Mis∑de∑fi∑ni∑tie (de ~ (m.), ~s)
1 Politiek correct geformuleerde definitie waarmee men door middel van leugen en bedrog de werkelijke aard van misstanden probeert te verhullen door deze te rechtvaardigen.
- Misdefinitie gaat over misstanden en gedrag van criminelen, radicalen en terroristen.
- Stop de #CancelCultuur! Stelletje moraalnarcisten, u bent geen beter mens als u mensen uitsluit vanwege hun politieke gezindheid.
- De vrijheid van meningsuiting is absoluut! Wat wij mogen schrijven, bepaalt niet de juut!
- Stiekem sollicitanten googelen en ze dan cancelen? Uw naam wordt geregistreerd en doorgegeven!
Gebruikersnaam: Wachtwoord:
# Home # Boek HvA (Uitverkocht) # Registratie # Contact #
Misdefinitie artikelen
Pagina: 26 / 44: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

362 Marokkanen koloniseren met schijnrelaties
361 Van CBR TOP naar flop
360 Linkse geldverspilling breekt af
359 Eigen haard is IsraŽl waard
358 Misdefinitie.nl wenst u een vrij 2009
357 Christenfundamentalistische homohaat
356 Politiehonden aan het werk
355 Motiveren met Reflect-CTC (deel 2)
354 Extreemrechts is extreem links
353 Goed de klos op Google
352 Hypocriet protesteren voor het eigenbelang
351 "Groene" belasting massaal misbruikt
350 Vreemde voorliefde voor kinderspul
349 "Kapitalisme" onder vuur
348 T-shirt tegen watjespolitie
347 Hitler-vergelijking: "Foutje, bedankt!"
346 PvdA wil etnische zuivering
345 Motiveren met Reflect-CTC
344 Tijd voor hard asielbeleid
343 Verkeerspolitie zelf de wegmisbruikers

351 # "Groene" belasting massaal misbruikt #
Gepost door Misdefinitie op 27-11-2008 om 22:32.
Heeft u wel eens het bordspel Monopoly gespeeld? Dan kent u hoogstwaarschijnlijk het verschijnsel dat er vaak belasting moet worden betaald over geld dat u niet heeft. Later in het spel komt het zelfs veelal voor dat er een faillissement dreigt na belastingaanslagen of dat u belasting moet betalen voor een object dat u daarna niet meer kan bezitten. Zonder dat u daar iets tegen kunt doen. De ene persoon is veel meer de klos dan de ander. Erg extreem, maar het spel laat wel goed zien waardoor dat komt. Namelijk willekeur door het gooien met dobbelstenen en willekeur door de inhoud van de door elkaar geschudde kaarten. Iemand met geld en macht kan deze oneerlijke behandeling lang verdragen en gelukkig is het maar een spelletje. Jammer genoeg zien we een dergelijke willekeurigheid ook in de echte maatschappij terug. Zodra het geld op is verzinnen ze er een belasting bij. Zogenaamde "groene" belastingen worden op grote schaal misbruikt door linkse machtshebbers ten gunste van hun eigen idealen.

Milieubelasting is slechts een benaming.

Gangbaar is de opinie dat de overheid is ontstaan om zijn noodzaak. Noodzakelijk omdat er een groot aantal zaken zijn die van algemeen belang zijn voor de hele Nederlandse bevolking, maar zonder een overkoepelende overheid nauwelijks van de grond komen. Denk aan de inmiddels overbekende dijken, wegen en politie. Private bedrijven en particulieren zijn geneigd hun eigen straatje goed te voorzien en dat is meestal niet zo zaligmakend. Om dat soort dingen goed te regelen heft de overheid belastingen die om wille van het gemak in een grote pot op een hoop worden gegooid. Hiermee kunnen alle middelen die het algemeen belang van de bevolking nastreven bekostigd worden. Milieu is zo'n belang. Extra belastingen heffen is echter zeer omstreden. Burgers hebben immers al betaald voor de algemene middelen, dus alles wat er extra bijkomt is om linkse hobby's te financieren waar de maatschappij geen baat bij heeft. Milieubelastingen zijn dan ook dubbelop. Het toont aan dat de regering het geld dat er voor was heeft verspild.

