Mis∑de∑fi∑ni∑tie (de ~ (m.), ~s)
1 Politiek correct geformuleerde definitie waarmee men door middel van leugen en bedrog de werkelijke aard van misstanden probeert te verhullen door deze te rechtvaardigen.
- Misdefinitie gaat over misstanden en gedrag van criminelen, radicalen en terroristen.
- Stop de #CancelCultuur! Stelletje moraalnarcisten, u bent geen beter mens als u mensen uitsluit vanwege hun politieke gezindheid.
- De vrijheid van meningsuiting is absoluut! Wat wij mogen schrijven, bepaalt niet de juut!
- Stiekem sollicitanten googelen en ze dan cancelen? Uw naam wordt geregistreerd en doorgegeven!
Gebruikersnaam: Wachtwoord:
# Home # Boek HvA (Uitverkocht) # Registratie # Contact #
Misdefinitie artikelen
Pagina: 25 / 44: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

382 Arbeid adelt amateurs
381 Nederlandse parasietenwalhalla
380 Betuttelend verbod op losgeslagenheid
379 Nivellering door linkse zelfverrijking
378 Beheerder Misdefinitie voor de rechter
377 Criminaliseren met auteursrecht
376 Internetvrijheid in gevaar
375 Crisis? Krijg de tering!
374 Racisme legaal door beleid
373 Selectief verontwaardigde hypocrieten
372 Onderwijsniveau naar een dieptepunt
371 Een echte vent slaat een agent
370 Trauma door geschokte reacties omgeving
369 Schepping van achterlijkheid en incest
368 Rot op naar uw eigen land
367 Het nieuwe onzinrijden
366 Wilders in diskrediet
365 Huichelarij in het Irak-debat
364 Grenzeloze domheid is ook een mening
363 Jood van de idioot

368 # Rot op naar uw eigen land #
Gepost door Misdefinitie op 20-02-2009 om 22:42.
De Europese Unie is vooral een pain in the ass voor Nederland. Miljarden aan belastinggeld stroomt naar Europa, de oer-Hollandse gulden is vervangen door een munt die onderhevig is aan hyperinflatie en we hebben onze soevereiniteit moeten afstaan aan een stelsel van machtsmisbruik dat men voor het gemak "democratie" noemt. Al deze opofferingen zouden volgens kenners heel wat voordelen opleveren. De Europese Grondwet Het Europese Verdrag wemelt van de papieren vrijheden. Vrijheid van meningsuiting, een transparante en vrije markteconomie en vrij verkeer van personen en goederen. Feitelijk komt dat erop neer dat iedere Europese staatsburger mag gaan en staan waar hij wil en nooit het slachtoffer mag worden van (ongeoorloofde) discriminatie. Engeland heeft met de weigering van Geert Wilders laten zien dat dit onder andere niet geldt voor blanke rechtse islamcritici. Deze weigering kan grote consequenties hebben voor de laffe Nederlandse regering.

Eigen schuld.

Hier gebeurt iets bizars dat ondenkbaar zou moeten zijn. Engeland maakt deel uit van het Verenigd Koninkrijk dat een bevriende EU-lidstaat is. Wilders heeft, net als iedere andere Europese burger, het recht om gebruik te maken van de regeling die bestaat voor het vrije verkeer van personen. We hebben het bovendien niet over de eerste de beste geitenneuker die als doel heeft onschuldige mensen naar Allah te blazen, maar over een democratisch gekozen parlementariŽr die op uitnodiging van een hoge functionaris naar Groot-BrittanniŽ komt om daar in debat te gaan over zijn standpunten. De weigering is natuurlijk te absurd voor woorden. Deze handelswijze heeft een precedent geschapen waarmee iedereen te pas en te onpas te weigeren is met een simpel beroep op de "openbare orde". Stelt u zich eens voor dat alle politici met een onwelgevallige mening nooit meer hun werk kunnen doen buiten Nederland. Dat zou een onaanvaardbare situatie opleveren. Linkse politici doen er echter alles aan om te voorkomen dat er maatregelingen worden genomen.

De zaak is glashelder. De vrijheid van meningsuiting krijgt de zoveelste klap te verduren en dat druist lijnrecht in tegenover alle grondrechten die we zouden moeten hebben. Men heeft gebruik gemaakt van het middel verboden discriminatie door een man met een bijzondere status op basis van politieke voorkeur de deur te wijzen. Wijs een neger de deur om dezelfde reden en u wordt publiekelijk gelyncht. Daaruit blijkt dat er zo zwaar getild wordt aan discriminatie dat geen straf te zwaar is. Breng de zaak Wilders voor het Hof en gooi de verantwoordelijken in de diepste kerker tussen de ratten. Dan hebben zij ook weer eens wat viezigheid te vreten. Zo duidelijk is het voor de linkse tegenstanders echter niet. Zodra zij discriminatie ruiken, proberen ze uw keel eraf te snijden, maar in dit soort gevallen blijven de protesten angstvallig uit. Inmiddels kunt u de extreem linkse methoden om op een zogenaamd nette wijze iemand monddood te maken wel dromen. Wilders zou volgens hen zelf schuld hebben, dus vinden ze het weigeren niet zo erg.

