Mis·de·fi·ni·tie (de ~ (m.), ~s)
1 Politiek correct geformuleerde definitie waarmee men door middel van leugen en bedrog de werkelijke aard van misstanden probeert te verhullen door deze te rechtvaardigen.
- Misdefinitie gaat over misstanden en gedrag van criminelen, radicalen en terroristen.
- Stop de #CancelCultuur! Stelletje moraalnarcisten, u bent geen beter mens als u mensen uitsluit vanwege hun politieke gezindheid.
- De vrijheid van meningsuiting is absoluut! Wat wij mogen schrijven, bepaalt niet de juut!
- Stiekem sollicitanten googelen en ze dan cancelen? Uw naam wordt geregistreerd en doorgegeven!
Gebruikersnaam: Wachtwoord:
# Home # Boek HvA (Uitverkocht) # Registratie # Contact #
Misdefinitie artikelen
Pagina: 25 / 44: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

382 Arbeid adelt amateurs
381 Nederlandse parasietenwalhalla
380 Betuttelend verbod op losgeslagenheid
379 Nivellering door linkse zelfverrijking
378 Beheerder Misdefinitie voor de rechter
377 Criminaliseren met auteursrecht
376 Internetvrijheid in gevaar
375 Crisis? Krijg de tering!
374 Racisme legaal door beleid
373 Selectief verontwaardigde hypocrieten
372 Onderwijsniveau naar een dieptepunt
371 Een echte vent slaat een agent
370 Trauma door geschokte reacties omgeving
369 Schepping van achterlijkheid en incest
368 Rot op naar uw eigen land
367 Het nieuwe onzinrijden
366 Wilders in diskrediet
365 Huichelarij in het Irak-debat
364 Grenzeloze domheid is ook een mening
363 Jood van de idioot

365 # Huichelarij in het Irak-debat #
Gepost door Misdefinitie op 05-02-2009 om 23:28.
Ongegeneerd liegen is schering en inslag in de politiek. Bijna altijd komen de daders er prima mee weg omdat er nu eenmaal niet genoeg mogelijkheden zijn om alles tot op de bodem uit te zoeken. Over onderwerpen die zware emotionele gevoelens oproepen bij het volk en de oppositie kan beter niet gelogen worden. Doet men dat wel, dan ontstaat het risico dat ze zich vroeg of laat moeten verantwoorden. De oorlog in Irak is een dergelijk onderwerp. Veel mensen hangen de moraalridder uit door per definitie faliekant tegen iedere oorlog te zijn. Balkenende zat destijds in 2003 echter met zijn arm tot aan zijn schouders in de endeldarm van Bush. Daarom was hij meteen bereid voorbereidingen te treffen toen Amerika voor de oorlog in Irak steun vroeg aan Nederland. Jarenlang kon Balkenende met zijn kont draaien om dit te verbergen. Totdat er een interview opdook waaruit bleek dat hij glashard heeft lopen liegen. Ga ervoor zitten en geniet hoe de salonsocialisten van het CDA kronkelen om aan de macht te kunnen blijven.

Schijnvertoning.

Het parlementaire stelsel is gebaseerd op vertrouwen. Valt het vertrouwen in de regering weg, dan moeten ze oprotten en een ander de kans geven. Hier is een zeer pijnlijke situatie ontstaan. Op 18 maart 2003 heeft Balkenende ondubbelzinnig uitgesproken dat er geen militaire steun is beloofd aan de oorlog. In eerste instantie mogen we niet zo achterdochtig zijn en moesten we de man op zijn woord geloven. Naar mate er steeds meer informatie beschikbaar kwam, nam de twijfel aan zijn oprechtheid toe. Vooral zijn jarenlange weigering om de zaak te onderzoeken, die bijna 6 jaar heeft geduurd, zorgde ervoor dat het vertrouwen compleet is weggevaagd. Tegen burgers wordt onder het mom van "u heeft toch niks te verbergen" gezegd dat zij alle privacy moeten opgeven door de deur wagenwijd open te zetten. Zelfs de kleur van ons schaamhaar en de hoek waarmee onze penis kromt wordt opgeslagen in een van de vele databases. Balkenende neemt zijn toevlucht in oncontroleerbare schijnconstructies.

