Mis∑de∑fi∑ni∑tie (de ~ (m.), ~s)
1 Politiek correct geformuleerde definitie waarmee men door middel van leugen en bedrog de werkelijke aard van misstanden probeert te verhullen door deze te rechtvaardigen.
- Misdefinitie gaat over misstanden en gedrag van criminelen, radicalen en terroristen.
- Stop de #CancelCultuur! Stelletje moraalnarcisten, u bent geen beter mens als u mensen uitsluit vanwege hun politieke gezindheid.
- De vrijheid van meningsuiting is absoluut! Wat wij mogen schrijven, bepaalt niet de juut!
- Stiekem sollicitanten googelen en ze dan cancelen? Uw naam wordt geregistreerd en doorgegeven!
Gebruikersnaam: Wachtwoord:
# Home # Boek HvA (Uitverkocht) # Registratie # Contact #
Misdefinitie artikelen
Pagina: 26 / 44: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

362 Marokkanen koloniseren met schijnrelaties
361 Van CBR TOP naar flop
360 Linkse geldverspilling breekt af
359 Eigen haard is IsraŽl waard
358 Misdefinitie.nl wenst u een vrij 2009
357 Christenfundamentalistische homohaat
356 Politiehonden aan het werk
355 Motiveren met Reflect-CTC (deel 2)
354 Extreemrechts is extreem links
353 Goed de klos op Google
352 Hypocriet protesteren voor het eigenbelang
351 "Groene" belasting massaal misbruikt
350 Vreemde voorliefde voor kinderspul
349 "Kapitalisme" onder vuur
348 T-shirt tegen watjespolitie
347 Hitler-vergelijking: "Foutje, bedankt!"
346 PvdA wil etnische zuivering
345 Motiveren met Reflect-CTC
344 Tijd voor hard asielbeleid
343 Verkeerspolitie zelf de wegmisbruikers

359 # Eigen haard is IsraŽl waard #
Gepost door Misdefinitie op 06-01-2009 om 13:35.
Waar twee partijen vechten en strijden, hebben beide schuld. Een typisch neutrale opvatting waarmee mensen willen aangeven liever geen uitspraak te doen over wie eigenlijk de schuldige is in een conflict. Meestal met de achterliggende gedachte dat welke partij ook genoemd wordt als veroorzaker van de problemen, er altijd weer veel mensen zullen zijn die zich daardoor aangevallen voelen. Zou het conflict zich hierdoor beperken tot degenen die in het gevecht verwikkeld zijn, dan is het nog wel te overzien. Al kan dat slechts voorkomen in het ideale geval. Mensen hebben nu eenmaal snel hun mening klaar en willen deze ook uiten. Geen probleem volgens de leer van de vrijheid van meningsuiting. Wel een probleem als mensen daardoor juist deel gaan uitmaken van een strijd waar ze zich in beginsel niet in horen te mengen. Iets dergelijks gebeurt in de oorlog tussen de zionisten IsraŽl en de terreurbeweging Hamas Palestijnen. Terwijl Hamas alle Joden wil uitroeien, vallen mensen over de tegenaanvallen van IsraŽl.

Schuld.

Neutraal denken is zo voordelig omdat dan niemand het elkaar kwalijk kan nemen partij te trekken voor de slechten. Daarom houden wij ons vaak graag afzijdig als het om buitenlandse aangelegenheden gaat. Buitenlanders die elkaar afmaken in hun eigen land is ons probleem niet, het is ver van ons bed en we hebben genoeg te vertellen over misstanden in de Nederlandse maatschappij. Desondanks komen we er niet onderuit om dagelijks via de media kennis te nemen van de gebeurtenissen elders. Normaal gezien geen reden om er lang en breed over uit te weiden in een uitgebreid artikel, maar in dit geval wel degelijk interessant omdat ingrijpende gebeurtenissen die langdurig in het nieuws komen ook hun invloed hebben op de opinievorming van mensen in Nederland. Een vorming die bovendien denkwijzen stimuleert waar grote misstanden uit kunnen voorkomen. Reden genoeg om dat proces eens nader onder de loep te nemen. Schuld neerleggen bij een ander blijkt een van de belangrijkste stappen te zijn in het hele proces.