Zoals gewoonlijk leveren zulke ideeŽn een doldwaze poppenkast op in de Tweede Kamer. Pechtold (D66) roept stellig dat Wilders niet zo moet zeiken omdat hij zelf de grenzen van de vrijheid zou willen beperken voor moslims. Kant (SP) doet het dunnetjes over door met grote en scherpe bewoordingen Wilders uit te maken voor een hypocriet die zelf de grenzen wil dichtgooien voor mensen met een bepaald geloof. Aan het einde van haar relaas sneert ze hem toe dat Wilders enkel voor zijn eigen vrijheden aan het pleiten is. Ligt het nou aan ons of snappen alle linkse hersenloze imbecielen nou echt niet dat alles op deze manier over een kam scheren totaal geen recht doet aan de werkelijkheid? Radicale berberapen weigeren die homo's van flatgebouwen willen gooien is van een totaal andere orde dan een politicus die zijn mening geeft. Achterlijke moslims die maar al te graag de clitoris van Kant en Halsema eruit zouden willen snijden, vormen een totaal ander probleem dan er een rechts realistische opvatting op nahouden. Alles over een kam scheren is dom. Heel dom.

Het "eigen schuld, dus is het niet erg wat u overkomt"-construct is in feite een verbasterde "oog om oog, tand om tand"-redenatie. Men stelt dat de weigering van Wilders niet erg is, omdat hij zelf ook wil weigeren. Opvallend is dat ze daarbij alle omstandigheden weglaten. Laten we daar eens nader naar gaan kijken, want nu wordt het interessant. Ze willen ons dus doen geloven dat iets zeggen of een mening hebben een tegenactie rechtvaardigt. Ongeacht of dat buitenproportioneel is of niet. Hoe gaat dat precies in zijn werk? Van mening zijn dat alle radicale moslims terug moeten naar hun eigen land, wordt teruggebracht tot de bewering "alle moslims moeten oprotten". Vervolgens redeneren ze daar op door en vinden ze het rechtvaardig dat Wilders fysiek op straat wordt gesmeten. Erg raar. Iets dat gezegd wordt, betekent volgens dat tuig fysieke acties. Zouden ze beseffen wat voor consequenties die redenering heeft? Marokkaan dreigt onze kelen af te snijden, dus zegt de linkse eigenschuld-regel dat wij hem mogen ...

Nationale rechter.

Met de gebeurtenissen in Engeland is een levensgevaarlijk precedent geschapen. Blijkbaar het is mogelijk om, met een beroep op het in gevaar zijn van de openbare orde, mensen te discrimineren op basis van hun politieke voorkeur. Om te voorkomen dat straks iedere lidstaat mensen gaat weren op basis van kenmerken die bij de wet verboden zijn, moet de regering wel afstand nemen van de beslissing om Wilders te weigeren. Toch gaat dat afstand nemen niet van harte. Men spreekt hooguit over een actie die "buitengewoon teleurstellend" is, maar verbindt er geen sancties aan. Maxime Verhagen (CDA) nodigde de Britse ambassadeur uit voor een kopje thee. Zeer vrijblijvend en uiteraard zonder resultaat. Rutte (VVD) vraagt terecht tijdens het interpellatiedebat waarom het allemaal niet wat formeler kan door de man te ontbieden. Verhagen en Balkenende blijven om de hete brij heen draaien. Volgens hen zijn formele stappen niet nodig om het land in zijn recht zou staan. Kant (SP) roept dat een land iedereen mag weigeren.

Decennia lang hebben onze linkse vrienden ons voorgelogen door te stellen dat het weigeren van mensen onmenselijk is. Buitenlanders zouden niet meer teruggestuurd kunnen worden naar hun eigen land omdat ze er inmiddels aan gewend zijn geraakt hier te mogen profiteren. Terugstuuracties worden al tientallen jaren door links gespuis tegengehouden. Desnoods met grof geweld. En wat horen we hier nota bene uit de mond van een extreem socialistische partij? Dat een land in principe iedereen mag weigeren en terugsturen als ze willen. Hadden we dat eerder geweten, dan waren de transporten destijds al in gang gezet. Natuurlijk mag dat niet zomaar, maar nu duidelijk is geworden dat er slechts een beroep op de openbare orde nodig is, is weigeren wel erg eenvoudig. De openbare orde is namelijk een schijnconstruct dat enkel misbruikt wordt ter rechtvaardiging van illegaal handelen. Wilders had echt geen bomgordel met explosieven bij zich. Moslims bleken in het verleden een stuk gevaarlijker en mochten wel binnen.

