Mis·de·fi·ni·tie (de ~ (m.), ~s)
1 Politiek correct geformuleerde definitie waarmee men door middel van leugen en bedrog de werkelijke aard van misstanden probeert te verhullen door deze te rechtvaardigen.
- Misdefinitie gaat over misstanden en gedrag van criminelen, radicalen en terroristen.
- Stop de #CancelCultuur! Stelletje moraalnarcisten, u bent geen beter mens als u mensen uitsluit vanwege hun politieke gezindheid.
- De vrijheid van meningsuiting is absoluut! Wat wij mogen schrijven, bepaalt niet de juut!
- Stiekem sollicitanten googelen en ze dan cancelen? Uw naam wordt geregistreerd en doorgegeven!
Gebruikersnaam: Wachtwoord:
# Home # Boek HvA (Uitverkocht) # Registratie # Contact #
Misdefinitie artikelen
Pagina: 25 / 44: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

382 Arbeid adelt amateurs
381 Nederlandse parasietenwalhalla
380 Betuttelend verbod op losgeslagenheid
379 Nivellering door linkse zelfverrijking
378 Beheerder Misdefinitie voor de rechter
377 Criminaliseren met auteursrecht
376 Internetvrijheid in gevaar
375 Crisis? Krijg de tering!
374 Racisme legaal door beleid
373 Selectief verontwaardigde hypocrieten
372 Onderwijsniveau naar een dieptepunt
371 Een echte vent slaat een agent
370 Trauma door geschokte reacties omgeving
369 Schepping van achterlijkheid en incest
368 Rot op naar uw eigen land
367 Het nieuwe onzinrijden
366 Wilders in diskrediet
365 Huichelarij in het Irak-debat
364 Grenzeloze domheid is ook een mening
363 Jood van de idioot

364 # Grenzeloze domheid is ook een mening #
Gepost door Misdefinitie op 31-01-2009 om 13:37.
Verdedigen van de vrijheid van meningsuiting zou een appeltje eitje moeten zijn in een vrij land. Het recht is immers als grondrecht verankerd in de Grondwet en uitgewerkt in lagere wetgeving. Desondanks is het concept van de vrijheid voor veel mensen niet te bevatten. Spring in de bres voor onze vrijheid en mensen beginnen onmiddellijk te leuteren over beperkingen door middel van grenzen. Opvallend is dat als het om gevaren gaat die de vrijheden bedreigen, zij niet in termen van grenzen willen denken. Massale immigratie van niet-westerse allochtonen stoppen door de grenzen te sluiten, stuit per definitie op veel verzet. De grenzen erkennen van hun domheid zit er ook niet in. Toch moeten onze vrijheden beschermd worden. Al is niet iedereen daar even geschikt voor. Helaas wordt de discussie gefrustreerd doordat de discussie de verkeerde kant op wordt gestuurd. Rutte maakt een aantal cruciale fouten in een wanhopige poging op te komen voor het vrije woord.

De fout.

Vrijheden worden gezien als iets dat vanzelfsprekend aanwezig is. Zo vanzelfsprekend zelfs dat het beschouwd wordt als iets dat er altijd is en nooit zal weggaan. Door deze gedachtegang ontstaat er een naïef beeld waardoor mensen geneigd zijn te denken dat de vrijheidsrechten niet verdedigd hoeven te worden omdat ze "heus" niet in gevaar zijn. Wanneer gezonde mensen constateren dat de vrijheden wel degelijk in gevaar zijn, is het daarom niet zomaar mogelijk om anderen te bewegen mee te denken. Zij moeten eerst gaan beseffen dat het gevaar er is voordat het überhaupt zin heeft om de dialoog aan te gaan. Betekent dit dat het in feite een kwestie is van een goed betoog houden zodat de neuzen een richting op gaan staan? Nee, want zo erg mogen we de vijand niet onderschatten. We hebben veelal te maken met hoogopgeleide en hooggeplaatste personen die echt wel weten hoe de vork in de steel zit. Tussen willen en kunnen zit een groot verschil.

Aangezien het hier complexe materie betreft die door vijanden van het vrije woord al snel naar het idiote wordt getrokken, vereist het onder de aandacht brengen van de vrijheid van meningsuiting een degelijke voorbereiding. Een voorbereiding die al begint met de persoon die het voortouw neemt. Is Mark Rutte van de VVD daarvoor de juiste persoon? Wij denken van niet. Behalve dat hij de VVD teveel van het liberale heeft afgebracht door zijn tamelijk linkse manier van denken, stemde hij laatst nog tegen een motie van Wilders die eveneens trachtte bepaalde belemmeringen voor de vrijheid van meningsuiting weg te nemen. Dan kan hij wel praten als brugman, maar wat doet de socialist die per definitie geen goede argumenten heeft? Hij speelt op de man en suggereert dat het hier om een kontendraaier gaat die met de wind mee waait. Figuren als Halsema komen dan helemaal kattig uit de hoek en kraaien dat Rutte de vrijheid van meningsuiting enkel naar voren brengt uit eigenbelang. Namelijk om te voorkomen dat kiezers naar de PVV trekken.

