Mis∑de∑fi∑ni∑tie (de ~ (m.), ~s)
1 Politiek correct geformuleerde definitie waarmee men door middel van leugen en bedrog de werkelijke aard van misstanden probeert te verhullen door deze te rechtvaardigen.
- Misdefinitie gaat over misstanden en gedrag van criminelen, radicalen en terroristen.
- Stop de #CancelCultuur! Stelletje moraalnarcisten, u bent geen beter mens als u mensen uitsluit vanwege hun politieke gezindheid.
- De vrijheid van meningsuiting is absoluut! Wat wij mogen schrijven, bepaalt niet de juut!
- Stiekem sollicitanten googelen en ze dan cancelen? Uw naam wordt geregistreerd en doorgegeven!
Gebruikersnaam: Wachtwoord:
# Home # Boek HvA (Uitverkocht) # Registratie # Contact #
Misdefinitie artikelen
Pagina: 24 / 44: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

402 Vaccinatie-extremisme op hoog niveau
401 Legaal vermaak te beperkt
400 Overheidscriminelen adviseren u "veiligheid"
399 Angst voor kosten excuusnegers
398 Socialistische pot voor asocialen
397 Eeuwig maagd na stelselmatig pesten
396 Schijnheilig over AIVD-fascisme
395 Fabel van de gediscrimineerde moslim
394 Veilig verkeer belemmeren
393 Negatief over schijnpositiviteit
392 Slechte moslims? Alles moet weg!
391 Denkniveau vereist abstract begrip
390 Moslimgeweld vooral tegen Nederlanders
389 Christendiscriminatie uit lafheid
388 De toon van het morele verval
387 Verdedig uw privacy met hand en tand!
386 Hand in hand, terug naar eigen land
385 Europa? Eigen volk eerst!
384 Minimumstraffen slaan terug
383 Zinvolle holocaustontkenning ontkracht

383 # Zinvolle holocaustontkenning ontkracht #
Gepost door Misdefinitie op 06-05-2009 om 23:05.
Mei is de maand waarin de socialistische sekte massaal feestviert op een wel erg rare manier. Alles begint met de verheerlijking van het socialisme door stalinistische propaganda te maken op de Dag van de Arbeid. Drie dagen later herdenken mensen de doden die gevallen zijn onder een nationaal socialistisch regime en op 5 mei viert men feest om het feit dat we sinds 1945 niet meer onder een socialistisch schrikbewind zouden hoeven leven. Stilstaan bij de inzet van de huidige fascistische middelen om anderen de mond te snoeren is daarbij een doodzonde. Dood van het vrije woord? Boeiend. Cartoonisten die met 10 man uit hun huis worden gesleurd en webloggers die tot aan de Hoge Raad worden vervolgd vinden ze niet zo belangrijk. Om het nog ingewikkelder te maken zijn er een aantal nationaal socialisten, afgekort tot nazi's of neonazi's, die vinden dat 4 en 5 mei grove gore zionistische leugens zijn. Holocaustontkenners trachten al decennia lang de in hun ogen bij elkaar gelogen feiten recht te zetten, maar dat is een zinloze missie.

Internationaal en nationaal.

Bovenstaande alinea schept deels met opzet verwarring over de precieze betekenis van het woord socialist om een duidelijk punt te maken. Holocaustontkenners voeren namelijk graag ellenlange discussies over de Holocaust en maken daarbij voornamelijk gebruik van vage dubbelzinnige begrippen die zelfs voor kenners niet te begrijpen zijn. De tegenpartij kan er ook wat van. Zodat u onder andere termen als nationalist, negationist, revisionisten, separatisme en conservatisme te pas en te onpas kan tegenkomen. Ga gerust uw gang als u dergelijke terminologie wilt opzoeken, maar u gaat er veelal niks aan hebben. De invulling is namelijk afhankelijk van degene die het gaat interpreteren en gebruiken in zijn argumentatie. Met als gevolg dat niemand dezelfde betekenissen hanteert en de discussie verzandt in een welles-nietesspelletje. Vele misdefinities komen daaruit voort waarbij het resultaat hooguit frustratie is. Weg met dat geouwehoer. Duidelijke definities zijn absoluut vereist.

