Mis∑de∑fi∑ni∑tie (de ~ (m.), ~s)
1 Politiek correct geformuleerde definitie waarmee men door middel van leugen en bedrog de werkelijke aard van misstanden probeert te verhullen door deze te rechtvaardigen.
- Misdefinitie gaat over misstanden en gedrag van criminelen, radicalen en terroristen.
- Stop de #CancelCultuur! Stelletje moraalnarcisten, u bent geen beter mens als u mensen uitsluit vanwege hun politieke gezindheid.
- De vrijheid van meningsuiting is absoluut! Wat wij mogen schrijven, bepaalt niet de juut!
- Stiekem sollicitanten googelen en ze dan cancelen? Uw naam wordt geregistreerd en doorgegeven!
Gebruikersnaam: Wachtwoord:
# Home # Boek HvA (Uitverkocht) # Registratie # Contact #
Misdefinitie artikelen
Pagina: 25 / 44: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

382 Arbeid adelt amateurs
381 Nederlandse parasietenwalhalla
380 Betuttelend verbod op losgeslagenheid
379 Nivellering door linkse zelfverrijking
378 Beheerder Misdefinitie voor de rechter
377 Criminaliseren met auteursrecht
376 Internetvrijheid in gevaar
375 Crisis? Krijg de tering!
374 Racisme legaal door beleid
373 Selectief verontwaardigde hypocrieten
372 Onderwijsniveau naar een dieptepunt
371 Een echte vent slaat een agent
370 Trauma door geschokte reacties omgeving
369 Schepping van achterlijkheid en incest
368 Rot op naar uw eigen land
367 Het nieuwe onzinrijden
366 Wilders in diskrediet
365 Huichelarij in het Irak-debat
364 Grenzeloze domheid is ook een mening
363 Jood van de idioot

369 # Schepping van achterlijkheid en incest #
Gepost door Misdefinitie op 25-02-2009 om 16:22.
Wat vond u van de brochure "Evolutie of schepping: wat geloof jij?" die het Actie Comitť Schepping door uw brievenbus en strot heeft geduwd? Borrelde de woede zo hoog op dat u uw reet heeft afgeveegd met het boekje om deze daarna onmiddellijk in verbeterde staat terug naar zijn maker te sturen? Heeft u misschien per ongeluk de verspreider Kees van Helden met de dood bedreigd omdat u van mening bent dat sterven hem onherroepelijk zal herenigen met zijn geliefde God? Rende u van opwinding naar buiten om tussen de grote menigte keihard "Godverdomme, God is voor dommen!" te schreeuwen? Allemaal zeer begrijpelijk, maar wij gaan liever voor het echte werk. Molotovcocktails naar binnen gooien kan iedereen. Onzin moet echter bestreden worden met goede argumenten. Vol trots hebben de christenfundamentalisten geprobeerd u te vergiftigen met hun propaganda en dat is gedoemd te mislukken. Hun eigen geloof is niks anders dan een verzinsel dat gebaseerd is op sprookjes en incest.

Schepping.

Wellicht bent u bekend met het scheppingsverhaal zoals dat in de bijbel wordt beschreven. God zou de wereld en alles daarop hebben geschapen in slechts 6 dagen. Wetenschappelijke evidentie over de hoeveelheid tijd die de aarde nodig had om te ontstaan wordt volledig ontkend. Mensen zijn door God geschapen naar zijn evenbeeld. Aangezien de meeste mensen dom zijn, is God al niet veel slimmer. Een vermoeden dat verstrekt wordt door het verhaal dat Adam, de eerste man op aarde, ontstaan is door leven te blazen in wat stof dat op de grond lag. Wel, heeft u ooit stof met hersenen gezien? Nog erger was de uitrusting die hij voor Eva in petto had. Zij werd geschapen uit een rib van Adam. Ribben hebben geen hersenen; Eva en andere vrouwen dus ook niet. Vrouwen staan derhalve onder de man. Partijen als de SGP willen niks weten van vrouwen op hoge functies. Bij de islam moet de vrouw met een boerka en een besneden doos rondlopen zodat de mannen niet te geil worden. Religies zien vrouwen sowieso als minderwaardige schepsels.