Onder normale omstandigheden kan het gezonde verstand soelaas bieden in situaties waarin we onze meningen over maatschappelijke processen willen ventileren. Gaat het echter om situaties waardoor er bij mensen tegenstrijdige emotionele gevoelens loskomen, dan blijkt dat een stuk moeilijker te zijn. Vooral bij onderwerpen als oorlog en schending van mensenrechten. Neem bijvoorbeeld de huidige situatie in de Gazastrook in IsraŽl. Objectief gezien is het zeer eenvoudig. Er zijn twee landen. IsraŽl en Egypte. Met een mooie grenslijn er tussen. U zou kunnen stellen dat IsraŽl van de Joden is en Egypte van een aantal moslimstammen. De Gazastrook ligt in IsraŽl, dus is het van de Joden. Vallen de Palestijnen aan omdat ze dat stuk land willen hebben, dan zou het toch niet zo moeilijk moeten zijn om daar de schande over uit te spreken. Vreemd genoeg gebeurt het omgekeerde. Men stelt eerst dat de Palestijnen recht hebben op dat gebied. Vervolgens wijzen ze IsraŽl als schuldige aan vanwege een aanval.

Om dat te begrijpen kunnen we een scherpe parallel trekken naar wat er in ons kikkerlandje gebeurt op dat gebied. Nederland kan beschouwd worden als bezit van de Nederlanders. Net zoals Spanje van de Spanjaarden is en ItaliŽ van de Italianen. Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht maken als grote steden deel uit van Nederland. Niemand zou eraan mogen twijfelen om wiens eigendom het gaat. Zouden BelgiŽ en Duitsland de steden opeens gaan claimen, dan staan we in ons recht om dat met alle mogelijke middelen te bestrijden. Ook aan dat standpunt zal niemand afbreuk kunnen doen. Opvallend is dat als het om allochtonen gaat, moslims in het bijzonder, alle mogelijkheden om normaal te redeneren lijkt weg te vallen bij. IsraŽl kreeg daar al snel mee te maken. Eerst en vooral moesten de Palestijnen worden binnengelaten op basis van de meest idiote smoesjes. Zo niet, dan werden er stigma's opgeplakt en zorgt de internationale druk er wel voor dat het toch gebeurde. Eenmaal binnen riepen ze: "Dit land is van ons! Dood aan de ongelovige zionisten!"

Bekende groeperingen die ons naar de hel zullen wensen als we zouden stellen dat grote Nederlandse steden worden overspoeld door radicale moslims die dezelfde intifada voor ogen hebben. Spottend zullen ze opmerken dat het toch echt wel duidelijk is dat Amsterdam bij Nederland hoort. Desondanks snappen ze niet dat de Gazastrook geografisch gezien net zo goed bij IsraŽel hoort als Amsterdam bij Nederland. Denken in analogieŽn is voor hen onmogelijk wegens gebrekkige intellectuele capaciteiten, maar we geven u nog een ander standpunt om diep over na te denken. Het proces verloopt in fasen. Tolerantie, invasie, verdraagzaamheid, chaos en oorlog. IsraŽl zit in de laatste fase; wij zo ongeveer rond de verdraagzaamheid. Met een beetje goede wil kunnen de gebeurtenissen in IsraŽl dienen als doembeeld voor de toekomst in andere landen. Schokkend is dan de conclusie dat mensen eerst tientallen jaren bagatelliseren om vervolgens de kant van de vijand te kiezen. Voor hen is de vijand de journalist en degene die zijn land terug wil.

Propaganda en haatzaaien.

Internationale verdragen en samenzweringen kunnen ontzettend veel druk zetten op een land om zaken te bereiken. Wereldwijde propaganda is dus een machtig wapen, want wie de opinie van bijvoorbeeld de Verenigde Naties en de hersenloze napratende achterban onder de bevolking kan beÔnvloeden heeft er heel wat bondgenoten bij. Belangrijk hierbij is ervoor te zorgen dat de werkelijke bedoelingen en gebeurtenissen verborgen blijven voor de buitenwereld. Want zeg nou zelf: als iemand aankondigt u thuis te beroven en u verdedigt zich, dan zullen hooguit linkse rechters u veroordelen voor de zelfverdediging. Komt er morgen een gekke zeggen dat Amsterdam van de bavianen is, dan willen mensen het nog wel afkeuren. Strijden terroristische moslims al tientallen jaren om een strook land dat niet eens van hen is, dan draaien de meningen opeens als een blad aan een boom. Hoe kan dat? Simpel. Door goede propaganda te voeren en de waarheid zo te verdraaien dat u het gelooft.