Socialisten zijn er in alle vormen en maten, maar ze hebben allemaal tenminste een gemeenschappelijk kenmerk. Hun gedachtegoed, in welke vorm dan ook, schrijft in elk geval voor dat ze strijden voor een samenleving waarin alle materiŽle spullen en geld in handen zijn van een overkoepelende overheid. Gewoon een grote pot waarin iedereen zijn bezittingen moet stoppen en waarbij de overheid dat geld weer verdeelt onder zijn vrienden bevolking. Doorgaans kunnen we spreken over salonsocialisten of schijnheil-Hitlers nepsocialisten aangezien zij wel willen dat anderen zich eraan houden, maar er zelf nooit aan meedoen. Niemand wil immers gratis geld weggeven aan een ander. Ook zij niet. Niet voor niks stellen we altijd dat het grootste probleem van socialisten hun dilemma's zijn waarbij ze geconfronteerd worden met onoplosbare tegenstrijdigheden. Ongeacht het type socialist kan er bijna met zekerheid gezegd worden dat alles wat ze zeggen en doen hypocriet en tegenstrijdig is.

Binnen de grote groep der socialisten onderscheiden we de internationale socialisten en de nationaal socialisten. Internationale socialisten zijn juridisch legaal vertegenwoordigd door partijen als de PvdA, SP, GroenLinks in samenwerking met D66 en het CDA. Illegaal hebben ze knokploegen als de AFA en de Internationale Socialisten (IS) die op straat het vuile werk opknappen. De manier waarop zij met andersdenkenden omgaan laat zich in een aantal gevallen beschrijven aan de hand van het gedachtegoed van Mao, Stalin en Marx. Dwang, maatschappelijke uitsluiting, demoniseren, stigmatiseren, geweld en misbruik van rechtsmiddelen zijn methoden die ze gebruiken om hun zin te krijgen. Nationaal socialisten hebben derhalve wegens uitsluiting geen legale vertegenwoordiging in de politiek. Hun aanhang groepeert op internet en in verenigingen. Geweld komt bij hen nauwelijks voor. De AFA is de agressor. Socialisme is links. Internationale socialisten streven naar een zwart multicultureel Nederland; nationaal socialisten naar een blank Nederland.

Discussies voeren en teksten schrijven over een onderwerp als de Holocaust uit de Tweede Wereldoorlog is zeer moeilijk vanwege de vele emotionele gevoelens die het oproept. Zes miljoen doden is ontzettend moeilijk voor te stellen. Veel mensen weten niet eens uit hoeveel nullen een miljoen bestaat. Onderbuikgevoelens en verontwaardiging over het feit dat iemand erover durft te schrijven is veelal het resultaat. Laat een ding vooral heel duidelijk zijn. De Holocaust ontkennen is stout, dom en bovendien strafbaar. Het probleem zit hem echter niet in de Holocaust zelf en de vraag of het nou wel of niet heeft plaatsgevonden op de manier zoals de officiŽle instanties vertellen. Waar het werkelijk om gaat is het gedrag en de achterlijke drogredenaties die gerechtvaardigd worden door deze te koppelen aan zoiets vreselijks als massamoord en genocide. Beide kanten maken zich hier schuldig aan. Interessant is derhalve een analyse over de manier waarop dat gebeurt.

Zinloze ontkenning nationaal socialisten.

Onder de Holocaustontkenners treft u voornamelijk nationaal socialisten aan. Zij vereren de FŁhrer Adolf Hitler en propaganderen het voormalige derde rijk als zijnde de beste staatsinrichting ter wereld. Jammer genoeg kleeft er aan dat nagenoeg "perfecte" systeem wel bloed. Namelijk de dood van miljoenen Joden vanwege veelal racistische motieven. Normale mensen schrikken daarvan en wensen zich nooit en te nimmer in te laten met een ideologie die dat op zijn geweten heeft. Wel met het socialisme cq communisme dat met 60 miljoen tot 80 miljoen doden minstens 10 keer dodelijker was dan de Holocaust, maar dat ter zijde. Hierdoor heeft het nationaal socialisme zo'n slecht imago opgebouwd dat het gedoemd is om voor altijd verdwenen te zijn. Uitgezonderd een handje vol kaalkoppen op een internetforum. Op dat punt doet de Holocaustontkenning zijn intrede. Hun gedachtegang daarachter is dat als de smet van de Holocaust niet zou bestaan of tenminste keihard zou worden ontkend, mensen eerder bereid zijn om ook nationaal socialist te worden.

