Mis∑de∑fi∑ni∑tie (de ~ (m.), ~s)
1 Politiek correct geformuleerde definitie waarmee men door middel van leugen en bedrog de werkelijke aard van misstanden probeert te verhullen door deze te rechtvaardigen.
- Misdefinitie gaat over misstanden en gedrag van criminelen, radicalen en terroristen.
- Stop de #CancelCultuur! Stelletje moraalnarcisten, u bent geen beter mens als u mensen uitsluit vanwege hun politieke gezindheid.
- De vrijheid van meningsuiting is absoluut! Wat wij mogen schrijven, bepaalt niet de juut!
- Stiekem sollicitanten googelen en ze dan cancelen? Uw naam wordt geregistreerd en doorgegeven!
Gebruikersnaam: Wachtwoord:
# Home # Boek HvA (Uitverkocht) # Registratie # Contact #
Misdefinitie artikelen
Pagina: 25 / 44: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

382 Arbeid adelt amateurs
381 Nederlandse parasietenwalhalla
380 Betuttelend verbod op losgeslagenheid
379 Nivellering door linkse zelfverrijking
378 Beheerder Misdefinitie voor de rechter
377 Criminaliseren met auteursrecht
376 Internetvrijheid in gevaar
375 Crisis? Krijg de tering!
374 Racisme legaal door beleid
373 Selectief verontwaardigde hypocrieten
372 Onderwijsniveau naar een dieptepunt
371 Een echte vent slaat een agent
370 Trauma door geschokte reacties omgeving
369 Schepping van achterlijkheid en incest
368 Rot op naar uw eigen land
367 Het nieuwe onzinrijden
366 Wilders in diskrediet
365 Huichelarij in het Irak-debat
364 Grenzeloze domheid is ook een mening
363 Jood van de idioot

379 # Nivellering door linkse zelfverrijking #
Gepost door Misdefinitie op 16-04-2009 om 15:48.
Wetten zijn in het leven geroepen om de grenzen aan te geven van wat we in de maatschappij aanvaardbaar achten zodat enige vorm van georganiseerde misdaad handhaving mogelijk is. Met een dergelijk stelsel hoeven lichtgeraakten niet meteen op hun kameel te springen als ze uitgemaakt worden voor apen. In beginsel gelden wetten namelijk voor iedereen en als er iets gebeurt waardoor de grenzen overschreden worden, dan zijn er allemaal rechtsmiddelen om te proberen daar iets aan te doen. Anders wordt het als de praktische uitwerking van juridische mechanismen letterlijk zorgt voor ongeoorloofd discrimineren door in de ene situatie bepaalde groepen te treffen terwijl anderen de dans ontspringen. Juridisch ligt dat allemaal heel moeilijk en gevoelig, maar het zal u niks verbazen als we opmerken dat het toevallig weer socialisten zijn die ervan profiteren. Linkse zelfverrijkers proberen hun achterlijke praktijken te verbergen achter ingewikkelde juridische constructies.

Misbruik van wetgeving.

De socialistische ideologieŽn komen vanwege hun achterlijke aard altijd in botsing met elkaar. Tegenstrijdige dilemma's waardoor het hele zooitje in de soep loopt zijn eerder regel dan uitzondering. Geld is leuk om zelf te hebben, maar in andermans handen maakt het de rassocialist aardig nerveus en jaloers. Zo erg dat hij desnoods alles over heeft om het van u te stelen. Ondertussen wil hij het zogenaamde gelijkheidsideaal nastreven. Iedereen even dom en arm. Bedelend om brood en spelen zodat ze dom blijven. Twee problemen belemmeren dat soort activiteiten. Mensen zijn niet gelijk en als socialisten zichzelf verrijken is er geen sprake meer van nivelleren. Bovendien beseffen veel mensen dat privťbezit toch wel erg leuk en handig is. Opgeven hiervan moet wel een erg dringende reden hebben en de argumenten daarvoor zullen veel verder moeten gaan dan een stalinistische honger naar de herinvoering van het communisme. Men kwam zo gaandeweg op het idee om van bezit en uitbetaling van veel geld een maatschappelijke zonde te maken.

