Mis∑de∑fi∑ni∑tie (de ~ (m.), ~s)
1 Politiek correct geformuleerde definitie waarmee men door middel van leugen en bedrog de werkelijke aard van misstanden probeert te verhullen door deze te rechtvaardigen.
- Misdefinitie gaat over misstanden en gedrag van criminelen, radicalen en terroristen.
- Stop de #CancelCultuur! Stelletje moraalnarcisten, u bent geen beter mens als u mensen uitsluit vanwege hun politieke gezindheid.
- De vrijheid van meningsuiting is absoluut! Wat wij mogen schrijven, bepaalt niet de juut!
- Stiekem sollicitanten googelen en ze dan cancelen? Uw naam wordt geregistreerd en doorgegeven!
Gebruikersnaam: Wachtwoord:
# Home # Boek HvA (Uitverkocht) # Registratie # Contact #
Misdefinitie artikelen
Pagina: 25 / 44: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

382 Arbeid adelt amateurs
381 Nederlandse parasietenwalhalla
380 Betuttelend verbod op losgeslagenheid
379 Nivellering door linkse zelfverrijking
378 Beheerder Misdefinitie voor de rechter
377 Criminaliseren met auteursrecht
376 Internetvrijheid in gevaar
375 Crisis? Krijg de tering!
374 Racisme legaal door beleid
373 Selectief verontwaardigde hypocrieten
372 Onderwijsniveau naar een dieptepunt
371 Een echte vent slaat een agent
370 Trauma door geschokte reacties omgeving
369 Schepping van achterlijkheid en incest
368 Rot op naar uw eigen land
367 Het nieuwe onzinrijden
366 Wilders in diskrediet
365 Huichelarij in het Irak-debat
364 Grenzeloze domheid is ook een mening
363 Jood van de idioot

366 # Wilders in diskrediet #
Gepost door Misdefinitie op 10-02-2009 om 23:30.
Misdefinitie is een onafhankelijk journalistiek platform waar misstanden worden onderzocht en uit de doeken worden gedaan. Het maakt daarbij niks uit of een organisatie links, rechts, zwart of wit is. Mensen vragen ons waarom we zoveel aandacht besteden aan links en het alsmaar falende socialistische beleid. Heel simpel. Socialistisch gedachtegoed is zo makkelijk af te zeiken omdat vrijwel al hun opvattingen te achterlijk en te idioot zijn voor woorden. Verder is het een kwestie van statistiek. Degenen die zich het vaakst schuldig maken aan misstanden, misdaden en drogredenaties komen ook het vaakst aan bod. Wie denkt dat daarmee een rechtse website is geschapen die enkel zeurt over links heeft het mis. Rechtse organisaties ontsnappen zeker niet aan de kritische ogen. We streven naar gelijke beledigingen voor iedereen. Dit keer wordt Geert Wilders met zijn PVV nader beschouwd. De PVV ontpopt zich als een zeer onbetrouwbare organisatie met een verwerpelijke smoesjescultuur.

Contact met de volksvertegenwoordiging.

Inhoudelijk heeft Wilders nauwelijks iets te vrezen. Tegenstanders die verwoede pogingen doen om de argumenten van Wilders te ontkrachten, komen niet verder dan hersenloze kwalificaties als belediging, haatzaaien en discriminatie. Het gaat daarbij om vaag gezever dat enkel bedoeld is om hem zwart te maken zonder ooit inhoudelijk in te gaan op wat hij werkelijk zegt. Politieke partijen vormen de volksvertegenwoordiging. Iedereen kan altijd van alles zeggen, maar als een partij niet betrouwbaar genoeg is komt er nooit iets van terecht en is het allemaal waardeloos gelul. Velen suggereren dat Wilders van Nederland weer een blank land wil maken, maar wat hebben wij daaraan als zijn partij onbetrouwbaar blijkt te zijn zodat het nooit gebeurt? Zaak is dus om de betrouwbaarheid te onderzoeken. Socialistische partijen laten al tientallen jaren zien wat voor huichelaars het zijn. Wilders heeft die kans nog niet gekregen. Desondanks kunnen we de betrouwbaarheid wel peilen door te kijken hoe ze met anderen omgaan.

