Mis∑de∑fi∑ni∑tie (de ~ (m.), ~s)
1 Politiek correct geformuleerde definitie waarmee men door middel van leugen en bedrog de werkelijke aard van misstanden probeert te verhullen door deze te rechtvaardigen.
- Misdefinitie gaat over misstanden en gedrag van criminelen, radicalen en terroristen.
- Stop de #CancelCultuur! Stelletje moraalnarcisten, u bent geen beter mens als u mensen uitsluit vanwege hun politieke gezindheid.
- De vrijheid van meningsuiting is absoluut! Wat wij mogen schrijven, bepaalt niet de juut!
- Stiekem sollicitanten googelen en ze dan cancelen? Uw naam wordt geregistreerd en doorgegeven!
Gebruikersnaam: Wachtwoord:
# Home # Boek HvA (Uitverkocht) # Registratie # Contact #
Misdefinitie artikelen
Pagina: 26 / 44: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

362 Marokkanen koloniseren met schijnrelaties
361 Van CBR TOP naar flop
360 Linkse geldverspilling breekt af
359 Eigen haard is IsraŽl waard
358 Misdefinitie.nl wenst u een vrij 2009
357 Christenfundamentalistische homohaat
356 Politiehonden aan het werk
355 Motiveren met Reflect-CTC (deel 2)
354 Extreemrechts is extreem links
353 Goed de klos op Google
352 Hypocriet protesteren voor het eigenbelang
351 "Groene" belasting massaal misbruikt
350 Vreemde voorliefde voor kinderspul
349 "Kapitalisme" onder vuur
348 T-shirt tegen watjespolitie
347 Hitler-vergelijking: "Foutje, bedankt!"
346 PvdA wil etnische zuivering
345 Motiveren met Reflect-CTC
344 Tijd voor hard asielbeleid
343 Verkeerspolitie zelf de wegmisbruikers

358 # Misdefinitie.nl wenst u een vrij 2009 #
Gepost door Misdefinitie op 01-01-2009 om 00:00.
Beste bezoekers, reageerders, mailers, webloggers, belangstellenden, geÔnteresseerden, critici en alle anderen die op de een of andere manier iets hebben bijgedragen aan deze website. Nu er alweer een jaar achter de rug is, is het tijd om mijn dankwoord tot u te richten om u te bedanken voor wat u voor Misdefinitie heeft betekend in 2008. Alle communicatie (positief of negatief) en alle vormen van aandacht, al is het enkel meelezen, maken deze website tot wat het is. Een ongelezen website heeft geen bestaansrecht. Hoe goed of slecht het ook is. Bedenken wat het beste thema is om een nieuwjaarswens aan te relateren lijkt voor een jaar als 2008 nog nooit zo eenvoudig te zijn geweest. Regelmatig stonden onze vrijheden onder druk. Voornamelijk de vrijheid van meningsuiting is een zorgenkindje geworden in Nederland. Scenario's uit de ergste complottheorieŽn blijken in de praktijk moeiteloos uitvoerbaar. Aangezien vrijheid een van de belangrijkste basiselementen is van ons bestaan, wenst Misdefinitie u een vrij 2009.

Terugblik op 2008.

Aan het begin van 2008 kwamen een aantal spraakmakende artikelen uit die nogal wat stof deden opwaaien. "Liever witte elite dan vuile islamieten" werd gezien als een uitermate racistisch artikel, maar was in feite een artikel dat een weergave gaf van standpunten van Doekle Terpstra de Dhimmi en de maatschappelijke consequenties daarvan. "You niggers listen now" bracht mensen in beroering door het woord "nigger", maar was slechts een satire op een oud liedje door Jonny Rebel; een aanhanger van de Ku Klux Klan. "Nederland als totalitaire politiestaat" zette men neer als aanval op de overheid, maar behandelde een aantal zeer privacyschendende maatregelingen die iedereen zullen treffen. Veel mensen bleken echter te dom om dit te begrijpen en vielen terug op barbaarse instincten door alles wat ze niet snappen genadeloos af te kraken. Christenhond rector Ton Liefaard van het Hermann Wesselink College (HWC) in Amstelveen ging over zijn nek en ontsloeg uw beheerder onmiddellijk.

