Mis∑de∑fi∑ni∑tie (de ~ (m.), ~s)
1 Politiek correct geformuleerde definitie waarmee men door middel van leugen en bedrog de werkelijke aard van misstanden probeert te verhullen door deze te rechtvaardigen.
- Misdefinitie gaat over misstanden en gedrag van criminelen, radicalen en terroristen.
- Stop de #CancelCultuur! Stelletje moraalnarcisten, u bent geen beter mens als u mensen uitsluit vanwege hun politieke gezindheid.
- De vrijheid van meningsuiting is absoluut! Wat wij mogen schrijven, bepaalt niet de juut!
- Stiekem sollicitanten googelen en ze dan cancelen? Uw naam wordt geregistreerd en doorgegeven!
Gebruikersnaam: Wachtwoord:
# Home # Boek HvA (Uitverkocht) # Registratie # Contact #
Misdefinitie artikelen
Pagina: 26 / 44: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

362 Marokkanen koloniseren met schijnrelaties
361 Van CBR TOP naar flop
360 Linkse geldverspilling breekt af
359 Eigen haard is IsraŽl waard
358 Misdefinitie.nl wenst u een vrij 2009
357 Christenfundamentalistische homohaat
356 Politiehonden aan het werk
355 Motiveren met Reflect-CTC (deel 2)
354 Extreemrechts is extreem links
353 Goed de klos op Google
352 Hypocriet protesteren voor het eigenbelang
351 "Groene" belasting massaal misbruikt
350 Vreemde voorliefde voor kinderspul
349 "Kapitalisme" onder vuur
348 T-shirt tegen watjespolitie
347 Hitler-vergelijking: "Foutje, bedankt!"
346 PvdA wil etnische zuivering
345 Motiveren met Reflect-CTC
344 Tijd voor hard asielbeleid
343 Verkeerspolitie zelf de wegmisbruikers

362 # Marokkanen koloniseren met schijnrelaties #
Gepost door Misdefinitie op 21-01-2009 om 22:34.
Iedere Nederlander die wel eens een keer geprobeerd heeft een ambtenaar te bewegen om iets simpels uit te voeren, kan beamen dat de hoeveelheid weerstand zijn weerga niet kent. Zonder grove privacyschending en denigrerende behandeling een Jodenster identiteitskaart aanvragen, een poging doen om een typefout uit een akte te laten verwijderen of aangifte doen tegen een cultuurverrijker die u heeft bedreigd zijn bepaald geen eenvoudige handelingen. Voordat het eindelijk zo ver is dat men iets voor u wil doen, moet u tig keren door de mangel gehaald worden. Uw hele doopceel wordt gelicht en als ze het ook maar even niet vertrouwen gaat het hele feest niet door. Durf het vooral niet aan om voor de tweede of zelfs derde keer terug te komen, want dan kunt u beter 2 keer doodgaan en 3 keer sterven. De gemiddelde moslimkolonist krijgt van de IND echter alle ruimte om te doen wat ze willen. Derhalve deinzen ze er niet voor terug om middels polygamie, fraude en schijnrelaties talloze importbruiden naar ons land te halen.

Zo lek als een mandje.

Het binnenlaten van grote groepen allochtonen is altijd al zeer omstreden geweest. Men kan nou niet bepaald stellen dat wat we spottend cultuurverrijkers kunnen noemen ook daadwerkelijk een voordeel geweest is voor de maatschappij. Criminaliteit, terrorisme en aanvallen op de vrijheden waar eeuwen voor gevochten is vormen niet de gouden bergen die de regering beloofd heeft tijdens het massaal openstellen van de grenzen. Hun laffe smoesjes om van Nederland een gekoloniseerde bananenrepubliek te maken zijn eveneens allang ontkracht. Immigranten bleken geen arme lieve vluchtelingen te zijn die alles hebben gedaan om een oorlog te ontvluchten. Sinds de jaren '60 zijn we tientallen jaren voor de gek gehouden met hersenloze rechtvaardigingen om steeds meer allochtonen toe te laten. Op een gegeven moment waren de uitvluchten op en ging men over op repressie. Kritische schrijvers worden opgepakt en in de donkerste kerkers gesmeten. Sindsdien laten ze met ingewikkelde constructies alsnog zoveel mogelijk binnen.