Balkenende heeft in het verleden laten zien er niet voor terug te deinzen partijen te chanteren tijdens de coalitieonderhandelingen. Partijen mochten alleen met hem regeren als er in het akkoord werd vastgelegd dat er nooit en te nimmer een onderzoek zou komen naar de Irak-kwestie. Nu hij na het uitkomen van het interview met Armitage met de rug tegen de muur staat, is er opeens ruimte voor een onderzoek. Geen parlementair onderzoek, maar de zoveelste commissie. Met ruim 30 commissies in het verleden heeft meneer ervaring genoeg om te weten dat zo'n commissie werkt als een onzichtbare blackbox en niks oplevert. Bovendien is het door hem zelf gekozen. Dus een slager die zijn eigen vlees gaat keuren. Vervolgens grossiert hij in cirkelredeneringen en valt steeds in herhaling. Hij blijft beweren dat een parlementair onderzoek niet gewenst is omdat er anders twee procedures zijn waarbij alles door elkaar gaat lopen. Ja dag! Eerst zelf een commissie regelen en dan zeggen dat er al een procedure is. Erg doorzichtig.

Kamerleden hebben het recht om vragen te stellen. De termijnen zijn al lang en breed verlopen. Balkenende is daarvan niet onder de indruk en doet alsof zijn neus bloed. De tweede stap in zijn strategie is stelselmatig verwijzen naar de wet. Hij erkent het vragenrecht, maar roept doodleuk dat er geen vormvereisten zijn vastgesteld. Met andere woorden: hij moet antwoorden, maar mag zelf bepalen wanneer. Hoe zit het dan met afspraken? Geen nood, daar mag te allen tijde vanaf geweken worden als Balkenende dat nodig acht. Pechtold (D66) noemt dat onnodig tijdrekken en Balkenende verdedigt zich met de briljante woorden dat hij daar niet op in wil gaan. Het is wel erg laf, zelfs voor een socialist, om zich te verschuilen achter vage procedurele regelgeving zonder inhoudelijk op de kwestie in te gaan. Het kabinet van Balkenende is lijdend voorwerp in dit onderzoek. Zij hebben gelogen. Door niet te antwoorden op vragen probeert de minister-president te voorkomen dat zijn kabinet voorwerp wordt van de commissie-Davids.

De zogenaamde door Balkenende zelf gekozen "onafhankelijke" commissie mag dus alles onderzoeken, behalve het doen en laten van Balkenende zelf. Daardoor worden de bronnen waar de commissie uit kan putten ernstig beperkt en kan er geen sprake zijn van een goed en objectief onderzoek. "Ja maar," kronkelt Balkenende, "die antwoorden zijn nog niet klaar." De Roon (PVV) merkt op dat het parlement een controlerende functie heeft en dat de vragen zo snel mogelijk en naar waarheid moeten worden beantwoord. Kan het niet snel, dan zou het toch wel fatsoenlijk zijn als Balkenende aan de Kamer vraagt of het wel goed is dat het 9 maanden gaat duren. Dat wordt geweigerd door Balkenende. Het duurt 9 maanden omdat hij dat wil. Vragen moeten maar buiten de openbaarheid bij de commissie gedumpt worden. Een fraai staaltje machtsmisbruik. Openbaarheid is een van de kernvoorwaarden voor de democratie. Een argument dat simpel wordt weggewuifd met de stelling dat geheime diensten niet mee willen werken als het niet zo gedaan wordt.

Met als gevolg dat we nu een "wij van WC-eend adviseren WC-eend"-commissie hebben, de Kamer in een periode van 9 maanden geen vragen kan stellen en alles terecht komt in een blackbox waarvan niemand weet wat daar precies gebeurt. Onaanvaardbaar in een democratisch land. Desondanks wordt de soapvertoning alleen maar erger. De commissie zou de hele periode waarin de kwestie speelde moeten kunnen onderzoeken, maar in beginsel zijn zij beperkt tot de periode 2002 - 2003. Terwijl de leugens van Balkenende pas zichtbaar zijn tol gingen eisen na 2003. Verder kan de commissie Nederlandse functionarissen benaderen, maar waarschijnlijk niet de buitenlandse. Terwijl de buitenlandse functionarissen juist het belangrijkst zijn zoals in het interview met Armitage duidelijk is geworden. Men heeft er alles aan gedaan om de waarheid officieel niet aan het licht te laten komen. Volgens Balkenende mogen we het geen doofpot noemen omdat de antwoorden heus komen. Met Sint-juttemis.