Bekend is de uitspraak "God made Adam and Eve, not Adam and Steve". Man en vrouw is daardoor de norm. Twee flikkers is uit den boze. Dit verklaart waarom veel gelovigen negatief staan tegenover homoseksuelen. Eeuwenlang zijn homo's door christenen net zo verketterd als vrijsprekers. Nog steeds zijn homo's bij veel kerkgenootschappen, bedrijven en christelijke partijen niet welkom. Trouwen als homostel? Vergeet het maar als het aan gelovigen ligt. Islamieten gaan nog een stapje verder. Zij zijn van mening dat homo's net zo onrein zijn als varkens. De koran rechtvaardigt gewelddadige acties. De heersende leer stelt dat homo's met het hoofd naar beneden van flatgebouwen moeten worden gegooid. Gezellig, dat geloven. Goed, er is dus een man en een vrouw. Thans zien we echter miljarden mensen op de wereld. Hopelijk weet u dat die uitbreiding niet is gekomen door een invasie aan ooievaars die massaal kinderen brachten. Volgens de schepping is de mensheid ontstaan door incest.

Logisch, want er waren maar 2 mensen. Die neuken natuurlijk om kinderen te krijgen, maar wat gebeurt er dan? Ouders kunnen niet oneindig kinderen krijgen. Dus zullen de kinderen het met elkaar moeten doen, met hun ouders en eventueel met geiten en kamelen. Vaderlief kon derhalve regelmatig aan de leuter van zijn zoon proeven dat zijn dochter ongesteld was terwijl de stoute neven zich vermaakten met het dierenrijk. Zo ontstonden zeker de religies. Een op basis van incest, de ander op basis van dierenseks en weer een ander op basis van pedofiele verkrachtingen. Goor, dat geloven. Verder stelt men dat er nauwelijks ontwikkeling heeft plaatsgevonden. Evolutie bestaat niet, dus is alles hetzelfde gebleven. Feitelijk zeggen ze daarmee dat gelovigen nog altijd apen zijn. Hersenloze neanderthalers uit de vroege oudheid. Zonder ontwikkeling is wat we de moderne homo sapiens noemen niet mogelijk. Wat een smeerlapperij. Wat een grofheid. Wat een belediging voor ons volk en de mensen die wel intelligent zijn.

Drogredenaties.

Na deze fraaie uiteenzetting, zullen we ons verder moeten gaan verdiepen in de argumenten van de tegenpartij. Vrijwel de hele brochure is erop gericht om de wetenschap, met name de evolutietheorie, in een slecht daglicht te plaatsen ten gunste van het scheppingsverhaal. Daarbij redeneren ze wel erg bizar. Schepping is geloof. Voor het gemak definiŽren ze de evolutietheorie ook als geloof. Dan zetten ze uiteen waarom de evolutietheorie kut met peren is. Het is geloof en niet te bewijzen omdat iets uit het verleden nu eenmaal niet te herhalen is. De evolutietheorie zou bovendien misleidend zijn omdat de geschiedenis verdraaid wordt met zogenaamde bewijzen die helemaal niet te bewijzen zijn. Pardon? Dit zijn juist de bezwaren die voor religie gelden. Het is een geloof, gebaseerd op een sprookjesboek uit het verleden, alle "bewijzen" zijn vals en God is niet te bewijzen. Aanschouw de christelijke achterlijkheid. Men heeft zojuist toegegeven dat geloof pure onzin is omdat het geloof is en niet te bewijzen valt.