Deze handelswijze toont aan dat er een smerig luchtje hangt aan de hele situatie rond het binnenlaten van buitenlanders. Noem het zoals u wilt, maar objectief bekeken is er geen enkele rechtvaardiging meer waarom Nederland een onbeperkt aantal immigranten moet toelaten. Vol is vol en zeker tijdens een crisis is een motto als "eigen volk eerst" zeker niet te versmaden. Gelooft u ons nou. Als die dhimmi's bij de overheid ook maar een goed argument konden geven om de naderende intifada, jihad en sharia te rechtvaardigen, dan hadden ze dat gedaan. In plaats daarvan kiezen ze een voor de hand liggende constructie die eenvoudig te verklaren is. Ze nemen een aantal wetten aan onder de noemer gezinshereniging. Vervolgens koppelen ze daar een aantal controles aan om het echt te laten lijken. Wie eraan twijfelt zetten ze neer als racistische nazi's die enkel allochtonen willen beledigen. Onder de verwijzing dat zij zich (wel) enkel aan de wet houden. Het geheim zit hem in het feit dat het systeem expres zo lek is als een mandje.

Reeds in de jaren '90 liet Dick Maas in de serie Flodder zien hoe het systeem van de huwelijksmigratie en de gezinshereniging massaal misbruikt werd. Een Nederlandse man moet voor de immigratiedienst net doen alsof hij met een buitenlandse vrouw gaat trouwen. Om dat aan te tonen zijn een vluchtig gesprekje en wat gegevens voldoende. Valse foto's om aan te tonen dat ze elkaar al lang kennen, certificaten van opleidingen die nooit gevolgd zijn en salarisstrookjes van een naaiatelier (lees: illegaal bordeel) maken het compleet. Man en vrouw trouwen, vrouw krijgt haar verblijfsvergunning en verdwijnt in de prostitutie en meneer kan hetzelfde trucje nogmaals uithalen. Geen haan die daarnaar kraait en de socialisten hebben er weer een middel bij waarmee ze onbeperkt parasieten kunnen binnenhalen om voor hen te stemmen. Ingebouwde controles en procedures zouden dit soort misstanden moeten voorkomen. Alle controles zijn een wassen neus. Het systeem kent teveel zwakke plekken en schiet op cruciale punten tekort.

Hier treffen we een pracht van een misdefinitie aan. Voorstanders definiŽren het systeem van de gezinshereniging als een wettelijk goed ingekaderd systeem dat mensenrechten faciliteert en fraude tegengaat door een complex mechanisme bestaande uit een groot aantal controles. Sietse Fritsma van de PVV heeft al eerder laten zien wat de werkelijke definitie zou moeten zijn. Namelijk een schijnsysteem waarmee onder andere Marokkanen in staat worden gesteld om een haast oneindige hoeveelheid mensen te importeren uit Marokko. Die eenmaal binnen ook weer oneindig keer kunnen fucken als konijnen om explosief uit te breiden. Over de vraag of dat wenselijk is laten we ons wijselijk niet uit, maar dat de regelingen en wetten daar niet voor bedoeld zijn is evident. Fraude vindt onder de neuzen van de ambtenaren plaats waarbij de Immigratie- en Naturalisatie Dienst (IND) zelfs de middelen verschaft om dit mogelijk te maken. Reden genoeg om staatssecretaris Albayrak (PvdA) aan haar oor te trekken in de Tweede Kamer.

Ondeugdelijk systeem.

Albayrak is staatssecretaris van justitie voor de PvdA en lijkt met haar dubbele nationaliteit haar loyaliteit bij allochtonen neer te leggen. Zij legt uit waarom het systeem waar zij verantwoordelijk voor is zo fantastisch werkt. Allereerst is er een preventieve aanpak. Voordat allochtonen hier naartoe komen, vinden er een aantal controles plaats. Daarbij wordt gekeken of er sprake is van een echt huwelijk door te kijken of de echtparen wel echt bij elkaar wonen. We mogen sowieso van geluk spreken dat ze dat doet, want dat systeem is volgens de rode staatssecretaris zeer belastend voor al die goede Marokkaantjes die al voor de 10 keer een bruid proberen te smokkelen. Aangezien dat niet optimaal werkt, is er ook nog zoiets als repressie. Systematisch zouden alle twijfelgevallen bekeken worden. Vergunningen kunnen worden ingetrokken. Volgens Albayrak werkt dat zo goed omdat risico's zijn in te schatten en het systeem werkt op basis van automatisch gegenereerde gegevens. Helaas blijft het daarbij. Fraude kan zo nooit ontdekt worden en daar gaat het die rode honden om.