Zonder goede voorbereiding en een geloofwaardig persoon, is praten over vrijheden kansloos. Zelf met de juiste personen is het extreem moeilijk om tot de botte hersens der hersenlozen door te dringen. Alles begint vervolgens met een situatieschets en een opvatting over wat er moet gebeuren. Wat is er eigenlijk aan de hand? Geert Wilders van de PVV gaat juridisch vervolgd worden voor zijn uitspraken over de islam en de fascistische koran. Uitingen die vergeleken met uitspraken van grote groepen geitenneukers volledig in het niet vallen. Deze moslims mogen iedereen beledigen, discrimineren en doodwensen terwijl Wilders (die in feite over dat soort criminaliteit zijn mening verkondigt) voor het gerecht wordt gedaagd. Kennelijk hebben we hier te maken met een extreme vorm van willekeur. Wie rechts is mag niks zeggen, maar wie links en / of zwart is kan uitspraken doen die 100 keer erger zijn. Dat is discriminatie en fascisme tegenover goedwillende blanke Nederlanders.

Door deze vervolging is er een situatie ontstaan waardoor de vrijheid van meningsuiting (voor autochtonen) ernstig in gevaar is. Wie durft er immers nog iets over moslims te zeggen als hij het gevaar loopt door justitie vervolgd te worden? Het is tegenwoordig zo dat een verdachte, zonder enige vorm van veroordeling, al een strafblad heeft. Is dat niet verschrikkelijk? Moet niet ieder weldenkend mens het er mee eens zijn dat het hierdoor in feite afgelopen is met onze vrijheden? Had u ooit kunnen denken dat u zelfs opgepakt kunt worden voor uw mening? Normale mensen zouden blij zijn als iemand aangaf iets te willen doen om dit te stoppen. Rutte dacht er te makkelijk over. Als vrijheid echt belangrijk is, zal iedereen ervoor willen vechten. Is de vrijheid in gevaar, dan is het logisch dat iedereen er de schande van spreekt. Belemmeringen zijn onacceptabel, want dan is het geen vrijheid meer. Toen maakte Rutte zijn cruciale fout: pleiten voor de afschaffing van de grenzen.

Lafaards.

Koren op de molen van de tegenstanders van de vrijheid van meningsuiting. Vindt Balkenende dan niet dat het oppakken van cartoonisten en het vervolgen van rechtsdenkenden riekt naar discriminatie, racisme en fascisme? Nee, hij vindt dat we terughoudendheid moeten betrachten. Recht kent nu eenmaal grenzen en die grenzen zijn belediging, discriminatie en haatzaaien. Waarom was de insteek van Rutte zo fout? Omdat hij Balkenende en aanhang kruid heeft gegeven om het hele plan af te schieten. Rutte zei in een interview in de Telegraaf dat hij vindt dat alles gezegd moet kunnen worden en dat de grenzen moeten liggen bij het aanzetten tot geweld en haat. Alle andere beperkingen moeten weg en artikel 137 van het Wetboek van Strafrecht kan in zijn geheel verdwijnen. Ons idee, maar wat hebben we ook alweer geleerd van het opperen van een idee tot het schrappen van dergelijke wetgeving? Linkse ratten verwerpen het argument met de beschuldiging dat hij zelf wil discrimineren.

Iets dergelijks hebben we in het verleden kunnen zien met Pim Fortuyn. Fortuyn stelde dat de discriminatiewetgeving veel te vaag was waardoor de situatie is ontstaan dat haast elke uiting eronder kan vallen. Onwenselijk, dus vond hij dat artikel 1 moest verdwijnen. Vervolgens begon iedereen hem een nazi te noemen omdat ze te dom waren om te begrijpen dat het begrip discriminatie in de wet een andere betekenis heeft dan die zijn eraan hangen. De wet verbiedt ongeoorloofde discriminatie. Dat betekent dat de wet het verbiedt om gelijke gevallen anders te behandelen op kenmerken die irrelevant zijn. Nederlanders discrimineren omdat ze rechts en blank zijn, is een vorm van ongeoorloofde discriminatie. Politieke voorkeur en huidskleur zijn immers irrelevant voor welke beoordeling dan ook. Wilders deed een soortgelijke poging. Hij wilde de wet schrappen en stelde dat ongelijke gevallen wel ongelijk behandeld mogen worden. Vijanden interpreteren dat ten onrechte als "ik wil discrimineren".