Mooie praatjes kunnen van alles verhullen, maar echt wijzer worden we pas als we met de organisatie in contact treden. Tijdens dat contact kunnen we dan letten op zaken als de communicatie, professionaliteit en fatsoenlijke omgang. Zonder die factoren kunnen we net zo goed in God gaan geloven. Een eerste stap is kijken naar de manier waarop het volk wordt vertegenwoordigd. Om het volk goed te kunnen vertegenwoordigen, is het van belang dat men weet wat er speelt. Burgers kunnen de politiek een handje helpen door aandacht te vragen voor cruciale onderwerpen die in de maatschappij van belang zijn. Hoe beter de politiek deze onderwerpen oppikt, des te betrouwbaarder een dergelijke partij zal overkomen. Want zeg nou zelf: als een partij enkel om de 4 jaar uw stem wil hebben en verder nooit luistert, kunnen ze beter ophoepelen. Gedurende een aantal jaren hebben we daarom getracht belangrijkste kwesties aan te brengen. Onderwijs, bedreiging, discriminatie en onze aanhouding in augustus 2008.

Denk nou niet dat we de geblondeerde FŁhrer met zijn met waterstofperoxide bewerkte kapsel onzinnige kwesties hebben voorgelegd. Reeds in 2004 ondernamen we een goede poging door Wilders erop te wijzen dat er afschuwelijke dingen gebeuren op de Hogeschool van Amsterdam. Voor en na de publicatie van het inmiddels klassieke boek over die onderwijsinstelling is hij door ons op de hoogte gesteld van de fraude, discriminatie en (seksuele) intimidatie op de HvA. Aangezien onderwijs een van de hoekstenen is van onze samenleving, betreft het hier een zeer belangrijke kwestie die door geen enkele politieke beweging genegeerd mag worden. Alle laffe socialisten lieten het uiteraard massaal afweten. We hadden niks anders verwacht, maar ook bij Wilders bleef het angstvallig stil. Ruim een jaar later kwam er een onderzoek in de publiciteit waaruit ons gelijk bleek. Opeens begon Wilders de publiciteit te zoeken om lekker makkelijk te scoren. We riepen hem ter verantwoording. Zijn excuus: sorry, geen tijd.

Destijds had hij nog een eenmansfractie. Logischerwijs had hij daarom niet zoveel mogelijkheden om iedereen voor elk wisje wasje te woord te staan. Zulke belangrijke onderwerpen negeren en pas roepen als de media er aandacht aan besteed is echter het andere uiterste. Op z'n minst betekent dit gedrag dat wat burgers aandragen onbelangrijk is. Wilders gaat voor het snelle scoren door hard met de media mee te roepen. Wij vinden dat nogal laf. Eerlijk is eerlijk. Arianne Mantel, journalist bij de Telegraaf, hebben we om dezelfde reden over de kling gejaagd. Jarenlang weten dat honderden studenten het slachtoffer worden van de criminaliteit op de Hogeschool en pas na jaren durven schreeuwen als iedereen dat durft is onaanvaardbaar. Van een riooljournalist van een krant die fout was in de oorlog is dat nog wel te begrijpen. Van een volksvertegenwoordiger niet. Erg zielig is het structureel schooien van de partij. U bent niet belangrijk genoeg om kwesties aan te dragen, maar u kunt wel donateur worden.

Laten we echter niet in het verleden blijven hangen. Na een sprong in de tijd vinden we de PVV terug als een grotere organisatie met geld en middelen. Op een website van de AFA (stopdehetze.nl; inmiddels offline) werd Wilders maart 2007 neergezet als gevaarlijke racist die nog radicaler dan Janmaat zou zijn. Men zou onder het mom van "Wat is het antwoord op Wilders?" een extreem linkse bijeenkomst hebben in een door de Universiteit van Amsterdam beschikbaar gestelde zaal. Fascisten van onder andere de Internationale socialisten (die normaliter onwettige middelen als geweld niet schuwen) wilden daar een heuse anti-Wilders campagne neerzetten. Reden genoeg om de partijleider van de PVV te waarschuwen dat links ondemocratische middelen wil inzetten om hem zwart te maken. We sturen een nette mail, maar horen vervolgens nooit meer wat. Via de media vernemen we dat Wilders uiteindelijk wel actie heeft ondernomen. Onduidelijk is wat er met onze mail is gebeurd.

