Mis∑de∑fi∑ni∑tie (de ~ (m.), ~s)
1 Politiek correct geformuleerde definitie waarmee men door middel van leugen en bedrog de werkelijke aard van misstanden probeert te verhullen door deze te rechtvaardigen.
- Misdefinitie gaat over misstanden en gedrag van criminelen, radicalen en terroristen.
- Stop de #CancelCultuur! Stelletje moraalnarcisten, u bent geen beter mens als u mensen uitsluit vanwege hun politieke gezindheid.
- De vrijheid van meningsuiting is absoluut! Wat wij mogen schrijven, bepaalt niet de juut!
- Stiekem sollicitanten googelen en ze dan cancelen? Uw naam wordt geregistreerd en doorgegeven!
Gebruikersnaam: Wachtwoord:
# Home # Boek HvA (Uitverkocht) # Registratie # Contact #
Misdefinitie artikelen
Pagina: 24 / 44: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

402 Vaccinatie-extremisme op hoog niveau
401 Legaal vermaak te beperkt
400 Overheidscriminelen adviseren u "veiligheid"
399 Angst voor kosten excuusnegers
398 Socialistische pot voor asocialen
397 Eeuwig maagd na stelselmatig pesten
396 Schijnheilig over AIVD-fascisme
395 Fabel van de gediscrimineerde moslim
394 Veilig verkeer belemmeren
393 Negatief over schijnpositiviteit
392 Slechte moslims? Alles moet weg!
391 Denkniveau vereist abstract begrip
390 Moslimgeweld vooral tegen Nederlanders
389 Christendiscriminatie uit lafheid
388 De toon van het morele verval
387 Verdedig uw privacy met hand en tand!
386 Hand in hand, terug naar eigen land
385 Europa? Eigen volk eerst!
384 Minimumstraffen slaan terug
383 Zinvolle holocaustontkenning ontkracht

388 # De toon van het morele verval #
Gepost door Misdefinitie op 31-05-2009 om 16:55.
"Verantwoordingsdag" is typisch een uitdrukking met betrekking tot de Nederlandse politiek die nogal wat verwachtingen wekt. Het woord suggereert een dag waarop de regering aan het parlement en de burgers verantwoording aflegt over de puinzooi die ze gemaakt hebben van het land. Inmiddels moet u de grote maatschappelijke problemen zo kunnen opdreunen. Ons onderwijssysteem is gedegradeerd tot een variant van het Bantu-onderwijs waarbij de apartheid vooral autochtonen treft en de allochtone overheersing het hoofddoel vormt. De zorg geeft bejaarden steeds vaker een luierdag, de politie doet haar opsporingswerk via Google uit angst voor baldadigheid en massa-immigratie heeft al minstens 100 miljard aan schade opgeleverd aan onze economie. Socialistische debielen weigeren echter altijd verantwoording af te leggen voor hun daden. In plaats daarvan kunnen ze alleen maar goedpraten, rechtvaardigen, bagatelliseren, criminaliseren en stigmatiseren.

Links heeft geen weerwoord.

Balkenende heeft na de puinhopen van 8 jaar Paars (VVD, PvdA en D66) eind jaren '90 herhaaldelijk beloofd dat na het zuur (extra belastingen) het zoet zou komen. Drie kabinetten verder viert hij samen met zijn linkse vrienden van het PvdA een groot feestje ter ere van Prinsjesdag 2008. "Alles gaat goed!" was de boodschap. Grote problemen zouden onder controle zijn. Onderwijs, zorg en immigratie vormen niet langer grond voor de ontwikkeling van maagzuur. U kent uiteraard de bizarre afloop. De maatschappij is kapot en de staatsschuld is opgelopen tot 280 miljard. Ruim 100 miljard euro bleek verspild aan de multiculturele rotzooi, nog eens 100 miljard is richting het buitenland gegaan en 80 miljard is weg om casinogokkende banken overeind te houden. Iedere econoom weet dat grote bedragen onttrekken aan de economie voor crisis zorgt. De overheid jat het tekort immers via de belastingen van de burgers die daardoor minder geld kunnen laten rollen. Wilders roept hen ter verantwoording. Links moet voorgoed oprotten.