Te achterlijk voor woorden natuurlijk, want (ideeŽn over) gebeurtenissen uit het verleden verdwijnen niet door ontkenning. Zeker niet door de inmiddels algemeen bekende socialistenreeks van ontkennen, bewijs verwerpen en weer ontkennen. Erger is het idee dat als mensen al te overtuigen zijn, het belangrijkste idool van de nationaal socialisten in twijfel zou worden getrokken door de ontkenning. Hitler wordt door hen heus niet geŽerd om zijn uiterlijk of de bouw van snelwegen. Nationaal socialisten eren de man juist vanwege het feit dat hij uit racistische motieven zoveel Joden heeft laten opruimen. Juist de uitvoering van de Holocaust heeft de FŁhrer voor hen onsterfelijk gemaakt. Hij deed immers waar al die neonazi's nu een harde plasser van krijgen. Een forum als Stormfront wordt niet voor niks gehost in Amerika. Vreemdelingenhaat en de roep om genocide is daar heel gewoon. Zonder Holocaust heeft de man met het snorretje niks gepresteerd waar zij trots op kunnen zijn.

Misbruik van de internationale socialisten.

Ontkennen is zowel op grond van feiten als op grond van de ideologie der nationaal socialisten niet zo verstandig. Betekent dit nu dat hun tegenstanders het gelijk aan hun kant hebben bij alles wat ze doen? Zeker niet. Linkse rakkers, internationale socialisten, communisten en collectivisten zijn een pot nat. Voortaan zullen we naar hen verwijzen als socialisten in tegenstelling tot de nationaal socialisten. De Holocaust zelf laten we voor wat het is. Iedereen kan en mag zijn eigen mening daarover vormen. Waar het ons om gaat is het gedrag van de socialisten in het geval dat iedereen de Joodse versie van de Holocaust voor waar moet aannemen. Zonder te ontkennen kunt u al zien dat er iets grondig mis is. Opvallend is namelijk dat de socialisten zich in deze kwestie gedragen als gelovigen die een religie aanhangen. Zij hanteren de stellige overtuiging dat de versie die zij aanhangen de officiŽle versie is en boven alle waarheid verheven is. Wie niet gelooft wordt verketterd, gemarteld en opgesloten.

Uiterst fascistisch en dubieus. Bovendien ook nog eens erg bizar, want iets dat overduidelijk een feit is zal nooit zoveel discussie oproepen. Niemand zal nog zeggen dat de aarde plat is. Dat komt omdat zoveel feiten die bewering tegenspreken. Maar goed, zelfs als iemand het toch zou beweren, dan is er niks aan de hand. Zijn de gelovigen dan beledigd? Misschien, maar hoe erg is dat nou? Waar wij een groot probleem mee hebben is het gore lef dat socialisten denken te kunnen rechtvaardigen om anderen op te dringen wat ze wel en niet mogen schrijven. Hoe achterlijk het ook is om iets als de Holocaust te ontkennen: in een vrije samenleving moet iets dergelijks gewoon kunnen. Wetenschappelijke verhandelingen mogen in een beschaafd land al helemaal niet verboden worden. Zoals u wellicht weet is de basis van wetenschap nu juist dat beweringen en onderzoeken altijd onderuit gehaald kunnen worden doordat ze achterhaald worden door nieuwe inzichten. Onderbuikgevoelens mogen nooit censuur tot gevolg hebben.

Juridisch gezien heeft dit ernstige complicaties met zich meegebracht. Strikt genomen is het ontkennen van de Holocaust in Nederland niet strafbaar gesteld middels een wetsartikel. De Hoge Raad moest daar vervolgens een wankele oplossing voor vinden en bracht de holocaustontkenning onder artikel 137c en 137d van het Wetboek van Strafrecht. Verkrachting van de wet noemen wij dat. Die artikelen gaan over belediging en discriminatie. Wie echter een bepaalde versie van een verhaal niet gelooft, bijvoorbeeld omdat hij er niet zelf bij was, beledigt of discrimineert echt niet iemand vanwege ras of religie. Hij ontkent omdat hij het niet eens is met de voorstelling van feiten en de interpretaties die daarbij gebruikt worden. Hoe absurd u het in geval van de Holocaust ook vindt: men kan niet zonder meer aannemen dat het in twijfel trekken van iets meteen belediging impliceert. En wat dan nog. Wij zijn ook beledigd als u ons niet gelooft, maar daarvoor belandt u niet in de cel.