Waarom is Balkenende zo bang voor een parlementaire enquête? Wel, hij is zo'n beetje de enige die nog in zijn huidige functie van destijds zit. Hij moet dan onder ede verklaringen afleggen. Dan liegen betekent exit en einde politieke carrière. Anderen hebben het makkelijker. Voor hen moet een verzoek komen om alsjeblieft niet te liegen. Bij de commissie-Davids kan ook gewoon gelogen worden. Balkenende heeft zich er dus van verzekerd dat hij kan blijven liegen en dat de consequenties uitblijven. Indekken kan hij als de beste. Zo is de commissie "vrij" in zijn rapportages. Dus krijgen we straks enkel wat citaten te zien in plaats van de volledige rapportages. Opeens maakt de premier een grote fout. Van te voren is een parlementair onderzoek niet te blokkeren, dus moest hij schoorvoetend toegeven dat er na de commissie alsnog zo'n onderzoek kan komen. Daarmee vervalt de afspraak uit het coalitieakkoord en kan de PvdA eindelijk zonder druk stemmen voor dat onderzoek.

Erg pijnlijk voor de PvdA, want zij hebben hun kiezers altijd voorgehouden dat een parlementair onderzoek niet mogelijk was vanwege een afspraak in het coalitieakkoord. Zelfs nu die afspraak vervalt stemmen ze niet voor dat onderzoek. Dus blijkt dat de PvdA al die jaren kiezersbedrog heeft gepleegd. Het lag helemaal niet alleen aan het CDA dat er keer op keer gedraaid werd. Al is het CDA zeker niet zonder zonden. Feitelijk behoort het parlement aanwijzingen te kunnen geven over de te gebruiken middelen. Balkenende blokkeert met zijn opstelling de democratie. Hij weet immers dondersgoed dat hij het stellen van vragen en een parlementair onderzoek niet van te voren kan verbieden, maar dat we over 9 maanden te horen krijgen dat "de meerderheid" heeft besloten de zaak af te ronden. Ons inziens druist deze handelswijze lijnrecht in tegen de grondbeginselen van de democratie. Meerderheidsbesluitvorming betekent niet dat de meerderheid het recht heeft alles en iedereen te blokkeren.

De verantwoordelijkheid afschuiven is een volgende stap die de heren salonsocialisten graag zetten. Hiervoor maakt men zoveel mogelijk medeplichtigen zodat de schuldige niet meer is aan te wijzen. Wat vinden zij er eigenlijk van? Van Geel (CDA) roept dat de blackbox volledig transparant en open is. Antwoorden op vragen komen niet, maar dat zijn slechts details. Hamer (PvdA) voegt daaraan toe dat deze manier van werken, jarenlang alles blokkeren en daarna als het echt niet anders kan via een commissie een doofpot creëren, vertrouwen geeft. De bewering van Kant (SP) dat de meerderheid het recht van vragenstellen wegneemt, wordt weggehoond met de opmerking dat er altijd tegenstanders zullen zijn van het beleid. Wie het er niet mee eens is, heeft volgens de PvdA'er gewoon pech gehad. Waarom kan de regering eigenlijk niet gewoon de simpele vragen beantwoorden of op z'n minst aangeven waarom al die vragen bij de commissie thuishoren? Het kabinet is bang dat ze hangen. Elke leugen kan nu vernietigend werken.

Desondanks gaat het liegen gewoon door. Balkenende begint te suggereren dat Pechtold met zijn D66 voor de oorlog was door zelf toe te treden in het tweede kabinet Balkenende. Een leugen. D66 was tegen. Hoe zit het ook alweer met de benoeming van Jaap de Hoop Scheffer? Weer een leugen. Tegen de bewering van Balkenende in was er wel degelijk een verband tussen de steun aan de oorlog en zijn benoeming bij de NAVO. Ook zou opvolging niet aan de orde zijn omdat het vertrek van de voorganger niet bekend was. Oepsie, weer een leugen. Een minister uit de regering Bush bevestigde het verband. Balkenende heeft altijd ontkend. Nog een leugen. Voorts zou de beslissing om geen parlementair onderzoek te willen starten eerlijk in de kamer besproken kunnen worden. Wat denkt u? De zoveelste leugen. Dit verschrikkelijke kabinet had het gore lef alvast met de coalitie te beslissen. Het parlement moest buitenspel worden gezet om een val van de regering te voorkomen.

Overweging.