Desondanks vindt het milieuargument gretig aftrek. Het milieu is ons allen dierbaar. Niemand zal kunnen ontkennen dat we een goed milieu nodig hebben om prettig te kunnen leven. Zou ons klimaat dermate slecht worden dat we straks enkel in holen kunnen overleven, dan is dat zeker geen mooi vooruitzicht. Alle reden om er wat geld tegenaan te gooien om bijvoorbeeld de dijken op te hogen. Dat het geld dat ervoor beschikbaar was is opgegaan aan ontwikkelingshulp, moskeeŽn en snoepreisjes voor allochtonen wordt pardoes vergeten en in de doofpot gestopt. Mensen vervuilen nu eenmaal en men is van mening dat we dan niet over geld moeten gaan zeuren. Het dient immers een heel goed doel. Aangezien ze ook wel weten dat burgers niet zo dom zijn om dat zomaar aan te nemen, wordt er geen mogelijkheid onbenut gelaten om ze erop te wijzen dat het hier echt om belasting gaat die (in tegenstelling tot de algemene middelen) wordt gebruikt voor het juiste doel. Erg zuur is de constatering dat ook dit gelogen is. Nieuwe belastingen worden misbruikt om u meer geld af te persen.

Afpersing.

Deze manier van naaien blijft ook in de politiek niet onopgemerkt. Verschillende belastingen met het stempel "milieu" werden deze week in het wekelijkse vragenuurtje van de Tweede Kamer tot de grond toe afgebrand in een poging de ministers tot de orde te roepen. Zoals bij de verpakkingsbelasting die sinds 1 januari 2008 is ingevoerd. Bij een eerste beschouwing klopt het argument om de belasting in te voeren al niet. Men gaat er ten onrechte van uit dat als er extra geld moet worden neergeteld voor verpakkingen, er minder verpakkingen geprocudeerd zullen worden. Niks is minder waar. Vrijwel alle producten die een verpakking hebben, hebben dit daadwerkelijk nodig. We kunnen moeilijk in de supermarkt de zakken chips openmaken, het product in de hand nemen en afrekenen. Ook kunnen we niet het vlees uit de plastic verpakkingen halen en meenemen. Om nog maar te zwijgen van de statiegeldloze flessen waarin vloeistof zit. Noodzakelijke verpakkingen blijven. Het vermeende positieve effect op het milieu bestaat niet.

Waar is dat extra geld voor bedoeld? Volgens het linkse gespuis wordt het geld aangewend om het vuilnis beter te verwerken. Dat roept om extra uitleg. U moet zich voorstellen dat we met huisvuil moeilijker iets kunnen doen als alle materialen bij elkaar in een bak gepropt worden. Uiteraard kunnen we het verbranden, maar daar is het milieu niet mee gediend. Een aantal materialen kunnen hergebruikt worden, maar het afval moet dan wel gescheiden zijn. Om het afval te scheiden zijn voorzieningen nodig. Net zoals de groene kliko waar het groene tuinafval ingaat. Die moet dan opgehaald en verwerkt worden. Zonder twijfel kost dit geld. Geld dat we echter allang hebben betaald via de belastingen. Goed, de linkse ratten hebben dat geld dus uitgegeven aan de huurwoningen van asocialen. Dus verzinnen ze een belasting. Onverteerbaar, maar nog enigszins te doen mits het geld wordt gebruikt om het milieu te ontlasten. Ruim 1 jaar na de invoering van de belasting hebben ze nog niks gedaan.

Eigenlijk zouden we ons gescheiden plastic zo naar het gemeentehuis moeten brengen om het daar op de bureau van die dwazen te kiepen. Alstublieft. Milieuvriendelijk verwerken graag. Daar betalen we voor, maar het gebeurt niet. Minister Cramer van het VROM (uiteraard PvdA) legt de schuld daarvoor neer bij de Tweede Kamer. De SP vroeg namelijk of het scheiden van afval ook kan gebeuren middels nascheiding. Voor het gemak legde Cramer meteen alles stil. Onder het mom van "alles moet weer opnieuw onderzocht worden" wachtte ze rustig af. Terwijl de belastingen wel alvast betaald moeten worden. Uitstel van werkzaamheden vanwege een discussie? Kan het nog zotter?! Onduidelijkheid scheppen is een grote troef van socialisten, maar ons inziens is er gewoon teveel belasting betaald dat teruggegeven moet worden aan de burger. Cramer zegt dat alles wel in orde komt als gemeenten mogen kiezen hoe ze het gaan aanpakken. Madlener (PVV) neemt daar geen genoegen mee. Volgens hem voert Cramer continu belastingen in met een milieudoel, terwijl het daar niet voor gebruikt wordt.

