Mis∑de∑fi∑ni∑tie (de ~ (m.), ~s)
1 Politiek correct geformuleerde definitie waarmee men door middel van leugen en bedrog de werkelijke aard van misstanden probeert te verhullen door deze te rechtvaardigen.
- Misdefinitie gaat over misstanden en gedrag van criminelen, radicalen en terroristen.
- Stop de #CancelCultuur! Stelletje moraalnarcisten, u bent geen beter mens als u mensen uitsluit vanwege hun politieke gezindheid.
- De vrijheid van meningsuiting is absoluut! Wat wij mogen schrijven, bepaalt niet de juut!
- Stiekem sollicitanten googelen en ze dan cancelen? Uw naam wordt geregistreerd en doorgegeven!
Gebruikersnaam: Wachtwoord:
# Home # Boek HvA (Uitverkocht) # Registratie # Contact #
Misdefinitie artikelen
Pagina: 25 / 44: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

382 Arbeid adelt amateurs
381 Nederlandse parasietenwalhalla
380 Betuttelend verbod op losgeslagenheid
379 Nivellering door linkse zelfverrijking
378 Beheerder Misdefinitie voor de rechter
377 Criminaliseren met auteursrecht
376 Internetvrijheid in gevaar
375 Crisis? Krijg de tering!
374 Racisme legaal door beleid
373 Selectief verontwaardigde hypocrieten
372 Onderwijsniveau naar een dieptepunt
371 Een echte vent slaat een agent
370 Trauma door geschokte reacties omgeving
369 Schepping van achterlijkheid en incest
368 Rot op naar uw eigen land
367 Het nieuwe onzinrijden
366 Wilders in diskrediet
365 Huichelarij in het Irak-debat
364 Grenzeloze domheid is ook een mening
363 Jood van de idioot

373 # Selectief verontwaardigde hypocrieten #
Gepost door Misdefinitie op 17-03-2009 om 18:52.
Een van de moeilijkste uitdagingen die het publieke debat opwerpt is het verdedigen van gedachtegoed door middel van goede argumenten en consequent redeneren. Zomaar iets roepen kan iedere boerenlul. Komt er een weerwoord waar geen speld tussen te krijgen is, dan is het immers doodeenvoudig zich discreet uit de discussie terug te trekken om de ruziezoekers de kans te geven de dialoog zo ernstig te verstoren dat niemand nog wil nadenken. Zulke dwazen maken zichzelf erg ongeloofwaardig. Wie bijvoorbeeld fel tegen elke vorm van discriminatie is en het feitelijk wel best vindt als een blanke man het slachtoffer wordt, is alles behalve consequent. Hij compenseert domheid met drogredenaties. Terwijl logisch redeneren en gebruik maken van het gezonde verstand een voorwaarde is om aan een fatsoenlijke discussie te mogen deelnemen. Dergelijk gedrag wordt echter niet vaak opgemerkt omdat de bijna altijd linkse boosdoeners gebruik maken van een trucje. Selectief verontwaardigde hypocrieten piepen enkel als het hen goed uitkomt.

Selectief verontwaardigd.

Gedachtegoed, ideeŽn, overtuigingen, feiten en meningen combineren tot een consistent geheel lijkt bijna een onmogelijke opgave. Af en toe wat trollen in een discussie op internet is geen kunst aan. Jarenlang honderden artikelen publiceren met een gelaagde structuur waarbij alles ook nog klopt en vrijwel niks met elkaar in tegenspraak is zoals wij doen, is hele andere koek. Enkel door altijd consequent en realistisch te zijn is iets dergelijks mogelijk. Daarom is het socialisme altijd zo makkelijk aan te vallen. Vrijwel alles wat zij aan de linker zijde van het politieke spectrum beweren is eenzijdig, onjuist en bij elkaar gelogen. Inmiddels hebben we honderden verschillende constructies en waardeloze sociale constructen (feitelijk misdefinities) gezien waarmee zij dat al tientallen jaren weten te verbergen. Op een gegeven moment hebben zij door gekregen dat er altijd een kern van waarheid moet zijn in beweringen. Aangezien socialisten dat nooit waar kunnen maken, kiezen ze het moment van aanvallen zorgvuldig.

