Mis∑de∑fi∑ni∑tie (de ~ (m.), ~s)
1 Politiek correct geformuleerde definitie waarmee men door middel van leugen en bedrog de werkelijke aard van misstanden probeert te verhullen door deze te rechtvaardigen.
- Misdefinitie gaat over misstanden en gedrag van criminelen, radicalen en terroristen.
- Stop de #CancelCultuur! Stelletje moraalnarcisten, u bent geen beter mens als u mensen uitsluit vanwege hun politieke gezindheid.
- De vrijheid van meningsuiting is absoluut! Wat wij mogen schrijven, bepaalt niet de juut!
- Stiekem sollicitanten googelen en ze dan cancelen? Uw naam wordt geregistreerd en doorgegeven!
Gebruikersnaam: Wachtwoord:
# Home # Boek HvA (Uitverkocht) # Registratie # Contact #
Misdefinitie artikelen
Pagina: 26 / 44: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

362 Marokkanen koloniseren met schijnrelaties
361 Van CBR TOP naar flop
360 Linkse geldverspilling breekt af
359 Eigen haard is IsraŽl waard
358 Misdefinitie.nl wenst u een vrij 2009
357 Christenfundamentalistische homohaat
356 Politiehonden aan het werk
355 Motiveren met Reflect-CTC (deel 2)
354 Extreemrechts is extreem links
353 Goed de klos op Google
352 Hypocriet protesteren voor het eigenbelang
351 "Groene" belasting massaal misbruikt
350 Vreemde voorliefde voor kinderspul
349 "Kapitalisme" onder vuur
348 T-shirt tegen watjespolitie
347 Hitler-vergelijking: "Foutje, bedankt!"
346 PvdA wil etnische zuivering
345 Motiveren met Reflect-CTC
344 Tijd voor hard asielbeleid
343 Verkeerspolitie zelf de wegmisbruikers

354 # Extreemrechts is extreem links #
Gepost door Misdefinitie op 12-12-2008 om 16:37.
Om de zoveel tijd verschijnt er weer eens een rapport over racisme en extremisme. Vrijwel altijd is de inhoud erg voorspelbaar. Beide begrippen worden als onlosmakelijk verbonden gezien waarbij verwezen wordt naar groepen met een onwelgevallige mening. De Tweede Wereldoorlog wordt er weer met de haren bijgesleept en gaat het altijd over nazi's en Hitler. Voer voor de versnipperaar aangezien er al talloze malen is aangetoond dat dergelijke vergelijkingen de grenzen van de krankzinnigheid zwaar overschrijden. Zo'n rapport is de Monitor Racisme en Extremisme dat dit jaar voor de achtste keer verschijnt. Desondanks is het document interessant om nader te beschouwen omdat diverse hoogopgeleide onderzoekers eraan hebben meegewerkt, de toon is verhard en de criteria voor "extreemrechts" voor eens en voor altijd duidelijk zullen worden. Extreemrechts blijkt niks anders te zijn dan een extreem links construct om rechtse organisaties te stigmatiseren.

Achtergrond.

Weet u, wij zijn geen monsters. Onze harten sloegen spontaan een paar tikken over bij het horen van de harde woorden uit de media. Geweld, radicalisatie, islamfobie, terrorisme, neonazipraktijken en straatactivisme worden allemaal op conto van de PVV geschreven. "Godverdomme," dachten we, "het zal toch niet waar zijn dat Wilders een burgeroorlog is begonnen zonder dat we dat gemerkt hebben?!" Zou de PVV eindelijk concentratiekampen bouwen voor stoute Marokkaantjes? Liepen er op straat beulen rond die alle zwarten afslachten zodat het blanke ras weer gaat zegevieren? Horen we daar in de verte de heipalen voor de gaskamers de grond in dreunen? Met trillende handen openen we het document waarvan we hopen dat de Anne Frank Stichting nu eens met overtuigender bewijs komt dan slechts 1 dagboek. Al snel bleek dat het socialistische beeld zwaar overtrokken was.