Eigenlijk zijn we nu al klaar. God is niet te bewijzen, dus kennelijk zijn alle gelovigen voor Van Helden achterlijke imbecielen en is alle schriftelijke meuk over religie hersenloze propaganda voor onderontwikkelde apen. Zonder evolutie is er immers geen ontwikkeling. Daar blijft het niet bij. Geen mogelijkheid laten ze onbenut zichzelf belachelijk te maken. Gesuggereerd wordt dat we God niet waarderen omdat we het IQ van een kleine kleuter van 4 hebben. Iets om over na te denken: wie zal het eerder bij het rechte eind hebben? De persoon die klakkeloos gelooft wat in een 2000 jaar oud boekwerk staat of de kritische wetenschapper die erkent niet alles te weten en bij het falsificeren van zijn theorie bereid is deze te herzien? Kritiek is voor de christenfundamentalist sowieso verboden. Gods wegen zijn ondoorgrondelijk. Waarom? Nou, dat zit zo. Een kunstenaar die een beeld maakt, weet alles over het beeld. Andersom weet het beeld niks. Zo is dat ook met God en de mens. God is machtig en de gelovige mens heeft net als het beeld geen hersenen.

Fijn, van die mensen die hun eigen domheid projecteren op de ander. Gelovigen die zichzelf qua herseninhoud en begripsvorming vergelijken met dode beelden van een kunstenaar. Het moet niet gekker worden. Hoe denken ze over de wetenschap? Zoals gezegd hebben ze daar geen hoge pet van op. Niet gehinderd door kennis van zaken stellen ze dat wetenschap bestaat uit techniek en geschiedenis. Met betrekking tot het geschiedenisgedeelte beweren ze dat de wetenschap alles loopt te verzinnen om zo de "waarheid" te bepalen. Duidelijk is dat hun "argumenten" op waren en ze stranden op een hoop achterlijkheid. Van hetzelfde kaliber is het volgende idee als ze proberen te betogen waarom evolutie als proces niet kan bestaan. Evolutie staat meestal voor geleidelijke ontwikkeling. Levende wezens muteren en die mutatie kan goed of fout zijn voor het overleven. Is het goed, dan blijft die mutatie aanwezig. Gaat het fout, dan sterft het wezen en gaat de mutatie verloren. "Niet waar!" roept de gelovige. "Stenen muren muteren niet..."

Soms vragen we ons af waarom God die mensen zo ontzettend stom heeft gemaakt. Evolutie gaat over levende organismen. Mens en dier. Niet over levenloze objecten zoals materialen. Evolutie is bovendien erg traag en betreft een proces dat vaak over miljoenen jaren is verspreid. "Nee," zeggen de fundamentalisten, "als we het niet per direct om ons heen zien gebeuren, is het niet waar." Willen ze soms zeggen dat we God wel per direct zien als we hen daarom vragen? Bovendien zijn ze wel heel erg selectief met hun aanwijzingen. Het feit dat er fossielen zijn gevonden van dieren die heel erg lijken op dieren die we nu kennen, zien zij als bewijs dat ontwikkeling niet geleidelijk verloopt maar ineens is geschapen. Ja, en grote beesten als de dinosaurus waren zeker een verzinsel uit Jurassic Park. Om hun standpunt kracht bij te zetten, nemen ze een zogenaamd "bewijs" en kraken ze het af. Komt hij dan hŤ: Evolutie zou onzin zijn omdat een plaatje uit 1879 niet helemaal precies is getekend.

Ze durven zelfs het woord "verzonnen" in de mond te nemen. Als er ook maar iets verzonnen is, dan zijn het wel de verhaaltjes in hun "heilige" geschriften. Waarom mogen we niet zelf onze keuze maken en kiezen voor de evolutietheorie? Wel, de evolutietheorie zou geen antwoord hebben op belangrijke levensvragen. Nogal een idioot standpunt, want de evolutietheorie stelt helemaal niet dergelijke antwoorden te hebben. Levensvragen horen thuis bij de filosofie. Lekker fantaseren en denken aan de hemel met melk, honing en de eeuwige maagden. Gelovigen willen echter graag een antwoord hebben op de vraag waar ze vandaan komen, waarom ze hier zijn en waar ze naar toe gaan als ze sterven. Angst voert de boventoon en gewoon accepteren dat we veel dingen nog niet weten zit er niet in. Religie zou dat antwoord wel hebben. God is liefde en daarom is de wereld overspoeld met rampen, oorlog, allochtonen, gelovigen en socialisme.