Eigenlijk is de gedachtegang hierachter vrij simpel. Zorg ervoor dat mensen een aversie krijgen van geld dat in het bezit is van anderen en ze zullen niet meer protesteren als er harde nivellerende maatregelingen volgen. Zelfs niet als dat betekent dat zij er op den duur ook aan moeten geloven. Pak mensen hun salaris af en ze zijn tot alles in staat. Voeren ze wetgeving in om hoge salarissen en bonussen aan te pakken, dan komen die verdomde extreem rechtse rakkers weer zeuren dat de overheid geen flikker te zeggen heeft over private bedrijven die netjes belasting betalen. Verhoog salarissen van de ministers en ze worden daar tot in de lengte der dagen aan herinnerd. Vooral op momenten als het even niet zo goed uitkomt. Veel hebben ze al geprobeerd. Tot aan het demoniseren van salarisverschillen (het bekende drogargument van arm en rijk) aan toe. Aversie kweken en wetgeving misbruiken is thans hun nieuwe wapen in de eeuwig durende strijd tegen het kapitalisme.

Juridische constructies.

Regelmatig hebben we deze schijnheilige linkse techniek in werking gezien. Wouter Bos keurde de overname van ABN-Amro goed op het moment dat hij al wist dat de kredietcrisis zijn tol zou eisen. Gevolg: bank dreigt naar de klote te gaan en links kon daar fijn "het kapitaal" de schuld van geven. De meest logische stap is vervolgens geld geven, want banken die omvallen kunnen ons wel eens in het verderf storten. Heel toevallig vergeten ze even goede afspraken te maken zodat de hoge pieten, ook niet toevallig PvdA'ers, even snel hun zakken vullen voordat ze met de ratten het zinkende schip verlaten. Volk boos, Bos en consorten reageren selectief verontwaardigd en er is een beginnende afkeer geschapen voor bonussen. Het is immers ongehoord dat men in tijden van crisis zichzelf zo verrijkt. Socialistenstreek? Niemand die het daar nog op durft te gooien als Bos met een gladgestreken gezicht zegt er echt niks meer aan te kunnen doen. Door juridisch een padstelling te creŽren hoeven ze geen verantwoordelijkheid af te leggen.

Nu is een "incident" niet genoeg om een aardverschuiving te veroorzaken. Geld afpakken van hardwerkende mensen en commerciŽle bedrijven nog meer aan banden leggen blijft een heikel punt. Maanden horen we niks, totdat blijkt dat topman Van Leeuwen van woningbouwcorporatie Aedes een oprotpremie meekrijgt van ruim 1 miljoen ballen. Woningbouwcorporaties staan erom bekend dat ze publieke belangen moeten realiseren door cheapass huurhuizen te bouwen voor minderheden waardoor onze koophuizen in waarde dalen. De achterban van de PvdA die daar veelvuldig gebruik van maakt wordt daar niet vrolijk van. Wat gebeurt er vervolgens? Een hypocriet samenspel in de Tweede Kamer. Een PvdA'er die roept om nivellering en een PvdA-minister die zich zogenaamd verontschuldigt omdat hij juridisch gezien niks kan doen. Hebben die linkse dwazen soms een lading boter op hun hoofd? Een beetje zeiken over 1 miljoen terwijl zij ons net voor 80 miljard het schip in lieten gaan.

Daar moet meer achter zitten en dat zit het ook. De nieuw aangestelde voorzitter gaat ruim 2 ton verdienen per jaar. Voor drie dagen werk. Is dat niet buitenproportioneel? Van der Laan, minister van wonen, probleemwijken en criminele integratie voor de PvdA, weet wel hoe hij daadkrachtig stelling moet nemen. Tijdens het vragenuur van 14 april 2009 bleek hij alles net even "te laat" gehoord te hebben en er bestaat volgens hem een mooie etiquette die voorschrijft dat men gedurende een afscheidsrede geen politieke toespraak mag houden. Kortom: hij kan, mag en wil niet keihard roepen dat Van Leeuwen in naam der socialisme het geld ten goede moet laten komen aan de maatschappij. Zijn er dan geen normen? Natuurlijk wel. De PvdA bevroor uw salaris en wil verplichtingen aan bedrijven opleggen. Gaat het echter om PvdA'ers die elkaar aan een baan hebben geholpen en zich nu verrijken, dan gaat het anders. De salarisnormen blijken dan opeens (net zo toevallig) voor hen niet te gelden.

