Mis∑de∑fi∑ni∑tie (de ~ (m.), ~s)
1 Politiek correct geformuleerde definitie waarmee men door middel van leugen en bedrog de werkelijke aard van misstanden probeert te verhullen door deze te rechtvaardigen.
- Misdefinitie gaat over misstanden en gedrag van criminelen, radicalen en terroristen.
- Stop de #CancelCultuur! Stelletje moraalnarcisten, u bent geen beter mens als u mensen uitsluit vanwege hun politieke gezindheid.
- De vrijheid van meningsuiting is absoluut! Wat wij mogen schrijven, bepaalt niet de juut!
- Stiekem sollicitanten googelen en ze dan cancelen? Uw naam wordt geregistreerd en doorgegeven!
Gebruikersnaam: Wachtwoord:
# Home # Boek HvA (Uitverkocht) # Registratie # Contact #
Misdefinitie artikelen
Pagina: 25 / 44: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

382 Arbeid adelt amateurs
381 Nederlandse parasietenwalhalla
380 Betuttelend verbod op losgeslagenheid
379 Nivellering door linkse zelfverrijking
378 Beheerder Misdefinitie voor de rechter
377 Criminaliseren met auteursrecht
376 Internetvrijheid in gevaar
375 Crisis? Krijg de tering!
374 Racisme legaal door beleid
373 Selectief verontwaardigde hypocrieten
372 Onderwijsniveau naar een dieptepunt
371 Een echte vent slaat een agent
370 Trauma door geschokte reacties omgeving
369 Schepping van achterlijkheid en incest
368 Rot op naar uw eigen land
367 Het nieuwe onzinrijden
366 Wilders in diskrediet
365 Huichelarij in het Irak-debat
364 Grenzeloze domheid is ook een mening
363 Jood van de idioot

381 # Nederlandse parasietenwalhalla #
Gepost door Misdefinitie op 26-04-2009 om 23:11.
Kolonisten die een ander land binnenvallen om vervolgens de bevolking uit te buiten zouden iets uit het verre verleden moeten zijn. Inmiddels heeft Nederland al het "onrechtmatig" verkregen land van vroeger teruggegeven aan de koelies, heeft ieder volk wereldwijd een eigen stuk land gekregen en hebben we de Belastingdienst die ons in naam der socialisme wet uitzuigt. Daarmee is het spel nog niet uit. Naderhand is ons een schuldgevoel aangepraat waardoor we tot in de lengte der dagen mogen dokken en moeten accepteren dat er met juridische constructies gerotzooid wordt om boetedoening te doen voor zaken die zich honderden jaren geleden afspeelden. Dat betekent een oneindige stroom geld naar het buitenland en een opendeur-beleid voor criminele immigranten, asielzoekers en parasieten die enkel met zielige verhaaltjes hun hand komen ophouden. De ellende die dat veroorzaakt loopt de spuigaten uit. Terwijl de grenzen wagenwijd openstaan, faciliteert de linkse politiek de middelen om zoveel mogelijk mensen binnen te laten.

Criminelen met asiel.

Gaat het om de eigen woning of de eigen zaak, dan begrijpt iedereen zo ongeveer de strekking van het begrip eigendom. Absoluut de baas zijn in eigen huis en zodoende kunnen bepalen wie binnenkomt en wie beter kan oprotten. Vrijwel niemand zal het een huiseigenaar kwalijk nemen als hij geen Marokkaanse introducťs meer toelaat als hij net heeft ontdekt dat zijn mooie dochter het slachtoffer van verkrachting is geworden door een cultuurverrijker. Evenzo zullen er ook niet veel mensen aanstoot nemen als hij een effectief deurbeleid voert op basis van huidskleur vanwege eerdere negatieve ervaringen met een groep. Zeker niet als dat gebeurt op enigszins objectieve gronden zoals eerder vertoond crimineel gedrag. Ongure types waar zoonlief mee komt aanzetten voor zijn 16e verjaardag mogen derhalve hun heil fijn ergens anders gaan zoeken. Mensen begrijpen in hun eigen huis dat teveel van het goede ook niet zo prettig is en zorgt voor overbevolking.