U wilt drogredeneringen? U krijgt drogredeneringen. De Anne Frank Stichting heeft ze prima op een rijtje gezet. Let daarbij vooral op de typische manier van redeneren van de socialisten die akelig dicht bij de gedachtegang van de nationaal socialisten ligt. Men spreekt over liegen en onwaarheden vertellen over de Holocaust. Dat kan wel zo zijn, maar het is toch te achterlijk voor woorden dat nationaal socialisten strafbaar zijn als ze het hebben over liegen terwijl socialisten zoiets wel gewoon mogen beweren. Selectieve verontwaardiging? Dezelfde verontwaardiging die gebruikt wordt om te rechtvaardigen dat bepaalde lieden wel legaal de Armeense genocide mogen ontkennen, maar niet de Holocaust. Verder mogen socialisten cq communisten de 80 miljoen doden uit hun eigen regime wel ontkennen, maar mogen anderen de 6 miljoen uit de Holocaust niet ontkennen. Socialisten mogen met zoveel doden op hun geweten in de politiek. Nationaal socialisten en anderen die met nazi's vergeleken worden niet.

Indoctrinatie is ook zo iets. Volgens de stichting kan iedereen ongevraagd nazi-literatuur onder ogen krijgen. Over het feit dat ze ook ongevraagd worden opgezadeld met een onderwerp waarover ze geen mening mogen hebben wordt geen woord gerept. Tegenwicht bieden mag, mits u internationaal socialist bent en gelooft wat zij u opdragen. Andersom is het streng verboden. Eigenlijk vinden ze dat mensen niet zo moeten zeiken. De Holocaust zou een van de best gedocumenteerde misdaden tegen de mensheid zijn. Er bestaan vele filmbeelden, documenten en de administratie is grotendeels bewaard gebleven. Prachtig! Zip die meuk en stel een torrent beschikbaar zodat elke domme Holocaustontkenner meteen de mond gesnoerd kan worden. Zulk overweldigend bewijs dient voor iedereen makkelijk beschikbaar te zijn. Helaas moeten we het doen met een handjevol foto's en beweringen. Even simpel linken naar het bewijsmateriaal is blijkbaar niet mogelijk.

Vreemd, we zouden denken dat er in deze situatie over zo'n belangrijk onderwerp toch alles aan gelegen is om iedereen kennis te laten maken met het bewijs voordat ze geÔndoctrineerd worden door die vreselijke neonazi's. Waarom dat toch niet gebeurt? U mag het zeggen. Voorts wordt duidelijk dat het niet blijft bij een verbod op ontkennen en het monddood maken van critici. Het gaat veel verder dan dat. Men durft zelfs te stellen dat elke wetenschappelijke verhandeling over wat er precies gebeurd kan zijn bij de Holocaust uit den boze is. Vergeet alle argumenten die proberen te betogen dat het gas miljoenen mensen heeft vermoord maar. Al bent u professor in de scheikunde, dan nog is het niet mogelijk om wetenschap te bedrijven. Sterker nog: zij vinden dat iedereen die iets over de Holocaust zegt, ontkenning of niet, sowieso geen wetenschap kan bedrijven. Waarom dan niet? Vanwege hun motief? Vanwege de kwaliteit van de teksten? Vanwege hun opleiding?