Logica en het gezonde verstand merken op dat dwazen die zoveel schade op hun geweten hebben, dit op geen enkele manier mogen goedpraten. Ze moeten flink gestraft worden om vervolgens nooit meer terug te keren op een functie met zoveel verantwoordelijkheid. Wel stuiten we daarbij op een levensgroot probleem. Mensen die de boel zo in het honderd laten lopen zijn veelal niet de slimste. Om niet te zeggen hersenloos en imbeciel. Wilders trachtte dat probleem op te lossen door het geven van een duidelijk voorbeeld waar ieder gezond mens het mee eens moet zijn. Verkrachting is slecht. Geen twijfel over mogelijk, daar moet zelfs links het mee eens zijn. Goedpraten en ontkennen van iets slechts is te achterlijk woorden en een kenmerk van het verval van moraliteit. Bedenk dat links ook de mond niet zal houden als een verzetsheld de holocaust gaat goedpraten. Wanneer zij er met een voorbeeld op gewezen worden dat zoiets in feite heel vaak gebeurt, zijn ze selectief verontwaardigd en boos op Wilders.

Wilders had met zijn bijdrage een duidelijke redenering voor ogen. Het punt dat hij eerst maakte is dat elke misdaad van moslims wordt gebagatelliseerd om de schijn te wekken dat het allemaal zulke lieve jongens zijn. Hiermee is het algemene morele verval aangetoond. De journaliste waar het hier om ging werd verkracht door de Taliban, maar bagatelliseerde de verkrachting door te stellen dat ze niet kwaad is omdat er ook respect was. Vervolgens gaat hij van een algemeen voorbeeld naar de specifieke situatie in de regering. Van dezelfde orde zijn al die linkse dhimmi's die knielen en buigen voor radicale moslims. Hij haalt nog veel meer voorbeelden aan die aantonen dat links enkel bezig is met aanpappen en nathouden. De laatste fase van zijn betoog gaat over het resultaat van dat slappe gedoe. Namelijk een heleboel problemen die niet erkent en opgelost worden. Tot slot benoemt hij zijn oplossingen en concludeert dat de linkse politiek failliet is. Ijzersterk en zo briljant dat links geen weerwoord heeft.

Diskwalificatie van links.

Wat doen socialisten als ze geen weerwoord hebben? Juist, dan vallen ze de boodschapper aan in plaats van de criminele daders. Mevrouw Halsema van GroenLinks nam hierin het voortouw en onderbak de PVV voorman om haar onderbuikgevoel kenbaar te maken. Wilders zou volgens haar geen enkele ethische begrenzing kennen. Pardon? Verkrachting wordt gerechtvaardigd en het enige dat zij doet is de aanval kiezen. Kom op met de argumenten dan. Halsema: "U misbruikt een vrouw voor uw eigen arbitraire gelijk." Goed, voor de laatste keer. Waar blijft uw argument? Ze vervolgt: "Schaam u. U diskwalificeert u hiermee volledig." Mensen, dit is nu links. Emotioneel wat roepen, vooral niet ingaan op het argument en steeds weer met de staart tussen de benen jankend weglopen. Dan komt de aap uit de mouw. "Verkrachting gebruikt u niet voor een onbenullig dom politiek verhaal." Weer blijkt dat links enkel uit is om anderen de mond te snoeren.

Let op, want dit is een belangrijke constatering. Zodra de argumenten op zijn gaan ze eerst draaien, liegen en beschuldigen om vervolgens te eisen dat u bepaalde dingen niet meer mag zeggen. Wie daarmee akkoord gaat zal merken dat hij op den duur echt niks meer mag zeggen van dat linkse tuig. Halsema wil nog wel even protesteren tegen deze constatering en beweert dat zij Wilders helemaal niet het woord ontneemt. Wel ja, Wilders mag alleen geen voorbeelden gebruiken die haar niet zinnen, maar hey, zeggen dat iets immoreel is is daar toch een rechtvaardiging voor? Natuurlijk houden die linkse dwazen wel meteen hun mond als wij zeggen dat hun woorden immoreel zijn. O wacht, toch niet. Zij luisteren daar zelf niet naar. Als klap op de vuurpijl zegt ze dat Wilders tegen kritiek moet kunnen. Dat is al helemaal om u dood te lachen. Wie kan er nu niet tegen kritiek? Wie hangt er huilend aan de interruptiemicrofoon als Wilders kritiek uit op hun manier van redeneren? Rechtsdenkenden moeten kritiek al jaren met uitsluiting bekopen.