Op volkskrantbanen.nl kwamen we op 22 oktober 2008 een vacature tegen die geplaatst is door P&O-personeel van de Tweede Kamer. Deze vacature bevatte deze mededeling: "De Tweede Kamer wil de positie van vrouwen, etnische minderheden en gehandicapten verbeteren. Daarom zal bij gelijke geschiktheid van kandidaten aan personen uit deze categorieŽn de voorkeur worden gegeven." Hier is sprake van verboden ongeoorloofde discriminatie. Het is volstrekt onaanvaardbaar dat de blanke Nederlandse man wordt gediscrimineerd en in feite wordt uitgesloten van een sollicitatieprocedure ten gunste van onder andere allochtonen. Deze handelswijze staat lijnrecht tegenover alle anti-discriminatiebepalingen die we in Nederland hebben. Tevens wordt er gesuggereerd dat het hier om een opvatting gaat die door de gehele Tweede Kamer breed wordt gedragen. Afschuwelijk. De verantwoordelijken moeten hiervoor gestraft worden. De PVV vond de discriminatie niet belangrijk genoeg om te reageren.

Solliciteren.

Onderwerpen aanbrengen is klaarblijkelijk niet zo'n goed idee. Ze hebben geen tijd, geen zin of vinden het niet belangrijk genoeg. Zijn ze Łberhaupt wel geÔnteresseerd in contact met de buitenwereld of zitten ze daar alleen om moslims te beledigen? We verplaatsen onze focus naar de momenten waarop zij aangeven graag contact met mensen te willen. Naar mate de partij groeit, ontstaat ook de behoefte aan extra personeel. Op het moment dat ze vacatures plaatsen, willen ze contact. "Argumenten" als geen tijd en niet interessant spelen dan geen rol. Bij de heer Martin Bosma solliciteren we daarom op 10 april 2007 naar een functie als beleidsmedewerker onderwijs. Pas na een maand werden we gebeld. Excuses gekregen en een uitnodiging om naar het bezoekadres van de Tweede Kamer in Den Haag te komen. Eenmaal aangekomen werd er een normaal sollicitatiegesprek gevoerd met Bosma en De Roon waarna ze uitdrukkelijk beloofden snel te zullen bellen. Tot onze verbazing hebben we nooit meer iets van ze gehoord.

Pogingen om weer in contact te komen werden afgewezen en mails bleven onbeantwoord. Ruim 4 maanden later (augustus 2007) kwam er een andere vacature online. Ook hierop volgende een sollicitatie. Dit keer met verwijzing naar de vervelende behandeling uit het verleden. Wederom moesten we lang wachten. Pas na anderhalve maand kregen we een korte afwijzing. Bovenaan stonden (alweer!) excuses voor de late berichtgeving. De afwijzing werd standaard gemotiveerd door te stellen dat er al kandidaten waren die beter aan het profiel voldeden. Geen woord over het gebrek aan communicatie na de eerste sollicitatie. Ondertussen vloog de bedelspam ons om de oren. Er is geld nodig en snel ook. Even dachten we bij de PvdA aanbeland te zijn qua mentaliteit, maar we hebben toch echt al die tijd met de PVV te maken gehad. Al zijn we niet voor 1 gat te vangen. Weer een jaar later moet de partij toch professioneel gegroeid zijn. Niks is minder waar. Het wordt steeds erger met de amateuristische manier van werken.

Wellicht kent u de wervingsspot die de PVV heeft opgenomen om kandidaat-Kamerleden te werven. In de spot ziet u Wilders en Agema in een roeiboot zitten om mensen aan te sporen te solliciteren. Mooi. Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Op 1 juli 2008 stuurden we een sollicitatie om in aanmerking te komen voor deze toch wel heel interessante functie. Wie wil er nu niet ruim 6 ruggen per maand vangen om moslims te discrimineren de radicale islam onder de aandacht te brengen? Inmidels beginnen we de PVV te kennen. Maandje afwachten en dan wel of niet iets horen. Opvallend genoeg werden we dit keer gebeld door een medewerker om een afspraak te maken voor 26 augustus 2008. Zeer verheugd waren we over het feit dat behalve Agema en Driessen ook de heer Wilders zou deelnemen aan het gesprek. Helaas werd de afspraak een paar dagen van te voren wegens "verhindering" afgezegd door Driessen. Hij beloofde nadrukkelijk een nieuwe afspraak, maar de PVV is die belofte nooit nagekomen.