Debatten over immigratie worden dikwijls uitgevochten op het gebied van de strafbare discriminatie. Degene die het een en ander aan de kaak wil stellen wordt de mond gesnoerd onder de beschuldiging dat hij toch ook alle goede mensen over een kam scheert. Twee denkfouten worden dan regelmatig gemaakt. Ten eerste hebben we het niet over alle deelnemers in een groep die onmiskenbaar een gemeenschappelijk kenmerk hebben, maar over het criminele, radicale en hersenloze gedeelte van een groep. Over de moordenaars, terroristen, verkrachters en parasieten die hier enkel komen omdat ze in hun eigen land al uitgekotst zijn door dat gedrag. Laat het zielige gelul over oorlog maar achterwege, want als de aanwezigheid van oorlog een criterium is kunnen er wel heel erg veel dwazen terug naar hun eigen land. "Maar er zijn ook veel goeden," roepen tegenstanders. Natuurlijk zijn er goede immigranten. Genoeg is echter genoeg. Water is ook goed, maar niet als er miljoenen liters door uw huis stromen.

Elk huis, bedrijf of land kent een maximale capaciteit aan mensen waarna het onleefbaar wordt. Een garagebox kan heus wel 20 mensen hebben net zoals Nederland fysiek niet dieper zal zinken door de aanwezigheid van grote groepen immigranten. Wel gaat de leefbaarheid ontzettend achteruit. Overbevolking zorgt voor frustratie en korte lontjes. Met alle gevolgen van dien. Nieuwkomers zijn veel vaker oververtegenwoordigd in de criminaliteit. Vrij logisch, want wie normaal doet en een goed leven opbouwt in eigen land, heeft geen reden om hier te komen. Verhoudingsgewijs komen er om die reden meer criminelen en kanslozen binnen dan echte vluchtelingen. Recente actualiteit laat zien waar dat toe kan leiden. Vindt u dat wij beledigen en groepen discrimineren vanwege hun ras? Dan zal het volgende u zeker bekoren. Grote groepen asielzoekers met racistische motieven gaan elkaar massaal te lijf. Justitie zwijgt angstvallig over dit soort gebeurtenissen.

Bedenk dat u zelf ook het slachtoffer kunt worden van dit soort extreme gedragingen. Tegen ons wordt gezegd dat we het maar moeten accepteren en dat deze mensen in feite heel erg zielig zijn. Iets met bureaucratische onzekerheid of ze nu wel of geen koopwoning krijgen in plaats van een gesubsidieerde huurwoning. Blij zijn dat ze worden opgevangen en geen vervolging in eigen land meer te vrezen hebben schijnt niet meer voldoende te zijn. Niet verwonderlijk, want hun zielige verhaaltjes blijken steeds vaker gebaseerd op pure leugens. Manipulatie en intimidatie vormen een ijzersterke troefkaart om het gepeupel te misleiden. Zo weten Marokkaanse criminelen dat ze ongestoord hun gang kunnen gaan aangezien er altijd mensen voor hen strijden zodat ze kunnen blijven. Af en toe horen we iemand als Marcouch voor de schijn roepen dat criminelen weg moeten, maar dan blijkt dat heel toevallig niet te kunnen. Eerder bleek ook al dat Marokkaanse criminelen vrij spel hebben in Nederland.

SomaliŽrs kennen manipulatieve methoden om te laten zien dat ze nette mensen zijn. Aangezien ze heus wel weten dat ze meer criminaliteit op hun kerfstok hebben dan de gemiddelde draaideur-Marokkaan, snijden ze gewoon hun vingertoppen eraf om te voorkomen dat justitie achter hun identiteit kan komen. Albayrak (PvdA), staatssecretaris van justitie met een dubbele loyaliteit identiteit, moet schoorvoetend toegeven dat dit gespuis in aantallen wel erg fors toeneemt. Hoewel ze al had verwacht dat het zover zou komen. Handelen met voorbedachte rade dus. Weer zo'n PvdA'er die illegaal handelen zomaar laat gebeuren. Immigranten maken daar massaal misbruik van door te doen alsof ze familie zijn van eerder toegelaten asielzoekers. In plaats van keihard op het standpunt te staan dat wie niet bekend is, per definitie niks in Nederland te zoeken heeft, blijven ze binnenstromen. Leden van de PvdA gaan akkoord met deze nieuwe koers die de partij aan het varen is. Bagatelliseren, verbergen en het gewoon laten gebeuren.