Beperking van grondrechten stond centraal in 2008. Vooral de algemene vrijheden moesten het ontgelden. Hoewel we vele reacties op voorhand konden voorspellen, hadden we in de ergste doemscenario's nog niet kunnen omschrijven wat voor fascistische staat Nederland is geworden. Normaliter wordt een leerkracht ontslagen omdat hij niet functioneert. Bovengenoemd ontslag was echter het gevolg van verboden ongeoorloofde discriminatie op basis van politieke voorkeur. De opvatting "u bent rechts en een ketter, dus oprotten" valt onder de zelfde categorie als discriminatie op basis van geslacht, huidskleur, ras, levensovertuiging en religie. Onacceptabel en een grove schending van mensenrechten. Gelukkig kregen we ook uw steun; soms uit onverwachte hoek. Ik kan u daarvoor niet genoeg bedanken. Degenen om wie het gaat weten wie ik bedoel. Helaas greep de linkse rechter die de zaak onder ogen kreeg ook zijn kans. Hij veroordeelde mij tot een levenslang beroepsverbod voor het onderwijs.

Steeds kreeg ik het gevoel midden in de Tweede Wereldoorlog beland te zijn. De vroegere nazi's zouden in reactie op de gebeurtenissen van vorig jaar zelfs spontaan "ach so" hebben gemompeld omdat zulke acties hun Berufsverbot en andere methoden tot humor maken. Tegenstanders van Misdefinitie hebben hun steentje bijgedragen door figuurlijk een gele ster aan te naaien met daarop het woord "Nazi". Maatschappelijke uitsluiting door stigmatisatie, demoniseren met het construct "extreemrechtse", werkgevers die werden opgebeld en grote vriendjesnetwerken die waarschuwingen en bedreigingen ontvingen. Alles om zakelijke klanten weg te jagen en om te voorkomen dat ik ooit nog aan een baan zou komen. Anderen hebben zich gespecialiseerd in bedreigingen. Dat was voor ons aanleiding om eens te onderzoeken hoe selectieve verontwaardiging, discriminatie en racisme zich bij politie en justitie manivesteren. De resultaten waren te schokkend voor woorden. Nederlanders worden door hen gediscrimineerd ten gunste van allochtonen.

Als Nederlander aangifte doen van bedreiging wordt bijna onmogelijk gemaakt. Lukt het toch, dan doet de politie niks en wordt u met het kluitje het riet in gestuurd. Aan het einde van het liedje werd ik bijna beschuldigd van het doen van een valse aangifte. Hoe durfde ik ook aangifte te doen. Moslims zijn altijd zo lief. Justitie bleek andere plannen te hebben. Doen linkse ratten of verveelde moslims echter aangifte, dan is ras en soort opeens van belang en rennen ze hun longen uit hun lijf om mij erin te naaien. Terwijl ik op het bureau zat om aangifte te doen van bedreiging, liet het MDI via de mail weten dat we een stelletje racistische nazi's zijn. Binnen 2 weken werd ik ontboden op het bureau ontboden en aangehouden wegens belediging, discriminatie en aanzetten tot haat. Een paar maanden later viel de dagvaarding in de bus. Ik moet voorkomen bij de politierechter en riskeer 18500 euro boete, een forse taakstraf of 1 jaar gevangenisstraf. Het is godverdomme een misdaad geworden om als nette Nederlandse blanke man zonder strafblad een mening te uiten.