Slob (CU) vraagt heel schijnheilig of het feit dat Wilders het voorbeeld noemde geen teken is van moreel verval. Nee meneer Slob. Verkrachting is verwerpelijk. Ontkennen van verkrachting is moreel verval. De achterlijkheid van het ontkennen ter sprake brengen is de plicht van iedere gezonde politicus. Boos merkt Slob op dat er niet gedaan moet worden alsof linkse politici voorstanders zijn van verkrachting. Hij wil immers alleen dat Wilders op zijn woorden let. Nogal de omgekeerde wereld. Wilders geeft een voorbeeld om een betoog in te leiden en het enige dat links kan zeggen is dat hij zijn mond moet houden. Als zij dan zo tegen verkrachting zijn, waarom nemen ze er niet ondubbelzinnig afstand van? Kant (SP) heeft een geniaal inzicht en brengt het argument waar we allemaal op wachten. Volgens haar is de kunst van het nadenken Wilders niet gegeven. U bent getuige van het aloude socialistische liedje. Geen argumenten meer? Dan worden ze persoonlijk en spelen ze op de man.

Uiteraard volgen dan de verwijten. Kant stelt dat Wilders zijn moraal wil opleggen aan anderen. Nogal lachwekkend. Wie doen er nu zoveel moeite om te betogen dat Wilders had moeten zwijgen? Ook stelt zij dat niemand verkrachting zal goedpraten. Hoe verklaart ze dan de nuance die de journaliste aanbrengt en het niet openlijk afstand willen nemen van verkrachting door vrijwel de gehele Tweede Kamer? Haar standpunt wordt meteen ontkracht door haar eigen eis. Ze wil namelijk dat Wilders niet meer oordeelt. Of te wel zijn mond houdt en zich houdt aan de socialistische moraal. Deed ze net niet alsof het opleggen van een moraal verwerpelijk is? Wilders merkt op dat verkrachting geen enkele nuancering behoeft. Kant is uitgeluld. Hamer (PvdA) kwam de linkse zaak nog even verdedigen. De dader van de verkrachting zou vermoord zijn. De noodzaak om het voorbeeld te noemen zou derhalve niks meer waard zijn. Onzin. Wijzen op achterlijke bagatellisatie is altijd relevant.

"Ja maar, u veroordeelt niet de Taliban, maar de vrouw," probeert Hamer nog. Beiden is echter het geval. De Taliban wordt veroordeeld om de gruweldaden, maar het slachtoffer krijgt een veeg uit de pan omdat ze die daden loopt goed te praten. Van Geel (CDA) merkt dat de rol van links bijna uitgespeeld is en gooit het daarom over een andere boeg. Aangezien ze het met argumenten niet kunnen winnen, is de volgende stap verwarring zaaien door net zoveel onderwerpen en zijwegen erbij te halen totdat niemand er meer iets van begrijpt. Hij vraagt Wilders waarom hij wil dat Nederland zich terugtrekt uit Afghanistan als het bestrijden van de Taliban zo belangrijk is. Hier is een simpel antwoord op te geven. Internationale aanwezigheid in dat land is noodzakelijk om de Taliban te bestrijden. Nederland heeft echter in de afgelopen jaren al genoeg gedaan. Vandaar dat de PVV zegt dat de andere landen nu eens aan de beurt zijn. Van stoppen met strijden is geen sprake. Zulke zijwegen zullen de ware boodschap nooit kunnen verhullen.

Pechtold (D66) probeert verdere verwarring te zaaien door te vragen of Wilders het "bruggetje" kan uitleggen tussen verkrachting en immigratie. Hij wil van de PVV-voorman weten waar in de koran verkrachting wordt neergezet als iets goeds. Om goed te begrijpen wat hier gebeurt, dient u eerst helder te hebben waar Wilders het over heeft. Wilders vindt dat het kabinet slecht heeft gepresteerd, de grote maatschappelijke problemen erger zijn geworden en de regering geen verantwoording aflegt maar de kop in het zand steekt. Eerst geeft hij met een voorbeeld aan hoe dat gebeurt. Dan schets hij de problemen in de praktijk waarmee dat gebeurt. Zijn betoog is dus te beschouwen als een aaneenschakeling van voorbeelden met een rode draad. Pechtold beweert daarom ten onrechte dat er sprake is van een bruggetje leggen tussen moslims en verkrachting. Dat is niet het geval. Zijn twee vragen zijn daarom volstrekt irrelevant. De islam wordt niet op een lijn gesteld met verachting. Wel is het zo dat links iets sneller rechtvaardigt als iets over moslims gaat.