Vermelden van grote aantallen doden bij beschietingen is een favoriet stokpaardje van de vijand die een vervelend beeld wil neerzetten van de tegenstander. Wat ze zelf doen vinden ze niet zo relevant en houden ze het liefst uit de media. Zodra de ander iets terug doet, schreeuwen ze moord en brand zodat het op het internationale nieuws wordt uitgezonden. Eind 2008 viel IsraŽl doelen van de extreem terroristische organisatie Hamas aan. De aanval was bedoeld om een einde te maken aan de laffe aanvallen die Hamas regelmatig uitvoert. Klassiek is de truc om de eerdere aanvallen volledig te verzwijgen en de nadruk te leggen op de doden die nu van belang zijn. Door het angstaanjagende beeld van "onschuldige" doden bij aanvallen denken mensen niet verder na en roepen IsraŽl uit tot hoofdschuldige. Het doet ons een beetje denken aan die NSB'ers van vroeger die in het dorp kwamen vertellen dat er een paar Duitsers gesneuveld waren. Over de Joden die toen vermoord werden hielden ze wijselijk hun mond.

Vervolgens scheppen ze een beeld dat de slachtoffers van de aanvallen niet willekeurig of per ongeluk zijn, maar bewust worden gekozen. Om vreemde kerels van een vijandige stam, aangevoerd door een terreurbeweging als Hamas, geven niet zoveel burgers. Het is immers oorlog en dan gaan er wel eens wat mensen dood. Gaat het om groepen waar mensen zich emotioneler bij betrokken voelen, dan zijn ze wel geneigd om het geweld hard af te keuren. Met veel bombarie werd daarom aangekondigd dat IsraŽl een islamitische universiteit onder vuur heeft genomen. Vrijwel geen slachtoffers en het was maar een gebouw, maar omdat het een onderwijsinstelling betreft die aan de basis staat voor het leven van veel islamieten classificeren ze het als extra kwalijk. Nog een stap verder gaat het uitvergroten van beschietingen op een school. Palestijnse extremisten verschuilen zich als laffe honden tussen de scholieren. Kranten schrijven echter over de "IsraŽlische aanval" waarbij onschuldige kinderen werden gedood.

Net zoals in Nederland gaat propaganda op een gegeven moment over in haatzaaiende activiteiten. Dat de Palestijen, die in oorlog zijn, alle middelen aangrijpen om de tegenpartij zwart te maken is nog tot daaraan toe. Anders wordt het als de internationale gemeenschap oproepen doet om een van de partijen massaal af te vallen. Regeringen van westerse landen kunnen het beste neutraal reageren aangezien ze altijd kampen met een gebrek aan informatie. Bovendien moet men zich niet mengen in buitenlandse aangelegenheden als IsraŽl als het slachtoffer van tientallen jaren terreur eens een keertje terug schopt. Moet er toch partij gekozen worden, waarom is de westerse wereld dan toch altijd zo geneigd om de kant te kiezen van moslimterroristen? Dries van Agt is zo'n figuur. Nooit hoorden we hem over de doden die Hamas op zijn geweten heeft. Nu IsraŽl het zat is en ook eens met bommen smijt, spreekt het heerschap over oorlogsmisdaden. Beschermen van eigen land en volk is ons inziens geen misdaad.

Verhagen (CDA) veroordeelde zoals het hoort de provocerende acties van Hamas die uiteindelijk tot deze situatie hebben geleid. Zoals het extreem links betaamd kreeg hij meteen de wind van voren van SP-Leider Kant die vindt dat het optreden van IsraŽl buitenproportioneel is. Tja, wij denken dat als er een goede manier was om enkel de Hamasterroristen uit te schakelen, zij daar echt voor gekozen hadden. Het is oorlog mensen! In een oorlog vallen nu eenmaal ook onschuldige slachtoffers. Misschien moeten de burgers eens zelf hun verantwoordelijkheid nemen en zich afvragen hoe het allemaal zo ver heeft kunnen komen. IsraŽl had in het verleden niet uit naastenliefde land hoeven weggeven. Ze hadden niet aardig hoeven doen tegen een volk dat hen al decennia lang naar het leven staat. Burgers hadden massaal tegen de ontwikkelingen in opstand moeten komen. Weet u, het vermoeden heerst dat bepaalde groeperingen die er wat tegen wilden doen, net als in Nederland, werden onderdrukt. Belemmerd door de mensen die nu vinden dat ze slachtoffers zijn.