Criminele, manipulerende, intimiderende en bedreigende dwazen buiten de deur houden is zo'n groot probleem omdat zij in de linkse politiek een groot aantal handlangers vinden die er alles aan doen om zoveel mogelijk allochtonen Nederland binnen te krijgen. Met name de PvdA is daar heer en meester in. Die partij probeert daar zelfs de grootste hoeveelheid stemmers voor de verkiezingen mee te krijgen. Staatssecretaris Albayrak blijkt daar een zeer grote rol in te spelen. Door haar inspanningen wordt Nederland letterlijk overspoeld door een invasie aan nieuwkomers die hier volgens objectieve maatstaven geen flikker te zoeken hebben. Zo is onder haar leiding de IND een lakse organisatie geworden die zonder meer toestaat dat Turkse uitzendbureaus valsheid in geschrifte plegen om honderden "medewerkers" het land binnen te smokkelen. Gevallen die helaas echt niet op zichzelf staan. Eind 2008 gaf Geert Wilders al aan dat Marokkanen bezig zijn om ons land te koloniseren met criminelen.

Deze invasie gaat van kwaad tot erger als u beseft dat het geen eenmalig proces is, maar iets dat al tientallen jaren aan de gang is. Sinds 1950 is de bevolkingsomvang toegenomen van 10 miljoen naar 16,5 miljoen. Een toename die bijna voor de helft te wijten is aan de massale instroom van allochtonen. Gemiddeld zijn zij relatief gezien ruim 4 keer zoveel vertegenwoordigd in de criminaliteit dan autochtonen. De rest is weliswaar niet te linken aan criminele activiteiten, maar zorgt door hun massale aanwezigheid voor grote problemen. Het zoveelste generaal pardon heeft ons 12 miljard euro gekost. Bijna net zoveel als de jaarlijkse rente die we moeten ophoesten door de staatsschuld. Kinderbijslag wordt door Marokkaanse vaders in eigen zak gestoken, het land islamiseert als een gek, hulpverleners worden bedreigd en vrijheden steeds verder ingeperkt. Het houdt maar niet op. Het aantal asielaanvragen is onder leiding van de PvdA verdubbeld. De PvdA wil graag dat Marokkanen niet meer oververtegenwoordigd zijn in de statistieken.

Bedriegen met registratie.

Laten we eens verder kijken naar de kern van de bovenstaande PvdA-oplossing. Zij zeggen niet dat ze maatregelingen gaan nemen om ervoor te zorgen dat criminele allochtonen Łberhaupt niet het land binnenkomen. Raddraaiers het land uitschoppen zodra bekend wordt dat ze zich bezighouden met zaken die het daglicht niet kunnen verdragen behoort eveneens niet tot de linkse mogelijkheden. Nee, in plaats daarvan zeggen ze dat Marokkanen uit de statistieken moeten verdwijnen en dat baart ons zorgen. Tegenstanders die critici van de multiculturele samenleving en de invasie van criminele moslimkolonisten maken graag gebruik van de ontkenning. Eerst beweren ze dat wat er geschreven wordt enkel gebaseerd wordt op onderbuikgevoelens. Daarna vragen ze om bewijs in de vorm van statistieken. Krijgen ze dat bewijs, dan verklaren ze het ongeldig en zorgen ze dat het argument van tafel verdwijnt. Statistieken worden ontkend, verkeerd geÔnterpreteerd en registratie wordt vervolgens onmogelijk gemaakt om de problemen te verbergen.