Meteen doet zich hier een ernstig dilemma voor. Zou Wilders geweigerd zijn vanwege zijn politieke meningen, dan is de vrijheid van meningsuiting in het geding en moeten de verantwoordelijken gestraft worden. Is hij geweigerd met een beroep op de openbare orde, dan moet dat objectief aangetoond worden. Accepteert men dat een dergelijk beroep subjectief gemotiveerd wordt, dan is de consequentie dat linkse partijen niet meer kunnen volhouden dat het weigeren en terugsturen van mensen naar hun eigen land niet kan. Met als gevolg dat hun eigen mensen worden gestraft of dat allochtonen die een gevaar vormen voor de maatschappij zonder pardon gedeporteerd worden richting de bushbush. Verhagen en Balkenende proberen zich uit dit dilemma te redden door te stellen dat de vrijheid van meningsuiting niet in het geding is. Hij zou geweigerd zijn met een beroep op de vermeende verstoring van de openbare orde omdat moslims hebben gedreigd met rellen. Dus als u dreigt met rellen als er nog meer buitenlanders komen, dan rijden ze de trein voor.

Voorkomen moet worden dat andere landen Nederlanders zonder enige vorm van proces gaan vervolgen. Een onterecht en subjectief beroep op de openbare orde is waanzin. Zolang Wilders zijn strijd voert met woorden en Engeland radicale moslims die Joden willen doodschieten gewoon binnenlaat, is dat niet te verkopen. De socialisten weten wel raad met dat probleem. Zoals gewoonlijk beginnen ze Wilders zwart te maken. Verhagen zegt dat Wilders heeft gezegd tevreden te zijn met de maatregelingen die genomen zijn. Wanneer Wilders daartegen protesteert (hij vindt het optreden van het kabinet juist zwak en laf), suggereert de minister dat Wilders tegen hem persoonlijk altijd andere dingen zegt dan in het openbaar. Verhagen benadrukte dat zelfs de zielsverwanten van Wilders (de Engelse liberalen) vinden dat Wilders te ver gaat. Onzin. De meeste liberalen neigen naar de linkerkant. De vrijheid van meningsuiting zou ook niet in gevaar zijn omdat ze Fitna naderhand wel hebben vertoond. Alsof men in het Engelse parlement vertoning kan verbieden.

Allemaal rotsmoesjes van socialistische bewindsmannen die voelen dat ze een modderfiguur slaan nu ze opeens voor weigering pleiten terwijl ze altijd tegen waren. Staaij (SGP) merkt op dat hier in feite het functioneren van de staatsinstelling in de problemen komt. Politici moeten vrij naar andere landen kunnen gaan. Extra zorgvuldigheid is nodig. Bij de PvdA vinden ze echter dat er geen onderscheid gemaakt hoeft te worden. Het feit dat Wilders niet binnenkomt staat voor hen gelijk als de zelfmoordmoslim die wel binnenkomt. Selectieve verontwaardiging noemen we dat. Verhagen maakt nog eens duidelijk waarom formele acties niet verstandig zijn. Hij zou namelijk zowel informeel als formeel hetzelfde zeggen. Wat een idioterie. Tussen formeel op het matje roepen en informeel theedrinken zit nogal een verschil. Desondanks moeten ze in het kabinet inbinden. Hier is iets onaanvaardbaars gebeurd. Ze vinden dat Wilders het zelf maar uitzoeken voor de nationale rechter. Op eigen kosten wel te verstaan.

Beledig en discrimineer een geitenneuker en u wordt door het OM (lees: de regering) strafrechtelijk vervolgd. Wilders wordt in Europees verband gediscrimineerd, dus moet de regering de zaak bij het Europese Hof neerleggen. Merkt u hier de rechtsongelijkheid tussen links / allochtoon en rechts? Bent u zwart of links genoeg, dan helpt en betaalt de regering bij de vervolging. Heeft u een onwelgevallige mening, dan bent u een simpele particulier die op eigen initiatief en kosten voor de nationale rechter moet procederen. Het wordt dan een particuliere zaak. Geen strafzaak waarmee die fascisten kritische schrijvers met een mening wel opzadelen. Dat Wilders een Kamerlid is, is voor hen volstrekt niet relevant. Beperkingen aan het vrije verkeer van personen kennen restricties. Worden die geschonden, dan hoort de zaak bij het Europese Hof. Zou het CDA ook naar de particuliere bestuursrechter stappen als Wilders moslims zou uitzetten? Nee!