Nu verandert Pechtold ook van tactiek. Hij stelt dat Wilders zich wentelt in zijn eigen gelijk. Hij zou wetenschappelijk en juridisch niks aantonen. Kom op dan Pechtold, laat even zien hoe het wel moet. Nou, dat hebben we geweten. Want hoe zag de wetenschappelijke onderbouwing met argumenten die het ongelijk van Wilders gehele betoog omver moet werpen eruit? Heel simpel. Zijn argument is dat Wilders geen argument heeft. Goed gedaan professor Pechtold! En verder? Wilders zou schofferen en zaken op een vreselijke manier aan het licht brengen. Afstand nemen van het gedachtegoed van de PVV zou volgens Pechtold altijd moeten gebeuren. Goede onderbouwing. Prachtig! Proef de heerlijke smaak van sarcasme terwijl we een hele lading vol hoon over dit soort linkse figuren heenstorten. Natuurlijk had Wilders een ander voorbeeld kunnen nemen. Hij had tientallen voorbeelden kunnen nemen. Maar zeg nou zelf. Geen voorbeeld zal ooit goed genoeg zijn voor die linkse rakkers.

Stigmatiseren met oplossingen.

De boter stroomt inmiddels van de linkse hoofden en ze beseffen dat ze niet kunnen winnen omdat ze in feite juist doen waar ze zo'n hekel aan hebben. Namelijk oordelen opleggen, criminaliteit rechtvaardigen en iemand dwingen zijn mond te houden terwijl ze daartoe het recht niet hebben. Wanneer u een vaste lezer van onze teksten bent kunt u wellicht bedenken wat de volgende stap is van socialisten die bemerken dat hun eerste plan, het proberen te diskwalificeren van vijanden door te roepen dat iets zeggen onfatsoenlijk is, voor de zoveelste keer is mislukt. Dan komt natuurlijk de stigmatisatie. Krijgen ze de eerste keer hun gelijk niet, dan proberen ze iemand kapot te maken. Wilders noemt een groot aantal problemen op waarbij links als een struisvogel de kop in het zand heeft gestoken. Halsema komt daarna aan de interruptiemicrofoon. Heeft ze commentaar? Kan ze beargumenteren waarom haar links vrienden de flauwekul van de multikul zoveel schade laat aanrichten? Halsema zet Wilders neer als een Hitler die ArabiŽ gaat binnenvallen.

Ach, daar is het geweldige "argument" al. De linkse nazi-retoriek. Saudi-ArabiŽ binnenvallen. Kan het nog debieler? Dat is nooit gezegd. GroenLinks weet dat ook. Dus probeert ze het anders. Met de vraag wanneer Wilders gaat boycotten. Doel van dit soort vragen zijn natuurlijk het in het belachelijke trekken. Zou Wilders zich laten provoceren door iets te zeggen wat op de oorlogsvoering van Hitler leek, dan kan links hem een nazi noemen. Tot haar verbazing antwoordde Wilders dat hij allang voor een boycot pleit. Verrast zegt Halsema dat ze Wilders daar nooit over hoort. Iets wat aantoonbaar onjuist is. De groene socialist beweert ook dat Wilders enkel spreekt over mensen met weinig macht. Sinds wanneer is het hebben van macht een voorwaarde om besproken te worden? Bovendien neemt Wilders sowieso geen blad voor de mond. Ook niet als het gaat om grote landen. Links mag dan wel bang zijn voor moslims met macht: Wilders is dat zeker niet.

Ondertussen heeft Halsema weer moed verzamelt en suggereert dat de PVV in zijn betoog doet alsof moslims de crisis hebben veroorzaakt. Een beschuldiging die vrij snel te weerleggen is vanwege de feitelijke onjuistheid. De crisis is veroorzaakt door het onttrekken van geld aan de economie en dat is op veel verschillende manieren gebeurd. Wilders wijst op een onderzoek van het Centraal Planbureau (CPB) dat stelde dat de immigratieramp ons minimaal 100 miljard heeft gekost. Nog een keer probeert Halsema: "U zegt dus dat de bankencrisis rechtstreeks verbonden is met immigranten?" Nee, ook dat is niet gezegd. De aanname dat het een bankencrisis betreft is eveneens verkeerd. Geldverspillen van burgers valt onder de verantwoordelijkheid van de overheid. Banken hebben vooral zichzelf genaaid. Weliswaar is de overheid bijgesprongen, maar dat is een keuze van de regering geweest. Hoewel socialisten anders beweren, krijgen moslims niet overal de schuld van.