Evolutie.

De evolutietheorie neemt heel wat realistischere standpunten in, maar dat wordt niet begrepen door mensen die niks van wetenschap afweten. Allereerst bestaan er een groot aantal misvattingen met betrekking tot de evolutietheorie die eerst uit de weg moeten worden geruimd. Met de term evolutie doelen we op het proces dat (het) leven geleidelijk aan verandert. Die verandering vindt plaats doordat erfelijke eigenschappen van een organisme veranderen als gevolg van mutaties in het erfelijke materiaal. Het organisme wordt bijvoorbeeld iets langer. De evolutietheorie is daarop gebaseerd en gaat dieper in op de achtergronden en het resultaat van evolutie. De veranderingen geven al dan niet een voorsprong in het leven waardoor de kans op overleven toeneemt of afneemt. Neemt het toe, dan krijgt het organisme dat de mutaties heeft ondergaan de kans dit erfelijk materiaal door te geven aan zijn nageslacht. Evolutie is geen theorie; er is wel een theorie over evolutie.

Evolutie is als ontwikkelingsproces herhaaldelijk aangetoond door de biologische wetenschappelijke disciplines. Wetenschappers zijn het echter niet eens over alle aspecten van de evolutietheorie die op basis van het proces evolutie als model dient voor de werkelijkheid. In de wetenschap is het echter gebruikelijk dat zodra een deel van een theorie ontkracht wordt, er afstand van genomen wordt en het deel vervangen wordt door de nieuwe inzichten. Zover zullen gelovigen nooit komen. Ten onrechte wordt aangenomen dat als een deel van de theorie ter discussie staat, dat ook betekent dat de hele evolutietheorie niet deugt. Erger nog: dat evolutie helemaal niet bestaat of heeft bestaan. Nogal hypocriet. Hebben gelovigen massaal afstand genomen van God toen bleek dat de aarde niet plat was? Bestaat natuurlijke selectie, gebaseerd op het uitsluiten van zwakken waardoor de sterksten overleven, niet als er een paar gevallen zijn waarbij het anders lijkt te zijn? Misdefinitie geeft daar regelmatig verklaringen voor.

Veelal wordt de evolutietheorie verkeerd begrepen. Gelovigen gaan er vaak ten onrechte van uit dat er keuze is uit schepping of evolutie. Apert onjuist. De evolutietheorie beschrijft de ontwikkeling van soorten en gaat niet over de schepping van mens en aarde. Sterker nog: schepping (mens geschapen door God) en evolutie (ontwikkeling gedurende miljoenen jaren) sluiten elkaar niet eens uit. Theoretisch kan het heelal, de aarde en de mensheid geschapen zijn door God en daarna onderhevig zijn geweest aan de evolutie. Oei, dat is gewaagd! Een wetenschapper die alle mogelijkheden durft na te gaan. Voor de werkelijke schepping van hemel en aarde zijn andere theorieŽn. Afkomstig uit de theologie en de filosofie. Neem bijvoorbeeld de oerknal die ons heelal in beweging zou hebben gezet en daardoor de materie heeft verspreid waaruit alles is ontstaan. Wetenschappers staan open voor andere denkwijzen en verdienen daarom al de voorkeur.

Darwin heeft niet gezegd dat de mens afstamt van de apen. Dit is een hardnekkig gerucht dat verspreid wordt in de hoop dat mensen afstand nemen van de wetenschap. Wat hij wel heeft gezegd is dat apen en de moderne mens een gemeenschappelijke voorouder hebben. Apen en mensen zijn genetisch voor 95 % gelijk. Sommige mensen halen bijna de 100 %, maar dat ter zijde. Apen hadden in principe dezelfde ontwikkeling kunnen doormaken als wij, maar er is iets vreemds gebeurd. Zo'n 40.000 jaar geleden begon het "praten". Door te praten ontstond er een geavanceerde manier van communiceren en daarmee kunnen mensen zich ontwikkelen tot intelligente wezens. Met nadruk zeggen we kunnen, want helaas mislukt dat proces nogal vaak. Die mutatie heeft ons destijds een flinke boost gegeven. Evolutie is bij de mens duidelijk zichtbaar en gebeurt nog steeds. Jammer genoeg blokkeren mensen de evolutie door achterhaalde ideeŽn. Dom zijn en zich neerleggen bij fascisme garandeert tegenwoordig een grotere overlevingskans.

