Mis∑de∑fi∑ni∑tie (de ~ (m.), ~s)
1 Politiek correct geformuleerde definitie waarmee men door middel van leugen en bedrog de werkelijke aard van misstanden probeert te verhullen door deze te rechtvaardigen.
- Misdefinitie gaat over misstanden en gedrag van criminelen, radicalen en terroristen.
- Stop de #CancelCultuur! Stelletje moraalnarcisten, u bent geen beter mens als u mensen uitsluit vanwege hun politieke gezindheid.
- De vrijheid van meningsuiting is absoluut! Wat wij mogen schrijven, bepaalt niet de juut!
- Stiekem sollicitanten googelen en ze dan cancelen? Uw naam wordt geregistreerd en doorgegeven!
Gebruikersnaam: Wachtwoord:
# Home # Boek HvA (Uitverkocht) # Registratie # Contact #
Misdefinitie artikelen
Pagina: 26 / 44: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

362 Marokkanen koloniseren met schijnrelaties
361 Van CBR TOP naar flop
360 Linkse geldverspilling breekt af
359 Eigen haard is IsraŽl waard
358 Misdefinitie.nl wenst u een vrij 2009
357 Christenfundamentalistische homohaat
356 Politiehonden aan het werk
355 Motiveren met Reflect-CTC (deel 2)
354 Extreemrechts is extreem links
353 Goed de klos op Google
352 Hypocriet protesteren voor het eigenbelang
351 "Groene" belasting massaal misbruikt
350 Vreemde voorliefde voor kinderspul
349 "Kapitalisme" onder vuur
348 T-shirt tegen watjespolitie
347 Hitler-vergelijking: "Foutje, bedankt!"
346 PvdA wil etnische zuivering
345 Motiveren met Reflect-CTC
344 Tijd voor hard asielbeleid
343 Verkeerspolitie zelf de wegmisbruikers

352 # Hypocriet protesteren voor het eigenbelang #
Gepost door Misdefinitie op 02-12-2008 om 21:09.
Met miljoenen mensen op een veel te klein stukje land is het onvermijdelijk dat er grote meningsverschillen ontstaan over omstreden onderwerpen. We kunnen het al niet met elkaar eens worden als het gaat om kleine zaken. Laat staan als het gaat om maatschappelijke problemen op landelijk niveau. Discussies kunnen erg verhelderend zijn, maar aan het eind van het liedje blijkt meestal dat we toch vooral gelijk willen hebben zodat we onze zin kunnen doordrukken. Vaak neemt de politiek echter zulke drastische besluiten dat het een extreem negatief effect heeft op de levensvreugde van vele onschuldige burgers. Van hen wordt ook nog steun verwacht en de bereidheid de maatregelingen volledig via extra zware belastingen te financieren. Boze reacties, die toch zeker te verwachten zijn als mensen zo genaaid worden, blijven echter uit. Als verslagen lammetjes laten ze zich naar de slachtbank leiden. Vreemd genoeg zijn mensen pas geneigd in opstand te komen als ze rechtstreeks in het eigenbelang worden getroffen.

Algemeen belang geen prioriteit.

Doorgaans wordt egoÔsme niet geassocieerd met het positieve. Vaak wordt het begrip zelfs gebruikt om iemand in de hoek van de asocialen te zetten die zich buiten de samenleving plaatsen. Anderen gaan een stapje verder en gebruiken de term egoÔst voor mensen die waarde hechten aan persoonlijk eigendom. U kent vast wel van die mensen die al vol afgunst reageren als u in een auto rondrijdt terwijl zij alles op de fiets moeten doen. Of van die fatsoensrakkers die bij elke hap voedsel die u tot u neemt zielige verhaaltjes afsteken over "arme" mensen in Afrika die van de honger doodgaan. Vol afschuw komen ze met verwijten dat we toch vooral "socialer" moeten zijn. Alles moet in dienst staan van de maatschappij die ingericht is om zoveel mogelijk samen te delen. Wat zich in de praktijk hooguit vertaalt tot meer socialisme waarin eigendom steeds minder is toegestaan en het zogenaamde "algemene belang" verzonnen is. Strijden voor het eigenbelang wordt gezien als (extreem) rechts, want het socialisme moet de norm zijn.