Selectieve verontwaardiging is gevaarlijk en misleidend. Anders dan de drogredenaties waar socialisten normaal mee komen aanzetten is er hier sprake van een situatie waarin verontwaardiging op het eerste gezicht gerechtvaardigd lijkt. Een rechtse columnist schrijft een satirisch stuk waarvan anderen vinden dat het beledigend is, racisten bedreigen een buitenlander of er vindt geweld plaats bij een demonstratie van een partij die als extreem rechts bekend staat. Verontwaardiging en afkeuring lijkt hier gepast. Belediging, bedreiging en geweld zijn immers zaken waar normale mensen tegen ageren. Vaak met harde woorden waarbij emoties hoog oplopen. Meestal vindt iedereen dat misdaad best hard mag worden veroordeeld. Scheldkanonnades en bedreigingen gericht tegen de rechtsdenkenden vinden ze heel normaal. Dat mag, vinden zij, want rechts is slecht. Totdat u beseft dat de reacties buitenproportioneel zijn en de linkse fascisten zich 1000 keer erger gedragen.

De vergelijking.

Laten we het proces eens nader bekijken en een vergelijking maken tussen hoe links- en rechtsdenkenden omgaan met verontwaardiging. Recent kwam in de media naar buiten dat raadsheren van het Amsterdamse gerechtshof worden bestookt met haatmails waarin zij voor alles en nog wat worden uitgemaakt. Dit gebeurde naar aanleiding van de berichten dat het Hof bevolen heeft dat Wilders vervolgd dient te worden vanwege een aantal uitspraken die hij gedaan zou hebben. Zoek her en der een aantal fora op het internet op en het feest kan beginnen. Vrijwel overal worden de haatmails onmiddellijk toegeschreven aan "de achterban" van Wilders. Nogal voorbarig en idioot aangezien er op dit moment nog niks bekend is over wie het heeft gedaan. Een andere mogelijkheid is dat links gespuis verantwoordelijk is met de bedoeling de aanhang van Wilders zwart te maken. Daar willen ze niks van horen. Voor hen is Wilders slecht en daarmee uit. Bij geweld van hun eigen achterban reageren ze laconiek, ontkennend en bagatelliserend.

Kijk maar eens hoe dat gaat bij berichtgeving over de zoveelste geweldsuitbarsting van Marokkanen. Eerst ontkennen ze dat het Marokkanen zijn. Kan dat niet meer vanwege de feiten, dan roepen ze "dat ze niet allemaal zo zijn". Waarom roepen ze in een topic over Wilders niet dat niet alle Wilders-aanhangers zo zijn? Vervolgens ontkennen ze dat het moslims zijn. Enkel goede moslims zijn volgens die redenatie moslim. Ongeacht het bestaan van onderzoeken waaruit blijkt dat vrijwel elke Turk en Marokkaan zich moslim voelt. Dan begint het op de man spelen. Gaat het om Wilders, dan roepen tegenstanders al snel dat aanhangers "hun ware aard laten zien". Op basis van slechts een gebeurtenis, mails naar rechters, is de hele "aanhang" van Wilders volgens hen extremistisch. Terwijl linkse ratten en allochtoons gespuis oververtegenwoordigd zijn in de criminaliteit. Roepen ze over hun eigen ware aard bij de duizenden zaken waar zij bij betrokken zijn? Natuurlijk niet.