Inmiddels hebben we al zo vaak opgemerkt dat vergelijkingen met massamoordenaars uit de Tweede Wereldoorlog te belachelijk zijn voor woorden. Doen mensen het toch, dan zullen ze moeten leven met de consequenties. Wanneer Wilders hetzelfde is en heeft gedaan als Hitler, dan betekent dat dat er feitelijk geen joden zijn vermoord in die zovaak aangehaalde oorlog. Wilders heeft immers niemand vermoord of laten vermoorden. Een logische conclusie. Feitelijk hebben we hier te maken met een verkapte en strafbare holocaustontkenning. Gedaan door gerenommeerde onderzoekers uit naam van de Anne Frank Stichting. Ze moesten zich schamen. Hoe komt het dat de werkelijkheid en hun fictie zover uiteen lopen? Een simpele verklaring vinden we bij de auteurs zoals Kafka, het MDI, RADAR en diverse andere zogenaamde "anti"-discriminatiebureautjes. Stuk voor stuk extreem linkse fascistische organisaties die zich anti-fascisten noemen. Geweld en aanzetten tot haat schuwen ze niet.

Opvallend is het feit dat er in het gehele document van ruim 300 pagina's enkel gesproken wordt over extreemrechts, maar er geen woord gerept wordt over extreemlinks. Enkel in een voetnoot vinden we de term extreemlinks terug in een omschrijving over wat de AFA is. Jaap van Donselaar en Peter R. Rodrigues, de redacteuren en eindverantwoordelijken voor alle teksten, negeren en ontkennen daarmee volledig het bestaan van extreem links. Geheel in lijn met de algemene maatschappelijke opvattingen overigens. Typ voor de gein eens extreemrechts en extreemlinks in bij Vandale. Het woordenboek kent het eerste wel, maar extreemlinks hebben ze eruit gelaten. Merk op dat extreemrechts aan elkaar geschreven wordt terwijl "extreem" in principe een bijvoeglijk naamwoord is dat iets moet zeggen over "rechts". Voortaan verwijzen we met extreemrechts naar het construct en met extreem rechts naar de ideologie.

Extreem linkse leugens.

Elke misdefinitie begint met het verkrachten van de juiste definities. Men verzint met het construct extreemrechts een misdefinitie. Om ervoor te zorgen dat zoiets niet opvalt, hebben linkse ratten zoals gewoonlijk een heel scala aan trucjes. Niet verwonderlijk dat het document begint met een soort van disclaimer waarin men stelt dat definiŽren moeilijk is en nu eenmaal tot bepaalde keuzes leidt. Zoals liegen, verzwijgen en het negeren van bepaalde onderwerpen, maar dat zeggen ze er niet bij. Hun intentie is het verbergen van hun achterlijke redenaties. Hierop voortbouwend doen ze alsof ze echt objectief onderzoek verrichten. Open deuren worden ingetrapt met de vermelding dat racistisch geweld in principe door zowel autochtonen als allochtonen gebeurt. Vervolgens maken een aantal drogredenaties die ze zelf ook niet zouden accepteren de cirkelredeneringen rond.

Eerlijk geven ze in het rapport toe dat hun statistieken niet volledig zijn. Geen probleem. Ze baseren zich gewoon op incidentgegevens. Extreemrechts bestaat op basis van 200 incidenten. Uiteraard roepen ze dat het er veel meer zijn, maar dat het gewoon niet geregistreerd wordt door de racistische politie. Leugens. Er bestaan duizenden incidenten met extreem links tuig, nog eens duizenden met de door dat tuig binnengelaten allochtonen en nog eens duizenden door overige aanhangers van dat gespuis. Conclusie: extreemlinks als construct bestaat zonder dat we het hoeven te verzinnen en is vele malen extremer dan extreemrechts. Bij extreemrechts horen we niemand roepen dat ze "niet allemaal zo zijn". Gaat het om criminele allochtonen, dan is bagatellisatie verplicht. Gegevens van Kafka en het MDI worden voor links als bindend ervaren. Rechtse data wordt altijd als vervalst, nep en racisme gezien.

Stigmatisatie is een belangrijk middel van links om anderen schade toe te brengen. Volgens het rapport speelt racisme en rechtsextremisme een grote rol onder gabbers. Zet uw Thunderdome-CD dus maar wat zachter, anders bent u een nazi. De AIVD zegt dat er niks aan de hand is. Desondanks vindt links het nodig om het stigma aan te houden. Ook vinden de onderzoekers dat de discussie over ras breder moet. Door de taalkundige definitie te manipuleren gecombineerd met een bredere juridische definitie en minder afbakening, willen zij zorgen dat mensen sneller de lul zijn. Klootzak zeggen tegen een nikker levert u in dat geval een hogere straf op dan wanneer u het tegen ons zegt. Dat is pas discriminatie. Een ander dubieus punt is dat men blij en met opluchting spreekt over politieke partijen die zijn opgeheven zoals Nieuw Rechts en de Nationale Alliantie. Ze kiezen ervoor de PVV apart te bespreken omdat de partij nog bestaat en hun intentie schade berokkenen is.

