Mis∑de∑fi∑ni∑tie (de ~ (m.), ~s)
1 Politiek correct geformuleerde definitie waarmee men door middel van leugen en bedrog de werkelijke aard van misstanden probeert te verhullen door deze te rechtvaardigen.
- Misdefinitie gaat over misstanden en gedrag van criminelen, radicalen en terroristen.
- Stop de #CancelCultuur! Stelletje moraalnarcisten, u bent geen beter mens als u mensen uitsluit vanwege hun politieke gezindheid.
- De vrijheid van meningsuiting is absoluut! Wat wij mogen schrijven, bepaalt niet de juut!
- Stiekem sollicitanten googelen en ze dan cancelen? Uw naam wordt geregistreerd en doorgegeven!
Gebruikersnaam: Wachtwoord:
# Home # Boek HvA (Uitverkocht) # Registratie # Contact #
Misdefinitie artikelen
Pagina: 26 / 44: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

362 Marokkanen koloniseren met schijnrelaties
361 Van CBR TOP naar flop
360 Linkse geldverspilling breekt af
359 Eigen haard is IsraŽl waard
358 Misdefinitie.nl wenst u een vrij 2009
357 Christenfundamentalistische homohaat
356 Politiehonden aan het werk
355 Motiveren met Reflect-CTC (deel 2)
354 Extreemrechts is extreem links
353 Goed de klos op Google
352 Hypocriet protesteren voor het eigenbelang
351 "Groene" belasting massaal misbruikt
350 Vreemde voorliefde voor kinderspul
349 "Kapitalisme" onder vuur
348 T-shirt tegen watjespolitie
347 Hitler-vergelijking: "Foutje, bedankt!"
346 PvdA wil etnische zuivering
345 Motiveren met Reflect-CTC
344 Tijd voor hard asielbeleid
343 Verkeerspolitie zelf de wegmisbruikers

353 # Goed de klos op Google #
Gepost door Misdefinitie op 07-12-2008 om 14:51.
Een eerste indruk van een persoon wordt gevormd binnen enkele seconden. Men let vooral op uiterlijk, kleding, houding en loopgedrag. Daarna is de manier van contact maken, stemgebruik en algemeen gedrag bepalend of u een goede indruk achterlaat. Verdere informatie over het gecreŽerde beeld verkrijgt men veelal door een kort gesprek. Bij het kennismaken is er meestal geen tijd of bereidheid om aan waarheidsvinding te doen. Binnen een paar minuten zullen mensen daarom trachten het beeld dat ze van u hebben te bevestigen met behulp van vooroordelen. Tijdens dat hele proces kan er veel fout gaan. Komt u niet goed over, dan heeft u het verpest. Gelukkig kunt u daarna altijd in contact treden met iemand anders, want een aardig kenmerk van kennismaken is dat u bij een onbekende steeds opnieuw de kans krijgt om het goed te doen. Het zou vreselijk zijn als u die kansen niet meer heeft. Informatie op Google kan zo vernietigend werken dat u nooit meer een goede indruk kunt maken.

Negatief beeld versus de waarheid.

Normaliter hebben we niet de tijd en de zin om iemand uitgebreid op waarde te schatten. Even googlen op de naam van het slachtoffer kan dan een schat aan informatie opleveren. Problemen ontstaan doordat de informatie erg zwart-wit gebruikt wordt. Is de informatie positief, dan is iemand wel okť. Gaat het om negatieve informatie, dan wordt iemand gezien als enorme klootzak die door anderen ook al is uitgespuugd en derhalve vermeden moet worden. Google is inmiddels zo bekend geworden dat mensen de informatie achteloos betrouwbaar achten zonder verder te kijken dan hun neus lang is. Merk meteen een levensgroot verschil op met het hiervoor beschreven proces om een indruk van iemand te krijgen. Wie een persoon in levende lijve ziet, moet zijn mensenkennis en gevoel laten evalueren tot een indruk. De standaard googlelaar zal zijn opinie voornamelijk laten afhangen van wat anderen beweren. Opzoekbare informatie zal dus al snel een eigen leven gaan leiden zonder dat daar invloed op uit te oefenen is.

Werkgevers, vriend(inn)en en familie kunnen allemaal Google gebruiken om meer informatie over u te verzamelen. Dit kan leiden tot een Google-beeld dat extreem afwijkt van de waarheid zoals u kunt zien in het volgende voorbeeld. U weet allemaal hoe de beheerder van deze website heet. [Naam] staat onder iedere pagina vermeld. Bij het googlen laten mensen de titels weg, dus krijgen ze resultaten door [Naam] in te typen. De bovenste resultaten worden als belangrijkste gezien. Retecool.com komt bovenaan te staan. Geen wonder, want de site heeft een googlepagerank van 5 en er wordt bijna 1000 keer naar gelinkt. Misdefinitie moet het doen met een pagerank van 2. Mensen komen hierdoor terecht op een door Retecool geschreven stuk in reactie op de in de media verschenen artikelen over het ontslag van de beheerder. Onze beheerder wordt in dat stuk met de grond gelijk gemaakt op basis van suggesties.