Regelmatig zien we de hypocrisie van dit soort socialistische opvattingen terugkomen. Alles staat voor hen in het teken van het algemeen belang waarvoor alles en iedereen moet wijken. Altijd moeten we dat gezeik aanhoren van anderen die het slechter hebben en bepalen dogma's als "de sterkste schouders moeten de zwaarste lasten dragen" het politieke debat. Stellen we dat ons geld toch echt ons geld is, dan worden we neergezet als egoÔsten. "Denk sociaal," roepen ze dan. Waarna ze weer de zoveelste denkfout maken door iets verderfelijks als het socialisme gelijk te stellen aan het begrijp sociaal. Hun excuses liggen in de sfeer van vage concepten als milieu. Zij vinden dat ze gelijk hebben omdat milieu nu eenmaal belangrijk is. Daarop voortbordurend stellen ze dat hun activiteiten ook goed zijn omdat ze het milieu dienen. Vervolgens blijkt bijna altijd dat hun acties daarmee niet overeen stemmen. Desondanks geven ze niet thuis als ze gewezen worden op hun inconsequente manier van handelen.

Kijk bijvoorbeeld eens naar de milieubelastingen. Gebleken is dat het geld niet gebruikt wordt voor het milieu. Bij de PvdA geven ze openlijk toe dat het geld naar de algemene middelen gaat waarna het misbruikt wordt voor alles behalve waar het voor bedoeld is. Met andere woorden: het milieu, dat ze als rechtvaardiging hebben gebruikt om de belasting te mogen innen, kan de tering krijgen. Een grove schending van het algemene belang dat we met z'n allen hebben bij een goed milieu. We zouden verwachten dat mensen over de rooie gaan aangezien dit indruist tegen wat ze beweren. Schending van het algemene belang door socialisten maakt immers niet alleen het socialisme een lachertje, maar schendt iedereen. Dat de verantwoordelijke politici hun hoofd in het zand steken uit angst dat het bedrog leidt tot het vallen van het kabinet is vanuit hun positie nog enigszins te verklaren. Reacties van het volk zijn des te schokkender. Belastingbetalers blijven onverschillig over deze vormen van grootschalig bedrog.

Sterker nog, ze lijken zich tegen de boodschappers te keren. Op fora waar we dit soort onderwerpen onder de aandacht brengen staat men er steevast afwijzend tegenover. "Dat wisten we al," zeggen mensen. "Het is niks nieuws, want hetzelfde gebeurt ook met de wegenbelasting die we betalen," roepen anderen. De moed is hen in de schoenen gezonken om er ook maar iets zinnigs over te zeggen. Feitelijk is hun boodschap dat we maar onze mond moeten houden omdat ze het heus wel weten, maar er niks aan kunnen doen. Het feit dat een PvdA minister gewoon toegeeft dat belastinggeld misbruikt wordt vinden ze niet eens meer nieuwswaardig. De tekst goed lezen en eruit halen dat Balkenende met zijn proefballon over de vlaktaks heeft geprobeerd de discussie over misbruikte belastingen te vertroebelen lukt bijna niemand. Wat we er missen is het tegenwoord van het volk. Waarom durven mensen zich niet openlijk uit te spreken over de socialistische terreur?

Onverschilligheid is typisch een middel om grote problemen te bagatelliseren. Binnen het maatschappelijke debat over de multiculturele samenleving is dat nog vaker terug te vinden. Moslims breken ons land af, al mag daar nauwelijks over gesproken worden. Artikelen over dit onderwerp worden genegeerd en bespot onder het mom van "daar hebben we die nazi's weer". Komen ze er echt niet meer onderuit, bijvoorbeeld omdat Marokkanen nu al maandenlang negatief in het nieuws komen, dan honen ze het nog steeds weg. Protesteren? Ho maar. Zolang de loverboy zich niet vergrijpt aan hun dochters en zolang de molotovcocktails niet om hun oren vliegen is er niks aan de hand. Cameramensen worden beroofd, buschauffeurs mishandeld en zelfs kleine kinderen worden de dupe van het lichtgetinte gespuis, maar dat lijkt allemaal niet zo belangrijk te zijn. Ageren tegen de multicriminele samenleving is verboden. Rechters hebben voldoende middelen om u op te sluiten.