De verhindering kan een vervelende samenloop van omstandigheden zijn, maar hier is sprake van bewust handelen. Wie belt er nu een afspraak af zonder meteen een nieuwe afspraak te maken? Een week na de afzegging mailen we naar het secretariaat dat de eerste keer de afspraak heeft gemaakt. Men belt namelijk altijd anoniem zodat terugbellen onmogelijk voor ons werd. Geen reactie. Later mailen we Wilders dat we teleurgesteld zijn in de manier waarop we behandeld worden en wachten in spanning af op reactie. Ook nu blijven ze angstvallig stil. Ondertussen sturen ze wel mailingen rond naar hun achterban waarin ze mensen vragen om meer geld. Zouden ze zoveel kandidaten hebben dat normaal reageren geen optie meer is? Nee, want eind november 2008 kwam de vacature nogmaals online waarna we wederom solliciteren. Uiteindelijk kregen we weer anderhalf maand later weer een afwijzing. De mail bevatte de rotsmoes dat er geen aanknopingspunten zijn voor een gesprek. Terwijl men eerder wel tot een uitnodiging kwam.

Overweging.

Vooroordelen op basis van generalisaties worden door veel mensen gehekeld, maar ze bezitten toch een kern van waarheid. Socialistische partijen staan bekend om hun achterlijkheid. Zo schoffeerde Jan Teijn van de extreem linkse Nationale Alliantie tijdens een rechtszaak zijn hele achterban en nam vervolgens afstand van het gedachtegoed waar hij z'n hele leven in had geloofd. 's Nachts zat hij zich af te trekken op kinderporno waarin jonge meisjes van 13 jaar acteren. Rechtse partijen staan bekend om hun amateurisme en gebrek aan communicatie en betrouwbaarheid. Zo is de vereniging Nieuw Rechts ten onder gegaan aan hun eigen amateurisme. Dikwijls lieten ze hun achterban stikken en in onzekerheid achter. Het imago is definitief kapot gemaakt door incompetent en onprofessioneel handelen. Verdonk liet zich naaien door een oplichter en haar zogenaamde "vertrouwelingen". Met als gevolg een dramatische daling in de peilingen. Thans heeft ze nog steeds geen fatsoenlijk partijprogramma.

Wilders runt met zijn PVV een vrij nette organisatie. Toch is de in dit artikel beschreven handelswijze jegens mensen die met de PVV in contact komen niet te accepteren. Betrouwbaarheid is deels af te lezen uit de manier waarop organisaties met mensen omgaan. Over socialistische organisaties hoeven het we dan niet eens te hebben. Zij belazeren vrijwel zonder uitzondering de boel en halen daar nog voldoening uit ook. Van rechtse partijen, die veelal lijnrecht tegenover linkse ideeŽn staan, verwachten we daarom veel meer. Enkel inhoudelijk sterk staan is allang niet meer voldoende. Burgers willen een stabiele en betrouwbare partij. Hoe kunnen zij immers vertrouwen hebben in de politieke ambities als zaken met duidelijke objectieve procedures niet eens fatsoenlijk worden afgehandeld? Afspraken dienen te worden nagekomen. Het valt ons tegen dat de PVV dit niet heeft kunnen waarmaken. Dit degradeert hen van een degelijke partij naar hooguit een "beste van de slechtste" positie.
Reacties: 0
Pagina's: 1

Reactie toevoegen
U dient in te loggen om een bericht te kunnen plaatsen.
 Houd het hier netjes. Hartelijk dank.

Misdefinitie
Copyright (c) 2004-2024.

C:\>Misdefinitie\type info.txt
Contact opnemen kan via een e-mail naar info apending misdefinitie.nl.