De website steekt de draak met het voeren van officiŽle titulatuur en aanspreekvormen, trekt de deskundigheid in twijfel op basis van een mening over de website en maakt een boekwerk belachelijk dat over intimidatie en discriminatie in het Hoger Onderwijs gaat. Middels selectief quoten wordt de suggestie gewekt met een geestelijk gestoorde rechts-extremist te maken te hebben die er niet voor terugdeinst de basis voor de terugkeer van Adolf Hitler te leggen door te pleiten voor concentratiekampen waarin zwarten ongenadig worden vergast. Bezoekers doen ook hun duit in het zakje. Zonder schroom roepen ze dat er sprake is van een randdebiel die de vrijheid van meningsuiting misbruikt om onzin uit te spreken over alles wat niet blank is. Op de website van het Algemeen Dagblad wordt het ontslag nogmaals bevestigd. Al is men daar gematigder door hoor en wederhoor. Anderen reageren uit eigenbelang al niet veel intelligenter.

Remon Akkermans van Swiftway-UK (KvK 33304957) noemt [Naam] eveneens een geestelijk gestoorde rechts-extremist en een idioot die alles aangrijpt om een ander zwart te maken. Overzichtswebsites suggereren bij het item onderwerpen als docenten die geschorst worden om kinderporno en leerlingen die docenten met de dood bedreigen. Zoeken we verder, dan komen we terecht bij het relaas van Jelke Nijboer die de teksten op Misdefinitie rechts-extremistisch gebabbel door een querulant (ruziezoeker) noemt die dringend hulp nodig heeft. Tegenspraak duldt hij niet. Wanneer iemand zich terecht afvraagt of er sprake is van extremisme, zet hij zijn woorden nogmaals kracht bij door te stellen dat deze website vol staat met rechts-extremistische scheldkanonnades en verkapte dreigementen. Straks zullen we komen op bewijzen die deze onzin ontkracht, maar de hint die mensen geven is duidelijk. "Doe geen zaken met deze nazi, want voordat u het weet haalt hij wat Zyklon B tevoorschijn als u te zwart bent."

Hoe "overtuigend" het bovenstaande ook klinkt: de werkelijke waarheid laat toch een heel ander beeld zien. De weledelgeleerde heer [Naam] is een man met een bijzondere staat van dienst. Behalve dat hij doctorandus in de Psychologie is, mag hij zich ook ingenieur in de Hogere Informatica mag noemen. Voorts heeft hij een lerarenopleiding gevolgd, enkele cursussen rechtsgeleerdheid gedaan en doet hij promotieonderzoek naar sociaal wetenschappelijk onderzoek via internet. Jarenlange werkervaring als projectmanager ICT en het hebben van een eigen zaak maken het plaatje compleet. Zijn strafblad is maagdelijk leeg. Evenals dat van de mensen waar hij mee werkt. Misdefinitie doet belangrijk onderzoek naar maatschappelijke processen en onderwijs. Het bovenstaande contrast laat goed zien hoe belachelijk de demoniserende aantijgingen zijn. De werkelijkheid wijkt af van hun leugens.

Goed omgaan met Google.

Aangezien het internet volstaat met tegenstrijdigheden die de waarheid sterk geweld aandoen, rijst de vraag op hoe de zin van de onzin te scheiden is. Iedereen kan iemand zwartmaken en het slachtoffer zal het altijd ontkennen. Desondanks zijn er voldoende mogelijkheden om de informatie op waarde te schatten. De anonimiteit op internet zorgt ervoor dat mensen al snel onacceptabel gedrag kunnen vertonen. Zou u recht in iemands gezicht zijn mening vragen, dan zal hij nooit een omschrijving als extremistische kankernazi durven geven. Hij weet immers dat zoiets te gestoord is voor woorden. Het is goed om te beseffen dat zelfs de braafste jongetjes van de klas zoiets op internet wel doen. Zoals de eerder genoemde Retecool. Lekker stoer een verhaaltje uit de media iets aandikken om met opzet iemands naam door het slijk te halen. Anonimiteit gecombineerd met idioterie moet een alarmbel doen rinkelen.

