Misˇdeˇfiˇniˇtie (de ~ (m.), ~s)
1 Politiek correct geformuleerde definitie waarmee men door middel van leugen en bedrog de werkelijke aard van misstanden probeert te verhullen door deze te rechtvaardigen.
- Misdefinitie gaat over misstanden en gedrag van criminelen, radicalen en terroristen.
- Stop de #CancelCultuur! Stelletje moraalnarcisten, u bent geen beter mens als u mensen uitsluit vanwege hun politieke gezindheid.
- De vrijheid van meningsuiting is absoluut! Wat wij mogen schrijven, bepaalt niet de juut!
- Stiekem sollicitanten googelen en ze dan cancelen? Uw naam wordt geregistreerd en doorgegeven!
Gebruikersnaam: Wachtwoord:
# Home # Boek HvA (Uitverkocht) # Registratie # Contact #
Misdefinitie artikelen
Pagina: 25 / 44: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

382 Arbeid adelt amateurs
381 Nederlandse parasietenwalhalla
380 Betuttelend verbod op losgeslagenheid
379 Nivellering door linkse zelfverrijking
378 Beheerder Misdefinitie voor de rechter
377 Criminaliseren met auteursrecht
376 Internetvrijheid in gevaar
375 Crisis? Krijg de tering!
374 Racisme legaal door beleid
373 Selectief verontwaardigde hypocrieten
372 Onderwijsniveau naar een dieptepunt
371 Een echte vent slaat een agent
370 Trauma door geschokte reacties omgeving
369 Schepping van achterlijkheid en incest
368 Rot op naar uw eigen land
367 Het nieuwe onzinrijden
366 Wilders in diskrediet
365 Huichelarij in het Irak-debat
364 Grenzeloze domheid is ook een mening
363 Jood van de idioot

363 # Jood van de idioot #
Gepost door Misdefinitie op 26-01-2009 om 19:27.
Joden genieten veelal slechts een zeer eenzijdige bekendheid. Vraag de gemiddelde burger naar wat hij weet over de Joden en hij zal stamelend een onsamenhangend verhaaltje ophangen over moffen en concentratiekampen. Hen valt wat dat betreft weinig te verwijten. Op school hebben ze immers geleerd over die verschrikkelijke Tweede Wereldoorlog en is hen wijsgemaakt dat het Jodenvolk daarmee het recht heeft verworven zich in een slachtofferrol te plaatsen. Ingewijden doen namelijk alsof Joden zomaar weer het mikpunt kunnen worden van genocide en dat is nou net niet de bedoeling. Mede door dat soort gedachten, vindt men kritiek niet echt wenselijk. Ontkenning van de Joodse versie van de Holocaust is in veel landen strafbaar en de kans op maatschappelijke uitsluiting is groot als u iets tegen Joden heeft. Vooral socialistisch gespuis heeft daar een handje van. Alleen zijn ze zoals gewoonlijk nogal achterbaks. De Jood is een middel van antisemitische idioten geworden om andersdenkenden de mond te snoeren.

Wapen in verkeerde handen.

De Jood als ijzersterk wapen gebruiken waarmee tegenstanders in het publieke debat bij voorbaat al monddood te maken zijn is voor socialistische drogredenaars zeer eenvoudig. Tientallen jaren hebben ze erover gedaan om Hitler en zijn gevolg in de extreem rechtse hoek te plaatsen. Hij was niet rechts (want nationaal socialist), maar probeer dat maar eens de gemiddelde breinloze dwaas duidelijk te maken. Na jaren indoctrineren staat de term "nazi" voor een extreemrechtse fascist die er genoegen in schept zoveel mogelijk Joden naar de andere wereld te helpen. Vervolgens is iemand uitmaken voor nazi voldoende om iemand te associëren met Jodenhaat. Aangezien het enige dat het normale klootjesvolk over Joden weet het vergassen is, is veroordeling een feit. Wat gebeurt er echter als de socialisten zelf betrapt worden op Jodenhaat? Hoe kunnen ze als linkse moraalridders rechtvaardigen dat ze zelf "Intifada! Intifada!" en "Hamas! Hamas! Joden aan het gas!" roepen? Dit is het zoveelste dilemma voor socialisten. Zelf de NSB'er en de antisemiet uithangen, maar wel anderen uitschelden voor nazi.