Opeens leek alle steun verdwenen. Uit angst voor de DDR-razzia's op vrijsprekers heeft niemand het er meer over terwijl deze aanvallen funest zijn voor alle vrijheden. Sowieso is het vervolgen van kritische webloggers een hype geworden. Beheerders van GeenStijl, Hoeiboei, Gregorius Nekshot, Holland-Hardcore, Stormfront en anderen die ik vast vergeet op te noemen werden gearresteerd en verhoord. Aangezien justitie nu nog huiverig is voor de publiciteit die zulke grote websites kunnen realiseren, pikken ze kleinere websites zoals Misdefinitie eruit om te vervolgen. Een zeer slechte ontwikkeling, want vandaag zijn wij aan de beurt: morgen kan uw mening illegaal zijn. Dit roept om actie, al weten we dat de bereidheid om actie te voeren ontzettend laag is vanwege de vele risico's die men loopt. Een lichtpuntje hebben we wel. Socialisten worden steeds wanhopiger in hun pogingen om van Nederland een allochtonenparadijs te maken sinds mensen het steeds vaker doorkrijgen. Dat betekent dat zij niet onoverwinnelijk zijn.

Onderwijs blijft ook een zorgenkindje waar veel misstanden voorkomen. Scholen straffen liever slachtoffers van pesten dan de daders. Zelfs als het om racistisch pesten gaat. Hoogopgeleid zijn betekent tegenwoordig niet meer automatisch dat mensen ook iets kunnen en geleerd hebben. Diploma's worden zo'n beetje verkregen bij een pakje boter. De oorzaak zit hem in het feit dat vaag competentiegelul de norm is in plaats van vaardigheden en kennis. Met als gevolg dat kinderen niks meer kunnen. Jongeren zijn daardoor steeds moeilijker in bedwang te houden en zijn vaker compleet losgeslagen. Ijzeren tucht en stalen discipline wordt immers niet meer aangeleerd. Wij deden nog een poging, maar dat werd (alweer) beloond met ontslag op staande voet. Middels een onderzoek op de Universiteit van Amsterdam is voor eens en altijd aangetoond dat gelul over competenties en constructen als motivatie flauwekul is. Beter nog. Bewezen is dat leidinggevenden zelf ook niet in hun systeem geloven en er zeker niet naar willen handelen.

Misstanden in organisaties kwamen geregeld aan de orde. Zo bleek de Belastingdienst niks anders te zijn dan een geldverslindende schijnconstructie om u legaal te beroven. Op Fok naait beheerder Danny Roodbol met uw privacy. De PvdA is te achterlijk voor woorden bevonden aangezien zij vrijwel alle grote problemen in de maatschappij hebben veroorzaakt. Beheerder Peter Bonjernoor van Zaph Webdevelopment bande Misdefinitie van ondernemersforum Higherlevel vanwege het gebruik van de term NSB. De politie ziet liever laagopgeleide zwarten dan hoogopgeleide blanken solliciteren voor een functie als agent. Verdonk en haar beweging zou niks meer zijn dan een bende gebakken lucht zonder partijprogramma en is derhalve al afgeschreven. Sexjobshoeren naaien met geldzaken wat riekt naar oplichting. Veel organisaties leren het tevens nooit en willen de boodschapper aanklagen in plaats van hun gedrag te verbeteren.

Hindoeschrijver Dewanand is onder handen genomen vanwege zijn omstreden standpunten over wat hij het laffe, zwakke en kleine koelieras noemt. Vertrouwen in de verkeerspolitie hebben we ook niet meer, want zij bleken de grootste wegmisbruikers te zijn. Misstanden zijn vaak zo omvangrijk dat er boven de wet geopereerd wordt. Juridische argumenten doen daarom niet ter zake in zulke discussies. Vele ingewikkelde constructen zijn uit de doeken gedaan. Moddergooien verbergt wat werkelijk belangrijk is om daarmee legaal het criminele gedrag te rechtvaardigen en voort te zetten. Door andermans standpunt als eigen fout toe te geven, ontlopen socialisten de verantwoordelijkheid voor hun daden. Later leidde dat tot de conclusie dat discussies met idioten zinloos zijn. Ze ontkennen, liegen, bedreigen en verdraaien alle onderzoeken en feiten. Socialisten tonen zich discriminerende racisten om daarmee de islamisering te faciliteren.