Roepen dat dergelijke wetten geschrapt moet worden is niet slim. We hebben te maken met hersenloze debielen die hun eigen kleine pik niet eens terug zouden vinden als ze hem voelen krimpen na een vermeende belediging op deze website. Balkenende begon de situatie meteen belachelijk te maken. Afschaffen van de wetten omtrent de belediging, discriminatie en haatzaaien zou volgens hem het gevolg hebben dat we massaal gaan ontkennen dat er ooit Joden vergast zijn tijdens de Holocaust. Ook zouden we massaal opstaan om homo's te beledigen. Natuurlijk Balkellende. Wilders is echt niet opgepakt vanwege dat soort dingen. Hij is opgepakt om zijn mening over de radicale islam. Weet u wat? Het zijn nog altijd moslims wiens haatboek vol staat met idiote onzin over het vermoorden van Joden en het van flatgebouwen gooien van homoseksuelen. Zij worden daar niet voor gestraft. De situatie is dus juist andersom. De huidige artikel 137 wetten faciliteren moslims in hun belediging, racisme en haat terwijl rechtse blanken gestraft worden.

De opmerking van Balkenende dat de huidige grenzen nodig zijn om uitwassen te voorkomen is te lachwekkend voor woorden. Terwijl de ideologie van veel moslims voorschrijft dat homo's, Joden en verder alle blanke ongelovigen onreine varkens zijn die zonder pardon mogen worden afgeslacht, staan vrijsprekers als wij terecht als we over de uitwassen onze mening geven. Men slaat de plank volledig mis. Kennelijk is de wet niet duidelijk genoeg in wat wel en niet mag. Zouden we de term "moslim" altijd vervangen door Nederlander, dan had het OM nooit de vervolging ingezet. De praktijk wijst uit dat de vrijheid van meningsuiting enkel voor allochtonen en de extreem linkse aanhangers geldt. Wat vindt Balkenende daarvan? Met zijn rug tegen de muur moest hij bijna toegeven dat het voortrekken van zwarten racisme is, maar toen kwam bedacht hij iets slims. Gewoon niks zeggen. Balkenende deed geen uitspraak onder het mom van dat de zaak Wilders bij de rechter ligt.

Weer een trucje uit de laffe socialistenkeuken. Wordt het moeilijk omdat het pijnlijk duidelijk wordt dat de wet door extreem links wordt gebruikt om Nederlanders te discrimineren, dan zeggen ze gewoon niks meer. Onduidelijkheden? Die zijn er niet volgens Balkenende. Voor hem is het volstrekt duidelijk dat belediging, discriminatie en haatzaaien strafbaar moeten blijven. Alleen voor Wilders, rechtse webloggers, Nekschot en nog een aantal, maar ja. Blank zijn en een mening hebben is sowieso een zonde in dit land. Er wordt immers nooit een allochtoon of extreem linkse vervolgd voor uitspraken. Als de wet zo duidelijk is, meneer Balkenende, kunt u dan vertellen wat belediging precies inhoudt? Kunt u aanwijzen waar in de wet staat dat het toegestaan is mensen te vervolgen omwille van hun politieke voorkeur? Alle juridische rotzooi is zo vaag dat niemand weet wat wel en niet gezegd kan worden.

Dan komen we tot de kern van het probleem. De wetten zijn zo vaag dat alles en iedereen eronder kan vallen. Met als gevolg dat strafbaarheid niet het gevolg is van het bepaalde in de wet, maar het gevolg is van de uitermate selectieve beslissing om wel of niet te vervolgen. Hierdoor komen Nederlandse vrijsprekers wel in aanraking met de wet, terwijl radicale moslims in de praktijk nooit geraakt worden door de wet. Merk op dat hier het belangrijkste principe van een rechtsstaat, het legaliteitsbeginsel (geen straf zonder wettelijke grondslag), wordt uitgehold. Zonder veroordeling kan het immers gebeuren dat, terwijl we dit aan het typen zijn, de politie binnenvalt om ons te arresteren. Op hetzelfde moment schrijft een moslim op het net dat iedere ongelovige dood moet, maar hij heeft niks te vrezen. Op een eerlijk proces hoeven wij en Wilders niet te rekenen. Allochtonen krijgen niet eens een proces. Dit zijn fascistische bananenrepubliektaferelen.