Buitenlandse organisaties met takken in Nederland kunnen ook extremistisch zijn. Hamas die joden aan het gas wil, Moslimbroederschap die Nederland wil omtoveren tot een islamitische heilstaat waarin de sharia het stenigen van homoseksuelen en roze blanke varkens verheerlijkt en diverse andere organisaties die hier regelmatig voorbij vliegen. Toch kiest het rapport voor de bespreking van de Grijze Wolven. Sinds eind jaren zestig zijn zij actief als een extreme partij die pleit voor Turks nationalisme. De Armeense genocide wordt ontkend en het is eigen volk eerst als het om Turken gaat. Opeens spreekt het rapport over vermeend racisme en extremisme. De rest van het stuk betoogt dat de multiculturele samenleving de norm is. De organisatie zou derhalve niet aanzetten tot rassenhaat. Wel ja, ontkenning van de genocide en Turk Power mag. Ontkenning van de holocaust en White Power is opeens racisme. Niet echt consequent.

Gaat het om Marokkanen, dan vinden ze dat de media liegt. Komt het ze goed uit, dan is de media hun bron. Zijn Turken nationalistisch, dan is dat geen rassenhaat. Wil een blanke zijn volk in stand houden, dan is hij een racistische nazi. Begrijpt u waarom er nog mensen zijn die het linkse gedachtegoed nog serieus nemen als ze zo dom en hypocriet redeneren? Zelfs neutrale begrippen worden ingezet om alles wat rechts is te verketteren. Extreem linkse aanhang noemen ze sympathisanten. Rechtse sympathisanten heten in de linkse mond ook wel formaties. Daarmee zet men het neer als georganiseerde misdaad door groepen mensen die zich verenigen. Demonstreren wordt straatactivisme genoemd. Dat koppelen ze aan extreemrechts geweld, aanzetten tot haat, rellen en het ondermijnen van hun macht. Gesuggereerd wordt dat rechtse betogers massaal zwarten aanvallen. Extreem links noemt het gebruik maken van grondrechten het ondermijnen van het systeem.

Weliswaar erkent links het bestaan van grondrechten, maar als het om rechtsdenkenden gaat is alles geoorloofd. Ordemaatregelingen worden bepleit bij nette demonstraties die verstoord worden door extreem links. Uitingen moeten zo geÔnterpreteerd worden dat het strafbaar is. Alles moet binnen het strafrecht getrokken worden. Ook kleding en leuzen. Om te pesten vinden zij dat aan rechtse demonstranten te pas en te onpas om hun ausweis gevraagd moet worden. Speciale jurisprudentie moet ontwikkeld worden om "extreemrechts" te dwarsbomen en zodra ze kunnen zeggen dat de openbare orde in gevaar is moet de rechtse demonstratie verboden worden. Terwijl links altijd ongestoord zijn gang kan gaan. Dat is pas discriminatie. Ondanks alle mogelijkheden lijken ze er niet gerust op. Met alle mogelijke middelen hebben ze getracht in Rotterdam rechtsextremisme te ontdekken. Uiteraard lukte dat niet, want extreem rechts bestaat niet. Het is hun verzinsel.

Verwarring scheppen zodat hun handelswijze verborgen kan blijven is een paradepaardje van links. DefiniŽren vinden ze moeilijk, dus vinden ze Wilders een nazi en hun geweldplegende achterban geweldig. Die zijn wel extreem links, maar hey, dat is zo moeilijk te voorkomen. Daar hebben ze een "prachtige" verklaring voor. Soms zijn kindjes van 12 stout en daar kan de AIVD niet infiltreren. Geef ons bevoegdheid en een trein en we lossen het op. Zo simpel is dat. Doen alsof ze er niks aan kunnen doen is de volgende stap. Extreem links is moeilijk te voorkomen, maar aan rechts willen ze al te graag iets doen. Al valt het dan teveel op dat ze niet de echte extremisten aanpakken. Dus lullen ze veel zodat het onduidelijk wordt. Met veel ingewikkelde indicatoren voor radicalisatie zoals onderscheidend vermogen. Gesteld wordt dat ze aan ander extremisme dan die van rechts niks kunnen doen. Want daar is Big Brother voor nodig en dat willen mensen niet.