Feitelijk gaat het al fout aan het begin van de procedure. Er komt een Marokkaan binnen. Pardon? Onze eerste vraag zou zijn wat de man daar doet. Sinds alle socialistische drogredenen ontkracht zijn is er geen enkele rechtvaardiging meer om hier te zijn. Grenzen dicht, IND dicht en het probleem is opgelost. Desondanks gaat men verder. Bizar genoeg wordt er een basisaanname gehandhaafd waarmee men stelt dat fraude zeer moeilijk te ontdekken is en dat Marokkanen derhalve per definitie toestemming krijgen. Echte liefde is namelijk onmogelijk te onderscheiden tijdens een momentopname. Bovendien is er niet genoeg mankracht om alles en iedereen te controleren. Fout, fout, fout. Marokkaan komt binnen en stelt dat zijn vrouw in Marokko is. Welke dwaas heeft verzonnen dat de oplossing moet bestaan uit het hierheen halen? Een enkeltje Marokko kan net zo goed werken. Koloniseren moet niet de voorkeur krijgen boven hereniging elders.

Fraude moeilijk te ontdekken? Wel nee, het is heel eenvoudig. Welke echtgenoot laat zijn vrouw nu achter terwijl er geen aanleiding voor is? Dat ruikt per definitie niet fris. En wie na lange tijd in Nederland gewoond te hebben na jaren zegt elders een vrouw te hebben is ook niet meer serieus te nemen. Oplossing: wegsturen en zeker geen verblijfsvergunning geven. Wij zouden allang eruit geschopt zijn als we met zulke bullshit aankwamen. Vreemd genoeg mag de Marokkaan doorgaan met de procedure. Menselijke alertheid noemt Albayrak dat. Wij noemen dat volksverlakkerij. Zou zij normaal doen, dan was er geen enkele reden meer om zogenaamd "systematisch na te gaan of die huwelijken echt zijn". Zeker niet als u beseft dat polygamie onder dat volk als normaal wordt gezien. Men moet daar per definitie twijfelen en dus mag een dergelijke procedure nooit leiden tot een vergunning. De eis van samenwonen is al helemaal belachelijk. Nederlanders krijgen ook geen vergunning op basis van een belofte iets te doen na het verstrekken.

Vreemd genoeg wil het niet in hun botte hersenen doordringen dat hun manier van werken vanzelf problemen oproept. Wat is "menselijke alertheid" waard als vervalste papieren sowieso tot een verblijfsvergunning leiden omdat het zogenaamd onmenselijk is te twijfelen aan het huwelijk? Volgens Fritsma toont het gebrek aan realiteitszin aan. Leuk hoor als Albayrak het over modernisering van de IND heeft, maar wat hebben we aan software als illegale polygamie doodleuk geregistreerd en toegestaan wordt? Albayrak stelt heus wel te weten dat het systeem niet helemaal klopt. Repressie zou een ander middel zijn waarmee ze kunnen aantonen dat het tegen de eerdere afspraken in binnenlaten van grote groepen allochtonen echt wel door de beugel kan. Een pilot test uit 2007 vond een aantal gevallen van misbruik waarna er vergunningen werden ingetrokken. Probleem opgelost toch? Was het maar waar. Dat klote socialistische systeem is zo ingericht dat de pakkans nihil is.

Controles bewust gemanipuleerd.

Controles worden expres subjectief gehouden in de hoop dat niemand ziet dat er structureel iets mis is. Eerst geven ze heel simpel een verblijfsvergunning af. Dan stelt men dat er geen mankracht en instrumenten aanwezig zijn om alle huwelijken te controleren. Nogal vreemd, want als een Nederlander iets moet ligt de bewijslast bij de aanvrager. Geen controle moet simpelweg geen verblijfsvergunning betekenen. Hun principe rechtvaardigen ze door te stellen dat een computer tijdens de procedure aan de bel kan trekken in geval van twijfel. Natuurlijk op basis van invoer van een socialist die het allemaal net even verkeerd doet. Uit al die gevallen trekken ze een steekproef. Tijdens zo'n pilotsteekproef uit 2007 bleek dat 32 % van de gevallen waar ze al twijfels over hadden (en die ze bewust hebben geselecteerd) inderdaad gefraudeerd werd. Dus stellen zij dat ze hun best hebben gedaan. Zo lusten wij er ook nog wel een paar. Als duizenden mensen een vergunning krijgen, maakt zo'n kleine pilot ook niks meer uit.