Geen formele normen, dus geen juridische mogelijkheden. Dat is makkelijk. Zou het een PVV'er zijn geweest, dan had dit kabinet er alles aan gedaan om het geld niet te hoeven uitkeren. Opeens komt de aap uit de mouw. Depla (PvdA) en minister Van der Laan (PvdA) speelden een smerig spelletje in de Kamer. Delpa reageert dat zelfregulering niet werkt. Daarmee doelt hij op de vrijheid die organisaties hebben om zelf hun beloningsstructuur te bepalen. Het gaat hier weliswaar om een woningbouwcorporatie die publieke belangen behoort na te streven, maar hier wordt alles op een hoop gegooid. Zelf het salaris bepalen als bedrijf? Niks ervan. Alles moet gelijkgetrokken worden. De PvdA'er pleitte meteen voor algemene wetten tegen beloning. Voor Van der Laan was het vervolgens niet moeilijk meer. Hij beschreef meteen dat de verzelfstandiging van de corporaties 15 jaar geleden niet zo handig was. Koren op de molen voor alle voorstanders van de aankomende hervormingen. Die hervormingen moeten de overheid nog meer macht geven.

Linkse schijnheiligen.

Kan die topman niet gewoon opzouten zonder poen en kan die hypocriete PvdA-minister hem daar niet op aanspreken? De minister stelt zich weer schijnheilig op het standpunt dat hij niet zoveel kan doen. Agema (PVV) wijst hem erop dat de PvdA eens op moet houden met de pettencultuur. Steeds nemen ze weer een andere rol aan, maar ondertussen gaat het om PvdA'ers die naar voren worden geschoven voor banen door PvdA'ers waarna dezelfde PvdA'ers zeggen er niks aan te kunnen doen. Onzin natuurlijk, want ze doen het zelf. Van der Laan verschuilt zich echter laf achter een juridisch oerwoud. De woningbouwcorporaties zijn niet publiekrechtelijk meer. Nogal logisch, want dat zijn ze niet meer sinds de PvdA dat zo geregeld heeft. De minister voegt er nog aan toe dat deze situatie alweer aantoont dat organisaties kennelijk niet zelf kunnen zorgen voor adequaat beloningsbeleid. Walgelijk. PvdA'ers besodemieteren de boel en scheren meteen al het beleid in het bedrijfsleven over een kam.

Desondanks wassen ze bij de PvdA de handen in onschuld. We moeten niet zo negatief doen, want ze hebben heus de normen wel verdedigd. Dat ze zelf geregeld hebben dat die normen niet voor hun vriendjes gelden is voor hen slechts bijzaak. Bovendien waren ze altijd al voor een hoger salaris als het om een PvdA'er gaat. Dus daar kan, volgens de minister, geen teleurstelling zitten. Zo, dat is lekker makkelijk. Voorstander zijn van huichelarij, dat openbaar uitdragen en dan ook nog eens stellen dat het bekend was en we dus niet zo moeten zeuren. Juridisch zit alles vast. Zo hebben ze dat geregeld. Moreel kan hij ook niks doen, want dat is slechts een herenakkoord. Hoe zit het nu met die Kamerleden en ministers van de PvdA die PvdA'ers aanstellen? En wat doen we met die PvdA'ers die dat weer goedkeuren en die PvdA'ers die de goedkeuring vervolgens misbruiken? Van der Laan vindt dat geen schijnheiligheid. Terwijl ze bij de PvdA dief, politie, beoordelaar en rechter ineen zijn. De verschillende pettencultuur.

Overweging.

Uiteindelijk willen ze naar een situatie toe waarin het mogelijk is om verschillende groepen op totaal verschillende manieren te behandelen. Grote dilemma's zijn daarbij niet te voorkomen. De uitdaging waarvoor de PvdA zich gesteld ziet houdt grofweg het bevoordelen van de eigen mensen en achterban in. Waarbij het overduidelijk de bedoeling is om te parasiteren op de rug van hardwerkende eerlijke mensen die zich daar niet voor willen lenen. Duidelijk is dat een rechtstreekse toepassing van zulke ideeŽn indruist tegen bestaande wetgeving. Bestuurders voortrekken omdat ze een bepaalde levensovertuiging hebben of allochtonen privileges verschaffen vanwege hun huidskleur zou zelfs strafbare discriminatie opleveren. Boven de wet opereren zal teveel opvallen. Ingewikkelde constructies om hetzelfde resultaat te kunnen bereiken vormen dan ook de troefkaarten van de linkse politiek. Dit wordt mogelijk gemaakt via slinkse wegen. Socialisten maken van gelijke gevallen ongelijke gevallen via juridische kunstgrepen.