Betrapt! Hiermee is voor eens en voor altijd aangetoond wie hier de voorstanders zijn van de Holocaust op de Joden. Radicale moslims en achterlijke socialisten. Tuig van de ergste richel. Heerlijk. Normaal moeten rechtsdenkenden zich verantwoorden en verontschuldigen tegen onterechte associaties met het naziregime. Nu is linksdenkend Nederland aan de beurt. Neem het er rustig van en geniet van de kronkelende bewegingen die ze maken om uit de wurggreep te komen. Om te weten hoe ze zich hieruit proberen te redden, zoeken we linkse holen op waar de spitsvormige knaagdieren hun informatie vandaan halen. Uitzendingen van Pauw & Witteman, uitgezonden door de VARA en moslimomroep NPS, vormen een dankbare bron van drogredeneringen die ontkracht kunnen worden. Onze aandacht gaat uit naar de uitzendingen van 12, 14 en 15 januari 2009. Verschillende gasten proberen hun ideeën te rechtvaardigen. Hun uitvluchten zijn te laf en te hypocriet voor woorden, maar het is altijd goed om uw vijanden beter te leren kennen.

Hypocriete uitvluchten.

Vaststaande feiten die onomstotelijk bewezen zijn, kunnen zelfs door de meest schijnheilige extreem linkse socialist niet ontkend worden. Harry van Bommel (SP) heeft zich nu eenmaal schuldig gemaakt aan haatzaaien, discriminatie en oproepen tot geweld met zijn leus "Intifada!". Bagatellisatie is de eerste stap. Wat hij doet was helemaal niet zo erg, want intifada kent ook nog een oude betekenis waarin het "strijd" betekent. Ja, natuurlijk. Mein Kampf betekent in het Nederlands ook "mijn strijd". Mogen we daaruit concluderen dat de hele Tweede Wereldoorlog ook onschuldig was? Natuurlijk niet. Doe vooral niet alsof we imbecielen zijn. Iedereen weet dat men tegenwoordig met "intifada" een bloedige strijd bedoelt waarbij het de bedoeling is dat alle Joden sneuvelen. Hamas heeft immers in zijn Grondwet staan dat alle Joden moeten worden uitgeroeid. Heeft meneer soms al plannen om dat ten uitvoer te brengen? Boos merkt Van Bommel op dat we naar de hele demonstratie moeten kijken. Oproepen tot geweld noemt hij achteraf "buitengewoon onhandig".

Daarop voortbordurend stelt hij eerst afstand genomen te hebben van geweld. Derhalve zou hij zich gemachtigd hebben gevoeld tot het oproepen van de intifada. Nou jongens, we willen niet discrimineren hoor. Sieg heil! Te belachelijk voor woorden. Intifada betekent dat men een slachtpartij wil aanrichten onder de vijanden waaronder alle Joden. Vriendjes van Van Bommel lieten weten op welke manier dat moest gebeuren. "Hamas, Hamas, Joden aan het gas!" scandeerden ze door de demonstratie. Zulke harde evidentie is zeer schadelijk voor de linkse kerk. Onmiddellijk volgt er een ontkenningsreflex. Pauw en Witteman deden meteen alsof het nooit gebeurd was. Pardon? Youtube staat vol filmpjes waarop het te horen is. Waarna de twee linkse journalisten hun standpunt probeerden te bewijzen door een stukje te laten zien waarin het net niet voorkomt. Eigenaardig. Stel dat wij op zouden roepen tot geweld. Ontspringen we dan de dans door een ander stuk te laten zien? Nee hč?!