Veel gebruikt is de linkse drogreden dat we "ze niet allemaal over een kam moeten scheren". Meestal treft u in een van hun zinnen daarna de bewering aan dat "al die Wilders-aanhangers allemaal vieze vuile racisten en extremisten zijn". Die domoren zijn vervolgens te imbeciel om te beseffen dat juist zij degenen zijn die rechtsdenkenden over een kam scheren op basis van slechts een gebeurtenis. "Incident" is ook zo'n leuk woordje. Alleen al rond eind 2008 en begin 2009 zijn er tientallen gebeurtenissen geweest van criminele activiteiten waar allochtonen bij betrokken zijn. Verweer van links? Dat zijn incidenten. Waarom is de gebeurtenis rond die rechters geen incident dan? Of meten zij soms met twee maten? Discriminatie is nog zo'n linkse drogreden gebaseerd op flauwekul. Discriminatie vinden zij slecht, maar positieve discriminatie (autochtonen discrimineren om allochtonen te bevoordelen) vinden ze prima. Zwarten weigeren vinden ze racisme; blanken weigeren noodzaak. Wat een willekeur.

Soms denken ze aan de linkerkant slim te zijn door op te merken dat PVV-aanhangers toch ook moord en brand schreeuwen als moslims iets doen. Waarom zouden zij dan niet mogen roepen dat Wilders een fascist is met aanhangers die dromen over het deporteren van buitenlanders? Heel geraffineerd, maar daar is een simpele verklaring voor. Allochtonen zijn verantwoordelijk voor een zeer groot deel van de criminaliteit. Er is dus grond om verontwaardigd te zijn. Al die tijd hebben we veel moeten tolereren en verdragen van vreemde volken. Iets dat ons enkel nog ellende heeft opgeleverd. Aan de andere kant is er nog nooit een PVV-aanhanger in de media gekomen voor een veroordeling wegens serieuze criminaliteit. De haatmails naar de rechters zijn verstuurd door onbekenden en is slechts een incident. Alle verhaaltjes over extreme gedachten zijn verzonnen. Of kunt u ons Wilders-aanhangers aanwijzen die geweld hebben gebruikt of willen gebruiken tegen allochtonen? Nee. Fortuyn en Van Gogh zijn dood. Links leeft.

Op de man spelen wordt vaak gebruikt in combinatie met selectieve verontwaardigdheid. Elke keer als het over Wilders gaat, is er weer iemand die roept dat hij een extremist en een racist is. Nogal een achterlijke opmerking, want het enige dat Wilders doet is zijn mening geven. Bouwt hij soms gaskamers? Vereert hij Hitler? Schrijft hij boeken waarin hij aanstuurt op genocide? Heeft hij soms linkse politici vermoord? Op al dit soort vragen moet het antwoord ontkennend zijn. Wilders is geen extremist en omdat hij enkel ageert tegen gedachtegoed, overtuigingen en ideologie is er ook geen sprake van racisme. De PvdA daarentegen heeft veel meer op zijn kerfstok. Nationaal socialisme, etnische zuivering en racisme en nog eens racisme. Waar blijven die schreeuwers dan met hun grote bek? Waarom schrijven ze niet in elk topic dat over de PvdA en Wouter Bos gaat hetzelfde wat ze Wilders toewensen? Dit soort figuren zullen Wilders nog zwart blijven maken als de SP alle Joden aan het gas wenst.

Andere linkse redenaties zijn al eveneens te debiel voor woorden. Plannen van Wilders zouden geld kosten en daar zijn ze al snel verontwaardigd over. Daarbij vergeten ze even dat we 100 miljard schuld hebben door de multiculturele samenleving, nog eens 100 miljard schuld vanwege verspillingen in het buitenland en nog eens miljarden oplopende schuld door de overige linkse hobby's. Zaken in perspectief zien is voor links altijd al zeer moeilijk geweest. Zo scharen ze iedere beperking onder het volledig beperken van vrijheid. Met als gevolg dat zij van mening zijn dat het terecht is dat Wilders geweigerd wordt in Engeland. Wilders zou namelijk ook de vrijheden van anderen willen beperken. Die hersenlozen willen maar niet begrijpen dat er nogal een verschil zit tussen een terroristische moslim die de hele Ikea wil opblazen en een nette volksvertegenwoordiger als Wilders die hooguit een mening geeft. Om nog maar te zwijgen over de gevangenis waar Wilders in vertoeft door al zijn beveiligingen. Daar horen we ze niet over.

