gaat. Inmiddels is duidelijk dat integratie geen oplossing is. De PVV vraagt daarom of hij niet blij is dat het probleem met het vertrekken van moslims wordt opgelost. Daar is hij het niet mee eens. Hij wil als minister van integratie zichzelf niet overbodig maken. Wanneer Fritsma hem nogmaals wijst op de kosten van het rampzalige multiflauwekulproject, namelijk een slordige 100 miljard euro, zegt Van der Laan keihard dat hij niet geÔmponeerd raakt door een kostenargument. Of te wel: het kan de PvdA geen flikker schelen dat uw miljarden door de plee zijn getrokken om criminelen te financieren en vrijwel de hele staatsschuld hun werk is. Van der Laan vindt enkel dat niemand het gevoel moet hebben hier weg te moeten wezen.

Alles en iedereen mag blijven, alleen zien we in de dagelijkse socialistenpraktijk dat Nederlanders worden weggepest en stiekem genegeerd worden door de elite. Het morele aspect noemen ze dat. Dan kunnen ze nog zo hard roepen dat degenen die hard hun best doen het best worden getroffen, maar iedereen weet ook wel dat die linkse rakkers alleen aan de bel trekken als hun allochtone achterban zegt last te hebben. Verdonk vraagt de bewindsman wat hij dan gaat doen om in te burgeren. Waarop Van der Laan antwoord het niet zo aardig te vinden dat zij hem ervan beticht enkel mooie woorden te spreken. Opeens komt het hoge woord er weer eens uit bij de PvdA'er. Hij wil dat we stoppen met zeuren over "aanloopproblemen". Tienduizenden latente geitenneukers die roven, verkrachten en moorden laat hem koud. Liever zou hij zich richten op kinderopvang en andere dingen. Van de PvdA mogen we na bijna 50 jaar vooral niet verwachten dat ze eens verantwoording afleggen voor wat ze hebben verneukt.

Dijsselbloem (PvdA) vertelt wat we wel mogen zeggen. Het probleem is veel breder. Zo breed dat er enkel algemeen over gesproken kan worden. Heerlijk politiek correct zonder ooit de eigen gemaakte fouten te hoeven corrigeren. Tevens moeten we van de PvdA aannemen dat moslims heus wel lief zijn. Een groot deel heeft afstand genomen van de islam en wil geen moslim genoemd worden. Alle onderzoeken tonen aan dat vrijwel alle Marokkanen en Turken zichzelf moslim vinden en dat een groot deel van de gematigden radicaal en anti-westers is, maar feiten negeren is de specialiteit van de linkse politiek. Wat Wilders betreft zou volgens Dijsselbloem 90 % vinden dat een kabinet met Wilders rampzalig is. De PvdA beseft niet dat hun partij hooguit nog bestaat vanwege de allochtone achterban en dwazen met een IQ onder het vriespunt. Van der Laan geeft weer eens strategisch gezien geen antwoord. Volgens hem kan niemand hem betrappen op een persoonlijke gerichte opmerking. Hij weet er altijd heel goed omheen te lullen.

Overweging.

Over discriminatie blijft het grote misverstand bestaan dat het de allochtonen zijn die gediscrimineerd worden en de daders onder de racistische Nederlandse bevolking gevonden moeten worden. Al jaren tonen we aan dat in werkelijkheid de situatie totaal andersom is. Blanke autochtone Nederlanders worden gediscrimineerd door linkse landverraders en hun kunstmatig gecreŽerde allochtone achterban. Een achterban die uit dankbaarheid op de linkse elite blijft stemmen in ruil voor geld, goederen en privileges. Het krampachtige gedrag van de socialisten laat zien dat zij daarvan op de hoogte zijn. Ze doen namelijk moedwillig vele pogingen om anderen te laten denken dat discriminatie van allochtonen wel degelijk een probleem is. Slagen ze daarin, dan hebben ze een rechtvaardiging en de goedkeuring om maatregelingen te treffen. Zogenaamd om discriminatie te voorkomen. We hebben allemaal kunnen zien dat dergelijke maatregelingen leiden tot links fascistisch gedrag. Demoniseren, stigmatiseren, invallen in woningen en racisme.

Gelukkig zijn de linkse leugens eenvoudig op te sporen en te ontkrachten. Marokkanen zouden op scholen in Amsterdam geweigerd worden. Feiten spreken dit tegen. Vage suggesties, geen concrete aanwijzingen en geen klachten. Wilders zou moslims wegjagen. Gelul. Het "cijfer" van de een derde moslims die weg willen is niet eens goed onderzocht en is aan discussie onderhevig. Bovendien geven zij aan vrijwillig weg te willen en denkt de overgrote meerderheid helemaal niet aan vertrekken. De PVV zou de menswaardigheid aantasten door het bestaan van moslims te ontkennen. Fout. Figuren als Dijsselbloem van de PvdA blijken het succes van Wilders te bagatelliseren door te doen alsof 90 % van de mensen hem haat. Van der Laan zou objectief willen discussiŽren met concrete cijfers. Weer mis. 100 miljard aan kosten door het mislukte multikulproject van de PvdA negeert hij volkomen. Om aan de wurggreep te ontkomen wil hij de periode waarover dat gaat inkorten.

Tot slot houden we hooguit de door socialisten gebruikte mooie verhaaltjes over die op het gevoel inwerken. Daar kan echter geen waarheid aan ontleend worden. Roepen dat iedereen gelijk is, mag geen vrijbrief zijn om te liegen over discriminatie en het demoniseren van andersdenkenden. Die flikkers moeten eens ophouden met denken dat als ze eerst iets algemeens zeggen, de rest voor waar aangenomen moet worden. De feiten spreken hen tegen. Keer op keer. Autochtonen worden gediscrimineerd en discriminatie van allochtonen wordt keer op keer verzonnen. Waarom? Omdat allochtonen het hier gewoon goed hebben en dat feit voor de PvdA niet zo gunstig uitpakt. Stel echter dat de PvdA wel gelijk heeft en Nederland bestaat uit miljoenen gewetenloze racisten. In dat geval begrijpen we niet wat de allochtonen hier nog doen. U bent hier vrijwillig. U hoeft hier niet te blijven. Wie echt denkt dat Wilders een poging gaat doen om Auschwitz te heropenen is niet goed wijs. Emigreer vooral naar uw woestijn als u toch vindt dat we nazi's zijn.
Reacties: 0
Pagina's: 1

Reactie toevoegen
U dient in te loggen om een bericht te kunnen plaatsen.
 Houd het hier netjes. Hartelijk dank.

Misdefinitie
Copyright (c) 2004-2024.

C:\>Misdefinitie\type info.txt
Contact opnemen kan via een e-mail naar info apending misdefinitie.nl.