Ontkennen kan dus niet en de volgende dag hebben de linkse programmamakers toch maar het juiste stukje (rond 1:04) laten zien. Tijd voor de volgende dooddoener. Van Bommel zou de gewraakte gaszin niet gezegd hebben. Deze manier wordt vaak gebruikt in combinatie met herhaling. Bij elk argument herhaalde Witteman dat het niet gezegd is door verdachte Van Bommel. Wel, dat is totaal niet relevant. Demonstreer mee met organisaties als Voorpost en u zult merken dat alles wat anderen zeggen ook u aangerekend wordt. Tien jaar geleden is Janmaat veroordeeld voor leuzen die door anderen werden gezegd. Kennelijk is het zo dat een groep demonstranten wordt gezien als een geheel dat met 1 mond spreekt. Bijna altijd zijn de linksen degenen die stellen dat wie meeloopt in een demonstratie, ook achter alle uitingen staat die openbaar worden geroepen. Zich beroepen op het feit dat ze ook niet konden weten dat er opgeroepen werd tot geweld lukt ook niet. Ze wisten allemaal dat er extreem linkse groeperingen en radicale moslims meeliepen. Van Bommel nam er geen afstand van.

Afstand nemen is zeer belangrijk. Stel dat er een demonstratie is. U weet dat Mili Görüs en de Internationale Socialisten meelopen. Het risico is dus groot dat er opgeroepen wordt tot haat en geweld. Omdat dat van te voren bekend is, dient men van te voren afstand te nemen. Is het niet bekend, dan is iemand strafbaar op het moment dat de strafbare leuzen beginnen en hij niet onmiddellijk vertrekt. Van Bommel vertrok niet omdat hij het allemaal geweldig vond. Duidelijk is dat hij het accepteerde als zijn eigen mening aangezien hij gewoon bleef doorschreeuwen. Dit is gewoon algemene haat tegen Joden en heeft niks meer met het conflict in het Midden-Oosten te maken. Bovendien heeft een lid van de Tweede Kamer een voorbeeldfunctie. Het is zeer pijnlijk. Een linkse politicus loopt tussen fascisten mee in een demonstratie die bedoeld is om een politiek statement af te geven waarbij hij partij kiest. Waarbij hij al wist dat haatzaaien een rol zou spelen waar hij ook verantwoordelijk voor is. Kat in het bakkie. Een rechtsdenkende zou allang hangen.

Toch maakt de kat in het nauw nog rare sprongen. Kijk, rechts is voor dat soort figuren per definitie slecht. Als links echter zijn fascistische aard toont, dan zijn er talloze uitvluchten. Van Bommel zou de leuzen niet gehoord hebben. Dus vindt hij zichzelf onschuldig. Dat is wel erg makkelijk. Mogen wij ook roepen wat we willen als we het anderen laten doen en doen alsof we het niet horen? Nee, dat is toch echt niet het geval. Vervolgens komt hij met een ongeloofwaardig verhaal over iemand met een megafoon die hem het luisteren belette. Het filmpje op Youtube is echter opgenomen met een mobieltje. Goedkope microfoons hebben geen richtmicrofoon en nemen al het omgevingsgeluid op. Het menselijk oor kan richten. Neemt een telefoon zo duidelijk iets op, dan moeten de mensen het ook allemaal gehoord hebben. Daarnaast liepen er honderden vrienden en bekenden mee. Allemaal medeplichtigen die Jodenhaat goedkeuren en lekker meeschreeuwden.

Weet u wat de rechter tegen ons zou zeggen? Hij zou zeggen dat het niet relevant is of het wel of niet gehoord is en iets mompelen over voorwaardelijke opzet. Van te voren had de linkse stakker kunnen weten dat zulke leuzen geroepen gingen worden. Er zijn namelijk al meer van zulke demonstraties geweest en de reputatie van de deelnemers is bekend. Iedereen weet ook over de Grondwet van Hamas die veel moslims onderschrijven. Van Bommel komt er dus niet meer onderuit. Dan maar weer bagatelliseren. Joden aan het gas zou helemaal niet zo erg zijn, want hij kent dat uit het voetbalstadion. Leuk om te weten. Wij gaan voortaan eerst onze teksten voorlezen in de Amsterdam Arena. Scheelt weer een dagvaarding. Meneer werd steeds zenuwachtiger en begon te stotteren. Iedereen zou zeggen dat er niks te horen viel. Behalve de opname dan. Haatzaaien? Discriminatie? Wel nee, van te voren is opgeroepen tot een waardige demonstratie.