Aha, dat bedoelt de PvdA dus met het verdwijnen uit de misdaadstatistieken. Van criminele allochtone probleemjongeren wordt gewoon steeds minder geregistreerd. Zonder dergelijke registratie zijn er uiteindelijk geen statistieken meer en worden vrijsprekers als wij geacht onze mond te houden over de multiculturele immigratieramp die Nederland heeft getroffen. Om dat proces in werking te zien, bespreken we de beantwoording van een Tweede Kamervraag hierover van de heer Remkes (VVD). Hij stelde de vraag aan de Kamer waarom het Centraal Plan Bureau (CPB) tot een verbod is gekomen van de etnische registratie van probleemjongeren die bijna allemaal en zonder uitzondering van allochtone afkomst zijn. Het vreemde aan deze registratie is vooral de juridische rechtvaardiging. Het werkte met tijdelijke ontheffingen. Van onschuldige autochtone burgers wordt alles oneindig geregistreerd. Etnisch registreren van allochtone criminelen is opgeheven en verboden.

Zoals het de achterbakse linkse partijen betaamt, verschuilen ze zich laf achter een ingewikkeld juridisch stelsel dat ze zelf hebben opgericht. Zo had de verwijsindex met criminele Antillianen een ontheffing. Er liep al een nieuwe aanvraag, maar die werd opeens ingetrokken door minister Van der Laan (PvdA). Waardoor het CPB geen ontheffing meer verleende en registratie juridisch onrechtmatig genoemd kan worden. Naar eigen zeggen deed hij dat omdat de registratie specifiek ergens gekoppeld was en die koppeling niet meer relevant leek. Praktisch gezien komt het intrekken erop neer dat de afkomst van criminele allochtonen niet meer geregistreerd mag worden. Weet de PvdA'er Łberhaupt wat voor gevolgen dat heeft? Midden in de Kamer gaf hij toe het inderdaad niet te weten. Iets stopzetten zonder kennis van zaken acht hij redelijk, want hij ging af op informatie van anderen. Wat gebeurt er dan als blijkt dat hij als verantwoordelijke minister de verkeerde beslissing neemt? Pas wanneer het echt fout gaat, wil de PvdA erover discussiŽren.

Wel godverdomme, het gaat op het moment echt fout. Allochtonen zijn oververtegenwoordigd in de criminaliteit en iedere Nederlander merkt de negatieve gevolgen van het veranderen van de maatschappij in een getto van angst, haat en geweld. U heeft er recht op om te weten wat er in uw land gebeurt. U heeft recht op duidelijke statistieken over hoeveel allochtonen het hier verpesten. Bovendien is etnische registratie van belang om effectieve hulpverlening te kunnen bieden. Door culturele verschillen moeten hulpverleners namelijk rekening kunnen houden met de afkomst. Rotterdam was volgens Remkes een voorbeeld van hoe registratie goed kan werken. De PvdA vindt dat een verkeerde interpretatie. Het kan ook best zonder. Hamming (VVD) brengt een discriminatiestandpunt ter sprake. Rouvoet (CU) heeft volgens haar met het elektronische patiŽntendossier een enorme database aan laten leggen over iedereen. Waarom worden onschuldige blanken wel en criminele zwarten niet geregistreerd?

Rouvoet heeft daar geen passend antwoord op. Hij verwijst naar het CPB dat heeft gezegd dat registratie onwettig is. Het feit dat hij en de PvdA samen met het CDA voor allochtonen gekozen hebben voor een tijdelijk ontheffingssysteem dat ieder moment gestopt kon worden en voor nette burgers voor een permanent systeem waarin zelfs de lengte van hun penis dan wel de omtrek van hun vagina wordt opgenomen, laten ze voor het gemak buiten beschouwing. Opnemen van allochtonen heeft volgens de CU-bewindsman geen toegevoegde waarde. Hij noemt dat een krachtig argument. Alsof het noteren van al die 1600 gegevens in het EPD, waaronder de kleur van uw schaamhaar, wel relevant is. Van der Laan laat nog even de ware aard der socialisten zien. Hij noemt dit proces gedifferentieerd kijken. De ene wel registreren, de andere niet. Tofik Dibi (GroenLinks) is als moslim ook allang blij dat criminele Marokkanen en Turken niet meer worden geregistreerd. Wij noemen selecteren op ras en afkomst discriminatie en racisme.