Daar blijft het niet bij. Discussies worden door tuig onmogelijk gemaakt door gebruik te maken van dooddoeners. Bekende dooddoeners in discussies rondom belangrijke maatschappelijke thema's, waarbij oplossingen overduidelijk het algemene belang moeten verdedigen, zijn God, de wet en verzinsels. God wordt misbruikt in discussies waar het gaat over de achterlijkheid van de islam. Vrijheid van godsdienst staat hoog in het vaandel, totdat ze beseffen dat de islam een belediging is voor de echte godsdiensten en het eerder een wereldveroverende ideologie betreft. Toch blijft dit misbruik een geoorloofd argument voor de aanhangers. Genoeg om alles in naam van de God uit te voeren. Geweld is een van de activiteiten die daarmee gerechtvaardigd wordt. De wet is een prachtige dooddoener als men te dom is voor een goede discussie. Het staat nu eenmaal in de wet, dus mag u niet klagen. Vinden zij. Onzin. In debatten waar de wet ter discussie staat, kan de wet zelf nooit een argument zijn. Men diskwalificeert zich met een dergelijke drogreden automatisch.

Het eigenbelang.

Tot onze spijt moeten we concluderen dat de meeste mensen te dom zijn om grote maatschappelijke processen te begrijpen. Eerder kwam al ter sprake dat inzichtelijke voorbeelden gericht op een klein huishouden alleen begrepen worden zolang het om het eigenbelang gaat. Zodra we de principes uit het voorbeeld uitleggen in de context van de maatschappij, vervallen mensen weer in die domme gewoonte om de kop in het zand te steken. Zo snapt iedereen dat een lege portemonnee impliceert dat we niks meer kunnen kopen, maar is het extreem moeilijk om te begrijpen dat een lege schatkist van het rijk op hetzelfde neerkomt. Geld moet dan ergens anders vandaan komen en aangezien u de enige bent die nog geld heeft bent u de klos. Ook snappen de meeste mensen nog wel dat als er geld of middelen verdwijnen uit hun eigen zak, dat geen goed teken is. Zorgt de linkse overheid ervoor dat er zaken verdwijnen die we nooit meer terug zien, dan is men opeens te dom om te schijten. Alleen voor zaken die meteen het eigenbelang raken kunnen mensen zich nog motiveren.

Milieu is blijkbaar geen belangrijk onderwerp. Natuurlijk raakt het milieu ons allemaal, maar het feit dat andermans geld niet gebruikt wordt voor het milieu zorgt er niet meteen voor dat we problemen krijgen. Zure regen en een gat in de ozonlaag? Lekker belangrijk. Dat was een smoesje uit de jaren '90. Broeikaseffect? Lekker warm toch. Miljardenverspilling? Ach, we hebben toch lieve Marokkaantjes geholpen die thans onze dochters achter de ramen zetten?! Over Marokkanen gesproken: die slaan toch niet iedereen in elkaar? Waar maken we ons druk om. En de steeds oplopende schulden? Bos leent heus wel weer bij. Ja mensen, dit is hoe de gemiddelde mens denkt over de grote problemen in Nederland. Waar worden ze dan wel pissig om? Juist, als de persoonlijke pleziertjes worden belemmerd of verboden. Roken is daar een van. Laat de politie fascistisch zijn en allochtonen ons land maar overnemen. Niks aan de hand. Kom echter niet aan de sigaret waar ze verslaafd aan zijn. Want roken is pas echt belangrijk voor ons land. Zo belangrijk dat de oorlogsverklaring al binnen is.

Waarom is men als het gaat om roken wel bereid tot protest, terwijl andere grotere zaken nauwelijks bestreden worden? Dat komt omdat roken in het eigenbelang is van mensen. De maatschappij kan ze gestolen worden zolang ze kunnen doen wat ze altijd al deden. Nu moet u bedenken dat ongeveer 1 op de 3 mensen roken. Een groot deel van de rokers stemt links op de PvdA en het CDA. Twee zaken zijn hier interessant. Ten eerste hebben zij het rookverbod over zichzelf afgeroepen. Socialisten willen nu eenmaal een controlestaat hebben en extreme betutteling is de laatste stap voor de algehele controle. Ze hadden moeten en kunnen weten dat die rode partijen zo betuttelend bezig zijn dat ze vroeg of laat aan de pleziertjes van de kleine man zullen komen. Het is naar onze mening nogal hypocriet om de socialistische ideologie aan te hangen, in het dagelijks leven een grote mond te hebben tegenover iedereen die dat niet doet en onverschillig te blijven bij grote problemen. Pas janken op het moment dat ze zelf genaaid worden is erg achterbaks.

