Mis∑de∑fi∑ni∑tie (de ~ (m.), ~s)
1 Politiek correct geformuleerde definitie waarmee men door middel van leugen en bedrog de werkelijke aard van misstanden probeert te verhullen door deze te rechtvaardigen.
- Misdefinitie gaat over misstanden en gedrag van criminelen, radicalen en terroristen.
- Stop de #CancelCultuur! Stelletje moraalnarcisten, u bent geen beter mens als u mensen uitsluit vanwege hun politieke gezindheid.
- De vrijheid van meningsuiting is absoluut! Wat wij mogen schrijven, bepaalt niet de juut!
- Stiekem sollicitanten googelen en ze dan cancelen? Uw naam wordt geregistreerd en doorgegeven!
Gebruikersnaam: Wachtwoord:
# Home # Boek HvA (Uitverkocht) # Registratie # Contact #
Misdefinitie artikelen
Pagina: 24 / 44: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

402 Vaccinatie-extremisme op hoog niveau
401 Legaal vermaak te beperkt
400 Overheidscriminelen adviseren u "veiligheid"
399 Angst voor kosten excuusnegers
398 Socialistische pot voor asocialen
397 Eeuwig maagd na stelselmatig pesten
396 Schijnheilig over AIVD-fascisme
395 Fabel van de gediscrimineerde moslim
394 Veilig verkeer belemmeren
393 Negatief over schijnpositiviteit
392 Slechte moslims? Alles moet weg!
391 Denkniveau vereist abstract begrip
390 Moslimgeweld vooral tegen Nederlanders
389 Christendiscriminatie uit lafheid
388 De toon van het morele verval
387 Verdedig uw privacy met hand en tand!
386 Hand in hand, terug naar eigen land
385 Europa? Eigen volk eerst!
384 Minimumstraffen slaan terug
383 Zinvolle holocaustontkenning ontkracht

391 # Denkniveau vereist abstract begrip #
Gepost door Misdefinitie op 15-06-2009 om 23:02.
Mark Rutte (VVD) heeft Wilders na de verpletterende verkiezingsoverwinning van de PVV de hand geschud en daarbij de Holocaust ontkend. Hoe had Wilders anders zoveel zetels kunnen halen als er geen Joden meer over waren. Het Wereld Natuur Fonds vraagt zich af wie er voor aap staan als er straks geen mensapen meer zijn. Justitie weet sinds april 2009 het antwoord: de rechter vindt de term berberaap niet evident beledigend voor een groep mensen. Hitler heeft vanuit het hiernamaals op een opmerkelijke manier zijn goedkeuring gegeven aan de ontwikkelingen van Europa met de legendarische woorden "Een verenigd Europa? Mijn idee!". Balkenende gaf vervolgens aan niks te hebben verzwegen, maar dat er gewoon sprake was van een onvolkomen rapport. Afhankelijk van hun kennis en denkniveau zitten mensen na het lezen van het bovenstaande bij de politie om aangifte te doen of hebben ze met humor doordrenkte satire ontdekt in de vorm van een drietal grappen. Over dat verschil gaan we het hebben. Velen kunnen niet begrijpend lezen. Met alle gevolgen van dien.

Grappen en grollen.

Grote maatschappelijke processen zijn zeer moeilijk te doorgronden. Niet voor niks besteden we veel aandacht aan de meest belangrijke zaken die zich in uw leefomgeving afspelen. Veelal redden we het niet eens in een enkel artikel zodat de noodzaak om artikelen op elkaar te laten voortbouwen toeneemt. Hoewel we proberen duidelijk te schrijven, processen eenvoudig uit te leggen en moeilijke constructies vaak terug te laten komen, zijn we toch afhankelijk van hoe mensen de teksten willen en kunnen interpreteren. Zonder aanwezige kennis en enige mate van fatsoenlijk denkniveau is er geen beginnen aan. Eerlijk is eerlijk: we schrijven geen literatuur voor kinderen. Zware onderwerpen worden afgewisseld met het bespreken van taboes met een grote emotionele lading voor veel mensen. Uiteraard zijn er trucs beschikbaar om dat leed enigszins te verzachten, maar zoals u weet maken zachte heelmeesters stinkende wonden. Dommeriken zullen hun heil snel elders moeten zoeken. Begrip houdt ook in dat mensen grappen moeten kunnen herkennen.