Pechtold neemt het stokje over en probeert Wilders nogmaals neer te zetten als een racist. Wilders noemt minstens 10 problemen en oplossingen, maar Pechtold vraagt "subtiel" naar het probleem van de meerderheid aan allochtonen in Rotterdam. "Hoe wilt u dat gaan doen?" vraagt de D66-leider heel schijnheilig. Dit soort vragen hebben zoals u eerder heeft kunnen zien slechts een doel. Hopen dat iemand dingen zegt waarop eindeloos is door te zeiken. Net zolang totdat het woord "nazi" opgeplakt kan worden. Desondanks laat Wilders zich niet uit het veld slaan en verwijst naar de al bestaande migratiewet. Waarop Pechtold zijn al conclusie trekt. "Gaat u gewoon een aantal Rotterdammers op basis van hun afkomst aanwijzen om hen te deporteren?" Nee, het gaat om het bevorderen dat ze vrijwillig vertrekken. "Dus omdat ze ooit niet uit Nederland kwamen moeten ze weg?" Leuke poging, maar zinloos. Nooit zal links iemand als Wilders op nazipraktijken kunnen betrappen.

Toch wil Pechtold het niet zomaar opgeven. "Geven we Marokkanen nu gewoon een premie zodat ze opflikkeren?" Helaas, weer mis. De provocatie gaat verder als Pechtold beweert dat Wilders wel altijd stoere dingen zegt, maar bij de intellectuele uitvoering in gebreke blijft. Dit is een klassieke val. U moet weten dat besprekingen in de Kamer over complexe onderwerpen gaan. Tijdens onderbrekingen kan er hooguit 2 of 3 keer iets over en weer gezegd worden. Veel te weinig dus om een complete uitvoering te geven voor elk detail. De linkse truc is een reeks van ontkenningen starten door argumenten en bewijs te vragen waarbij het structureel wordt weggehoond door een simpele ontkenning. Wilders geeft oplossing, Pechtold vraagt uitwerking, Wilders verduidelijkt, Pechtold ontkent, zegt dat het onzin is en vraagt ander argument, Wilders geeft ander argument en Pechtold ontkent weer, suggereert dat hij een nazi is en vraagt weer om een argument in de hoop dat het ergens mis gaat. Stom als Pechtold is geeft hij zijn manier te vroeg weg.

De beste manier om zo'n reeks te onderbreken is het niet ingaan op de provocatie. Dingen die logisch zijn, behoeven geen verdere betoog. Snapt zo'n linkse rat u niet, dan is dat zijn probleem. Gaat u iets verduidelijken, dan zal hij u trachtten te pakken door een simpel antwoord en u vragen om nog een argument. Terwijl het juist de aanvaller die reageert op uw betoog moet zijn die een tegenargument geeft! Wilders roept links ter verantwoording over het feit dat allochtonen er een rotzooi van maken. Links zal dan moeten betogen waarom ze het zover hebben laten komen. Uiteindelijk komt de ware aard van Pechtold naar boven als hij zegt: "Ik wil dat u uw xenofobe ideeŽn afmaakt." Ja, natuurlijk wil hij dat. Hij zou graag willen horen dat Wilders alle allochtonen wil oppakken, deporteren en vergassen. Want dan heeft hij reden om hem een nazi te nemen en heeft hij gewonnen. Nogal een smerig spelletje waarvoor Wilders zich gelukkig niet laat lenen.

Overweging.

Objectief gezien doet links drie dingen. Bagatelliseren van problemen, zeggen dat tegenstanders iets niet mogen zeggen en andersdenkenden neerzetten als racist. Inhoudelijk ingaan op een betoog kunnen ze niet. Argumenten hebben ze niet. Morele normen en waarden ontbreken bij hen volledig. Logica en gezond verstand zijn bij socialisten vervangen door nietszeggende woorden die ze altijd al roepen als onsmakelijk, asociaal en xenofoob. Abstracte redeneringen op hoog niveau worden niet begrepen. Elementaire discussieregels worden door dat linkse tuig niet opgevolgd. Grotendeels uit onkunde, maar ook uit onwil. Voor hen lijkt het er vooral om te gaan dat u als burger geen lucht krijgt van de achterlijke manieren waarop zij het land regeren. Het is tekenend voor de situatie dat alleen Wilders de problemen durft te benoemen en dat de rest enkel bezig is om manieren te zoeken om er niet over te hoeven praten. Ons rest niks anders dan hen te diskwalificeren. Voer geen discussie met linkse idioten. Ze zijn het gewoon niet waard.
Reacties: 0
Pagina's: 1

Reactie toevoegen
U dient in te loggen om een bericht te kunnen plaatsen.
 Houd het hier netjes. Hartelijk dank.

Misdefinitie
Copyright (c) 2004-2024.

C:\>Misdefinitie\type info.txt
Contact opnemen kan via een e-mail naar info apending misdefinitie.nl.