Ten tweede kunnen we opmerken dat het eveneens van hypocrisie getuigt om tegenover iedereen te doen alsof het algemeen belang belangrijk is, maar zelf pas bereid bent om in actie te komen als het eigenbelang in het geding komt. Hetzelfde zien we ook bij de paddo's. Lekker kankeren over het feit dat er thans geen legale mogelijkheid meer bestaat om high te worden van de paddenstoelen, maar geen kik geven als Rouvoet het aantal haren op de balzak van uw kind wil tellen. Wel schreeuwen als er nuchterheid dreigt door een of ander proefballonnetje met betrekking tot een eventuele drooglegging, maar het niet zo interessant vinden als de onopvallende politiesurveillance zelf de wegmisbruikers blijken te zijn die andermans leven op het spel zetten. Een verbod op wiet(teelt) kan tot grote protesten leiden, maar de grootschalige aanval van justitie op de vrijheid van meningsuiting door webloggers op te pakken boeit niemand wat. Het in stand houden van verslavingen aan genotsmiddelen is voor de doorsnee burger belangrijker dan vrijheid, het milieu en de Nederlandse cultuur.

Overweging.

Sociaal zijn zou de mens eigen moeten zijn. De mens is namelijk een echt kuddedier. Behalve dat de gezelschap van anderen behoorlijk op prijs wordt gesteld is de maatschappij ook ingericht volgens het principe dat om iets te betekenen en te bereiken mensen het u moeten gunnen. Individualisten kunnen zich daardoor zeer moeilijk aarden, want zonder vriendjes en een netwerk kunt u de leuke dingen in het leven wel vergeten. Gelukkig kunnen de meeste mensen daar niet over meepraten, maar degenen die het betreffen weten hoe vernietigend afwijzing en verbanning kan werken. Het is dus belangrijk om sociaal te zijn. Iedereen weet dat het verstandig is om in elk geval sociaal en meelevend te zijn met mensen die op de een of andere manier nog van pas kunnen komen. Inlikken door te schoppen naar boven en later te trappen naar beneden is een efficiŽnte manier om te bereiken wat u toekomt. Mits uw geweten dat toestaat tenminste. Slechts weinigen beseffen dat hun mogelijkheden afhangen van wat anderen beslissen. Alleen roepen voor het eigenbelang is niet sociaal.

Solidariteit met betrekking tot de algemene samenleving is van belang om de vrijheden te behouden waar men eeuwenlang voor gevochten heeft. Niet op de socialistische en collectivistische manier waarbij het vooral belangrijk is te trachten om op andermans kosten te parasiteren. Wel op een realistische manier waarbij we met z'n allen ervoor moeten zorgen dat de overheid ons leven niet te veel gaat beheersen. De algemene opvatting moet zijn dat de overheid in dienst van ons handelt en niet anderom waarbij men verwacht dat wij als slaven van de overheid werken om het multiculturele grapje te betalen. Het is toch van de zotte dat om ons heen vrijheden verdwijnen, fascistisch methoden worden ingevoerd en miljardenverspillingen aan de orde van de dag zijn zonder dat iemand zich daarom bekommert?! Denken we dan allemaal echt alleen aan drugs, drank en spelen? Dan zijn we niet veel beter dan die achterlijke middeleeuwers die voor brood en spelen absolute gehoorzaamheid boden.

Roepen voor het eigenbelang is eenvoudig. Die klootzakken pikken mijn verslaving af, dus ga ik schelden. Ik wil wat meer salaris, dus ga ik staken. Simpel denken betekent ook simpelweg niks krijgen. Misschien wordt het rookverbod versoepeld en krijgt u er wat euro's bij, maar u zult zien dat u dan weer op een andere manier genaaid wordt. De enige manier om dat te voorkomen is het probleem bij de wortel aan te pakken. Bedenk wat echt belangrijk is. Verboden en betutteling zijn instrumenten van socialisten om vrijheid te beknotten. Lever dus uw bijdrage als men wil demonstreren voor vrijheid. Vrijheid impliceert immers dat er geen verboden zijn. Let goed op wie ergens voor verantwoordelijk is. Geef socialisten en christenfundamentalisten geen kans de boel te besodemieteren. Wanneer u niet meer socialistisch stemt, zult u geen rare verboden meer tegenkomen. Leer hieruit de les dat uw eigenbelang het beste vertegenwoordigd is als er geen ratten zijn die het algemene belang schaden.
Reacties: 0
Pagina's: 1

Reactie toevoegen
U dient in te loggen om een bericht te kunnen plaatsen.
 Houd het hier netjes. Hartelijk dank.

Misdefinitie
Copyright (c) 2004-2024.

C:\>Misdefinitie\type info.txt
Contact opnemen kan via een e-mail naar info apending misdefinitie.nl.