Feitelijk wordt u als burger dus gewoon bedonderd. De belastingen worden ingevoerd als milieumaatregel met de belofte minder afval en een goede verwerking. Achteraf blijkt keer op keer dat die rode ratten de boel lopen te flessen. Wat vindt Cramer daar eigenlijk van? Ze zegt dat ze transparant zullen zijn. Prima, zeg de burger dan ook dat het om ordinaire belastingverhogingen gaat en het milieu er geen flikker beter van wordt. Ook hier legt ze weer meerdere malen de schuld bij de Kamer. Vragenstellen zou voor vertraging zorgen. Bullshit. Vragen moeten correct beantwoord worden. Werk moet gewoon doorgaan. Verdonk weet wel hoe het zit. Sinds 1 mei 2008 moet u dokken, maar voor dat geld wordt geen reet gepresteerd. Cramer: "Wij zijn heel betrouwbaar." Houd toch op leugenachtig misbaksel. Nog geen paar minuten later komt ze er niet meer onderuit en verraadt ze de ware aard van de belastingen. Cramer (PvdA) geeft toe dat milieubelasting niet groen is, maar naar de algemene middelen gaat.

Madlener (PVV) wendt vervolgens de vliegtaks aan om voor de zoveelste maal het leugenachtige karakter van dat linkse tuig aan te tonen. Hij noemt het milieubeleid een groene leugen. Strekking van het beleid is dat vliegen slecht voor het milieu is. Door extra belasting te heffen, zouden mensen eerder geneigd zijn om het vliegtuig te laten voor wat het is. Opvallend is dat zij continu bezig zijn om de leuke dingen des levens voor u te verpesten. Moet u nagaan. Het hele jaar werken voor parasiterende en kansloze dwazen om daarna te horen dat u niet op vliegvakantie mag. Wat een domper. De vliegtaks is tot overmaat van ramp ook nog eens erg slecht. Mensen gaan niet minder vliegen: ze gaan vliegen over de grens. Dat komt omdat BelgiŽ uiteindelijk heeft besloten de vliegtaks niet in te voeren. Andere gevolgen zijn eveneens desastreus. Vliegtaks is bedrog, slecht voor het milieu, verspilt geld en kost duizenden banen.

Maria van der Hoeven (CDA) vindt het allemaal wel meevallen. Belasting is het paradepaardje van links. Dus ook van het CDA. Ryanair verlaat weliswaar Maastricht Airport zodat iedereen op straat komt te staan, maar dat komt gewoon door bedrijfseconomische afwegingen. Het wil niet tot haar botte kop doordringen dat failliet gaan door een te hoge belastingdruk daar een van is. Ook heeft ze een roddel gehoord waaruit zou blijken dat Ryanair na de winter weer terugkomt. Socialistische onzin gebaseerd op roddels die niks waard zijn. Jegens andere partijen is ze heel kordaat. Vindt u het niks? Pech gehad. De evaluatie komt pas in 2011 als die socialisten na jarenlang wanbeleid zijn opgerot zodat anderen weer puinhopen mogen ruimen. Stapelen van kosten zou echter niet hun bedoeling zijn en het moet in verhouding zijn met omringende landen. Dikke lul voor haar. Het is niet in verhouding. BelgiŽ doet het immers ook niet.

Van der Hoeven (CDA) verdraait dat argument door het standpunt verkeerd te herhalen. Daarbij zou BelgiŽ een voorwaarde zijn. Socialisten houden van draaien, maar dit slaat alles. Dergelijke drogredeneringen zijn niet eens het behandelen waard. Overige argumenten probeert de minister krampachtig van tafel te vegen door partijen in het belachelijke te trekken. Maria stelt dat ze te maken heeft met spectrumuiteinden. Volgens haar zou de PVV iedere belasting willen afschaffen. Merk op dat linkse ministers tegen rechtse partijen altijd heel kortaf "nee" durven zeggen. Op verzoeken van de linkerzijde die niet uitgevoerd kunnen worden vermeldt ze dat het "haaks staat op wat het kabinet vindt". Is de belasting nou groen of niet? Cramer komt hier weer aan het woord en geeft ook hier weer toe dat het om algemene rijksbelastingen gaat. Kunnen ze het geld weer lekker naar het buitenland sturen. Milieubelasting is afpersing bovenop alle andere belastingen.

Verwarring om te verbergen.