Uit alles blijkt dat de regering er alles aan doet om te voorkomen dat de zaak naar het Europese Hof gaat. Wilders merkt op dat het geen individuele kwestie is. Morgen kan het een ander overkomen. Hij stelt voor beide procedures te starten. Zowel voor de nationale rechter als voor het Hof. Balkenende blijft echter herhalen dat eerst de nationale middelen moeten worden uitgeput. Goed wetende dat die procedures de nodige maanden tot jaren in beslag kunnen nemen en Wilders tot die tijd Engeland niet in kan. Opeens wordt alles duidelijk. Balkenende vindt het wel best dat Wilders belemmerd wordt aangezien de campagne voor de Europese verkiezingen eraan zitten te komen. Dit is de zoveelste poging om Wilders buitenspel te zetten. Tot onze spijt begrijpen ze niet dat de besproken dilemma's van groot belang zijn. Het kan zelfs bepalen hoe we in de toekomst redeneren en met anderen omgaan. Samen met de laffe Britse regering capituleren ze voor de islam en smeken ze moslims om hen alsjeblieft geen pijn te doen.

Overweging.

Dit is niet zomaar een zaak waarbij een individu de dupe wordt van een simpele bureaucratische regel waarvoor hij naar de nationale (bestuurs)rechter kan stappen. Op Europees niveau is de vrijheid van meningsuiting geschonden en het vrije verkeer van personen geschaad. Een passend antwoord is politieke druk en een procedure bij het Europese Hof. Zodat er ondubbelzinnig het signaal wordt afgegeven dat wat in Engeland gebeurde onacceptabel is. Gaat de schending van de vrijheid toch door, dan zal de druk moeten worden opgevoerd. Desnoods moet Balkenende de ballen hebben om de vriendschappelijke banden te breken en / of uit de Europese Unie te stappen. We betalen godverdomme miljarden en hebben alle macht in handen gelegd van een armzalige kopie van het derde rijk waar we nooit om gevraagd hebben. De vrijheid die de Grondwet ons "garandeert" is de enige rechtvaardiging voor alle ellende. Zonder de vrijheden en het handhaven daarvan is het Europese verbond waardeloos.

Vooral de linkse partijen zien het als hun taak om te voorkomen dat de zaak aanhangig wordt gemaakt bij het Europese Hof. Door hun inconsequente en hypocriete gedachtegoed moeten ze voor de zoveelste keer lijdzaam toezien hoe de dilemma's zich opstapelen. Hun manier van redeneren is funest voor alles waar ze ooit in hebben geloofd en ze begrijpen niet de ernst van de consequenties. Wanneer alle schendingen van vrijheden, discriminatie en belediging een particuliere zaak worden, dan mag het OM nooit meer vrijsprekers vervolgen. Slachtoffers moeten dan op eigen kosten naar de rechter. Geldt de door links aangepaste "oog om oog, tand om tand"-regel, dan mag u voortaan voor eigen rechter spelen als iemand iets zegt wat u niet zint. Is het schijnconstruct "openbare orde" een geldige reden om iemand te weigeren, dan moet iedereen die gevaarlijker is dan Wilders terug naar zijn eigen land. Wordt er gehoor gegeven aan bedreigingen met rellen, dan kunnen straks alle minderheden op transport.

Langzaam maar zeker kunnen we een revolutionaire verschuiving zien in de manier van denken. Tientallen jaren was het weigeren en wegsturen van mensen een onbespreekbaar taboe voor socialisten. Tot onze verbazing zien we dezelfde figuren het weigeren van Wilders met hand en tand verdedigen. Waren ze in de jaren '60 maar zo stoer toen de slimme minderheid reeds opmerkte dat een invasie van gelukszoekers geen gasten en arbeiders oplevert, maar tuig dat er alles aan zal doen om de macht over te nemen. Wat voorspeld werd geschiedde. Thans zijn we al zo ver dat nette mensen die het vrije woord verdedigen worden geweigerd omdat vanuit moslimkringen bedreigingen worden geuit. Zoveel macht hebben ze dus. Waarbij u voor ogen moet houden dat ze er een uitermate gewelddadige en fascistische ideologie op nahouden waarbij het verminken en doden van tegenstanders van harte wordt toegejuicht. Een ding is zeker. Hadden ze vroeger de juiste personen geweigerd, dan hadden we nu niet zoveel problemen.
Reacties: 0
Pagina's: 1

Reactie toevoegen
U dient in te loggen om een bericht te kunnen plaatsen.
 Houd het hier netjes. Hartelijk dank.

Misdefinitie
Copyright (c) 2004-2024.

C:\>Misdefinitie\type info.txt
Contact opnemen kan via een e-mail naar info apending misdefinitie.nl.