Dom argument. Zouden wij en andere organisaties geen nazi's meer worden genoemd als we van te voren afstand nemen van geweld en andere strafbare feiten? Nee. We doen ons best, we nemen overal afstand van en toch worden onze teksten verkeerd begrepen. Terwijl wat die linkse flikkers doen wel echt haatzaaien en discriminatie is. Van Bommel betoogt dat hij vindt dat er geen strafbare feiten gepleegd zijn omdat het een nette demonstratie zou zijn. Netjes georganiseerd en veel veiligheidsmensen die het gespuis er tussenuit zouden halen. Onzinargument, want toen Holland-Hardcore wilde demonstreren werden ze ook niet warm onthaald toen ze aangaven alles netjes geregeld te hebben. Heeft die zogenaamde veiligheidsdienst de radicale Hamasroepers eruit gepikt? Wel nee, die vonden het allang goed dat er Jodenhaters waren. Alles wijst erop dat het een ordinaire haatorgie betrof. Desondanks blijft Van Bommel de ware aard der socialisten ontkennen.

Laten we nog maar wat vragen beantwoorden dan. Tegen rechts wordt altijd gezegd dat als ze meelopen, ze de meningen ook delen. Van Bommel ontkent. "Niet gehoord," blijft zijn antwoord. Wist hij met wie hij meeliep? Geen antwoord, maar hij wist het wel degelijk. Het was van te voren aangekondigd. Wel geeft hij toe dat hij "een gedeelte kent". Ook de extremisten? Volgens eigen zeggen kan hij van de buitenkant niet zien wie zoiets gaat roepen. Maarre, intifada is toch al haatzaaien? Daar denkt hij anders over. Eigenaardig. Kwamen wij maar zo makkelijk van een veroordeling af. Van Bommel vindt het allemaal maar achteraf gepraat. Niet gehoord is toch niet gehoord? Anders is het niet begrepen, niet zelf gezegd en er is afstand van genomen. Zo dom redeneren accepteren ze van ons ook niet. Toch is het voor hem wel een waarschuwing geweest. Voortaan zal hij niet meer zo opzichtig haten uit angst voor een veroordeling. Hij geeft aan geen verantwoordelijkheid te aanvaarden voor wat anderen zeggen.

Heeft het haatzaaien nog consequenties voor Van Bommel? Vrienden heeft hij in elk geval niet gemaakt. Socialisten worden vaak aangezien als zionisten. Jodenvrienden die dat volk zouden faciliteren meer macht te verkrijgen. Die status heeft hij vergeven. Geen enkele Jood die hem nog op een herdenking van oorlogsslachtoffers wil zien. Bij de Auswitschherdenking was hij dan ook niet welkom. Vanwege de vele bedreigingen die bij het comité binnenkwamen besloot de SP'er lekker thuis te blijven. Logisch, want wie meeloopt in een demonstratie waar aanhangers van Nazralla, Al-Yaqeen en Hezbollah de Joden aan het gas wensen, kan dat niet verenigen met een dergelijke herdenking. Zijn aanhangers waren er ook niet welkom, maar door het openbare karakter van de herdenking kon dat niet verboden worden. Moszkowicz wil Van Bommel laten bloeden. Hij doet aangifte tegen hem en Sadet Karabulut en gaat desnoods naar het hof om de antisemieten te straffen.

Zelf staan socialisten altijd meteen klaar om een ander de grond in te boren. Zodra er ook maar even aanleiding voor is, worden anderen neergezet als nazi's en zoals u weet is dat stigma uitgegroeid tot een construct dat onmiddellijk andersdenkenden buitenspel zet. Althans, als het de opinie van de gemiddelde burger betreft. Daarom is het interessant om te kijken hoe ze reageren als het ze zelf overkomt. Tijdens de demonstratie hebben ze hun ware aard laten zien. Mensen kunnen natuurlijk het boek sluiten en het er niet meer over hebben zodat het vergeten wordt, maar dat gunnen ze andersdenkenden ook nooit. Derhalve zijn er vele mensen die tegen de Jodenhaat van de socialisten ageren. Hoe gaat links daarmee om? Zoals u weet zijn linkse argumenten altijd hypocriet. Eerst proberen ze uw kritiek op hun haat neer te zetten als een middel om de oorlog in Gaza te koppelen aan de Jodenvervolging van de nazi's. "Dat is toch niet hetzelfde!" roepen ze. Vuile hypocrieten. Als er 1 ideologie is die anderen steevast met nazi's vergelijkt, dan zijn het de socialisten wel.