De PVV zou een one-issuepartij zijn en grossieren in populistische retoriek. Geen linkse rakker die opmerkt dat de linkse media enkel over Wilders wil schrijven als het over de islam gaat. De multiculturele samenleving is slechts 1 van de 9 hoofdpunten. Zelfs de SP is er ooit achtergekomen dat de meeste kamervragen van de PVV juist niet over de islam gaan. Laat ons verder vooral niet beginnen over de holle retoriek van de linkse partijen. "De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten." Of te wel: wie hard werkt, zal dokken voor de parasiterende uitkeringtrekkers. "Samen bloeden." "Na het zuur komt het zoet." "We hebben het niet geweten." Stuk voor stuk linkse retoriek. Als men dan zo wil schreeuwen tegen retoriek, schreeuw dan ook tegen de linkse partijen. Uiteraard willen ze dat niet. Weer een ander trucje is doen alsof de problematiek met allochtonen hetzelfde is als die van Wilders. Met nogal kromme vergelijkingen. Wilders spuugt namelijk niet als een lama op buschauffeurs.

Wel is het vergelijken van crimineel tuig met Wilders voor hen aanleiding om andere argumenten belachelijk te maken. Het volgende is het geval. Grote groepen allochtonen die hier ooit als gasten zijn gekomen, doen hun uiterste best de boel hier te verstieren. Deels gebruiken ze hun cultuur en geloof om dat gedrag te rechtvaardigen. Hun aanhangers roepen graag dat "ze niet allemaal zo zijn". Dus vragen Nederlanders aan de zogenaamde gematigden om collectief afstand te nemen van het criminele gedrag. Meestal gebeurt dat niet. Waaruit de conclusie getrokken kan worden dat zij niet zo gematigd zijn als wordt beweerd of dat het niet zo'n kleine groep is als zij zeggen. Bovendien is het kennelijk niet vanzelfsprekend dat men in vreemde culturen afstand neemt van dergelijk crimineel gedrag. Sterker nog: in die culturen is het heel normaal om zo te handelen in naam van het geloof om het achteraf keihard te ontkennen. Afstand nemen is een logisch verzoek. Zij zeggen: "Neem afstand van Wilders". Dat is echter totaal iets anders.

Zo erg zijn zij nu. Een verzoek om afstand te nemen van crimineel gedrag waarmee de gematigden kunnen aantonen gematigd te zijn wordt door linkse dwazen omgedraaid. Aanhangers van Wilders zouden alle schuld op zich moeten nemen voor iedere bedreiging van bijvoorbeeld een linkse rechter. Bizar. Van moslims wordt ook niet verwacht dat zij afstand nemen van een onbekende. Moslims die voor de 100ste keer binnen 3 maanden in het nieuws komen wegens zware criminaliteit zijn nogal van een andere orde dan een paar malloten die onbekend zijn en voor de eerste keer in het nieuws komen vanwege een paar mails. Opvallend is dat de linkse vijand wel steeds nieuwe argumenten verwacht van de tegenpartij als ze het niet meer snappen. En dan begint het spelletje weer. Rechts zou generaliseren, maar drie regels verder doet links zelf waar ze juist zo tegen zijn. Stigmatiseren en de boel frustreren lijkt het enige doel te zijn van de linkse druktemakers.

Overweging.

Selectieve verontwaardiging is een smerig spelletje dat voornamelijk een linkse aangelegenheid is. Zeiken op Wilders als hij zijn mening geeft, maar ondertussen een oogje dichtknijpen als dat lichtgetinte straattuig onze steden onveilig maakt met regelrechte terreur. Lekker kankeren als een zwarte een baan niet krijgt, maar wel met een harde plasser voor de televisie zitten als Ter Horst even regelt dat er geen blanken (meer) worden aangenomen bij de politie. Jammeren en huilen over belediging als ze op hun kleine pikkie worden getrapt, terwijl heilige geschriften Nederlanders neerzetten als roze blanke varkens die met een bot mes mogen worden afgeslacht als beesten. Klagen over discriminatie en haatzaaien op rechtse websites en ondertussen nooit een linkse website aanklagen en vervolgen waarop elke dag weer mensen met de dood worden bedreigd. Degenen die zo reageren moeten zich de ogen uit hun kop schamen. Keken uw voorouders ook de andere kant op toen de Joden werden weggevoerd?!