Wat een bullshit. Nederland is al bijna een totalitaire controlestaat geworden met vergaande privacyschendende bevoegdheden. De praktijk wijst uit dat informatie enkel tegen rechtse mensen wordt gebruikt. Zoals het enkel oppakken van rechtse webloggers en activisten. Er ligt genoeg informatie om al die linkse extremisten op te pakken die het werkelijke probleem vormen. Toch gebeurt dat niet en dat is alleszeggend. Pim Fortuyn zou er de oorzaak van zijn dat er een "zeggen wat u zeggen wil"-cultuur heerst waarin racisme en extremisme steeds normaler gevonden wordt. En dan "moet" extreem links wel ingrijpen. Over hoe ze dat doen, middels geweld en doodslag, rept het rapport geen woord. Behalve dan dat ze opmerken dat de dood van Van Gogh racisme jegens moslims heeft aangewakkerd. Honderden pagina's aan gelul verder hebben ze nog niet door waar het om draait. Namelijk om de juiste definitie van extreem rechts.

Extreem rechts.

Aan het begin van het document laten de linkse onderzoekers duidelijk merken heus wel te weten wat er onder extreem gedrag moet worden verstaan. Genoemd wordt onder andere mishandeling, aanslagen en doodslag. De PVV is dus niet extreem aangezien ze zich niet schuldig maken aan dergelijk gedrag. Daar hebben we geen honderden pagina's gelul voor nodig. Uit het tweede deel blijkt dat zij dat ook door hebben. Speciaal voor Wilders gebruiken ze totaal andere criteria voor extreem. Tijdens de verkiezingen zou de PVV vooral campagne hebben gevormd tegen de islamisering. Een leugen: het betrof slechts 1 van de 9 punten. De media hadden het enkel over 1 van zijn standpunten en dat is toch echt iets anders. Extreem zijn de linkse reacties zoals bedreiging met de dood. Wilders zou anti-vreemdeling zijn. Al hebben we hem nooit horen zeggen dat al die buitenlanders hier moeten oprotten. "Tsnunami" vinden zij radicaal. Hun vergelijkingen met massamoordenaars niet.

Pleiten voor het afschaffen van het gedogen van criminaliteit door Marokkanen vinden zij extreemrechts. Harde aanpak van criminelen noemen zij racisme. Kritiek op koningin Beatrix die de PVV zwartmaakte kwalificeren ze als een radicale aanval. Iemand knettergek noemen als hij het land naar de afgrond brengt is voor extreem links een uiting van extremisme. Toen de onderzoekers doorkregen wat voor onzin dit is, kozen ze een ander uitgangspunt om de PVV te pakken. Beantwoord wordt niet de vraag OF de PVV extreem rechts is. Uitgangspunt is hun vraag hoe de PVV in verband te brengen is met rechtsextremisme. Kortom: men interpreteert zaken met voorbedachten rade toe naar de conclusie van rechtsextremisme. Leidende naar een betoog vol drogredenen. Zo vinden zij het in stand willen houden van de eigen cultuur extreem rechts. Over het erop aansturen dat het land volledig islamitisch wordt horen we ze natuurlijk niet.

Met niet relevante algemene zaken die op iedereen van toepassing kunnen zijn gaan ze verder. Hameren op gevaar, het gebruik van analogieŽn, het ter discussie stellen van kritische onderwerpen en het pleiten voor een verbod op haatzaaiende teksten (de koran) wordt als extreemrechts gezien. Behalve als ze het zelf doen. Helemaal van de pot gerukt is de redenatie dat als een woord zoals moslimkolonisten voorkomt op een website die als extreemrechts bekend staat, de spreker ook extreemrechts is. Dus als wij linkse woorden op stormfront.org plaatsen, zijn alle uitsprekers van die woorden voortaan extreem. Ja mensen, dit zijn nou redenaties van hersenloze linkse "hoogleraren" en onderzoekers. Het is een schande. Ook vinden ze de mening dat BelgiŽ bij Nederland kan horen extreem. Al vergeten ze de linkse natte droom van ein Europa, ein FŁhrer. Verzonnen indelingen van dat tuig zijn blijkbaar nodig voor deze poppenkast.