Zwijgen, ontkennen en bagatelliseren. Uitleg geven over waarom de wet zo vaag is zodat er in de praktijk ruimte ontstaat voor racisme zou ze de kop kosten. Andere politici moeten het tegen beter weten in verdedigen. Halsema roept dat het vrije woord door rechts wel erg selectief verdedigd wordt. Zij vindt dat de PVV hypocriet is omdat ze imams het vrije woord willen ontnemen. Nogal idioot. Wie het verschil niet kent tussen een haatzaaiende imam die roept dat alle Joden aan het gas moeten en Geert Wilders die daarover zijn mening geeft is sowieso te dom om te schijten. Over hypocrisie gesproken. Daar heeft links een monopolie op. Kan Halsema ons misschien uitleggen waarom zwart zijn een voorwaarde is om vrije meningen te uiten? "De politiek zwijgt als de rechter spreekt!" scandeert ze door de Kamer. Laffe uitspraak. Het probleem ontstaat bij de selectieve verontwaardiging van linkse flikkers.

Gelukkig weet u dat het construct "rechter" nooit een argument kan zijn tijdens een politiek debat. De politiek maakt namelijk de wetten en bepaalt of er veranderingen moeten komen of niet. Stellen dat het probleem bij de rechter ligt en de politiek zich dus afzijdig dient te houden is nogal achterlijk. De oorzaak van het probleem ligt verscholen in het feit dat de linkse fascisten die beslissen over vervolging nogal selectief verontwaardigd zijn. Negatief berichten over moslims leidt heel vaak tot vervolging, terwijl allochtonen en mensen met een linkse signatuur zonder angst voor vervolging zelfs mogen oproepen tot een nieuwe Holocaust op andersdenkenden. Om dat probleem op te lossen is aanpassing van de wet nodig, want fascisten passen hun gedrag echt niet aan. Pechtold (D66) vraagt zich af of we voor het vaststellen van de reikwijdte niet eerst een uitspraak moeten hebben van de rechter. Nee, nee, nee! We gaan niet eerst een slachtoffer kapot maken voor iets dat nu al duidelijk is.

De wet moet zo veranderd worden dat dit soort fratsen niet meer voorkomen. Pechtold wil liever geen debat en stelt dat de rechter daardoor beïnvloed kan worden. Balkenende is het daarmee eens. Eerst het slachtoffer veroordelen, dan wachten op de interpretaties en daarna er heel misschien over praten. Hij stelt niet te willen interveniëren in een bestaande rechtzaak. Staaij (SGP) maakt ons inziens terecht de opmerking dat hij wel kan ingaan op de algemene vrijheid van meningsuiting. Boze moslims zorgen eerder voor vervolging dan bijvoorbeeld boze christenen. Kunnen die moslims niet gewoon eens een keertje oprotten met hun kleine pikkie en hun lange tenen? Anders is de mate van de stampij die een mening veroorzaakt bepalend en dat kan echt niet. Balkenende weigert echter antwoord te geven en haalt een nieuw trucje naar voren door de verantwoordelijkheid af te schuiven. Racisme is kennelijk geen probleem zolang een OvJ de vervolging doet en de rechter iemand veroordeelt.

Vervolgens blijft de discussie in kringetjes verlopen. Balkenende wijst op de verantwoordelijkheid die iedereen heeft. Onzinnig, want eerder accepteerde hij het standpunt dat belediging niet strafbaar moet zijn vanwege de eigen verantwoordelijkheid ook niet. Wegens gebrek aan argumenten gooit hij het maar weer op die Holocaust. Wie de vrijheden verdedigt door het willen opheffen van discriminatoire grenzen, wil volgens hem gewoon de Holocaust ontkennen. Buma (CDA) gooit er nog een schepje boven op door te stellen dat Rutte eigenlijk bedoelt dat haatzaaien niet langer strafbaar is. De consequentie die hij daaraan verbindt is dat haatzaaiende imams dus ook niet meer strafbaar kunnen zijn. Wederom slaan de linkse christenbimbo's de plank mis. Met haatzaaien wordt niet het socialistische construct "het hebben van een rechtse mening" bedoeld. Haatzaaien is het oproepen tot haat en geweld. Imams doen dat: "Dood de Joden!" Wilders niet.