Sommige mensen beklagen zich erover dat we ons er achteraf wel heel erg makkelijk op beroepen dat er sprake is van satire. Juridisch gezien is dat namelijk heel erg interessant en levert voor websites niet zelden een vrijspraak op in een strafproces. Toch redeneren zij de verkeerde kant op. Zij suggereren namelijk dat er sprake is van een strafbare uiting die achteraf als grap wordt gekwalificeerd om onder een vervolging uit te komen. Daarmee geven ze aan enkel gebrand te zijn op strafbaarheid en straf uit wraak. Ons punt is echter dat het sowieso niet tot een strafzaak hoeft te komen als mensen in eerste instantie gewoon eens beter leren lezen. U ziet een stuk tekst. Kennis en denkniveau bepalen hoe u de tekst interpreteert. Stel dat u de tekst niet begrijpt, waarom dan naar het strafrecht grijpen? Mensen kunnen immers ook erkennen dat ze iets niet begrijpen en het vervolgens negeren. Anderen die wel in staat zijn om hun denkniveau in te zetten om grappen te begrijpen mogen die kans niet worden ontnomen.

Is het gebrek aan kennis dan geen onoverkomelijk probleem? Wel nee, mits er goed mee om wordt gegaan. Laten we eens het eerste voorbeeld uit de eerste alinea van dit artikel beschouwen over Rutte. Zeer slechte lezers zien de woorden Holocaust en ontkenning in een zin staan en zullen meteen roepen dat de Holocaust ontkend wordt. Aangezien iedereen weet dat een dergelijke ontkenning strafbaar is, hopen zij dat er nogal wat consequenties aan vast zitten voor de auteur van het artikel. Al zou de auteur een weergave van een standpunt weergeven van een ander, dan nog moet hij volgens velen verantwoordelijk worden gehouden. U begrijpt dat we zulke lezers liever kwijt dan rijk zijn. Wat zij beweren staat er namelijk niet en levert enkel ellende op. Minder slechte lezers zullen zich erover beklagen dat de auteur Rutte neerzet als een Holocaustontkenner en een nazimaatje van Wilders. Anderen zullen puur op basis van een aantal woorden stellen dat de grap erg onsmakelijk is zonder op de inhoud in te gaan.

Bestaan er geen andere manieren van reageren? Kennis lijkt hier een vereiste te zijn. U dient bijvoorbeeld uit de actualiteit te hebben opgevist dat Mark Rutte gepleit heeft voor een verruiming van de vrijheid van meningsuiting en dat wat hem betreft de Holocaust ook ontkend zou mogen worden. Beter is dat mensen beseffen dat met name dat laatste de conclusie is geweest van een journalist die hem een vraag stelde. Het waren niet zijn letterlijke woorden. Vervolgens kwam Rutte natuurlijk in opspraak en daar zijn leuke grappen mee te maken. Voor dat laatste is een breder begrip nodig. Zonder Holocaust waren er meer Joden en bekend is dat nationaal socialisten vinden dat vooral Joden als vijand (de zogenaamde zionisten) op Wilders stemmen. Kan iemand zonder dergelijke kennis nog wel de grap snappen? Jazeker, want veel grappen gaan gepaard met verwijzingen naar die actualiteit. Lukt het dan nog niet, dan is er niks aan de hand. Beledigd voelen is voor mensen met een probleem. Overtrokken reacties zullen tot het verleden moeten gaan behoren.

Humor is persoonlijk en gelukkig lachen we niet allemaal om dezelfde grappen. Grappen bestaan op verschillende niveaus. Een aantal grappen is zelfs voor de hersenlozen nog te snappen terwijl andere grappen zo verborgen zitten in de tekst dat het echt kennis vereist om er begrip voor op te kunnen brengen. Wellicht heeft u de rechtszaak tegen Misdefinitie gevolgd. In die zaak ging het onder andere om de vraag of bepaalde zinnen wel of niet gezegd mogen worden vanwege een vermeend beledigend karakter. De rechter vond een aantal termen niet evident beledigend wat feitelijk inhoudt dat we ze mogen (blijven) zeggen. Een grap die suggereert dat mensen na het uitsterven van de mensaap bepaalde termen kunnen blijven gebruiken voor wat zij mensen zullen noemen zal niet door iedereen evengoed ontvangen worden, maar waarom zouden zij zich niet verder onthouden van commentaar? Waarom steeds die buitenproportionele reacties op grappen die ze niet meteen begrijpen?