Haatzaaien mondt veelal uit in extremere acties. Hamas wil graag een vaste anti-jodendag organiseren. Officieel om te ageren tegen "de zionistische bezetting en haar kolonisten". Aan deze quote kunt u echter al zien dat het niet om een normale demonstratie gaat, maar om een demonstratie waar haat en geweld hand in hand gaan. Duizenden agenten zijn nodig om de orde te handhaven. Media noemen het binnentrekken van vreemden in een land een invasie. Erg opmerkelijk, want uw beheerder moet eind februari onder andere terecht staan voor de strafrechter wegens het gebruik van de term "invasie". Uiteraard is extreem links ook van de partij. Met z'n allen lieten ze merken het niet zo op te hebben met Joden. Oude bekenden zoals de Internationale Socialisten als vriendjes van de PvdA en de moslimradicalen van Mili GŲrŁs die door de overheid gefinancierd worden waren ruim vertegenwoordigd. Van Bommel van de SP en aanhang riepen met de anti-semitistische leus "Intifada!" op tot geweld jegens Joden.

Overweging.

Strijden voor behoud van het eigen land en de eigen cultuur is heel normaal. Iedereen zou zijn eigendommen willen beschermen tegen kwaadwillende derden. Op landelijk niveau lijken mensen echter al het verstand te verliezen om te beoordelen wat mijn en dijn is. Hun visie gaat er vanuit dat Nederland niet meer voor Nederlanders is, de Gazastrook niet meer van IsraŽl en de schuldige van de oorlog degene is die toevallig op de wereldwijde televisie verschijnt. Opeens spelen plotselinge emoties een rol die opgewekt worden door eenzijdige propaganda van de vijand. Niet de veroorzaker wordt met de nek aangekeken, maar degene die uit zelfbescherming iets terug doet. Zeker als die activiteiten breed worden uitgemeten in de media. Dogma's voeren de toon. Geweld is daarin altijd buitenproportioneel en oorlog voeren is uit den boze. Men vergeet echter dat er voor een oorlog twee partijen nodig zijn. Wereldwijd lijken mensen willoze slachtoffers te worden van knappe oorlogsretoriek.

Voordat u ons zionisten of moslimhaters gaat noemen, vragen we u na te denken over de manier waarop de propaganda uw mening vormt. Wat weten wij nou echt over de werkelijke situatie elders? Journalistiek is vooral in oorlogen zeer eenzijdig en onbetrouwbaar. We kiezen in deze kwestie geen partij. Joden of Palestijnen: het zal ons een zorg zijn aangezien het niet ons conflict is. Geageerd wordt tegen het hersenloze gedrag van de meerderheid van de mensen die meteen hun mening, gebaseerd op wat propaganda, klaar hebben en de meest onlogische partij kiezen. Terroristen en achterban verdienen uw steun niet. Net zoals extreem linkse fascisten hier in Nederland geen steun verdienen voor hun opvatting dat Nederland niet meer van ons is. Vergeet de linkse journalistiek en kijk verder dan een paar tegenaanvallen. Bedenk wat u zou doen als vijanden uw woning binnen vallen, iedereen doodschieten en beweren dat uw grond voortaan van hen is. Wanneer een invasie leidt tot oorlog, is alles geoorloofd. Burgers zouden zich eerder moeten bedenken voordat ze hun steun aan wat voor invasie dan ook geven.
Reacties: 0
Pagina's: 1

Reactie toevoegen
U dient in te loggen om een bericht te kunnen plaatsen.
 Houd het hier netjes. Hartelijk dank.

Misdefinitie
Copyright (c) 2004-2024.

C:\>Misdefinitie\type info.txt
Contact opnemen kan via een e-mail naar info apending misdefinitie.nl.