De werkelijkheid is nog absurder dan het bestaan van het hele socialistische systeem. Iemand die de Holocaust ter discussie stelt kan volgens de socialisten nooit een wetenschapper zijn omdat er simpelweg geen wetenschappers zouden zijn die twijfelen aan de Holocaust. Pardon? Horen we dat godverdomme goed? Is iemand enkel een wetenschapper als hij zegt wat socialisten willen horen en anders niet? Een grotere drogredenatie zult u doorgaans niet aantreffen. Wetenschapper bent u wanneer u wetenschap bedrijft op tenminste academisch niveau. Niet omdat u schrijft wat anderen willen horen. Daarbij is het nogal evident dat geen enkele historicus er openlijk voor uitkomt dat hij twijfelt aan de Holocaust. Zij zitten namelijk anoniem op Stormfront te posten omdat ze anders in de gevangenis belanden. Goh, wat raar nou dat mensen iets verborgen houden als ze daardoor door de Gestapo van hun bed worden gelicht. We weten niet wat erger is. De Holocaustontkenner of de achterlijke die zich bedient van zulke idiote redenaties.

Iets anders dat zeer snel opvalt is het feit dat socialisten anderen beschuldigen van zaken waar ze zich zelf ook schuldig aan maken. Generaliseren mag niet, maar iemand die twijfelt is per definitie een revisionist. Wat gelijk staat aan haatzaaier. Socialisten mogen hun beweringen staven door inhoudelijk zaken uit de Holocaust te bevestigen, maar andersom mogen nationaal socialisten het niet. Websites van socialisten spreken volgens de eigenaren zondermeer de waarheid, maar als het om andersdenkenden gaat staat het internet zogenaamd vol met amateuristische teksten waarbij echt niet van nep te onderscheiden is. Men mag niet spreken over een zionistisch complot, maar wel over een complot dat ze "extreem rechts" noemen. Terwijl hun tegenstanders voornamelijk socialisten zijn. Al willen ze dat niet horen. De ontkenner is geen wetenschapper, maar als socialisten iets zeggen dan heeft dat per definitie wel wetenschappelijke status. De hypocrisie van de socialisten is weer tekenend.

Overweging.

Deze onzin moet stoppen. Socialisten moeten niet denken dat ze het recht hebben om voor anderen te bepalen wat ze wel en niet mogen zeggen. Nationaal socialisten moeten eens ophouden met iedereen voor zionist uit te maken die niet tevergeefs probeert de smet weg te vegen die de oorlog heeft nagelaten. Iedereen weet namelijk dondersgoed dat het allang niet meer gaat over de inhoudelijke gebeurtenissen van de Holocaust. Het gaat er hier om dat de Holocaust wordt misbruikt voor politieke doeleinden. De ene kant misbruikt het om onwelgevallige meningen aan te pakken en privileges te winnen door gebruik te maken van een slachtofferrol. De andere kant misbruikt het om de eigen ideologie goed te praten. Niemand durft dit te zeggen, want iedereen is bang voor zijn eigen hachje. Al dit gezeur gaat om het beperken van de algemene vrijheden zodat de winnende partij meer macht kan krijgen. Over redeneren zeggen socialisten hetzelfde als hun vijanden. Halve waarheden zouden verdraaid worden om vooraf getrokken conclusies te onderbouwen.

Socialisten zijn per definitie links, maar nu wilt u natuurlijk weten hoe de rechtse realisten tegen de zaak aankijken. Eerst doen we een aantal constateringen. Het nationaal socialisme zorgde voor miljoenen doden. Socialisten / communisten voor nog eens 80 miljoen doden. Elk collectivistisch land is thans een ontwikkelingsland. Landen met een linkse regering leiden altijd tot een moorddadige dictator. Socialisme gaat gepaard met dwang, privacyschending, fascisme en verlies van fundamentele vrijheden. Landen met een socialistische regering hebben meer staatsschuld en zorgen altijd voor crisis. Reden genoeg om niet aan dat hele circus rond de Holocaust mee te doen en gewoon te concluderen dat socialisten niet op machtsposities horen. Stop met dat fascistische gedoe. Wij willen vrijheid waarbij de overheid hooguit ingrijpt als het om het algemene belang gaat. Eigen verantwoordelijkheid nemen en niet meteen janken om een belediging. Ontkennen en bagatelliseren? Nee! Liever constateren en realiseren.
Reacties: 0
Pagina's: 1

Reactie toevoegen
U dient in te loggen om een bericht te kunnen plaatsen.
 Houd het hier netjes. Hartelijk dank.

Misdefinitie
Copyright (c) 2004-2024.

C:\>Misdefinitie\type info.txt
Contact opnemen kan via een e-mail naar info apending misdefinitie.nl.