Voorts begrijpt u wellicht ook hoe de laatste grap uit de eerste alinea begrepen moet worden. Een of andere onverlaat plakte in een niet nader te noemen gemeente, Boxmeer, een poster waarop hij suggereert dat Hitlers idee over het Derde Rijk wel erg in de buurt kwam van wat de linkse politiek nu met Europa doet. Vorige week werd tevens bekend hoe premier Balkenende reageert op een doofpot affaire zoals het verbergen van het dossier van de brand in het Catshuis. Gecombineerd levert dat een aardige grap op. Vaste lezers weten dat er op Misdefinitie aan de lopende band grappen verschijnen die in meer of mindere mate een beroep doen op de vaardigheid verbanden te doorzien tussen gebeurtenissen. Zonder grappen zou het maar een saaie bedoening worden en leest u deze teksten niet voor uw lol. Wordt het niet begrepen, dan is er geen man over boord aangezien de rest van het artikel prima gelezen kan worden zonder grap. Het uitleggen maakt grappen dom, maar we hopen dat mensen gaan beseffen dat er meer kan dan aangifte doen.

Breder perspectief.

Af en toe de betekenis van een goede grap missen is zelden desastreus voor het begrip van de volledige tekst. Behalve in de gevallen dat mensen na het lezen van een paar woorden meteen op hun paard springen en de aanval kiezen in plaats van een nauwkeurige herlezing. Heel anders wordt het als mensen verschillende zaken niet willen inzien waardoor ze weigeren de tekst in zijn geheel te bezien. Meestal gaat dat gepaard met een te snelle beslissing dat het hele artikel klote is omdat het een onderwerp behandelt die blijkbaar veel emoties teweegbrengt. Denken dat er beledigd of gediscrimineerd wordt zijn veelvuldige misverstanden die ontstaan bij kritische teksten. Valt daar iets tegen te doen? Naar onze ervaring is dat slechts mogelijk als mensen ervoor open staan. Zo maken we met de regelmaat van de klok duidelijk om welke specifieke groep een tekst nu werkelijk gaat. Zonder uitzondering zijn dat radicalen, criminelen en terroristen. Tot vervelends aan toe wijzen we mensen op dat feit, maar helaas: sommigen zullen nooit willen luisteren.

Het jammerlijke gevolg van een dergelijke houding is dat veel teksten niet besteed zijn aan dat soort mensen. Hoor en wederhoor, onderzoek, zorgvuldigheid en nuance kunnen geen soelaas bieden aan mensen die er enkel op uit zijn anderen in een slecht daglicht te stellen. Toch zien we dat niet per se als gemis. Goede auteurs houden er rekening mee dat hun teksten gelezen kunnen worden door een zo groot mogelijk publiek, maar durven ook te erkennen dat hun werk voor een bepaalde groep niet geschikt is. Wel moeten we dan constateren dat vele interessante maatschappelijke processen voor hen nooit inzichtelijk kunnen worden. We krijgen wel eens de opmerking dat we dat effect wel zouden kunnen bereiken als we het subtieler zouden aanpakken. Geen harde woorden meer, geen uitdrukkingen die anderen op de kast jagen en geen voorbeelden geven waardoor mensen aan het denken worden gezet. Opvallend genoeg komen zulke ideeŽn veelal van tegenstanders. Zij hopen dat de harde boodschap verdwijnt onder wollig en zacht taalgebruik.

Doen we dan echt zo moeilijk? Laten we wederom eens kijken naar een voorbeeld uit de politiek. Na de Europese verkiezingen leed de PvdA een groot verlies. Waar gaat de discussie thans over? Over het idee dat de PvdA misschien niet zo goed zijn best heeft gedaan tijdens het maken van propaganda. Wat een geleuter over een goed verhaal houden en dergelijke. Men snapt het succes van Wilders niet. Zijn alle artikelen die over dit onderwerp zijn volgeschreven opeens vergeten? Verkiezingssucces hangt voor verstandige mensen niet af van propaganda. Hooguit voor het domme klootjesvolk. Waar kijken mensen met gezond verstand naar? Juist, naar wat partijen in het verleden hebben gedaan, hoe ze hun beloftes zijn nagekomen en wat de uitwerking daarvan is in de maatschappij. Nu vraag ik u. Tientallen artikelen hebben we volgeschreven over de gewelddadige internationale socialistenachterban, het racisme bij de politie onder leiding van Ter Horst en de miljardenverspillingen van de PvdA. Is het nu echt zo raar dat de PvdA verliest en de PVV wint?

Overweging.