Verschillende stadia van het islamiseringsproces zijn vorig jaar de revu gepasseerd. Zoals zoveel maatschappelijke processen begint het ook hier met een propagandacampagne. Ongeacht de hoeveelheid radicalen in een groep is het hierbij de bedoeling zoveel mogelijk draagvlak te creŽren voor massa-immigratie. Daarbij alle problemen negerend. Pech voor de socialistische achterban die deze ontwikkelingen een warm hart toedraagt, want in de tweede helft van 2008 werd duidelijk dat "incidenten" met Marokkanen eerder regel dan uitzondering zijn. Keer op keer werd duidelijk dat radicalisatie en terrorisme over het algemeen een moslimaangelegenheid is. Mislukt socialistisch beleid bleek de oorzaak te zijn van alle ellende. Opmerkelijk genoeg worden dit soort conclusies geassocieerd met het extreem rechtse gedachtegoed. Ondanks al het bewijs dat er op tafel ligt, worden wij gezien als racisten als we er iets over zeggen.

Socialisten hebben een desastreus jaar achter de rug. Binnen een paar maanden is alles waar zij de afgelopen tientallen jaren in hebben geloofd omver geworpen doordat al hun ideeŽn en opvattingen werden ontkracht. Extreemrechts bleek een door hen verzonnen sociaal construct te zijn om hun extreem linkse handelen te verbergen. Extreem rechts bestaat helemaal niet. De PvdA stelde etnische zuiveringen voor en de CU wil graag de vorm van uw kinds kringspier weten. Racisme is niet het terrein van rechtsdenkenden, maar het terrein van socialisten die racisme goedkeuren en misbruiken om de maatschappij naar hun hand te zetten. De roep om het bestraffen van socialistische fouten werd steeds groter. Uiteindelijk is er maar een conclusie mogelijk. Alle vormen van socialisme en alle aanverwante vormen daarvan zoals het collectivisme en het communisme zijn voorgoed uitgerangeerd. Nu nog geloven in MAO en Stalin lijkt al even hersenloos en debiel te zijn als het aanhangen van het socialisme. Tot hun afgrijzen zijn ze steeds vaker zelf de klos door het eigen fascisme.

Vooruitblik 2009.

Voorspellingen geven voor de toekomst is een favoriet tijdsverdrijf van vele media. De ene voorspelling is nog mooier dan de ander. Elk nieuw jaar moet mooier, beter en gezelliger zijn dan ooit te voren. Wij zijn er echter heel nuchter in. Feitelijk is het zo dat een nieuw jaar in principe meer van het zelfde brengt. Op een aantal zeer onverwachte dingen na die toch niet te voorspellen zijn. Hoe goed we sommige zaken ook van te voren zien aankomen: nooit hadden we kunnen denken dat binnen 1 jaar razzia's op vrijsprekers als normaal beschouwd zouden worden in Nederland. Hadden we u een jaar geleden gemeld dat schrijvers en tekenaars door de vijand uit hun huizen worden gesleurd en terecht worden gesteld, dan had u ons verweten teveel oorlogsboeken te hebben gelezen. Hetzelfde zou gelden voor grondrechten. Niemand zou geloofd hebben dat de vrijheid van meningsuiting doodverklaard is. Ontslag om wille van een mening, politieke voorkeur, ras en huidskleur ontslagen worden zou onacceptabel zijn. Racisme is voor links heel normaal.

Wel kunnen we u een voorproefje geven van wat we op Misdefinitie gaan doen. Verschillende onderwerpen verhouden zich tot elkaar als verhaallijnen. Natuurlijk krijgt u eind februari 2009 uitgebreid te horen hoe de politie- en justitielijn afloopt na uitspraak van de rechter. In het kader hiervan zullen we ook stilstaan bij de grote maatschappelijke gevolgen die het handelen van justitie veroorzaakt. Wilt u helpen? Schreeuw het van de daken dat er weer een vrijsprekende organisatie wordt vervolgd. Post op forums, praat erover in het openbaar en boor uw netwerken aan om dit onrecht publiekelijk bekend te maken. Fascisme mag nooit geheim blijven. Toen niet en nu ook niet. Onderwijs wordt weerom onder de loep genomen. Scholen claimen een extreme lerarentekort met als verklaring dat niemand meer leraar wil zijn tegen het huidige salaris, maar wij kwamen erachter dat het tekort een hele andere oorzaak heeft. Door bewust amateuristisch te handelen veroorzaken ze het lerarentekort zelf.