Democratie is gebaseerd op meerderheidsbesluitvorming, maar dat impliceert niet dat elke beslissing van die meerderheid door de beugel kan en democratisch gerechtvaardigd is. Grondwetten en reguliere wetten moeten zonder twijfel worden nageleefd. Verder kent de politiek nog zaken als het gewoonterecht, gemaakte afspraken, normen, waarden en fatsoen. Wat Balkenende doet is als het hem uitkomt zeer formeel de wet letterlijk interpreteren en voor het overige keihard fuck you zeggen tegen gemaakte afspraken en de fatsoenlijkheid. Onaanvaardbaar als u bedenkt dat het parlementaire stelsel enkel goed kan functioneren als er ook vertrouwen is. Staatsrechtelijk gezien kan het wellicht correct zijn om als een hypocriete leugenachtige huichelaar de mensen te verneuken, maar dat neemt niet weg dat het een schande is dat verworven rechten zomaar even worden weggegooid. Alle bevoegdheden worden door het zittende kabinet Balkenende overduidelijk misbruikt.

De oplossing zou zo simpel kunnen zijn. Leugenachtige volksverlakkers moeten aan hun oor uit de Kamer gesleept worden om in de diepste kerker te worden gegooid. Huichelaars moeten goed gestraft worden. Hoe durven ze van te voren afspraken in de coalitie te maken om het parlement te blokkeren. Waar halen ze het lef vandaan om fundamentele basisbeginselen van de democratie zoals het vragenrecht in de prullenbak te gooien door het te blokkeren. Van objectieve waarheidsvinding kan op deze manier geen sprake meer zijn en dat betekent in feite dat de hele controlerende functie die het parlement van rechtswege heeft overboord gegooid wordt. Eigenlijk komt het erop neer dat het stelsel van check and balances (controlemechanismen) vernietigd is en dat de regering van mening is alles te kunnen doen zonder dat er ook maar enige vorm van controle op uit te oefenen is. Daarmee is de democratie zoals we die kennen ten dode opgeschreven. Werkelijk onacceptabel.

Helaas biedt de wet onvoldoende mogelijkheden om hier tegen op te reden. Meteen komen we daar het zwakke punt in het systeem tegen. Het valt ons op dat de oppositie voornamelijk bezig is met het proberen te bestrijden van het gespuis in de regering. Gespuis dat zich inmiddels zo superieur voelt dat ze denken dat ze zomaar het parlement buitenspel mogen zetten. Waarom doet niemand iets aan die vreselijke wetten die zo vaag zijn? Graag zouden we zien dat er partijen opstaan die pleiten voor concrete wetten. Het vragenrecht is een recht, maar als er geen vaste termijn wordt genoemd waarop de vragen beantwoord moeten zijn, kan dat tot in de eeuwigheid gerekt worden. Zet er ook sancties tegenover. Het liefst binnen het strafrecht. Zorg ervoor dat het gewoonterecht echt recht wordt. We kunnen met de huidige fascisten niet meer leven op afspraak en volgens fatsoensnormen. Regel en concretiseer. Voor de vijand zijn we immers geen echte mensen meer.

De tweede oplossing ligt toch echt bij u: de kiezer. Bedenk dat de PvdA u genaaid heeft. Hamer (PvdA) heeft steeds geroepen dat zij het onderzoek naar de oorlog niet hebben tegengehouden. Wederom een leugen. Tijdens het debat op 4 februari 2009 kregen ze de kans om voor het onderzoek te stemmen en dat deden ze niet. Ook het CDA heeft u genaaid. Liegen, blokkeren en na 6 jaar instemmen met een oncontroleerbare commissie waar geen draagvlak voor is. Vragenrecht stelt niks meer voor, het parlement wordt niet meer serieus genomen en de beginselen van de democratie zijn verloren gegaan. De ChristenUnie loopt er als een schoothondje achteraan omdat zij weten dat ze na dit gedoe nooit meer zullen regeren. Dit moet stoppen. Het is onbestaanbaar dat een regering er niet voor terugschrikt om de democratie de nek om te draaien met als enig doel nog langer te kunnen regeren. Laten we allen hopen dat ze snel opflikkeren. Maak daarna in hemelsnaam de juiste keuze in het stemhokje.
Reacties: 0
Pagina's: 1

Reactie toevoegen
U dient in te loggen om een bericht te kunnen plaatsen.
 Houd het hier netjes. Hartelijk dank.

Misdefinitie
Copyright (c) 2004-2024.

C:\>Misdefinitie\type info.txt
Contact opnemen kan via een e-mail naar info apending misdefinitie.nl.