Verdonk wil nog weten hoe Balkenende denkt over het feit dat de uitspraak van het Hof om meningen te vervolgen niet uit te leggen is aan de bevolking. Toen kroop de lafaard alweer in zijn schulp en weigerde antwoord te geven. Daar hebben de socialisten en christenfundamentalitisten van dit aller-slechtste kabinet ooit wel vaker last van de laatste tijd. Kant (SP) kennen we nog als de partijleider van de partij waartoe ook Van Bommel "Intifada! Intifada! Hamas! Hamas! Joden aan het gas!" behoort. Tussen de hoogoplopende gemoederen zag ze haar kans schoon om flink uit te halen naar Wilders. Zijn opvattingen zouden pervers zijn. Wel ja, het willen vergassen van Joden is ook niet zo lief. Dan begint ze over de willekeur van de vrijheid van meningsuiting. Weer zo'n linkse troela die niet begrijpt dat "Dood homo's!" iets heel anders is dan "Ik vind een boek waarin men Joden doodwenst fascistisch". Ook hier weer die dooddoener: "U wilt zeker de Holocaust ontkennen." Godverdomme, we zouden bijna een prijs willen uitreiken als u een socialist met hersenen kan vinden.

Overweging.

Juridisch lijkt het allemaal goed ingedekt. Een vrij land heeft de vrijheden in de wet staan. Om te voorkomen dat iedereen elkaar gaat beledigen en discrimineren, staan die twee als grenzen lijnrecht tegenover de vrijheden. Vervolgens mag de rechter uitmaken hoe hij uitingen toetst aan de wet. Ware het niet dat het systeem opzettelijk een groot aantal zwakke punten ingebouwd heeft gekregen om bepaalde groepen te bevoordelen. De grenzen zijn met opzet erg vaag gelaten. Niemand weet precies wat belediging en discriminatie inhoudt. Anderen stellen dat u dat kunt weten op basis van gezond verstand, maar we hebben meerdere malen geconstateerd dat dat verstand bij de meerderheid van de bevolking niet aanwezig is. Vanwege de vaagheid kan iedereen in beginsel gestraft worden door de wet. Alleen lopen mensen pas risico op een veroordeling op het moment dat het tot vervolging komt. Daar knelt de schoen. Door willekeur komt de ene groep wel voor de rechter en de andere groep niet.

Van objectief toetsen is geen sprake. De te "toetsen" uitingen worden zeer selectief aangeboden aan de rechter. Selectief voor de rechter brengen heeft slechts 1 doel. Gokken op een veroordeling zodat anderen die zelfde mening zijn toegedaan zich wel 10 keer bedenken voordat ze hun mening gaan uiten. De groep die altijd de klos is wordt daardoor monddood gemaakt. De groep die nooit wordt vervolgd, zal steeds extremere strafbare uitingen doen. De linkse politiek vindt dat wel best. Zij en hun achterban behoren tot de groep die toch nooit vervolgd wordt. Al lopen ze mee in een extreem fascistische moslimdemonstratie gericht op het doden van ongelovigen. Om te voorkomen dat ze zich voor dit soort fascisme moeten verantwoorden, negeren ze het volkomen. Ze geven geen antwoord, schuiven verantwoordelijkheid af en suggereren dat wie opkomt voor de vrijheid van meninguiting vast en zeker de Holocaust wil ontkennen. Discussies bloeden dan dood en daar is het ze om te doen.

Al vaker hebben we gezegd dat u bedacht dient te zijn op dat soort smerige trucs. Simpele oplossingen voorstellen die het probleem oplossen zijn niet besteed aan dwazen die juist baat hebben bij het probleem. Waarom zouden de PvdA en het CDA ook strijden voor de vrijheid van meningsuiting? Geen hond die hen ooit zal vervolgen. Pas als ze zelf het haasje zijn, willen ze actie. Net zoals bedreiging niet wordt vervolgd als moslims het doen, maar ze wel roepen om actie als Spong wordt bedreigd in de zaak Wilders. Dit moet een keer stoppen. Aangezien de wet massaal misbruikt wordt, moet het concreter worden gemaakt. Zoveel strafbare uitingen zijn er nu ook weer niet. Som ze limitief op in de wet en straf dan ook iedereen die zich er niet aan houdt. De Holocaust, oproep tot geweld, oproep tot haat en ongeoorloofde discriminatie. Probleem opgelost. Al zullen de socialistische helden tegen het concretiseren zijn. Ze kunnen dan niet meer discrimineren. Bovendien zullen het dan voornamelijk hun vrienden zijn die in de bak verdwijnen.
Reacties: 0
Pagina's: 1

Reactie toevoegen
U dient in te loggen om een bericht te kunnen plaatsen.
 Houd het hier netjes. Hartelijk dank.

Misdefinitie
Copyright (c) 2004-2024.

C:\>Misdefinitie\type info.txt
Contact opnemen kan via een e-mail naar info apending misdefinitie.nl.