Rekenonderwijs wordt opnieuw tegen het licht gehouden en we geven antwoord op de vraag of verschillende critici het ook echt beter weten. Autorijders kennen het "Nieuwe Rijden" wel. Schakel zo vlug mogelijk op naar een zo hoog mogelijke versnelling met zo laag mogelijke toerentallen. Rijd 80 in z'n 5. Spaar het milieu en brandstof. Leuke propaganda, maar werkt het ook? Met behulp van de handleiding van het systeem wordt gekeken of de kosten opwegen tegen de baten. Integratie krijgt uiteraard opnieuw onze aandacht. Was eind 2008 een media-offensief om moslims te stigmatiseren of zijn de "incidenten" ook in 2009 structureel van aard? Moeten we steeds weer de context van de radicalen en terroristen herhalen of is dat mierenneuken om te zeiken? Eveneens proberen we antwoord te vinden op de vraag of alternatieve manieren om het probleem op te lossen mogelijk te rechtvaardigen zijn. Hoewel het socialisme failliet is, zijn ze met ons nog niet klaar. Verrassend genoeg staat een bijzonder figuur negatief in de belangstelling. Geert Wilders en zijn PVV hanteren op een bepaald gebied amateuristische werkwijzen.

Misdefinitie.

Vanzelfsprekend kunt u ook in 2009 genieten van onze artikelen. Voor zover u dat genieten vindt natuurlijk, maar ik verwacht dat u dit niet eens leest als dat niet het geval is. We zijn niet van plan significante wijzigingen aan te brengen aan het concept. Pogingen van fascisten, vijanden en justitie om ons het zwijgen op te leggen zijn mislukt en zoals het er nu naar uit ziet zullen we nog lang schrijven zonder onze toon te matigen. Steeds vaker merken we dat we een echte pain-in-the-ass worden voor bekende organisaties die enkel leven omdat ze de boel besodemieteren. Het aantal negatieve reacties is weliswaar toegenomen, maar dat toont ons inziens aan dat we serieuzer worden genomen dan ooit te voren. Niet iedereen is even blij met wat we hier schrijven. Dat zal echter nooit een reden mogen zijn om er vanaf te zien. Zonder het vrije woord en andere vrijheden is de Nederlandse democratie ten dode opgeschreven. U heeft als Nederlander recht op een vrij Nederland. Worden onze vrijheden bedreigd, dan moet u ongecensureerd kennis kunnen nemen van de andere kant van het verhaal.

Wel zijn we ons ervan bewust dat het oppassen geblazen is in de vijandige omgeving die tegenstanders van vrijheden nu eenmaal scheppen voor andersdenkenden. Het ontslag van februari 2008 was een handeling uit discriminatie en racisme. Razzia's en strafrechtelijke vervolging van vrijheden kan fascisme genoemd worden. De eerst volgende stap zijn fysieke acties zoals geweld en oorlog. Velen vragen ons of dat het allemaal waard is. Waarom niet gewoon stoppen met de hele website en zorgeloos gaan leven? Vraag uzelf af of een leven zonder vrijheid wel een leven is. Sinds de jaren '90 is ons land binnen 15 jaar in een puinhoop veranderd en binnen 2008 werd fascisme vanzelfsprekend. Wij schrijven vanuit de overtuiging dat dit onwenselijk is en dat het publieke belang dat we nastreven door u te informeren voorgaat. Nooit zal iemand achteraf "Wir haben es nicht gewuŖt" kunnen zeggen. Doe met ons mee. Samen staan we sterk. Zodat we met z'n allen een vrij 2009 en nog vele jaren kunnen verwezenlijken.
Reacties: 0
Pagina's: 1

Reactie toevoegen
U dient in te loggen om een bericht te kunnen plaatsen.
 Houd het hier netjes. Hartelijk dank.

Misdefinitie
Copyright (c) 2004-2024.

C:\>Misdefinitie\type info.txt
Contact opnemen kan via een e-mail naar info apending misdefinitie.nl.