Geen nood, want zo kunnen de linksen wel inschatten waar de risico's liggen. Het risico dat deze schandalige werkwijze aan het licht komt wel te verstaan. "Ja maar de aanvrager heeft wel de wettelijke plicht om de goede informatie door te geven hoor." Ja hoor, criminelen die er niet voor terugdeinzen te frauderen zullen heus wel netjes zijn. Concrete cijfers kan de staatssecretaris niet overleggen. Hoe vaak heeft de vreemdelingenpolitie bijvoorbeeld achteraf gecontroleerd of er sprake is van samenwonen? Het vermoeden heerst namelijk dat er helemaal niet achteraf gecontroleerd wordt. Vinden er ook wel eens controles plaats zonder indicatie van fraude? Hier wil de bewindsvrouw wel op antwoorden: keihard nee. Blijkbaar meten socialisten met 2 maten. Nederlandse blanken krijgen wel onaangekondigd de Gestapo op hun dak als ze van een AOW genieten. Immigranten mogen hun gang gaan totdat hun fraude ontdekt wordt. Weer worden autochtonen gediscrimineerd door de overheid.

Simpele vragen kan Albayrak niet beantwoorden. Waarom is die preventieve toets zo achterlijk? Geen reactie. "Er zijn nou eenmaal beperkingen." Erg zwak excuus al zeggen we het zelf. Vinkjes zetten in een computerprogramma bij twijfel is een farce. Mensen met een bepaalde politieke signatuur zullen dat nooit correct willen invullen. Welke sancties staan er dan op fraude? Het enkele feit dat er geen verblijfsvergunning komt. Daar doet de gemiddelde Marokkaanse crimineel het wel voor. Gewoon frauderen, want als hij gepakt wordt heeft hij evenveel als nu. Kunnen wij als blanken ook ongestraft frauderen met overheidsdocumenten? O nee, wij belanden als Nederlanders gewoon in de bak. Hoe zit het met de pakkans? Die blijkt nauwelijks aanwezig. Men kijkt enkel tussen de zelf aangegeven twijfelgevallen. Is de vergunning eenmaal binnen, dan komt er nooit meer iemand achter bij gebrek aan controle. Verdonk vraagt nog naar het nieuwe percentage over 2008 na het nieuwe beleid. Uiteraard kwam er geen antwoord.

Overweging.

Sinds het socialistische gespuis in Nederland geen argumenten meer heeft om de toestroom van grote hoeveelheden immigranten te rechtvaardigen, wringen ze zich in allerlei bochten om de grenzen toch wagenwijd open te zetten. Kennelijk hebben we hier te maken met een zeer geraffineerd systeem waarmee zij de mogelijkheid hebben om de schijn op te wekken dat het binnenlaten van allochtonen nog altijd op een fatsoenlijke manier gebeurt. Niks is minder waar. Het systeem is zo lek als een mandje. Niet onbewust lek zodat niemand het weet, maar bewust lek gemaakt door subjectieve en ontbrekende controlemomenten. Tijdens de hele procedure gaat men er onterecht van uit dat er wel een verblijfsvergunning moet komen omdat alles controleren nu eenmaal onbegonnen werk is. De vereisten op papier zijn eenvoudig te vervalsen. Daarna stellen ze dat ze toch echt niet kunnen zeggen dat echte liefde vals is. Dus worden alle controlemiddelen niet gebruikt. Preventief zonder indicatie controleren reserveren de fascisten om autochtonen te discrimineren.

Alles overwegende is het duidelijk wat er moet gebeuren. Stop de achterlijkheid! Meerdere vrouwen uit het buitenland willen halen is per definitie fraude en illegaal. Stop godverdomme met discrimineren. Voor Nederlanders geldt overal een omgekeerde bewijslast om aan te tonen dat er geen sprake is van fraude. Voer dat ook voor allochtonen in. Erken geen papieren die iedereen kan namaken. Wij kunnen ons ook niet legitimeren met een geprint loonstrookje. Gebruik de computer waar het voor bedoeld is. Geen subjectief gelul. Open de database, controleer strafbladen, lengte van verblijf en de oorlog in het thuisland. Is er sprake van fraude? Hup naar uw eigen land. Laat verblijfsvergunningen verlopen zodra er elders geen oorlog meer is en sowieso als het huwelijk voorbij is. Stimuleer vertrek naar het geboorteland. Val eens onaangekondigd binnen met 10 man. Of is dat ook slechts bedoeld voor Nederlandse rechtse cartoonisten en webloggers? Misdefinitie vindt dat het afgelopen moet zijn met de zoete inval. Dit systeem moet per direct verdwijnen.
Reacties: 0
Pagina's: 1

Reactie toevoegen
U dient in te loggen om een bericht te kunnen plaatsen.
 Houd het hier netjes. Hartelijk dank.

Misdefinitie
Copyright (c) 2004-2024.

C:\>Misdefinitie\type info.txt
Contact opnemen kan via een e-mail naar info apending misdefinitie.nl.