Zo heeft retecool.com een katvanger als beheerder die daardoor anoniem blijft. Daar weten internetters wel raad mee en noemen Patrick Klerks als redactielid een laffe, infantiele en inhoudsloze blaaskaak. Kijk nog eens goed naar het artikel waar Retecool onze beheerder door het slijk haalt. De anonieme auteur heet "Reet". Met alle wil van de wereld is dat niet serieus te nemen. Ter vergelijking: Misdefinitie is een nette organisatie met een net aanspreekpunt waarvan de eigenaar met naam en toenaam bekend is. We overwegen aangifte te doen tegen de website wegens smaad en laster, maar uit ervaring weten we dat de politie niks doet. Voor reacties van bezoekers geldt in feite het zelfde. Anoniem hebben ze destijds alles gedaan om Misdefinitie en de beheerder in een slecht daglicht te plaatsen. Terwijl hun eigen website niet eens door de validator heen komt. Google voor de gein ook eens op retecool en aangifte om van hun reputatie te proeven.

Media zijn vrijwel altijd zeer eenzijdig, links, negatief, overdreven en manipulatief. Het ontslag op het HWC gebeurde omdat de hypocriete rector Liefaard een probleem maakte van deze website. De media maakte hier "extreem rechtse docent die ontslagen is om een fascistische website" van. Wat de media schrijven moet daarom met een grote korrel zout genomen worden. Enkel de kern is van belang. Namelijk dat een docent is ontslagen om het geven van zijn mening. Ons verhaal was toch heel wat geloofwaardiger. Kleden mensen het op hun manier aan met als doel anderen te beschadigen, dan kunt u er vergif op innemen dat ze keihard liegen. Een bekende tactiek van vijanden is zulke leugens zelf te voeden, om vervolgens goede argumenten in discussies weg te honen met "hij is een nazi" onder verwijzing naar hun eigen bedrog. Zeer geraffineerd. Neem dus niet alles klakkeloos aan.

Hitlervergelijkingen vormen een andere categorie van belachelijke waanzin. Wellicht bent u geschrokken van de harde woorden die anderen over ons schrijven, maar dan moet u zich het volgende bedenken. Iemand vergelijken met massamoordenaars die verantwoordelijk zijn voor de dood van miljoenen mensen is absurd. Bedenk dat niet degene die een nazi genoemd wordt het probleem is, maar dat degene die de lastercampagne opzet uw bedreiging vormt. Wilt u graag met iemand werken die een ander een rechts-extremist noemt? U vindt misschien dat hij u waarschuwt, maar als hij zo makkelijk iemand naait kan hij op een dag ook U besmeuren als u niet links genoeg blijkt te zijn. Remon Akkermans is zo'n figuur. Duizenden mensen heeft hij opgelicht en bedreigd. Toen hij op Misdefinitie zijn zin niet kreeg, bedreigde hij de beheerder. E-mails zijn voorhanden om deze feiten te bewijzen. Crimineel tuig heeft sowieso geen recht van spreken.

Belanghebbenden maken zonder argumentatie snel iemand zwart maken om hun eigen straatje schoon te vegen. Net als de eerder genoemde Jelke Nijboer. J. Nijboer werkt als profielmanager bij het Instituut voor Media en Informatie Management van de Hogeschool van Amsterdam (HvA). "De misdefinitie van de HvA" noemt hij een onzinboek. Vreemd genoeg heeft hij het boek niet gelezen en is hij tevens verantwoordelijk voor de intimidatie, discriminatie en fraude die er onder zijn leidinggevende bevoegdheid plaatsvindt. Natuurlijk ontkent hij. Anders moet hij erkennen er een potje van te maken. Door met anderen mee te roepen over extreem rechts, hoopt hij dat anderen Misdefinitie minder serieus gaan nemen. Pech voor hem. Drie jaar later kregen we gelijk. Alle standpunten en beweringen zijn op Misdefinitie prima onderbouwd. Een stuk geloofwaardiger dan de gemiddelde schreeuwer op het internet.

Overweging.

Door te kijken naar anonimiteit, dubieuze reputatie van de lasteraar, Hitlervergelijkingen, aperte onzin, criminelen, belanghebbenden en onderbouwing van beweringen is er al een heleboel onzin uitgefilterd. Helaas moeten we constateren dat de meeste mensen Google slecht gebruiken. Negatieve informatie betekent voor hen per definitie dat iemand niet deugt. Verder onderzoek achten ze niet nodig. Dat betekent feitelijk dat u voorgoed de klos bent dat als u ooit negatief op het internet verschijnt door toedoen van anderen. Voorkomen is beter dan genezen zegt men altijd. Tips om zoiets te voorkomen gaan altijd over zelf de controle houden. Wie niet in zijn blote kont op het internet wil verschijnen, moet daar geen foto's van plaatsen. Grote problemen ontstaan echter met informatie die door vijanden, die iedere criticus heeft, op het net wordt gezet. Zij verspreiden leugens en bedrog om u kapot te maken.