Zouden de socialisten enkel nieuwe belastingen invoeren en hun woorden niet nakomen, dan zou het teveel opvallen. Mensen worden ongeduldig en boos. Zo dom zijn ze nu ook weer niet. Al doen ze dit keer niet erg veel moeite om de werkelijke bedoelingen te verbergen. Voor de verandering kiezen ze weer eens voor een goede oude afleidingsmanoeuvre. Die kwam uit onverwachte hoek. Namelijk van Balkenende die naar aanleiding van een rapport van het "wetenschappelijke" bureau van het CDA opeens leek te beweren een fervent supporter te zijn van vlaktaks. Nu mag het principe van de vlaktaks, mits goed uitgevoerd, toch wel een beetje een rechts standpunt genoemd worden. Links is veelal voorstander van het uitzuigen van mensen door zoveel mogelijk zware belastingen te heffen. Met dit geld nivelleren ze vijanden en financieren ze terroristen vrienden. Rechts hecht waarde aan eigendom. Echte vlaktaks gaat uit van het principe dat iedereen evenveel belasting betaalt. De rest is beloning voor werk.

Eerlijk gezegd kregen we spontaan een stijve toen we vernamen dat de vlaktaks ter discussie zou worden gesteld. Pechthold (D66) uitte eveneens zijn enthousiastme en vroeg de Minister President hoe hij de discussie verder wil gaan voeren. Hervorming van het belastingstelsel heeft nogal wat voeten in de aarde. Andere gerelateerde onderwerpen zoals de woningmarkt, de hypotheekrenteaftrek, grondprijzen en overdrachtsbelasting zullen eveneens meegenomen moeten worden in de discussie. Toen kwam de aap al snel uit de mouw van Balkenende. Antwoorden kon hij niet geven en moest noodgedwongen een door een ander opgestelde tekst voorlezen. Hij stelt dat hij helemaal niks heeft gezegd als Minister President. Het was een van zijn schizofrene stemmetjes die als partijleider van het CDA voor de zoveelste keer onzin heeft uitgekraamd. Bedoeld voor de zogenaamde interne discussievorming binnen de partij. Zie hier het zoveelste bewijs dat Balkenende vaak gewoon maar iets lult.

Pech voor hem nam de D66 voorman daar geen genoegen mee en spoorde hem aan om nu eens de leiding te nemen. Als een bang vogeltje trok Balkenende alles terug om vervolgens Pechthold te betichten van een dubbele agenda. Ook Remkes van de VVD deed nog een laatste poging om erachter te komen of Balkende gewoon poep heeft gesproken. Hij vroeg of het CDA bereid was een aantal zaken voor te bereiden met betrekking tot de vlaktaks zodat men na de verkiezingen meteen spijkers met koppen kan slaan. Niet verwonderlijk was het antwoord hierop keihard "NEE". Toch spreekt het "aftoppen" van belasting tot de verbeelding. Van der Ham (D66) merkt op dat daar toch wel degelijk over gesproken is. De PVV is boos omdat Balkenende volgens hen olie op het vuur gooit. Zijn mooie verhaaltjes over vlaktaks en het halveren van de overdrachtsbelasting bleken wederom gelogen. Vanwaar het proefballonnetje? Heel simpel. Door verwarring te zaaien hoopt hij dat mensen het kabinet niet verder afmaken.

Overweging.

Inmiddels zijn alle smoesjes voor extra belasting ontkracht. Het financieren van linkse hobby's is niet in het algemene belang van de bevolking en het milieu. Miljardenverspillingen proberen recht te breien door het gat te dichten met milieuheffingen is onacceptabel. Achterbaks blijven ze beweren dat ze het juiste doen. Proefballonnen als de vlaktaks worden opgelaten om u op een dwaalspoor te brengen. Terwijl ze u in werkelijkheid naaien. Geld dat het milieu moest redden is verdwenen naar hun idealen. Continu liegen ze u voor om u te kunnen afpersen voor meer geld. Zonder schaamte roepen ze dat de overheid te vertrouwen is. U weet wel beter. Belastingen mogen enkel worden aangewend voor het algemene belang. De rest van het geld is van u. Zorg ervoor dat zij na de volgende verkiezingen geen kans meer hebben ons land nog verder te beschadigen. Misdefinitie vindt dat er een wet moet worden aangenomen die verbiedt dat belasting gebruikt wordt voor een ander doel dan waarvoor het is geÔnd.
Reacties: 0
Pagina's: 1

Reactie toevoegen
U dient in te loggen om een bericht te kunnen plaatsen.
 Houd het hier netjes. Hartelijk dank.

Misdefinitie
Copyright (c) 2004-2024.

C:\>Misdefinitie\type info.txt
Contact opnemen kan via een e-mail naar info apending misdefinitie.nl.