Verder zou de PVV een magneetfunctie hebben en oud SS'ers en NSB'ers aantrekken. Fout. De PVV accepteert geen leden. Linkse partijen wel. Waarom horen we niemand over het feit dat de PvdA, SP en GroenLinks stalinfascisten van de AFA, Kafka en Anti-fa (hahaha) aantrekken en financieren? Vervolgens willen ze Wilders tegenover het strafrecht plaatsen. Er zou sprake zijn van discriminatoire scheldpartijen. Inderdaad. Zodra we de televisie aanzetten horen we Wilders "kanker zwarten", "vieze moslimapen" en "Sieg Heil!" schreeuwen. Of toch niet?! Aangiften tegen hem leiden steevast tot een sepot omdat zijn uitingen niet strafbaar zijn. Vies van chanteren is links niet. Wil Wilders niet in verband gebracht worden met extremisme, dan mag hij nooit meer zeggen dat moslims stout zijn en profiteren. Ellenlange teksten waarbij men verwarring schept en aan het mierenneuken is moet de kroon op hun betoog vormen. Verschillende definities van ideologie, geloof en mensen leveren opeens een "strafbaar feit" op.

Wilt u af van het linkse stigma en hun sociale sancties? Bent u het zat om bedreigd en mishandeld te worden door dat linkse tuig? Geloof het of niet, maar zij bieden u daarvoor een "fantastische" mogelijkheid. U dient te deradicaliseren en Wilders de rug toe te keren. Allereerst door te erkennen dat hij extreemrechts is en dat de PVV staat voor White Power en Blank is Beter. Slopen Marokkanen uw kroeg? U mag er niks van zeggen, maar volgens de rechter kunt u uw levenswerk altijd sluiten. Bent u Nederlander en heeft u slechte ervaring met de politie? Niks zeggen, want alles wat u zegt is meteen belediging. Trek vooral niet de legimiteit van hun fascistische systeem in twijfel, want dan bent u aan het ondermijnen. Graag sturen ze u naar een deradicalisatiekamp. Echt waar, dat bestaat. Vroeger werden de ballen van homoseksuelen onder stroom gezet om ze "straight" te maken. Tegenwoordig kunt u op deradicalisatiekamp. Rechts zijn getuigt volgens links van psychosociale problemen.

Overweging.

Zogenaamde gerenommeerde onderzoekers van de Anne Frank Stichting en de Universiteit Leiden houden zich bezig met het stigmatiseren van politieke tegenstanders. Objectieve criteria voor extremisme zoals geweld en doodslag worden ter zijde geschoven omdat zij en hun achterban zich daar zelf schuldig aan maken. Denk aan de fascistische AFA, Magneta en MDI organisaties. Aangezien dergelijk extreem gedrag niet bestaat aan de rechterzijde van het politieke spectrum, hebben zij een document van honderden pagina's nodig om organisaties als de PVV te klassificeren als extreemrechts. Daarvoor is zelfs kosten noch moeite gespaard om een heel nieuw criteriasysteem te ontwikkelen. Helaas zijn ze, al hun titels ten spijt, te dom om te beseffen dat die criteria zo breed zijn dat ze eerder op hun eigen partijen en achterban van toepassing zijn dan op de keurige en realistische rechtse partijen. Een "ja maar wat als"-betoog is het enige dat ze hen ten laste kunnen leggen.

Moet dit pseudowetenschappelijke niveau nou onze kenniseconomie voorstellen? We zijn ons rot geschrokken. Onderzoek naar klachtgedrag over discriminatie weigeren ze stelselmatig. Bang om te ontdekken dat autochtonen het meest gediscrimineerd worden. In plaats daarvan wordt iedereen die rechts is neergezet als extremisten die worden klaargestoomd voor geweldsmisdrijven. Extreem links gooit het dan over een andere boeg. Zouden ze een definitie van extremisme aanhouden als geweld en doodslag, dan zijn hun eigen mensen de lul. Daarom willen ze rechtszaken houden op basis van hun idiote interpretaties en pleiten ze ervoor dat er bij aangifte altijd vervolging bij de rechter plaatsvindt. Rechtsspraak is dan zo abstract dat het gewoon gokken wordt. Verliezen ze, dan hebben ze tenminste geÔntimideerd. Extreemrechts is een extreem links construct waarmee ze de aandacht afleiden van de echte extremisten: extreem linkse socialisten.
Reacties: 0
Pagina's: 1

Reactie toevoegen
U dient in te loggen om een bericht te kunnen plaatsen.
 Houd het hier netjes. Hartelijk dank.

Misdefinitie
Copyright (c) 2004-2024.

C:\>Misdefinitie\type info.txt
Contact opnemen kan via een e-mail naar info apending misdefinitie.nl.