Vraag mensen wat nu precies het probleem is en ze komen meestal niet verder dan het benoemen van een aantal vijanden die zij onfatsoenlijk vinden. Banken zouden de crisis hebben veroorzaakt, graaiers aan de top zouden de rijken steeds rijker maken en de armen steeds armer, Wilders zou de boel alleen maar polariseren en rechtse websites zijn achterlijke nazi-websites die enkel willen haatzaaien en discrimineren. Had u altijd al willen weten waarom veel dingen in de wereld zo kut zijn en dat wel altijd zullen blijven? Zie hier uw antwoord. Ja, de politiek besodemietert ons. En criminelen spelen onder een hoedje met politie en justitie. Hooggeplaatste functionarissen lopen zichzelf te verrijken met uw geld en machtige hoge bazen weten middels een grote dichtgelaste doofpot zaken verborgen te houden waarvan ze weten dat de pleuris gaat uitbreken mocht het uitlekken. Desalniettemin wordt een groot gedeelte van de problemen juist veroorzaakt door het burgervolk. Burgers die alles doen om de maatschappij tegen te werken.

Daarbij gaat het om hersenloze figuren die meehelpen kritische geluiden te killen door beheerders ervan te beschuldigen dat ze illegaal beledigen, discrimineren en haatzaaien. Gevolg: de overheid kan alles doen, want als niemand meer kritisch durft te zijn kunnen ze alles door onze stort persen. Slaat de vlam in de pan en staan er mensen op om dit onrecht om te keren, dan is het gespuis snel bereid om alle privacy en andere vrijheden op te geven. Vervolgens zijn zij het die klagen over gebrek aan vrijheden, geven daar vooral anderen de schuld van en als de overheid het waagt om de vrijheden te misbruiken zeggen ze achteraf dat ze het niet geweten hebben. Oorlog na oorlog. Tevens hebben we het over volk dat kostbare informatie en analyses stigmatiseren, tegenspreken, bagatelliseren en naar het rijk der fabelen verwijzen. Met als gevolg dat mensen onzeker worden, zelf niet meer durven denken en klakkeloos zaken gaan aannemen om van het "gezeur" af te zijn. Vraag eens na hoeveel mensen nog denken dat ze privacy hebben.

Gelukkig zijn de saboteurs snel te herkennen. Gevoel voor humor is bij hen een vies woord. Let er maar eens op. Zodra u een grap maakt, zullen zij trachten er iets negatiefs in te zien. Ze gaan niet uit van het goede in de mens die het niet kwaad bedoelt, maar zullen meteen gaan roepen dat het onsmakelijk is of zelfs beledigend kan zijn voor groepen mensen. Zelf zullen ze namelijk nooit grappen maken: ze zijn bloedserieus in hun pogingen u monddood te maken. Worden er ingewikkelde maatschappelijke processen uit de doeken gedaan, dan zullen ze schreeuwen dat het om rechtse complottheorieŽn gaat. Hoeveel bewijs er ook voorhanden is. Gaat het om hele simpele zaken die zelfs imbeciele socialisten nog moeten kunnen begrijpen, dan schieten ze keihard in de verdediging om daarna te blijven hangen in het stelselmatig ontkennen. Informatie zou niet deugen, u probeert hen belachelijk te maken en ze noemen u kortzichtig, dom en generaliserend. Nooit zullen zij enige vorm van argumenten hebben. Herkenning is derhalve simpel.

Hoewel we weten dat praten met dat soort mensen geen zin heeft, hebben we toch nog een boodschap voor hen. Fuck you met dat geneuzel over belediging en discriminatie. Leer godverdomme begrijpend lezen of blijf anders weg. U kunt ook tot tien tellen, nogmaals lezen en het gedeelte overslaan dat u niet begrijpt. Het is kenmerkend dat fascistisch gespuis meteen voor de aanval kiest terwijl het slechts om tekst gaat. Doen alsof de gaskamers klaarstaan is niet echt een gepaste reactie. Besef dat Misdefinitie over specifieke groepen criminelen gaat en er dus van generalisatie nooit sprake is. Discussies verstoren door toch iets dergelijks te beweren gaat niet werken. Ga er ook vanuit dat we in principe het beste met goede mensen voorhebben. Journalisten op een kritische maatschappelijke website hebben als doel mensen te informeren zodat ze stof tot nadenken hebben. Vindt u dat verkeerd? Bedenk dan dat u hier niet hoeft te komen. Meelezen is vrijwillig.
Reacties: 0
Pagina's: 1

Reactie toevoegen
U dient in te loggen om een bericht te kunnen plaatsen.
 Houd het hier netjes. Hartelijk dank.

Misdefinitie
Copyright (c) 2004-2024.

C:\>Misdefinitie\type info.txt
Contact opnemen kan via een e-mail naar info apending misdefinitie.nl.