Mevrouw Verdonk slaat met haar standpunt de spijker op de kop. Onschuldige Nederlanders hoeven niet tot in hun onderbroek geregistreerd te worden. Waar het feitelijk om gaat is dat we het hebben over groepen Marokkanen, Antillianen en Turken die zeker 4 keer zo crimineel zijn als Nederlanders. Idioten die oude vrouwtjes lastigvallen, hulpverleners in elkaar slaan, roven, verkrachten, plunderen en moorden. Grote maatschappelijke problemen die keihard om een oplossing schreeuwen. Gespuis dat zich niet wenst aan te passen aan onze cultuur, moeten volgens het Kamerlid opzouten naar hun eigen land. Registratie is voor deze groep criminelen enkel een middel om inzicht te krijgen in de omvang van het probleem. Van der Laan zegt dat hij dat juridisch te ingewikkeld vindt en bagatelliseert de problemen onder het mom dat hij erg "secuur" wil discussiŽren. Van terugsturen wil hij niks weten. Alles draait voor de PvdA om het wegwerken van de statistieken. Typisch PvdA: wat u niet ziet, bestaat niet.

Overweging.

Immigranten vormen voor de Partij van de Allochtonen een groot deel van het potentiŽle stemvee. Fatsoenlijke Nederlandse arbeiders hebben namelijk allang door dat linkse partijen helemaal geen arbeiderspartijen zijn en het steunen van de multiculturele samenleving is ook niet voor iedereen weggelegd. Aan de linkerkant doen ze er dan ook alles aan om zoveel mogelijk buitenlanders naar Nederland te halen. Ongeacht waar ze vandaan komen en onverschillig over het feit dat ze enkel komen om te profiteren. Jammer genoeg kost het een enorme hoeveelheid geld dat weer bij de burger vandaan gehaald moet worden en gaat het om ontzettend veel criminelen die in eigen land hebben laten zien nergens voor terug te deinzen. Daarbij komt nog het idee dat de Nederlandse bevolking er nu niet bepaald op vooruitgaat door processen als islamisering en verhoogde belastingen om dat allemaal te betalen. Om te voorkomen dat er massaal de pleuris uitbreekt, gebruiken ze slinkse trucjes.

Opvallend is dat deze trucjes gebaseerd zijn op activiteiten waar ze zelf een hekel aan hebben. Achterbaks gedrag door wetten en regels juridisch zo in te kleden dat illegalen hier binnenlopen alsof het hun eigen land betreft, dat Marokkanen de criminaliteit in kunnen gaan zonder registratie en dat generale pardons net zo normaal worden als het liegen van linkse partijen. Aangevuld met discriminerende maatregelingen als "positieve" discriminatie en het maken van ongeoorloofd onderscheid op ras als het gaat om het registreren van persoonlijke gegevens. Nu stellen we u de volgende vraag. Wie zijn nu de racisten die ons bedonderen? Zijn dat de vrijsprekers die wijzen op het grote aandeel in de criminaliteit van asielzoekers en die tevens niet bang zijn om te benoemen dat de overmatige aanwezigheid van gematigden overbevolking en ongewenst gedrag met zich meebrengt? Nee! De werkelijke boosdoeners vindt u onder dat linkse gespuis dat selecteert op ras. Het zoveelste linkse dilemma. Zoveel mogelijk binnenlaten en ondertussen zorgen dat u dit niet weet.
Reacties: 0
Pagina's: 1

Reactie toevoegen
U dient in te loggen om een bericht te kunnen plaatsen.
 Houd het hier netjes. Hartelijk dank.

Misdefinitie
Copyright (c) 2004-2024.

C:\>Misdefinitie\type info.txt
Contact opnemen kan via een e-mail naar info apending misdefinitie.nl.