Wellicht zult u tegenwerpen dat een dergelijk negatief imago niet ontstaan zou zijn wanneer deze website er niet was. Nogal een dooddoener, want dan zou u net zo goed kunnen stellen dat het imago er ook niet zou zijn als de eigenaar nooit geboren zou zijn. Toen Misdefinitie opgezet werd, stonden we voor een belangrijke keuze. Anoniem opereren of niet. We wilden een betrouwbare organisatie opzetten met herkenbare deskundigheid. Geen vermeende en anonieme deskundigheid, maar gekoppeld aan een krachtige persoonlijkheid die achter alles staat wat hier geschreven wordt. Ongeacht of hij er zelf aan deelneemt of niet. Het mag niet zo zijn dat u in een modern westers land als Nederland gedwongen bent uw mening achter een synoniem te verschuilen. Voor velen is het desondanks bittere noodzaak vanwege de gevolgen. Heb in elk geval respect voor hen die hun kop riskeren voor uw vrijheid.

Niet anoniem gaan was een bewuste keuze. Kan dat ernstige gevolgen hebben? Jazeker. Het ontslag bij het HWC was daar een voorbeeld van, maar een snelle test wees uit dat meerdere werkgevers niet zo blij worden van de informatie die ze over de beheerder vinden. Bij de Publieke Omroep solliciteerde hij bij Dinie van Marissing en werd na grondig googlen door assistent Cindy van den Heuvel afgewezen met de vage politiek correcte formulering dat hij niet voldoende waarborg zou kunnen bieden voor een geslaagde invulling. Rector Gerard Oude Engberink van het Atheneum College Hageveld was van plan hem aan te nemen als docent, maar zag er na wat googlen van af. Betekent dit dat u er het beste voor kunt zorgen niet op het internet voor te komen? Nergens op het internet staan is sowieso voordelig. Voor een website als deze is dat niet te voorkomen.

Hoogleraar Corien Prins wil omwille van de gevolgen regels opstellen. Volgens haar zou googlen bij sollicitaties niet meer mogen zonder toestemming van de kandidaat. Dat lijkt onzinnig, want het is niet te voorkomen en afwijzen kan vervolgens op 101 andere manieren. Werkgevers en anderen vinden Google een te grote aanwinst om te laten schieten. Toch willen we aan hen nog iets meegeven ter overweging. Een eerste indruk waarop verdere beslissingen worden gebaseerd, wordt in het dagelijks leven gevormd door een rollenspel en gebrek aan informatie. Gaandeweg leren mensen zich zo te gedragen dat hun gedrag tot positieve feedback van anderen leidt. Feedback die enkel te krijgen is doordat we ontzettend veel niet weten. Kennis over bijvoorbeeld religie en politieke voorkeur zet de verhoudingen onnodig op scherp. Verder heeft iedereen wel eens een jeugdzonde begaan, doet bijna iedereen aan seks en is over iedereen wel onplezierige informatie te vinden. In het echt willen mensen een indruk en handelen niet baseren op zulke gedetailleerde en intieme informatie. Waarom via Google dan wel?

Vraag uzelf af waarom u zo graag mensen op Google natrekt om daar cruciale beslissingen op te baseren. Bent u onzeker over uw inschattingsvermogen? Vertrouwt u het niet? Ervaring en opleiding aantonen is betrouwbaarder. Hecht u echt waarde aan anonieme schreeuwers op internet? Nodig hen dan uit om te solliciteren. Reageert u als bekende opeens anders na het lezen van deze website? Wees niet zo laf om te roddelen en laat het weten. Denkt u soms veilig te zijn als er geen informatie over iemand te vinden is op het net? Fout gedacht. Terwijl u ons afwijst vanwege deze website, ontvangt u wellicht een docent op uw school die in de trein op weg naar de sollicitatie nog zat te masturberen op uw leerlingen. Veel mensen denken dat wat Google niet kent, ook niet bestaat. Een ernstige misvatting. Gebruik Google verstandig, weeg informatie objectief en wees eerlijk tegenover de ander over het gebruik. Beter nog: gebruik uw sociale vaardigheden om mensen te beoordelen in plaats van ze achter hun rug om te googlen.
Reacties: 0
Pagina's: 1

Reactie toevoegen
U dient in te loggen om een bericht te kunnen plaatsen.
 Houd het hier netjes. Hartelijk dank.

Misdefinitie
Copyright (c) 2004-2024.

C:\>Misdefinitie\type info.txt
Contact opnemen kan via een e-mail naar info apending misdefinitie.nl.