Overweging.

Vrouwonvriendelijk gedrag, homohaat, incest, pedofilie en de meest idiote drogredenaties: het scheppingsverhaal uit de bijbel liegt er niet om. Christenfundamentalisten trachten u ervan te overtuigen dat zoiets goors en ranzigs een stuk geloofwaardiger is dan waar de wetenschap mee komt en dat is dan ook meteen een cruciale fout die ze maken. Start als gelovige geen discussie over het geloof, want u zult keer op keer glansrijk verliezen. Rationeel gezien is het namelijk te achterlijk voor woorden om te veronderstellen dat mensen uit stof en ribben worden geschapen om vervolgens met z'n tweeŽn een miljardenmaatschappij bij elkaar te neuken middels incest. Geloof is iets persoonlijks. Bedoeld voor angstige mensen die niet kunnen accepteren dat er na de dood helemaal niks is. Geesteszieke mensen die zich niet kunnen verenigen met het feit dat ze in het heelal net zoveel waard zijn als kakkerlakken. Daarom willen ze zich arrogant vasthouden aan een zingeving aan het leven waarbij zij een hoofdrol spelen.

Prima, geloof in God. Geloof in David de kabouter of in de Tovenaar van Oz. Desnoods in sinterklaas of de paashaas. Vul er uw lege leven mee en begeef u op plekken waar wij godzijdank nooit komen. Denk echter niet dat de verhaaltjes over wat uw fantasieŽn doormaken ook maar enige vorm van waarheid kunnen bevatten. Natuurlijk heeft u het recht op de vrijheid van meningsuiting, maar dat hebben wij ook en daar maken we nu gretig gebruik van door u te zeggen wat we ervan denken. Al zult u waarschijnlijk na dit artikel gaan huilen en protesteren. Ga uw geloof niet aan anderen opdringen. Eerlijk is eerlijk. Wij hebben ook denkbeeldige vriendinnen, hallo Lisa, maar dat proppen we ook niet in uw brievenbus. Laat staan dat we u te pas en te onpas confronteren met onze gestoorde manier van denken. Ruim 2,5 ton uitgeven aan propaganda waarmee onze kinderen vergiftigd moeten worden met sprookjes is al helemaal van de zotte. Onderwijs hoort neutraal en objectief te zijn.

Wetenschappelijk gezien weten we erg veel. Het proces na de oerknal is goed omschreven. We weten hoe materie in het heelal elkaar aantrok en clusters vormde. Bekend is hoe dergelijke krachten mooie planeten hebben gevormd. Waarop, mits de omstandigheden goed genoeg zijn, leven kon ontstaan. De evolutietheorie beschrijft hoe de eencelligen zich ontwikkelden en er verschillende soorten dieren ontstonden. De verdere evolutie die daarop volgde kan door verschillende wetenschappelijke disciplines worden aangetoond. Nadeel van wetenschap is dat er behoorlijk wat kennis aanwezig moet zijn om het te snappen. Religie is veel makkelijker en kent daarom veel meer achterlijken. Natuurlijk weet de wetenschap ook niet alles. De oerknal is nog een mysterie evenals de vraag of er meerdere heelallen zijn. Wetenschap is echter wel transparant, rationeel, reproduceerbaar en bereid te herzien. Voor alle vragen waar geen zekerheid over is, kunnen we in elk geval een aannemelijkere verklaring geven dan God.
Reacties: 0
Pagina's: 1

Reactie toevoegen
U dient in te loggen om een bericht te kunnen plaatsen.
 Houd het hier netjes. Hartelijk dank.

Misdefinitie
Copyright (c) 2004-2024.

C:\>Misdefinitie\type info.txt
Contact opnemen kan via een e-mail naar info apending misdefinitie.nl.