"Hebben we dan geen vrijheid van meningsuiting?" vraagt links zich af. Nee, mijn waarde dwazen, die hebben jullie immers zelf afgebroken door iedereen met een kritisch geluid te vervolgen. "Zeggen Marokkanen dan niet altijd dat de situatie van daar niet naar hier gebracht moet worden?" Helaas, ze hebben zichzelf hier gebracht. Samen met de haat. "Vermengt u als boodschapper nu niet de nazi's met de actuele oorlog in de Gaza?" Ook al niet. Degenen die de nazi's hebben vermengd met de Gazaoorlog zijn die ratten die "Hamas, Hamas, Joden aan het gas" hebben geroepen. Laat de Palestijnen ook eens naar hun eigen nazipraktijken kijken voordat ze zich tussen de kinderen in scholen verstoppen. "Kan die vergelijking dan weg, want jullie gebruiken het ook?" Nee. Het doel van extremistische moslims / Hamas en de nazi's zijn gelijk. En links gedraagt zich als nazi's. Typisch. In ons land kunnen wel fascisten wonen, maar fascisten accepteren ons niet.

Boodschappers worden dus regelmatig neergezet als lijkenpikkers die links met nazi's vergelijken. Nogal hypocriet, want hebben zij daar niet juist een monopolie op? Zijn rechtsdenkenden voor hen niet per definitie altijd nazi's geweest? Worden ze nu pas wakker omdat het hen een keer tegen het hoofd stoot en zij 1000 keer meer op nazi's lijken dan rechtsdenkenden? Hamer (PvdA) weet er ook wel raad mee. Zij stelt het zelf niet te kunnen beoordelen en daarom moeten we Van Bommel geloven. Erg makkelijk. Laten wij dan ook maar roepen dat wij nooit kunnen beoordelen wat we doen. Eigenlijk is het raar dat niemand eerder aangifte heeft gedaan. Of niet, want we weten dat aangifte doen tegen moslims en socialisten in deze bananenrepubliek onmogelijk is. Dan komt er een linkse strikvraag. Had Moszkowicz ook aangifte gedaan als het geen moslims en socialisten waren die strafbare uitingen hadden gedaan? Hier een doordenker. Had het MDI aangifte tegen ons gedaan als we links en zwart waren?

Overweging.

Socialisten zijn er altijd als de kippen bij om anderen met het stempel nazi weg te zetten als hater. Nu gebleken is dat zij enkel om Joden geven als instrument om andersdenkenden buitenspel te zetten en dat zij zelf de grootste Jodenhaters zijn, vinden ze het opeens niet leuk meer. Opvallend is het feit dat ze om dat gedrag te rechtvaardigen alle "argumenten" gebruiken waarvan ze al tientallen jaren tegen rechtsdenkenden roepen dat het onzin is. Vrijheid van meningsuiting (aan hun eigen grenzen onderhevig), niet gebeurd (aantoonbaar onjuist), niet gehoord (te belachelijk voor woorden), niet zelf gezegd (maar wel verantwoordelijk), de mening van anderen niet delen (wel blijven roepen), afstand genomen (niet relevant) en ontkennen. We kunnen ze alleen maar uitlachen nu ze zo hard op hun bek zijn gegaan. Hun argumenten zijn ontkracht en niemand kan socialisten nog serieus nemen. Tevens proeven zij nu van de angst voor maatschappelijke uitsluiting, bedreiging en vervolging voor de rechter. Iets wat ze ons wel onterecht hebben aangedaan.
Reacties: 0
Pagina's: 1

Reactie toevoegen
U dient in te loggen om een bericht te kunnen plaatsen.
 Houd het hier netjes. Hartelijk dank.

Misdefinitie
Copyright (c) 2004-2024.

C:\>Misdefinitie\type info.txt
Contact opnemen kan via een e-mail naar info apending misdefinitie.nl.