Wat niet wegneemt dat de genoemde dilemma's niet zomaar verdwijnen. Stel dat een groot deel van de achterban van de PvdA uit luie, werkloze allochtonen bestaat die te lam zijn om te werken. We mogen niet zeggen dat het werkelijk zo is, maar neemt u het voor deze verhandeling gewoon aan. Waarom zouden ze anders zoveel moeite doen om Nederland te koloniseren. Deze mensen zullen niet bulken van legaal en wit vermogen. Wonen lukt enkel in goedkope huizen, maar de huizenmarkt zal niet speciaal voor deze groep gaan discrimineren. Woningbouwcorporaties kunnen goedkope woningen bouwen mits ze voldoende gesubsidieerd worden. Met als risico dat anderen die huizen ook kunnen kopen. Geen probleem. De linkse grachtengordel maakt er een publiekrechtelijke bedoening van, gooit de prijzen boven het niveau dat werkenden kunnen betalen en subsidieert de pauperachterban zodat precies het juiste gespuis in de huurwoningen terecht komt. Door er later weer een privaatrechtelijke organisatie van te maken werd zelfverrijking weer mogelijk.

Veel mensen gaan dan klagen, want zij komen vanwege de eisen voor de subsidieregelingen niet meer in aanmerking voor zo'n huurwoning, moeten voor deze subsidies wel belasting betalen en zien dat organisaties die publieke belangen moeten behartigen grote bonussen uitkeren. Wat doen al die rechtvaardige socialisten dan? Snel pakken wat ze pakken kunnen. Hoge salarissen en hoge bonussen voor functies die toevalligerwijs net buiten alle normen vallen. Juridisch is er dan niks meer aan te doen en tegen de tijd dat u verontwaardigd raakt is het kwaad al geschied. Verliest een partij als de PvdA dan niet alle geloofwaardigheid nu gebleken is dat zij hun eigen mensen naar voren schuiven voor dergelijke banen en dat zij deze situatie in feite zelf hebben veroorzaakt? Vol zelfmedelijden beweren ze dat ze er niks aan konden doen. Aangezien geen hond dat gelooft is het tijd voor de volgende stap. "Wat gebeurd is, is gebeurd," roepen ze. Wel hebben zij natuurlijk DE oplossing klaarliggen: hervorming door nivelleren.

Zulke uitspraken zijn gebaseerd op het idee dat zulke bespottelijk hoge beloningen enkel aan te pakken zijn als de overheid de totale regie houdt. Alles moet gecontroleerd worden en de overheid moet alle touwtjes in handen krijgen. Niet alleen publiekrechtelijk, want we hebben immers net met eigen ogen kunnen zien dat een organisatie die publieke belangen behartigt juridisch ook een privaatrechtelijke organisatie kan zijn. Over het feit dat zij daar zelf voor gezorgd hebben hoort u niemand. Zo kan het gebeuren dat een idioot communistisch idee, het creŽren van meer zeggenschap voor de overheid zodat ze zelfs kunnen betuttelen bij commerciŽle bedrijven, toch doorgedrukt wordt omdat de politiek ons zogenaamd de "nadelen" heeft laten zien van zelfregulering. Wat een bullshit. We hebben hier te maken met door socialisten veroorzaakte ellende die door socialisten wordt goedgepraat. Onder normale omstandigheden, zonder absurde linkse constructies, zou dit probleem sowieso niet spelen.

Snijden ze zichzelf niet ongelofelijk in de vingers met dit gedoe? Zouden ze immers het probleem van de salarissen en bonussen oplossen, dan zou zelfverrijking ook tot het verleden moeten behoren. Was het maar zo simpel. Voordat ze de deur daadwerkelijk sluiten, worden hun bestuurders nog rijkelijk beloond. Oprotpremies en langlopende contracten zijn daar voorbeelden van. Anderen die na hen komen vissen weliswaar achter het net en moeten dat geld ophoesten, maar dat interesseert ze geen bal. Het punt is dat de machthebbers altijd wel manieren vinden om zichzelf te verrijken. Door dit soort spelletjes krijgen ze groen licht voor nivellerende maatregelingen. Geld dat hierdoor vrijkomt, kunnen ze weer innen door hogere belastingen. Met dat geld kunnen ze hun eigen salarissen omhoog gooien en verder werken aan hun communistische ideaal om alles en iedereen te controleren en te onderwerpen. Afgunst en jaloezie is hun motivatie. Extra wetgeving is onnodig. Voorkom liever dat PvdA'ers zo'n positie kunnen krijgen.
Reacties: 0
Pagina's: 1

Reactie toevoegen
U dient in te loggen om een bericht te kunnen plaatsen.
 Houd het hier netjes. Hartelijk dank.

Misdefinitie
Copyright (c) 2004-2024.

C:\>Misdefinitie\type info.txt
Contact opnemen kan via een e-mail naar info apending misdefinitie.nl.