Soms lijkt het wel alsof de socialisten gaandeweg iets slimmer zijn geworden. Na langdurig blootgesteld te zijn aan goede argumenten proberen ze rechtse argumenten te misbruiken door ze om te draaien. Daarbij vergeten ze echter het belangrijkst. Een los argument stelt niks voor. Een argument is pas goed op het moment dat het in een goede context waarin alles klopt iets aantoont, onderdeel is van geldige redeneringen, gebaseerd is op feiten en vrij is van dogmatische drogredeneringen. Zomaar copy en paste doen, zoals onze linkse vrienden zichzelf hebben aangeleerd, getuigt niet van intelligentie. Een vlammend betoog met de conclusie dat terroristen niet goed bezig zijn is geen argument voor de stelling dat Wilders een extremist is. Ook niet als die conclusie als argument wordt gebruikt. Wilders een extremist noemen omdat bepaalde groepen radicale moslims extremisten zijn genoemd, is dan ook te idioot voor woorden. Leer Nederlands en begrijpend lezen.

Herkenning van het selectief verontwaardigd zijn is zeer eenvoudig. Mechanismen om selectief bezig te zijn werken slechts kort. Elke samenhang en consistentie ontbreekt namelijk. Kijk verder dan de huidige "discussie" waarin enkel met verwijten wordt gegooid. Zodra u de zaken in perspectief zet en het geheel beschouwt, vallen ze genadeloos door de mand. Iemand die Wilders een extremist noemt zal hoogstwaarschijnlijk zijn bek houden bij anderen die echt extremistisch bezig zijn. Mensen die vinden dat "wij allemaal racisten zijn" uiten de beschuldiging dat juist wij generaliseren. Belediging, discriminatie en haatzaaien zijn termen die veelal komen van aanhangers van radicale teksten waarin anderen het met de dood moeten bekopen. Figuren die zelf schelden, dreigen en intimideren zullen op een gegeven moment het verwijt maken dat u niet zorgvuldig bent. Opvallend is ook het feit dat zij van u veel meer eisen dan ze zelf nastreven.

Zo vinden ze dat de "Wilders-aanhang" schuld moet bekennen voor alle problemen die linkse fatsoensrakkers overkomen. Ongeacht of de daders bekend zijn en er dus de mogelijkheid bestaat dat juist de linkse vijanden van Wilders proberen hem in een slecht daglicht te plaatsen. Is iets voor 98,9 % van toepassing, dan mogen we geen 99 % zeggen en moeten we mooie strakke betogen vervuilen door logische open deuren als "ze zijn niet allemaal zo" ertussen te zetten. Hebben zij het over 0,01 % van onze mensen, dan roepen ze wel heel "zorgvuldig" dat "zij allemaal racisten zijn". Dit heeft niet alleen gevolgen tijdens discussies, maar ook voor het nemen van cruciale beslissingen. Selectief verontwaardigd zijn betekent tevens aangiften tegen moslims niet serieus nemen, enkel rechtse websites strafrechtelijk vervolgen en allochtone en linkse criminelen veel sneller vrijlaten dan onterecht opgepakte nette rechtse burgers. Laat zien dat u deze vorm van selectieve verontwaardiging doorheeft en zet ze op hun plaats.
Reacties: 0
Pagina's: 1

Reactie toevoegen
U dient in te loggen om een bericht te kunnen plaatsen.
 Houd het hier netjes. Hartelijk dank.

Misdefinitie
Copyright (c) 2004-2024.

C:\>Misdefinitie\type info.txt
Contact opnemen kan via een e-mail naar info apending misdefinitie.nl.